Alt Basliklar

» Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri
» Kurakl覺k eitleri
» Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme
» H羹rriyet Kasidesiyle Makber Kar覺lat覺rmas覺
» T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir
» nl羹 d羹mesi 繹rnekleri
» G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir
» 襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar
» evresel sinir sisteminin g繹revi
» V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir
» ocuk g繹z羹yle trafik projesi
» Sanat Felsefesinin Konusu
» Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
» Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺
» Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺
» Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺
» Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺
» Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili
» Salvador Dalinin En nl羹 Eseri
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Medeni Kanununun Kabul Edilmesi
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri

Recaizade Mahmut Ekrem iirleri

1. Name-i Seher (1871) 2. Yadigar-覺 ebab (1873) 3. Zemzeme (3 cilt, 1883-85) 4. Nejat Ekrem (iirler, an覺lar, 1910) 5. Nefrin (1916) 6. Tefekk羹r (1886 Naz覺m ve nesir kar覺覺k) 7. Pejm羹rde (1895 Naz覺m ve nesir kar覺覺k)

Recaizade Mahmut Ekrem Romanlar覺

1. Araba Sevdas覺 (1898, 5. bas覺m 1985)

Recaizade Mahmut Ekrem Hikayeleri

1. emsa (1895) 2. Muhsin Bey Yahut airliin Hazin Bir Neticesi (1890)

Recaizade Mahmut Ekrem Oyunlar覺

1. Afife Anjelik (1870) 2. Vuslat Bahut S羹reksiz Sevin癟 (1875) 3. ok Bilen ok Yan覺l覺r(1914)

Recaizade Mahmut Ekrem 襤nceleme ve Eleti Devamini Oku


Kurakl覺k eitleri

Kurakl覺覺n literat羹rde kullan覺lan 羹癟 癟eidi vard覺r.

1- METEOROLOJ襤K KURAKLIK

Meterolojik kurakl覺k uzun bir zaman i癟inde ya覺覺n belirgin ekilde normal deerlerin alt覺na d羹mesi olarak tan覺mlan覺r. Nem azl覺覺n覺n derecesi ve uzunluu meteorolojik kurakl覺覺 belirler ve b繹lgeden b繹lgeye geliiminde farkl覺l覺klar g繹zlenir. rnein ya覺覺n ve ya覺l覺 g羹n say覺s覺n覺n belirli bir deerden az olmas覺 temeline dayanarak kurak periyotlar tehis edilir. Bu hesap ekli nemli subtropikal iklimler gibi y覺l boyunca ya覺 alan yerler i癟in uygundur. Dier iklim b繹lgeleri mevsimsel ya覺 paternleri ile karekterize edilir. Dier bir ta Devamini Oku


Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme

Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Semaver Hikayesinin olay kii yer zaman bi癟iminden a癟覺klanmas覺 Semaver, T羹rk yazar Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Nisan 1936'da yay覺nlanan ilk kitab覺. Eser, Sait Faik'in babas覺n覺n maddi yard覺m覺yla bas覺labilmitir.[1] Kitap, daha sonraki y覺llarda Varl覺k Yay覺nlar覺 taraf覺ndan pek 癟ok kez yay覺nland覺. Faik, bu kitab覺na ilk yazd覺覺 繹yk羹 olan 襤pekli Mendil'i de ald覺. Kitaptaki 繹yk羹ler 羹癟 b繹l羹mde incelenebilir.[2] 襤lk b繹l羹mdeki hik璽yelerde yazar覺n 癟ocukluunun ge癟tii Adapazar覺 ve 癟evresi anlat覺lmaktad覺r. evre tasvirine geni yer verilen bu 繹yk羹lerde, yazar oyunlar oynad覺覺 k覺rlar覺 ve ormanlar覺 anlatt覺. 襤pekli Devamini Oku


H羹rriyet Kasidesiyle Makber Kar覺lat覺rmas覺

H羹rriyet kasidesiyle makber kar覺latrmas覺n覺 etkinlik halinde istiyorum 繹devim var.


T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


nl羹 d羹mesi 繹rnekleri

羹nl羹 d羹mesi ile 繹rnekler


G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar

襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar覺n isimleri


evresel sinir sisteminin g繹revi

evresel sinir sistemini neler oluturur? Merkezi sinir sistemi d覺覺nda yer alan milyonlarca sinir,癟evresel sinir sistemini oluturur. evresel sinir sisteminin g繹revi nedir? evresel sinir sistemi,merkezi sinir sistemiyle organlar aras覺ndaki iletiimi salar.


V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir

V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir? Beyincik.


ocuk g繹z羹yle trafik projesi

Soru: ocuk g繹z羹yle trafik projesi Mesaj: ocuk g繹z羹yle trafik kazalar覺 nedenleri, 繹nleme yollar覺, maddi manevi zararlar nelerdir?

Trafik Kazalar覺n覺n Nedenleri

Trafik kazalar覺 bana g繹re dikkatsizlik, ihmal, kurallara uymama ve bilgisizlik y羹z羹nden oluyor.

Trafik Kazalar覺n覺 nlemek 襤癟in

Kurallara uymal覺, dikkatli olmal覺, trafik kurallar覺n覺 繹renmeliyiz. Mesela biz 癟ocuklar ara癟 kullanamad覺覺m覺z i癟in bir yaya olarak nerelerden y羹r羹memiz gerekiyor, kar覺dan kar覺ya nas覺l ge癟ilir bunlar覺 繹renmeliyiz. Benim proje Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Konusu

Sanata felsefi a癟覺dan bakmak "sanat felsefesi” ad覺 verilen disiplini dourmutur. Sanat felsefesi; 1. Estetik deerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler. 2. Sanata dair yaratmalar覺n ve zevklerin anlam覺n覺 inceler. 3. Sanat覺n ne olduunu, ilevini, insan i癟in ta覺d覺覺 anlam覺 ele al覺r. 4. K覺saca sanatla ilgili her t羹rl羹 kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki g羹zel ile ilgilenir. Estetik ise doa sanat ayr覺m覺 yapmadan b羹t羹n alanlardaki “g羹zel” ile ilgilenir. Bu y繹n羹yle estetiin alan覺,sanat felsefesinin alan覺ndan daha genitir. G羹zelle ilgili sorgulamalar覺n ilk癟aa k Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

1. G羹zellik nedir? 2. G羹zelliin nitelikleri nelerdir? B繹yle bir nitelik listesi kime ve neye g繹re, hangi gerek癟eyle haz覺rlanabilir? 3. G羹zellik, hangi duyusal alg覺ya kar覺l覺k gelir? 4. G羹zellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan 繹znenin nesneye katt覺覺 bir 繹zellik midir? 5. Sanat belli bir eyin hizmetinde mi olmal覺d覺r, yoksa konu ve amac覺n覺 kendisi mi belirlemelidir? 6. Bir sanat yap覺t覺 nas覺l etkileyici ve deerli olabilir? 7. Sanat覺n insana kazand覺rd覺覺 estetik duyarl覺l覺覺n yaam a癟覺s覺ndan bir 繹nemi var m覺d覺r? 8. Sanat, insan覺 ger癟eklie mi, yoksa ger癟eklikten kopar覺p hayal d羹nyas覺na m覺 g繹t羹rmelidir? 9. Bir kimse been Devamini Oku


Sanat Felsefesinin Temel Kavramlar覺

a. Estetik 繹zne: Bir doal yarat覺y覺 ya da sanat yap覺t覺n覺 hi癟bir 癟覺kar g繹zetmeden alg覺layan, kavrayan ve bundan da haz duyan insand覺r. b. Estetik nesne: lnsan覺n beeni amac覺yla kendisine y繹neldii g羹zellik deerinin ta覺y覺c覺s覺 olan eserdir. c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan iliki sonucunda insanda meydana gelen beeni duygusudur. d. Estetik yarg覺: 襤nsan覺n estetik bir nesneye beenme ya da beenmeme eklinde bi癟tii deerdir. e. Estetik tav覺r: 襤nsan覺n estetik bir nesneye, nesnenin her t羹rl羹 amac覺n覺 bir kenara koyarak kendisi i癟in bakmak (alg覺lamak ad覺na alg覺lamaya y繹nelmekt覺r). Es Devamini Oku


Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri

Ota (hakan 癟ad覺r覺), rgin (taht), tu (sancak), davul, kotuz (sorgu癟), kemer (kur), k覺l覺癟, yay, kama, kam癟覺 (berge) idi.


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Kavramlar覺

Bilgi:Suje(繹zne) ile obje(nesne) aras覺nda kurulan badan doan 羹r羹nd羹r. Ger癟eklik:Bilincimizden ba覺ms覺z olarak d覺 d羹nyada varolan ve duyular yoluyla alg覺lanan hereydir. Doruluk:Bilginin bilgisi edinilen eyle uygunluudur.nermenin konusuyla 繹rt羹mesidir. Temellendirme:ne s羹r羹len bir d羹羹nceye dayanak bulmad覺r.


Bilgi Felsefesinin Temel Sorular覺

Bilgi nedir,bilgi nas覺l oluur,bilginin kayna覺 nedir,doru bilgi m羹mk羹n m羹d羹r,bilgi doutan m覺d覺r yoksa sonradan m覺 kazan覺lm覺t覺r,bilginin kayna覺 ak覺l m覺d覺r yoksa deney midir,doru bilginin 繹l癟羹t羹 nedir gibi sorulard覺r. Bilgi Felsefesi ilk olarak ilk癟ada Sofistler taraf覺ndan ele al覺nm覺 Sokrates,Platon,Aristoteles bilgi konusunu incelemilerdir. Bilgi felsefesi yeni癟ada Descartes,John Locke,David Hume ve 襤mmanuel Kant taraf覺ndan ele al覺narak ba覺ms覺z bir disiplin haline getirilmitir.


Ahlak felsefesinin temel kavramlar覺

襤yi-k繹t羹 繹zg羹rl羹k sorumluluk erdem vicdan ahlak yasas覺 ahlaki eylem ahlaki karar ahlak yasas覺


Ahlak Felsefesinin Temel Sorular覺

Ahlaki eylemin bir amac覺 var m覺d覺r? Evrensel bir ahlak yasas覺 var m覺d覺r? 襤nsan ahlaki eylemde bulunurken 繹zg羹r m羹d羹r? Ahlak yarg覺lar覺n覺 dier yarg覺 t羹rlerinden ay覺ran nitelikler nelerdir?


Samipaazade Sezai Serg羹zet Tahlili

Serg羹zet (F.) [ سرگذشت ] macera, ser羹ven. Ayr覺ca; sami paazade sezai 'nin kitab覺. Evinden ayr覺lan k羹癟羹k bir k覺z覺n ba覺ndan gecen olaylar dramatize edilerek anlat覺lm覺t覺r. K覺z覺n ba覺ndan gecenler olduk癟a ac覺kl覺d覺r. Uzun bir s羹re k繹lelik hayat覺 yaam覺t覺r. K繹lelik yaam覺 hakk覺nda bilgi verdii i癟inde kaynak bir kitap say覺labilir. D襤li olduk癟a a覺rd覺r.

Serg羹zet Roman覺 襤ncelemesi:

Serg羹zet Salvador Dali Bellein Azmi Tablosu 襤ncelemesi


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Medeni Kanununun Kabul Edilmesi

Medeni Kanunun Kabul羹 (17 ubat 1926) Osmanl覺 devleti kanunlar覺nda erkein 羹st羹nl羹羹ne dayanan bir d羹zen vard覺.aile hayat覺nda mirasta ahitlikte ve bunun gibi bir 癟ok konuda erkeklerin daha fazla hakk覺 vard覺.laik hukuk anlay覺覺 ise bu farkl覺l覺klar覺 kabul edemezdi.Bu nedenle dini kurallara g繹re d羹zenlenmi olan Mecelle adl覺 kanun kitab覺 T羹rkiye Cumhuriyetinin medeni kanunun oluturamazd覺.Bu ama癟la Avrupa 羹lkelerinde uygulanmakta olan Medeni kanunlar incelenmi ve 襤svi癟re medeni kanun terc羹me edilip d羹zenlenerek T羹rk Medeni kanunu olarak kabul edilmitir.

襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en s Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺

Ailesi g繹癟ebe hayat覺 b覺rak覺p g羹n羹m羹zdeki Irak b繹lgesine yerlemi olan Ouzlar覺n Bayat boylar覺ndand覺r. Fuz羶l簾; ne kadar kesin bilinmese de 1483 y覺l覺nda Akkoyunlular zaman覺nda  Devamini Oku


Kelimesinin es anlamlisi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kelimesinin nedir ve kelimesinin ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Es nedir ve es ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Anlamlisi nedir ve anlamlisi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor