Halk oyunlar覺 fig羹rleri ve k覺yafetlerin farkl覺l覺覺n覺n sebebleri

Bu sorunu cevab覺 zaten halk oyununun ne olduunu tan覺mlad覺覺m覺zda cevaplan覺yor. 羹nk羹 Halk oyunlar覺, “Ait olduu toplumun k羹lt羹r deerlerini yans覺tan; bir olay覺, bir sevinci, bir 羹z羹nt羹y羹 ifade eden; k繹keni din ve b羹y羹 ile ilgili (majik ve k羹ltik) olan; m羹zikli (bir m羹zik aleti eliinde veya m羹zik aleti olmaks覺z覺n, el , ayak gibi organlarla tempo tutarak) olarak, tek kii veya gruplar halinde icra edilen; 繹l癟羹l羹 ve d羹zenli hareketlerdir.” Demek ki halk oyunlar覺 elbette i癟inde bulunduu toplumun k覺yafet ve fig羹rlerini almaktad覺r. Ve bu nedenlede her toplumda bu k覺yafetler ve figurler deimektedir. Halk oyunlar覺 i癟inde bulundu Devamini Oku


Sanayi 襤nk覺lab覺n覺n Sonu癟lar覺

襤nsan ve hayvan g羹c羹yle yap覺lan 羹retimden makine g羹c羹ne dayal覺 羹retime ge癟ie “Sanayi 襤nk覺l璽b覺” denir.
• Avrupa’da 羹retim artm覺 ve insanlar覺n refah seviyesi y羹kselmitir. • Sal覺k, temizlik ve konfor anlay覺覺nda 繹nemli gelimeler g繹r羹lm羹t羹r. • Yaam koullar覺n覺n iyilemesi ve 繹l羹m oranlar覺n覺n d羹mesi sonucunda h覺zl覺 n羹fus art覺覺 g繹r羹lm羹t羹r. • B羹y羹k sanayi ehirleri ortaya 癟覺km覺t覺r. Kentlerin h覺zla b羹y羹mesiyle isizlik gibi yeni toplumsal sorunlar domutur. • Ekonomiyle ilgili kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi g繹r羹ler ortaya at覺lm覺t覺r.  Devamini Oku


T羹rk 襤nk覺lab覺n覺n nemi ve Sonu癟lar覺

zet: B羹y羹k zorluklarla kazan覺lan Kurtulu Sava覺'n覺n ard覺ndan T羹rk milleti i癟in yeni bir m羹cadele bal覺yordu. Art覺k, T羹rk yurdunun kalk覺nmas覺 i癟in 癟al覺mak gerekliydi. Atat羹rk 繹nderliindeki T羹rk milleti, 癟ada devletler seviyesine 癟覺kmak i癟in t羹m imkanlar覺n覺 seferber etti. T羹rk Devleti'nin 癟adalamas覺 i癟in Atat羹rk 繹nderliinde T羹rk 襤nk覺laplar覺 ger癟ekletirildi. Bu ink覺laplar akla ve bilime dayanmaktad覺r. Cumhuriyetimizin kurulmas覺yla birlikte yurdumuzun gelimesi i癟in pek 癟ok 癟al覺ma yap覺ld覺. Siyaset, hukuk, eitim, k羹lt羹r, toplumsal ve ekonomik alanlarda ink覺laplar ger癟ekletirildi. B羹y羹k zorluklarla, de Devamini Oku


T羹rk Harf 襤nk覺lab覺n覺n Sonu癟lar覺

T羹rk Harf 襤nk覺lab覺n覺n Etkileri ve Sonu癟lar覺 / zet: 1. T羹rk dilinin gelimesi saland覺. 2. adalama yolunda 繹nemli bir ad覺m at覺lm覺 oldu 3. Yabanc覺 dil 繹renmek kolaylat覺. 4. Okuma yazma oran覺 ve yaz覺lan bas覺lan eser say覺s覺 artt覺. 5. T羹rk癟e, Arap癟a ve Fars癟a gibi dillerin etkisinden kurtuldu. T羹rk Harf 襤nk覺lab覺n覺n Etkileri ve Sonu癟lar覺 / Detay: Gazi M. Kemal’in harf ink覺l璽b覺, pratik faydalar覺 yan覺nda, etkileri 癟ok uzaklara gidecek sonu癟lar dourmutur. Yaz覺 ink覺l璽b覺n覺n k覺sa vadede sonu癟lar覺, okur-yazar say覺s覺nda g繹r羹len h覺zl覺 art覺t覺r. yle ki yaz覺 ink覺l璽b覺yla T羹rkiye batan ba Devamini Oku


T羹rk Harf 襤nk覺lab覺n覺n Etkileri

T羹rk Harf 襤nk覺lab覺n覺n Etkileri ve Sonu癟lar覺 / zet: 1. T羹rk dilinin gelimesi saland覺. 2. adalama yolunda 繹nemli bir ad覺m at覺lm覺 oldu 3. Yabanc覺 dil 繹renmek kolaylat覺. 4. Okuma yazma oran覺 ve yaz覺lan bas覺lan eser say覺s覺 artt覺. 5. T羹rk癟e, Arap癟a ve Fars癟a gibi dillerin etkisinden kurtuldu. T羹rk Harf 襤nk覺lab覺n覺n Etkileri ve Sonu癟lar覺 / Detay: Gazi M. Kemal’in harf ink覺l璽b覺, pratik faydalar覺 yan覺nda, etkileri 癟ok uzaklara gidecek sonu癟lar dourmutur. Yaz覺 ink覺l璽b覺n覺n k覺sa vadede sonu癟lar覺, okur-yazar say覺s覺nda g繹r羹len h覺zl覺 art覺t覺r. yle ki yaz覺 ink覺l璽b覺yla T羹rkiye batan ba Devamini Oku


T羹rk Harf 襤nk覺lab覺

T羹rk Harf 襤nk覺l璽b覺
Dr. Neriman TONGUL*

ZET
T羹rkler, 襤slam dinini kabul ettikten sonra, Arap alfabesi T羹rkler aras覺nda
yay覺lm覺 ve T羹rk癟e'ye uygulanm覺t覺r. Arap alfabesinin T羹rk癟e'ye uygulanmas覺
s覺ras覺nda, yaz覺m kurallar覺 s羹rekli deimi, ancak T羹rk癟e i癟in kullan覺l覺 bir yaz覺
oluturulamam覺t覺r. Bu nedenle 19. y羹zy覺l覺n ikinci yans覺nda, bas覺n ve yay覺n
hayat覺n覺n gelimesine paralel olarak alfabe tart覺malar覺 balam覺t覺r. Yaz覺n覺n
kolaylat覺r覺lmas覺 ya da alfabenin deitirilmesi y繹n羹nde balayan tart覺malar,
Cumhuriyet Devamini Oku


T羹rk 襤nk覺lab覺n覺n zellii

T羹rk ink覺lab覺, bir dirili ve yenilik hareketidir. Milli ba覺ms覺zl覺k ve milli egemenlik m羹cadelesidir. D覺ar覺da igalciye, i癟eride Sultan – Halifeye kar覺 birlikte, bir arada yap覺lm覺t覺r. Milleti bat覺ya – bat覺 k羹lt羹r羹ne, bat覺 zihniyetine g繹t羹ren k繹kten sosyal bir deiikliktir. “T羹rk ink覺lab覺 T羹rkiye’de dou k羹lt羹r羹 yerine bat覺 k羹lt羹r羹n羹 kurmu, softa zihniyeti yerine, modern zihniyeti getirmi ve eriat zihniyetinin s繹nd羹rd羹羹 milli uuru, milletin ruhunda uyand覺rm覺t覺r.” Paul Gentizon (Pol Jantizon) “Hulasa, 1922’den 1928’e kadar T羹rkiye’de cereyan eden hadiselere benzer bir sey  Devamini Oku


襤nk覺lab覺n Evreleri

襤nk覺lab覺n Evreleri (Safhalar覺) : 襤nk覺lap 羹癟 evrede ger癟ekleir; a. Birinci Evre: Birinci evreyi tekil eden fikri cephe, cemiyette deiiklik fikrinin tohumlar覺n覺n at覺ld覺覺 ve gelitirildii devredir. D羹羹n羹rlerin, yazarlar覺n ve filozoflar覺n haz覺rlad覺klar覺 ve y繹n verdii devredir. 襤nk覺laplar 繹nce akla dayanan yeni bir sosyal d羹zen arayan fikirler olarak doar. l癟羹l羹 bir istek ve 羹phe iken, taraftar bulunca iman ve ihtiras haline gelir. 襤nk覺lap fikirleri Halk y覺覺nlar覺nca benimsenirse g羹癟 ve kuvvet kazan覺r. b. 襤kinci Evre: 襤kinci evre, haz覺rl覺k evresinin tamamlanmas覺ndan sonra gelir ve aksiyon safhas覺d覺r Devamini Oku


襤nk覺lab覺n Unsurlar覺

襤nk覺lab覺n Unsurlar覺 襤nk覺lap, Halk hareketi olarak mevcut d羹zeni zor kullanarak y覺kmay覺 ve y覺k覺lan d羹zen yerine yeni bir d羹zen kurmay覺 ifade eder. Bu tarife g繹re ink覺lap olay覺n覺n unsurlar覺 unlard覺r: a. 襤nk覺lap 繹nce bir Halk hareketidir. Hareketten maksat ani ve enstantane bir hareket deildir. Modern ink覺lap teorisi, ink覺lab覺n san覺ld覺覺n覺n aksine ani bir olay, birden patlak veren bir hareket olmay覺p i癟in i癟in gelien, olduk癟a uzun bir s羹recin eseri oluunu ortaya koymaktad覺r. Buna g繹re bir ink覺lapta bir haz覺rl覺k, patlama ile balayan bir uygulama devresi mevcuttur. 襤nk覺lab覺n en bata gelen bir 繹zellii de topluma mal edilmesi, to Devamini Oku


kilikya

Kilikya B繹lgesi Dal覺k Kilikya olarak adland覺r覺lan ve Side’nin dousunda kalan b繹lge, deniz korsanl覺覺 ve soygunculuk i癟in uygun bir yerdi. Romal覺lar'覺n ilk balarda bu olaylara ald覺rmamalar覺n覺n nedeni, Roma'da asil aile evlerinde ve k繹ylerde 癟eitli ilerde 癟al覺t覺r覺lmak i癟in 癟ok k繹leye gereksinim duymalar覺ndan ileri geliyordu. 羹nk羹 Roma'da evinde 羹癟ten az k繹lesi olan bir kii fakir say覺l覺rd覺. K繹le sahibi olmak her Romal覺'n覺n 繹v羹nc羹 idi. 襤lk癟ada Greklerce “Kilikia” diye adland覺r覺lan b繹lge, ukurova'y覺 ve Alanya'dan Mersin'e kadar uzanan k覺y覺lar覺 ve bunlar覺n arkas覺ndaki Toros Dalar覺'n覺n yama癟lar覺n Devamini Oku


Kilik kiyafet inkilabi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kilik nedir ve kilik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Kiyafet nedir ve kiyafet ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Inkilabi nedir ve inkilabi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor