Alt Basliklar

» 1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri
» Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay
» Osmanl覺n覺n ilk kez toprak kaybettii antlama
» Osmanl覺n覺n topraklar覺na toprak katt覺覺 son antlama
» Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺
» Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama
» Atat羹rk Kurtulu Sava覺n覺 Hangi Tarihte Nerede Balatm覺t覺r
» Kurtulu Sava覺 Kronolojisi
» Sevr antlamas覺 hukuken neden ge癟ersizdir
» Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺n覺n Sonu癟lar覺
» Sevr Antlamas覺n覺n Tasla覺
» Mudanya Atekes Antlamas覺
» Kurtulu Sava覺n覺n Fiilen Sona Ermesi
» Kurtulu Sava覺n覺n Resmen Sona Ermesi
» Hudeybiye Antlamas覺n覺n nemi
» Hudeybiye Antlamas覺
» Kurtulu sava覺 ne zaman nas覺l ni癟in nerde balad覺
» Kurtulu Sava覺 ile ilgili iirler
» Kurtulu Sava覺 ile ilgili yaz覺
» Sevr Antlamas覺n覺n Maddeleri
» Sevr Antlamas覺n覺n nemi
» Sevr Antlamas覺n覺n Sonu癟lar覺
» Kurtulu Sava覺n覺n Nedenleri
» Amasya Genelgesinde Yer Alan Kurtulu Sava覺m覺z覺n Gerek癟eleri
» Tarihte Bilinen 襤lk Yaz覺l覺 Antlama Hangisidir

1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri

1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri nelerdir? Sanayi Devrimi ve S繹m羹rgecilik sonucunda ekonomik pozisyonlar覺n覺 g羹癟lendiren 襤ngiltere ve Fransa, kar覺 taraftaki Almanya ve 襤talya gibi 羹lkelerden ekonomik olarak 癟ok ilerideydi. Almanya ve 襤talya, siyasi birliklerini oluturduktan sonra 1914'e kadar olan s羹re癟te aradaki fark覺 kapatmaya 癟al覺m覺lard覺r. 襤ngiltere ve Fransa'n覺n ekonomik hakimiyet alanlar覺n覺 koruma, Almanya'n覺n ise bu alanlar覺 ele ge癟irme niyeti sava覺n bal覺ca ekonomik nedenlerindendir. Bu nedenler; s繹m羹rgeler, deniz yollar覺n覺n h璽kimiyeti, uluslararas覺 ticaret imtiyazlar覺 gibi ana bal覺klarda deerlendirilebilir. te ya Devamini Oku


Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay

Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren Olay nedir? Cevap : Mondros Atekes antlamas覺


Osmanl覺n覺n ilk kez toprak kaybettii antlama

Osmanl覺 Devletinin ilk kez toprak kaybettii antlama hangisidir? Cevap : Karlof癟a Ant.


Osmanl覺n覺n topraklar覺na toprak katt覺覺 son antlama

Osmanl覺 Devletinin topraklar覺na toprak katt覺覺 son antlama hangisidir? Cevap : Buca ant.


Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺

Osmanl覺 Devleti Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulam覺t覺r? Cevap : Buca Ant.


Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama

Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama hangisidir? Edirne Segedin Antlamas覺


Atat羹rk Kurtulu Sava覺n覺 Hangi Tarihte Nerede Balatm覺t覺r

Kurtulu Sava覺m覺z覺n balang覺癟 tarihi Mustafa kemal Atat羹rk' 羹n Samsun' a 癟覺kt覺覺 tarih olan 19 May覺s 1919 olarak kabul edilir. Bu tarih ayn覺 zamanda Kurtulu Sava覺"n覺n fiilen balad覺覺 tarih olarak kabul edilir. Kurtulu sava覺 1919-1922 y覺llar覺 aras覺nda ger癟eklemi ve resmen 24 Temmuz 1923 de Lozan antlamas覺 ile resmen sona ermitir. 22 Haziran 1919 ta Amasya Tamimi ise Ulusal egemenlie dayal覺 yeni T羹rk devletinin kurulmas覺 yolunda at覺lan ilk ad覺md覺r.


Kurtulu Sava覺 Kronolojisi

1918


30 Ekim 1918 Osmanl覺 Devleti ile 襤tilaf Devletleri aras覺nda Mondros M羹tarekesi'nin imzalanmas覺. 31 Ekim 1918 M羹tarekenin y羹r羹rl羹e girmesi. General Liman Von Sanders'in, Y覺ld覺r覺m Ordular覺 komutanl覺覺n覺, Mustafa Kemal Paa'ya devretmesi Birinci Kafkas Kolordusu'nun lav覺 ve komutan覺 Kaz覺m Karabekir'e, 襤stanbul'a d繹nme emrinin verilmesi. 1 Kas覺m 1918 Mondros'tan d繹nen Osmanl覺 murahha heyeti bakan覺, Rauf (Orbay) Bey'in, gazetecilere demeci: "... Yapt覺覺m覺z m羹tareke umduumuzun 羹st羹ndedir. Devletin ba覺ms覺zl覺覺, saltanat覺n hukuku, milletin onuru t羹m羹yle kurtar覺lm覺t覺r." 襤ttihat ve Terakki Cemiyeti'nin son kongresinin t Devamini Oku


Sevr antlamas覺 hukuken neden ge癟ersizdir

Osmanl覺 ile itilaf devletleri aras覺nda imzalan覺p mebuslar meclisinin onay覺ndan ge癟medii i癟in hukuken ge癟ersiz bir anlamad覺r. Detay : Antlamay覺 imzalayan devletlere g繹z atacak olursak: Sevr Antlamas覺 T.B.M.M.h羹k羹meti ile deil 襤stanbul h羹k羹meti ile imzalanm覺t覺r. T.B.M.M. h羹k羹meti antlaman覺n taraflar覺 aras覺nda yer alm覺yordu. T.B.M.M.’nin antlamada taraf olmamas覺 Sevr Antlamas覺n覺 hukuken ge癟ersiz k覺lmaya yeterli sebep tekil etmektedir. Ayn覺 Ayastefanos Antlamas覺'nda olduu gibi bir antlaman覺n y羹r羹rl羹e girmesi Parlamento'nun onay覺na bal覺d覺r. Osmanl覺 Parlamentosu da覺lm覺t覺 meclisi mebusanda bu antlamay Devamini Oku


Amerika Ba覺ms覺zl覺k Sava覺n覺n Sonu癟lar覺

* ABD 'deki bu gelimeler, 1789 Frans覺z 襤htilali'nin balamas覺nda da etkili olmutur. * Ayd覺nlanma filozoflar覺n覺 etkilerini yan覺nda 襤ngiliz Halklar bildirgesi gibi metinler ve bunlar覺n temelini oluturan John Locke’nin fikirleri ve Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Bildirgesindeki dile getirilen demokratik ilkeler ve liberal ekonomi fikirleri burjuvalar覺 hareketlendirmitir. Frans覺zlar d覺ar覺dan gelen fikir ve hareketleri i癟selletirerek ihtilale zemin haz覺rlam覺lard覺r. * Fransa Amerikan Ba覺ms覺zl覺k Sava覺nda taraf olup 癟at覺malara b羹y羹k boyutlarda mali destek vererek dolayl覺 olarak kat覺lm覺t覺r. Bu sava harcamalar覺 ve giderek artan saray masraflar覺 Devamini Oku


Sevr Antlamas覺n覺n Tasla覺

Sava覺n galipleri yenik devletlerle yapacaklar覺 antlamalar覺n artlar覺n覺 belirlemek 羹zere Paris'te bir konferans d羹zenlemilerdir. Fakat itilaf Devletleri Osmanl覺 topraklar覺n覺n payla覺m覺nda anlamazl覺a d羹t羹kleri i癟in Sevr Antlamas覺n覺n tasla覺 daha sonra San Remo Konferans覺nda belirlenmitir. Yani Sevr antlamas覺n覺n tasla覺 San Remo Konferans覺nda belirlenmitir. B羹y羹k devletler San Remo'da 18-26 Nisan 1920'de toplanarak Osmanl覺 ile yap覺lacak bar覺覺 g繹r羹meye balad覺lar. Toplant覺ya g繹zlemci olarak kat覺lan Tevfik Paa tasla覺n devlet tasfiyesi olduunu belirtmiti. Bu ortamda 襤stanbul H羹k羹meti bir olaan羹st羹 kurul Devamini Oku


Mudanya Atekes Antlamas覺

B羹y羹k Taarruz ile Bat覺 Anadolu topraklar覺n覺n Yunan igalinden kurtar覺lmas覺ndan sonra T羹rk ordusu Dou Trakya,襤stanbul ve Boazlar b繹lgesine y繹neldi.Dou Trakya'da Yunan birlikleri, anakkale ve 襤zmit'te 襤ngiliz birlikleri,襤stanbul'da ise 襤til璽f Devletleri kuvvetleri vard覺Yunan birlikleri 襤zmir'e doru s羹r羹l羹rken T羹rk birliklerinin bir b繹l羹m羹 anakkale ve 襤zmit'e y繹nelince buradaki 襤ngiliz birlikleri ile 癟at覺ma noktas覺na gelindi. Bunun 羹zerine 襤til璽f Devletleri TBMM’ye m羹tareke 癟ar覺s覺nda bulundular. T羹rk ordusu ile 襤ngiliz igal kuvvetleri aras覺nda baz覺 gerginlikler yaand覺ysa da g繹r羹meler 3 Ekim 1922’de Mudanya’ Devamini Oku


Kurtulu Sava覺n覺n Fiilen Sona Ermesi

Kurtulu Sava覺 Ne Zaman Balad覺


Kurtulu Sava覺, Atat羹rk’羹n Samsun’a 癟覺kt覺覺 19 May覺s 1919 y覺l覺nda balam覺t覺r.

Kurtulu Sava覺 Fiilen Bitmesi


Kurtulu Sava覺, b羹y羹k bir milli birlik ve beraberlik ile verilen m羹cadeleden sonra kazan覺lm覺 ve 11 Ekim 1922 y覺l覺nda Mudanya Mutarekesi ile fiilen bitmitir.

Kurtulu Sava覺 Resmen Sona Ermesi


Mudanya Mutarekesi ile fiilen sona eren Kurtulu Sava覺 bu Mutarekeden sonra yine b羹y羹k bir m羹cadele ile m羹cadelelerine devam etmi ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlamas覺 ile resmen Kurtulu Sava覺 bitmitir.


Kurtulu Sava覺n覺n Resmen Sona Ermesi

Kurtulu Sava覺 Ne Zaman Balad覺


Kurtulu Sava覺, Atat羹rk’羹n Samsun’a 癟覺kt覺覺 19 May覺s 1919 y覺l覺nda balam覺t覺r.

Kurtulu Sava覺 Fiilen Bitmesi


Kurtulu Sava覺, b羹y羹k bir milli birlik ve beraberlik ile verilen m羹cadeleden sonra kazan覺lm覺 ve 11 Ekim 1922 y覺l覺nda Mudanya Mutarekesi ile fiilen bitmitir.

Kurtulu Sava覺 Resmen Sona Ermesi


Mudanya Mutarekesi ile fiilen sona eren Kurtulu Sava覺 bu Mutarekeden sonra yine b羹y羹k bir m羹cadele ile m羹cadelelerine devam etmi ve 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlamas覺 ile resmen Kurtulu Sava覺 bitmitir.


Hudeybiye Antlamas覺n覺n nemi

Hudeybiye Antlamas覺 ya da Hudeybiye Bar覺覺, 628 mart覺nda Medineli M羹sl羹manlarla Mekkeli M羹rikler aras覺nda yap覺lan bar覺 antlamas覺d覺r. Hudeybiye Bar覺 Antlamas覺 nemi (K覺saca) : 1. Mekkeliler, M羹sl羹manlar覺n siyas簾 varl覺覺n覺 resmen kabul ettiler. 2. Bar覺 ortam覺n覺n olumas覺 襤slamiyet'e ge癟ii h覺zland覺rd覺. 3. Mekke'nin fethi kolaylat覺.

Hudeybiye Bar覺 Antlamas覺 (628)


Medine'de bulunan M羹sl羹manlar, Mekke'ye gidip hem akrabalar覺n覺 ziyaret etmek, hem de hac yapmak istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed'in ehri alaca覺ndan korktular ve bu topluluu Mekke'ye sokmak istemediler. Bu gerginliin sonucunda Hudeybiye Devamini Oku


Hudeybiye Antlamas覺

Hudeybiye Antlamas覺 ya da Hudeybiye Bar覺覺, 628 mart覺nda Medineli M羹sl羹manlarla Mekkeli M羹rikler aras覺nda yap覺lan bar覺 antlamas覺d覺r. Hudeybiye Bar覺 Antlamas覺 nemi (K覺saca) : 1. Mekkeliler, M羹sl羹manlar覺n siyas簾 varl覺覺n覺 resmen kabul ettiler. 2. Bar覺 ortam覺n覺n olumas覺 襤slamiyet'e ge癟ii h覺zland覺rd覺. 3. Mekke'nin fethi kolaylat覺.

Hudeybiye Bar覺 Antlamas覺 (628)


Medine'de bulunan M羹sl羹manlar, Mekke'ye gidip hem akrabalar覺n覺 ziyaret etmek, hem de hac yapmak istediler. Mekkeliler Hz. Muhammed'in ehri alaca覺ndan korktular ve bu topluluu Mekke'ye sokmak istemediler. Bu gerginliin sonucunda Hudeybiye Devamini Oku


Kurtulu sava覺 ne zaman nas覺l ni癟in nerde balad覺

Kurtulu Sava覺, 1. D羹nya Sava覺'ndan yenik 癟覺kan Osmanl覺 襤mparatorluu'nun sava覺 kazanan devletlerce igali sonucunda Misak-覺 Milli s覺n覺rlar覺 i癟inde 羹lke b羹t羹nl羹羹n羹 korumak i癟in giriilen 癟ok cepheli siyasi ve askeri m羹cadelenin ad覺d覺r. 1919-1922 y覺llar覺 aras覺nda ger癟eklemi ve 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlamas覺 ile resmen sona ermitir. 襤stiklal Harbi veya Milli M羹cadele olarak da bilinir.
Not: Kurtulu Sava覺m覺z覺n balang覺癟 tarihi Mustafa kemal Atat羹rk' 羹n Samsun' a 癟覺kt覺覺 tarih olan 19 May覺s 1919 olarak kabul edilir. Kurtulu Sava覺 resmen 24 Temmuz 1923 de Lozan antlamas覺 ile resmen  Devamini Oku


Kurtulu Sava覺 ile ilgili iirler

Kurtulu Sava覺 Kan覺lar覺 ta覺r kad覺nlar, Askerler h羹cumdad覺rlar, Bu uzun sava覺, z羹nt羹yle bekler analar. Mustafa Kemal kaburgas覺n覺 k覺rar, Vatan覺 yasa boar, Zorlu Kurtulu Sava覺’n覺, En sonunda kazan覺rlar. Osmanl覺 Devleti kald覺r覺l覺r, D羹nyada bar覺 salan覺r, Eitimde,繹l癟羹lerde yenilikler uygulan覺r, Mustafa Kemal duygulan覺r. Ahmet elik
ATATRK KURTULU SAVAINDA Bir gemi yanat覺 Samsun’a sabaha kar覺 Selam durdu kay覺覺, 癟aparas覺, takas覺 Selam durdu tayfas覺 Bir duman t羹terdi bu geminin bacas覺ndan Bir duman Duman deildi bu Memleketin u癟up giden kayg Devamini Oku


Kurtulu Sava覺 ile ilgili yaz覺

Vatan覺m覺zda h羹r olarak yaama hakk覺m覺za son veriliyordu. Y羹zy覺llard覺r 羹zerinde ba覺ms覺z olarak yaad覺覺m覺z bu topraklar d羹manlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu. T羹rk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette m羹mk羹n deildi. 19 May覺s 1919′da Atat羹rk’羹n Samsun’a 癟覺kmas覺yla, lideriyle kucaklaan Anadolu, Atat羹rk’羹n 繹nderliinde Kurtulu Sava覺’n覺 balatt覺. Amasya Genelgesi’nin yay覺nlanmas覺n覺n ard覺ndan Erzurum ve Sivas Kongreleri yap覺ld覺. Daha sonra 27 Aral覺k 1919′da Ankara’ya gelen Atat羹rk, 23 Nisan 1920′de TBMM’yi kurdu. B繹ylece hem memleketin y繹netimi halk覺n Devamini Oku


Sevr Antlamas覺n覺n Maddeleri

1.S覺n覺rlar (madde 27-36): Edirne ve K覺rklareli dahil olmak 羹zere Trakya'n覺n b羹y羹k b繹l羹m羹 Yunanistan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye b覺rak覺lacak, 襤stanbul Osmanl覺 Devleti'nin bakenti olarak kalacak; 2.Boazlar (madde 37-61): 襤stanbul ve anakkale Boazlar覺 ile Marmara Denizi silahtan ar覺nd覺r覺lacak, sava ve bar覺 zaman覺nda b羹t羹n devletlerin gemilerine a癟覺k olacak; Boazlar'da deniz trafii on 羹lkeden oluan uluslararas覺 bir komisyon taraf覺ndan y繹netilecek; komisyon gerekli g繹rd羹羹 zaman M羹ttefik Devletler'in donanmalar覺n覺 yard覺ma 癟a覺rabilecek; 3.K羹rt B繹lgesi (madde 62-64): 襤ngiliz, F Devamini Oku


Sevr Antlamas覺n覺n nemi

1- Osmanl覺 Devleti’nin imzalam覺 olduu son antlamad覺r. 2- Mebuslar Meclisinin onay覺ndan ge癟medii i癟in hukuken ge癟ersiz bir anlamad覺r. 3- Misak-覺 Milli’ye ayk覺r覺 olmas覺 ve T羹rk milletinin ba覺ms覺zl覺覺n覺 tamamen ortadan kald覺ran bir anlama olmas覺 nedeniyle TBMM taraf覺ndan tan覺nmam覺t覺r. 4- T羹rk halk覺da bu antlamaya hi癟bir zaman onay vermemi, d羹manla savaarak igalcileri Anadolu’dan at覺p Sevr’in uygulanmas覺n覺 engellemitir. 5- Sevr Antlamas覺, imzaland覺覺 halde hi癟bir zaman y羹r羹rl羹e girmemitir. 6- Osmanl覺 Devleti fiilen sona ermitir.


Sevr Antlamas覺n覺n Sonu癟lar覺

1- Sevr Antlamas覺, T羹rk milletini asla umutsuzlua s羹r羹klemedi. Bilakis m羹cadele g羹c羹n羹 ve kararl覺l覺覺n覺 art覺rd覺. 2- Sevr Antlamas覺, Mebuslar Meclisi’nde onaylanmad覺覺 i癟in yasal dayanaktan yoksun kalm覺t覺r. 3- 19 Austos 1920 tarihinde toplanan TBMM, Sevr Antlamas覺’n覺 imzalayanlar覺n ve onaylayanlar覺n vatan haini say覺lmalar覺n覺 kabul etti. 4- TBMM, Sevr Antlamas覺’n覺 tan覺mad覺覺n覺 ilan etti. 5- Sevr Antlamas覺 Birinci D羹nya Sava覺’ndan sonra uygulamaya konulamayan tek antlamad覺r.


Kurtulu Sava覺n覺n Nedenleri

Kurtulu sava覺 bir igale uram覺 yurt topraklar覺n覺 savunma ve igal kuvvetlerine kar覺 verilen m羹cadelenin ifade edilmesidir. K覺sacas覺 Kurtulu sava覺'n覺n temel nedeni yada gerek癟esi 襤gal edilen ve d羹man elinde olan topraklar覺n tekrar kazan覺lmas覺d覺r. Ayr覺nt覺l覺 olarak Kurtulu sava覺'n覺n yada m羹cadele edilmesinin nedenleri Amasya genelgesi ile Mustafa Kemal Atat羹rk ve arkadalar覺 taraf覺ndan kaleme al覺nm覺 ve resmen 22 Haziran 1919 tarihinde gerekli kii ve kurumlara duyurulmutur.

Amasya genelgesinde Kurtulu sava覺'n覺n nedenleri (Gerek癟eler) 繹yledir:

1. Vatan覺n b羹t羹nl羹羹, milletin ba覺ms覺zl覺覺 tehlike Devamini Oku


Amasya Genelgesinde Yer Alan Kurtulu Sava覺m覺z覺n Gerek癟eleri

Kurtulu sava覺 bir igale uram覺 yurt topraklar覺n覺 savunma ve igal kuvvetlerine kar覺 verilen m羹cadelenin ifade edilmesidir. K覺sacas覺 Kurtulu sava覺'n覺n temel nedeni yada gerek癟esi 襤gal edilen ve d羹man elinde olan topraklar覺n tekrar kazan覺lmas覺d覺r. Ayr覺nt覺l覺 olarak Kurtulu sava覺'n覺n yada m羹cadele edilmesinin nedenleri Amasya genelgesi ile Mustafa Kemal Atat羹rk ve arkadalar覺 taraf覺ndan kaleme al覺nm覺 ve resmen 22 Haziran 1919 tarihinde gerekli kii ve kurumlara duyurulmutur.

Amasya genelgesinde Kurtulu sava覺'n覺n nedenleri (Gerek癟eler) 繹yledir:

1. Vatan覺n b羹t羹nl羹羹, milletin ba覺ms覺zl覺覺 tehlikededi Devamini Oku


Tarihte Bilinen 襤lk Yaz覺l覺 Antlama Hangisidir

Tarihte bilinen ilk yaz覺l覺 antlama hangisidir? Cevap: Kade Antlamas覺, tarihteki bilinen ilk yaz覺l覺 antlamad覺r. M. 1280 'de M覺s覺rl覺lar ile Hititler aras覺nda yap覺lm覺t覺r.


Kurtulus savasini sona erdiren antlasma nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kurtulus nedir ve kurtulus ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Savasini nedir ve savasini ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Sona nedir ve sona ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor