Alt Basliklar

» 2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺
» 襤slam uygarl覺覺n覺n 繹nc羹 olduu 2 bilim alan覺 hangisidir
» Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Savat覺覺 Cepheler
» Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Kazand覺覺 ve Kaybettii Cepheler
» Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi
» 2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri
» Atat羹rk羹n Kazand覺覺 Kaybettii Cepheler
» Mustafa Suphi Kimdir
» 襤lk 20 Elementin Atom Y繹r羹ngeleri
» 襤lk 20 Element
» Atat羹rk羹n Savat覺覺 Cepheler
» 21 Aral覺k Durumu
» 21 Aral覺k
» 21 Haziran Durumu
» 21 Haziran
» 23 Eyl羹l
» 21 Mart
» 23 Eyl羹l Ekinoksu
» 21 Mart Ekinoksu
» 2. Mahmut d繹neminde yap覺lan yenilikler
» Zehra – Nabizade Naz覺m
» Mustafa Kemalin Savat覺覺 Cepheler
» 1920
» Divan-覺 L羹gati’t T羹rk 襤ncelemesi
» Mustafa Kemalin Milli M羹cadeledeki Rol羹

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺 proje 繹devim var?


襤slam uygarl覺覺n覺n 繹nc羹 olduu 2 bilim alan覺 hangisidir

襤slam uygarl覺覺 teknik ilimler, t覺p, astronomi, cebir (matematik) alanlar覺nda baar覺l覺 olmulard覺r. nc羹l羹k ettikleri iki bilim dal覺 olarak s繹ylemek gerekirse matematik ve t覺p olarak sayabiliriz.


Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Savat覺覺 Cepheler

Osmanl覺 Cepheleri, I. D羹nya Sava覺'nda Osmanl覺 襤mparatorluu'nun kat覺ld覺覺 cephelerdir. Bu cepheler; 1. Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya kar覺. Kazand覺 2. Sina ve Filistin Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti 3. Irak Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti 4. Hicaz-Yemen Cephesi, 襤ngiltere ve Araplara kar覺. Kaybetti 5. anakkale Cephesi (1915), 襤ngiltere, Fransa ve Commonwealth (襤ngiliz Milletler Topluluu) g羹癟lerine kar覺.Kazand覺

襤kinci Dereceden Cepheler


1. 襤ran Cephesi (1914-1918), Rusya ve 襤ngiltere'ye kar覺. 2. Gali癟ya Cephesi (1916-1917), bir Osmanl覺 kolor Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Kazand覺覺 ve Kaybettii Cepheler

Osmanl覺 Cepheleri, I. D羹nya Sava覺'nda Osmanl覺 襤mparatorluu'nun kat覺ld覺覺 cephelerdir. Bu cepheler; Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya kar覺. Kazand覺 Sina ve Filistin Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti Irak Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti Hicaz-Yemen Cephesi, 襤ngiltere ve Araplara kar覺. Kaybetti anakkale Cephesi (1915), 襤ngiltere, Fransa ve Commonwealth (襤ngiliz Milletler Topluluu) g羹癟lerine kar覺.Kazand覺

襤kinci Dereceden Cepheler


襤ran Cephesi (1914-1918), Rusya ve 襤ngiltere'ye kar覺. Gali癟ya Cephesi (1916-1917), bir Osmanl覺 kolordusu 1916-17'de Berez Devamini Oku


Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi

襤kinci d繹nem Tanzimat edebiyat覺n覺n en verimli, 羹retken, kudretli yazarlar覺ndand覺r. Abd羹lhak Hamit, modern edebiyat覺m覺z覺n kurucular覺ndand覺r. iirdeki bat覺l覺lama hareketinin as覺l b羹y羹k 繹nc羹s羹d羹r. Dou ile bat覺 aras覺nda bir k繹pr羹 olabilecek kadar kuvvetli bir k羹lt羹re sahiptir.Edebiyatta bat覺l覺laman覺n as覺l ihtilalcisidir. air-i Azam olarakta bilinir. Kurallara uymayan, bat覺 iirinde g繹rd羹羹 her yenilii t羹rk iirine uygulayan, divan iirini bitiren o olmutur. Dou ve bat覺 iirini ilendikleri yerlere giderek 繹renmitir. Tanzimat iirine geni ufuklar a癟an, divan iiri gelenini tamam覺yla y覺kan Abd羹lhak Hamit; Tanzimat iirine y Devamini Oku


2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


Atat羹rk羹n Kazand覺覺 Kaybettii Cepheler

Mustafa Kemal 1. D羹nya Sava覺nda 3 farkl覺 cephede savam覺t覺r. Bu cepheler Kafkas, anakkale ve Suriye-Filistin cepheleridir. Mustafa Kemal Atat羹rk bu cephelerden anakkale cephesinde verdii taktiklerle 癟ok b羹y羹k zafer kazanarak 癟覺km覺t覺r. Dier iki cephede ise sava覺 kaybetmemi ve d羹man birliklerinin ilerlemesini durdurmutur. Mustafa Kemal'in anakkale cephesinde ald覺覺 zaferler Milli M羹cadelenin en b羹y羹k k覺v覺lc覺m覺 olmu itilaf devletlerinin b羹t羹n planlar覺n覺 alt羹st etmitir. Bu cepheleri aa覺da detayl覺 bulabilirsiniz.

1 - Kafkas Cephesi


Cephenin A癟覺lma Nedenleri : 1. 襤ttihat癟覺lar覺 Devamini Oku


Mustafa Suphi Kimdir

Mustafa Suphi (1883-1921), T羹rkiye Kom羹nist Partisi’nin ilk merkez komitesi bakan覺d覺r. Suphi 1883 y覺l覺nda o zaman覺n Trabzon vilayetine bal覺 olan Giresun kazas覺nda dodu. 襤lk 繹renimini Kud羹s ve am’da, idadi(lise) 繹renimini Erzurum’da yapt覺. 1905 y覺l覺nda 襤stanbul Hukuk Mektebi’nden mezun olduktan sonra Paris’te Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. Fransa’da bulunduu d繹nem, Mustafa Suphi’nin Jean Jaures, Celestin Bougle gibi isimler bata olmak 羹zere burjuva sosyolog olarak nitelendirilebilecek d羹羹n羹rlerin etkisinde kald覺覺 y覺llard覺r. Bu y覺llarda Suphi’nin 襤ttihat癟覺lar’la yak覺n ili Devamini Oku


襤lk 20 Elementin Atom Y繹r羹ngeleri

襤lk 20 Elementin Atom Y繹r羹ngeleri

襤lk 20 Elementin Genel zellikleri


Hidrojen Hidrojen ilk olarak 1776 y覺l覺nda Henry Cavendish taraf覺ndan kefedilmitir. Hidrojen ismi ise Antoine Lavoisier taraf覺ndan verilmitir. Doada gaz h璽lde bulunur. Renksiz bir gazd覺r.
Helyum 1868 y覺l覺nda Frans覺z Pierre Janssen ve ingiliz Norman Lockyer birbirinden ba覺ms覺z olarak helyumu kefettiler. Helyum atmosferde 癟ok az miktarda bulunmaktad覺r. G羹nete ve dier y覺ld覺zlarda bol miktarda bulunur. Doada Devamini Oku


襤lk 20 Element

Hidrojen Hidrojen ilk olarak 1776 y覺l覺nda Henry Cavendish taraf覺ndan kefedilmitir. Hidrojen ismi ise Antoine Lavoisier taraf覺ndan verilmitir. Doada gaz h璽lde bulunur. Renksiz bir gazd覺r.
Helyum 1868 y覺l覺nda Frans覺z Pierre Janssen ve ingiliz Norman Lockyer birbirinden ba覺ms覺z olarak helyumu kefettiler. Helyum atmosferde 癟ok az miktarda bulunmaktad覺r. G羹nete ve dier y覺ld覺zlarda bol miktarda bulunur. Doada gaz h璽lde bulunan renksiz bir gazd覺r.
Lityum Lityum ilk olarak 1817 y覺l覺nda Johann Arvedson tarafindan kefedilmitir. G羹m羹羹rns羹 gri metalik renkte bulunur. Oda koullar覺nda kat覺 h璽ldedir.
Berilyum 1828 Devamini Oku


Atat羹rk羹n Savat覺覺 Cepheler

Mustafa Kemal 1. D羹nya Sava覺nda 3 farkl覺 cephede savam覺t覺r. Bu cepheler Kafkas, anakkale ve Suriye-Filistin cepheleridir. Mustafa Kemal Atat羹rk bu cephelerden anakkale cephesinde verdii taktiklerle 癟ok b羹y羹k zafer kazanarak 癟覺km覺t覺r. Dier iki cephede ise d羹man birliklerinin ilerlemesini durdurmutur. Mustafa Kemal'in anakkale cephesinde ald覺覺 zaferler Milli M羹cadelenin en b羹y羹k k覺v覺lc覺m覺 olmu itilaf devletlerinin b羹t羹n planlar覺n覺 alt羹st etmitir. Bu cepheleri aa覺da detayl覺 bulabilirsiniz.

1 - Kafkas Cephesi


Cephenin A癟覺lma Nedenleri : 1. 襤ttihat癟覺lar覺n Orta Asya’daki T Devamini Oku


21 Aral覺k Durumu

21 Aral覺k’da g羹ne 覺覺nlar覺 Olak D繹nencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aa覺daki olaylar ger癟ekleir: o G羹ne 覺覺nlar覺 G羹ney Yar覺mk羹re’ye en dik, Kuzey Yar覺mk羹re’ye en eik a癟覺larla gelir. o G羹ney Yar覺mk羹re’de yaz mevsimi, Kuzey Yar覺mk羹re’de k覺 mevsimi balang覺c覺d覺r. o D羹nya’n覺n en s覺cak yerleri, 羹zerinden Olak D繹nencesi’nin ge癟tii karalar覺n i癟 k覺s覺mlar覺d覺r. o G羹ney Yar覺mk羹re’de en uzun g羹nd羹z, Kuzey Yar覺mk羹re’de ise en k覺sa g羹nd羹z yaan覺r. o Bu tarihten sonra G羹ney Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler k覺salmaya (yaz g羹nd繹n羹m羹), Kuzey Yar覺mk羹re’ Devamini Oku


21 Aral覺k

21 Aral覺kta’da g羹ne 覺覺nlar覺 Olak D繹nencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aa覺daki olaylar ger癟ekleir: o G羹ne 覺覺nlar覺 G羹ney Yar覺mk羹re’ye en dik, Kuzey Yar覺mk羹re’ye en eik a癟覺larla gelir. o G羹ney Yar覺mk羹re’de yaz mevsimi, Kuzey Yar覺mk羹re’de k覺 mevsimi balang覺c覺d覺r. o D羹nya’n覺n en s覺cak yerleri, 羹zerinden Olak D繹nencesi’nin ge癟tii karalar覺n i癟 k覺s覺mlar覺d覺r. o G羹ney Yar覺mk羹re’de en uzun g羹nd羹z, Kuzey Yar覺mk羹re’de ise en k覺sa g羹nd羹z yaan覺r. o Bu tarihten sonra G羹ney Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler k覺salmaya (yaz g羹nd繹n羹m羹), Kuzey Yar覺mk羹reR Devamini Oku


21 Haziran Durumu

21 Haziran’da g羹ne 覺覺nlar覺 Yenge癟 D繹nencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aa覺daki olaylar ger癟ekleir: o G羹ne 覺覺nlar覺 Kuzey Yar覺mk羹re’ye en dik, G羹ney Yar覺mk羹re’ye en eik a癟覺larla gelir. o Kuzey Yar覺mk羹re’de yaz mevsimi, G羹ney Yar覺mk羹re’de k覺 mevsimi balang覺c覺d覺r. o D羹nya’n覺n en s覺cak yerleri, 羹zerinden Yenge癟 D繹nencesi’nin ge癟tii karalar覺n i癟 k覺s覺mlar覺d覺r. o Kuzey Yar覺mk羹re’de en uzun g羹nd羹z, G羹ney Yar覺mk羹re’de ise en k覺sa g羹nd羹z yaan覺r. o Bu tarihten sonra Kuzey Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler k覺salmaya (yaz g羹nd繹n羹m羹), G羹ney Yar覺mk羹reR Devamini Oku


21 Haziran

21 Haziran’da g羹ne 覺覺nlar覺 Yenge癟 D繹nencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aa覺daki olaylar ger癟ekleir: o G羹ne 覺覺nlar覺 Kuzey Yar覺mk羹re’ye en dik, G羹ney Yar覺mk羹re’ye en eik a癟覺larla gelir. o Kuzey Yar覺mk羹re’de yaz mevsimi, G羹ney Yar覺mk羹re’de k覺 mevsimi balang覺c覺d覺r. o D羹nya’n覺n en s覺cak yerleri, 羹zerinden Yenge癟 D繹nencesi’nin ge癟tii karalar覺n i癟 k覺s覺mlar覺d覺r. o Kuzey Yar覺mk羹re’de en uzun g羹nd羹z, G羹ney Yar覺mk羹re’de ise en k覺sa g羹nd羹z yaan覺r. o Bu tarihten sonra Kuzey Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler k覺salmaya (yaz g羹nd繹n羹m羹), G羹ney Yar覺mk羹reR Devamini Oku


23 Eyl羹l

G羹ne 覺覺nlar覺 21 mart ve 21 eyl羹l tarihlerinde ekvatora dik d羹er . Her yerde gece ve g羹nd羹zler eit olur . Bu duruma ekinoks denir.

23 Eyl羹l Ekinoksu


D羹nya’n覺n y繹r羹nge 羹zerindeki konumu nedeniyle eksen eikliinin etkisi ortadan kalkar ve g羹ne 覺覺nlar覺 Ekvator’a dik gelir. Buna bal覺 olarak aa覺daki olaylar ger癟ekleir: 1. G羹ne 覺覺nlar覺 繹le vakti Ekvator’a dik a癟覺 ile d羹er. 2. D羹nya’n覺n her yerinde gece ve g羹nd羹z eitlii yaan覺r. 3. G羹ne her iki kutuptan da g繹r羹n羹r. KKN’nda g羹ne batmaya; GKN’nda g羹ne domaya balar. 4. Kuzey Yar覺mk羹re’de sonbah Devamini Oku


21 Mart

G羹ne 覺覺nlar覺 21 mart ve 21 eyl羹l tarihlerinde ekvatora dik d羹er . Her yerde gece ve g羹nd羹zler eit olur . Bu duruma ekinoks denir.

21 Mart Ekinoksu


- Kuzey Yar覺mk羹re’de ilkbahar, G羹ney Yar覺mk羹re’de sonbahar balang覺c覺d覺r. - G羹ney Yar覺mk羹re yaz, Kuzey Yar覺mk羹re k覺 mevsiminden 癟覺kt覺覺 i癟in (s覺cakl覺k birikimi nedeniyle) G羹ney Yar覺mk羹re daha s覺cakt覺r. - 21 Mart’tan sonra 覺覺nlar Ekvator’un kuzeyine daha dik gelecei i癟in Kuzey Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler daha uzun olur. -Kuzey Kutup Noktas覺’nda 6 ay s羹reli g羹nd羹z羹n, G羹ney Kutup Noktas覺’nda ise 6 ay s羹reli gecenin balang Devamini Oku


23 Eyl羹l Ekinoksu

G羹ne 覺覺nlar覺 21 mart ve 21 eyl羹l tarihlerinde ekvatora dik d羹er . Her yerde gece ve g羹nd羹zler eit olur . Bu duruma ekinoks denir.

23 Eyl羹l Ekinoksu


D羹nya’n覺n y繹r羹nge 羹zerindeki konumu nedeniyle eksen eikliinin etkisi ortadan kalkar ve g羹ne 覺覺nlar覺 Ekvator’a dik gelir. Buna bal覺 olarak aa覺daki olaylar ger癟ekleir: 1. G羹ne 覺覺nlar覺 繹le vakti Ekvator’a dik a癟覺 ile d羹er. 2. D羹nya’n覺n her yerinde gece ve g羹nd羹z eitlii yaan覺r. 3. G羹ne her iki kutuptan da g繹r羹n羹r. KKN’nda g羹ne batmaya; GKN’nda g羹ne domaya balar. 4. Kuzey Yar覺mk羹re’de sonbah Devamini Oku


21 Mart Ekinoksu

G羹ne 覺覺nlar覺 21 mart ve 21 eyl羹l tarihlerinde ekvatora dik d羹er . Her yerde gece ve g羹nd羹zler eit olur . Bu duruma ekinoks denir.

21 Mart Ekinoksu


- Kuzey Yar覺mk羹re’de ilkbahar, G羹ney Yar覺mk羹re’de sonbahar balang覺c覺d覺r. - G羹ney Yar覺mk羹re yaz, Kuzey Yar覺mk羹re k覺 mevsiminden 癟覺kt覺覺 i癟in (s覺cakl覺k birikimi nedeniyle) G羹ney Yar覺mk羹re daha s覺cakt覺r. - 21 Mart’tan sonra 覺覺nlar Ekvator’un kuzeyine daha dik gelecei i癟in Kuzey Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler daha uzun olur. -Kuzey Kutup Noktas覺’nda 6 ay s羹reli g羹nd羹z羹n, G羹ney Kutup Noktas覺’nda ise 6 ay s羹reli gecenin balang Devamini Oku


2. Mahmut d繹neminde yap覺lan yenilikler

II.MAHMUT DNEM襤 ( 1808 - 1839 )

A- askeri Alanda :

繚 Alemdar Mustafa Paa taraf覺ndan " Sekban-覺 Cedit" ad覺nda askeri ocak kuruldu.Ancak yeni癟erilerin isyan覺 sonucu bu askeri ocak kald覺r覺ld覺. 繚 Yeni癟erilerden se癟ilerek "Ekinci" ad覺yla yeni bir askeri ocak kuruldu. Ancak bir s羹re sonra yeni癟eriler biz talim istemiyoruz diyerek, bu oca覺n yap覺lanmas覺na kar覺 癟覺kt覺lar.* Bunun 羹zerine sarayda b羹y羹k bir divan kurulmu , Yeni癟eri Oca覺n覺n kald覺r覺lmas覺na karar verilmitir. Halk,Esnaf,Medrese 繹rencileri kald覺r覺lmas覺n覺 desteklediler. 繚 Yeni癟eri Oca覺 kald覺r覺ld覺. " Vaka-i Hayriye " ( Hay覺rl覺 Olay ) ( 1826 ) B繹ylece, yenil Devamini Oku


Zehra – Nabizade Naz覺m

nemli : Nabizade Naz覺m'覺n Zahra Roman覺 edebiyat覺m覺zdaki ilk psikolojik roman denemesidir.
Konu: Olay 1880 y覺l覺nda 襤stanbul’ da ge癟er. T羹ccar evket Efendi k覺z覺 Zehra’y覺 katibi Suphi ile evlendirir. Suphi’ nin annesi , S覺rr覺cemal ad覺nda bir cariyeyi eve getirir. Zehra’ n覺n k覺skan癟l覺klar覺 balar , bu k覺skan癟l覺klardan b覺kan Suphi, Zehra’ y覺 boar ve S覺rr覺cemal’ le evlenir. Zehra intikam almak i癟in rani adl覺 癟ok g羹zel bir rum k覺z覺n覺 Suphi’ yi batan 癟覺karmak i癟in g繹revlendirir. Suphi bu tuzaa d羹er , g羹nlerini rani ile ge癟irir, ona adeta tapar. S覺rr覺cemal 癟ocu Devamini Oku


Mustafa Kemalin Savat覺覺 Cepheler

Mustafa Kemal 1. D羹nya Sava覺nda 3 farkl覺 cephede savam覺t覺r. Bu cepheler Kafkas, anakkale ve Suriye-Filistin cepheleridir. Mustafa Kemal Atat羹rk bu cephelerden anakkale cephesinde verdii taktiklerle 癟ok b羹y羹k zafer kazanarak 癟覺km覺t覺r. Dier iki cephede ise d羹man birliklerinin ilerlemesini durdurmutur. Mustafa Kemal'in anakkale cephesinde ald覺覺 zaferler Milli M羹cadelenin en b羹y羹k k覺v覺lc覺m覺 olmu itilaf devletlerinin b羹t羹n planlar覺n覺 alt羹st etmitir. Bu cepheleri aa覺da detayl覺 bulabilirsiniz.

1 - Kafkas Cephesi

Cephenin A癟覺lma Nedenleri : 1. 襤ttihat癟覺lar覺n Orta Asya’daki T羹rkl Devamini Oku


1920

Olaylar 13 Ocak - Sultan Ahmet Meydan覺'nda 150 bin kiinin kat覺ld覺覺 bir miting yap覺ld覺. 襤galler protesto edildi. 15 Ocak - 2. Edirne Kongresi topland覺. 28 Ocak - Misak-覺 Milli kabul edildi. 17 ubat - Osmanl覺 Mebuslar Meclisi, kabul ettii Misak-覺 Milli'nin bas覺nda yay覺nlanmas覺n覺 ve b羹t羹n yabanc覺 parlementolara bildirilmesini kararlat覺rd覺. 16 Mart - 襤tilaf Devletleri, 襤stanbul'u resmen igal etti. 31 Mart - L羹leburgaz Kongresi topland覺. 6 Nisan - Anadolu Ajans覺 kuruldu. 23 Nisan - TBMM a癟覺ld覺. 29 Nisan - H覺yanet-i Vataniye Kanunu 癟覺kar覺ld覺. 13 May覺s - 9-13 May覺s 1920 tarihleri aras覺nda yap覺lan 217 羹ye ile toplanan ve  Devamini Oku


Divan-覺 L羹gati’t T羹rk 襤ncelemesi

a覺n覺n T羹rk dili, T羹rk k羹lt羹r羹, sosyal hayat簾 ve toplumun 繹zellikleri bak覺mlar覺ndan esiz bir eseri olan Divan羹 L羹gati’t-T羹rk: b羹y羹k ve 癟ok yararl覺 bir s繹zl羹k niteliindedir. Bu dil ve k羹lt羹r kayana覺n覺n, bu T羹rkl羹k bilgisi hazinesinin tan覺t覺lmas覺na ge癟meden 繹nace, onun yazan hakk覺nda, k覺saca da olsa —eldeki bilgilerin verdii imk璽n 繹l癟羹s羹nde a癟覺klamada bulunmak yerinde ve gereklidir. Divan羹 L羹gati’t-T羹rk‘羹 kendisine bor癟lu bulunduumuz K璽garl覺 Mahmud, XI. Y羹zy覺lda yaam覺 b羹y羹k d羹羹nce adam覺, dilci, bir bak覺ma 癟a覺n覺n sosyal ve tarih簾 bilgilerine hakk覺yla v璽k覺f, folklor ve edebiyatta 羹st Devamini Oku


Mustafa Kemalin Milli M羹cadeledeki Rol羹

Atat羹rk, asla 羹mitsizlie d羹mezdi. 襤癟 ve d覺 d羹manlar覺n 癟okluuna ramen Milli M羹cadeleyi balatm覺 ve baarm覺t覺r. Atat羹rk cesur, vizyonu geni, ileriyi g繹ren, 癟ok zeki, hitabet yetenei 癟ok gelimi ve kitleleri peinden s羹r羹kleyebilen tam bir liderdi. O olmasayd覺 Milli M羹cadele olmazd覺. Vatan ve millet sevgisi Atat羹rk'羹n ta覺d覺覺 繹zelliklerin temel ta覺yd覺. O vatan覺 ve milleti i癟in can覺n覺 seve seve verebilecek bir karaktere sahipti.O kiisel egemenlii ortadan kald覺rm覺, egemenlii kay覺ts覺z arts覺z milletine vermitir. Atat羹rk'羹n en b羹y羹k ideali, milletini tam ba覺ms覺z, 癟ada ve ileri uygarl覺klar d羹ze Devamini Oku


Mustafa kemalin savastigi cepheler 2 nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Mustafa nedir ve mustafa ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Kemalin nedir ve kemalin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Savastigi nedir ve savastigi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor