Halk oyunlar覺 fig羹rleri ve k覺yafetlerin farkl覺l覺覺n覺n sebebleri

Bu sorunu cevab覺 zaten halk oyununun ne olduunu tan覺mlad覺覺m覺zda cevaplan覺yor. 羹nk羹 Halk oyunlar覺, “Ait olduu toplumun k羹lt羹r deerlerini yans覺tan; bir olay覺, bir sevinci, bir 羹z羹nt羹y羹 ifade eden; k繹keni din ve b羹y羹 ile ilgili (majik ve k羹ltik) olan; m羹zikli (bir m羹zik aleti eliinde veya m羹zik aleti olmaks覺z覺n, el , ayak gibi organlarla tempo tutarak) olarak, tek kii veya gruplar halinde icra edilen; 繹l癟羹l羹 ve d羹zenli hareketlerdir.” Demek ki halk oyunlar覺 elbette i癟inde bulunduu toplumun k覺yafet ve fig羹rlerini almaktad覺r. Ve bu nedenlede her toplumda bu k覺yafetler ve figurler deimektedir. Halk oyunlar覺 i癟inde bulundu Devamini Oku


K繹y Seyirlik Oyunu

K繹y Seyirlik Oyunlar覺 : Geleneksel T羹rk tiyatrosu denildiinde hem k繹yl羹 tiyatrosu gelenei, hem de halk tiyatrosu gelenei anla覺lmaktad覺r. Ancak, hemen belirtelim ki "k繹yl羹" ve "halk" kavramlar覺 birbirinden ayr覺 d羹羹n羹lmemelidir. K繹yl羹 ayn覺 zamanda halkt覺r, halk da k繹yl羹 k繹keninden olabilir (And, 1985). Yukar覺da yap覺lan ayr覺m覺n nedeni k繹yl羹 tiyatrosunun daha i癟e kapal覺olmas覺d覺r. K覺rsal kesimde, dar bir 癟evrede yaayan insanlar覺n kendi aralar覺nda belli zamanlarda oynad覺klar覺 s繹zl羹 ya da s繹zs羹z oyunlard覺r. Sahnesiz ve ortada oynan覺r. zel bir oyun yeri yoktur. Basit giysi ve ara癟larla rol kiileri canland覺r覺l覺r. T繹rensel yan Devamini Oku


T羹rk Halk K羹lt羹r羹nde Halk Oyunlar覺n覺n Yeri

lkemizde halk oyunlar覺n覺n 癟al覺malarda, eitimde, k羹lt羹rde ve dier alanlarda deerlendirilmesi ancak bu y羹zy覺lda 繹nem kazanm覺t覺r. "Oyun, k羹lt羹r羹n douunda bal覺ca etkendir." Buna g繹re k羹lt羹r羹n kapsam覺 i癟inde yer alan sanat覺n da k繹keninin "oyun" olduunu ve sanat覺n douunda 繹nemli bir rol羹n羹n bulundugunu s繹ylemek m羹mk羹nd羹r. Tarihte ilk T羹rk uygarl覺klar覺ndan; Samanlar覺n, Hunlar覺n, Ouzlar覺n geleneklerine bal覺 olarak yapt覺klar覺 t繹renlerin 繹nemli bir b繹l羹m羹n羹 halk oyunlar覺n覺 oluturduunu, bug羹ne kadar gelebilen belgelerden anl覺yoruz. Anadolu'da yaayan T羹rk uygarl覺klar覺nda ise, Asya'dan getirdikleri geni k羹lt羹r b Devamini Oku


襤lkel Topluluklarda Halk Oyunlar覺n覺n Yeri

襤lkel ve Gelimi Topluluklarda Halk Oyunlar覺n覺n Yeri : 襤lkel insanlarda hayat, d羹羹ncelerle deil devinimlerle balam覺t覺r. Bu insanlar覺n teori ile pratii birbirinden ay覺ramad覺覺 ve zihinsel soyutlaman覺n hayatlar覺na yeterince girmediini g繹rmekteyiz. Zaten bu aamada hen羹z teoriden bahsetmekte m羹mk羹n deildir. Ve yaln覺z ilkel tap覺nma t繹renleri s繹z konusudur. 襤lkel tap覺nma da hen羹z pratiktir ama emekten bilin癟li olarak ayr覺lm覺 bir pratiktir. Bu t繹renlerde yap覺lan tap覺lan en 繹nemli b繹l羹m羹 yans覺lama ( 繹yk羹nme) danslar覺ndan oluurdu. B繹ylece bug羹nk羹 繹yk羹nme bize atalar覺m覺zdan miras kalm覺 bir 繹zelliktir diyebiliriz. 襤lk Devamini Oku


Club Penguin Oyununda Nas覺l Ninja Olunur

Cevap 1: Arkadalar 繹nce o oyunu 癟ook 癟ook oynuyosunuz[Kart oyununu], sonra siyah kua覺m覺z覺 al覺nca sensei ile ma癟 yap覺yoruz, sonra yenersek bize siyah g繹zl羹k bandaj gibi biey veriyo.Onutam tak覺n daha haval覺 olsun dersenin giysiciden 20 gold kar覺l覺覺 siyah olun mis gibi ninjas覺n覺 ite char覺m覺n hali... Cevap 2: yanda gizli ninja odas覺 var orayada girebiliyorsunuz orda ninja evi ninja kost羹m羹 de al覺yorsunuz ate elementinin yar覺t覺覺 oda var ninjalara 繹zel ve gizli olan odada Cevap 3: "dojoda hi癟 k覺p覺rdamadan 30 dakka beklerseniz ninja olursunuz.Ama 10 dakkika hi癟 bir ey yapmazsak oyun kapan覺yor "Learn More" diye bir ey 癟覺k覺yor unu i Devamini Oku


Ka覺k Oyunu

Ka覺k Oyunu : Oyun denince ka覺k oyunu akla gelir. Konya ka覺k oyunu Orta Asya'dan T羹rkler taraf覺ndan getirilmitir. Ka覺k oyunlar覺n覺n fig羹rleri 癟ok fazlad覺r. Fakat g繹bek fig羹r羹 halk覺n daha 癟ok houna gitmektedir. Bir fig羹r dinamik ve sert hareketlerden meydana gelmitir. Oyuncu devaml覺 g羹ler y羹zl羹d羹r. 羹nk羹 nee sa癟mas覺 gerekmektedir. Oyun balar balamaz ka覺klar覺n 癟覺kard覺覺 ezgiler seyircide sa癟覺lm覺 olan hereyi yeertmeye balar. Herkes fark覺nda olmadan oyunun neeli havas覺na kap覺l覺r. Ka覺klar vura dursun oyuncunun t覺p覺 t覺p覺 y羹r羹y羹羹, topuk d繹ve d繹ve nazlan覺覺, yan yana s覺yr覺l覺覺, yava yava akala Devamini Oku


Halk Oyunlar覺n覺n Konular覺

T羹rk Halk Oyunlar覺n覺n Konular覺 Halk oyunlar覺 癟ounlukla k繹yl羹 taraf覺ndan , nianlarda, askere uurlamada, yaylaya 癟覺k覺 ve inite, doumda, dini ve milli bayramlarda, kazan覺lan zaferin sonucunda, ferfene, barana, s覺ra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplant覺larda oynanmaktad覺r. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverili a癟覺k alanlarda oynand覺覺 gibi kapal覺 yerlerde oynan覺r. zellikle d羹羹nlerde, y繹rede iyi oynad覺覺 bilinen kiiler davet edilir. 羹nk羹 topluluun ba覺nda y繹renin m羹ziklerini ve oyunlar覺n覺 iyi bilen ve sayg覺n kiiler bulunur. Halk Oyunlar覺 fig羹r bak覺m覺ndan zenginliini bu kiilere bor癟ludur. Onlar maharetini ustal覺 Devamini Oku


T羹rk Halk Oyunlar覺 T羹rleri

T羹rk halk oyunlar覺 t羹rleri T羹rk halk oyunlar覺'n覺n genel olarak t羹rleri u ekilde ayr覺lmaktad覺r: Hora B繹lgesi; Trakya. Zeybek B繹lgesi; D繹rt alt gruptan oluur. Kural olarak; 9 zamanl覺 ve aksak ritmli oyunlard覺r. As覺l Zeybek B繹lgesi; Ege, G羹ney Marmara, 襤癟bat覺 Anadolu. Teke Zeybek B繹lgesi; G繹ller Y繹resi, Bat覺 Akdeniz. Ka覺kl覺 Zeybek B繹lgesi; G羹ney Marmara, Bat覺 Karadeniz, 襤癟bat覺 Anadolu ve 癟evresi. Bu b繹lgelerde kar覺l覺kl覺 oynanan rit羹ellemi d羹zenli oyunlara da rastlanmaktad覺r (Zonguldak, Karab羹k'te olduu gibi). Ka覺k Oyunlar覺 B繹lgesi; Konya B繹l羹m羹 ve Antalya'n覺n dou il癟elerinden itibaren Dou Akdeniz 癟evresi. Horon B Devamini Oku


Halk Oyunu

Halk Oyunu (zet) : Halk oyunlar覺, “Ait olduu toplumun k羹lt羹r deerlerini yans覺tan; bir olay覺, bir sevinci, bir 羹z羹nt羹y羹 ifade eden; k繹keni din ve b羹y羹 ile ilgili (majik ve k羹ltik) olan; m羹zikli (bir m羹zik aleti eliinde veya m羹zik aleti olmaks覺z覺n, el , ayak gibi organlarla tempo tutarak) olarak, tek kii veya gruplar halinde icra edilen; 繹l癟羹l羹 ve d羹zenli hareketlerdir.”

Halk Oyunu (Detay)

Halk oyunu hareket ve m羹zik olmak 羹zere iki ayr覺 繹eden o簾umu bir b羹t羹nd羹r. "D羹zg羹n ve birbirine benzeyen ritmik hareketlerin uyumlu bir bi癟imde ortaya konulmas覺ndan oluan oyun", nadiren m羹zik elii olmaks覺z覺n belli  Devamini Oku


Marmara B繹lgesi Halk Oyunlar覺

Hora : Bu oyun Bar ve Halaylar gibi el ele ya da kol kola tutuularak disiplinli bir bi癟imde ve dizi halinde oynanmaktad覺r. Genellikle Trakya’da, k覺smen de Marmara’n覺n dou ve g羹neyinde g繹r羹len bir oyun t羹r羹d羹r.Edirne, K覺rklareli, Tekirda, anakkale... Kar覺lama : Kar覺lama iki kiinin kar覺l覺kl覺 durarak oynad覺klar覺 bir oyun bi癟imidir. iftlerin kar覺l覺kl覺 olarak toplanmalar覺yla bir grup halinde de oynanmaktad覺r. K覺z ve erkek kar覺l覺kl覺 癟iftlerin kar覺l覺kl覺 iki s覺ra halinde dizilmesiyle bir grup oyunu bi癟iminde de s羹rd羹r羹lmektedir. Kar覺lamalar salma oyunlard覺r. Oyuncular birbirlerine tutunmazlar. Baz覺 kar覺lamalarda b羹 Devamini Oku


Ege B繹lgesi Halk Oyunlar覺

Zeybek : Zeybek oyunlar覺 tek kii taraf覺ndan oynand覺覺 gibi teklerden oluan bir daire halinde de oynanmaktad覺r. Zeybek oyunlar覺, toplu olarak oynand覺覺 zaman oyuncular覺n birbirlerine tutunmadan oynad覺klar覺 salma oyunlard覺r.Bu oyun t羹r羹ne Ege B繹lgesinde rastlan覺r Ayd覺n, 襤zmir , Mula, Denizli, Bilecik, Eskiehir , K羹tahya,anakkale, Kastamonu, Uak, Manisa, Bal覺kesir , Burdur ... Bengi : Marmara B繹lgesinin g羹neyinde genellikle Bal覺kesir dolaylar覺nda g繹r羹len bir oyun t羹r羹d羹r.Bal覺kesir, Manisa, Bursa, anakkale... Mengi : Ege b繹lgesi ve Akdeniz B繹lgesinin baz覺 illerinde bu oyun t羹r羹ne rastlamak m羹mk羹nd羹r. Teke Zortlamas覺 : Bu t羹r de y Devamini Oku


Oyun al覺mas覺nda Rejinin G繹revi

OYUN ALIMASINDA REJ襤N襤N GREV襤 “Tiyatro y繹netmeninin g繹revi ger癟ein g繹r羹n羹羹n羹 deitirmek deil, ger癟ei gizleyen 繹rt羹leri kald覺rmakt覺r.” Tiyatro y繹netmeni bir orkestra efi gibidir. Nas覺l bir orkestra efi elindeki 癟alg覺lar覺n ne zaman ve neresi i癟in gerekli olduunu biliyor ve o gereklilie g繹re kullan覺yorsa (bunun i癟in efin elindeki 癟alg覺lar覺n verimini ve 繹zelliini bilmesi gerekir) y繹netmen de elindeki sanatlar覺n 繹zelliklerini ve kullanaca覺 yere g繹re deerlerini bilmek zorundad覺r. Y繹netmenin iki t羹rl羹 etki alan覺 vard覺r. Birincisi oyuncuya kar覺 dieri ise seyirciye kar覺 olan etki alanlar覺d覺r. Daha d Devamini Oku


orta oyunu

bak覺n覺z --> ortaoyunu


ortaoyunu

ortaoyunu: t羹rk doa癟lama halk tiyatrosu. kol oyunlar覺ndan gelierek 19. y羹zy覺lda kesin bi癟imine kavuan ortaoyunu, ad覺n覺, izleyicilerin, 癟evre olduklar覺 bir orta yerde oynanmas覺ndan al覺r. ortaoyunu, kendi bir 繹zellii olarak, a癟覺k yerlerde, palanga ya da meydan ad覺 verilen yuvarlak ya da yumurtams覺 bir alanda oynan覺r; burada, erkek izleyicilerin oturduu mevki ile kad覺n izleyicilerin oturduu kafes, ip gerili kaz覺klarla ayr覺lm覺t覺r; oyuncular, sahne giysilerini deitirdikleri, 繹n羹 perdeyle kapat覺lm覺 sand覺k odas覺'ndan kap覺 yoluyla oyun alan覺na girerler. ortaoyunu'nun dekoru, 68 cm. -1 m. y羹kseklikte, genellikle kavuklu'nun iyerini temsil eden ve  Devamini Oku


d羹 oyunu

d羹 oyunu: a. strindberg'in bir oyun bi癟imi. kendine 繹zg羹 oyun yap覺s覺 olan d羹 oyunu, strindberg'in kendi ana temas覺n覺 yeni bir tiyatro bi癟imi i癟inde ortaya koyma 癟abas覺n覺n sonucu olmutur. d羹 mant覺覺 dorultusunda "d羹 bi癟imine 繹yk羹nen" bu oyun yap覺s覺nda yer, zaman ve eylem birlii ortadan kalkar; nat羹ralist dramaturjiden uzakla覺larak, 癟oksesli bir senfonideki kontrpuan yap覺s覺 kurulur; bi癟emsel-simgeci bir sahne d羹zeni oluturulur. d羹 oyunu'nun 繹nemi, r繹nesans'tan bu yana avrupa tiyatrosunda uygulan覺n 羹癟 birlik kural覺 d覺覺na 癟覺kmas覺 ve oyun kiisini psikanalitik 癟繹z羹nt羹ye uratarak, kurgusal olarak 癟ok y繹nl羹 ortaya koyabilmes Devamini Oku


Oyun havasi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Oyun nedir ve oyun ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Havasi nedir ve havasi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor