Divan覺 L羹gatit T羹rk羹n zellikleri

1. 11. y羹zy覺lda yaz覺lm覺t覺r. 2. T羹rk癟enin ilk s繹zl羹羹, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitab覺d覺r. 3. Araplara T羹rk癟e 繹retmek, T羹rk癟enin yayg覺nl覺覺n覺 g繹stermek i癟in yaz覺lm覺t覺r. 4. Kagarl覺 Mahmud taraf覺ndan yaz覺lm覺t覺r. 5. Yazar覺, bir癟ok T羹rk boyunu gezerek derlemeler yapm覺t覺r. 6. S繹zc羹kleri 繹rnekleyen atas繹zleri ve iirler kullanm覺t覺r. (Bu 繹zellii, onun, kendinden sonraki T羹rk yaz覺n覺 i癟in 癟ok 繹nemli bir kaynak olmas覺n覺 salam覺t覺r.) 7. Aruz 繹l癟羹s羹yle yaz覺lm覺t覺r 8. Eserde 7500 T羹rk癟e s繹z羹n a癟覺klamas覺 yap覺lm覺t覺r. S繹zc羹klerin anlam覺, 繹rnekler verilerek a癟覺klanm覺t覺r. 9. Eser Ara Devamini Oku


Divan-覺 L羹gati’t T羹rk 襤ncelemesi

a覺n覺n T羹rk dili, T羹rk k羹lt羹r羹, sosyal hayat簾 ve toplumun 繹zellikleri bak覺mlar覺ndan esiz bir eseri olan Divan羹 L羹gati’t-T羹rk: b羹y羹k ve 癟ok yararl覺 bir s繹zl羹k niteliindedir. Bu dil ve k羹lt羹r kayana覺n覺n, bu T羹rkl羹k bilgisi hazinesinin tan覺t覺lmas覺na ge癟meden 繹nace, onun yazan hakk覺nda, k覺saca da olsa —eldeki bilgilerin verdii imk璽n 繹l癟羹s羹nde a癟覺klamada bulunmak yerinde ve gereklidir. Divan羹 L羹gati’t-T羹rk‘羹 kendisine bor癟lu bulunduumuz K璽garl覺 Mahmud, XI. Y羹zy覺lda yaam覺 b羹y羹k d羹羹nce adam覺, dilci, bir bak覺ma 癟a覺n覺n sosyal ve tarih簾 bilgilerine hakk覺yla v璽k覺f, folklor ve edebiyatta 羹st Devamini Oku


Divan-覺 L羹gatit T羹rk羹n Yaz覺l覺 Sebebi

Divanu L羶gati't-T羹rk, ad覺ndan ve Arap dilinin kurallar覺na g繹re d羹zenlenmi olmas覺ndan da anla覺laca覺 羹zere, asl覺nda Araplara T羹rk癟e 繹retmek 羹zere kaleme al覺nm覺 bir eserdir. Ancak, onun yaz覺l覺覺n覺 b繹yle tek bir sebebe balamak da doru deildir. 羹nk羹, K璽garl覺 Mahmud bu g繹revi yerine getirirken hem T羹rk dili ile Arap dilinin kar覺lat覺rmas覺n覺, daha dorusu bir muhakemesini yapm覺, hem de T羹rk dili ve k羹lt羹r羹 ile ilgili geni ve 癟ok y繹nl羹 bilgiler vermitir. B繹ylece, o, T羹rk癟enin ve T羹rk k羹lt羹r羹n羹n o 癟a覺n 簾sl璽m topluluu i癟indeki yerini belirtmeye 癟al覺m覺t覺r. Bu noktaya biraz daha a癟覺kl覺k verebilmek i癟in Devamini Oku


T羹rk Musikisinde alg覺lar

M羹zikte 癟alg覺[1], istisn璽i birka癟 form d覺覺nda, Ses M羹ziinin vazge癟ilmez elik unsuru ve bal覺ba覺na bir M羹zik t羹r羹 olarak 癟ifte fonksiyona sahiptir. T羹rklerin Hun'lardanberi her iki fonksiyonuyla da kulland覺klar覺 m羶sik簾 aletleri, 襤slamiyetten sonra bir din adamlar覺n覺n etkisiyle Mehterh璽ne, Ender羶n ve saz覺n serbest oldugu tekkelerle uurlu din adamlar覺n覺n korumas覺 sayesinde kurtulabilmitir.[2] Osmar覺l覺 m羶sik簾si formlar覺 ile 癟alg覺lar覺 aras覺nda, 癟alara g繹re eskilerinin g繹zden d羹羹p yenilerinin moda olmas覺 eklinde bir kader birlii g繹r羹l羹r. Osmanl覺 kl璽sik ve halk m羶sik簾sinde kullan覺lan b羹t羹n telli/sapl覺 癟alg覺lar覺n atas Devamini Oku


Musiki lugati nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Musiki nedir ve musiki ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Lugati nedir ve lugati ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor