Alt Basliklar

» Sat覺 Mektubu
» Renklerin zellikleri
» Araba Sevdas覺n覺n Ana Fikri Nedir
» Araba Sevdas覺n覺n Kahramanlar覺
» Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m
» Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar
» Araba Sevdas覺 Roman覺n覺n zeti
» Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri
» Kurakl覺覺n Etkileri
» Kurakl覺k eitleri
» Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme
» Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺
» Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar
» Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺
» Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r
» Depremin iddeti Nedir
» Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark
» Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri
» Dalga Biriktirme ekilleri
» Dalga A覺nd覺rma ekilleri
» Dalga A覺nd覺rma Biriktirme ekilleri
» Gotik d繹nem heykel ve kabartma
» Tanzimat ferman覺na rusyan覺n tepkisi
» 1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri
» 2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

Sat覺 Mektubu

Sat覺 Mektubu Nedir

Sat覺 mektubu bir teklifi dile getirmek i癟in oluturulan bir dok羹mand覺r. Kar覺 taraf覺 羹r羹n almaya, sipari vermeye, daha fazla bilgi istemeye ya da 羹r羹n veya hizmete destek salamaya ikna etmeye 癟al覺覺r. Okuyucuya bir teklifte bulunarak, harekete ge癟mesi i癟in onu etkimek ama癟t覺r. Sat覺 i癟in teklif mektubunun 繹zel olmas覺 gereklidir; doru kiiye gitmesi, al覺c覺n覺n ihtiya癟lar覺na kar覺l覺k vermesi ve kesinlikle bilgilendirici olmas覺 gereklidir.

Sat覺 Mektubu Nas覺l Yaz覺l覺r

Bir sat覺 mektubunda aa覺daki bal覺klar覺n hepsinin olmas覺 gerekir; Firma ad覺 ya da kiisel bir bal覺k kullan覺lmal覺 Devamini Oku


Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Ana Fikri Nedir

Recaizade Mahmut Ekrem Araba sevdas覺 roman覺nda; kendi 繹z deer yarg覺lar覺ndan koparak, bilin癟siz bir ekilde bat覺l覺lamaya 癟al覺an dejenere olmu bir toplumu ve bu toplumun d羹t羹羹 traji komik durumu anlat覺r. Toplum ve kiiler kendi deer yarg覺lar覺n覺 b覺rak覺rlarsa komik duruma d羹ebilir. 襤nsanlar olduu gibi davranmal覺. Yapacaklar覺m覺z覺 繹z羹mseyerek bilincimizde, zihnimizde kendimize yap覺m覺za ve 癟evremize oturtararak yapmal覺y覺z.


Araba Sevdas覺n覺n Kahramanlar覺

Eserin belli bal覺 kahramanlar覺 kimlerdir? Bihruz Bey, Kefi bey, M繹sy繹 Piyer, Perive Han覺m, engi Han覺m. Bu kahramanlar覺n ruhsal ve fiziksel 繹zellikleri nelerdir?
Bihruz Bey:
Alafrangal覺a 繹zenir, s羹sl羹 ve g繹sterii sever. 覺k giyinir. 覺mar覺k sorumsuz ve z羹ppe bir gen癟tir. M繹sy繹 Piyer: Beyin nabz覺na g繹re erbet veren kurnaz bir ihtiyard覺r. Perive Han覺m: Sar覺覺n, orta boylu, narin yap覺l覺, g繹n羹l avc覺s覺, edal覺 bir yosmad覺r.G繹zleri ise 癟ok g羹zel, 癟izgili koyu sar覺, kalar覺 kumral, kilolu, burnu ise incecik, az覺 k羹癟羹k ve bi癟imlidir. engi  Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m

Eserin dili anla覺l覺r nitelikte midir? Romanda 癟ounlukla osmanl覺ca kelimeler kullan覺lm覺tur.Arada Frans覺zca kelimeler de kullan覺lmaktad覺r.Araba sevdas覺 roman覺n覺n dili bu y羹zden anla覺l覺r nitelikte deildir? Yazar, s繹zc羹kleri kullan覺rken se癟ici davranm覺 m覺d覺r? Yazar覺n kulland覺覺 s繹zc羹kler 繹zellikle se癟ilmi gibidir.ok zengin anlaml覺 kelimeler kullan覺lm覺t覺r. Yazar, konumalarda ve anlat覺mlarda dili nas覺l kullanmaktad覺r? Genelde gayet d羹zg羹n bir anlat覺m dili vard覺r. Araba sevdas覺 roman覺nda anlat覺lanlar覺n覺n ger癟eklii belirlenmitir. Yazar覺n kendine g繹re 繹zg羹 anlat覺m覺 vard覺r. Anlat覺m  Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar

ARABA SEVDASI ROMANI 襤襤N NE DED襤LER?

CEVDET KUDRET

Eserde, bat覺l覺lamay覺 hazmedemiyen z羹ppe tipi verilmitir. Roman覺n kahraman覺 Bihruz Bey, bir癟ok noktalarda, Ahmet Mithat’覺n Felatun Bey’ine benzemektedir. Olay覺 1869 y覺l覺nda ge癟en eser, g繹zlemlere dayan覺larak, realist bir y繹ntemle yaz覺lm覺t覺r.

MUSTAFA N襤HAT ZN

Recaizade Ekrem’in Araba Sevdas覺 gibi tam bir g繹zlem 羹r羹n羹 ve realist 繹l癟羹de bir roman覺 yazabilmesi her zaman i癟in 癟繹z羹lmeye ihtiyac覺 olacak bilinmeyenlerdendir. Olay覺n ge癟i zaman覺n覺n yazar覺n gen癟lik zaman覺na rastlam覺 olmas覺, Recaizade’nin bir gen癟lik hat覺ra ve g繹zlemi Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Roman覺n覺n zeti

Bihruz Bey bir Osmanl覺 paas覺n覺n oludur. Evde 繹zel hocalardan yar覺m yamalak bir eitim g繹rm羹t羹r.Alaf覺rangal覺a 繹zenir, s羹s羹, g繹sterii sever. 覺k giyinir. 覺mar覺k, sorumsuz bir gen癟tir. Her f覺rsatta az bu癟uk bildii Frans覺zcas覺yla terziler, ayakkab覺c覺lar ve garsonlarla konuur. B繹ylece Bat覺l覺 olduunu san覺r. Devrin pahal覺 elence yerlerinde arabas覺yla gezer. Bir g羹n aml覺ca tepesine 癟覺kar. G羹zel bir arabada sar覺覺n, kibar g繹r羹n羹l羹 bir k覺z g繹r羹r. Hemen ona a覺k olur. Ertesi hafta yine oraya gider. Binbir 繹zenle yazd覺覺 mektubu k覺z覺n arabas覺na atar. Fakat, o g羹nden sonra onu bir daha g繹remez. Yemeden i癟meden kesilir Devamini Oku


Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri

Recaizade Mahmut Ekrem iirleri

1. Name-i Seher (1871) 2. Yadigar-覺 ebab (1873) 3. Zemzeme (3 cilt, 1883-85) 4. Nejat Ekrem (iirler, an覺lar, 1910) 5. Nefrin (1916) 6. Tefekk羹r (1886 Naz覺m ve nesir kar覺覺k) 7. Pejm羹rde (1895 Naz覺m ve nesir kar覺覺k)

Recaizade Mahmut Ekrem Romanlar覺

1. Araba Sevdas覺 (1898, 5. bas覺m 1985)

Recaizade Mahmut Ekrem Hikayeleri

1. emsa (1895) 2. Muhsin Bey Yahut airliin Hazin Bir Neticesi (1890)

Recaizade Mahmut Ekrem Oyunlar覺

1. Afife Anjelik (1870) 2. Vuslat Bahut S羹reksiz Sevin癟 (1875) 3. ok Bilen ok Yan覺l覺r(1914)

Recaizade Mahmut Ekrem 襤nceleme ve Eleti Devamini Oku


Kurakl覺覺n Etkileri

1- EKONOM襤K ETK襤LER襤

r羹nde Kay覺p Ekin alanlar覺n覺n verimliliinin azalmas覺 B繹cek istilas覺 Bitki hastal覺klar覺 r羹n kalitesinde d羹羹kl羹k S羹t ve iftlik Hayvanlar覺 Kayb覺 Otlaklar覺n verimliliinin azalmas覺 Halka a癟覺k otlaklar覺n kapat覺lmas覺 veya s覺n覺rland覺r覺lmas覺 Hayvanlar i癟in suyun temin edilememesi veya pahal覺l覺覺 Hayvanlar i癟in besin temin edilememesi veya pahal覺l覺覺 Kereste retiminde Kay覺plar Orman yang覺nlar覺 Aa癟 hastal覺klar覺 B繹cek istilas覺 Orman alanlar覺n覺n verimliliinin azalmas覺 Bal覺k retiminde Kay覺plar Bal覺k yetitirme alanlar覺na zarar覺 Suyun azalmas覺ndan dolay覺 yavru bal Devamini Oku


Kurakl覺k eitleri

Kurakl覺覺n literat羹rde kullan覺lan 羹癟 癟eidi vard覺r.

1- METEOROLOJ襤K KURAKLIK

Meterolojik kurakl覺k uzun bir zaman i癟inde ya覺覺n belirgin ekilde normal deerlerin alt覺na d羹mesi olarak tan覺mlan覺r. Nem azl覺覺n覺n derecesi ve uzunluu meteorolojik kurakl覺覺 belirler ve b繹lgeden b繹lgeye geliiminde farkl覺l覺klar g繹zlenir. rnein ya覺覺n ve ya覺l覺 g羹n say覺s覺n覺n belirli bir deerden az olmas覺 temeline dayanarak kurak periyotlar tehis edilir. Bu hesap ekli nemli subtropikal iklimler gibi y覺l boyunca ya覺 alan yerler i癟in uygundur. Dier iklim b繹lgeleri mevsimsel ya覺 paternleri ile karekterize edilir. Dier bir ta Devamini Oku


Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme

Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Semaver Hikayesinin olay kii yer zaman bi癟iminden a癟覺klanmas覺 Semaver, T羹rk yazar Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Nisan 1936'da yay覺nlanan ilk kitab覺. Eser, Sait Faik'in babas覺n覺n maddi yard覺m覺yla bas覺labilmitir.[1] Kitap, daha sonraki y覺llarda Varl覺k Yay覺nlar覺 taraf覺ndan pek 癟ok kez yay覺nland覺. Faik, bu kitab覺na ilk yazd覺覺 繹yk羹 olan 襤pekli Mendil'i de ald覺. Kitaptaki 繹yk羹ler 羹癟 b繹l羹mde incelenebilir.[2] 襤lk b繹l羹mdeki hik璽yelerde yazar覺n 癟ocukluunun ge癟tii Adapazar覺 ve 癟evresi anlat覺lmaktad覺r. evre tasvirine geni yer verilen bu 繹yk羹lerde, yazar oyunlar oynad覺覺 k覺rlar覺 ve ormanlar覺 anlatt覺. 襤pekli Devamini Oku


Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar

Ironi Nedir : (eski yunanca eirone穩a) s繹ylenenin tam tersinin kastedildii ifadedir. s繹ylenen ya da yap覺lan eylem, ciddi g繹r羹nt羹s羹 alt覺nda, kar覺t s繹ylenceyi ya da eylemi, 癟eliki noktas覺na 癟ekmeyi hedefler. mizahdan fark覺 olarak ,ironi daha eletirel yakla覺r. ironi mimik, jest ve tonlama ile s繹ylemek istenenin alt覺n覺, dolayl覺 癟izer. Kara mizah ise komedi ve hicvin alt t羹rlerinden biridir. Kara mizah y繹ntem olarak ironiyi kullan覺r. Yani ironi kara mizah覺n y繹ntemlerinden biridir.


Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺

Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺 nedir? Cevap : Bu t羹r iirlere Divan edebiyat覺nda hiciv, Halk edebiyat覺nda talama, yeni edebiyat覺m覺zda ise yergi verilir.


Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r

Kitap癟覺k haz覺rlama i癟in 繹nce konu se癟ilmelidir. Sonra o konuyu neden se癟tiinizi k覺saca anlatabilirsiniz. Kitap癟覺覺n覺z覺 haz覺rlarken b羹y羹klerinizden, 繹retmenlerinizden destek ve fikir almaya 癟al覺覺n. Konunuzu detayl覺 olarak arat覺r覺n. Konunuzla ilgili yaz覺l覺 ve g繹rsel i癟erik toplay覺n. Konunuzla ilgili 繹nemli eyleri yaz覺n覺zda ayr覺ca belirtin. Mesela 繹zellikleri, 繹nemi, ne olduu, nerelerde kulan覺ld覺覺, ilk 繹rnekleri, ne zaman gibi sorular覺n cevaplar覺 yaz覺n覺zda olsun. Kar覺lat覺rmalar yapabilirsiniz. Benden bu kadar aa覺da sizin i癟in iki tane onu hakk覺nda kitap癟覺k haz覺rlama 繹rnei veriyorum. Kolay gelsin.

Kitap癟覺k Haz覺 Devamini Oku


Depremin iddeti Nedir

Depremin iddeti

Depremin yer y羹zeyindeki etkileri depremin iddeti olarak tan覺mlan覺r. iddetin 繹l癟羹s羹, insanlar覺n deprem s覺ras覺nda uykudan uyanmalar覺, mobilyalar覺n hareket etmesi, bacalar覺n y覺k覺lmas覺 ve toplam hasar gibi 癟eitli k覺staslar g繹z 繹n羹e al覺narak yap覺l覺r. iddeti tan覺mlamak i癟in bir癟ok 繹l癟ek gelitirilmitir. Bunlardan en yayg覺n olarak kullan覺lan覺 Deitirilmi Mercalli iddet l癟eidir (Modified Mercalli (MM) Intensity Scale). Bu 繹l癟ek, Romen rakamlar覺 ile belirlenen 12 d羹zeyden oluur. Hi癟bir matematiksel temeli olmay覺p b羹t羹n羹 ile g繹zlemsel bilgilere dayan覺r.

Depremin B羹y羹kl羹羹 ve iddeti

Dep Devamini Oku


Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark

Feodalizim ile derebeylik arasindaki fark nedir ?


Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri

Soru : Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri nedir ? Cevap:

Kat覺 Madde Nedir

Belirli bir ekli ve hacmi olan maddelere kat覺 maddeler denir.

Kat覺 maddelerin g羹nl羹k hayat覺m覺zdaki yeri

Kat覺 maddeler g羹nl羹k hayat覺m覺zda b羹y羹k 繹neme sahiptir. 羹nk羹 kulland覺覺m覺z eyalar覺n 癟ok b羹y羹k bir k覺sm覺 kat覺 maddelerden olumaktad覺r. Nedeni kat覺 maddelerin bir ekile sahip olmas覺 veya ekil verildikten sonra 繹ylece kald覺覺 i癟in ihtiya癟lar覺m覺za y繹nelik kullan覺labilmesidir. rnein sandalye kat覺 bir madde olan aa癟tan yap覺l覺r. ekli d覺ardan bir etki olmad覺k癟a deimez bu nedenle onu oturmak i癟in kullanabi Devamini Oku


Dalga Biriktirme ekilleri

1- K覺y覺 Oku

Dalgalar覺n ta覺d覺覺 malzemeleri deniz i癟inde veya k覺y覺ya paralel bir ekilde biriktirmesiyle k覺y覺 oku oluur. K覺y覺 Oku

2- Lag羹n (K覺y覺 Set G繹l羹)

Koy ve k繹rfez 繹nlerinin k覺y覺 oklar覺 ile kapanmas覺 sonucu oluan g繹llere lag羹n ad覺 verilir. rnek: Durusu (Terkos), B羹y羹k ve K羹癟羹k ekmece, Akyatan G繹l羹. Lag羹n (K覺y覺 Set G繹l羹)

3- Tombolo (Balama Seti)

Denizdeki bir adan覺n k覺y覺 oklar覺 ile karaya balanmas覺 sonucu oluan ekillere  Devamini Oku


Dalga A覺nd覺rma ekilleri

R羹zgar覺n deniz yada g繹l y羹zeylerine 癟arparak su molek羹llerini harekete ge癟irmesiyle dalgalar oluur. Ancak gelgit ve deniz tabanlar覺nda meydana gelen depremler sonucu da dalgalar oluur. Denizlerde ve okyanuslarda g繹r羹len bir baka hareket ak覺nt覺lard覺r. Ak覺nt覺lar seviye fark覺 ve tuzluluk fark覺 gibi nedenlerle oluur.

1. Falez (Yal覺yar)

Y羹ksek k覺y覺larda dalgan覺n zamanla k覺y覺y覺 alttan oymas覺 ile oluan dik k覺y覺 ekline falez denir. Dalgalar, 癟arpt覺klar覺 y羹ksek k覺y覺lar覺 alttan a覺nd覺r覺r. Alttan oyulan k覺y覺lar覺n 羹st k覺s覺mlar覺 zamanla 癟繹ker. B繹ylece falez ad覺 verilen dik k覺y覺 ekilleri meydana gelir. Bu olay k覺y覺lar覺n git Devamini Oku


Dalga A覺nd覺rma Biriktirme ekilleri

Dalga A覺nd覺rma ekilleri

R羹zgar覺n deniz yada g繹l y羹zeylerine 癟arparak su molek羹llerini harekete ge癟irmesiyle dalgalar oluur. Ancak gelgit ve deniz tabanlar覺nda meydana gelen depremler sonucu da dalgalar oluur. Denizlerde ve okyanuslarda g繹r羹len bir baka hareket ak覺nt覺lard覺r. Ak覺nt覺lar seviye fark覺 ve tuzluluk fark覺 gibi nedenlerle oluur.

1. Falez (Yal覺yar)

Y羹ksek k覺y覺larda dalgan覺n zamanla k覺y覺y覺 alttan oymas覺 ile oluan dik k覺y覺 ekline falez denir. Dalgalar, 癟arpt覺klar覺 y羹ksek k覺y覺lar覺 alttan a覺nd覺r覺r. Alttan oyulan k覺y覺lar覺n 羹st k覺s覺mlar覺 zamanla 癟繹ker. B繹ylece falez ad覺 verilen dik k覺y覺 ekilleri  Devamini Oku


Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


Tanzimat ferman覺na rusyan覺n tepkisi

Tanzimat ferman覺na tepki g繹sterenler aras覺nda Rusya var tepki nedeni askerlik mi? Yunanlarda az覺nl覺kt覺 bunlar neden tepki g繹stermemi?


1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri

1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri nelerdir? Sanayi Devrimi ve S繹m羹rgecilik sonucunda ekonomik pozisyonlar覺n覺 g羹癟lendiren 襤ngiltere ve Fransa, kar覺 taraftaki Almanya ve 襤talya gibi 羹lkelerden ekonomik olarak 癟ok ilerideydi. Almanya ve 襤talya, siyasi birliklerini oluturduktan sonra 1914'e kadar olan s羹re癟te aradaki fark覺 kapatmaya 癟al覺m覺lard覺r. 襤ngiltere ve Fransa'n覺n ekonomik hakimiyet alanlar覺n覺 koruma, Almanya'n覺n ise bu alanlar覺 ele ge癟irme niyeti sava覺n bal覺ca ekonomik nedenlerindendir. Bu nedenler; s繹m羹rgeler, deniz yollar覺n覺n h璽kimiyeti, uluslararas覺 ticaret imtiyazlar覺 gibi ana bal覺klarda deerlendirilebilir. te ya Devamini Oku


2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺 proje 繹devim var?


Misak i iktisadi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Misak nedir ve misak ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) I nedir ve i ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Iktisadi nedir ve iktisadi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor