Alt Basliklar

» Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺
» 襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar
» sl羹 Say覺lar
» sl羹 Say覺
» Atat羹rk 襤lkeleri Dorultusunda Yap覺lan 襤nk覺laplar
» N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz
» Varl覺klar覺n Say覺lar覺na G繹re 襤simler
» Say覺lar覺n Yaz覺l覺覺
» Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar
» Marmara B繹lgesi 襤nsanlar覺n Yaay覺 Bi癟imi
» Kesir Verilen Say覺n覺n B羹t羹n羹n羹 Bulma
» Bir B羹t羹n羹n 襤stenen Kesir Say覺s覺n覺 Bulma
» Pay ve Paydalar覺 Eit Olmayan Kesirleri S覺ralama
» Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama
» Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama
» Kesirleri Kar覺lat覺rma
» Kesirleri Sadeletirme
» Kesirleri Geniletme
» Doal Say覺lar覺 Baya覺 Kesir Olarak Yazma
» Tamsay覺l覺 Kesir
» Kesirleri ekil zerinde G繹sterme
» Kesirleri K羹癟羹kten B羹y羹e S覺ralama
» Kesirleri evirme
» Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirme
» Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme

Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar

襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar覺n isimleri


sl羹 Say覺lar

stel say覺lar, bir doal say覺n覺n kendisi ile 癟arp覺mlar覺n覺n k覺sa ekilde g繹sterilmesidir. a bir ger癟el (reel) say覺 ve n bir sayma say覺s覺 olmak 羹zere, ifadesine 羹sl羹 ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat say覺, a ya taban n ye 羹s denir. sl羹 say覺, bir say覺n覺n kendisi ile 癟arp覺mlar覺n覺n k覺sa ekilde g繹sterilmesidir. n' taban say覺s覺 ' 羹s(derece)dir 1 den b羹y羹k 羹sl羹 doal say覺larda s覺ralama yap覺l覺rken, Tabanlar eitse; 羹ss羹 k羹癟羹k olan daha k羹癟羹kt羹r. sler eitse; taban覺 k羹癟羹k olan daha k羹癟羹kt羹r. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 ifadesini k覺saca; 35 eklinde yazabiliriz. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35 tir. 35 say覺s覺 羹癟 羹ss羹 be  Devamini Oku


sl羹 Say覺

stel say覺lar, bir doal say覺n覺n kendisi ile 癟arp覺mlar覺n覺n k覺sa ekilde g繹sterilmesidir. a bir ger癟el (reel) say覺 ve n bir sayma say覺s覺 olmak 羹zere, ifadesine 羹sl羹 ifade denir. k . an ifadesinde k ya kat say覺, a ya taban n ye 羹s denir. sl羹 say覺, bir say覺n覺n kendisi ile 癟arp覺mlar覺n覺n k覺sa ekilde g繹sterilmesidir. n' taban say覺s覺 ' 羹s(derece)dir 1 den b羹y羹k 羹sl羹 doal say覺larda s覺ralama yap覺l覺rken, Tabanlar eitse; 羹ss羹 k羹癟羹k olan daha k羹癟羹kt羹r. sler eitse; taban覺 k羹癟羹k olan daha k羹癟羹kt羹r. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 ifadesini k覺saca; 35 eklinde yazabiliriz. 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 35 tir. 35 say覺s覺 羹癟 羹ss羹 be  Devamini Oku


Atat羹rk 襤lkeleri Dorultusunda Yap覺lan 襤nk覺laplar

Atat羹rk羹n Cumhuriyet癟ilik, Devlet癟ilik, Halk癟覺l覺k, Laiklik, Milliyet癟ilik ilkesi gibi ilkeleri dorultusunda yap覺lan ink覺laplar覺 aa覺da okuyabilirsiniz..

Cumhuriyet癟ilik 襤lkesi 襤le Yap覺lan 襤nk覺laplar


TBMM’nin a癟覺lmas覺 (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalar覺n覺n haz覺rlanmas覺 Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 (1 Kas覺m 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulmas覺 Kad覺nlara se癟me ve se癟ilme hakk覺n覺n verilmesi (1934) Ordunun siyasetten ayr覺lmas覺 (1924)

Milliyet癟ilik 襤lkesi 襤le Yap覺lan 襤nk覺l璽plar


Milli bir T羹rk Devletinin kurulmas覺 TBMM’nin a癟覺lmas覺 (1920) Kabota Devamini Oku


N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz

N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz? ◦ N羹fus miktar覺 ◦ Ya gruplar覺 ◦ Kent ve k覺r n羹fusu ◦ N羹fusun eitim durumu ◦ N羹fusun mesleklere g繹re da覺l覺m覺 ◦ N羹fusun cinsiyet durumu ◦ N羹fus hareketleri


Varl覺klar覺n Say覺lar覺na G繹re 襤simler

1. Tekil 襤sim


Tek varl覺覺 belirten ve kar覺layan, yap覺ca tekil olan (topluluk isimleri hari癟) kelimelerdir. kendi, ben, 癟ocuk, kalem, defter… Not: T羹r ad覺 olan her kelime, o t羹rden tek varl覺覺 anlatt覺覺 gibi; bi癟imce 癟oullanmad覺覺 h璽lde o t羹r羹n t羹m羹n羹 ya da bir b繹l羹m羹n羹 de anlatabilir. Bu durumda da tekil say覺l覺rlar. 襤nsan, d羹羹nen, konuan bir varl覺kt覺r. (b羹t羹n insanlar) i癟ek, susuzluktan kurumu. (herhangi bir 癟i癟ek)

2. oul 襤sim


Yap覺s覺nda, anlam覺nda birden 癟ok varl覺覺 bar覺nd覺ran, 癟okluk eki alm覺 isimlerdir. Cins isimlerinin 癟oulu yap覺l覺r. onlar, evler, fikirler, merkezler,  Devamini Oku


Say覺lar覺n Yaz覺l覺覺

Say覺lar rakamla yaz覺labildikleri gibi harfle de yaz覺labilir. K羹癟羹k say覺lar, y羹z ile bin say覺lar覺 ve daha 癟ok edeb簾 karakter ta覺yan metinlerde ge癟en say覺lar harfle g繹sterilir. 襤ki hafta sonra, haftan覺n beinci g羹n羹, 羹癟 ayda bir, d繹rt karde, 羹癟羹nc羹 s覺n覺f, y羹z y覺ll覺k tarih, bin y覺ldan beri... Ya otuz be, yolun yar覺s覺 eder. Buna kar覺l覺k saat, para tutar覺, 繹l癟羹, istatistik verilere ilikin say覺lar ile b羹y羹k say覺larda rakam kullan覺l覺r. leden sonra saat 17.30’da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kuma, 60.000.000.000 insan... Saat ve dakikalar覺n metin i癟inde harfle yaz覺lmas覺 da  Devamini Oku


Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar

Atat羹rk milliyet癟ilii, T羹rk vatan覺n覺 ve milletini sevmek ve sahip 癟覺kmakla beraber, dier d羹nya uluslar覺n覺n da ba覺ms覺zl覺k ve toprak b羹t羹nl羹羹ne sayg覺 g繹stermek demektir. Ulusal kiilik ve benlik duygusu Atat羹rk milliyet癟iliinin ta kendisidir. “Yurtta bar覺 d羹nyada bar覺” diyen ulu 繹nder Atat羹rk, bu s繹zleriyle bar覺覺n en b羹y羹k temsilcisi olduunu da g繹zler 繹n羹ne sermektedir. Atat羹rk milliyet癟ilii b羹y羹k bir hog繹r羹y羹 i癟inde bar覺nd覺rmakta ve t羹m milletlerin ba覺ms覺zl覺k ve toprak b羹t羹nl羹羹ne sayg覺 g繹steren bir anlay覺覺 savunmaktad覺r. Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar -Yeni  Devamini Oku


Marmara B繹lgesi 襤nsanlar覺n Yaay覺 Bi癟imi

Marmara B繹lgesi Gelenek Ve G繹renekleri
TEK襤RDA EVLENME TRENLER襤 VE BUNLARA BALI ADET VE 襤NANMALAR Evlenme t繹renleri bal覺 bulunduu k羹lt羹r tipinin 繹ng繹rd羹羹 belirli kurallara ve kal覺pla uydurularak ger癟ekletirilir. Evlenme, t繹ren, t繹re, adet, gelenek, g繹renek ve inanma bak覺m覺ndan zengin bir tablo 癟izer. Marmara B繹lgesi Gelenek Ve G繹renekleri Evlilik ncesi Tekirda'da k覺zlar 17-18, erkekler askerlik d繹n羹羹 22-23 ya覺nda evlenme 癟a覺na gelmi olarak kabul edilirler. Evlilikte akraba olmamas覺 art覺 aran覺r. Evlenmede “s覺ra g羹tme” ad覺 verilen bir t羹r s覺ra g繹zetimi vard覺r. ncelikle abla ve aabe Devamini Oku


Kesir Verilen Say覺n覺n B羹t羹n羹n羹 Bulma

Kesir verilen say覺n覺n b羹t羹n羹n羹 nas覺l bulunur ? Kesir Verilen Say覺n覺n B羹t羹n羹n羹 Bulmak


Bir B羹t羹n羹n 襤stenen Kesir Say覺s覺n覺 Bulma

Bir b羹t羹n羹n istenen esir say覺s覺n覺 nas覺l bulunur ? Bir B羹t羹n羹n 襤stenen Kesir Say覺s覺n覺 Bulmak


Pay ve Paydalar覺 Eit Olmayan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olmayan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olamayan Kesirleri S覺ralama


Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olamayan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olamayan Kesirleri S覺ralama


Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olamayan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olamayan Kesirleri S覺ralama


Kesirleri Kar覺lat覺rma

Kesirleri Kar覺lat覺rma

Kesirleri Kar覺lat覺rma

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydas覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Paydalar覺 Eit Olan Kesirleri S覺ralama

Pay ve Paydalar覺 Eit Olamayan Kesirleri S覺ralama

Kesirleri Kar覺lat覺rmaDevamini Oku


Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur. rn: 32 : 2 = 16 20 : 2 = 10

Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Sadeletirme


Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin deeri deimez. Kesir geniletilmi olur. • Bir kesir ile geniletilmii denktir. rn : 3 . 4 = 12 穩 Yani, 3/7 h 12/28 7 . 4 = 28

Kesirleri Geniletme

Kesirleri Geniletme


Doal Say覺lar覺 Baya覺 Kesir Olarak Yazma

Doal say覺lar覺 baya覺 kesir olarak nas覺l yaz覺l覺r anlatal覺m. Doal Say覺lar覺 Baya覺 Kesir Olarak Yazma


Tamsay覺l覺 Kesir

Bir sayma say覺s覺 ve bir basit kesir ile yaz覺lan kesirlere, tam say覺l覺 kesir denir.

Tamsay覺l覺 Kesirler

Tamsay覺l覺 Kesirler


Kesirleri ekil zerinde G繹sterme

Bu b繹l羹mde kesirleri ekil 羹zerinde g繹stermeyi 繹reneceiz. nce basit kesirleri ekil 羹zerinde g繹sterelim.

1. Basit Kesirin ekil zerinde G繹sterilmesi


Basit Kesirin ekil zerinde G繹sterilmesi

2. Bileik Kesirin ekil zerinde G繹sterilmesi


Bileik Kesirin ekil zerinde G繹sterilmesi

3. Tamsay覺l覺 Kesirin ekil zerinde G繹sterilmesi


Tamsay覺l <a href='http://kesirleri-sekil-uzerinde-gosterme.bunedir.org' alt='Kesirleri ekil zerinde G繹sterme' title='Kesirleri ekil zerinde G繹sterme'>Devamini Oku</a><br><hr><br><h1><a name='Kesirleri K羹癟羹kten B羹y羹e S覺ralama' href='http://kesirleri-kucukten-buyuge-siralama.bunedir.org' alt='Kesirleri K羹癟羹kten B羹y羹e S覺ralama' title='Kesirleri K羹癟羹kten B羹y羹e S覺ralama'>Kesirleri K羹癟羹kten B羹y羹e S覺ralama</a></h1><h3>Paylar覺 Ayn覺 Olan Kesirleri B羹y羹kten K羹癟羹e S覺ralama</h3><hr> Paylar覺 ayn覺 olan kesirleri s覺ralarken paydas覺 k羹癟羹k olan kesir en b羹y羹kt羹r. Paydas覺 b羹y羹k olan ise en k羹癟羹k kesirdir. 

<img src=

Paydalar覺 Ayn覺 Olan Kesirleri B羹y羹kten K羹癟羹e S覺ralama


Paydalar覺 ayn覺 olan kesirleri s覺ralarken pay覺 b羹y羹k olan kesir en b羹y羹kt羹r. Pay覺 k羹癟羹k olan ise en k羹癟羹k kesirdir.

Tam Say覺l覺 Kesirleri B羹y羹kten K羹癟羹e S覺ralama


Tam say覺l覺 kesirleri s覺ralarken tam k覺sm覺 b羹y羹k olan kesir en b羹y羹kt羹r. Tam k覺sm覺 k羹癟羹k olan kesirler Devamini Oku


Kesirleri evirme

Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme


Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirirken pay paydaya b繹l羹n羹r. B繹lme ileminde b繹l羹mdeki say覺 tam k覺sm覺, kalan pay覺 ve b繹len ise payday覺 g繹sterir. Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme

Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirme


Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirirken tam k覺s覺mdaki say覺 payda ile 癟arp覺l覺r ve paydaki say覺 ile toplan覺p paya yaz覺l覺r. Paydadaki say覺 ise paydaya yaz覺l覺r. Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirme


Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme

Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirirken pay paydaya b繹l羹n羹r. B繹lme ileminde b繹l羹mdeki say覺 tam k覺sm覺, kalan pay覺 ve b繹len ise payday覺 g繹sterir. rnek: Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme


Kesirleri sayi dogrultusunda gosterme nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kesirleri nedir ve kesirleri ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sayi nedir ve sayi ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Dogrultusunda nedir ve dogrultusunda ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor