G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GKTRK YAZITLARI EDEB襤 M襤 TAR襤H襤 B襤R MET襤N M襤D襤R? Orhun Kitabeleri ya da G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 EDEB襤 B襤R MET襤ND襤R.. Dil, yabanc覺 etkilerden uzak ve yal覺n bir T羹rk癟e'dir. Yaz覺tlarda yer yer ger癟ek癟i tarih dili, yer yer eletiri c羹mleleri, yer yer de g羹癟l羹 bir s繹ylev dili kullan覺lm覺t覺r. Yaz覺tlarda aliterasyonlu (ses tekrar覺na dayal覺) bir s繹yleyi vard覺r. Ayr覺ca h羹k羹mdar Bilge Kaan’覺n az覺ndan T羹rk halk覺na seslenen esiz bir hitabet 繹rneidir. Bu kitabe 癟ok gelimi, zengin kelimeli bol mecazl覺 edebi bir hitabe 繹rnei olarak yaz覺lm覺t覺r.襤te bu sebeplerden G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 edebi bir eserdir.


Yenileme D繹neminde Pozitivizm

Osmanl覺da Pozitivizmin Douu


Osmanl覺 Devleti’nde eitim sisteminde bozulmalar 16. yy’da balam覺t覺. Bu bozulma bir m羹ddet sonra Avusturya’n覺n ba覺n覺 癟ektii bir Avrupa ittifak覺na kar覺 a覺r bir yenilgi almas覺 ile su y羹z羹ne 癟覺kmaya balad覺. Devlet-i Aliyye 1699 Karlof癟a Antlamas覺 ile ilk kez toprak kayb覺na uram覺t覺. Kurumlardaki bozulmalar覺n neticesinde s羹rekli toprak kayb覺 devlet adamlar覺n覺 癟areler aramaya y繹neltmitir. Bat覺n覺n 羹st羹nl羹羹n羹n kabul edilmesi ile 繹zellikle III. Selim ile Nizam-覺 Cedid ad覺 alt覺nda k繹kl羹 覺slahatlar alam覺t覺r. Bu 覺slah hareketleri II. Mahmut d繹neminde zirveye 癟覺 Devamini Oku


Pozitivizm ve Osmanl覺da Douu

Pozitivizm ve Osmanl覺da Douu


Osmanl覺 g羹癟l羹 ve ihtiaml覺 bir devreden sonra gerileme d繹nemine girmi ve Bat覺 kar覺s覺nda 羹st 羹ste malubiyetler alm覺t覺r. Osmanl覺 y繹netimi bu malubiyetlerin kayna覺n覺 askeri alandaki bozulmalara balam覺 ve bu alanda iyiletirme hareketlerine girimitir. Bu giriimlere ramen Bat覺 kar覺s覺ndaki malubiyetler devam edince Osmanl覺 devlet adamlar覺 Bat覺y覺 arat覺rma ihtiyac覺 hissetmitir. Netice itibari ile Bat覺 kar覺s覺nda geri kalm覺l覺覺n覺 kabul eden Osmanl覺, Bat覺y覺 kendi model olarak alm覺t覺r. Bu eylem Osmanl覺’n覺n Bat覺l覺lama s羹recini oluturur. Osmanl覺 Bat覺n覺n g羹c羹n羹 Devamini Oku


Pozitif zg羹rl羹k

Kiinin kendi hayat覺n覺 belirleyebilecek durumda olmas覺. 繹rnek olarak alkolik biri verilebilir. kii i癟ki i癟ebilme y繹n羹nden negatif 繹zg羹rl羹e sahiptir, engellenmemitir.Fakat alkolik olursa pozitif 繹zg羹rl羹kten yoksun kal覺r, kendini belirleyebilecek bir durumda deildir. Basit bir 繹rnek : Asgari 羹cretle ge癟inen d繹rt 癟ocuklu fakir bir i癟i i癟in ‘Seyahat zg羹rl羹羹’ n羹n hi癟 bir anlam覺 yoktur. 羹nk羹 seyahat edebilecek kadar fazla paras覺 yoktur. Bu anlamda pozitif 繹zg羹rl羹k f覺rsatlarda ve artlarda 繹zg羹rl羹k deil ‘Sonu癟larda zg羹rl羹k’ t羹r.


Tonyukuk Yaz覺t覺

Orhun Abideleri (G繹kt羹rk yaz覺tlar覺) 3 tatan oluur: Tonyukuk an覺t覺 716, K繹l Tigin an覺t覺 732, Bilge Kaan an覺t覺 735 senesinde dikilmitir. K繹l Tigin an覺t覺, Bilge Kaan'覺n az覺ndan yaz覺lm覺t覺r. K羹ltigin, Bilge Kaan'覺n kardei, Tonyukuk ise veziridir. An覺tlar覺n olduu yerde sadece dikili talar deil, y羹zlerce heykel, balbal, ehir harabeleri, ta yollar, su kanallar覺, ko癟 ve kaplumbaa heykelleri, sunak talar覺 da bulunmutur.

Tonyukuk Yaz覺t覺

B襤R襤NC襤 TA (Bat覺 Cephesi) Ben Bilge Tonyukuk'um. in 羹lkesinde dodum. T羹rk milleti in'de tutsak idi. T羹rk milleti han覺n覺 bulmay覺nca in'den ayr覺ld覺, han sahibi Devamini Oku


Bilge Kaan Yaz覺t覺

Orhun Abideleri (G繹kt羹rk yaz覺tlar覺) 3 tatan oluur: Tonyukuk an覺t覺 716, K繹l Tigin an覺t覺 732, Bilge Kaan an覺t覺 735 senesinde dikilmitir. K繹l Tigin an覺t覺, Bilge Kaan'覺n az覺ndan yaz覺lm覺t覺r. K羹ltigin, Bilge Kaan'覺n kardei, Tonyukuk ise veziridir. An覺tlar覺n olduu yerde sadece dikili talar deil, y羹zlerce heykel, balbal, ehir harabeleri, ta yollar, su kanallar覺, ko癟 ve kaplumbaa heykelleri, sunak talar覺 da bulunmutur.

Bilge Kaan Yaz覺t覺

Dou Y羹z羹: Tanr覺 gibi Tanr覺 yaratm覺 T羹rk Bilge Kaan覺, s繹z羹m: Babam T羹rk Bilge Kaan覺 ... Sir, Dokuz Ouz, 襤ki Ediz 癟ad覺rl覺 beyleri, milleti ... T羹rk tan Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺n覺n Yaz覺c覺s覺 Kimdir

K羹l Tigin ve Bilge Kaan yaz覺tlar覺n覺n yaz覺c覺s覺 K羹l Tigin'in yeeni Yollu Tigin'dir. Eski T羹rk癟e'de yeenin kar覺l覺覺 olan at覺 bug羹n yaln覺zca Sar覺 Uyguca'da ati, hati ekillerinde yaamakta olup "癟ocuk, torun" anlamlar覺na gelmektedir. K羹l Tigin yaz覺t覺n覺n g羹neydou ve g羹neybat覺 kenarlar覺ndaki yaz覺tlarla Bilge Kaan yaz覺t覺n覺n g羹neybat覺 kenar覺ndaki k覺sa yaz覺t Yollu Tigin'in s繹zleridir. K羹l Tigin yaz覺t覺n覺n g羹ney y羹z羹ndeki son c羹mle de yine Yollu Tigin'e aittir. K羹l Tigin yaz覺t覺n覺n dou, g羹ney, kuzey y羹zleri ile kuzeydou kenar覺ndaki yaz覺tlar ve ince yaz覺t覺n覺n bulunduu bat覺 y羹z羹ndeki iki sat覺rl覺k T羹rk癟e yaz覺 Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺n覺n Dil zellikleri

襤slaml覺ktan 繹nceki Orta Asya T羹rk癟e sinde bal覺ca iki edebi leh癟e meydana gelmitir. Bunlar, en kuvvetli 繹rnei u yaz覺tlarda g繹rd羹羹m羹z G繹kt羹rk leh癟esi ile aa覺da g繹receimiz Uygur leh癟esidir.G繹kt羹rk yaz覺tlar覺ndaki d羹zyaz覺, o zamanki T羹rk癟enin en y羹ksek anlat覺m 繹zelliklerini ta覺r. iir y羹kl羹 bir d羹zyaz覺d覺r bu. Bug羹nk羹 d羹zyaz覺ya 繹rnek olacak bir c羹mle yap覺s覺; duru, a癟覺k, yal覺n bir s繹yleyi g羹zellii; T羹rk癟enin ancak Dede Korkut'ta bulduu簫muz destans覺 s繹z kudreti vard覺r. T羹rk edebiyat覺n覺n ilk d羹z yaz覺 繹rneklerini oluturan bu yaz覺tlar yabanc覺 etkilerden uzakt覺r. Metinler, ger癟ek癟i bir dil ve g羹癟l羹 bir hit Devamini Oku


Orhun Yaz覺tlar覺

Orhun Yaz覺tlar覺, G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 ya da K繹kt羹rk Yaz覺tlar覺, T羹rklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile G繹kt羹rkler taraf覺ndan yaz覺lm覺 yap覺tlard覺r. Bilge Kaan ve K羹l Tigin yaz覺tlar覺n覺 Yollu Tigin yazm覺t覺r. Yollu Tigin ayn覺 zamanda Bilge Kaan'覺n yeenidir. Yaz覺tlarda bu abidelerin sonsuzlua kadar kalmas覺 temennisi ile "Beng羹 Talar" denmitir. Yaz覺tlar, 1889 y覺l覺nda Moolistan’da Orhun Vadisi'nde bulunmulard覺r. Bu yaz覺tlar II. G繹kt羹rk Kaanl覺覺'na aittir. Yaz覺l覺 tarihleri MS. 8. y羹zy覺l覺n balar覺na dayanmaktad覺r. Yaz覺tlardan K羹l Tigin Yaz覺t覺 732 y覺l覺nda, Bilge Kaan Yaz覺t覺 735 y覺l覺nda yaz Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺

Orhun Yaz覺tlar覺, G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺 ya da K繹kt羹rk Yaz覺tlar覺, T羹rklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile G繹kt羹rkler taraf覺ndan yaz覺lm覺 yap覺tlard覺r. Bilge Kaan ve K羹l Tigin yaz覺tlar覺n覺 Yollu Tigin yazm覺t覺r. Yollu Tigin ayn覺 zamanda Bilge Kaan'覺n yeenidir. Yaz覺tlarda bu abidelerin sonsuzlua kadar kalmas覺 temennisi ile "Beng羹 Talar" denmitir. Yaz覺tlar, 1889 y覺l覺nda Moolistan’da Orhun Vadisi'nde bulunmulard覺r. Bu yaz覺tlar II. G繹kt羹rk Kaanl覺覺'na aittir. Yaz覺l覺 tarihleri MS. 8. y羹zy覺l覺n balar覺na dayanmaktad覺r. Yaz覺tlardan K羹l Tigin Yaz覺t覺 732 y覺l覺nda, Bilge Kaan Yaz覺t覺 735 y覺l覺nda yaz Devamini Oku


Orhun Yaz覺tlar覺n覺n nemi

1 - T羹rk k羹lt羹r tarihinin, bug羹n i癟in bilinen ilk yaz覺l覺 belgeleridir. 2 - Turklerin en eski yazili urunudur ve 720-738 yillarini kapsar. 3 - Turk tarihini, toplumun yasama bicimini, dunyaya bakis acisini ortaya koyar. 4 - T羹rk dili, edebiyat覺 ve T羹rk tarihinin ilk ve ebedi abideleridir 5 - T羹rk dili 羹zerinde 癟al覺an alimler i癟in hazine kadar deerli bir kaynakt覺r. 6 - VIII. as覺rda yaz覺lan kitabelerin dili ve her sat覺r覺nda ifade edilen fikirler emsalsizdir. 7 - T羹rk t繹resinin, T羹rk medeniyetinin, y羹ksek T羹rk k羹lt羹r羹n羹n yaz覺l覺 belgesidir. 8 - Bu an覺tlar T羹rk ad覺n覺n, T羹rk milletinin isminin ge癟tii ilk T羹rk癟e metindir.

Yaz覺tlar覺n Dini, Devamini Oku


G繹kt羹rk Yaz覺tlar覺n覺n nemi

1 - T羹rk k羹lt羹r tarihinin, bug羹n i癟in bilinen ilk yaz覺l覺 belgeleridir. 2 - Turklerin en eski yazili urunudur ve 720-738 yillarini kapsar. 3 - Turk tarihini, toplumun yasama bicimini, dunyaya bakis acisini ortaya koyar. 4 - T羹rk dili, edebiyat覺 ve T羹rk tarihinin ilk ve ebedi abideleridir 5 - T羹rk dili 羹zerinde 癟al覺an alimler i癟in hazine kadar deerli bir kaynakt覺r. 6 - VIII. as覺rda yaz覺lan kitabelerin dili ve her sat覺r覺nda ifade edilen fikirler emsalsizdir. 7 - T羹rk t繹resinin, T羹rk medeniyetinin, y羹ksek T羹rk k羹lt羹r羹n羹n yaz覺l覺 belgesidir. 8 - Bu an覺tlar T羹rk ad覺n覺n, T羹rk milletinin isminin ge癟tii ilk T羹rk癟e metindir.

Yaz覺tlar覺n Dini, Devamini Oku


Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri

Yaz覺n ba覺 pienin k覺覺n a覺 pier. Ak覺ll覺 d羹man ak覺ls覺z dosttan hay覺rl覺d覺r. Tok, ac覺n halinden anlamaz. 襤yi evlat babay覺 vezir, k繹t羹 evlat rezil eder. Ak覺ll覺 d羹羹n羹nceye kadar, deli olunu everir. Kurunun yan覺nda ya da yand覺. Koridorun dar olmas覺na kar覺n, odalar gayet geni. Salam yumurtalar覺 paketlere diz, 癟羹r羹k yumurtalar覺 ise 癟繹pe at. Y覺llard覺r k璽r Devamini Oku


Hukuki Pozitivizm

Hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi ve hukuk biliminde bir d羹羹nce okulu. Hukuki pozitivizmin bal覺ca iddialar覺 unlard覺r: •Kanunlar insanlar taraf覺ndan yarat覺lan kurallard覺r. •Hukuk ve etik (ahlakl覺l覺k) aras覺nda doal ve ka癟覺n覺lmaz bir balant覺 yoktur. Hukuki pozitivizm ve doal hukuk Hukuki pozitivizm, doal hukuk geleneinden gelen 癟eitli fikirlere kar覺 taraf tutar. Doal hukuk, hukuk ve adalet aras覺nda esasl覺 bir ba olduunu savunur. Hukuki pozitivizm ayr覺labilirlik tezini i癟erir ve bu d羹羹nceye g繹re hukuki ge癟erlilik ve adalet aras覺nda esasl覺 bir iliki yoktur. Detay: Pozitivizm, olguculuk iki felsefi d羹 Devamini Oku


Z覺t Anlaml覺 Kelimeler

Anlamca birbirinin kar覺t覺 olan kelimelerdir. rnek: Siyah-beyaz, uzun-k覺sa, aa覺-yukar覺, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek, T羹m kelimelerin z覺t anlaml覺s覺 yoktur. Eylemlerde de durum ayn覺d覺r. Bir eylemin olumsuzu o eylemin kar覺t覺 say覺lmaz. Mesela “sevinmek” kar覺t覺 sevinmemek deil “羹z羹lmek”tir. Kelimeler aras覺ndaki kar覺tl覺k c羹mledeki kullan覺ma g繹re deiir. rnein; “doru” kelimesinin z覺t anlaml覺s覺 bir c羹mlede “eri” olurken, dierinde “yanl覺” olabilir. 襤ki kelimenin (k繹keni ne olursa olsun) anlamda, yak Devamini Oku


parazit

parazit, -ti : * asalak. * radyo yay覺n覺na telefona kar覺an bozucu ses. * bakalar覺n覺n s覺rt覺ndan ge癟inen kimse, asalak2.


andezit

andezit : eflatun, mor, pembemsi renkli d覺 p羹sk羹r羹k bir tat覺r. ankara ta覺 da denir. da覺ld覺覺nda killi topraklar oluur.


monofizit

5. ve 6. y羹zy覺llarda ortaya 癟覺kan hristiyanl覺覺n bir koludur.isa'n覺n ayn覺 zamanda hem insan hem de tanr覺 olan tek bir tabiat覺 bulunduunu ileri s羹rerler.ortadou'da yakubi,k覺pti ve ermeni olmak 羹zere 羹癟 monofizit kilise vard覺r...


Pozitivizm

Pozitivizm Nedir ? Bilimcilik ve deneycilik gibi fikir ak覺mlar覺na temel tekil eden pozitivizm sadece 5 duyuya hitab eden, fiziksel, maddi d羹nyan覺n ger癟eklerini TEK GEREK kabul eden bir d羹nya g繹r羹羹d羹r. Dinsel kavramlar覺, teolojiyi ve metafizii reddeder. Bu ak覺ma g繹re insan; olgular aras覺nda var olan deimez ilikileri ya da doal yasalar覺 bulmal覺d覺r. Bu anlay覺覺n kurucusu ve temsilcisi Auguste Comte'dur. 襤nsan i癟in bilgide 繹nemli olan覺n yaln覺zca olgular覺 arat覺rmak olduunu savunan ak覺md覺r. Olgularla desteklenen ya da olgularla ilgili verilere dayanan bilginin tek salam bilgi t羹r羹 olduu g繹r羹羹d羹 Devamini Oku


kompozit繹r

kompozit繹r: besteci


Kelimesinin zit anlamlisi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kelimesinin nedir ve kelimesinin ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Zit nedir ve zit ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Anlamlisi nedir ve anlamlisi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor