Alt Basliklar

» Renklerin zellikleri
» G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir
» 襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri
» Edatlar覺n zellikleri
» Tarihi Eserlerin zellikleri
» Empresyonizm Ak覺m覺n覺 Dier Ak覺mlardan Ay覺ran zellikler
» Psikolojik Roman覺n zellikleri
» Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Hipotezin zellikleri
» Haber Yaz覺lar覺n覺n zellikleri
» Truvan覺n zellikleri
» Dik A癟覺l覺 癟genin Kenar ve A癟覺 zellikleri
» Kurgu Kua覺n覺n zellikleri
» Ekenar D繹rtgenin zellikleri
» Edebiyat覺n zellikleri
» Atat羹rk羹n Yapt覺覺 Yeniliklerin zellikleri
» Atat羹rk 襤nkilaplar覺n覺n zellikleri
» zel 襤sim
» K羹lt羹r羹n zellikleri
» 2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri
» Fabllar覺n zellikleri
» Masal T羹r羹n羹n zellikleri
» Denemenin zellikleri
» Dilin zellikleri

Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri

1. 襤zotermler ayn覺 s覺cakl覺ktaki noktalar覺n birletirilmesiyle elde edilir. Bunlara e s覺cakl覺k erileri denir.襤zoterm haritalar覺 ger癟ek izoterm ve indirgenmi izoterm haritalar覺 olarak iki ekilde 癟izilir. 2. Ger癟ek izoterm haritalar覺 yery羹z羹nde 繹l癟羹len ger癟ek s覺cakl覺k deerlerine g繹re 癟izilir.Engebe ve y羹kseltinin k覺sa mesafelerde deitii alanlarda ger癟ek s覺cakl覺k haritalar覺 haz覺rlamak 癟ok g羹癟t羹r.Bu y羹zden indirgenmi s覺cakl覺k haritalar覺 haz覺rlan覺r. 3. 襤zoterm haritalar覺 yery羹z羹nde s覺cakl覺覺n eit olarak da覺lmad覺覺n覺 g繹stermektedir. 4. 襤ndirgenmi izoterm haritalar覺, yery羹z羹ndeki y羹kseltiler yok say覺larak eld Devamini Oku


Edatlar覺n zellikleri

1 - T羹rk癟ede isimler ve fiiller anlaml覺 kelimelerdir. Edatlar ise tek balar覺na anlam ifade etmezler; ancak c羹mlede anlam kazan覺r veya sadece dier kelimelere anlam katarlar. “i癟in, kadar, -E kadar, gibi, g繹re, ile, 羹zere, yaln覺z, -E kar覺, sanki, ancak, -dEn beri, -E doru” 2 - Kelimeler aras覺nda 癟eitli anlam ilikileri kurduu i癟in edatlara yard覺mc覺 kelimeler de denir. Ders 癟al覺mak i癟in odas覺na 癟ekildi. (ama癟) Kurt gibi ac覺km覺t覺m. (benzerlik) 3 - Edatlar 繹nceki kelimeyle sonraki kelime ars覺nda anlam ilgisi kurar. Bala癟tan ve zarflardan fark覺, yeni bir anlam ilgisi koruyor olmas覺d覺r. S繹zl羹den yine zay覺f alm覺.  Devamini Oku


Tarihi Eserlerin zellikleri

1. Eski uygarl覺klardan kalan her kal覺t覺n覺n bir deeri vard覺r. 2. Tarihi eserler eski uygarl覺klar覺n k羹lt羹r羹, yaant覺s覺, inan覺lar覺 ve ilgili d繹nemin dokusu hakk覺nda bilgiler verirler. 3. Bir eserin tarihi eser olarak adland覺r覺labilmesi i癟in ille de sanat kayg覺s覺 ile yap覺lm覺 olmas覺 gerekmez. 4. Sanat eserlerinin sanat癟覺s覺 belli olmakla birlikte 癟ou tarihi eserin yapan覺, sanat癟覺s覺 belli deildir. 5. Tarihi eserler ge癟mite yaam覺 insanlar覺n dinleri, k羹lt羹rleri hakk覺nda esiz bilgiler sunar.

Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlaya Devamini Oku


Empresyonizm Ak覺m覺n覺 Dier Ak覺mlardan Ay覺ran zellikler

Empresyonist sanat癟覺lar d覺 d羹nyay覺 olduu gibi deil de alg覺lad覺klar覺 bi癟imde anlatmay覺 ama癟lam覺lar, 繹znellii benimsemilerdir. Onlara g繹re, bu d羹nya sanat癟覺lara heyecan ve ruhi dalgalanmalar veren bir uyar覺c覺d覺r. Sanat癟覺n覺n g繹revi, duyduu heyecan覺, ruhi dalgalanmalar覺 dile getirmek olmal覺d覺r. zellikle gen癟 ressamlar, birlikte 癟al覺t覺klar覺 akademilerin 繹retim sistemini benimsemiyor, art覺k eskimi, dev簫rini kapatm覺 癟al覺ma metotlar覺ndan ka癟mak istiyorlard覺. Koyu g繹lgelerle a覺rlam覺 癟覺plak model et羹tleri, antik heykellerden kopyalar, R繹nesans estetii簫nin soysuzlam覺 prensipleri yerine; taze, canl覺, do簫rudan Devamini Oku


Psikolojik Roman覺n zellikleri

1. Psikolojik Roman, ruh 癟繹z羹mlemelerine al覺覺la gelmi realist romanlardan 癟ok daha fazla yer verildii, karakterin i癟 bunal覺mlar覺n覺n ve hesaplamalar覺n覺n, i癟ten gelen d羹rt羹 ve g羹d羹lerin g繹z ard覺 edilmedii roman t羹r羹d羹r. 2. Psikolojik romanda yazar, s覺radan realist romanlarda olduu gibi sadece yaanan olaylarla yetinmeyip bu olaylar覺 ortaya 癟覺karan nedenleri ve bu olaylar覺n ruh yap覺s覺nda yol a癟t覺klar覺n覺 da a癟覺klamaya giriir. 3. Psikolojik roman t羹r羹nde, vaka 繹rg羹s羹ne yahut olaya deil de kahramanlar覺n psikolojik yap覺lar覺na 繹nem verilir. 4. Psikolojik romanda olaylar, kahramanlar覺n psikolojilerine balan覺r veya kahramanlar覺n psi Devamini Oku


Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri

1. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 2. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 3. Masal kahramanlar覺 olaan羹st羹 nitelikler ta覺yabilir. Masallarda “peri, dev, c羹ce, cad覺, gulyabani, ahmeran, Z羹mr羹d羹anka kuu” gibi hayal簾 kahramanlar kar覺m覺za 癟覺kabilir. 4. Masalda, ger癟ek hayatta rastlanamayacak kiiler bulunabilir. 5. Kiiler ya iyidir ya da k繹t羹d羹r. 襤yiler hep iyilik yapar, k繹t羹ler de hep k繹t羹l羹k yapar. 襤yiler masal覺n sonunda mutlaka kazan覺r, k繹t羹ler de her zaman kaybeder. 6. Kiiler ya 癟ok iyi ya da 癟ok k繹t羹d羹r. 7. Masal kahramanlar覺 yalanmaz. 8. Masallarda kahramanlar Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


Hipotezin zellikleri

Hipotezin Bal覺ca zellikleri

1 - Eldeki b羹t羹n verilere uygun olmal覺 ve onlar覺 a癟覺klamal覺d覺r. 2 - Yeni ger癟eklerin tahminine olanak salamal覺d覺r. 3 - Probleme 癟繹z羹m 繹nermelidir. 4 - Deney ve g繹zlemlere a癟覺k olmal覺d覺r. 5 - Yeni deney ve g繹zlemlerle denenebilir olmal覺d覺r. Hipotezin muhtemel 羹癟 sonucu vard覺r: 1-dorudan kan覺tlan覺p dorudan ge癟erli haline gelebilir bir hipotez g繹zlem ve deneylerle dorulan覺rsa teori deil ger癟ektir. 2-yeni ger癟eklerle desteklenerek teori veya kanun haline gelebilir. 3-癟羹r羹t羹l羹p terkedilir.

Bir Hipotezde Olmas覺 Gereken zellikler

1) Mant覺ksal ve ussal (rasyonel) olmal覺d覺r.  Devamini Oku


Haber Yaz覺lar覺n覺n zellikleri

Haber Yaz覺lar覺n覺n zellikleri

1. Haber yaz覺lar覺n覺n g羹nl羹k ve 繹nemli olmas覺 gerekir. 2. Haberler doru olmal覺d覺r. 3. Kolay anla覺l覺r; ak覺c覺, a癟覺k ve duru olmal覺d覺r. 4. Haber yaz覺lar覺 toplumun b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 ilgilendirmelidir. 5. Yazan kii anlatt覺klar覺 kar覺s覺nda tarafs覺z kalmal覺, yorumdan ka癟覺nmal覺d覺r. 6. Yanl覺 anla覺lmalara yer verecek c羹mlelerden ka癟覺n覺lmal覺d覺r. 7. Anlat覺lanlar ilgi 癟ekici olmal覺d覺r. 5N 1K (ne, ni癟in, nas覺l, nerede, ne zaman, kim) ifadesi haber yaz覺lar覺 oluturmada 繹nemlidir. Haber yaz覺lar覺, 5N lK’da yer alan sorulara verilen cevaplarla geniler.

Haber yaz覺s覺n覺n belirl Devamini Oku


Truvan覺n zellikleri

Troya veya Truva (Hitit癟e: Vilusa ya da Truvisa, Yunanca: Τροία, Troia veya Ίλιον, 襤lion, Latince: Troia veya Ilium) Kaz Da覺 (Antik 襤da Da覺) eteklerinde, anakkale il s覺n覺rlar覺 i癟inde yer alan tarih簾 kent. Homeros taraf覺ndan yaz覺ld覺覺 san覺lan iki manzum destandan biri olan 襤lyada'da bahsi ge癟en Truva Sava覺'n覺n ger癟ekletii antik kenttir. 1870'lerde Alman amat繹r arkeolog Heinrich Schliemann taraf覺ndan Tevfikiye k繹y羹 civar覺nda kefedilen antik kentte 癟覺kan eserlerin 癟ou g羹n羹m羹zde T羹rkiye, Almanya ve Rusya'dad覺r. Antik kent, 1998 y覺l覺ndan beri D羹nya Miras Listesinde, 1996 y覺l覺ndan beri de Milli Devamini Oku


Dik A癟覺l覺 癟genin Kenar ve A癟覺 zellikleri

Dik a癟覺l覺 羹癟gen, i癟 a癟覺lar覺ndan biri 90簞 olan 羹癟gendir. emberde 癟ap覺 g繹ren 癟evre a癟覺 90簞'dir. Bir dik 羹癟gende kenarlar aras覺nda a2 = b2 + c2 ba覺nt覺s覺 vard覺r.

Dik 癟genin zellikleri


Bir a癟覺s覺n覺n 繹l癟羹s羹 90簞 olan 羹癟gene dik 羹癟gen denir. Dik 羹癟gende 90簞 nin kar覺s覺ndaki kenara hipoten羹s, dier kenarlara dik kenar ad覺 verilir. Hipoten羹s 羹癟genin daima en uzun kenar覺d覺r. ekilde, m(A) = 90簞 [BC] kenar覺 hipoten羹s [AB] ve [AC] kenarlar覺 dik kenarlard覺r.

P襤SAGOR BAINTISI


Dik 羹癟gende dik kenarlar覺n uzunluklar覺n覺n kareleri toplam覺 hipoten羹s羹n Devamini Oku


Kurgu Kua覺n覺n zellikleri

“Kurgu” kua覺nda 繹renciler; 1- Yarat覺c覺 d羹羹ncelerini yarat覺c覺 d羹羹nmenin ilk basama覺 olan d羹羹nmeyi 繹renme y繹n羹nde ad覺mlar at覺lan “d羹zen” kua覺ndaki temel 羹zerine yap覺land覺r覺rlar. 2- Merak ve hayal ettikleri ile deitirmeyi, gelitirmeyi ve kolaylat覺rmay覺 d羹羹nd羹klerinden 癟繹z羹me y繹nelik fikir ve hayal g羹癟lerini yazarak, 癟izerek somutlat覺r覺rlar. 3- 繹z羹me y繹nelik d羹羹ncelerini bakalar覺 taraf覺ndan doru anla覺lmas覺n覺 salayacak nitelikte 癟izer ve 癟evresiyle payla覺rlar. 4- D羹羹ncelerini yasal koruma alt覺na alma s羹re癟lerini fark


Ekenar D繹rtgenin zellikleri

Geometride bir ekenar d繹rtgen (baklava dilimi, rhombus veya rombus da denir), d繹rt kenar覺 eit uzunlukta bir d繹rtgendir. Oyun ka覺tlar覺nda g繹r羹len ekenar d繹rtgene karo, bu ekle sahip olan haplara lozanj, bu ekle sahip olan beyzbol oyun sahas覺na diamond (elmas) denir. Her ekenar d繹rtgen bir paralelkenard覺r ve dik a癟覺l覺 olan覺 bir karedir. klid'in 繹zg羹n rhombus tan覺m覺 kareyi d覺lar ama modern matematik癟iler kareyi de kapsayan tan覺m覺 tercih ederler. Rhombus, Eski Yunanca topa癟 anlam覺na gelen ῥόμβος (rhombos) s繹zc羹羹nden gelir.

Ekenar D繹rtgenin zellikleri

Her ekenar d繹rtgende k繹eleri birletire Devamini Oku


Edebiyat覺n zellikleri

1. Edebiyat eserleri, i癟inde doduklar覺 toplumun duyu ve d羹羹n羹羹n羹, hayat覺 alg覺lay覺 bi癟imlerini, b羹y羹k tarih簾 d繹nemlerde ortaya 癟覺kan sosyal psikolojinin b羹t羹n ve en ince ayr覺nt覺lar覺n覺 kendilerinde yaat覺rlar. 2. Herhangi bir metnin edebiyat eseri say覺labilmesi i癟in sanatsal deerler ta覺mas覺 gerekir. 3. Edebiyat topluma kendisini hat覺rlatmaya vesiledir. Platon edebiyat覺n ilevi konusunda; "Edebiyat覺n ilk ve esas ilevi/g繹revi kendi tabiat覺na sad覺k kalmakt覺r" demitir. 4. Edebiyat, ilerinden ve dertlerinden 繹t羹r羹 "bug羹n羹" yaayan ve olaylar覺 b羹t羹n olarak alg覺layamayan insana, yaama bakma yollar覺n覺 g繹sterir. 5. Sartre'a g繹 Devamini Oku


Atat羹rk羹n Yapt覺覺 Yeniliklerin zellikleri

Atat羹rk’羹n yapt覺覺 yeniliklerin 繹zellikleri aa覺da maddeler halinde s覺ralad覺k. T羹rk milletinin ileriye g繹t羹recek ve geri kalm覺l覺ktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir.T羹rkiye’yi 癟ada medeniyetler seviyesine ulat覺racak 繹zellikte olmas覺d覺r. Bozulmu ekonomiyi d羹zeltecek ve refah seviyesini yukar覺lara ta覺yacak 繹zelliktedir. Toplumda d羹zeni salamak ve devlet kar覺s覺nda herkesi eit yapma 繹zellii ta覺r. Vat覺n覺 igalden kurtaracak ve bir daha igale uramas覺n覺 engelleyecek nitelikler ta覺yor. Vatan覺 d羹manlardan temizlemeyi ama癟layan 繹zelliklere sahipti. Ak覺lc覺, ger癟ek癟i ve gelecei ina eden yenilikler  Devamini Oku


Atat羹rk 襤nkilaplar覺n覺n zellikleri

Atat羹rk’羹n yapt覺覺 yeniliklerin 繹zellikleri aa覺da maddeler halinde s覺ralad覺k. T羹rk milletinin ileriye g繹t羹recek ve geri kalm覺l覺ktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir.T羹rkiye’yi 癟ada medeniyetler seviyesine ulat覺racak 繹zellikte olmas覺d覺r. Bozulmu ekonomiyi d羹zeltecek ve refah seviyesini yukar覺lara ta覺yacak 繹zelliktedir. Toplumda d羹zeni salamak ve devlet kar覺s覺nda herkesi eit yapma 繹zellii ta覺r. Vat覺n覺 igalden kurtaracak ve bir daha igale uramas覺n覺 engelleyecek nitelikler ta覺yor. Vatan覺 d羹manlardan temizlemeyi ama癟layan 繹zelliklere sahipti. Ak覺lc覺, ger癟ek癟i ve gelecei ina eden yenilikler  Devamini Oku


zel 襤sim

Tek bir varl覺覺, belirli bir topluluu, kuruluu, yeri, dini kar覺layan isimlerdir. B羹t羹n 繹zel isimler (繹zel ismi oluturan her kelime ve onlar覺 niteleyen, tan覺tan unvanlar) b羹y羹k harfle balar. B羹y羹k harfle balamazsa cins ismi zannedilebilirler. Yavuz, Hasan, Kayseri, Ac覺payam, Akdeniz, Alanya, Ulu Cami, Sultan Selim, Hatice, K羹癟羹k Aa, T羹rk癟e, T羹rk Dil Kurumu…

Bal覺ca zel 襤simler


1. 襤nsan isimleri: Ali, Meltem, Mehmet, Meral, Yasemin, Uur, Bark覺n… 2. Kurum, kurulu, m羹essese, makam, 羹niversite isimleri:Mamak Anadolu Lisesi, Yeilay Dernei, T羹rk Dil Kurumu, Ege niversitesi, Kars Valilii, Ankara 襤l Mill簾 Eit Devamini Oku


K羹lt羹r羹n zellikleri

1. K羹lt羹r g繹relidir. Yani her toplumun kendine 繹zg羹 k羹lt羹r羹 vard覺r. 2. K羹lt羹r tarihseldir. Yani ge癟miten g羹n羹m羹ze s羹regelmektedir. 3. K羹lt羹r insan eseridir. 襤nsanlar hem k羹lt羹r羹 olutururlar hem de k羹lt羹rden etkilenirler. 4. K羹lt羹r duraan deildir. Zaman i癟inde deiir. Maddi 繹eler daha h覺zl覺 deiir. Ayr覺ca her toplumda k羹lt羹rel deiim h覺z覺 birbirinden farkl覺d覺r.

K羹lt羹r羹n Temel zellikleri


1) K羹lt羹r Toplumsald覺r


Her nesil kendisinden 繹nceki nesillerden 繹rendiklerini ve kendisinin k羹lt羹r羹n b羹t羹n羹ne katk覺lar覺n覺 bir sonraki nesile aktarmaktad覺r. Bu nedenle k羹lt羹r insan i癟in kendi toplumu Devamini Oku


2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


Fabllar覺n zellikleri

Bir t羹r k羹癟羹k 繹yk羹d羹r. Olaya dayal覺 bir anlat覺m覺 vard覺r. Hayattan al覺nan k羹癟羹c羹k kesitler, hayvanlar ya da bitkiler aras覺nda ge癟mi gibi anlat覺l覺r. Bug羹n daha 癟ok 癟ocuk edebiyat覺nda yer alan fabllerin, toplumu eitici; 繹rneklendirme ile k繹t羹 davran覺lardan cayd覺r覺c覺 繹zellii ile eskiden b羹y羹kleri eitmede de anlat覺ld覺覺 san覺lmaktad覺r. Fabllerde soyut konular, olay pl璽n覺yla hem somutlat覺r覺larak hem de hareket kazand覺r覺larak ilenir. Olaylar bizi g羹ld羹r羹rken eitir. 襤nsanlar aras覺nda ge癟en iyi-k繹t羹, cesur-korkak, d羹r羹st-ikiy羹zl羹, g繹z羹 tok-a癟 g繹zl羹... vb. 癟at覺malar; bu niteliklerin yak覺t覺 Devamini Oku


Masal T羹r羹n羹n zellikleri

Masallar覺n Ortak zellikleri


1. Olaan羹st羹 konular vard覺r. 2. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 3. Yer ve zaman belirsizdir. 4. Her masaldan bir 繹羹t, bir ders 癟覺kar覺labilir. 5. Masallarda kal覺plam覺 bir tekerleme ile balar. 6. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 7. Masallar kal覺plam覺 tekerlemelerle biter ve sonunda mutlaka g繹kten 羹癟 elma d羹er. 8. Masallar hep mutlusonla biterler. 9. Nitelii ne olursa olsun her eyiyle hayal 羹r羹n羹d羹rler. 10. Olaya dayal覺 sanatsal kurmaca metinlerdir. 11. yaz覺l覺 edebiyat 羹r羹n羹d羹r.

MASALIN GENEL ZELL襤KLER襤


Masal Devamini Oku


Denemenin zellikleri

1. Denemenin konusunda herhangi bir s覺n覺rlama yoktur. 2. Genellikle edebiyat, sanat, bilim ve felsefe konular覺nda yaz覺l覺r. 3. Yazar覺n ele ald覺覺 konuyu iyice kavram覺 olmas覺 ve derinliine ilemesi gerekir. 4. Deneme niteliinde yaz覺lm覺 hikaye ve roman t羹rleri de vard覺r. 5. retici metinlerdir. 6. Denemede konu 繹zg羹rce se癟ilir. 7. 襤nsan覺 ve toplumu ilgilendiren her ey (yaam, 繹l羹m, ak, felsefe, din, ahlak, t繹re, siyaset, bilim vb.) denemenin konusu olabilir. 8. Deneme yazar覺 kendisiyle konuur gibi yazar. 9. Yazar dili doru ve g羹zel kullan覺r. 10. D羹羹nce ufku geni ve kendine 繹zg羹 bilgi birikimine sahiptir. 11. Kendi duygular Devamini Oku


Dilin zellikleri

1. Anlama arac覺d覺r: Dilin birinci ve as覺l fonksiyonu anlama arac覺 olmas覺d覺r.” Ancak onun vas覺tal覺覺n覺 yanl覺 anlamamak l璽z覺md覺r. Zira dil,tabi簾 bir vas覺tad覺r. Geliig羹zel bir vas覺ta,madd簾 bir vas覺ta,gelip ge癟ici ireti bir vas覺ta,bir alet deildir. Dil,canl覺 bir vas覺ta gibidir. 襤nsanlara, fertlere hizmet eder; fakat insanlar覺n, fertlerin keyfine t璽bi deildir. 襤nsanlar, onu istedikleri bi癟ime sokamazlar, ona deiik bir ekil veremezler. Onu olduu gibi kabul etmee,onun hususiyetlerine dikkat etmee,onun tabiat覺na uymaa, onun kanunlar覺na boyun emee mecburdurlar. Dilin b羹t羹n hayat覺 kendiliinden oluur. Onun douu ve  Devamini Oku


Ilce ozel idare muduru nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ilce nedir ve ilce ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ozel nedir ve ozel ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Idare nedir ve idare ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor