Polar 襤klim

Polar iklim yani kutup iklimi y覺l boyunca souk ve ya覺l覺 iklim tipidir fakat f覺rt覺nalar覺 azd覺r.Souk nedeniyle buz tabakalar覺 ile kapl覺d覺r ve tundra bitki 繹rt羹s羹 mevcuttur. Burada y覺l boyunca kar, alt覺 aya kadar ufukta g羹ne g繹rebilirsiniz ve gece olan alt覺 ayda ise harika g羹zel aurora 覺覺klar覺n覺 g繹rebilirsiniz. Avrasya ve Kuzey Amerika k覺tas覺n覺n kuzey k覺y覺s覺nda, 10 簞 c Aa覺dakilerden, y覺ll覺k ya覺覺n 200 ile 300 mm yukar覺da 0 簞 C, ya覺 daha 癟ok kar, en s覺cak ay ortalama s覺cakl覺k iklim Tundra. Antarktika buz tabakas覺n覺n iklim g繹r羹n羹r, Gr繹nland ve Arktik Okyanusu, y覺l boyunca souk adalar覺n baz覺lar覺, ayl覺k ortalama s Devamini Oku


Lirik Anlat覺m

Coku ve heyecana bal覺 (lirik) anlat覺m, 羹z羹nt羹, sevin癟, heyecan, tak覺nl覺k gibi temalar覺n cokulu bir ekilde ifade edilmesidir. Coku ve heyecana bal覺 anlat覺m daha 癟ok iirde kullan覺lm覺t覺r.

Lirik Anlat覺m覺n zellikleri

1. Daha 癟ok, iir ve hitabet (s繹ylev)te kullan覺l覺r. 2. S繹zc羹kler daha 癟ok yan ve mecaz anlamda kullan覺l覺r. 3. Duygu, coku ve heyecanlar覺n ifade edilmesi esast覺r. Coku ve heyecana bal覺 anlat覺m daha 癟ok iir, roman, hik璽ye, tiyatro t羹rlerinde kullan覺l覺r. 4. Dil, daha 癟ok, heyecana bal覺 ilevde ve iirsel ilevde kullan覺l覺r. 5. Coku ve heyecana bal覺 anlat覺mda duygular ve i癟inde bulunulan r Devamini Oku


Civitas

Bug羹n kulland覺覺m覺z Uygarl覺k kelimesi latince civitas kelimesinden t羹retilmitir. Civitas覺n kelime anlam覺 hem bir yerleim yeri olarak kenti, hem burada yaayan insanlar覺n hukuki durumunu (devlet) ve hem de insan topluluunu (cives) ifade eder. Civitas覺 oluturan topluluun iki nitelii vard覺r. Bir yandan devleti oluturan bireylerin tamam覺 devlet yaam覺na dorudan doruya kat覺l覺rlar, dier yandan bireyler devlet hayat覺na bu siyasi kat覺l覺m覺n覺 hukuki bir tekilat arac覺 ile yaparlar. Ciceroya g繹re civitas hukuken toplu bir ekilde yaamaktan baka nedir? demektedir. Bu nedenle civitas, ortak bir yaam i癟erisinde 繹rg羹t Devamini Oku


Mevsimler Atmosferin Hangi Tabakas覺nda

Mevsimler ve hava olaylar覺 atmosferin troposfer tabakas覺nda ger癟ekleir. Mevsimleri bu tabaka ayarlar. Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt kat覺d覺r.Gazlar覺n en youn olduu katt覺r. Kal覺nl覺覺 kutuplarda 6, ekvatorda16 km. civar覺ndad覺r ve mevsimlere g繹re deiiklik g繹sterir. G羹癟l羹 yatay ve dikey hava hareketleri g繹r羹l羹r. Ekvator 羹zerindeki kal覺nl覺覺 1617 km.,45簞 enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kal覺nl覺覺 ise 910 kmdir. Bunun nedeni ekvatorda 覺s覺nan havan覺n hafifleyerek y羹kselmesi kutuplarda ise souyan havan覺n a覺rlaarak 癟繹kmesidir. Yani ekvatorla kutuplar aras覺ndaki s覺cakl覺k fark覺d覺r. 襤癟inde deiken s覺cakl覺覺n yat Devamini Oku


Eleatik

Eleatik deimezlik, ayn覺l覺k ve birliin ger癟ek; deime, hareket ve 癟okluun yan覺lsama olduunu kabul eden Eleal覺 Parmenides ve izleyicilerinin felsefesidir. Eleatik 繹reti kar覺tlar覺 ay覺ran soyutlamac覺d覺r. Eleatiktire g繹re varl覺k evrensel kavramlar yoluyla belirlenir, yaln覺zca varl覺k vard覺r, ve yokluk yoktur.


Tavsiye Mektubu

Tavsiye mektubu birlikte 癟al覺t覺覺n覺z y繹neticileriniz ya da 繹rencisi olduunuz ve sizi iyi tan覺d覺覺n覺 d羹羹nd羹羹n羹z hocalar覺n覺z taraf覺ndan sizin hakk覺n覺zda yaz覺lm覺 yaz覺lard覺r. rnein bir i bavurusu i癟in tavsiye mektubu istiyorsan覺z, bavuru yapt覺覺n覺z / yapaca覺n覺z ile ilgili 繹zelliklerinizden, eitim bavurusu yap覺yorsan覺z bavurduunuz eitim program覺 ile ilgili ve genel olarak nas覺l bir 繹renci olduunuz ile ilgili bilgiler i癟ermelidir.

Tavsiye Mektuplar覺n覺n Genel zellikleri

1. Kiiye yak覺ndan tan覺yan ve onunla beraber 癟al覺m覺 birisi taraf覺ndan yaz覺l覺r. 2. Yakla覺k bir A4 sayfay覺 dolduraca Devamini Oku


Dirsek Kemii

Dirsek kemii (襤ngilizce Ulna), nkoldaki iki uzun kemikten k覺sa ve k羹癟羹k olan覺d覺r. Dieri radyan kemiidir. Prizma eklindedir. Anatomik pozisyonda (繹rnein, kollar v羹cudun yan覺na sal覺nd覺覺nda ve avu癟 i癟leri 繹ne doru olduunda) dirsek kemii, ser癟e parmak taraf覺nda kal覺r ve v羹cuda en yak覺n olduu konumdur.


Oluum Bak覺m覺ndan Ovalar

Ovalarda da, dier yery羹z羹 ekilleri gibi oluum bak覺m覺ndan 癟eitlilik g繹sterirler. Bu 繹zellikler ile d繹rt grupta toplan覺rlar:

1. A覺nt覺 Ovalar覺

A覺nmalar sonucu olumu ovalard覺r. D覺 g羹癟ler yontukd羹z ve kabar覺kl覺klar覺 a覺nd覺rarak bu ovalar覺 olutururlar.

繹k羹nt羹 Ovalar覺

K覺r覺lma olaylar覺 sonucu olumu ovalard覺r. Yerkabuundaki k覺r覺lmalardan sonra oluan 癟繹k羹nt羹 hendekleri, d覺 g羹癟lerin birikintileri ile dolar ve d羹zletirilirse, 癟繹k羹nt羹 ovalar覺 oluur. Bat覺 Anadoludaki Gediz, Bak覺r癟ay, K羹癟羹k ve B羹y羹k Menderes, Hatay覺n Amik ovalar覺 gibi.

Birikinti Ovalar覺

D覺 g羹癟lerin  Devamini Oku


Orta paleolitik d繹nemi ayd覺nlatan merkezler

Orta Ta Devri : (M.. 10.000-8.000) (Mezolitik D繹nem)

襤nsanlar覺n toplay覺c覺l覺k ve avc覺l覺ktan vazge癟ip 羹retim ekonomisine ge癟i d繹nemidir.

Bu d繹nemi ayd覺nlatan merkezler

Antalyada: Beldibi G繹ller B繹lgesinde: Baradiz Ankarada: Macun癟ay Samsunda: Tekkek繹yd羹r.


Ekspresyonist

Ekspresyonist Ekspresyonizm sanat ak覺m覺n覺n覺 benimsemi sanat癟覺lara denilmektedir.

Ekspresyonistler ve zellikleri

Kirchner ile Pechstein'in K繹pr羹 ak覺m覺, Kandinsky'nin Mavi Atl覺 grubu, Grosz ile Dix'in Yeni Nesnelcilii.Bunlara ek olarak, Nolde'nin 繹ne 癟覺kan soyut癟uluu, Franz Marc ile August Macke'nin renk tutkusu, Javlensky'nin incelikli 羹slubu, Feininger'in iirsel renk kullan覺m覺, Paul Klee'nin resim arat覺rmas覺, Max Beckmann'覺n keskin zarafeti.20 y羹zy覺l覺n balang覺c覺nda, Birinci D羹nya Sava覺'n覺n deheti yaan覺rken kar覺 kar覺ya gelen Almanya ile Avrupa'da resim ve heykel gibi betimleme sanatlar覺n覺n yan覺 s覺ra sinemada, m羹zikte ve Devamini Oku


Stratejik Maden

Stratejik elementlerin ne olduunu anlamak i癟in 繹ncelikle strateji ve stratejik madenin ne olduunu kavramak gerekir. T羹rk Dil Kurumu S繹zl羹羹nde strateji, kelimesinin Frans覺zcadaki strat矇gie kelimesinden al覺nd覺覺 belirtiliyor. Kelimenin anlam覺 ise, nceden belirlenen bir amaca ulamak i癟in tutulan yol ve Bir ulusun veya uluslar topluluunun, bar覺 ve savata benimsenen politikalara destek vermek amac覺yla politik, ekonomik, psikolojik ve asker簾 g羹癟leri bir arada kullanma bilimi ve sanat覺, sevk羹lcey olarak a癟覺klanmaktad覺r. Bir baka tan覺ma g繹re ise, bar覺 zaman覺nda d羹nya pazarlar覺ndan rekabet edilebilen fiyatlarla, herhangi bir  Devamini Oku


Yan Anlam rnekleri

NOT: S繹zc羹羹n temel anlam覺 ile yan anlam覺 aras覺nda bir ilgi vard覺r. Tuban覺n aya覺na 癟ivi batm覺. (G.A.) Masan覺n bir aya覺 k覺r覺lm覺. (Y.A.) G繹mleimin d羹mesi d羹m羹. (G.A.) Televizyonu a癟mak i癟in u d羹meye basacaks覺n. (Y.A.) Kazadan sonra koluma iki dili att覺lar. (G.A) G繹mleinin kollar覺 k覺r覺m覺. (Y.A.) Sa g繹z羹m iki g羹nd羹r sulan覺yor. (G.A.) Araban覺n anahtar覺 masan覺n alt g繹z羹nde olacak. (Y.A.) Yemek yerken az覺n覺 kapamal覺s覺n. (G.A) Maaran覺n az覺 繹r羹mcek alar覺yla kaplanm覺t覺. (Y.A.) uval覺n az覺n覺 s覺k覺c Devamini Oku


襤nkilap癟覺l覺k ilkesi nezaman anayasaya girdi

Soru : 襤nkilap癟覺l覺k ilkesi nezaman anayasaya girdi? Cevap: 5 ubat 1937de yap覺lan deiiklikle, 2. maddeye, Devletin temel nitelikleri olarak T羹rkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet癟i, Halk癟覺, Devlet癟i, Laik ve 襤nk覺lap癟覺d覺r bi癟iminde girmitir.


Antipsikotik ila癟 ne i癟in kullan覺l覺r

Antipsikotik ila癟 ne i癟in kullan覺l覺r? Bal覺ca kullan覺m alanlar覺; Antipsikotikler izofreni ve bipolar bozukluklar bata olmak 羹zere psikotik belirtilerin g繹r羹ld羹羹 deliryum, psikotik depresyon gibi dier durumlarda da tercih edilirler.


Neoklasik Sanat

Neoklasik d繹nemin sanat anlay覺覺, antik d繹nem sanat覺na dayanmaktad覺r. Bu d繹nemde Roma sanat覺n覺n temel 繹zellikleri yeniden ele al覺nm覺t覺r. D繹nem i癟inde Eski Roma eserleri incelenmi, 繹zellikleri anla覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. Neoklasik sanat, Barok sanata bir tepki olarak ortaya 癟覺km覺t覺r. Barok sanat eserlerinde 繹zellikle dinsel konulara, dinin 繹v羹lmesine 繹nem verilmekteydi. Dinin bask覺s覺ndan s覺k覺lan insanlar Neoklasik sanatta bu anlay覺覺 deitirmitir. Bu sanat ak覺m覺n覺n ortaya 癟覺kmas覺nda d羹羹n羹rlerin etkisi b羹y羹k olmutur. Barok sanatta g繹r羹len a覺r覺 s羹slemeden ka癟an sanat癟覺lar Roma eserlerinde olduu gibi sade (daha a Devamini Oku


Barok Sanat覺

Barok sanat覺n ortaya 癟覺k覺覺nda din adamlar覺n覺 etkisi 癟ok fazlad覺r. Bu nedenle d繹nemin eserlerinde dinsel konulara yer verilmitir. 襤lk olarak 襤talyada ortaya 癟覺kan Barok sanat b羹t羹n Avrupaya yay覺lm覺t覺r. Bu sanat覺n 繹zellii canl覺, hareketli ve zarif olmas覺d覺r. Bazen abart覺l覺 bir canl覺l覺k g繹r羹l羹r.

Barok Sanat覺nda Mimari

Bu d繹nemde en 癟ok kilise ve saraylar yap覺lm覺t覺r. R繹nesans ne kadar dengeli, a覺rbal覺 ise Barok da o kadar yenilik癟i, ayk覺r覺l覺k bir sanatt覺r. Barok mimarinin en 繹nemli mimar覺 Borrominidir. Barok mimarisinin en 繹nemli 繹zellii 襤lk癟a mimarisindeki kemer, s羹tun, al覺nl覺k ve friz gibi elemanlar覺 Devamini Oku


Gotik Sanat覺

襤.S.1200lerde balayan Gotik sanat覺nda Orta癟a覺n bask覺c覺 ve kat覺 tutumundan kurtulmak ve baka bir d羹nyaya ulamak istei g繹r羹l羹r. Bu nedenle mimaride daha b羹y羹k ve y羹ksek kiliseler (katedral) yap覺lmaya balar. Gotik sanat覺 ilk defa Fransada balam覺t覺r. Gotik sanat覺nda genel olarak renkli ve g繹rkemli eserler verilmitir. zellikle mimaride renkli camlar覺n birletirilmesiyle oluturulan vitray b羹y羹k bir canl覺l覺k salam覺t覺r. Gotik mimaride en 繹nemli 繹zellik sivri kemerin kullan覺lmas覺d覺r. Kemerler sayesinde duvarlar art覺k 繹nemini yitirmi ve kiliseler duvar yerine kullan覺lan vitraylar ile ayd覺nlanm覺t覺r. Yap覺larda a覺rl覺覺n  Devamini Oku


Hitit Sanat覺

Yaz覺 kullan覺lmaya balad覺ktan sonra Anadoluda kurulan ilk b羹y羹k devlet Hititlerdir. Hititler 襤.. 2000 y覺llar覺nda Anadoluya yerlemilerdir. O zamana kadar sadece k羹癟羹k devletler varken ilk defa Hititler b羹t羹n Anadoluyu ele ge癟irmi ve b羹y羹k bir imparatorluk kurmulard覺r. Hititlerin imparatorluunu bir kral y繹netiyordu. Genellikle emirleri tek ba覺na veren kral bazen meclisin emirlerini dinliyordu. Bu meclise Panku deniliyordu. Kral hem devleti y繹netiyor, hem de orduyu y繹netiyordu. Savaa gittii zaman devleti kar覺s覺 (krali癟e) y繹netiyordu. Hititlerin Anadoluya geldiklerinde k羹癟羹k topluluklar halindeydiler. Anadolunun ortas覺na geldikl Devamini Oku


Bak覺r Devrinde Sanat

Bak覺r devrinin en 繹nemli 繹zellii bak覺r覺n kefedilmesidir. Daha kolay kullan覺ld覺覺 i癟in insanlar art覺k aletleri ta yerine bak覺rdan yapmaktayd覺. S羹s eyalar覺nda da bak覺r覺 kullanm覺lard覺r. Bu devirde avc覺l覺k eskisi kadar yap覺lmamaktad覺r. Tar覺m giderek daha fazla 繹nem kazan覺r. 襤nsanlar覺n yaam覺nda 癟eitli deiiklikler olur. Giderek sanatta baz覺 yeni 繹zellikler g繹r羹l羹r: Duvar resimlerinde avc覺l覺kla ilgili sahneler yap覺lmamaya balar. Seramik yap覺m覺 ilerleme g繹stermitir. ok renkli, deiik ve canl覺 s羹slemeler yap覺l覺r. Seramik 羹zerine yap覺lan k覺rm覺z覺, krem rengi geometrik ekiller en sevilen s羹slemelerdir. 襤nsanlar  Devamini Oku


Cilal覺 Ta Devrinde Sanat

D羹nyan覺n 覺s覺nmas覺 ile insanlar maaralar覺 terkederler. B繹ylece Cilal覺 Ta Devri balar. Cilal覺 Ta Devrinde insanlar evler yapmaya ve k繹yler kurmaya balarlar. Bu devirde ilk defa kendi yiyeceklerini kendileri 羹retirler. 襤nsanlar bitkiler ekip tar覺m yapar; hayvan beslemek i癟in 癟iftlikler kurarlar. Seramikten kap- kacak yap覺lmas覺na ilk defa bu devirde balan覺r. Rahat yiyecek bulan ve kendine ev yapan Cilal覺 Ta Devri insan覺, sanatla ve baka ilerle daha fazla uram覺lard覺r. Cilal覺 Ta Devrinde beslenme ve bar覺nma ihtiya癟lar覺n覺 daha rahat kar覺layan insanlar bunlar覺n d覺覺nda eylerle de ilgilenmilerdir. eitli ve ta ve boncukl Devamini Oku


Yontma Ta Devrinde Sanat

Bu devirde insanlar maaralarda yaamaktad覺r. Hava 癟ok souktur ve etraflar覺 buzullarla 癟evrilidir. Vahi hayvanlar ve bilmedikleri doa olaylar覺 nedeniyle hayatlar覺 bir癟ok tehlike ile doludur. Yiyecek bulmak i癟in vahi hayvanlar覺 avlamak gerekmektedir. Bundan baka doum, 繹l羹m gibi anlayamad覺klar覺 doa olaylar覺n覺 g繹rmektedirler. Bu olaylar onlarda ilk inan癟lar覺n olumas覺na yol a癟m覺t覺r. Yaz覺y覺 bilmedikleri i癟in, d羹羹nce ve inan癟lar覺n覺, korku ve sevin癟lerini 繹nce m羹zik ve dansla, daha sonra resim ve heykellerle ifade etmeye 癟al覺覺rlar. Bu nedenle ilk sanat inan癟 ve ihtiya癟lardan doar. Sanat ile insanlar覺n estetik duygular覺 gelimey Devamini Oku


Tarihten nceki Devirlerde Sanat

Tarih g羹n羹m羹zden 5000 y覺l 繹nce yaz覺n覺n icad覺yla balar. Bu y羹zden tarihi arat覺r覺rken 繹ncelikle eski insanlar覺n b覺rakt覺覺 yaz覺l覺 belgelerden yararlan覺r覺z. Ancak yaz覺n覺n icad覺ndan 繹nce de hayat vard覺. 襤te yaz覺n覺n icad覺ndan 繹nceki d繹neme Tarihten 繹nceki devirler diyoruz. Tarih 繹ncesi d繹nem insanl覺k tarihinin b羹y羹k k覺sm覺n覺 kaplar. Tarih 繹ncesinden bug羹ne yaz覺l覺 belgeler kalmam覺t覺r. Bu y羹zden tarih繹ncesini arat覺ran arkeologlar bu d繹nemden kalan silahlar, 癟eitli aletler ve insanlar覺n kal覺nt覺lar覺ndan yararlan覺rlar. B羹t羹n bu kal覺nt覺lar zamanla toprak alt覺nda kald覺klar覺 i癟in arkeologlar bunlara topra覺 kazarak ula Devamini Oku


Sanat癟覺 sanat覺n覺 oluturduu zaman nelerden etkilenmelidir

Sanat癟覺 sanat覺n覺 oluturduu zaman nelerden etkilenmelidir? Sanat癟覺 i癟inde bulunduu toplumu, k羹lt羹r羹 ve bireylere kar覺 duyarl覺 olmak durumundad覺r. Toplumdan bireyden tamamen kopmu bir sanat d羹羹n羹lemez. rnein sanat癟覺n覺n bulunduu toplumda bir sava varsa insanlar, 癟ocuklar zor g羹nler ge癟iriyorsa sanat癟覺 mevcut durumdan etkilenip bir sanat癟覺 g繹z羹yle durumu deerlendirmeli ve bir anlamda da bu bak覺 a癟覺s覺yla o bireyleri ifade etmelidir. Tabi sanat toplum i癟indir diyebiliyorsa bu sanat癟覺.


Y覺ll覺k 襤zin Dilek癟e rnei

襤NSAN KAYNAKLARI MDRLGNE 襤yerinizde sigorta sicil nosu ile AR_GE departman覺nda 癟al覺an personelinizim. 2014 y覺l覺na ait y覺ll覺k 羹cretli iznimin 15 g羹nl羹k k覺sm覺n覺 .././.. ve /./.. tarihleri aras覺nda kullanmak istiyorum. Gereinin yap覺lmas覺n覺 arz ederim. Sayg覺lar覺mla, Ad覺 Soyad覺 (襤mza) 襤zin 覺k覺 Tarihi : 襤zin D繹n羹 Tarihi : Yol 襤zni (cretsiz) : . (G羹n) Talep Edilmitir/ Talep Edilmemitir 襤zin Kullanaca覺m Adres : Telefon :


S覺cakl覺k Birimleri

Celsius (C) Fahrenheit (F) Kelvin (K) Rankine (0R) R繪mer (0R繪) R矇aumur (0r) Newton (0N) Delisle (0De)


Muallim i sani nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Muallim nedir ve muallim ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) I nedir ve i ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Sani nedir ve sani ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor