Alt Basliklar

» Gotik d繹nem heykel ve kabartma
» R繹nesans D繹nemini Felsefi Ak覺mlar覺
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri
» Yenileme D繹neminde Pozitivizm
» Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺
» Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi
» 2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri
» 襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r
» 襤kinci D繹nem Tanzimat Edebiyat覺
» Beh癟et Necatigilin Yaad覺覺 D繹nem ve Sanat Anlay覺覺
» Tanzimat Edebiyat覺 D繹neminde Neden Aruz l癟羹s羹 Kullan覺ld覺
» Osmanl覺 D繹neminde Vak覺f ve nemi
» Platonun Felsefesinin D繹nemleri
» Klasik M羹zikte Romantik D繹nem
» 2. Mahmut d繹neminde yap覺lan yenilikler
» Barok D繹nemin zellikleri
» Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺n覺n zellikleri
» Osmanl覺 Devleti Yenileme Hareketleri Hangi D繹nemi Kapsamaktad覺r
» Yenileme d繹nemini haz覺rlayan fakt繹rler
» Cumhuriyet D繹nemi retici Metinleri
» Tanzimat d繹nemi 繹retici metinlerinin 繹zellikleri nelerdir
» Tanzimat I.D繹nem Sanat癟覺lar覺n覺n Sanata Yakla覺mlar覺
» Tanzimat D繹neminde Tiyatro
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve Roman覺n Genel zellikleri

Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


R繹nesans D繹nemini Felsefi Ak覺mlar覺

R繹nesans felsefesi 羹zerinde etkili olan ak覺mlar unlard覺r; H羹manizm, Pl璽tonizm, Aristotelizm, Septisizm, Atomizm, Reformation.

H羹manizm Ak覺m覺

Modern insan覺n yeni hayat g繹r羹羹n羹 dile getirir. R繹nesans felsefesinin temelini h羹manist d羹nya g繹r羹羹 oluturur. R繹nesans h羹manizmi (insanc覺l覺覺) bireycidir. Kendi 繹zg羹r iradesiyle evet veya hay覺r diyebilen bireydir. 襤nsan覺n deeri dorudan doruya kendisinden kaynaklan覺r. 襤nsan kendi h羹r iradesiyle kurduu devlet d羹zeni i癟erisinde kendisini en son s覺n覺rlar覺na kadar gelitirebilen bireydir. Bu ak覺m覺n en 繹nemli temsilcisi 襤talyan air ve bilgin Petrarca’d覺r. Dier temsilcileri Mac Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri

K覺saca ; Osmanl覺n覺n gerilemeye balamas覺 ve bat覺l覺 devletlere g繹re pek 癟ok konuda geride kalmas覺. Bat覺n覺n Frans覺z devrimiyle birlikte kilisenin dar g繹r羹lerinin yerine akl覺n ayd覺nl覺覺nda d羹羹nmeyi, ger癟ekleri deneyle kavramay覺 yani rasyonalizmi ve pozitivizmi savunmulard覺r.“Akl覺n”, “bilimselliin”, “ger癟ee verilen 繹nemin” 繹ne 癟覺kar覺lmas覺 pozitif bilimlere verilen 繹nem 18. y羹zy覺l覺n ortalar覺ndan itibaren Sanayi Devrimi’ni dourur. Bu devrimle birlikte bat覺 h覺zla b羹y羹meye, g羹癟lenmeye ve geliimeye balam覺t覺r. Ayd覺nlar覺m覺zda bu gelimeleri takip edip zaten art覺k bu yeni gelimelerle m羹cadel Devamini Oku


Yenileme D繹neminde Pozitivizm

Osmanl覺da Pozitivizmin Douu


Osmanl覺 Devleti’nde eitim sisteminde bozulmalar 16. yy’da balam覺t覺. Bu bozulma bir m羹ddet sonra Avusturya’n覺n ba覺n覺 癟ektii bir Avrupa ittifak覺na kar覺 a覺r bir yenilgi almas覺 ile su y羹z羹ne 癟覺kmaya balad覺. Devlet-i Aliyye 1699 Karlof癟a Antlamas覺 ile ilk kez toprak kayb覺na uram覺t覺. Kurumlardaki bozulmalar覺n neticesinde s羹rekli toprak kayb覺 devlet adamlar覺n覺 癟areler aramaya y繹neltmitir. Bat覺n覺n 羹st羹nl羹羹n羹n kabul edilmesi ile 繹zellikle III. Selim ile Nizam-覺 Cedid ad覺 alt覺nda k繹kl羹 覺slahatlar alam覺t覺r. Bu 覺slah hareketleri II. Mahmut d繹neminde zirveye 癟覺 Devamini Oku


Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺

AHMET HAMD襤 TANPINAR (1901-1962)


* Hece 繹l癟羹s羹n羹 iirimize en iyi uygulayan airimizdir. * iir dilimize yeni bir ses getirmitir. * Kendine 繹zg羹 bir s繹yleyi gelitirmitir. * Hik璽ye ve romanlar覺nda iirsel bir dil kullanm覺t覺r. Psikolojik derinlik, bilin癟alt覺na inen bir duyarl覺l覺k g繹stermitir. * Vatan sevgisi, ge癟mie hasret gibi temalar ilenmitir. * Eserleri: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstit羹s羹, Abdullah Efendi'nin R羹yas覺, Be ehir, Mahur Beste, 19.As覺r T羹rk Edebiyat覺, Yaad覺覺m Gibi.

SA襤T FA襤K ABASIYANIK (1906-1954)


* T羹rk hik璽yeciliinin temel talar覺ndand覺r. * ehov tarz覺 hik璽yeciliini Devamini Oku


Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi

襤kinci d繹nem Tanzimat edebiyat覺n覺n en verimli, 羹retken, kudretli yazarlar覺ndand覺r. Abd羹lhak Hamit, modern edebiyat覺m覺z覺n kurucular覺ndand覺r. iirdeki bat覺l覺lama hareketinin as覺l b羹y羹k 繹nc羹s羹d羹r. Dou ile bat覺 aras覺nda bir k繹pr羹 olabilecek kadar kuvvetli bir k羹lt羹re sahiptir.Edebiyatta bat覺l覺laman覺n as覺l ihtilalcisidir. air-i Azam olarakta bilinir. Kurallara uymayan, bat覺 iirinde g繹rd羹羹 her yenilii t羹rk iirine uygulayan, divan iirini bitiren o olmutur. Dou ve bat覺 iirini ilendikleri yerlere giderek 繹renmitir. Tanzimat iirine geni ufuklar a癟an, divan iiri gelenini tamam覺yla y覺kan Abd羹lhak Hamit; Tanzimat iirine y Devamini Oku


2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


襤kinci D繹nem Tanzimat Edebiyat覺

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


Beh癟et Necatigilin Yaad覺覺 D繹nem ve Sanat Anlay覺覺

iirlerinde ev, aile, 癟evre, ak, bunal覺m, hastal覺k, yaln覺zl覺k ve 繹l羹m temalar覺n覺 ilemitir. Eski ve yeni kelimeleri iirinde ustaca kaynat覺r覺r. iirleri d覺覺nda, nesirlerini toplad覺覺 “Bile/Yazd覺” adl覺 eseri vard覺r. Almanca’dan 癟eviriler yapan Necatigil, radyo oyunlar覺 da yazm覺t覺r. Yine Cumhuriyet d繹nemi yazarlar覺ndand覺r. Bat覺 k羹lt羹r羹n羹n yans覺malar覺 bu airimizde de g繹r羹n羹r.

Beh癟et Necatigilin Hayat覺


Beh癟et Necatigil, 16 Nisan 1916'da 襤stanbul'un Fatih semtinde, Atik Ali Paa'da dodu. Kastamonu'lu olan babas覺 Mehmet Necati G繹n羹l, dersiam vaizdi. Uzun y覺llar 襤stanbul'da, Beyolu il癟esinde m羹f Devamini Oku


Tanzimat Edebiyat覺 D繹neminde Neden Aruz l癟羹s羹 Kullan覺ld覺

Tanzimat d繹neminde aruz 繹l癟羹s羹ne kar覺 癟覺k覺p hece 繹l癟羹s羹 benimsenmesine ramen genel簫likle aruz 繹l癟羹s羹 kullan覺lm覺t覺r. Ve hece 繹l癟羹s羹yle denemeler yapmas覺na ramen 癟ounlukla aruzu kullanm覺t覺r. Aruza kar覺 癟覺k覺lmas覺n覺n nedeni asl覺nda T羹rk癟enin yap覺s覺na hece 繹l癟羹s羹n羹n daha uygun olmas覺 ve aruz 繹l癟羹s羹ndeki imalelerin T羹rk癟e s繹zc羹kleri bozmas覺d覺r. iirde aruz 繹l癟羹s羹n羹n kullan覺lmas覺na devam edilmi olup hece 繹l癟羹s羹n羹n T羹rklerin milli 繹l癟羹s羹 olduu savunulmu baar覺s覺z bir iki denemeden ileriye gidilememitir. Bunun nedeni ise sadeleme 癟abalar覺 nedeniyle dilden yabanc覺 kelimelerin at覺lmaya bala Devamini Oku


Osmanl覺 D繹neminde Vak覺f ve nemi

Vak覺f : Bir kimsenin mal覺n覺n bir k覺sm覺n覺 veya tamam覺n覺 hay覺r iine, dini veya sosyal bir hizmete ebediyen tahsis etmesidir. V璽k覺f : Vak覺f yapan kimseye denir. Mevk羶f : Vakfedilen mala denir. M羹tevelli : Vak覺f y繹neticisine denir. Vakfiye : Kad覺 huzurunda d羹zenlenen, vak覺f artlar覺n覺 belirten s繹zlemeye denir. Osmanl覺 Devleti’nde toplumun baz覺 ihtiya癟lar覺n覺n kar覺lanmas覺 zenginlerin kurduklar覺 vak覺flara b覺rak覺lm覺t覺r. Tarihin seyri i癟inde vak覺flar sosyal, ekonomik, eitim, sal覺k, sanat, mimari, ula覺m ve bay覺nd覺rl覺k alanlar覺nda 繹nemli roller oynam覺t覺r. Osmanl覺 Devleti’nde bata p Devamini Oku


Platonun Felsefesinin D繹nemleri

Sokrates癟i D繹nem


"Gen癟lik dialoglar覺n" veya "Sokratik dialoglar"覺n kaleme al覺nd覺覺 d繹nemdir. Bu 癟al覺malarda Eflatun, hocas覺n覺n 繹retisini, ger癟ee en uygun ekilde vermeye 癟al覺an, kat覺ks覺z bir Sokrates'癟idir. Bilgi ve erdem sorunlar覺n覺n irdelendii etik i癟erikli bu konumalarda Eflatun, hen羹z felsefeyi ileriye g繹t羹rme 癟abalar覺na girimemitir.

Ge癟i D繹nemi


Eflatun felsefesi ile ilgili olarak m羹mk羹n olan en k覺sa tarifi vermek istersek, onun t覺pk覺 Sokrates 繹ncesi “Doa Filozoflar覺” gibi, mutlak ve deimez olan ile deien aras覺ndaki ilintilerle ilgilendiini s繹yleyebiliriz. 襤lk filozoflar,  Devamini Oku


Klasik M羹zikte Romantik D繹nem

M羹ziin kilise ve saraydan ta覺p halka yay覺ld覺覺 d繹nemdir. (1830 - 1900) Kal覺plar覺n ve d羹zenin y覺k覺l覺p yerine daha 繹zg羹r, daha 繹zg羹n olan romantizmin geldii d繹nemdir. Kendi i癟inde 3 d繹neme ayr覺l覺r: Erken Romantik D繹nem: Romantik anlat覺m覺n Klasik d繹nem i癟inde doduu, ilk d繹nemidir. Bu anlat覺m覺n 繹nc羹s羹 Ludwig van Beethoven olarak kabul edilir. Bu d繹nemin dier 羹nl羹 bestecileri de Franz Schubert, Carl Maria von Weber ve Gioacchino Rossini'dir. Orta Romantik D繹nem: Romantizmin t羹m avrupada egemen olduu d繹nemdir. 襤lk 覺覺覺 yakan da, programl覺 senfonisi Symphonie fantastique ile Hector Berlioz olmutur. Ard覺ndan Devamini Oku


2. Mahmut d繹neminde yap覺lan yenilikler

II.MAHMUT DNEM襤 ( 1808 - 1839 )

A- askeri Alanda :

繚 Alemdar Mustafa Paa taraf覺ndan " Sekban-覺 Cedit" ad覺nda askeri ocak kuruldu.Ancak yeni癟erilerin isyan覺 sonucu bu askeri ocak kald覺r覺ld覺. 繚 Yeni癟erilerden se癟ilerek "Ekinci" ad覺yla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir s羹re sonra yeni癟eriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu oca覺n yap覺lanmas覺na kar覺 癟覺kt覺lar.* Bunun 羹zerine sarayda b羹y羹k bir divan kurulmu , Yeni癟eri Oca覺n覺n kald覺r覺lmas覺na karar verilmitir. Halk,Esnaf,Medrese 繹rencileri kald覺r覺lmas覺n覺 desteklediler. 繚 Yeni癟eri Oca覺 kald覺r覺ld覺. " Vaka-i Hayriye " ( Hay覺rl覺 Olay ) ( 1826 ) B繹ylece, yenil Devamini Oku


Barok D繹nemin zellikleri

1. Hi癟 boluk b覺rakmaks覺z覺n 癟al覺nan bir癟ok hareket. Bir癟ok ses, armoni ve hatta melodi ayn覺 anda 癟al覺n覺r, bu da pek bo anlar覺n olmamas覺na neden olur. Basso continuo ise bunun hi癟 kukusuz en 繹nemli sebeplerinden birisidir. 2. Dinamiklerin s羹rekli bir ini 癟覺k覺 g繹stermesi. Bunlar覺n bir anda olmas覺. 3. Klavsenin youn kullan覺m覺 4. Basso continuo 5. Polifonik yakla覺mlar 6. F羹glerin s覺k kullan覺m覺 7. Birbirini tutmayan akorlar 8. Sesler aras覺nda ki kontrastlar 9. 襤lk maj繹r ve min繹r kurulular覺n覺n kullan覺m覺 10. M羹zikteki seslerin ilk kez ayr覺 enst羹rmanlara ayr覺lmas覺. Daha 繹nceden(r繹nesans ve daha 繹nceki d繹nemlerde) tek melodiyi t Devamini Oku


Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺n覺n zellikleri

1) Yaz覺 diliyle konuma dili aras覺ndaki fark ortadan kalkm覺 dildeki sadeleme 癟abalar覺 aral覺ks覺z olarak s羹rm羹t羹r. 2) Edebiyat覺m覺z bu d繹nemde toplumcu bir karakter kazanm覺 ger癟ek癟i bir anlay覺 g羹d羹lm羹t羹r. 3) Aruz 繹l癟羹s羹n羹n yerini hece 繹l癟羹s羹 alm覺, iirlerde de g羹nl羹k konuma dili kullan覺lm覺t覺r. Yine bu d繹nemde iirin bi癟imce daha da serbestlemesi salanm覺t覺r. 4) iir, roman, hikaye ve tiyatro gibi t羹rlerde 繹nemli gelimeler olmutur. 5) Cumhuriyetin kuruluuyla 1940 (襤kinci D羹nya Sava覺) y覺llar覺 aras覺nda eser veren air ve yazarlar genellikle daha 繹nceki Milli Edebiyat ak覺m覺n覺n etkisinde tam anlam Devamini Oku


Osmanl覺 Devleti Yenileme Hareketleri Hangi D繹nemi Kapsamaktad覺r

Soru : Osmanl覺.dev. yenileme hareketi hangi d繹neme kapsamaktad覺r? Cevap : Osmanl覺 Devleti'nde Yenileme Hareketi 17.yy'覺n sonundaki Karlof癟a Antlamas覺 ile balam覺t覺r. 3 Kas覺m 1839'da G羹lhane Hatt-覺 H羹mayunu'na dein devam etmitir.


Yenileme d繹nemini haz覺rlayan fakt繹rler

zet : 17. ve 18. yy'da yap覺lan 覺slahatlar; Osmanl覺 devletinin k繹t羹ye gidiini durduramad覺. Bu y羹zden 19.yy'da Avrupa tarz覺 k繹kl羹 yenilikler yap覺lm覺t覺r. Her alanda -askeri, hukuki,ekonomik,sosyal,eitim ve y繹netim- yenilikler yap覺lm覺t覺r.

Yenileme d繹nemini haz覺rlayan fakt繹rler nelerdir ? (Detay)

Osmanl覺 Devleti 17 y羹zy覺l覺n sonlar覺na doru kaybedilen savalarla tan覺maya balam覺t覺r. Kaybedilen savalar sonras覺nda sars覺lan askeri otorite ve devlet d羹zeninin yan覺nda, ekonomik ve sosyal hayatta olumsuz y繹nde etkilenmeye balam覺t覺r. Osmanl覺 Devleti bu durumu d羹zeltmek i癟in kendi i癟inde aray覺lara balam覺t覺. Fakat b Devamini Oku


Cumhuriyet D繹nemi retici Metinleri

Cumhuriyet d繹nemi T羹rk edebiyat覺nda 繹retici metinlerin 繹zellikleri unlard覺r:
 • retici metinler bak覺m覺ndan bu d繹nemde b羹y羹k ilerlemeler kaydedilmi; deneme, makale, gezi yaz覺s覺, hat覺ra, f覺kra, eletiri… alanlar覺nda 繹nemli eserler verilmitir.
 • Bilgi verme, d羹羹nd羹rme, a癟覺klama ama癟lanm覺; metnin yap覺s覺 dil ve anlat覺m覺, kullan覺lan motifler bu ama癟lara g繹re belirlenmitir.
 • Kurtulu Sava覺’dan yeni 癟覺km覺 olan 羹lkenin Atat羹rk ilke ve ink覺l璽plar覺 dorultusunda b羹y羹k bir kalk覺nmaya girimesi sonucunda millete ve milletin k羹lt羹r羹ne y繹nelinmi, Anadolu ve Anadolu insan覺 konu edilmitir. Devamini Oku


  Tanzimat d繹nemi 繹retici metinlerinin 繹zellikleri nelerdir

  Soru : Tanzimat d繹nemi 繹retici metinlerinin 繹zellikleri nelerdir ? Maddeler halinde yaz覺n覺z. Cevap : 1. Halk覺 bilgilendirme, eitme amac覺 vard覺r. 2. D繹nemine g繹re yal覺n bir dil kullan覺lm覺t覺r. 3. Arap癟a, Fars癟a tamlamalar kullan覺lmas覺na ramen anla覺l覺r bir dil kullan覺l覺r. 4. Toplumsal konular ilenmitir. 5. Makale, f覺kra ,deneme… gibi 繹retici metin t羹rleri bu d繹nemde Bat覺dan al覺nm覺t覺r. 6. H羹rriyet,eitlik,adalet,kanun,milliyet vb. kavramlar b羹t羹n t羹rlerde ilenmitir.


  Tanzimat I.D繹nem Sanat癟覺lar覺n覺n Sanata Yakla覺mlar覺

  Soru : Tanzimat I. D繹nem sanat癟覺lar覺n覺n “sanat”a yakla覺mlar覺 nas覺l olmutur? Bu yakla覺mlar覺n覺n gerek癟esini yaz覺n覺z? Cevap : Tanzimat I. D繹nem sanat癟覺lar覺, sanata, “sanat toplum i癟indir” ilkesi 癟er癟evesinde yaklam覺lard覺r. Toplumun ayd覺nlat覺lmas覺, uyar覺lmas覺, hak, adalet, h羹rriyet, kanun gibi kavramlar覺n benimsetilmesi gerekmekteydi. Bu amaca ulaman覺n yolu da sanat覺n toplum i癟in kullan覺lmas覺ndan ge癟iyordu.


  Tanzimat D繹neminde Tiyatro

  Tanzimat D繹nemi'ne gelinceye kadar T羹rk okuru, tiyatro t羹r羹ne yabanc覺 deildi. Halk覺n e簫lence ihtiyac覺n覺 kar覺layan karag繹z, meddah ve ortaoyunu vard覺. Bat覺l覺 anlamda yaz覺l覺 bir metne dayanan, oyuncular覺n bu metindeki rollerini ezberleyip olay覺 sahnede seyirci 繹n羹nde canland覺rabilecekleri ilk yerli eser inasi'nin "air Evlenmesi" adl覺 komedisidir. "Tiyatro bir elencedir; fakat elencelerin en faydal覺s覺d覺r." diyen Nam覺k Kemal bu d繹nemin 繹nemli tiyatro sanat癟覺lar覺ndand覺r. Tiyatrolar覺n覺 halk覺 eitmek i癟in yazan Nam覺k Kemal, romantizmin etkisinde kalm覺t覺r. Tanzimat D繹nemi tiyatro yazarlar覺ndan Abdulhak Hamit Tarhan bu d繹nemde en 癟ok tiya Devamini Oku


  Tanzimat D繹neminde Hikaye ve Roman覺n Genel zellikleri

  — Olaylar genellikle g羹nl羹k yaamdan ya da tarihten se癟ilmitir. Olaylar覺n yaanm覺 ya da yaanabilir olmas覺 繹nemsenmitir. — Olaylar覺n 癟ounda rastlant覺lar覺n yard覺m ettii aklar yer al覺r. — Kahramanlar sosyal hayat覺n getirdii zorunlu簫luklar y羹z羹nden aile 癟evrelerinden se癟ilmitir. — Bu d繹nem hik璽ye ve romanlar覺 teknik ve kompozisyon y繹n羹nden ilk 繹rnek olman覺n eksikliklerini ta覺rlar. — Yazarlar, eserlerinde kiiliklerini giziememi hatta yer yer olay覺n ak覺覺n覺 keserek okura bilgi ve 繹羹t vermilerdir. — Tasvirler, olay覺n ak覺覺 i癟inde eritilmemi, bir s羹s 繹esi olarak uzun uzad覺ya Devamini Oku


  Paleolitik donem nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

  1 ) Paleolitik nedir ve paleolitik ile ilgili ornekler bulunamadi...

  2 ) Donem nedir ve donem ile ilgili ornekler bulunamadi...


  Diger secenekler !

 • Bi soru sor