Bunedir.org

İşletme Otomasyonu


Sponsorlu Bağlantılar
İşletme otomasyon sistemleri organizasyonlara yüksek performans ve düşük maliyetli operasyon gücü sağlayan bilgisayar tabanlı yönetim sistemleridir.

İşletme otomasyon sistemleri aşağıdaki alanlarda kurumunuza hizmet edebilir:

  • Finansal yönetim (Bütçeleme, Muhasebe, Bordrolama, Maliyet muhasebesi, vb.)

  • Tedarik yönetimi (Tedarikçi veritabanı, ürün talep sistemleri, teklif isteme sistemleri, vb.)

  • Malzeme yönetimi (Stok kontrolü, depo otomasyonu, vb.)

  • Mal varlığı yönetimi (Donatım, filo, ve bina yönetimi, vb.)

  • İnsan kaynakları yönetimi (İş profilleri, istihdam, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama, vb.)

  • Üretim yönetimi (üretim planlaması, malzeme ihtiyaç planlaması, kurumsal kaynak planlaması, vb.)

  • Müşteri ilişkileri yönetimi (pazarlama, satış, destek, vb.)


Sponsorlu Bağlantılar

Bunedir.Org