Mutlak Butlan

Mutlak butlan; bor癟lar hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, ceza hukuku gibi alanlarda s覺k癟a kullan覺lan bir terim olmakla birlikte bir ilem veya olay覺n ger癟ek d羹nyada (sosyal yaamda) ger癟eklemi olsa bile ta覺d覺覺 artlar gerei hukuken hi癟 olmam覺, olmas覺 m羹mk羹n deil manas覺na gelir.
Mutlak Butlan: Hukukun arad覺覺 artlar覺 ta覺mas覺na ramen, kanunun emredici h羹k羹mlerine ayk覺r覺 bir durumu ortaya 癟覺karmas覺d覺r. rnek 1 : Evli birinin ikinci kez evlilik yapmas覺. rnek 2 : Mesken olarak tutulan evin kumarhane veya kerhane olarak kullan覺lmas覺. rnek 3 : rnek 1- Bir al覺m sat覺m s繹zlemesi yap覺l覺yor, 17 Devamini Oku


Mutlak Younluk

Kat覺 ve s覺v覺lar覺n younluu 覺s覺 ve bas覺n癟la 癟ok az deiir. Gazlar覺n younluu ise 覺s覺 ve bas覺n癟la 癟ok deiir. Gazlar覺n younluu t璽rif edilirken bulunduu s覺cakl覺k ve bas覺n癟 deerleri de verilir. Maddelerin younluklar覺 birbirinden 癟ok farkl覺l覺klar g繹sterir. Atom 癟ekirdeinin younluu 1014 gram/cm3 deerindedir. End羹stride younluk yerine genellikle 繹zg羹l a覺rl覺k t璽rifi kullan覺l覺r. zg羹l a覺rl覺覺n birimi yoktur (Bkz. zg羹l A覺rl覺k). zg羹l a覺rl覺k muk璽yese es璽s覺na dayan覺larak 繹l癟羹ld羹羹 i癟in 繹l癟me teknii daha kolayd覺r. Elektrik ak覺m覺 ve manyetik saha konular覺nda ge癟en ak覺m younluu ve man Devamini Oku


襤slam birlii d羹羹ncesini Osmanl覺 Devlet gelenei a癟覺s覺ndan deerlendiriniz

襤slamc覺l覺k, ger癟ekte 襤ttihad-覺 襤sl璽m (襤sl璽m Birlii) ad覺 alt覺nda 1870’ten beri Osmanl覺 y繹netiminin temel politikas覺n覺 oluturuyordu. Fakat asl覺nda islam birlii Yavuz Sultan Selim'den beri Osmanl覺 devlet geleneklerinde bulunuyordu. Osmanl覺 ne zaman bat覺ya sefer d羹zenlese bunu f覺rsat bilerek doudan Osmanl覺 devletini y覺kmak istiyorlard覺. rnein Anadolu’da kar覺覺kl覺klar 癟覺karan ah 襤smail, dier taraftan M覺s覺r Meml羶klar覺n覺 Osmanl覺 devleti aleyhine k覺k覺rt覺yordu. Daha 繹nceki padiahlarda ger癟ekletirmeye 癟al覺m覺 olsada Yavuz Sultan Selim, doudan gelen tehlikeleri kald覺rmadan ve 襤sl璽m Birlii’ni kurmadan, N Devamini Oku


Atat羹rk sanat覺 ni癟in fen ile e deer olarak g繹rmektedir

Atat羹rk, sanat覺 ni癟in fenne e deer olarak g繹rmektedir? "Bir millet ki resim yapmaz. Bir millet ki heykel yapmaz. Bir millet ki fennin icap ettirdii eyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin tarihi terakkide yeri yoktur." Atat羹rk yukar覺daki 繹zdeyii ile sanat ile fen bilimlerini e deer olarak g繹rd羹羹n羹 a癟覺kca belirtmitir. Atat羹rk sanata en az bilim kadar 繹nem vermitir 癟羹nk羹; Bilimin olduu toplumlarda sanat olmayabilir; ve lakin sanat覺n gelitii yerde mutlaka bilimde geliir. Has覺l覺 sanat 繹nce gelir. Ssanatkarlar yarat覺c覺 insanlard覺r. Bu da bilimin temeli. 襤lk癟alar da bile 繹nce resimler 癟izilmi duvarlara , insanla Devamini Oku


Bir iiri Estetik Deer A癟覺s覺ndan Deerlendirmek 襤癟in

Bir iiri Estetik Deer A癟覺s覺ndan Deerlendirmek 襤癟in ; -Naz覺m Birimi -Vezin,Kafiye,Redif -Devrik C羹mleler -Metin Aras覺l覺k ve g繹ndermeler(telmih) -襤mge -Al覺覺lmad覺k Badat覺rmalar(masan覺n kalbi) -Edebi Sanatlar -Orijinallik -Metnin K覺sal覺覺 -Deneysellik


襤lkel idealletirme - Deersizletirme

襤lkel idealletirme- deersizletirme (Primitive idealization- devaluation) Bireyin i癟sel yada d覺sal tehlikelerden korunabilmesi gayesiyle t羹mden iyi ve g羹癟l羹 imajlar yaratmas覺d覺r. 襤dealize edilen dieri vas覺tas覺yla objenin b羹y羹kl羹羹 ve g羹癟l羹l羹羹 payla覺lm覺 olur ve hayal k覺r覺kl覺覺na, k覺skan癟l覺a kar覺 korunulur. Obje hayal k覺r覺kl覺覺 yaratt覺覺 durumlarda deersizletirilerek sald覺rgan d羹rt羹ler ifade edilir.


Tarihi ve turistik deer nedir

Turistlerin seyahatleri s覺ras覺nda g繹rmek istedikleri varl覺klara turistik deerler ad覺 verilir. lkemizdeki turistik deerleri, tabii ve tarihi deerler olarak iki gruba ay覺rmak m羹mk羹nd羹r. A. TAB襤襤 DEERLER Tabiatta kendiliinden olumu g羹zelliklere tabii deerler denir.Tabii deerleri 繹zelliklerine g繹re 癟eitli ekillerde grupland覺rabiliriz. B.TAR襤H襤 DEERLER Tarihi deerler, insanlar taraf覺ndan ge癟mi d繹nemlerde yap覺lm覺 tarihi eserler,an覺tlar ve m羹zelerde sergilenen eserlerdir.


Turistik Deer Nedir

Turistlerin seyahatleri s覺ras覺nda g繹rmek istedikleri varl覺klara turistik deerler ad覺 verilir. lkemizdeki turistik deerleri, tabii ve tarihi deerler olarak iki gruba ay覺rmak m羹mk羹nd羹r. A. TAB襤襤 DEERLER Tabiatta kendiliinden olumu g羹zelliklere tabii deerler denir.Tabii deerleri 繹zelliklerine g繹re 癟eitli ekillerde grupland覺rabiliriz. B.TAR襤H襤 DEERLER Tarihi deerler, insanlar taraf覺ndan ge癟mi d繹nemlerde yap覺lm覺 tarihi eserler,an覺tlar ve m羹zelerde sergilenen eserlerdir.


T羹rkiyenin Turistik Deerleri

Turistlerin seyahatleri s覺ras覺nda g繹rmek istedikleri varl覺klara turistik deerler ad覺 verilir. lkemizdeki turistik deerleri, tabii ve tarihi deerler olarak iki gruba ay覺rmak m羹mk羹nd羹r.

A. Tabii Deerler


Tabiatta kendiliinden olumu g羹zelliklere tabii deerler denir.Tabii deerleri 繹zelliklerine g繹re 癟eitli ekillerde grupland覺rabiliriz.

1. Tabii Harikalar


G繹r羹n羹leri ve 繹zellikleriyle insanlarda hayranl覺k uyand覺ran,benzeri bulunmayan,tabiatta kendiliinden olumu g羹zelliklerdir.lkemizdeki tabii harikalardan baz覺lar覺 unlard覺r: - Pamukkale(Denizli) ifal覺 sular覺,bembeyaz travertenleri,tarihi eserleri  Devamini Oku


Deerlendirme C羹mlesi

Deerlendirme, yap覺lan bir iin, ortaya konan bir yap覺t覺n ya da d羹羹ncenin ne 繹l癟羹de baar覺l覺 olduu ile ilgili karar a癟覺k簫lamakt覺r. Deerlendirmeden s繹z edilebilmesi i癟in ortada bir yap覺t, 羹r羹n ya da d羹羹nce olmal覺d覺r. Bir yap覺ta y繹nelik ol簫mayan genel yarg覺lar deerlendirme nitelii ta覺maz. Bir yap覺tla ilgili bilgi veren s繹zler de deerlendirme c羹mlesi olamaz. * Bir 癟ocuun duygular覺n覺n b繹ylesine i癟ten anlat覺ld覺覺 bir baka iir hat覺rlam覺yorum. * Hem dili, hem de anlat覺m覺 y繹n羹yle b羹t羹n gen癟 yazar簫lara 繹rnek olabilecek bir roman okuduk. * Toplum yaam覺n覺n t羹m canl覺l覺覺 ile anlat覺m覺 baka hi癟簫bir yap覺tta M.  Devamini Oku


Mutlak Nem

Mutlak Nem ( Su buhar覺 younluu ) Su buhar覺 bas覺nc覺 1 m3 havan覺n ihtiva ettii su buhar覺n覺n a覺rl覺覺na bal覺d覺r. 1m3 havan覺n i癟indeki su buhar覺n覺n a覺rl覺覺na mutlak nem denir.


Mutlak S覺cakl覺k Nedir

Mutlak S覺cakl覺k Nedir ? Celsius skalas覺nda buzun erime s覺cakl覺覺 s覺f覺r kabul edilmitir. Ancak, bu deerin 癟ok alt覺nda da s覺cakl覺klar bulunmaktad覺r. Daha d羹羹k s覺cakl覺覺n m羹mk羹n olmad覺覺 en d羹羹k s覺cakl覺k derecesi -273,15簞C ‘dir ve bu s覺cakl覺a, "mutlak s覺f覺r s覺cakl覺k derecesi"denmektedir. Kelvin skalas覺 ite bu en d羹羹k s覺cakl覺k derecesini balang覺癟 olarak kullanmaktad覺r. Kelvin (K, ' 簞 ' sembol羹 kullan覺lmaz), mutlak s覺cakl覺k denilen termodinamik s覺cakl覺覺n birimidir. Kelvin skalas覺ndaki s覺cakl覺k birim aral覺klar覺, celsius skalas覺ndakinin ayn覺d覺r (1 K = 1 簞C). Ancak, s覺cakl覺k g繹stergelerinin balang覺癟lar覺 far Devamini Oku


Oru癟 Auroban覺n Deermisin iiri

Oru癟 Auroba'n覺n Deer misin iiri hangi pasaja,kitaba ait? p覺r覺l p覺r覺ld覺 o zamanlar hayallerin -- yaam覺n覺n anlam覺 : ne cenderelerden ge癟ti oysa,o g羹nden bu yana -- nas覺l sahtelikler yaad覺... o'ysa,o g羹nk羹 ak rengi kadar temiz kald覺 -- senin i癟lerinden ge癟tiin,ge癟irdiin ve imdi 羹zerine sinmi lekelerini temizlemen gereken b羹t羹n pisliklerden uzak durdu--durabildi,kalabildi-- -- uradan belli ki,sende kalabilip de bir bi癟imde ortaya koyabildiin son temiz beklentileri g繹rd羹 ve tan覺d覺 -- 羹stelik,kendisi olarak;kendiliinden kendisini tan覺y覺p,geldi sana... temizsindir diye ----- oysa deilsin... kirlisin ----- o da imdi bu eskimi sen'i g Devamini Oku


Mutlakiyet

Mutlakiyet (Monari), bir devlet y繹netiminde, devletin temel g羹癟 ve yetkilerinin tek kiide topland覺覺 y繹netim bi癟imidir. Bu y繹netim anlay覺覺nda g羹c羹 elinde toplayan kiiyi s覺n覺rland覺ran herhangi bir yasa yoktur. Bu a癟覺dan y繹netenin s覺n覺rs覺z iktidar覺 bulunmaktad覺r. Mutlakiyetin Tarih癟esi Avrupa'da 15. y羹zy覺ldan itibaren derebeyliklerinin birleerek tek y繹netim alt覺nda toplanmas覺 sonucu mutlak覺yet anlay覺覺 olutu. 15. y羹zy覺ldan itibaren yeni corafi b繹lgelerin ve ticaret yollar覺n覺n kefi ile Avrupa ekonomisinin b羹y羹k bir deiime uramas覺, y繹netimsel a癟覺dan da b羹y羹k deiimlere sebebiyet verdi. Madeni eyalar覺n  Devamini Oku


Mutlak deger nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Mutlak nedir ve mutlak ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Deger nedir ve deger ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor