Alt Basliklar

» Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 ne salar
» Geleneklere bal覺 kalarak 癟adalamak m羹mk羹n deildir
» zk羹tle hangi ba覺nt覺 ile bulunur
» Edat ile Balac覺n Fark覺
» Bir cismin k羹tlesi nelere ve nas覺l bal覺d覺r
» Kurbaan覺n Bakala覺m Evreleri
» A覺r ve A癟覺k Kelimelerini Farkl覺 Balamlarda Kullan覺n覺z
» 襤stee Bal覺 Vurgu
» Ba覺ml覺 n羹fus oran覺n覺 belirleyen temel etmen
» Anlatmaya Bal覺 Metinler Yap覺 Unsurlar覺
» Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺n覺n Sonu癟lar覺
» Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺
» Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺 ile Frans覺z Devrimi Aras覺ndaki 襤liki
» Ba覺l Younluk
» S繹ylemeye Bal覺 Anlat覺m
» Egemenlik ile Ba覺ms覺zl覺k Aras覺ndaki Fark
» Atat羹rk羹n Ba覺ms覺zl覺k 襤le 襤lgili S繹zleri
» Atat羹rke G繹re Ba覺ms覺zl覺k
» Ba覺ms覺zl覺k
» Kovalent Ba
» Bala癟 Olan DE ile Durum Olan DE Fark覺
» Bala癟 Olan DE
» G繹stermeye Bal覺 Metinler
» Anlatmaya Bal覺 Metinler
» Ki eki ve Ki balac覺

Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 ne salar

Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 kim salar? Omurilik soan覺.


Geleneklere bal覺 kalarak 癟adalamak m羹mk羹n deildir

Geleneklere bal覺 kalarak 癟adalamak m羹mk羹n deildir. Bunu sizde takdir edersiniz ki bu y羹zy覺llard覺r b繹yledir. Toplumlar geleneklerini s羹rd羹rerek 癟adalamaya 癟al覺salar bile ilerleme kaydedemezler. Ya gelenekler yada 癟ada olmak buna karar vermelidirler hangisini daha 癟ok istiyorsa dierini b覺rak覺p ona y繹nelmelidirler. Geri kalm覺 羹lkelere bir bak覺ld覺覺nda gelenekleriyle 繹n plandad覺rlar. Bu gelenekler 癟adalamaya engel tekil eder. rnein: Afrika’da 覺srarla uygulanan baz覺 ak覺l almaz gelenekler olduu biliniyor. 襤te mali geleneklerinin k繹r羹 k繹r羹ne uygulad覺覺 d羹nyan覺n en fakir ehirlerinden biridir. Fransa’y Devamini Oku


zk羹tle hangi ba覺nt覺 ile bulunur

Bir maddenin k羹tlesi(m) hacmi(v) bilinirse ;o maddenin 繹zk羹tlesi (d), d=m/v ba覺nt覺s覺 ile bulunabilir. Eer s覺v覺lar birbiri i癟inde 癟繹z羹nm羹yorsa kar覺覺m覺n 繹zk羹tlesi: dk = mtop / vtop = m1 + m2 / v1 + v2 ba覺nt覺s覺ndan bulunur. Kar覺覺mdaki s覺v覺lar覺n hacimleri eit ise : Dk = m1 + m2 / v1 + v2 = d1v + d2v / v + v ba覺nt覺s覺ndan bulunur. Kar覺覺mdaki s覺v覺lar覺n k羹tleleri eit ise: Dk = m1 +m2 / v1 +v2 = m + m / m / d1 + m / d2 ba覺nt覺s覺ndan bulunur.


Edat ile Balac覺n Fark覺

Edat ile balac覺 birbirinden nas覺l ayr覺r覺z

1. Edat tek bas覺na anlam覺 olmayan kelimeler. Yani kadar, ile gibi. Bala癟 ise c羹mleleri veya ayn覺 g繹revdeki s繹zc羹kleri birbirine balayarak aralar覺nda anlam ilgisi kuran s繹zc羹klere denir. 2. Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda c羹mlenin anlam覺 bozulur fakat bala癟lar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda bozulmaz 3. Bala癟lar; zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak ba kurar. Edatlar ise; yeni bir anlam ilgisi kurarlar. 4. Edatlar c羹mlenin bir 繹esi olurken, bala癟lar bir 繹e 繹zellii g繹stermez (e i癟inde yer alabilirler) Sabaha kar覺 eve gelmilerdi (Edat-Zarf T羹mleci) / Kitaplar覺 ve defterleri Devamini Oku


Bir cismin k羹tlesi nelere ve nas覺l bal覺d覺r

K羹tlesel 癟ekim kuvveti; k羹tlenin b羹y羹kl羹羹 ile doru orant覺l覺d覺r. K羹tlesel 癟ekim kuvveti; k羹tleler aras覺ndaki uzakl覺覺n karesi ile ters orant覺l覺d覺r.


Kurbaan覺n Bakala覺m Evreleri

Kurbaan覺n Geliim D繹nemleri (Bakala覺m Evreleri)

• Kurbaadaki d繹llenmi yumurta h羹cresinin gelimesi sonucu larva oluur. • Bal覺a benzeyen larvalar gelierek iriba olur. • Zamanla iriba b羹y羹d羹k癟e 繹nce arka bacaklar, sonra 繹n bacaklar 癟覺kar ve en sonunda kuyruk kaybolur. • Bundan sonra gen癟 yavru kurbaa oluur. Yavru kurbaa da gelierek ergin kurbaa haline gelir. Kurbaan覺n geliimi s覺ras覺nda ge癟irdii bakala覺m evreleri s覺rayla; Yumurta → Larva → 襤riba → Yavru Kurbaa → Ergin Kurbaa


A覺r ve A癟覺k Kelimelerini Farkl覺 Balamlarda Kullan覺n覺z

Soru : "A覺r" ve "a癟覺k" kelimelerini fakl覺 balamlarda, birer c羹mle i癟inde kullan覺n覺z? rnekler: Bu 癟uval 癟ok airmi. ok air s繹zler s繹yledi. Kapi a癟ik kalmi. A癟ik s繹zl羹 bir arkadati. Babam o kadar a覺r konutu ki d繹vse daha iyiydi. Annemin pazardan ald覺klar覺 癟ok a覺rd覺, tas覺yamad覺m. Bu kadar a癟覺k s繹zl羹 olmana gerek yok g羹zelim. Herkes kitaplar覺n覺n 112. sayfas覺n覺 a癟s覺n. Daha 繹nce hi癟 bu kadar a癟覺k bi elbise g繹rmemitim.


襤stee Bal覺 Vurgu

Yapay Vurgu ( 襤stee Bal覺 Vurgu ) : Konuan覺n isteine ve kullan覺覺na g繹re deien, dilin doal vurgusu d覺覺nda yap覺lan vurgudur. Konuman覺n etkisini art覺rmak, konumaya ahenk vermek, dinleyenleri etkilemek amac覺yla yap覺l覺r. Pekitirme vurgusu ve ahenk vurgusu olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r:

a) Pekitirme vurgusu


Duygu ve d羹羹ncenin iddetini, derecesini g繹stermeye yarayan vurgudur: ok g羹zel! Enfes! Berbat! ek git! Zevksiz adam! Kim alacaksa als覺n!

b) Ahenk vurgusu


Genellikle bir dinleyici grubuna  Devamini Oku


Ba覺ml覺 n羹fus oran覺n覺 belirleyen temel etmen

Ba覺ml覺 n羹fus oran覺n覺 belirleyen temel etmen nedir? lkenin gelimilik d羹zeyi belirlemektedir. gelimi 羹lkelerde ba覺ml覺 n羹fus oran覺 az iken , az gelimi 羹lkelerde ba覺ml覺 n羹fus oran覺 fazlad覺r. 羹nk羹 az gelimi 羹lkelerde doum oranlar覺 fazla, gelimi 羹lkelerde doum oran覺 azd覺r.


Anlatmaya Bal覺 Metinler Yap覺 Unsurlar覺

Anlatmaya bal覺 edeb簾 metinler de coku ve heyecan覺 dile getiren metin簫lerde olduu gibi belirli bir y繹ntem 癟er癟evesinde, baz覺 bal覺klar alt覺nda in簫celenir. A. METN VE ZHNYET Zihniyet; bir d繹nemin siyasi ve sosyal olaylar覺, k羹lt羹r羹, sanat zevki, in簫sanlar aras覺 ilikiler d羹zeni, bilimsel ve teknik d羹zeyi, yaam bi癟imi, eitim anlay覺覺, gelecek kayg覺s覺 ve inan癟 sistemlerini kapsayan bir b羹t羹nd羹r. Anlatmaya bal覺 edeb簾 metinlerde de d繹nemin zihniyetine ilikin yans覺malar vard覺r. * Anlatmaya bal覺 ede Devamini Oku


Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺n覺n Sonu癟lar覺

* ABD 'deki bu gelimeler, 1789 Frans覺z 襤htilali'nin balamas覺nda da etkili olmutur. * Ayd覺nlanma filozoflar覺n覺 etkilerini yan覺nda 襤ngiliz Halklar bildirgesi gibi metinler ve bunlar覺n temelini oluturan John Locke’nin fikirleri ve Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Bildirgesindeki dile getirilen demokratik ilkeler ve liberal ekonomi fikirleri burjuvalar覺 hareketlendirmitir. Frans覺zlar d覺ar覺dan gelen fikir ve hareketleri i癟selletirerek ihtilale zemin haz覺rlam覺lard覺r. * Fransa Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺nda taraf olup 癟at覺malara b羹y羹k boyutlarda mali destek vererek dolayl覺 olarak kat覺lm覺t覺r. Bu sava harcamalar覺 ve giderek artan saray masraflar覺 Devamini Oku


Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺

Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺, 1775–1783 y覺llar覺 aras覺nda Birleik Krall覺k ve Kuzey Amerika'daki On 癟 Koloni aras覺nda ge癟en ve Amerika Birleik Devletleri'nin kurulmas覺yla sonu癟lanan savat覺r. Amerikan Devrimi olarak da bilinir. Asl覺nda sava tam bir ba覺ms覺zl覺k m羹cadelesi olarak balamam覺t覺r. Sava 襤ngiltere'nin yedi y覺l savalar覺 sonucu harcad覺覺 paralar覺 tekrar kazanabilmek ad覺na Amerika'da bulunan kolonilere a覺r vergiler y羹klemesiyle balar. Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺 ve ABD'nin Kuruluu (1787) : Amerika 1492'de Kristof Kolomb taraf覺ndan kefedildikten sonra; * 襤spanyollar Meksika ve G羹ney Amerika'ya, Portekiz Devamini Oku


Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺 ile Frans覺z Devrimi Aras覺ndaki 襤liki

Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺 ile B羹y羹k Frans覺z Devrimi aras覺ndaki ilikili analitik olarak a癟覺klay覺n覺z? 1. Ayd覺nlanma filozoflar覺n覺 etkilerini yan覺nda 襤ngiliz Halklar bildirgesi gibi metinler ve bunlar覺n temelini oluturan John Locke’nin fikirleri ve Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Bildirgesindeki dile getirilen demokratik ilkeler ve liberal ekonomi fikirleri burjuvalar覺 hareketlendirmitir. Frans覺zlar d覺ar覺dan gelen fikir ve hareketleri i癟selletirerek ihtilale zemin haz覺rlam覺lard覺r. 2. Fransa Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺nda taraf olup 癟at覺malara b羹y羹k boyutlarda mali destek vererek dolayl覺 olarak kat覺lm覺t覺r. Bu sava harcamalar覺 ve g Devamini Oku


Ba覺l Younluk

Ba覺l (襤zafi) Younluk : Verilen bir hacimdeki bir cismin k羹tlesinin, ayn覺 hacimdeki bir muk璽yese cisminin k羹tlesine oran覺. Ayn覺 zamanda verilen cismin younluunun, muk璽yese cisminin younluuna oran覺 olarak da t璽rif edilebilir. Her iki durumda da ba覺l younluk boyutsuz bir b羹y羹kl羹kt羹r. Bu sebepten dolay覺 bu say覺 her t羹rl羹 birim sisteminde ayn覺d覺r. Ba覺l younluun belirlenmesinde muk璽yese cismi olarak 4簞C’deki su al覺n覺r. Suyun younluu ise bu s覺cakl覺kta 1 gr/cm3t羹r. Gazlar覺n ba覺l younluunun belirlenmesinde de 0簞C ve bir atmosfer bas覺nc覺ndaki hava al覺n覺r. Gazlar覺n younluu s覺cakl覺k ve bas覺n癟la deitiinden do Devamini Oku


S繹ylemeye Bal覺 Anlat覺m

S繹ylemeye bal覺 anlat覺m, metinlerin konumalardan (diyalog ve monolog簫Iardan) oluan b繹l羹mlerinde ve g羹nl羹k hayatta konumalarla ger癟ekletirilen her t羹r iletiimde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. Sohbet, diyalog, m羹lakat ad覺 verilen metinler s繹yleme 癟evresinde oluur. 襤癟 konuma (monolog) da s繹ylemeye dayan覺r. G羹nl羹k hayat, roman, hik璽ye ve tiyatrolarda kar覺l覺kl覺 konuma (diyalog) ve ikiden fazla kiinin konumas覺na bal覺 metinler, s繹yleme anlat覺m t羹r羹 癟evresinde oluur.

SYLEMEYE BALI ANLATIMLA OLUTURULMU MET襤NLER襤N ZELL襤KLER襤


1.Jest ve mimikler anlat覺m覺n g羹c羹n羹 artt覺r覺r. 2.Sohbet, m羹lakat ve diya Devamini Oku


Egemenlik ile Ba覺ms覺zl覺k Aras覺ndaki Fark

Egemenlik (hakimiyet) en genel anlam覺yla devletin 羹lke topraklar覺 羹zerinde siyasi y繹netim yetkisini kullanma hakk覺d覺r. Ba覺ms覺zl覺k ise bir milletin veya bir devletin, kendi vatandalar覺 veya n羹fusu taraf覺ndan 繹zg羹rce y繹netilebilmesidir. Yani egemenlik hak/yetki/g羹c羹n羹n bakas覺n覺n elinde olmamas覺d覺r. Egemenlik ve ba覺ms覺zl覺k kavramlar覺n覺n detayl覺 tan覺m覺 ve Atat羹rk'羹n ilgili s繹zleri i癟in aa覺daki yaz覺lar覺m覺z覺 okuyabilirsiniz: 1 - Egemenlik Nedir ? Atat羹rk'羹n egemenlik ile ilgili s繹zleri 2 - da geldi gelini de. Orhan da biliyor. Oluna da bildirdi. Sen de mi kardeim? G羹癟 de olsa. Konuur da konuur.
襤ml璽m覺z, lisan覺m覺z d羹zelince, lisan覺m覺z da kafam覺z d羹zelince d羹zelecek, 癟羹nk羹 o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla deil! (Yahya Kemal Beyatl覺)
UYA 
Devamini Oku


Bala癟 Olan DE

1. Her zaman kendinden 繹nceki kelimeden ayr覺 ve de, da eklinde yaz覺l覺r; bititirilmez, te, ta eklinde yaz覺lmaz. “ya” ile birlikte kullan覺ld覺覺nda da ayr覺 yaz覺l覺r: “ya da”
2. Kelimenin son hecesine kal覺nl覺k-incelik bak覺m覺ndan uyar.
3. Genellikle “dahi, bile, 羹stelik, hatta” bala癟lar覺yla 繹zdetir. rnek: Bu soruyu Ali de bildi. (dahi, bile) Art覺k g繹nl羹m羹 alsa da 繹nemi yok. (dahi, bile)
4. C羹mleleri, ayn覺 g繹revdeki kelimeleri ve s繹zleri birbirine balar ve deiik anlamlar katar: rnek: Sorsan daDevamini Oku


G繹stermeye Bal覺 Metinler

- 襤nsan覺n anlatma ve nakletmeyle ger癟ekletirdii etkinlikler bu kez sahnede canland覺r覺larak sunulur. - Genel olarak dramatik metinler ve tiyatro olarak adland覺rabileceimiz bu tarz metinlerde kurmaca olay ve olay 繹rg羹s羹n羹 bir sahne d羹zeninde topluluk 繹n羹nde canland覺rmak esast覺r. - Tiyatro; oyun (metin) oyuncu sahne tasar覺m覺 (dekor) sahne giysisi (kost羹m) 覺覺klama gibi her biri bal覺 ba覺na bir sanat etkinlii olan 繹elerden oluan bir sanatt覺r.

G繹stermeye Bal覺 Edebi T羹rler

Orta oyunu: Seyircilerle 癟evrili bir alanda bir yaz覺l覺 metne bal覺 kalmadan doa癟lama ile sergilenen bir oyundur. Meddah: Tek kiilik bir seyir s Devamini Oku


Anlatmaya Bal覺 Metinler

- Bu metinlerde anlat覺c覺 yaanm覺 ya da tasarlanm覺 ger癟eklikten al覺nan bir olay覺 kendince yorumlay覺p d繹n羹t羹rerek anlat覺r. - Sanat癟覺 d覺 d羹nyadan ald覺覺 ger癟eklii kendi duygusu i癟 d羹nyas覺 yaad覺覺 d繹nemin 繹zellikleriyle ve ve d羹羹nceleriyle yourur. - Anlatmaya bal覺 metinlerde 羹zerinde yaad覺覺m覺z d羹nyada g繹r羹len varl覺k eya insan ve olaydan hareketle yeni bir evren anlat覺lmaktad覺r. Bu evrene “KURMACA EVREN” denir. Bu metinlerin 繹zelliklerinden biri kurmaca olmalar覺d覺r. Bunun amac覺 okuyucu ve dinleyicide estetik yaant覺 uyand覺rmak b繹ylece onlar覺n ilgisini 癟ekmektir. - Anlatmaya bal覺 eserler yaz覺ld覺klar覺 d Devamini Oku


Ki eki ve Ki balac覺

Bala癟 olan "ki" kendinden 繹nceki ve sonraki kelimelerden ayr覺 yaz覺l覺r. T羹rk癟e deil, Fars癟a bir bala癟t覺r ve T羹rk癟e c羹mle yap覺s覺na ayk覺r覺 olarak kullan覺l覺r.

Ki bala癟lar覺n覺n 繹zelllikleri:

* zneyi pekitirir. - Ben ki yedi iklimin padiah覺y覺m. - Sen ki Fransa eyaletinin valisisin. * Neden-sonu癟 vard覺r. - G羹n羹 k繹t羹 ge癟mi ki 癟ok k覺zg覺n g繹r羹n羹yor. - Sana deer veriyorum ki seninle konuuyorum. * Kuku,yak覺nma,ama,ama癟-sonu癟, tahmin bildirir - Beni tan覺m覺yorsun ki… (Yak覺nma) - Kafam覺 bir kald覺rd覺m ki onu kar覺mda g繹rd羹m. (a Devamini Oku


Metalik bag nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Metalik nedir ve metalik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Bag nedir ve bag ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor