Alt Basliklar

» CfvEQbspyHXbEsbhrfQ
» hTfhtRhVEs
» Y繹nler ve Pusula
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi
» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» 襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri
» G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r
» Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺
» K羹resel Is覺nma Hayat覺m覺z覺 Nas覺l Etkiliyor
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» G繹lgeye G繹re Nas覺l Y繹n Buluruz
» Anafikir Nas覺l Bulunur
» Mektup Nas覺l Yaz覺l覺r
» Akdeniz B繹lgesi N羹fus ve Yerleme
» Toplant覺 Tutana覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» ieden Dinamometre Nas覺l Yap覺l覺r
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Fatihten Sonra Neden Divan-覺 H羹mayuna Vezir Bakanl覺k Etmitir

CfvEQbspyHXbEsbhrfQ
hTfhtRhVEs
Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin Devamini Oku


Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi

lkemizin komu 羹lkelerle siyasi ve ekonomik ilikilerinin gelitirilmesine y繹nelik neler yapard覺n覺z? Cevap: 1. Her zaman komularla ilikileri iyi tutmak gerekir.Komu 羹lkelerle ekonomik alanda 癟al覺malar yapard覺m. Ticari projeler i癟in 羹lkelerle g繹r羹meler yapard覺m. 2. lkemdeki i adamlar覺yla gezi d羹zenlerdim.Ekonomik a癟覺dan y羹ksek iler yapmaya 癟al覺覺rd覺m. Detayl覺 Cevap: - ncelikle n Hat lkelerinden balamak 羹zere, bu 羹l Devamini Oku


Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 f Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺

Osmanli devletinde ordunun asker ihtiyaci: 1. pen癟ik sistemi ile 2. devirme sistemi ile 3. t覺mar sistemi ile kar覺lan覺rd覺


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺r Devamini Oku


襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Elektronik Kaynaklar覺n Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Belgenin ad覺 禮 URL (羹癟gen ayra癟 i癟inde) 禮 Eriim tarihi

襤nternet Kaynak癟as覺 rnei

Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instructio Devamini Oku


Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Makale Ad覺 禮 Dergi ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Cilt numaras覺 禮 Say覺s覺 禮 Sayfa numaras覺

Makale Kaynak癟as覺 rnekleri

K覺z覺l癟elik, S. (2002). K羹reselleme ve Post Modernlemeye Kar覺 Ulusal Ba覺ms覺zl覺k Hareketi. Eitim Arat覺rmalar覺 Dergisi. Say覺 7.( Nisan 2002). Gazete Eme, E. (2002). Ezberci Eitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetes Devamini Oku


Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Eser ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Bas覺m kayd覺 (ayra癟 i癟inde; birinci bas覺mlar belirtilmez.) 禮 Yay覺n yeri (ard覺ndan: gelir) 禮 Yay覺n evi

Kitap Kaynak癟as覺 rnekleri

Tek Yazarl覺 Kitaplar

U癟an, A. (1994). 襤nsan ve M羹zik, 襤nsan ve Sanat Eitimi. Ankara: M羹zik Ansiklopedisi Yay覺nlar覺.

ok Yazarl覺 Kitaplar

Fidan, N. ve E Devamini Oku


Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri

Geleneklerin nemi Nedir

Ancak genel olarak gelime yeniliklerle ilerledii i癟in gelenek dediimi kavram覺nda yeni olan deil mevcut olan覺 s羹rd羹rme davran覺覺 olduunu d羹羹n羹rsek gelimeyi yavalatan bir unsur olduu d羹羹n羹lebilir. Ancak gelimeyi yavalatmas覺 gelimeyi biraz daha tutarl覺 hatta biraz daha i癟e sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydal覺 bir unsur olarak g繹z羹kmektedir. Yani gelimeyi kontroll羹 hale getirdiini s繹yleyebiliriz.  Devamini Oku


G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r

G羹nl羹k tutmak i癟in sadece bir defter ve kaleme veya g羹n羹m羹zde en 癟ok kullan覺lan ekliyle bilgisayara ihtiyac覺m覺z var. G羹nl羹k yazmak kendini ifade etme,gelitirme ve kefetme yolunda olduk癟a etkili ve g羹癟l羹 bir yol. Bir g羹nl羹k insan覺n en derin d羹羹ncelerini, hislerini, fikirlerini, kukular覺n覺 ve kayg覺lar覺n覺 iletmek ve daha sonradan yeni batan incelemek i癟in bir yer salamakta. Baka koullarda zor olabilecek bir yolla insanlar覺n konumak ve kendilerine Devamini Oku


Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Gazetenin Yararlar覺

1. Gazeteler haberleme arac覺d覺r. 2. Gazeteler arac覺l覺覺 ile haberleri okuyabiliriz 3. Gazeteler arac覺l覺覺 ile okuma sevgisini art覺rabiliriz 4. Gazeteler arac覺l覺覺 ile d羹nyadan haberler alabiliriz 5. Gazetelerin amac覺 doru haberdir 6. Gazeteler g羹nl羹k d羹nya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktar覺r.

Gazetelerin Zararlar覺

Gazeteler iktidarlar覺n demokrasi, 繹zg羹rl羹k ve ifade 繹zg羹rl羹羹nden ne anlad覺klar覺n覺 ve  Devamini Oku


K羹resel Is覺nma Hayat覺m覺z覺 Nas覺l Etkiliyor

K羹resel 覺s覺nma nelere yol a癟覺yor ve hayat覺m覺z覺 nas覺l etkiliyor ? D羹nya iklim sisteminde deiikliklere neden olan k羹resel 覺s覺nman覺n etkileri en y羹ksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar d羹nyan覺n her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi y羹kseliyor ve k覺y覺 kesimlerde toprak kay覺plar覺 art覺yor.rnein 1960’lar覺n sonlar覺ndan bu yana Kuzey Yar覺k羹re’de kar 繹rt羹s羹nde y羹zde 10’ Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir  Devamini Oku


G繹lgeye G繹re Nas覺l Y繹n Buluruz

G繹lgeye g繹re y繹n羹m羹z羹 nas覺l buluruz sorusunu cevaplamak i癟in bize gerekenler; parlak g羹neli bir g羹n, bir sopa ve g繹lgesi. Sopan覺n g繹lgesi iaretlenir. Bir s羹re sonra yer deitiren g繹lge ucu tekrar iaretlenir. Bu iki iareti birletiren 癟izgiye dik doru g羹ney - kuzey eksenidir. Birinci iareti sola ve ikinci iareti sa覺n覺za ald覺覺n覺zda y羹z羹n羹z kuzeye bakmaktad覺r. Y覺l i癟erisinde gece ile g羹nd羹z羹n eit olduu 21 Mart ve 23 Eyl羹l g羹nlerinde R Devamini Oku


Anafikir Nas覺l Bulunur

Ana fikir bir par癟ada esas vurgulanmak istenen d羹羹ncedir. Yazar覺n okuyucusuna vermek istedii mesaj ana fikri oluturur. Konu i癟in ara癟t覺r, demitir. Ana fikir de ama癟t覺r. Ana fikir sorular覺 癟繹z羹l羹rken unlara dikkat edilmelidir: 1. Ana fikir paragraf覺n tamam覺n覺 kapsar. 2. Baz覺 paragraflarda ana fikir c羹mle halinde metnin ba覺nda veya sonunda verilebilir. Baz覺 paragraflarda ise direkt verilmez. Okuyucu “anlam b羹t羹nlemesi” yaparak ana fikri  Devamini Oku


Mektup Nas覺l Yaz覺l覺r

23.10.2012 /BURSA
Can覺m Anneciim,
Giri : Mektup geciktirilmise 繹z羹r dilenir, ge癟 al覺nm覺sa sitem belirtilir veya neden mektup yaz覺ld覺覺 anlat覺larak giri yap覺l覺r.
Gelime : : 襤letmek istediimiz d羹羹ncelere haberlere geni癟e yer verilen b繹l羹md羹r. Verilecek haberler konular覺na g繹re paragraf halinde yaz覺lmal覺d覺r. zel mek Devamini Oku


Akdeniz B繹lgesi N羹fus ve Yerleme

B繹lge, n羹fus bak覺m覺ndan kalabal覺k deildir. 2000 n羹fus say覺m覺na g繹re b繹lgede yakla覺k 9 milyon insan yaa簫maktad覺r. Bunun % 55 i kentlerde % 45′i k覺rsal alanlarda yer almaktad覺r.

B繹lgede n羹fus younluu 74 (km2/kii) t羹r. Bu deer T羹rkiye ortalamas覺n覺n (77 km2/kii) alt覺ndad覺r. Akdeniz sahil kua覺 ve ovalar n羹fusun en youn olduu saha簫lard覺r. Karstik sahalarda n羹fus younluu azd覺r. Teke ve Taeli platolar覺 b繹lgenin en tenha yerler Devamini OkuToplant覺 Tutana覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Tutanak Nas覺l Yaz覺l覺r ? Tutanak ayn覺 dilek癟e gibi tutulur.. Bal覺k: TUTANAK Tarih yaz覺l覺r gerekirse saat sonra olay yeri yaz覺l覺r daha sonra kiiler yaz覺l覺r ve durum izah edilir. Tutana覺n verilecei amire itaf edilircesine bilgilerinize arz ederim denilir 襤mza k覺sm覺na gelince varsa 2 ahit bir amir ve tutana覺 tuttuun kiinin imzas覺 Yoksa O anda olan kiiler ( Tabi durum amira izah edilir) Yaz覺l覺r, kendi ismimizi de yaz覺caz bunu zaten s繹ylemeye gerek Devamini Oku


ieden Dinamometre Nas覺l Yap覺l覺r

Dinamometre kuvvet 繹l癟erdir. Dinamometrenin yap覺s覺nda esnek yay bulunur. zerinde ise 繹l癟eklendirilmi bir g繹sterge vard覺r. Uygulanan kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne g繹re yay gerilir ve kuvvet deeri g繹sterge 羹zerinde okunur. Cisimlerin kuvvetlerini 繹l癟mede kullan覺l覺r.

Basit bir dinamometre nas覺l haz覺rlan覺r?

Y繹ntem 1 : Bir cismin a覺rl覺覺n覺 veya cisme etkiyen kuvveti 繹l癟meye yarayan alete “dinamometre” denir. Sarma yay覺n bir ucuna  Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanar Devamini Oku


Fatihten Sonra Neden Divan-覺 H羹mayuna Vezir Bakanl覺k Etmitir

Soru : Neden Fatih Sultan Mehmet D繹neminden Sonra Divan-覺 H羹mayuna Vezir Bakanl覺k Etmitir ? Cevap : Fatih Sultan Mehmet d繹nemine kadar Divana Padiah bakanl覺k etmektedir. Fakat Fatih padiah覺n otoritesini art覺rmak i癟in bakanl覺a Sadrazam覺 getirmi ve divan覺 Kafes ad覺 verilen b繹l羹mden takip etmitir. Vezir-i 璽zamlar, birka癟覺 d覺覺nda, Fatih d繹nemine kadar hep ilmiye s覺n覺f覺ndan se癟ilmilerdir. Fatih'in devirme sistemini 繹n plana 癟覺karma Devamini Oku


Kaynakca ve dipnot nasil yazilir nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kaynakca nedir ve kaynakca ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Dipnot nedir ve dipnot ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com