Halk oyunlar覺 fig羹rleri ve k覺yafetlerin farkl覺l覺覺n覺n sebebleri

Bu sorunu cevab覺 zaten halk oyununun ne olduunu tan覺mlad覺覺m覺zda cevaplan覺yor. 羹nk羹 Halk oyunlar覺, “Ait olduu toplumun k羹lt羹r deerlerini yans覺tan; bir olay覺, bir sevinci, bir 羹z羹nt羹y羹 ifade eden; k繹keni din ve b羹y羹 ile ilgili (majik ve k羹ltik) olan; m羹zikli (bir m羹zik aleti eliinde veya m羹zik aleti olmaks覺z覺n, el , ayak gibi organlarla tempo tutarak) olarak, tek kii veya gruplar halinde icra edilen; 繹l癟羹l羹 ve d羹zenli hareketlerdir.” Demek ki halk oyunlar覺 elbette i癟inde bulunduu toplumun k覺yafet ve fig羹rlerini almaktad覺r. Ve bu nedenlede her toplumda bu k覺yafetler ve figurler deimektedir. Halk oyunlar覺 i癟inde bulundu Devamini Oku


T羹rk Halk K羹lt羹r羹nde Halk Oyunlar覺n覺n Yeri

lkemizde halk oyunlar覺n覺n 癟al覺malarda, eitimde, k羹lt羹rde ve dier alanlarda deerlendirilmesi ancak bu y羹zy覺lda 繹nem kazanm覺t覺r. "Oyun, k羹lt羹r羹n douunda bal覺ca etkendir." Buna g繹re k羹lt羹r羹n kapsam覺 i癟inde yer alan sanat覺n da k繹keninin "oyun" olduunu ve sanat覺n douunda 繹nemli bir rol羹n羹n bulundugunu s繹ylemek m羹mk羹nd羹r. Tarihte ilk T羹rk uygarl覺klar覺ndan; Samanlar覺n, Hunlar覺n, Ouzlar覺n geleneklerine bal覺 olarak yapt覺klar覺 t繹renlerin 繹nemli bir b繹l羹m羹n羹 halk oyunlar覺n覺 oluturduunu, bug羹ne kadar gelebilen belgelerden anl覺yoruz. Anadolu'da yaayan T羹rk uygarl覺klar覺nda ise, Asya'dan getirdikleri geni k羹lt羹r b Devamini Oku


襤lkel Topluluklarda Halk Oyunlar覺n覺n Yeri

襤lkel ve Gelimi Topluluklarda Halk Oyunlar覺n覺n Yeri : 襤lkel insanlarda hayat, d羹羹ncelerle deil devinimlerle balam覺t覺r. Bu insanlar覺n teori ile pratii birbirinden ay覺ramad覺覺 ve zihinsel soyutlaman覺n hayatlar覺na yeterince girmediini g繹rmekteyiz. Zaten bu aamada hen羹z teoriden bahsetmekte m羹mk羹n deildir. Ve yaln覺z ilkel tap覺nma t繹renleri s繹z konusudur. 襤lkel tap覺nma da hen羹z pratiktir ama emekten bilin癟li olarak ayr覺lm覺 bir pratiktir. Bu t繹renlerde yap覺lan tap覺lan en 繹nemli b繹l羹m羹 yans覺lama ( 繹yk羹nme) danslar覺ndan oluurdu. B繹ylece bug羹nk羹 繹yk羹nme bize atalar覺m覺zdan miras kalm覺 bir 繹zelliktir diyebiliriz. 襤lk Devamini Oku


Halk Oyunlar覺n覺n Konular覺

T羹rk Halk Oyunlar覺n覺n Konular覺 Halk oyunlar覺 癟ounlukla k繹yl羹 taraf覺ndan , nianlarda, askere uurlamada, yaylaya 癟覺k覺 ve inite, doumda, dini ve milli bayramlarda, kazan覺lan zaferin sonucunda, ferfene, barana, s覺ra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplant覺larda oynanmaktad覺r. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverili a癟覺k alanlarda oynand覺覺 gibi kapal覺 yerlerde oynan覺r. zellikle d羹羹nlerde, y繹rede iyi oynad覺覺 bilinen kiiler davet edilir. 羹nk羹 topluluun ba覺nda y繹renin m羹ziklerini ve oyunlar覺n覺 iyi bilen ve sayg覺n kiiler bulunur. Halk Oyunlar覺 fig羹r bak覺m覺ndan zenginliini bu kiilere bor癟ludur. Onlar maharetini ustal覺 Devamini Oku


T羹rk Halk Oyunlar覺 T羹rleri

T羹rk halk oyunlar覺 t羹rleri T羹rk halk oyunlar覺'n覺n genel olarak t羹rleri u ekilde ayr覺lmaktad覺r: Hora B繹lgesi; Trakya. Zeybek B繹lgesi; D繹rt alt gruptan oluur. Kural olarak; 9 zamanl覺 ve aksak ritmli oyunlard覺r. As覺l Zeybek B繹lgesi; Ege, G羹ney Marmara, 襤癟bat覺 Anadolu. Teke Zeybek B繹lgesi; G繹ller Y繹resi, Bat覺 Akdeniz. Ka覺kl覺 Zeybek B繹lgesi; G羹ney Marmara, Bat覺 Karadeniz, 襤癟bat覺 Anadolu ve 癟evresi. Bu b繹lgelerde kar覺l覺kl覺 oynanan rit羹ellemi d羹zenli oyunlara da rastlanmaktad覺r (Zonguldak, Karab羹k'te olduu gibi). Ka覺k Oyunlar覺 B繹lgesi; Konya B繹l羹m羹 ve Antalya'n覺n dou il癟elerinden itibaren Dou Akdeniz 癟evresi. Horon B Devamini Oku


Marmara B繹lgesi Halk Oyunlar覺

Hora : Bu oyun Bar ve Halaylar gibi el ele ya da kol kola tutuularak disiplinli bir bi癟imde ve dizi halinde oynanmaktad覺r. Genellikle Trakya’da, k覺smen de Marmara’n覺n dou ve g羹neyinde g繹r羹len bir oyun t羹r羹d羹r.Edirne, K覺rklareli, Tekirda, anakkale... Kar覺lama : Kar覺lama iki kiinin kar覺l覺kl覺 durarak oynad覺klar覺 bir oyun bi癟imidir. iftlerin kar覺l覺kl覺 olarak toplanmalar覺yla bir grup halinde de oynanmaktad覺r. K覺z ve erkek kar覺l覺kl覺 癟iftlerin kar覺l覺kl覺 iki s覺ra halinde dizilmesiyle bir grup oyunu bi癟iminde de s羹rd羹r羹lmektedir. Kar覺lamalar salma oyunlard覺r. Oyuncular birbirlerine tutunmazlar. Baz覺 kar覺lamalarda b羹 Devamini Oku


Ege B繹lgesi Halk Oyunlar覺

Zeybek : Zeybek oyunlar覺 tek kii taraf覺ndan oynand覺覺 gibi teklerden oluan bir daire halinde de oynanmaktad覺r. Zeybek oyunlar覺, toplu olarak oynand覺覺 zaman oyuncular覺n birbirlerine tutunmadan oynad覺klar覺 salma oyunlard覺r.Bu oyun t羹r羹ne Ege B繹lgesinde rastlan覺r Ayd覺n, 襤zmir , Mula, Denizli, Bilecik, Eskiehir , K羹tahya,anakkale, Kastamonu, Uak, Manisa, Bal覺kesir , Burdur ... Bengi : Marmara B繹lgesinin g羹neyinde genellikle Bal覺kesir dolaylar覺nda g繹r羹len bir oyun t羹r羹d羹r.Bal覺kesir, Manisa, Bursa, anakkale... Mengi : Ege b繹lgesi ve Akdeniz B繹lgesinin baz覺 illerinde bu oyun t羹r羹ne rastlamak m羹mk羹nd羹r. Teke Zortlamas覺 : Bu t羹r de y Devamini Oku


Olimpiyat

D繹rt y覺lda bir yap覺lan uluslaras覺 spor organizasyonudur. Olimpiyat oyunlar覺na t羹m yunan siteleri 癟ar覺l覺r, 癟at覺malar ask覺ya al覺n覺r, mahkumlar idam edilmezmi. Ven羹s gezegeni her d繹rt y覺lda bir ekliptik semada be k繹eli m羹kemmel bir y覺ld覺z 癟izmektedir. Eski yunan'da, ven羹s'羹n b羹y羹s羹ne 繹vg羹 olsun diye bu d繹rt y覺ll覺k s羹re癟 olimpiyat oyunlar覺 d羹zenlenirken kullan覺lm覺t覺r. G羹n羹m羹zde yap覺lan olimpiyat oyunlar覺 hala ven羹s'羹n devrelerini takip etmektedirler. Antik ekli eski yunan'da yap覺lan oyunlar frans覺z soylusu Pierre Fredy, Baron de Coubertin taraf覺ndan 19. y羹zy覺l'覺n sonlar覺nda modernize edilmitir. Oyunlar覺'n覺n yaz sporlar覺n Devamini Oku


Olimpiyat oyunlari nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Olimpiyat nedir ve olimpiyat ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Oyunlari nedir ve oyunlari ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor