Alt Basliklar

» Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺
» Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa
» Osmanl覺n覺n ilk kez toprak kaybettii antlama
» Sava Meydan覺nda ehit Olan 襤lk Osmanl覺 H羹k羹mdar覺
» Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama
» Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava
» Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava
» 襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu
» T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler
» Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Medeni Kanununun Kabul Edilmesi
» 襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti
» 襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r
» 襤lk癟ada Kurulan Uygarl覺klar
» Mektup Nas覺l Yaz覺l覺r
» Toplant覺 Tutana覺 Nas覺l Yaz覺l覺r
» 襤nk覺lap癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤lgili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Cumhuriyet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Laiklik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Osmanl覺n覺n ilk kez toprak kaybettii antlama

Osmanl覺 Devletinin ilk kez toprak kaybettii antlama hangisidir? Cevap : Karlof癟a Ant.


Sava Meydan覺nda ehit Olan 襤lk Osmanl覺 H羹k羹mdar覺

Sava Meydan覺nda ehit Olan 襤lk Osmanl覺 H羹k羹mdar覺 kimdir? I. Murat (I.Kosava Sava覺)


Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama

Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama hangisidir? Edirne Segedin Antlamas覺


Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava

Osmanl覺 devleti ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava hangisidir? Cevap : S覺rps覺nd覺覺 Sava覺


Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava

Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava hangisidir? Cevap : Koyun Hisar Sava覺


襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri

- lkeyi ve halk覺 d羹mandan korumak - B羹t羹n topluluklar覺 bir devlet 癟at覺s覺 alt覺nda toplamak - T繹re kurallar覺n覺 uygulamak ve d羹zeni salamak - Halk覺 adil idara etmek, bask覺 yapmamak - Ekonomik a癟覺dan halk覺 refaha ulat覺rmak Bunlar d覺覺nda T羹rk kaan覺 - 襤癟 ve d覺 siyaseti d羹zenler, Savata ordular覺 komuta eder. - Sava ve bar覺a karar vermek, el癟iler g繹nderir ve el癟ileri kabul eder. - Devlet g繹revlelirini tayin eder, D羹nya hakimiyetini salar.


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu

Ogu = Aile Urug = Aile Birlii Bod = Boy Budun = Millet


T羹rk Medeni Kanununun Getirdii Yenilikler

Ailede kad覺n erkek eitlii salanm覺t覺r. Yap覺lacak evliliklerde resmi nikah yapma zorunluluu getirilmitir. Tek ele evlilik yap覺lmas覺 esas覺 getirildi. Kad覺nlara toplum yaay覺覺 i癟erisinde istedikleri meslee girebilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r. Mahkemelerde tan覺kl覺k yapma ve miras ile boanma konular覺nda kad覺n ve erkek eit hale getirilmitir.


Medeni Kanunun Kabul羹n羹n Sonu癟lar覺

* Resmi nikah zorunlu hale getirilmitir.B繹ylece evlilik devlet kontrol羹 alt覺na al覺nm覺t覺r. * Tek ele evlilik zorunluluu getirilerek T羹rk ailesi modern bir yap覺ya kavuturulmutur. * Mirasta k覺z ve erkek 癟ocuklar覺n eit pay almalar覺 salanm覺t覺r. * Boanma hakk覺 d羹zenlenmi ve kad覺nlara da bu konuda haklar tan覺nm覺t覺r. * Kad覺nlara istedikleri ite 癟al覺abilme hakk覺 tan覺nm覺t覺r.B繹ylece kad覺n ve erkekler aras覺nda ekonomik ve sosyal alanlarda eitlik salanm覺t覺r. * Toplumsal hayat覺n 癟ada kurallara g繹re d羹zenlenmesinin salanmas覺 T羹rkiye’de yaayan gayrim羹slim halk覺 da etkilemitir.M羹sl羹man olmayan halk Lozan antla Devamini Oku


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Medeni Kanununun Kabul Edilmesi

Medeni Kanunun Kabul羹 (17 ubat 1926) Osmanl覺 devleti kanunlar覺nda erkein 羹st羹nl羹羹ne dayanan bir d羹zen vard覺.aile hayat覺nda mirasta ahitlikte ve bunun gibi bir 癟ok konuda erkeklerin daha fazla hakk覺 vard覺.laik hukuk anlay覺覺 ise bu farkl覺l覺klar覺 kabul edemezdi.Bu nedenle dini kurallara g繹re d羹zenlenmi olan Mecelle adl覺 kanun kitab覺 T羹rkiye Cumhuriyetinin medeni kanunun oluturamazd覺.Bu ama癟la Avrupa 羹lkelerinde uygulanmakta olan Medeni kanunlar incelenmi ve 襤svi癟re medeni kanun terc羹me edilip d羹zenlenerek T羹rk Medeni kanunu olarak kabul edilmitir.

襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en s Devamini Oku


襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti

G繹kt羹rk Devleti Bumin Kaan taraf覺ndan kurularak, T羹rk boylar覺 bir araya toplanm覺, in vergiye balanm覺 ve ipek yolu egemenlik alt覺na al覺nm覺t覺r. B繹ylece 襤pekyoluna egemen olan ilk t羹rk devleti G繹kt羹rkler olmutur.


襤nternet Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Elektronik Kaynaklar覺n Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Belgenin ad覺 禮 URL (羹癟gen ayra癟 i癟inde) 禮 Eriim tarihi

襤nternet Kaynak癟as覺 rnei

Persellin, D. C. (1999). The Effect of Orff-based Music Instruction on Spatial-Temporal Task Performance of Young Children. http://www.Idonline. org/ld indepth/ abilities/ orff based music instruction. html (30 Nisan 2002).


Makale Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Makale Ad覺 禮 Dergi ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Cilt numaras覺 禮 Say覺s覺 禮 Sayfa numaras覺

Makale Kaynak癟as覺 rnekleri

K覺z覺l癟elik, S. (2002). K羹reselleme ve Post Modernlemeye Kar覺 Ulusal Ba覺ms覺zl覺k Hareketi. Eitim Arat覺rmalar覺 Dergisi. Say覺 7.( Nisan 2002). Gazete Eme, E. (2002). Ezberci Eitim: Depremden Beter. Cumhuriyet Gazetesi. (5 Temmuz 2002). Ansiklopedi Donan覺m. (1998). Bilgi D羹nyas覺na Yolculuk. 2.Bas覺m, Cilt 15, Ankara: 3B Yay覺nc覺l覺k Bildiri Sevgi, A.(2003). Nas覺l Bir M羹zik retme Devamini Oku


Kitap Kaynak癟as覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Bulunmas覺 gereken bilgiler

禮 Yazar ad覺 (soyad覺, ad覺n覺n ba harfi) 禮 Yay覺n tarihi (ayra癟 i癟inde) 禮 Eser ad覺 (koyu ya da italik) 禮 Bas覺m kayd覺 (ayra癟 i癟inde; birinci bas覺mlar belirtilmez.) 禮 Yay覺n yeri (ard覺ndan: gelir) 禮 Yay覺n evi

Kitap Kaynak癟as覺 rnekleri

Tek Yazarl覺 Kitaplar

U癟an, A. (1994). 襤nsan ve M羹zik, 襤nsan ve Sanat Eitimi. Ankara: M羹zik Ansiklopedisi Yay覺nlar覺.

ok Yazarl覺 Kitaplar

Fidan, N. ve Erden, M. (1986). Eitim Bilimine Giri. Ankara: Kadl覺olu Matbaas覺.

Edit繹r羹 Olan Kitaplar

De Vaney, A.,Stephan, G. ve Ma, Y. (Ed.). (2000). Technology & Resistance. New York: P Devamini Oku


G羹nl羹k Nas覺l Yaz覺l覺r

G羹nl羹k tutmak i癟in sadece bir defter ve kaleme veya g羹n羹m羹zde en 癟ok kullan覺lan ekliyle bilgisayara ihtiyac覺m覺z var. G羹nl羹k yazmak kendini ifade etme,gelitirme ve kefetme yolunda olduk癟a etkili ve g羹癟l羹 bir yol. Bir g羹nl羹k insan覺n en derin d羹羹ncelerini, hislerini, fikirlerini, kukular覺n覺 ve kayg覺lar覺n覺 iletmek ve daha sonradan yeni batan incelemek i癟in bir yer salamakta. Baka koullarda zor olabilecek bir yolla insanlar覺n konumak ve kendilerine kar覺 d羹r羹st olma konusunda bir yer sal覺yor. G羹nl羹kler insanlar覺n g繹r羹nen y羹zlerinin arkas覺nda par癟alar覺yla iletiime ge癟mesini sal覺yor.

Kendiniziz 襤fade Edin

Ken Devamini Oku


襤lk癟ada Kurulan Uygarl覺klar

襤lk a Uygarl覺klar覺 Nelerdir

襤lk 癟ada kurulan uygarl覺klar, ilk 癟ada kurulan medeniyetler : 1. in Uygarl覺覺 2. Hint Uygarl覺覺 3. M覺s覺r Uygarl覺覺 4. Mezapotamya Uygarl覺klar覺 (S羹merler, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Elamlar) 5. 襤ran Uygarl覺klar覺 (Medler, Persler) 6. Dou Akdenizde Kurulan Dier Uygarl覺klar (襤braniler, Fenikeliler) 7. Anadolu Uygarl覺klar覺 (Hititler, Urartular, Lidyal覺lar, Frigyal覺lar, 襤yonlar)

1. 襤lk ada Anadolu Uygarl覺klar覺

H襤T襤TLER

M. 2000 y覺llar覺nda Anadolu’ya gelerek K覺z覺l覺rmak 癟evresinde devlet kurmulard覺r. Bakentleri Hattua ( Boazk繹y) e Devamini Oku


Mektup Nas覺l Yaz覺l覺r

23.10.2012 /BURSA
Can覺m Anneciim,
Giri : Mektup geciktirilmise 繹z羹r dilenir, ge癟 al覺nm覺sa sitem belirtilir veya neden mektup yaz覺ld覺覺 anlat覺larak giri yap覺l覺r.
Gelime : : 襤letmek istediimiz d羹羹ncelere haberlere geni癟e yer verilen b繹l羹md羹r. Verilecek haberler konular覺na g繹re paragraf halinde yaz覺lmal覺d覺r. zel mektuplarda konu birlii 繹nemli olmad覺覺ndan her paragrafta bir konu olmal覺d覺r.
Sonu癟 : Kar覺 taraf覺n hali, hat覺r覺 sorulur, mektup yazan kendi halini – du Devamini Oku


Toplant覺 Tutana覺 Nas覺l Yaz覺l覺r

Tutanak Nas覺l Yaz覺l覺r ? Tutanak ayn覺 dilek癟e gibi tutulur.. Bal覺k: TUTANAK Tarih yaz覺l覺r gerekirse saat sonra olay yeri yaz覺l覺r daha sonra kiiler yaz覺l覺r ve durum izah edilir. Tutana覺n verilecei amire itaf edilircesine bilgilerinize arz ederim denilir 襤mza k覺sm覺na gelince varsa 2 ahit bir amir ve tutana覺 tuttuun kiinin imzas覺 Yoksa O anda olan kiiler ( Tabi durum amira izah edilir) Yaz覺l覺r, kendi ismimizi de yaz覺caz bunu zaten s繹ylemeye gerek yok san覺r覺m...

Toplant覺 Tutana覺 rnei - rnek Tutanak

SOSYAL KULP TOPLANTI TUTANAI

retim Y覺l覺 : 2008-2009

Okulun Ad覺 :................... Devamini Oku


襤nk覺lap癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤lgili Yap覺lan 襤nk覺laplar

apka Kanunu’nun 癟覺kar覺lmas覺 K覺l覺k-K覺yafette yap覺lan deiiklikler Latin Alfabesi’nin kabul羹 Latin Rakamlar覺’n覺n kabul羹 Takvim,saat, a覺rl覺k ve uzunluk 繹l癟羹lerinin deitirilmesi Hafta tatilinin Cuma g羹n羹nden Pazar g羹n羹ne al覺nmas覺 Tevhid-i Tedrisat kanunu (Eitim ve retim Birlii Yasas覺)


Cumhuriyet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

TBMM’nin a癟覺lmas覺 (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalar覺n覺n haz覺rlanmas覺 Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 (1 Kas覺m 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulmas覺 Kad覺nlara se癟me ve se癟ilme hakk覺n覺n verilmesi (1934) Ordunun siyasetten ayr覺lmas覺 (1924)


Laiklik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

Saltanat kald覺r覺ld覺 (1 Kas覺m 1922). Halifelik kald覺r覺ld覺 (3 Mart 1924). 3 Mart 1924 te er’iyye ve Evkaf Vek璽leti kald覺r覺ld覺. Yerine Diyanet ileri Bakanl覺覺 ve Vak覺flar Genel M羹簫d羹rl羹羹 kuruldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (覺retim Birlii Kanunu) 癟覺kart覺ld覺 (3 Mart 1924). Tekke, zaviye ve t羹rbeler kapat覺ld覺 (30 Kas覺m 1925). Medeni Kanun kabul edildi (17 覺ubat 1926). apka ink覺l璽b覺 yap覺ld覺 (1925). “Devletin dini 覺slam’d覺r.” maddesi anayasadan 癟覺kart覺ld覺 (10 Nisan 1928). Milletvekillerinin yemin ekli deitirildi (10 Nisan 1928). Alt覺 Atat羹rk ilkesi anayasaya girdi (5 覺ubat 1937).


Ilk yazili kanun nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ilk nedir ve ilk ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Yazili nedir ve yazili ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Kanun nedir ve kanun ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor