Alt Basliklar

» Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m
» Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar
» Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme
» Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar
» Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r
» Gotik d繹nem heykel ve kabartma
» 2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺
» Pano nas覺l haz覺rlan覺r
» Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim
» G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir
» Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 ne salar
» V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir
» Y繹nler ve Pusula
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi
» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» 襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri
» G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r
» Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m

Eserin dili anla覺l覺r nitelikte midir? Romanda 癟ounlukla osmanl覺ca kelimeler kullan覺lm覺tur.Arada Frans覺zca kelimeler de kullan覺lmaktad覺r.Araba sevdas覺 roman覺n覺n dili bu y羹zden anla覺l覺r nitelikte deildir? Yazar, s繹zc羹kleri kullan覺rken se癟ici davranm覺 m覺d覺r? Yazar覺n kulland覺覺 s繹zc羹kler 繹zellikle se癟ilmi gibidir.ok zengin anlaml覺 kelimeler kullan覺lm覺t覺r. Yazar, konumalarda ve anlat覺mlarda dili nas覺l kullanmaktad覺r? Genelde gayet d羹zg羹n bir anlat覺m dili vard覺r. Araba sevdas覺 roman覺nda anlat覺lanlar覺n覺n ger癟eklii belirlenmitir. Yazar覺n kendine g繹re 繹zg羹 anlat覺m覺 vard覺r. Anlat覺m  Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar

ARABA SEVDASI ROMANI 襤襤N NE DED襤LER?

CEVDET KUDRET

Eserde, bat覺l覺lamay覺 hazmedemiyen z羹ppe tipi verilmitir. Roman覺n kahraman覺 Bihruz Bey, bir癟ok noktalarda, Ahmet Mithat’覺n Felatun Bey’ine benzemektedir. Olay覺 1869 y覺l覺nda ge癟en eser, g繹zlemlere dayan覺larak, realist bir y繹ntemle yaz覺lm覺t覺r.

MUSTAFA N襤HAT ZN

Recaizade Ekrem’in Araba Sevdas覺 gibi tam bir g繹zlem 羹r羹n羹 ve realist 繹l癟羹de bir roman覺 yazabilmesi her zaman i癟in 癟繹z羹lmeye ihtiyac覺 olacak bilinmeyenlerdendir. Olay覺n ge癟i zaman覺n覺n yazar覺n gen癟lik zaman覺na rastlam覺 olmas覺, Recaizade’nin bir gen癟lik hat覺ra ve g繹zlemi Devamini Oku


Sait Faik Abas覺yan覺k覺n Semaver Hikayesi 襤nceleme

Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Semaver Hikayesinin olay kii yer zaman bi癟iminden a癟覺klanmas覺 Semaver, T羹rk yazar Sait Faik Abas覺yan覺k'覺n Nisan 1936'da yay覺nlanan ilk kitab覺. Eser, Sait Faik'in babas覺n覺n maddi yard覺m覺yla bas覺labilmitir.[1] Kitap, daha sonraki y覺llarda Varl覺k Yay覺nlar覺 taraf覺ndan pek 癟ok kez yay覺nland覺. Faik, bu kitab覺na ilk yazd覺覺 繹yk羹 olan 襤pekli Mendil'i de ald覺. Kitaptaki 繹yk羹ler 羹癟 b繹l羹mde incelenebilir.[2] 襤lk b繹l羹mdeki hik璽yelerde yazar覺n 癟ocukluunun ge癟tii Adapazar覺 ve 癟evresi anlat覺lmaktad覺r. evre tasvirine geni yer verilen bu 繹yk羹lerde, yazar oyunlar oynad覺覺 k覺rlar覺 ve ormanlar覺 anlatt覺. 襤pekli Devamini Oku


Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar

Ironi Nedir : (eski yunanca eirone穩a) s繹ylenenin tam tersinin kastedildii ifadedir. s繹ylenen ya da yap覺lan eylem, ciddi g繹r羹nt羹s羹 alt覺nda, kar覺t s繹ylenceyi ya da eylemi, 癟eliki noktas覺na 癟ekmeyi hedefler. mizahdan fark覺 olarak ,ironi daha eletirel yakla覺r. ironi mimik, jest ve tonlama ile s繹ylemek istenenin alt覺n覺, dolayl覺 癟izer. Kara mizah ise komedi ve hicvin alt t羹rlerinden biridir. Kara mizah y繹ntem olarak ironiyi kullan覺r. Yani ironi kara mizah覺n y繹ntemlerinden biridir.


Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r

Kitap癟覺k haz覺rlama i癟in 繹nce konu se癟ilmelidir. Sonra o konuyu neden se癟tiinizi k覺saca anlatabilirsiniz. Kitap癟覺覺n覺z覺 haz覺rlarken b羹y羹klerinizden, 繹retmenlerinizden destek ve fikir almaya 癟al覺覺n. Konunuzu detayl覺 olarak arat覺r覺n. Konunuzla ilgili yaz覺l覺 ve g繹rsel i癟erik toplay覺n. Konunuzla ilgili 繹nemli eyleri yaz覺n覺zda ayr覺ca belirtin. Mesela 繹zellikleri, 繹nemi, ne olduu, nerelerde kulan覺ld覺覺, ilk 繹rnekleri, ne zaman gibi sorular覺n cevaplar覺 yaz覺n覺zda olsun. Kar覺lat覺rmalar yapabilirsiniz. Benden bu kadar aa覺da sizin i癟in iki tane onu hakk覺nda kitap癟覺k haz覺rlama 繹rnei veriyorum. Kolay gelsin.

Kitap癟覺k Haz覺 Devamini Oku


Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺 proje 繹devim var?


Pano nas覺l haz覺rlan覺r

Pano nas覺l haz覺rlan覺r. Olas覺l覺kla ilgili pano haz覺rlamam gerek nas覺l yapabilirim?


Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim

Osmanl覺'da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim nedir?


G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 ne salar

Beyin ve dier v羹cut organlar覺 aras覺ndaki balant覺y覺 kim salar? Omurilik soan覺.


V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir

V羹cudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir? Beyincik.


Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?


imdi bir pusulay覺 nas覺l kullan覺r覺z onu 繹renelim. Fakat bu konuya ge癟meden 繹nce 繹nemli bir noktaya deinmemiz gerekiyor. Pusulam覺z manyetik bir alet olduu i癟in 癟evresindeki me Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺

Ailesi g繹癟ebe hayat覺 b覺rak覺p g羹n羹m羹zdeki Irak b繹lgesine yerlemi olan Ouzlar覺n Bayat boylar覺ndand覺r. Fuz羶l簾; ne kadar kesin bilinmese de 1483 y覺l覺nda Akkoyunlular zaman覺nda  Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin deeri deimez. Kesir geniletilmi olur. • Bir kesir ile geniletilmii denktir.

Kesirleri Geniletme rnei

3 . 4 = 12 穩 Yani, 3/7 h 12/28 7 . 4 = 28 Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleriDevamini Oku


Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi

lkemizin komu 羹lkelerle siyasi ve ekonomik ilikilerinin gelitirilmesine y繹nelik neler yapard覺n覺z? Cevap: 1. Her zaman komularla ilikileri iyi tutmak gerekir.Komu 羹lkelerle ekonomik alanda 癟al覺malar yapard覺m. Ticari projeler i癟in 羹lkelerle g繹r羹meler yapard覺m. 2. lkemdeki i adamlar覺yla gezi d羹zenlerdim.Ekonomik a癟覺dan y羹ksek iler yapmaya 癟al覺覺rd覺m. Detayl覺 Cevap: - ncelikle n Hat lkelerinden balamak 羹zere, bu 羹lkelere y繹nelik, ticaret heyetleri, fuarlara kat覺l覺m, reklam ve tan覺t覺m faaliyetlerine a覺rl覺k verilmesi, - Ekonomik ve ticari ilikilerin gelitirilmesinde b羹y羹k 繹neme sahip olan, Ticare Devamini Oku


Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 farkl覺d覺r. Aile hayat覺 sosyal hayat覺n en 繹nemli unsurlar覺ndan biridir. D羹zenli bir aile yaam覺n覺 devam ettirebilmek son derece 繹nemlidir. Aile hayat覺 ne kadar d羹zenli ise 癟ocuklar da o Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺

Osmanli devletinde ordunun asker ihtiyaci: 1. pen癟ik sistemi ile 2. devirme sistemi ile 3. t覺mar sistemi ile kar覺lan覺rd覺


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺rma yaparlar:
1- Fiziksel (Mekanik) Par癟alanma : G羹nl羹k ve y覺ll覺k s覺cakl覺k fark覺n覺n fazla olduu b繹lgelerde kayalar覺n ufalanmas覺d覺r. 繹llerde, y羹ksek dalarda ve karas Devamini Oku


襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Elektronik Kaynaklar覺n Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Belgenin ad覺 禮 URL (羹癟gen ayra癟 i癟inde) 禮 Eriim tarihi

襤nternet Kaynak癟as覺 rnei

Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002).


Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Makale Ad覺 禮 Dergi ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Cilt numaras覺 禮 Say覺s覺 禮 Sayfa numaras覺

Makale Kaynak癟as覺 rnekleri

K覺z覺l癟elik, S. (2002). K羹reselleme ve Post Modernlemeye Kar覺 Ulusal Ba覺ms覺zl覺k Hareketi. Eitim Arat覺rmalar覺 Dergisi. Say覺 7.( Nisan 2002). Gazete Eme, E. (2002). Ezberci Eitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi. (5 Temmuz 2002). Ansiklopedi Donan覺m. (1998). Bilgi D羹nyas覺na Yolculuk. 2.Bas覺m, Cilt 15, Ankara: 3B Yay覺nc覺l覺k Bildiri Sevgi, A.(2003). Nas覺l Bir M羹zik retme Devamini Oku


Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Eser ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Bas覺m kayd覺 (ayra癟 i癟inde; birinci bas覺mlar belirtilmez.) 禮 Yay覺n yeri (ard覺ndan: gelir) 禮 Yay覺n evi

Kitap Kaynak癟as覺 rnekleri

Tek Yazarl覺 Kitaplar

U癟an, A. (1994). 襤nsan ve M羹zik, 襤nsan ve Sanat Eitimi. Ankara: M羹zik Ansiklopedisi Yay覺nlar覺.

ok Yazarl覺 Kitaplar

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eitim Bilimine Giri. Ankara: Kadl覺olu Matbaas覺.

Edit繹r羹 Olan Kitaplar

De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance. New York: P Devamini Oku


Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri

Geleneklerin nemi Nedir

Ancak genel olarak gelime yeniliklerle ilerledii i癟in gelenek dediimi kavram覺nda yeni olan deil mevcut olan覺 s羹rd羹rme davran覺覺 olduunu d羹羹n羹rsek gelimeyi yavalatan bir unsur olduu d羹羹n羹lebilir. Ancak gelimeyi yavalatmas覺 gelimeyi biraz daha tutarl覺 hatta biraz daha i癟e sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydal覺 bir unsur olarak g繹z羹kmektedir. Yani gelimeyi kontroll羹 hale getirdiini s繹yleyebiliriz.

Geleneklerin Olumlu Yanlar覺

Bir 羹lkenin ayakta kalmas覺n覺 salayan, toplumun 癟ekirdei olan aile kurumunun ayakta kalmas覺n覺 salayan ve toplumu birbirine s覺k覺 s覺k覺ya balayan Devamini Oku


G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r

G羹nl羹k tutmak i癟in sadece bir defter ve kaleme veya g羹n羹m羹zde en 癟ok kullan覺lan ekliyle bilgisayara ihtiyac覺m覺z var. G羹nl羹k yazmak kendini ifade etme,gelitirme ve kefetme yolunda olduk癟a etkili ve g羹癟l羹 bir yol. Bir g羹nl羹k insan覺n en derin d羹羹ncelerini, hislerini, fikirlerini, kukular覺n覺 ve kayg覺lar覺n覺 iletmek ve daha sonradan yeni batan incelemek i癟in bir yer salamakta. Baka koullarda zor olabilecek bir yolla insanlar覺n konumak ve kendilerine kar覺 d羹r羹st olma konusunda bir yer sal覺yor. G羹nl羹kler insanlar覺n g繹r羹nen y羹zlerinin arkas覺nda par癟alar覺yla iletiime ge癟mesini sal覺yor.

Kendiniziz 襤fade Edin

Ken Devamini Oku


Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Gazetenin Yararlar覺

1. Gazeteler haberleme arac覺d覺r. 2. Gazeteler arac覺l覺覺 ile haberleri okuyabiliriz 3. Gazeteler arac覺l覺覺 ile okuma sevgisini art覺rabiliriz 4. Gazeteler arac覺l覺覺 ile d羹nyadan haberler alabiliriz 5. Gazetelerin amac覺 doru haberdir 6. Gazeteler g羹nl羹k d羹nya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktar覺r.

Gazetelerin Zararlar覺

Gazeteler iktidarlar覺n demokrasi, 繹zg羹rl羹k ve ifade 繹zg羹rl羹羹nden ne anlad覺klar覺n覺 ve onlar覺n gelitirdikleri tan覺mlar覺 kitlelere benimsetmek konusunda ilevsel niteliklere sahip olabilecek kitle iletiim ara癟lar覺d覺r. Bu anlamda b羹y羹k kitlelere tek tarafl覺 ve yanl覺 bilgi a Devamini Oku


Kaynakca ve dipnot nasil yazilir nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Kaynakca nedir ve kaynakca ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Dipnot nedir ve dipnot ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor