Alt Basliklar

» Sat覺 Mektubu
» Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺
» Tanzimat ferman覺na rusyan覺n tepkisi
» Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir
» S繹yleyiiyle ilgili bir paragraf
» Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» 襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar
» evresel sinir sisteminin g繹revi
» 襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 ne kontrol eder
» Merkezi sinir sisteminin elemanlar覺 nelerdir
» Sinir sistemi ka癟 b繹l羹mden oluur
» ocuk G繹z羹yle Trafik Kompozisyonu
» Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» Osmanl覺 ordusu kap覺kulu s羹varilerinin isimleri
» Osmanl覺 ordusunda kap覺kulu piyadelerinin isimleri
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon
» Pirin癟 hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur
» Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur
» Lehim hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur
» Deneme Yaz覺s覺n覺n Unsurlar覺

Sat覺 Mektubu

Sat覺 Mektubu Nedir

Sat覺 mektubu bir teklifi dile getirmek i癟in oluturulan bir dok羹mand覺r. Kar覺 taraf覺 羹r羹n almaya, sipari vermeye, daha fazla bilgi istemeye ya da 羹r羹n veya hizmete destek salamaya ikna etmeye 癟al覺覺r. Okuyucuya bir teklifte bulunarak, harekete ge癟mesi i癟in onu etkimek ama癟t覺r. Sat覺 i癟in teklif mektubunun 繹zel olmas覺 gereklidir; doru kiiye gitmesi, al覺c覺n覺n ihtiya癟lar覺na kar覺l覺k vermesi ve kesinlikle bilgilendirici olmas覺 gereklidir.

Sat覺 Mektubu Nas覺l Yaz覺l覺r

Bir sat覺 mektubunda aa覺daki bal覺klar覺n hepsinin olmas覺 gerekir; Firma ad覺 ya da kiisel bir bal覺k kullan覺lmal覺 Devamini Oku


Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


Tanzimat ferman覺na rusyan覺n tepkisi

Tanzimat ferman覺na tepki g繹sterenler aras覺nda Rusya var tepki nedeni askerlik mi? Yunanlarda az覺nl覺kt覺 bunlar neden tepki g繹stermemi?


Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir

Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir? Cevap : 襤lk 3 madde


S繹yleyiiyle ilgili bir paragraf

Soyleyiiyle ilgili bir yaz覺 yollar m覺s覺n覺z odevim varda hi癟bir fikrim yok lutfen yard覺m edin.


Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim

Osmanl覺'da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim nedir?


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar

襤zmir iktisat kongresi dorultusunda savunma sanayisine y繹nelik fabrikalar覺n isimleri


evresel sinir sisteminin g繹revi

evresel sinir sistemini neler oluturur? Merkezi sinir sistemi d覺覺nda yer alan milyonlarca sinir,癟evresel sinir sistemini oluturur. evresel sinir sisteminin g繹revi nedir? evresel sinir sistemi,merkezi sinir sistemiyle organlar aras覺ndaki iletiimi salar.


襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 ne kontrol eder

襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 kim kontrol eder? Omurilik soan覺.


Merkezi sinir sisteminin elemanlar覺 nelerdir

Merkezi sinir sisteminin elemanlar覺 nelerdir? Beyin,beyincik,omurilik soan覺 ve omuriliktir. Bak覺n覺z : http://www.toplumdusmani.net/nedir/nedemek.php?ne=sinir-sistemi


Sinir sistemi ka癟 b繹l羹mden oluur

Sinir sistemi ka癟 b繹l羹mden oluur? 襤ki b繹l羹mden oluur. Merkezi sinir sistemi ve 癟evresel sinir sistemi olmak 羹zere. Bak覺n覺z : http://www.toplumdusmani.net/nedir/nedemek.php?ne=sinir-sistemi


ocuk G繹z羹yle Trafik Kompozisyonu

襤nsanlar bir yerden bir yere gidebilmek i癟in yola 癟覺karlar bizim gibi bir s羹r羹 insanda yola 癟覺kar ve bu harekete trafik diyoruz. Ve yaya veya ara癟larla 癟覺k覺lan bu yollarda ba覺m覺za birey gelirse buna trafik kazas覺 deniyor. Trafik kazalar覺 bana g繹re dikkatsizlik, ihmal, kurallara uymama ve bilgisizlik y羹z羹nden oluyor. Bu trafik kazalar覺n覺 繹nlemek i癟in; kurallara uymal覺, dikkatli olmal覺, trafik kurallar覺n覺 繹renmeliyiz. Mesela biz 癟ocuklar ara癟 kullanamad覺覺m覺z i癟in bir yaya olarak nerelerden y羹r羹memiz gerekiyor, kar覺dan kar覺ya nas覺l ge癟ilir b Devamini Oku


Osmanl覺 Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulat覺

Osmanl覺 Devleti Bat覺da en geni s覺n覺rlar覺na hangi antlama ile ulam覺t覺r? Cevap : Buca Ant.


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


Osmanl覺 ordusu kap覺kulu s羹varilerinin isimleri

- Sipahi - Silahtar - Sa ulufeciler - Sol ulufeciler - Sa garipler - Sol garipler


Osmanl覺 ordusunda kap覺kulu piyadelerinin isimleri

- Acemi olanlar oca覺 - Yeni癟eriler - Cebeciler - Top癟ular - Top arabac覺lar覺 - Humbarac覺lar


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin deeri deimez. Kesir geniletilmi olur. • Bir kesir ile geniletilmii denktir.

Kesirleri Geniletme rnei

3 . 4 = 12 穩 Yani, 3/7 h 12/28 7 . 4 = 28 Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleriDevamini Oku


Edebiyat ile Dil Aras覺ndaki 襤liki Kompozisyon

Dil, edebiyat覺n temel ta覺 olduu gibi k羹lt羹r羹n de ta覺y覺c覺s覺d覺r.Bir milletin yaratt覺覺 edebiyat, o milletin k羹lt羹r birikiminin bir yans覺mas覺d覺r. Bir dil sanat覺 olan edebiyat da k羹lt羹r羹n i癟inde yer al覺r. T羹rk edebiyat覺 en eski 癟alardan bug羹ne kadar, b羹t羹n safhalar覺, devirleri ve sosyal tabakalar覺 ile T羹rk milletinin hayat覺n覺, zevkini, d羹nya g繹r羹羹n羹, yaama g羹c羹n羹 g繹steren bir duygu, d羹羹nce ve hayal d羹nyas覺d覺r. Halk edebiyat覺 halk覺n yaay覺覺n覺n, inan癟 ve deer h羹k羹mlerinin bir hazinesidir. Bu edebiyat, beikten balayarak insan hayat覺n覺n b羹t羹n safhalar覺n覺 i癟ine al覺r. T羹rk halk edebiyat覺 ak, 繹l羹m, hasret Devamini Oku


Pirin癟 hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Pirin癟 bak覺r ve 癟inkonun kar覺覺m覺ndan pirin癟 oluur.


Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Bronz bak覺r ile kalay覺n kar覺覺m覺ndan bronz oluur.


Lehim hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Lehim kurun ve kalay覺n kar覺覺m覺ndan lehim oluur.


Deneme Yaz覺s覺n覺n Unsurlar覺

襤yi bir deneme yazman覺n yollar覺ndan biri, belli bir konudaki d羹羹nceleri 繹nce bir k璽覺da geliig羹zel not etmektir.Bundan sonra not edilen d羹羹nceleri, anla覺lmalar覺n覺 kolaylat覺racak bir d羹zene sokmak gerekir. Dene簫me yazan, her zaman okurun ilgisini 癟ekecek ve denemenin sonuna kadar okunmas覺n覺 sa簫layacak nitelikte, ilgin癟 bir giri c羹mlesi bul簫maya 癟al覺覺r. Denemenin sonu da ayn覺 繹l癟羹de 繹nemlidir, 癟羹nk羹 burada da okur, yazarla birlikte 癟覺kt覺覺 d羹羹nsel yolculuun ie yarar bir deneyim olduunu g繹rmeli, yaz覺 onu d羹 k覺r覺kl覺覺na uratmamal覺d覺r. Denemenizi ya簫zarken, giriin ve sonun nas覺l olmas覺 gerekti簫ini iyi Devamini Oku


Is bolumu nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Is nedir ve is ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Bolumu nedir ve bolumu ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor