Alt Basliklar

» Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m
» znel Yarg覺l覺 C羹mleler
» G羹n羹m羹ze Kadar 覺kar覺lan Gazetelerdeki Anlat覺m Bozukluklar覺 Nelerdir
» Bir o癟uk G繹rd羹m znelmi Nesnelmi
» Dolayl覺 Anlat覺m rnekleri
» znel Nitelik
» znel Betimleme
» retici Anlat覺m ile A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m Farklar覺
» znel Yarg覺
» znel ve Nesnel Yarg覺
» Mizahi Anlat覺m
» Diyalog Anlat覺m
» S繹ylemeye Bal覺 Anlat覺m
» Tart覺mac覺 Anlat覺m
» A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m
» retici Anlat覺m
» Emredici Anlat覺m
» Epik Anlat覺m
» Destans覺 Anlat覺m
» Coturucu Anlat覺m
» yk羹leyici Anlat覺m簫
» Kan覺tlay覺c覺 Anlat覺m
» D羹sel Anlat覺m
» Gelecekten S繹z Eden Anlat覺m
» Gereksiz S繹zc羹k Kullan覺m覺ndan Kaynaklanan Anlat覺m Bozukluklar覺

Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m

Eserin dili anla覺l覺r nitelikte midir? Romanda 癟ounlukla osmanl覺ca kelimeler kullan覺lm覺tur.Arada Frans覺zca kelimeler de kullan覺lmaktad覺r.Araba sevdas覺 roman覺n覺n dili bu y羹zden anla覺l覺r nitelikte deildir? Yazar, s繹zc羹kleri kullan覺rken se癟ici davranm覺 m覺d覺r? Yazar覺n kulland覺覺 s繹zc羹kler 繹zellikle se癟ilmi gibidir.ok zengin anlaml覺 kelimeler kullan覺lm覺t覺r. Yazar, konumalarda ve anlat覺mlarda dili nas覺l kullanmaktad覺r? Genelde gayet d羹zg羹n bir anlat覺m dili vard覺r. Araba sevdas覺 roman覺nda anlat覺lanlar覺n覺n ger癟eklii belirlenmitir. Yazar覺n kendine g繹re 繹zg羹 anlat覺m覺 vard覺r. Anlat覺m  Devamini Oku


znel Yarg覺l覺 C羹mleler

znede, yani s繹z s繹yleyen kiide oluan; nesnelerin ger癟eine deil, kiilerin duygu ve d羹羹ncelerine bal覺 olan, bu nedenle de kiiden kiiye deiebilen yarg覺lard覺r. znel anlat覺mda kii, c羹mleye kendi duygular覺n覺 katar, bir yorum yapar. Bu t羹r yarg覺lar, “bence, bana g繹re” anlam覺 ta覺r.

Nesnel ve znel Yarg覺ya rnek C羹mleler

- Dostluun olmad覺覺 yerde insanca hi癟bir deerin geliebileceine inanm覺yorum. (znel) - Oyunda d繹rt kad覺n, 羹癟 erkek oyuncu rol alm覺. (Nesnel) - Dostluk, insan覺n ve insanl覺覺n en b羹y羹k, ne y羹ce deerlerinden biridir. (znel) - yk羹n羹n yan覺 s覺ra bir癟ok  Devamini Oku


G羹n羹m羹ze Kadar 覺kar覺lan Gazetelerdeki Anlat覺m Bozukluklar覺 Nelerdir

“Kabaca, ilk繹retim ve orta繹retimden sonra zorlu SS s覺nav覺na girilir.”(Radikal 襤K襤, 29 Haziran 2008) 襤hsan etin’in bu c羹mlesinde olduu gibi s覺nava giren bir aday da SS k覺saltmas覺ndan sonra “s覺nav” s繹zc羹羹n getirebilir mi acaba? “SS s覺nav覺na gen癟ler ortalama yirmi ya dolay覺nda giriyorlar…”(Star, 14 Haziran 2009) Eser Karaka da SS k覺saltmas覺ndan sonra “s覺nav覺na” s繹zc羹羹n羹 yazabiliyor, “gereksiz s繹zc羹k” uyar覺s覺n覺 dikkate almadan. “Bu roman i癟in deyim yerindeyse ‘sosyolojik bir iman’ gerekmitir diye d羹羹n羹yorum.” (Radikal Kitap,13 haziran Devamini Oku


Bir o癟uk G繹rd羹m znelmi Nesnelmi

Bir 癟o癟uk g繹rd羹m. C羹mlesi nesnel bir yarg覺d覺r. 羹nk羹 kiinin kendi yarg覺s覺n覺 anlatm覺yor. Somut bir durum ifade ediyor.


Dolayl覺 Anlat覺m rnekleri

- En iyi romanlar, bir bunal覺m d繹neminde yaz覺l覺r, der Dostoyevski. (Dorudan) - En iyi romanlar覺n bir bunal覺m d繹neminde yaz覺laca覺n覺 s繹yl羹yor Dostoyevski (Dolayl覺) - Turgut Uyar : "Nobel d羹l羹n羹 kazanan bu yazar覺, en i癟ten dileklerimle kutlar覺m." Diyor. (Dorudan) - Turgut Uyar, bir yaz覺s覺nda , Nobel d羹l羹 kazanan bu yazar覺 en i癟ten dilekleriyle kutlad覺覺n覺 belirtiyor. (Dolayl覺) Farkl覺 rnekler: • Annem, bizim dedii Edison'u 癟ok b羹y羹k adam sayard覺. • Bu iin b繹yle yap覺lmas覺n覺 istemediini s繹yledi. • Balzac, iirin bir emek ii olduunu s繹yler. • Ali: “Bu kitab覺  Devamini Oku


znel Nitelik

znel nitelik bireyin 繹znel 繹zellikler ta覺mas覺. rnein; yarg覺n覺n kiiye g繹re olumu olmas覺na ve kiiden kiiye deiebilcek yarg覺larak 繹znel nitelikli yarg覺lar diyebiliriz.

znel Nedir


zneye ilikin olan, 繹znede oluan, nesnelerin ger癟eine deil, bireyin d羹羹nce ve duygular覺na dayanan, enf羹si, subjektif, nesnel kar覺t覺.
znel = Subjektif = Kiisel = G繹receli = Deiken = 襤zafi = Yoruma Bal覺
znel kelimesinin anlam覺 olaylara kendi g繹r羹 a癟覺s覺yla bakmak olaylar覺 kendi g繹r羹 a癟覺s覺yla deerlendirmek bireysel kiisel deerlendirme yapmak g繹r羹 belirtmek. Subjektif (znel) bir yarg覺n覺n Devamini Oku


znel Betimleme

znel yani izlenimsel betimleme duygular覺n, 繹znelliin a覺r bast覺覺 betimleme t羹r羹d羹r. Anlat覺lanlar kiiye g繹re deien nitelikler ve ayr覺n簫t覺lard覺r. "S覺n覺f覺n insan覺n i癟ini karartan bir havas覺 vard覺." c羹mlesinde kiiden kiiye deien bir yarg覺 s繹z konusudur. Ayn覺 s覺n覺f覺 bir bakas覺 farkl覺 bi癟imde alg覺layabilir. Yukar覺da S. Ali'den al覺nan par癟a da bir izlenimsel betimleme 繹rneidir. Edebi yaz覺lardaki betimlemeler genellikle izlenimsel betimleme 繹rneidir. 羹nk羹 yazar g繹rd羹klerini duygu簫lar覺na bal覺 olarak anlat覺r, anlat覺ma duygular覺n覺 da katar. Aa覺daki paragraf覺 okuyal覺m: "Yeil, yumuak 癟imenlerin 羹 Devamini Oku


retici Anlat覺m ile A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m Farklar覺

retici Anlat覺m Nedir


retici anlat覺m, 繹renme amac覺n覺n ger癟ekletirilmesini salamak amac覺yla oluturulan metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. retici anlat覺mda, yap覺lan a癟覺klamalar ve verilen bil簫gilerle kiide herhangi bir davran覺 ya da yetenei n gelitirilmesi, deitirilmesi, silinmesi ya da d羹zenleme簫si ama癟lan覺r. Yani metin, a癟覺klay覺c覺 anlat覺ma g繹re daha somut beklentilerle kaleme al覺n覺r. retici anlat覺m, daha 癟ok ders kitaplar覺nda kullan覺l覺r.

retici Anlat覺m覺n zellikleri


1.Dil daha 癟ok g繹ndergesel ilevde kullan覺l覺r. 2.S繹z sanatlar覺na, kelimelerin mecaz anlamlar覺na yer verilmez. 3 Devamini Oku


znel Yarg覺

Nesnel ve znel Yarg覺 (zet) : Herkes i癟in ayn覺 olan, kan覺tlanabilir, dorulanabilir olan yarg覺lara "nesnel yarg覺"; bunun tersine de "繹znel yarg覺" denir. Aa覺da haz覺rlad覺覺m覺z tablo daha iyi anlaman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r.
Nesnel = Objektif = Kesin = Bilimsel = Deiken olmayan = Kan覺tlanabilir = Herkese g繹re ayn覺 znel = Subjektif = Kiisel = G繹receli = Deiken = 襤zafi = Yoruma Bal覺

Nesnel ve znel Yarg覺 (Detay)


C羹mleler, yans覺tt覺覺 d羹羹ncelerin 繹zelliklerine g繹re “繹znel” ve “nesnel” olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺rlar. Baz覺 c羹mleler, herkesin kabu Devamini Oku


znel ve Nesnel Yarg覺

Nesnel ve znel Yarg覺 (zet) : Herkes i癟in ayn覺 olan, kan覺tlanabilir, dorulanabilir olan yarg覺lara "nesnel yarg覺"; bunun tersine de "繹znel yarg覺" denir. Aa覺da haz覺rlad覺覺m覺z tablo daha iyi anlaman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r.
Nesnel = Objektif = Kesin = Bilimsel = Deiken olmayan = Kan覺tlanabilir = Herkese g繹re ayn覺 znel = Subjektif = Kiisel = G繹receli = Deiken = 襤zafi = Yoruma Bal覺

Nesnel ve znel Yarg覺 (Detay)


C羹mleler, yans覺tt覺覺 d羹羹ncelerin 繹zelliklerine g繹re “繹znel” ve “nesnel” olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺rlar. Baz覺 c羹mleler, herkesin kabu Devamini Oku


Mizahi Anlat覺m

G羹ld羹rme 繹gesinin 繹n planda tutulduu metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹ne mizahi an簫lat覺m denir. Bir kiinin normalden sapan davran覺lar覺n覺 kendisinin normal saymas覺, yapt覺覺 eylemin doruluundan emin olmas覺, d羹t羹羹 durumu yad覺rgamamas覺, bu nedenle de sakin olmas覺 ve yaad覺klar覺n覺 olaanm覺 gibi kar覺簫lamas覺, g羹l羹n癟l羹羹 dourur. Mizahi anlat覺m, ite bu g羹l羹n癟l羹羹n anlat覺lmas覺d覺r.

Mizahi Anlat覺m覺n zellikleri:


1.Okuyucuda uyand覺r覺lmak istenen etkiye g繹re d羹zenlenir. 2.Ses, taklit, hareket ve konuma 繹nemlidir. 3.Mizahi unsurlarda ger癟ekten sapma vard覺r. 4.Mizahi unsurlar覺 oluturmada kar覺lat覺 Devamini Oku


Diyalog Anlat覺m

S繹ylemeye bal覺 anlat覺m, metinlerin konumalardan (diyalog ve monolog簫Iardan) oluan b繹l羹mlerinde ve g羹nl羹k hayatta konumalarla ger癟ekletirilen her t羹r iletiimde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. Sohbet, diyalog, m羹lakat ad覺 verilen metinler s繹yleme 癟evresinde oluur. 襤癟 konuma (monolog) da s繹ylemeye dayan覺r. G羹nl羹k hayat, roman, hik璽ye ve tiyatrolarda kar覺l覺kl覺 konuma (diyalog) ve ikiden fazla kiinin konumas覺na bal覺 metinler, s繹yleme anlat覺m t羹r羹 癟evresinde oluur.

SYLEMEYE BALI ANLATIMLA OLUTURULMU MET襤NLER襤N ZELL襤KLER襤


1.Jest ve mimikler anlat覺m覺n g羹c羹n羹 artt覺r覺r. 2.Sohbet, m羹lakat ve diya Devamini Oku


S繹ylemeye Bal覺 Anlat覺m

S繹ylemeye bal覺 anlat覺m, metinlerin konumalardan (diyalog ve monolog簫Iardan) oluan b繹l羹mlerinde ve g羹nl羹k hayatta konumalarla ger癟ekletirilen her t羹r iletiimde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. Sohbet, diyalog, m羹lakat ad覺 verilen metinler s繹yleme 癟evresinde oluur. 襤癟 konuma (monolog) da s繹ylemeye dayan覺r. G羹nl羹k hayat, roman, hik璽ye ve tiyatrolarda kar覺l覺kl覺 konuma (diyalog) ve ikiden fazla kiinin konumas覺na bal覺 metinler, s繹yleme anlat覺m t羹r羹 癟evresinde oluur.

SYLEMEYE BALI ANLATIMLA OLUTURULMU MET襤NLER襤N ZELL襤KLER襤


1.Jest ve mimikler anlat覺m覺n g羹c羹n羹 artt覺r覺r. 2.Sohbet, m羹lakat ve diya Devamini Oku


Tart覺mac覺 Anlat覺m

Tart覺mac覺 anlat覺m, bir癟ok a癟覺dan kan覺tlay覺c覺 anlat覺mla benzerlik g繹sterir. Bu anlat覺m t羹r羹yle oluturulan metinlerde 癟ounlukla g羹ncel olay, konu ve sorunlar; s繹z dala覺 ya da kalem kavgas覺 eklin簫de nitelendirilebilecek bir 羹slupla ele al覺n覺r. Ahlak, din ve toplumla ilgili genel tutumlar deerlendirilir ve sonun簫da yanl覺l覺klar ortaya konulup bu tutum ve g繹r羹ler hi癟e say覺l覺r. Bu t羹r metinlerde, eletirilen taraf覺 adeta bir d羹簫man gibi g繹rme ve onun g繹r羹lerini zorlama ya da k覺k覺rtmaya dayal覺 bir kan覺tlanma bi癟imiyle 癟羹r羹tme ve o kiiyi g羹l羹n癟 duruma d羹羹rme amac覺 vard覺r.

Tart覺mac覺 Anlat覺m覺n zellikleriDevamini Oku


A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m

A癟覺klay覺c覺 anlat覺m, okuyucunun eksik ya da yanl覺 bildii ya da hi癟 bilmedii bir konu簫da, ona doru ve yeni bilgiler salamay覺 ve onu bilgilendirmeyi ama癟layan metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. A癟覺klay覺c覺 anlat覺mda yazar, okuyucuyu bir konu/sorun hakk覺nda ayd覺nlatmay覺 ve bilgilendirmeyi temel 繹ncelik ola簫rak belirler. Yazd覺覺 metinle bir belirsizlii ortadan kald覺rmay覺, bir kar覺tl覺a 癟繹z羹m getirmeyi, ya da bir sorunu 癟e簫itli a癟覺lardan irdelemeyi ama癟lar. Bu t羹r metinlerde genellikle bir konu/sorunla ilgili ni癟in ve nas覺l sorular覺n覺n ce簫vaplar覺 vard覺r.

A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m (Detay)


Bu metinlerde ama癟 okuyucuya Devamini Oku


retici Anlat覺m

襤nsan覺n doutan getirdii davran覺 ve yeteneklerinin gelitirilmesi, deitirilmesi, silin簫mesi ya da d羹zenlemesine "繹renme" denir. retici anlat覺m, 繹renme amac覺n覺n ger癟ekletirilmesini salamak amac覺yla oluturulan metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. retici anlat覺mda, yap覺lan a癟覺klamalar ve verilen bil簫gilerle kiide herhangi bir davran覺 ya da yetenei n gelitirilmesi, deitirilmesi, silinmesi ya da d羹zenleme簫si ama癟lan覺r. Yani metin, a癟覺klay覺c覺 anlat覺ma g繹re daha somut beklentilerle kaleme al覺n覺r. retici anlat覺m, daha 癟ok ders kitaplar覺nda kullan覺l覺r.

retici Anlat覺m覺n zellikleri


1.Dil daha  Devamini Oku


Emredici Anlat覺m

Anlat覺c覺n覺n, okuyucuyu bir i yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davran覺覺 ger簫癟ekletirmeye zorlad覺覺 ya da okuyucuya bu konularda telkin ve 繹nerilerde bulunduu metinlerde kullan覺簫lan anlat覺m t羹r羹ne "emredici anlat覺m" denir.

Emredici Anlat覺m覺n zellikleri


1.Dil al覺c覺y覺 harekete ge癟irme ilevinde kullan覺l覺r. 2.Emir, telkin, 繹neri anlam覺 ta覺yan ifadeler yer verilir. 3.retici ve a癟覺klay覺c覺 y繹nleri vard覺r. 4.C羹mlelerde fiiller hakimdir. 5.Uyulmas覺 beklenen bir 羹slubu vard覺r.(Zorlama anlam覺 vard覺r) 6.Sosyal hayat覺n d羹zenlenmesinde emredici anlat覺m kullan覺l覺r. 7.Trafik kurallar覺, baz覺 eyalar覺n kullanma k覺lavuzl Devamini Oku


Epik Anlat覺m

Destans覺 (Epik) Anlat覺m : Destans覺 anlat覺m, tarihi olay ve kiilerin olaan羹st羹l羹kler temelinde, heye簫can ve coku uyand覺racak ekilde anlat覺lmas覺d覺r. Destans覺 anlat覺m覺n 癟覺k覺 noktas覺, doal destanlard覺r. Destans覺 an簫lat覺m, en belirgin ekilde yapma destanlarda ve yapma destanlarla benzerlik g繹steren tarihsel ve edebi metinler簫de kullan覺l覺r.

Destans覺 (Epik) Anlat覺m覺n zellikleri


1.Olaan羹st羹 olaylar ve kiiler anlat覺l覺r. 2.Destan t羹r羹n羹n yiit癟e havas覺 vard覺r. 3.Yap覺p etmeler yani fiiller 繹n plandad覺r. 4.Tarihi konular ve kahramanl覺klar ilenir. 5.Etkileyici bir 繹zellik ta覺r. 6.S羹rekli hareket vard覺r.  Devamini Oku


Destans覺 Anlat覺m

Destans覺 (Epik) Anlat覺m : Destans覺 anlat覺m, tarihi olay ve kiilerin olaan羹st羹l羹kler temelinde, heye簫can ve coku uyand覺racak ekilde anlat覺lmas覺d覺r. Destans覺 anlat覺m覺n 癟覺k覺 noktas覺, doal destanlard覺r. Destans覺 an簫lat覺m, en belirgin ekilde yapma destanlarda ve yapma destanlarla benzerlik g繹steren tarihsel ve edebi metinler簫de kullan覺l覺r.

Destans覺 (Epik) Anlat覺m覺n zellikleri


1.Olaan羹st羹 olaylar ve kiiler anlat覺l覺r. 2.Destan t羹r羹n羹n yiit癟e havas覺 vard覺r. 3.Yap覺p etmeler yani fiiller 繹n plandad覺r. 4.Tarihi konular ve kahramanl覺klar ilenir. 5.Etkileyici bir 繹zellik ta覺r. 6.S羹rekli hareket vard覺r.  Devamini Oku


Coturucu Anlat覺m

Coku ve Heyecana Bal覺 (Lirik) Anlat覺m : Heyecan, coku, mutluluk, h羹z羹n; dini duyarl覺l覺k, de簫rin d羹羹nce gibi daha 癟ok soyut durumlar覺n, okuyucuyu etkileyici, duyguland覺r覺c覺 ve hayran b覺rakt覺r覺c覺 bir ekilde dile getirildii metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹ne "coku ve heyecana bal覺 anlat覺m" denir. Coku ve heyecana bal覺 anlat覺mla oluturulan metin t羹rlerinin en 繹nemlisi, iirdir.

Coturucu Anlat覺m覺n zellikleri:


1.Lirik anlat覺mda dil "heyecana bal覺 ilev"de kullan覺l覺r. 2.Coku ve heyecana bal覺 anlat覺m daha 癟ok iir, roman, hik璽ye, tiyatro t羹rlerinde kullan覺l覺r. 3.yk羹leyici anlat覺mda bir olay v Devamini Oku


yk羹leyici Anlat覺m簫

yk羹leme, "anlatma" temelinde ekillenen bir anlat覺m t羹r羹d羹r. yk羹leyici anlat覺m簫la oluturulan her metinde; anlat覺lacak veya nakledilecek bir olay ya da olay 繹rg羹s羹 vard覺r. Bir anlat覺c覺n覺n bir olay覺 veya birbiriyle ilikili birden 癟ok olay覺 (olay 繹rg羹s羹n羹) anlatmas覺 esas覺na dayanan bu anlat覺m t羹r羹nde en 繹nemli 繹geler unlard覺r: Olay, kii, zaman, mekan, anlat覺c覺.

yk羹leyici Anlat覺m簫 (Detay)


Bu anlat覺mda ama癟; olay覺 okuyucunun g繹z羹 繹n羹nde canland覺rmak, anlat簫mak istenileni bir olay i癟erisinde vermektir. yk羹leyici anlat覺mda olaylar olu haline uygun olarak bir dizi halinde verilirse birbirine balan覺r. yk羹leme,  Devamini Oku


Kan覺tlay覺c覺 Anlat覺m

Kan覺tlamak, bir d羹羹nceye kat覺lmama nedenini belirterek o d羹羹nceden farkl覺 olan bir d羹羹nceyi ortaya koymak ve bu d羹羹ncenin bir bakas覺nca kabul edilmesini salamakt覺r. Kan覺tlay覺c覺 anlat覺m覺n temel amac覺, inand覺rma, ayd覺nlatma, kendi g繹r羹羹n羹 bir bakas覺na kabul ettirmedir. Bu ama癟, kan覺tlay覺c覺 an簫lat覺m覺 a癟覺klay覺c覺 ve 繹retici anlat覺mdan ay覺ran en 繹nemli fard覺r. A癟覺klay覺c覺 anlat覺mda bilgilendirme ve 繹retme; ka簫n覺tlay覺c覺 anlat覺mda doru bilinenlerin yanl覺, yanl覺 bilinenlerin de doru olduunu kan覺tlama amac覺 vard覺r.

Kan覺tlay覺c覺 Anlat覺m覺n zellikleri:


1. 襤nand覺rma, ayd覺nlatma, kendi g繹r羹 Devamini Oku


D羹sel Anlat覺m

D羹sel anlat覺m, "tamamen hayal 繹gesine dayanan" anlat覺m t羹r羹d羹r. Ger簫癟ek d羹nyan覺n olmazlar覺, imkans覺zlar覺, ger癟ek d覺覺l覺klar覺; bu anlat覺m t羹r羹yle oluturulan metinlerde birer ger癟ee d繹簫n羹羹r. D羹sel anlat覺mla oluturulan metinlerde olaan羹st羹 yeteneklere sahip kahraman, b羹y羹c羹, cad覺 ve yara簫t覺klara, ger癟ek d覺覺 durum ve olaylara, bilimsel ve g羹ncel bilgiyle a癟覺klanamayacak hatta 癟ounlukla bunlarla 癟eliecek durum, eylem ve nesnelere s覺k癟a rastlan覺r. Masallar ve efsaneler fantastik metinlerin 癟覺k覺 noktas覺 sa簫y覺labilir.

D羹sel Anlat覺m覺n zellikleri:


1. D羹sel anlat覺mda konu; olaan羹st羹 ve fantasti Devamini Oku


Gelecekten S繹z Eden Anlat覺m

Bu anlat覺ml覺 metinlerde olandan 癟ok olmas覺 istenen anlat覺l覺r. Verilerden yola 癟覺k覺la簫rak gelecee ait tahminler yap覺l覺r. Gelecekten s繹z eder. Bu metinler varsay覺m ile olumutur. Gelecek zaman kipi kullan覺l覺r. Ger癟eklemesi m羹mk羹n olmayan tasar覺 ve d羹羹nceler anlat覺l覺r. Bu anlat覺m t羹r羹; roman, hik璽ye, tiyatro, iir, deneme gibi edebi metinlerde kullan覺l覺r.

Gelecekten S繹z Eden Anlat覺m覺n zellikleri


1. Gelecekten s繹z eden metinler varsay覺m ile olumutur. 2. Gelecekten s繹z eder. 3. Verilerden yola 癟覺k覺larak gelecee ait tahmin yap覺labilir. 4. Olandan 癟ok olmas覺 istenilen anlat覺l覺r. 5. Ger癟eklemesi m羹mk羹n olmaya Devamini Oku


Gereksiz S繹zc羹k Kullan覺m覺ndan Kaynaklanan Anlat覺m Bozukluklar覺

C羹mlede gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar. Bir c羹mlede gereksiz s繹zc羹k bulunduunu anlamak i癟in, s繹zc羹k c羹mleden 癟覺kar覺l覺r. Bu durumda c羹mlenin anlam ve anlat覺m覺nda bir bozulma oluyorsa o s繹zc羹k gerekli, olmuyorsa gereksizdir. “Herkesi eletirip tenkit etmek bize hi癟bir yarar salamaz.” c羹mlesinde “eletirip” s繹zc羹羹n羹n verdii anlamla “tenkit etmek” s繹zc羹羹n羹n verdii anlam ayn覺d覺r. yleyse bu c羹mlede “eletirip” s繹z羹 gereksizdir. C羹mleden 癟覺kar覺lmal覺d覺r. “襤ki kardeten en k羹癟羹羹 arkada覺md覺.” “Bi Devamini Oku


Oznel anlatim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Oznel nedir ve oznel ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Anlatim nedir ve anlatim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor