10 un karesi ka癟t覺r

Soru : 10 un karesi nedir ? Cevap : 10 un karesi 100 d羹r. 10 x 10 = 100


Karenin zellikleri

B羹t羹n kenar uzunluklar覺 eit ve b羹t羹n a癟覺lar覺 90簞 olan d繹rtgene kare denir. B羹t羹n kenarlar覺 ve a癟覺lar覺 (90'ar derece) birbirine eit olan d繹rtgendir. Matematiin en temel geometrik ekilleri aras覺ndad覺r. Ayn覺 zamanda dikd繹rtgendir ve ekenar d繹rtgendir. Bu iki 繹zel dikd繹rtgenin t羹m 繹zelliklerini ta覺r. Ayn覺 zamanda kare bir d羹zg羹n 癟okgendir. Eski ad覺 ise murabbad覺r.

Karenin zellikleri


1.D繹rt kenar覺n覺n da uzunluu birbirine eittir. 2.Kar覺l覺kl覺 kenarlar覺 birbirine paraleldir. 3.D繹rt a癟覺s覺 da 90 derecedir. 4.襤ki adet k繹egeni vard覺r. Bu k繹egenler ayn覺 zamanda a癟覺ortaylard覺r ve uzunluklar覺 birbirler Devamini Oku


Kare

B羹t羹n kenar uzunluklar覺 eit ve b羹t羹n a癟覺lar覺 90簞 olan d繹rtgene kare denir. B羹t羹n kenarlar覺 ve a癟覺lar覺 (90'ar derece) birbirine eit olan d繹rtgendir. Matematiin en temel geometrik ekilleri aras覺ndad覺r. Ayn覺 zamanda dikd繹rtgendir ve ekenar d繹rtgendir. Bu iki 繹zel dikd繹rtgenin t羹m 繹zelliklerini ta覺r. Ayn覺 zamanda kare bir d羹zg羹n 癟okgendir. Eski ad覺 ise murabbad覺r.

Karenin zellikleri


1.D繹rt kenar覺n覺n da uzunluu birbirine eittir. 2.Kar覺l覺kl覺 kenarlar覺 birbirine paraleldir. 3.D繹rt a癟覺s覺 da 90 derecedir. 4.襤ki adet k繹egeni vard覺r. Bu k繹egenler ayn覺 zamanda a癟覺ortaylard覺r ve uzunluklar覺 birbirler Devamini Oku


Kilometrekare

Bir kenar覺 1.000 metre olan bir karenin alan覺na kilometrekare denir. Bir kilometrekare i癟inde 100 hektometrekare, 10.000 dekametrekare, 1.000.000 metrekare vard覺r. Alan 繹l癟羹leri, hangi birime g繹re yaz覺lacaksa, o birimi g繹steren tam say覺 yaz覺l覺r, sonra sa覺na bir virg羹l konur. Bundan sonra da askatlar覺, 癟ift rakamlar halinde yaz覺l覺r Say覺n覺n sa覺na da o birimin k覺salt覺lmas覺 konur. Okunuta, her basam Devamini Oku


Hektometrekare

Bir kenar覺 100 metre olan bir karenin alan覺na 1 hektometrekare denir. Bir hektometrekare i癟inde 100 dekametrekare, 10.000 metrekare vard覺r.


Dekametrekare

Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 dam olan karenin alan覺na, 1 dekametrekare denir.1 metrakarenin 100 kat b羹y羹羹d羹r.


Milimetrekare

Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 mm olan karenin alan覺na, 1 milimetrekare denir.Bir santimetrekarenin y羹z defa k羹癟羹羹d羹r.

Bir santimetrekarenin i癟inde 100 milimetrekare vard覺r. Bir desimetrekarede 10.000, bir metrekarede 1.000.000 milimetrekare vard覺r.


Santimetrekare

Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 cm olan karenin alan覺na, 1 santimetrekare denir.Bir desimetrekarenin y羹z defa k羹癟羹羹d羹r.


Bir desimetrekarenin i癟inde ise, 100 santimetrekare vard覺r.


Desimetrekare

Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 dm olan karenin alan覺na, 1 desimetrekare denir.Kilometre

Kilometre: Metrenin 1000 kat覺 uzunluundaki uzunluk 繹l癟me birimidir.K覺saca km ile g繹sterilir. 1 km = 1000 m
1 km = 10 hm
1 km = 100 dam Uzunluk 繹l癟羹leri onar onar b羹y羹r, onar onar k羹癟羹l羹r.
K覺saltmas覺 km olan, uluslararas覺 繹l癟羹 sisteminde 1000 metre'ye denk gelen uzunluk birimi. Metrik sistemin bir par癟as覺d覺r. hektometre << kilometre << megametre aras覺nda yer al覺r. Alan 繹l癟羹mlerinde kullan覺lan t羹r羹 kilometrekare (km簡) olarak bilinir. 襤ki kilometrik kenar覺n 癟arp覺lmas覺yla bulu Devamini Oku


Kare Prizman覺n Alan覺

Bir kare prizman覺n a癟覺l覺m覺n覺 kareli zemine yerletirelim.

Yukar覺daki prizman覺n alan覺 10 birim karedir.
RNEK:
Taban ayr覺t覺 7 cm ve y羹kseklii 12 cm olan prizma eklindeki bir kutuyu kaplamak i癟in ne kadar ka覺t gerektiini bulunuz.
繹z羹m:
Prizmada kare eklinde 2 tane taban ve dikd繹rtgen eklinde 4 tane yanal y羹z olduundan;
A = 2(a x a) + 4(a x h(b)) dir.
a= 7 cm
h(b) = 12  Devamini Oku


Karesel B繹lgenin Alan覺

Dikd繹rtgensel B繹lgenin Alan覺:
Aa覺da verilen eklin alan覺n覺 bulal覺m. Click here to view the original image of 691x174px and 15KB.
癟gensel B繹lgenin Alan覺: Dik 羹癟genin alan覺; metrekare‘dir. Bir metrekare, bir kenar覺 bir metre uzunluunda olan bir karenin alan覺d覺r. Metrekarenin katlar覺 ve askatlar覺 vard覺r. Metrekarenin katlar覺 y羹zer y羹zer b羹y羹r, askatlar覺 y羹zer y羹zer k羹癟羹l羹r. Metrekarenin askatlar覺: Bir metrekareden daha k羹癟羹k y羹zeyler, metrekarenin askatlar覺 ile 繹l癟羹l羹r. Metrekarenin askatlar覺, bir m Devamini Oku


Metrekarenin Katlar覺

1. Dekametrekare: Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 dam olan karenin alan覺na, 1 dekametrekare denir.1 metrakarenin 100 kat b羹y羹羹d羹r. 2. Hektometrekare: Bir kenar覺 100 metre olan bir karenin alan覺na 1 hektometrekare denir. Bir hektometrekare i癟inde 100 dekametrekare, 10.000 metrekare vard覺r. 3. Kilometrekare : Bir kenar覺 1.000 metre olan bir karenin alan覺na kil Devamini Oku


Metrekarenin Askatlar覺

Bir metrekareden daha k羹癟羹k y羹zeyler, metrekarenin askatlar覺 ile 繹l癟羹l羹r. Metrekarenin askatlar覺, bir metrekarenin 100, 10.000, 1.000.000 eit par癟aya b繹l羹nmesiyle elde edilmitir. 1. Desimetrekare: Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 dm olan karenin alan覺na, 1 desimetrekare denir.
2. Santimetrekare: Bir kenar覺n覺n uzunluu 1 cm olan karenin alan覺na, 1 santimetrekare denir.Bir desimetrekarenin y羹z defa k羹癟羹羹d羹r.
Devamini Oku


Karek繹k Ortalama

Karek繹k Ortalama (matematikte ingilizcesinden dolay覺 ('root mean square', k覺saltmas覺 RMS ya da rms) olarak da kullan覺l覺r), ayr覺ca kuadratik ortalama olarak da bilinir. Deien miktarlar覺n b羹y羹kl羹羹n羹n 繹l癟羹lmesinde kullan覺lan istatistiki bir 繹l癟羹tt羹r. Deiimin art覺 ve eksi y繹nde olduu dalgalarda 繹zellikle 癟ok faydal覺d覺r.

S羹rekli olarak deien bir fonksiyonun s羹rekli olmayan deer serisi i癟in hesaplanabilir. Karek繹k ortalama ismi karelerin ortalamas覺n覺n karek繹k羹n羹n al覺nmas覺ndan gelir.

Konu bal覺klar覺

 • 1 Karek繹klerin toplam覺
 • 2 Karek繹k ortalama hesaplanmas覺
 • 3 K Devamini Oku


  Karek繹k羹n Kullan覺m Yerleri

  Bir fonksiyonun RMS deeri 癟ounlukla fizik ve elektrik m羹hendisliinde kullan覺l覺r. rnein, R direncindeki bir iletken taraf覺ndan harcanan P g羹c羹n羹 hesaplamak isteyebiliriz. 襤letkenden sabit bir I ak覺m覺 akt覺覺nda bu hesab覺 yapmak kolayd覺r. Basit癟e:
  Ancak ak覺m deien bir I(t) fonksiyonu ise burada rms deeri devreye girer.
  Karek繹k Nas覺l BulunurDevamini Oku


  Karek繹k Nedir

  Karek繹k Nedir ? Kara k繹k matematiksel bir ifadedir. Bir say覺n覺n k繹k i癟ine al覺nmas覺 demektir. Kare tabiri say覺n覺n al覺nan k繹k羹n羹n derecesini ifade eder. rnein 9 u kare k繹ke al覺rsak 3 buluruz. ile 3 羹n 癟arp覺m覺 9 eder. K羹p k繹k de 繹rnein 21 i al覺rsak 21 de 3*3*3 demektir yani k繹k d覺覺na 3 diye 癟覺kar. K繹k羹n i癟indeki say覺 k繹k羹n derecesi eklinde ifade edilebiliyorsa k繹k d覺覺na o say覺 eklinde 癟覺kar. rnein 16 yi kara k繹ke al覺nca 4 diye 癟覺kar 癟羹nk羹 kara k繹k 羹n derecesi 2 dir. 16 y覺 da 4 羹n karesi diye ifade edebilir. Dereceler ayn覺 olduu i癟in d覺ar覺ya 癟覺kar...

  Karek繹k Bulma

  Devamini Oku


  anna karenina

  anna karenina, ruslar覺n kendi 羹lkelerini ve d繹nemin aristokratlar覺n覺 en doru yanlar覺yla yans覺tan bir romand覺r. anna karenina'n覺n ana temas覺 her eyden 繹nce rus ailesidir. bu romanda tolstoy, d羹r羹st bir evliliin a癟覺k mutluluuyla evlilik d覺覺 bir ak覺n yol a癟t覺覺 d羹 k覺r覺kl覺klar覺n覺 ve d羹羹leri kar覺lat覺rmaktad覺r. anna karenina, d繹nemin 羹st kademedeki bir memurunun kar覺s覺d覺r. onu, hovarda vronski ile kurduu ilikide hazin bir son beklemektedir. bunun kar覺s覺nda kiti ve levin'in aras覺ndaki salam temellere dayal覺 ak, anna karenina'n覺n kendini beenmiliini ve temsil ettii aristokrasinin k繹ks羹zl羹羹n羹 ortaya koymaktad覺r Devamini Oku


  Kilometre kare nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

  1 ) Kilometre nedir ve kilometre ile ilgili ornekler bulunamadi...

  2 ) Kare nedir ve kare ile ilgili ornekler bulunamadi...


  Diger secenekler !

Bi soru sor