Taşınım yani Konveksiyon katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir. Yoğunluk değişimlerinin diğer kaynakları, değişken tuzluluk oranı veya dış kaynaklı zorlayıcı kuvvet uygulanması gibi sebepler de olabilir.

Taşınımla ısı transferi, ısı transferinin 3 mekanizmasından biridir. Diğerleri ise iletim ve yayınımdır. Taşınımın oluştuğu yerler, atmosfer, okyanuslar ve gezegenle ilgili örtüdür.

Isı enerjisinin hava veya sıvı akımı ile yani taneciklerin yer değiştirmesi ile yayılmasına ısının konveksiyon yolu ile yayılması denir. Isının konveksiyon yoluyla yayılması sıvı ve gazlarda olur, katılarda olmaz.

Sıvılar ve gazlar akışkan özelliktedir yani tanecikleri öteleme hareketi yapabilirler. Sıvı ve gaz halindeki madde ısıtılınca (daha fazla yer kaplayacağı için) yoğunluğu azalır (genleşir, hacmi artar ve yoğunluğu azalır). Yoğunluğu küçük olan madde daima üstte, yoğunluğu büyük olan madde de daima altta olacağı için yoğunluğu azalan sıcak madde, yoğunluğu fazla olan soğuk madde ile yer değiştirir yani yukarı çıkar. Yoğunluğu azalan sıcak madde yukarı çıkarken tanecikler ısıtılma sırasında aldıkları ısı enerjisini de beraberinde taşırlar. Böylece ısı enerjisi taneciklerin hareketi ile maddenin her tarafına taşınmış olur.

Konveksiyon geniş sıvılar ve gazlar dahil olmak üzere herhangi bir sıvı devlet üzerinden herhangi bir molekül hareketi vardır. Bu ısı ve Dünya’daki kütle transferinin temel formu, ve birçok sistemlerinde dünya çapında bulunabilir. Birçok insan onların yiyecek veya evlerini ısıtma konveksiyon aşina ve aynı zamanda gezegendeki hava şartları oluşturmada önemli rol oynamaktadır.

Konveksiyon Örneği

Sıcak taneciklerle soğuk taneciklerin yer değiştirmesi yoluyla gerçekleşen ısınma konveksiyon yoluyla ısınmadır. Soba yandığında önce sobanın çevresindeki hava ısınır. Isınan hava soğuk havanın içinde dağılarak bir süre sonra tüm oda ısının. Bu yöntem konveksiyon yöntemine örnek verilebilir.

Konveksiyon Nedir ?

Konveksiyon Nedir ?

* Soldaki resimde gözüktüğü gibi kalerifer peteklerinin odayı ısıtması da aynı şekilde gerçekleşir.

Konveksiyon Çeşitleri

Konveksiyon başlıca iki tiptir: Zorlanmış Konveksiyon ve Doğal Konveksiyon. Zorlanmış taşınım zaman orta kendi başına hareket ediyor, bu hava bir fan tarafından itiliyor olduğu gibi ısı transferi gerçekleşir. Bu durumda, ısı sıvı hava hareketi tarafından verileceğini, ancak gerçekte hareketi neden değildir. Bazen zorlanmış taşınım ile ısı adveksiyon olarak da anılacaktır.

Karışık Konveksiyon

Doğal konveksiyon zaman orta ısı kendisi gitmek için ilham ediliyor ısı transferi gerçekleşir. yüzdürme sıcak sıvı yükselmeye neden çünkü gaz halinde ve ayrıca, kızıştıkça orta genişletir Bunun nedeni hem olur. Doğal konveksiyon bazen serbest konveksiyon denir. konveksiyon ve iki tür, zorla ve doğal, genellikle ısı biraz taşımak için sıvı neden olan aynı zamanda, meydana, ama aynı zamanda diğer bazı kuvvet nedeniyle hareket ediyor. Bu durumda, o kadar karışık konveksiyon denir.

Zorlanmış taşınım dünyada birçok yerde, hem insan-nesneler ve doğal dünyada yapılan görülebilir. Örneğin, bir konveksiyon fırın güçleri sıcak hava fırın aracılığıyla bir fan kullanarak dolaşmaya. hava biraz kendi başına hareket olsa da, zorlanmış konveksiyon ısı daha da ödeme sağlar. insan vücudu içinde, dolaşım sistemi zorlanmış taşınım, harika bir örnektir. Kan, birçok diğer anlamları, eylemler arasında hem ısıtma ajan ve vücut için ajan soğutma ve dolaşım sistemi ile zorlanır.

Doğal Konveksiyon

Doğal konveksiyon en kolay olmayan bir radyatör ısıtıcı gibi ısı kaynağı Fanlı yukarıda bir şey koyarak görülebilir. daha soğuk havadan daha etrafına batmaz çünkü ısıtıcı hemen üzerinde hava olarak ısıtılır, o yükselir. Eğer ısıtıcı üzerinde doku kağıt parçası yer varsa, o doğal konveksiyon meydana taşınan yukarı olsun göreceksiniz. Benzer şekilde, bir sıvı size renkli ve farklı bir renkte bir soğuk sıvı içinde yerleştirerek bir sıvı ısıtılarak işyerinde aynı etkiyi görebilirsiniz içinde. Sıcak sıvı doğal konveksiyon yoluyla yukarıya yükselecektir.

Konveksiyon ve okyanus akıntıları oluşturmada önemli rol oynamaktadır böylece büyük bir konveksiyon sistemi ile dünya çapında hava örnekleri düzenlemeye yardımcı olur. Sıcak su akıntıları, güneş, kutup doğru ekvator baş tarafından ısıtılan ve aynı onlar sürekli serin yolculuk, onları lavaboya yardımcı olur. Bir kez orada upwell ve tekrar hareket başlar, büyük bir konveyör bant bazı durumlarda yolculuğunu tamamlamak için 1600 yılı yukarı alabilir şekillendirme.

Yorum

Yorum Yap

Son Sorular

Puan
8
Soru : Ders Çalışma Sitesi Adresleri
Soru Detay : ders çalışma sitesi arıyorum
Puan
3
Soru : 11 ve 12 Rakamları Neden Yabancı Dillerde Farklıdır
Soru Detay : 11=on-bir 12=on-iki Türkçe de normal fakat almanca da elf 11 (on bir) zwölf 12 (on iki) drei-zehn 13 (on üç) vier-zehn 14 (on dört) fünf-zehn 15 (on beş) sechüzehn 16 (on altı) ingilizce 11 Eleven Onbir 12 Twelve Oniki 13 Thirteen Onüç 14 Fourteen Ondört 15 Fifteen Onbeş 16 Sixteen Onaltı
Puan
4
Soru : 16 Rakamlı Sistemde 9 Formülü Bağımsız mıdır
Soru Detay : 9 rakamını hansi sayıyla çarparsak çarpalım çıkan sayının rakamlarını toplayarak en küçük rakama indirgersek neden hep dokuz çıkıyor?
Puan
6
Soru : 0 (Sıfır) Hiçlik Değeri midir
Soru Detay : 0*0=0 0+0=0 dersek ve bu işlemde kullanacağımız terim. bir rakamın toplamları ve çarpımları sonucu eşittir dersek. sıfır rakamı hiçlik ise; 2*2=4 2+2=4 işlemi aynı çıkıyorsa 2 hiçlik midir?
Puan
7
Soru : Kuranda Namaz
Soru Detay : Kuran da namaz kılınız mı yoksa NEMAZ EDİNİZMİ? denir. nemaz etmek tekrarlamak, isim tekrarlamak mıdır?
Puan
9
Soru : Dört İşlemden Başka Matematiksel İşlem Var mıdır
Soru Detay : * / + - dört işlemden başka matematiksel işlem varmıdır.. astek ler ve eski türklerde ve mısırlılarda kulanılan 5. işlem nedir.?
Puan
11
Soru : Milat Neden 1 den Başlar
Soru Detay : sayı cetvelinde rakamlar (0 ) dan başlamakta... fakat Milat 1 ( bir ) den başlamaktadır. neden?
Puan
10
Soru : Hiç Nedir
Soru Detay : varlık anlatılabildiğne göre, maddenin karşısında anti madde olduğunu göre HİÇ nedir?
Puan
11
Soru : Hıtta Nedir
Soru Detay : hıtta hem yahudiler hem Müslümanlar tarafından kullanılan ve bilinen kelimedir. fakat net olarak anlamı nedir.?
Puan
19
Soru : Ek Güvenlik ve Sistem Takip Yazılımları ve Virüs arasındaki fark
Soru Detay : bilişim ve teknoloji dersi için bir soru
Bi soru sor