Alt Basliklar

» 襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti
» 襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri
» S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri
» 襤nsanlar neden kavga ederler
» Ge癟miten g羹n羹m羹ze kadar biyolojik 癟al覺malar覺n insanl覺a katk覺lar覺
» Bir insanda ka癟 h羹cre vard覺r
» 襤nsanlar覺 Turizme Y繹nlendiren Etkenler
» 襤lk insanlar yery羹z羹nde ne zaman belirdi
» Hava Kirliliinin 襤nsan Sal覺覺na Etkileri
» Marmara B繹lgesi 襤nsanlar覺n Yaay覺 Bi癟imi
» Ozon Tabakas覺n覺n Delinmesinin 襤nsanlar zerindeki Etkileri
» Erozyonun Olumas覺nda 襤nsan Fakt繹r羹
» Platonun 襤nsan Felsefesi
» D羹nyam覺za zarar veren insanlar覺 uyarmak i癟in bir mektup
» Sporun 襤nsan Sal覺覺 zerindeki Etkileri
» Biyoloji Bilimindeki Gelimelerin 襤nsanl覺a Katk覺lar覺
» D羹nyan覺n en zeki insan覺
» Ses Kirliliinin 襤nsan Sal覺覺na Etkileri
» stinsan
» Horney'in 襤nsan Uzaklama Eilimi
» S覺cak ve souk renklerin insan 羹zerinde b覺rakt覺覺 etkiler
» 襤nsan neden besinlere ihtiya癟 duyar
» 襤nsan sal覺覺nda spor ve beden eitiminin 繹nemi nedir
» Bilim insanlar覺n ve 羹lkelerin yaamlar覺n覺 nas覺l etkiler
» Biliim insanlar覺n ve 羹lkelerin yaamlar覺n覺 nas覺l etkiler

襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti

襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retmilerdir?


襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri

Soru: 襤nsan hakk覺 ihlallerine kar覺 sorunlar ve 癟繹z羹m 繹nerileri nelerdir?

Temel 襤nsan Haklar覺 Nelerdir

a. Yaama Hakk覺 b. Sal覺k Hakk覺 c. Eitim Hakk覺 d. M羹lk Edinme Hakk覺 e. Seyahat Hakk覺 f. Haberleme Hakk覺 g. Kanun n羹nde Kendini Savunma Hakk覺 h. Hak Arama Hakk覺 i. Se癟me ve Se癟ilme Hakk覺 j. zel Yaam覺n Gizlilii Hakk覺 k. Devlet Hizmetlerinden Eit Olarak Yararlanma Hakk覺…

繹z羹m nerileri

襤nsan haklar覺 ihlallerine 繹nlemenin en 繹nemli yolu kanun ve yasalard覺r. Kanun ve yasalar insan haklar覺na 繹nem verir ve korumaya 癟al覺覺rsa sorunlar覺n b羹y羹k k覺sm覺 ortadan kalkacakt覺r. Burda en 繹nemli i dev Devamini Oku


S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri

S覺cakl覺覺n V羹cut zerine Etkileri Nedir

27-32 derece aras覺: S覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak oluan termal stresten dolay覺 halsizlik, sinirlilik, dola覺m ve solunum sisteminde bir 癟ok rahats覺zl覺k meydana gelebilir. 33-41 derece aras覺: ok s覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak kuvvetli termal stres ile birlikte 覺s覺 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 ve 覺s覺 yorgunluklar覺 oluabilir. 42-54 derece aras覺: Tehlikeli s覺cak. G羹ne 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 veya 覺s覺 bitkinlii meydana gelebilir. 55 derece ve 羹zeri: Tehlikeli s覺cak. Is覺 veya g羹ne 癟arpmas覺 tehlik Devamini Oku


襤nsanlar neden kavga ederler

"襤nsanlar neden kavga eder?" sorusunu eminim benden baka d羹nya var olduundan bu zamana kadar ge癟en s羹rede milyonlarca insan d羹羹nm羹t羹r.襤nsanlar neden kavga eder , neden anlaamaz , neden ayr覺l覺rlar. Bu sorunun yan覺t覺 ayn覺 olsa da sorun her zaman kiiden kiiye g繹re farkl覺l覺klar g繹sterir. Bana g繹re insanlar覺n kavga etmeleirnin en b羹y羹k nedeni iletiimsizliktir. 襤nsanlar anla覺lmad覺klar覺 , anlatamad覺klar覺 ve hazmedemedikleri eyler y羹z羹nden kavga ederler. Bunlar覺n yan覺 s覺ra doutan sinirli olanlar , a覺r覺 k覺skan癟lar ve psikopatlar da vard覺r elbette. Bir de hi癟 kavga etmeyen hayatlar覺n覺 sakinlie adam覺 insanlarda vard覺r. 襤te b Devamini Oku


Ge癟miten g羹n羹m羹ze kadar biyolojik 癟al覺malar覺n insanl覺a katk覺lar覺

Ge癟miten G羹n羹m羹ze Biyoloji Bilimindeki Gelimelerin 襤nsanl覺a Katk覺lar覺 : Bireylerin ve gelecek kuaklar覺n sal覺kl覺 yaamas覺 biyoloji konusundaki bilin癟lenme ile salanacakt覺r. Arat覺rmac覺lar bitki ve hayvanlar覺 覺slah etmi,daha iyi meyve, daha fazla yumurta, daha 癟ok et ve s羹t elde etmek i癟in onlar覺n soylar覺n覺, k羹lt羹rel y繹ntemler kullanarak iyiletirmeye 癟al覺m覺lard覺r.Bu 癟al覺malarda da b羹y羹k 繹l癟羹de baar覺l覺 olmulard覺r. G羹n羹m羹zde bir癟ok 羹lke seralarda tozlama g繹revini bombus ad覺 verilen ar覺lara yapt覺r覺yor. Bombus 繹zellikle sebzecilikte y羹ksek verim elde etmek amac覺yla hormon kullanan 羹reticilere bir 癟覺 Devamini Oku


Bir insanda ka癟 h羹cre vard覺r

eitli kaynaklarda insanlarda 50-100 trilyon aras覺nda h羹cre olduu s繹ylenmektedir. Ve kabaca bir hesaplama yaparsak; rnein 50 kilograml覺k bir insanda 50 trilyon h羹cre varsa: 1 kilogramda 1 trilyon 1 gramda 1 milyar 1 miligramda 1 milyon h羹cre olur.


襤nsanlar覺 Turizme Y繹nlendiren Etkenler

A) 襤癟 Fakt繹rler : 襤 - Merak - Din - K羹lt羹r - Eitim retim - Milli K羹lt羹r - Dinlenme ve Elence - Spor - Tedavi - Snobizm - Dost ve Akraba Ziyaretleri - Toplant覺lara Kat覺lma B) D覺 Fakt繹rler : Tan覺tma - Reklam - Propaganda - Yeni Turistik B繹lgeler


襤lk insanlar yery羹z羹nde ne zaman belirdi

襤nsan覺n evrimi, halen uzun ve derin tart覺malara yol a癟an bir konudur. 襤nsan覺n bir "t羹r" olarak "Homo sapiens" halini al覺ncaya dek ge癟irdii evreler, hominidlerin (dik y羹r羹yebilen hayvanlar覺n) fosil kay覺tlar覺na g繹re ekillendirilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. Bu fosil kay覺tlar覺na g繹re aa覺daki gibi bir "insanl覺k tarihi" listeleyebiliriz: Australopithecus: 襤lk hominid (insans覺) olan bu t羹r, 2-3 milyon y覺l 繹ncesinin Afrika savanlar覺na aittir. Beyin b羹y羹kl羹羹, modern insan beyninin 1/3'羹 kadard覺. Y羹z hafif癟e ileri 癟覺k覺k, 癟enenin ucundaki 癟覺k覺nt覺 ise yoktu. Dilerinin ekli modern insan覺nkine 癟ok benziyordu. Australopithecus robustus dah Devamini Oku


Hava Kirliliinin 襤nsan Sal覺覺na Etkileri

Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastal覺klar覺n覺n artmas覺na sebep olmaktad覺r. rnein; kurunun kan h羹crelerinin gelimesini ve olgunlamas覺n覺 engelledii, kanda ve idrarda birikerek sal覺覺 olumsuz y繹nde etkiledii, karbon monoksit (CO)'in ise, kandaki hemoglobin ile birleerek oksijen ta覺nmas覺n覺 aksatt覺覺 bilinmektedir. Bununla birlikte k羹k羹rt dioksit (SO2)'in, 羹st solunum yollar覺nda keskin, boucu ve tahri edici etkileri vard覺r. zellikle duman akcierden alveollere kadar girerek olumsuz etki yapmaktad覺r. Ayr覺ca k羹k羹rt dioksit ve ozon bitkiler i癟in zararl覺 olup; 繹zellikle ozon, 羹r羹n kay覺plar覺na sebep olmakta ve ormanlara zarar ver Devamini Oku


Marmara B繹lgesi 襤nsanlar覺n Yaay覺 Bi癟imi

Marmara B繹lgesi Gelenek Ve G繹renekleri
TEK襤RDA EVLENME TRENLER襤 VE BUNLARA BALI ADET VE 襤NANMALAR Evlenme t繹renleri bal覺 bulunduu k羹lt羹r tipinin 繹ng繹rd羹羹 belirli kurallara ve kal覺pla uydurularak ger癟ekletirilir. Evlenme, t繹ren, t繹re, adet, gelenek, g繹renek ve inanma bak覺m覺ndan zengin bir tablo 癟izer. Marmara B繹lgesi Gelenek Ve G繹renekleri Evlilik ncesi Tekirda'da k覺zlar 17-18, erkekler askerlik d繹n羹羹 22-23 ya覺nda evlenme 癟a覺na gelmi olarak kabul edilirler. Evlilikte akraba olmamas覺 art覺 aran覺r. Evlenmede “s覺ra g羹tme” ad覺 verilen bir t羹r s覺ra g繹zetimi vard覺r. ncelikle abla ve aabe Devamini Oku


Ozon Tabakas覺n覺n Delinmesinin 襤nsanlar zerindeki Etkileri

Ozon t羹kenmesinin bir sonucu olarak d羹nyaya erien ek UV-B radyasyon, en basit tek h羹creli bitkilerden b繹ceklere, bal覺klara, kulara ve memeli hayvanlara kadar insanlar da dahil b羹t羹n canl覺lar 羹zerinde zararl覺 etkilere sahip olabilir.

Ozon Tabakas覺n覺n Delinmesinin 襤nsanlar zerindeki Etkileri


Ultraviyole (UV) radyasyonun cilt kanseri de dahil pek癟ok insan sal覺覺 problemleriyle ba覺nt覺l覺 olduu bilinmektedir. Cilt kanserinin ana sebebi 癟ok fazla g羹ne 覺覺覺d覺r. G羹ne yan覺覺 bir sal覺k belirtisi olmad覺覺 gibi 18 ya覺ndan 繹nceki birka癟 ciddi g羹ne yan覺覺 daha sonraki yaam s羹recinde cilt kanserinin gelime an覺n覺 繹ne Devamini Oku


Erozyonun Olumas覺nda 襤nsan Fakt繹r羹


Erozyonu H覺zland覺ran 襤nsan Fakt繹rleri


Erozyonda insan fakt繹r羹 繹nemli bir etkendir. 襤nsan fakt繹r羹 erozyonu etkileyen en 繹nemli fakt繹rlerdendir. 羹nk羹 insan fakt繹r羹, sadece erozyona sebep olmakla kalmay覺p dier etkili fakt繹rlerinde deimesine neden olarak dengenin bozularak erozyonun artmas覺na neden olabilir. 襤nsan fakt繹r羹, 1. Doal bitki 繹rt羹s羹n羹 yok etmek, 2. Arazi a癟mak ya da yakacak elde etmek i癟in ormanlar覺 bozmak, 3. Meralar覺 kapasitesi 羹zerinde kullanmak, 4. Arazileri ama癟 d覺覺 kullanmak, 5. Toprak ve su korunumu 繹nlemlerine dikkat etmemek, 6. Hatal覺 s羹r羹m yapmak gibi 癟eitli nedenlerle erozyona etki etmektedir.
 Devamini Oku


Platonun 襤nsan Felsefesi

Platon'un iki d羹nyal覺 metafizii, insanda her biri dikkatini s繹z konusu bu d羹nyalardan birine y繹neltmi olan iki temel bileenin bulunduunu ortaya koyar. 襤nsan覺n duyusal d羹nyaya y繹nelmi, duyusal d羹nyaya ait olan par癟as覺 bedenidir; yine ayn覺 benzerin benzerini bilebilecei, ancak ayn覺 cinsten olanlar aras覺nda bir iliki bulunabilecei ilkesine g繹re, insan覺n bir de ger癟ek varl覺覺n d羹nyas覺na y繹nelmi olup, bu balamda 襤dealar d羹nyas覺n覺n bir par癟as覺 olan ruhu vard覺r. 襤nsan ruhu, Platon'a g繹re, insandaki maddi olmayan, 繹l羹ms羹z par癟ad覺r. Bunlardan beden s繹z konusu olduunda, insan duyular覺 arac覺l覺覺yla duyusal d羹nyayla ilgili olarak g羹 Devamini Oku


D羹nyam覺za zarar veren insanlar覺 uyarmak i癟in bir mektup

Bir varm覺 bir yokmu evvel zaman 繹nce bir aabey varm覺. Bu aabeyin teknolojininekolojiye zararlar覺 ile ilgili bir 繹devi varm覺. Bunun i癟in bir arat覺rma yapm覺 ve b羹y羹klerine sormu. Teknolojinin doru kullan覺l覺rsa 癟ok faydal覺 olduunu 繹renmi. Hayat覺 kolaylat覺rd覺覺n覺, insanlar i癟in gerekli olduunu 繹renmi. Teknoloji ekolojiye zarar da verebilirmi ama ar覺tma tesisleri, havay覺 kirletmeyen 覺s覺nma sistemleri, gerid繹n羹羹ml羹 olarak kullan覺labilen malzemelerin de teknoloji 羹r羹n羹 olduunu 繹renmi.Teknolojinin asl覺nda ekolojiye dost olabileceini g繹rm羹. 繹pleri atarken bile ekolojiyi koruyabileceimizi, geri d繹n羹羹ml羹  Devamini Oku


Sporun 襤nsan Sal覺覺 zerindeki Etkileri

Sporun Fiziksel Geliimdeki Rol羹

Bireylerin fiziksel geliimlerine katk覺da bulunmak yaln覺z beden eitimine 繹zg羹 bir ama癟t覺r. Hareket, bireyin doas覺nda vard覺r. Hareket sisteminin temelini ise aktif olarak kaslar, pasif olarak da kemikler oluturur. Hareket bunlar覺n daha g羹癟l羹 olmas覺na yard覺mc覺 olur. Yani, fiziksel etkinlikler normal kas ve kemik geliimi i癟in zorunlu olmaktad覺r. Ayn覺 zamanda beden eitimi etkinlikleri, kemik 繹zg羹l a覺rl覺覺n覺 ve ba dokular覺n esnekliini artt覺rarak bunlar覺 bask覺 ve gerginliklere kar覺 g羹癟lendirir. Beden eitimi etkinlikleri d羹zenli olarak yap覺ld覺klar覺nda, organizman覺n fiziksel uygunluunu ve dayan覺k Devamini Oku


Biyoloji Bilimindeki Gelimelerin 襤nsanl覺a Katk覺lar覺

Bireylerin ve gelecek kuaklar覺n sal覺kl覺 yaamas覺 biyoloji konusundaki bilin癟lenme ile salanacakt覺r. Arat覺rmac覺lar bitki ve hayvanlar覺 覺slah etmi,daha iyi meyve, daha fazla yumurta, daha 癟ok et ve s羹t elde etmek i癟in onlar覺n soylar覺n覺, k羹lt羹rel y繹ntemler kullanarak iyiletirmeye 癟al覺m覺lard覺r.Bu 癟al覺malarda da b羹y羹k 繹l癟羹de baar覺l覺 olmulard覺r. G羹n羹m羹zde bir癟ok 羹lke seralarda tozlama g繹revini bombus ad覺 verilen ar覺lara yapt覺r覺yor. Bombus 繹zellikle sebzecilikte y羹ksek verim elde etmek amac覺yla hormon kullanan 羹reticilere bir 癟覺k覺, hatta kurtar覺c覺 oldu. Ar覺n覺n ta覺d覺覺 癟i癟ek tozlar覺 etrafa yay覺larak, serada Devamini Oku


D羹nyan覺n en zeki insan覺

D羹nyan覺n en zeki insan覺 kimdir : Amerikal覺 Marilyn vos Savant, d羹nyan覺n gelmi ge癟mi en zeki insan覺 olarak Guinness Rekorlar Kitab覺’nda yer al覺yor. IQ’su ise, bug羹ne kadar 繹l癟羹len en y羹ksek seviyede, tam覺 tam覺na 228. D羹nyan覺n en zeki insanlar覺 : 1. Koreli fizik癟i Kim Ung-yong / 210 2. 襤ngiliz fizik癟i Isaac Newton / 190 3. Frans覺z yazar ve filozof Voltaire / 190 4. Rus D羹nya Satran癟 ampiyonu Garry Kasparov / 190 5. 襤talyan bilimadam覺 ve sanat癟覺 Leonardo Da Vinci / 180 6. 襤srail Babakan覺 Benjamin Netanyahu / 180 7. Alman m羹zisyen Johann Wolfgang von Goethe / 179 8. Alman teolog Martin Luther / 170 9. 襤 Devamini Oku


Ses Kirliliinin 襤nsan Sal覺覺na Etkileri

Sanayileme ve modern teknolojinin gelimesiyle ortaya 癟覺kan 癟evre sorunlar覺ndan biri de ses kirliliidir. G羹r羹lt羹 de denilen ses kirlilii, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insan覺 rahats覺z eden d羹zensiz ve y羹ksek seslerdir. Ses kirliliini yaratan 繹nemli etmenler; Sanayileme Plans覺z kentleme H覺zl覺 n羹fus art覺覺 Ekonomik yetersizlikler 襤nsanlara, g羹r羹lt羹 ve g羹r羹lt羹n羹n yarataca覺 sonu癟lar覺 konusunda yeterli ve etkili eitimin verilmemi olmas覺d覺r. Ses kirlilii, insan 羹zerinde 癟ok 繹nemli olumsuz etkiler yarat覺r. Bu etkileri aa覺daki gibi s覺ralayabiliriz. 襤itme sistemine et Devamini Oku


stinsan

st-insan, (Almancas覺 bermensch) Nietzsche'nin gelitirdii, yap覺tlar覺nda kulland覺覺 ve 繹zellikle B繹yle Buyurdu Zerd羹t adl覺 kitab覺nda a癟覺k bir ekilde tan覺mlad覺覺 felsefi terimlerden birisidir.Nihilizm ve g羹癟 istenci kavramlar覺yla ilikili bir kavramd覺r. :Yery羹z羹n羹n anlam覺 olacak 羹stinsan! Yalvar覺r覺m size, kardelerim, yery羹z羹ne bal覺 kal覺n, inanmay覺n size d羹nya 繹tesi umutlardan s繹z edenlere ! der Nietzsche. Bu deyi onun 羹st-insan kavram覺n覺n anlam katmanlar覺ndan birini g繹sterir diyebiliriz.Bu da Nietzsche'nin dinsel d羹羹n羹e y繹nelik itiraz覺ndan ileri gelir. Tan覺m Terim Nietzsche sonras覺nda pek 癟ok kar Devamini Oku


Horney'in 襤nsan Uzaklama Eilimi

襤nsanlardan uzaklama, ba覺ms覺zl覺k ve mahremiyet i癟in 癟al覺may覺 kapsamaktad覺r. Bu insanlar, sosyal etkileimden uzaklama ve gizlilii tercih etme y繹n羹nde davranmaktad覺rlar. Horney'e g繹re sal覺kl覺 insan, insanlara y繹nelme, insanlara kar覺 olma ve insanlardan uzaklama davran覺 繹r羹nt羹lerinden her birini, bulunduu koullara g繹re se癟imli olarak kullanabilen kiidir. Nevrotik kiiyse bu 羹癟 davran覺tan birini s羹rekli olarak kullan覺r ve yaam bi癟imi haline getirir.


S覺cak ve souk renklerin insan 羹zerinde b覺rakt覺覺 etkiler

1. SICAK RENKLER: K覺rm覺z覺, sar覺 ve turuncudur. S覺cak renkler aktif olup canl覺, tahrik edici ve g繹sterili bir 繹zellie sahiptirler. Bir odan覺n dekorasyonuna canl覺l覺k, 癟eitlilik verirler. Bir yeri asl覺ndan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Souk bir mekanda kullan覺ld覺覺nda s覺cakl覺k katarken, s覺cak ortamda kullan覺l覺rsa, bunalt覺c覺 ve rahats覺z edici bir etki yaratabilirler. 2. SOUK RENKLER: Mavi, mor ve mavi ile yeil tonu ta覺yan renkler 羹zerimizde bir serinlik ve sakinlik hissi yaratt覺klar覺ndan bunlara ‘’souk renkler”ad覺 verilir. Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho, serin ve dinlendirici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Bu  Devamini Oku


襤nsan neden besinlere ihtiya癟 duyar

Bedenimizi oluturan h羹creler etkin bir ekilde 癟al覺abilmek i癟in karbonhidrat dediimiz baz覺 temel maddelere gereksinim duyar. Bu maddeler de karbon oksijen ve hidrojen elementlerinden oluur. insan organizmas覺 h羹crelerin karbonhidrat覺 繹z羹mleyebilmesi i癟in onu eker haline d繹n羹t羹r羹r. Eer bir kar覺lat覺rma yap覺l覺rsa benzinin otomobildeki ilevi ne ise karbonhidratlar覺n bedenimizdeki g繹revi de odur denebilir. Karbonhidratlar yalar ve proteinler g羹nl羹k besinlerimizde bulunurlar. Bu nedenle her g羹n yemek yemek insan organizmas覺n覺n 癟al覺abilmesi i癟in gereken enerjiyi salamas覺 a癟覺s覺ndan gereklidir. Belirli besinlerin i癟erdii enerjiler bilim ad Devamini Oku


襤nsan sal覺覺nda spor ve beden eitiminin 繹nemi nedir

BEDEN E襤T襤M襤 VE SPOR KAVRAMLARI 1-Beden Eitimi Nedir ? Beden Eitimi, bireyin fiziksel aktiviteler arac覺l覺覺yla, psikomotor, bilisel ve toplumsal alanda geliimine katk覺da bulunan bir s羹re癟tir. 襤nsan覺n, toplum kurallar覺na uygun olarak yaamas覺, birbiriyle olan ilikilerinin iyi 繹rneini verebilmesi, yard覺msever, insan haklar覺na sayg覺l覺, d羹r羹st davranmas覺, zeki, ruhsal ve fiziksel yap覺 itibariyle sal覺kl覺 olmas覺yla balant覺l覺d覺r. Beden Eitimi, insan覺n sosyalleebilmesi ve kiiliini bulup doru bir 癟izgi 羹zerinde yol almas覺nda b羹y羹k bir rol oynar. K覺saca beden eitimi, bireyin beden sal覺覺n覺, ruh sal覺覺n Devamini Oku


Bilim insanlar覺n ve 羹lkelerin yaamlar覺n覺 nas覺l etkiler

20. y羹zy覺l bilim ve teknolojinin gelimesinde alt覺n 癟a覺n覺 yakalam覺, insan hayat覺nda vazge癟ilmez bir rahatl覺k salam覺t覺r. Bilim hi癟bir zaman duraanl覺k g繹stermemekle birlikte bilimin s覺n覺rlar覺 genilerken; d羹nyan覺n san覺ld覺覺 kadar b羹y羹k olmad覺覺 ger癟ei ortaya 癟覺km覺t覺r. G羹n羹m羹zde bilim olaanca h覺z覺yla ilerlemekle birlikte, insan hayat覺n覺n olmazsa olmazlar覺 aras覺na girmeyi baarm覺t覺r. Bilimin sonucu olarak ortaya 癟覺kan teknoloji hayat覺m覺z覺 her alanda kolaylat覺rmay覺 baarm覺t覺r. “Bilimle Teknoloji aras覺nda tabi bir d繹ng羹sel bir iliki vard覺r; bilimsel 癟al覺malar uygulamaya elverili bilgi 羹reterek tek Devamini Oku


Biliim insanlar覺n ve 羹lkelerin yaamlar覺n覺 nas覺l etkiler

Bilgi teknolojilerinin h覺zl覺 gelimesiyle b羹t羹n d羹nyay覺 saran bir iletiim a覺 kurulmutur, bu k羹resel iletiim a覺 bilimsel arat覺rmalar覺n, 羹retkenliin, k羹lt羹rel deimelerin, global ticaretin ve global eitimin ana bilgi kayna覺 olmutur. Bu a d羹nyada yaayan t羹m insanlar aras覺nda yaz覺l覺, s繹zl羹 ve g繹r羹nt羹l羹 iletiim kurmak i癟in k羹resel bir merkez oluturmaktad覺r. Biliim teknolojileri ve 羹retim teknolojileri h覺zla geliip, deiiyorken artan ac覺mas覺z rekabet ortam覺 insanlar覺n yaama dair beklentilerini, taleplerini de deitirmektedir. Gelien ve deien t羹m artlar incelendiinde bu k羹resel hareketlerin kendi anayasalar覺 Devamini Oku


Insan toplulugu nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Insan nedir ve insan ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Toplulugu nedir ve toplulugu ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor