Alt Basliklar

» Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim
» Osmanl覺 ordusu kap覺kulu s羹varilerinin isimleri
» Osmanl覺 ordusunda kap覺kulu piyadelerinin isimleri
» Pirin癟 hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur
» Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur
» Lehim hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur
» 襤sim Tamlamas覺 rnekleri
» Kar覺覺m Maddelere rnekler
» Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺
» Fiilden 襤sim Yapan Yap覺m Ekleri
» Biyografinin Tarihi Geliimi
» oul 襤sim
» Tekil 襤sim
» Varl覺klar覺n Say覺lar覺na G繹re 襤simler
» Soyut 襤sim
» Somut 襤sim
» Maddelerine G繹re 襤simler
» Cins 襤sim
» zel 襤sim
» Varl覺klara Verililerine G繹re 襤simler
» 襤sim
» Denemenin Geliimi
» 襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler
» Kimyasal Deiim zellikleri
» Sanatsal iletiim ara癟lar覺

Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim

Osmanl覺'da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim nedir?


Osmanl覺 ordusu kap覺kulu s羹varilerinin isimleri

- Sipahi - Silahtar - Sa ulufeciler - Sol ulufeciler - Sa garipler - Sol garipler


Osmanl覺 ordusunda kap覺kulu piyadelerinin isimleri

- Acemi olanlar oca覺 - Yeni癟eriler - Cebeciler - Top癟ular - Top arabac覺lar覺 - Humbarac覺lar


Pirin癟 hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Pirin癟 bak覺r ve 癟inkonun kar覺覺m覺ndan pirin癟 oluur.


Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Bronz bak覺r ile kalay覺n kar覺覺m覺ndan bronz oluur.


Lehim hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Lehim kurun ve kalay覺n kar覺覺m覺ndan lehim oluur.


襤sim Tamlamas覺 rnekleri

襤S襤M TAMLAMALARI Bir ismin anlamca daha iyi belirtilebilmesi i癟in, baka bir isimden yard覺m alarak birlikte kullan覺lmas覺na isim tamlamas覺 denir.
襤sim tamlamalar覺nda birnci isim tamlayan ( belirten ), ikinci isim ise tamlanan ( belirtilen ) ad覺n覺 al覺r. RNEK:
ocuun bisikleti
Tamlayan Tamlanan

Devamini Oku


Kar覺覺m Maddelere rnekler

HOMOJEN KARIIMLARA RNEKLER

• 繹zeltiler • ekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazl覺 Su • Alkol – 襤yot • Hava • ay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • T羹k羹r羹k • G繹zya覺 • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Ala覺mlar (elik, Lehim, Bronz, Pirin癟) • Sirke • Maden suyu • Metal para • elik • Deniz suyu • Lehim

HETOROJEN KARIIMLARA RNEKLER

• Demir tozu – K羹k羹rt tozu • Su – Tebeir tozu • Su – K羹k羹rt tozu • Su – Devamini Oku


Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺

Kald覺rma Kuvveti Cisimlere uygulanan s覺v覺 kald覺rma kuvveti s覺v覺n覺n 繹zk羹tlesine bal覺d覺r. Yukar覺daki ekillerde de g繹r羹ld羹羹 gibi ayn覺 cismin farkl覺 s覺v覺lardaki konumlar覺 farkl覺 olabilmektedir.S覺v覺 i癟indeki serbest cisimlere a覺rl覺k kuvveti ile kald覺rma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet d羹ey dorultuda ve z覺t y繹nl羹 kuvvetlerdir. Cisimlerin s覺v覺 i癟inde batmalar覺 veya y羹zmeleri yani s覺v覺daki durumlar覺 bu iki kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne bal覺d覺r. Kald覺rma Kuvveti ek Devamini Oku


Fiilden 襤sim Yapan Yap覺m Ekleri

F襤襤LDEN 襤S襤M YAPAN EKLER
Fiil (eylem) k繹k veya g繹vdelerine gelerek isim (ad) yapan eklere denir. -ce / -ca : d羹羹n-ce, elen-ce, … -acak / -ecek : (Bu ek, hem fiilimsi eki olarak kullan覺l覺r hem de fiilden dorudan isim yapan ek olarak kullan覺l覺r. Buradaki ilevi dorudan isim yapmakt覺r. Alttaki b繹l羹mde fiilimsi olmas覺na 繹rnek verilecektir.) Giy-ecek, yak-acak, a癟-acak, i癟-ecek,… -ak / -ek : yat-ak, ka癟-ak, dur-ak… -ga / -ge : b繹l-ge, bil-ge, s羹p羹r-ge, bil-ge, diz-ge… -gan / gen : Devamini Oku


Biyografinin Tarihi Geliimi

T羹rk edebiyat覺nda ilk biyografik eser, Malik Bahi'nin Ferid羹ddin-i Attar'dan 癟evirmi olduu “Tezkiret羹'l-Evliya”d覺r. Daha 癟ok mesleklerine g繹re d羹zenlenmi ve birden fazla kiinin biyografisinin yerald覺覺 Tezkire, menak覺b, vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, airname, gazavatname, sicil gibi adlar alt覺nda bir癟ok eser kaleme al覺nm覺t覺r. Menak覺pname ya da vel璽yetname denilen eserlerde tarikat b羹y羹klerinin, evliyalar覺n, pir ve eyhlerin olaan羹st羹 halleri, kerametleri ve dier kiisel 繹zellikleri anlat覺l覺r. Yay覺mlanm覺 baz覺 menak覺pnamelere u 繹rnekler g繹sterilebilir: Hac覺msultan Vel璽yetnamesi (Rudolp T Devamini Oku


oul 襤sim

Yap覺s覺nda, anlam覺nda birden 癟ok varl覺覺 bar覺nd覺ran, 癟okluk eki alm覺 isimlerdir. Cins isimlerinin 癟oulu yap覺l覺r. rnekler: onlar, evler, fikirler, merkezler, d羹nyalar, kular, b繹cekler, kelebekler, ar覺lar… Not: ekil y繹n羹yle 癟oul olmad覺覺, 癟okluk eki almad覺覺 h璽lde anlamca 癟oul olan kelimeler vard覺r. Se癟men, tercihini yar覺n ortaya koyacak. Asker, s覺n覺rlar覺 bekliyor. Gen癟 yata sa癟覺 d繹k羹lm羹. Bu c羹mlelerde se癟men, asker ve sa癟 kelimeleri tekil olduklar覺 h璽lde anlamca 癟okluk bildirmektedirler. Bunlar, topluluk isimleri deildir. Not: Baz覺 durumlarda 繹zel isimlere de 癟oul eki getirili Devamini Oku


Tekil 襤sim

Tek varl覺覺 belirten ve kar覺layan, yap覺ca tekil olan (topluluk isimleri hari癟) kelimelerdir. kendi, ben, 癟ocuk, kalem, defter. Say覺sal anlamda tek olan, 癟oul tak覺s覺 (-ler, -lar) almam覺 adlard覺r. Not: T羹r ad覺 olan her kelime, o t羹rden tek varl覺覺 anlatt覺覺 gibi; bi癟imce 癟oullanmad覺覺 h璽lde o t羹r羹n t羹m羹n羹 ya da bir b繹l羹m羹n羹 de anlatabilir. Bu durumda da tekil say覺l覺rlar. 襤nsan, d羹羹nen, konuan bir varl覺kt覺r. (b羹t羹n insanlar) i癟ek, susuzluktan kurumu. (herhangi bir 癟i癟ek)

Tekil 襤sim rnekleri

ev tren araba u癟ak kalem silgi eker bardak masa koltuk sandalye portokal 癟ilek meyve sebz Devamini Oku


Varl覺klar覺n Say覺lar覺na G繹re 襤simler

1. Tekil 襤sim


Tek varl覺覺 belirten ve kar覺layan, yap覺ca tekil olan (topluluk isimleri hari癟) kelimelerdir. kendi, ben, 癟ocuk, kalem, defter… Not: T羹r ad覺 olan her kelime, o t羹rden tek varl覺覺 anlatt覺覺 gibi; bi癟imce 癟oullanmad覺覺 h璽lde o t羹r羹n t羹m羹n羹 ya da bir b繹l羹m羹n羹 de anlatabilir. Bu durumda da tekil say覺l覺rlar. 襤nsan, d羹羹nen, konuan bir varl覺kt覺r. (b羹t羹n insanlar) i癟ek, susuzluktan kurumu. (herhangi bir 癟i癟ek)

2. oul 襤sim


Yap覺s覺nda, anlam覺nda birden 癟ok varl覺覺 bar覺nd覺ran, 癟okluk eki alm覺 isimlerdir. Cins isimlerinin 癟oulu yap覺l覺r. onlar, evler, fikirler, merkezler,  Devamini Oku


Soyut 襤sim

Be duyudan herhangi biriyle alg覺lanamayan, madde h璽linde bulunmayan ve zihnimizle kavrad覺覺m覺z veya var olduuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bal覺 olarak) inand覺覺m覺z varl覺klar覺n isimleridir. rnekler: sevin癟, 羹phe, tezat, Allah, cesaret, keder, korku, ak, melek, ruh, eytan…


Somut 襤sim

Be duyudan herhangi biriyle alg覺layabildiimiz, kavrayabildiimiz varl覺k ve kavramlar覺n isimleridir. Yani somut varl覺klar覺 kar覺layan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes taraf覺ndan g繹r羹len, bilinen, hissedilen, cismi olan, varl覺覺 kiiden kiiye deimeyen varl覺klar覺 kar覺larlar. su, toprak, aa癟, ses, televizyon, r羹zg璽r, sar覺, mavi, duman, koku…


Maddelerine G繹re 襤simler

襤simler, kar覺lad覺klar覺 varl覺klar覺n be duyu organ覺ndan herhangi biriyle alg覺lan覺p alg覺lanamamas覺na g繹re ikiye ayr覺l覺rlar.

1. Somut 襤sim

Be duyudan herhangi biriyle alg覺layabildiimiz, kavrayabildiimiz varl覺k ve kavramlar覺n isimleridir. Yani somut varl覺klar覺 kar覺layan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes taraf覺ndan g繹r羹len, bilinen, hissedilen, cismi olan, varl覺覺 kiiden kiiye deimeyen varl覺klar覺 kar覺larlar. su, toprak, aa癟, ses, televizyon, r羹zg璽r, sar覺, mavi, duman, koku…

2. Soyut 襤sim


Be duyudan herhangi biriyle alg覺lanamayan, madde h璽linde bulunmayan ve zihnimizle kavrad覺 Devamini Oku


Cins 襤sim

Ayn覺 cinsten olan varl覺klar覺n ortak isimleridir. Dilin temel kavramlar覺 cins (t羹r) isimleridir.ta, yol, aa癟, 覺rmak, kitap, dergi, yaprak, ev, 癟ocuk, su, s覺ra, hayal, d羹羹nce, s覺la, 繹zlem, taraf, ceza…

Bal覺ca Cins 襤simleri


1. V羹cudun b繹l羹mleri ve organ isimleri: ba, kol, el, ayak… 2. Akrabal覺k isimleri: ana, baba, karde, day覺, hala, teyze… 3. Ara癟, eya isimleri: ka覺k, makas, bardak, iplik, ine… 4. Hayvan ve bitki isimleri: kedi, kartal, f覺nd覺k, ceviz, kiraz… 5. Kavramlar: d羹羹nce, hedef, zek璽, temenni… 6. 襤, meslek; meslek sahibi simleri: 繹retmenlik, 繹retmen, avukat, i癟i, mem Devamini Oku


zel 襤sim

Tek bir varl覺覺, belirli bir topluluu, kuruluu, yeri, dini kar覺layan isimlerdir. B羹t羹n 繹zel isimler (繹zel ismi oluturan her kelime ve onlar覺 niteleyen, tan覺tan unvanlar) b羹y羹k harfle balar. B羹y羹k harfle balamazsa cins ismi zannedilebilirler. Yavuz, Hasan, Kayseri, Ac覺payam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, K羹癟羹k Aa, T羹rk癟e, T羹rk Dil Kurumu…

Bal覺ca zel 襤simler


1. 襤nsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uur, Bark覺n… 2. Kurum, kurulu, m羹essese, makam, 羹niversite isimleri:Mamak Anadolu Lisesi, Yeilay Dernei, T羹rk Dil Kurumu, Ege niversitesi, Kars Valilii, Ankara 襤l Mill簾 Eit Devamini Oku


Varl覺klara Verililerine G繹re 襤simler

a) zel isim

K璽inatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varl覺klar覺 kar覺layan kelimelere denir. B羹t羹n 繹zel isimler (繹zel ismi oluturan her kelime ve onlar覺 niteleyen, tan覺tan unvanlar) b羹y羹k harfle balar. B羹y羹k harfle balamazsa cins ismi zannedilebilirler. Yavuz, Hasan, Kayseri, Ac覺payam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, K羹癟羹k Aa, T羹rk癟e, T羹rk Dil Kurumu…

Bal覺ca zel 襤simler

1. 襤nsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uur, Bark覺n… 2. Kurum, kurulu, m羹essese, makam, 羹niversite isimleri:Mamak Anadolu Lisesi, Yeilay Dernei, T羹rk Dil Kurumu, Ege niversitesi, Kars Valilii, Ank Devamini Oku


襤sim

襤S襤M: Canl覺 cans覺z b羹t羹n varl覺klar覺, kavramlar覺, hatta fiilleri de kar覺layan, onlar覺 anmaya, tan覺maya, birbirinden ay覺rmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir:aa癟, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidi, d繹n羹 vb.

1. Varl覺klara Verililerine G繹re 襤simler


a) zel isim

K璽inatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varl覺klar覺 kar覺layan kelimelere denir. B羹t羹n 繹zel isimler (繹zel ismi oluturan her kelime ve onlar覺 niteleyen, tan覺tan unvanlar) b羹y羹k harfle balar. B羹y羹k harfle balamazsa cins ismi zannedilebilirler. Yavuz, Hasan, Kayseri, Ac覺payam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, K羹癟羹k Aa, T羹rk癟e Devamini Oku


Denemenin Geliimi

Geni anlamda deneme bi癟iminde eserlere 癟ok eskiden beri b羹t羹n d羹nya edebiyatlar覺nda rastlan覺r. Hatta baz覺 edebiyat tarih癟ileri deneme t羹r羹n羹n Avrupa’dan 繹nce Japonya, in ve Hindistan gibi Dou 羹lkelerinde balad覺覺n覺 繹ne s羹rmektedirler. Ancak, bu 羹nitenin giri b繹l羹m羹nde de deindiimiz gibi denemenin, ba覺ms覺z bir yaz覺 t羹r羹 olarak balamas覺 16.y羹zy覺ldan sonrad覺r. Bu oluumda Frans覺z yazar覺 Monteigne’nin (1533-1592) b羹y羹k pay覺 bulunduunu bir kez daha belirtmek isteriz. Ger癟ekten monteigne ilk iki cildi 1580’de, 羹癟羹nc羹 cildi de 1595’de yay覺mlanan “Esasis” (Denemeler) adl覺 羹nl羹 eseriyle bu t羹r Devamini Oku


襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler

襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler (zet) : • Plans覺zl覺k • Dinleyiciye uygun olmayan anlat覺m tarz覺 • H覺zl覺 ve gereksiz bilgi aktar覺m覺 • Yanl覺 s繹zc羹k se癟imi • Ses tonunu ayarlayamama • Beden dilini kullanamama • Sinirlilik ve huzursuzluk • G羹vensizlik • n yarg覺l覺 olma • Konuan覺 dikkatlice dinlememe • Yaz覺lan覺 dikkatlice okumama

襤letiimi Engelleyen Fakt繹rler Nelerdir


Acaba hangimizin g繹ren bir bak覺a, duyan bir kulaa gereksinimi yok ki??? D. Pire'nin "insanlar覺n 癟ou duvar, 癟ok az覺 da aralar覺nda k繹pr羹 kurarlar" s繹z羹, g羹n羹m羹z羹n youn temposuna kendi Devamini Oku


Kimyasal Deiim zellikleri

1. Maddenin i癟 yap覺s覺nda meydana gelen deimelerdir. 2. Reaksiyona giren ve sonu癟ta oluan 羹r羹n maddeler birbirinden farkl覺d覺r. 3. Kimyasal deimeler sonucunda maddenin kimlii deiir ve yeni maddeler oluur. 4. Kimyasal deimeye urayan maddeler eski haline d繹nd羹r羹lemez. 5. Kimyasal deiimlerde maddeyi oluturan atomlar aras覺ndaki balar kopar ve yeni balar oluur. 6. Kimyasal deiimlerde atomlar覺n proton ve n繹tron say覺lar覺nda herhangi bir deiim olmaz. Sadece elektron say覺lar覺 deiir. 7. Kimyasal deiimler sonunda atomlar覺n cinsi deimez. Sadece aralar覺ndaki balar覺n yeri ve say覺s覺 deiir.


Sanatsal iletiim ara癟lar覺

襤ster plastik, ister estetik olsun her t羹rl羹 sanat faaliyeti veya sanatc覺 ile salanacak iletiimin ara癟lar覺d覺r: Dans, resim, m羹zik, ark覺, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, seramik, animasyon, vb.


Isim tamlamasi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Isim nedir ve isim ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Tamlamasi nedir ve tamlamasi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor