Alt Basliklar

» Renklerin zellikleri
» Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m
» Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar
» Kurakl覺覺n Etkileri
» Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺
» Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar
» Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺
» Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r
» Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark
» Dalga Biriktirme ekilleri
» Dalga A覺nd覺rma ekilleri
» Dalga A覺nd覺rma Biriktirme ekilleri
» 2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺
» nl羹 biriyle yap覺lan m羹lakat 繹rnekleri
» Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir
» Pano nas覺l haz覺rlan覺r
» H羹rriyet Kasidesiyle Makber Kar覺lat覺rmas覺
» T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir
» S繹yleyiiyle ilgili bir paragraf
» Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir
» 襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri
» Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay
» Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Renklerin zellikleri

S覺cak Renklerin zellikleri

(K覺m覺z覺, Turuncu, Sar覺) Sicak renkler; aktif olup canli, tahrik edici ve g繹sterisli bir 繹zellige sahiptirler. Bir oda dekorasyonu na canlilik ve 癟esni verirler. Bir yeri aslindan daha k羹癟羹k g繹sterirler. Sicak renkler, sogukta ve serin yerlerde kullanilirsa sicaklilik ve canlilik verirler. Fakat sicak ortamda kullanilirsa, bunaltici ve rahatsiz edici bir etki yaratirlar.

Souk Renklerin zellikleri

(Yeil, Mavi, Mor) Souk renkler, insan覺n 羹zerinde ho serin, dinlendirici ve tazelik verici etkileriyle g繹ze 癟arparlar. Dolay覺s覺yla istirahat ve sakinlik ihtiyac覺m覺z覺 kar覺larlar. Bu renkler; bir yeri asl Devamini Oku


Araba Sevdas覺n覺n Dil ve Anlat覺m

Eserin dili anla覺l覺r nitelikte midir? Romanda 癟ounlukla osmanl覺ca kelimeler kullan覺lm覺tur.Arada Frans覺zca kelimeler de kullan覺lmaktad覺r.Araba sevdas覺 roman覺n覺n dili bu y羹zden anla覺l覺r nitelikte deildir? Yazar, s繹zc羹kleri kullan覺rken se癟ici davranm覺 m覺d覺r? Yazar覺n kulland覺覺 s繹zc羹kler 繹zellikle se癟ilmi gibidir.ok zengin anlaml覺 kelimeler kullan覺lm覺t覺r. Yazar, konumalarda ve anlat覺mlarda dili nas覺l kullanmaktad覺r? Genelde gayet d羹zg羹n bir anlat覺m dili vard覺r. Araba sevdas覺 roman覺nda anlat覺lanlar覺n覺n ger癟eklii belirlenmitir. Yazar覺n kendine g繹re 繹zg羹 anlat覺m覺 vard覺r. Anlat覺m  Devamini Oku


Araba Sevdas覺 Hakk覺nda Tahlil ve Yorumlar

ARABA SEVDASI ROMANI 襤襤N NE DED襤LER?

CEVDET KUDRET

Eserde, bat覺l覺lamay覺 hazmedemiyen z羹ppe tipi verilmitir. Roman覺n kahraman覺 Bihruz Bey, bir癟ok noktalarda, Ahmet Mithat’覺n Felatun Bey’ine benzemektedir. Olay覺 1869 y覺l覺nda ge癟en eser, g繹zlemlere dayan覺larak, realist bir y繹ntemle yaz覺lm覺t覺r.

MUSTAFA N襤HAT ZN

Recaizade Ekrem’in Araba Sevdas覺 gibi tam bir g繹zlem 羹r羹n羹 ve realist 繹l癟羹de bir roman覺 yazabilmesi her zaman i癟in 癟繹z羹lmeye ihtiyac覺 olacak bilinmeyenlerdendir. Olay覺n ge癟i zaman覺n覺n yazar覺n gen癟lik zaman覺na rastlam覺 olmas覺, Recaizade’nin bir gen癟lik hat覺ra ve g繹zlemi Devamini Oku


Kurakl覺覺n Etkileri

1- EKONOM襤K ETK襤LER襤

r羹nde Kay覺p Ekin alanlar覺n覺n verimliliinin azalmas覺 B繹cek istilas覺 Bitki hastal覺klar覺 r羹n kalitesinde d羹羹kl羹k S羹t ve iftlik Hayvanlar覺 Kayb覺 Otlaklar覺n verimliliinin azalmas覺 Halka a癟覺k otlaklar覺n kapat覺lmas覺 veya s覺n覺rland覺r覺lmas覺 Hayvanlar i癟in suyun temin edilememesi veya pahal覺l覺覺 Hayvanlar i癟in besin temin edilememesi veya pahal覺l覺覺 Kereste retiminde Kay覺plar Orman yang覺nlar覺 Aa癟 hastal覺klar覺 B繹cek istilas覺 Orman alanlar覺n覺n verimliliinin azalmas覺 Bal覺k retiminde Kay覺plar Bal覺k yetitirme alanlar覺na zarar覺 Suyun azalmas覺ndan dolay覺 yavru bal Devamini Oku


Ondal覺k say覺lar覺n yaz覺l覺覺

Say覺larda kesirler ve ondal覺k say覺lar virg羹l ile ayr覺l覺r: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26) (bk. Virg羹l 13). rnek: 15,2 (15 tam, onda 2), 5,26 (5 tam, y羹zde 26).


Kara mizah ve ironi aras覺ndaki farkl覺l覺klar

Ironi Nedir : (eski yunanca eirone穩a) s繹ylenenin tam tersinin kastedildii ifadedir. s繹ylenen ya da yap覺lan eylem, ciddi g繹r羹nt羹s羹 alt覺nda, kar覺t s繹ylenceyi ya da eylemi, 癟eliki noktas覺na 癟ekmeyi hedefler. mizahdan fark覺 olarak ,ironi daha eletirel yakla覺r. ironi mimik, jest ve tonlama ile s繹ylemek istenenin alt覺n覺, dolayl覺 癟izer. Kara mizah ise komedi ve hicvin alt t羹rlerinden biridir. Kara mizah y繹ntem olarak ironiyi kullan覺r. Yani ironi kara mizah覺n y繹ntemlerinden biridir.


Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺

Satirik iirin divan edebiyat覺nda kar覺l覺覺 nedir? Cevap : Bu t羹r iirlere Divan edebiyat覺nda hiciv, Halk edebiyat覺nda talama, yeni edebiyat覺m覺zda ise yergi verilir.


Kitap癟覺k Nas覺l Haz覺rlan覺r

Kitap癟覺k haz覺rlama i癟in 繹nce konu se癟ilmelidir. Sonra o konuyu neden se癟tiinizi k覺saca anlatabilirsiniz. Kitap癟覺覺n覺z覺 haz覺rlarken b羹y羹klerinizden, 繹retmenlerinizden destek ve fikir almaya 癟al覺覺n. Konunuzu detayl覺 olarak arat覺r覺n. Konunuzla ilgili yaz覺l覺 ve g繹rsel i癟erik toplay覺n. Konunuzla ilgili 繹nemli eyleri yaz覺n覺zda ayr覺ca belirtin. Mesela 繹zellikleri, 繹nemi, ne olduu, nerelerde kulan覺ld覺覺, ilk 繹rnekleri, ne zaman gibi sorular覺n cevaplar覺 yaz覺n覺zda olsun. Kar覺lat覺rmalar yapabilirsiniz. Benden bu kadar aa覺da sizin i癟in iki tane onu hakk覺nda kitap癟覺k haz覺rlama 繹rnei veriyorum. Kolay gelsin.

Kitap癟覺k Haz覺 Devamini Oku


Feodalizm ile derebeylik arasindaki fark

Feodalizim ile derebeylik arasindaki fark nedir ?


Dalga Biriktirme ekilleri

1- K覺y覺 Oku

Dalgalar覺n ta覺d覺覺 malzemeleri deniz i癟inde veya k覺y覺ya paralel bir ekilde biriktirmesiyle k覺y覺 oku oluur. K覺y覺 Oku

2- Lag羹n (K覺y覺 Set G繹l羹)

Koy ve k繹rfez 繹nlerinin k覺y覺 oklar覺 ile kapanmas覺 sonucu oluan g繹llere lag羹n ad覺 verilir. rnek: Durusu (Terkos), B羹y羹k ve K羹癟羹k ekmece, Akyatan G繹l羹. Lag羹n (K覺y覺 Set G繹l羹)

3- Tombolo (Balama Seti)

Denizdeki bir adan覺n k覺y覺 oklar覺 ile karaya balanmas覺 sonucu oluan ekillere  Devamini Oku


Dalga A覺nd覺rma ekilleri

R羹zgar覺n deniz yada g繹l y羹zeylerine 癟arparak su molek羹llerini harekete ge癟irmesiyle dalgalar oluur. Ancak gelgit ve deniz tabanlar覺nda meydana gelen depremler sonucu da dalgalar oluur. Denizlerde ve okyanuslarda g繹r羹len bir baka hareket ak覺nt覺lard覺r. Ak覺nt覺lar seviye fark覺 ve tuzluluk fark覺 gibi nedenlerle oluur.

1. Falez (Yal覺yar)

Y羹ksek k覺y覺larda dalgan覺n zamanla k覺y覺y覺 alttan oymas覺 ile oluan dik k覺y覺 ekline falez denir. Dalgalar, 癟arpt覺klar覺 y羹ksek k覺y覺lar覺 alttan a覺nd覺r覺r. Alttan oyulan k覺y覺lar覺n 羹st k覺s覺mlar覺 zamanla 癟繹ker. B繹ylece falez ad覺 verilen dik k覺y覺 ekilleri meydana gelir. Bu olay k覺y覺lar覺n git Devamini Oku


Dalga A覺nd覺rma Biriktirme ekilleri

Dalga A覺nd覺rma ekilleri

R羹zgar覺n deniz yada g繹l y羹zeylerine 癟arparak su molek羹llerini harekete ge癟irmesiyle dalgalar oluur. Ancak gelgit ve deniz tabanlar覺nda meydana gelen depremler sonucu da dalgalar oluur. Denizlerde ve okyanuslarda g繹r羹len bir baka hareket ak覺nt覺lard覺r. Ak覺nt覺lar seviye fark覺 ve tuzluluk fark覺 gibi nedenlerle oluur.

1. Falez (Yal覺yar)

Y羹ksek k覺y覺larda dalgan覺n zamanla k覺y覺y覺 alttan oymas覺 ile oluan dik k覺y覺 ekline falez denir. Dalgalar, 癟arpt覺klar覺 y羹ksek k覺y覺lar覺 alttan a覺nd覺r覺r. Alttan oyulan k覺y覺lar覺n 羹st k覺s覺mlar覺 zamanla 癟繹ker. B繹ylece falez ad覺 verilen dik k覺y覺 ekilleri  Devamini Oku


2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺 proje 繹devim var?


nl羹 biriyle yap覺lan m羹lakat 繹rnekleri

nl羹 biriyle yap覺lan m羹lakat 繹rnekleri

YAKUP KADR襤 KARAOSMANOLU NE D襤YOR?

- En 癟ok hangi eserinizi seversiniz? - En 癟ok, “Kiral覺k Konakla “Yaban”覺 severim. - Ni癟in? - “Kiral覺k Konak” bence roman tekniine uygun olan eserimdir. “Yaban’a gelince o, b羹t羹n mill簾 heyecanlar覺m覺 ta覺yan kitaplar覺mdan biri olmak dolay覺s覺yla bence 癟ok k覺ymetlidir. - Bug羹n hik璽ye ve romanc覺l覺覺m覺z覺 nas覺l buluyorsunuz? “- Bug羹nk羹 nesil, hik璽yecilikte eski nesli epeyce geride b覺rakm覺t覺r. Fakat hen羹z roman ad覺 verilebilecek bir b羹y羹k eser meydana gelmemitir. Belki yan覺l覺yorum, bug羹nk羹 telakkime g繹re r Devamini Oku


Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir

Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir? Cevap : 襤lk 3 madde


Pano nas覺l haz覺rlan覺r

Pano nas覺l haz覺rlan覺r. Olas覺l覺kla ilgili pano haz覺rlamam gerek nas覺l yapabilirim?


H羹rriyet Kasidesiyle Makber Kar覺lat覺rmas覺

H羹rriyet kasidesiyle makber kar覺latrmas覺n覺 etkinlik halinde istiyorum 繹devim var.


T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


S繹yleyiiyle ilgili bir paragraf

Soyleyiiyle ilgili bir yaz覺 yollar m覺s覺n覺z odevim varda hi癟bir fikrim yok lutfen yard覺m edin.


Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim

Osmanl覺'da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim nedir?


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


襤nsan Haklar覺 襤hlallerine Kar覺 繹z羹m nerileri

Soru: 襤nsan hakk覺 ihlallerine kar覺 sorunlar ve 癟繹z羹m 繹nerileri nelerdir?

Temel 襤nsan Haklar覺 Nelerdir

a. Yaama Hakk覺 b. Sal覺k Hakk覺 c. Eitim Hakk覺 d. M羹lk Edinme Hakk覺 e. Seyahat Hakk覺 f. Haberleme Hakk覺 g. Kanun n羹nde Kendini Savunma Hakk覺 h. Hak Arama Hakk覺 i. Se癟me ve Se癟ilme Hakk覺 j. zel Yaam覺n Gizlilii Hakk覺 k. Devlet Hizmetlerinden Eit Olarak Yararlanma Hakk覺…

繹z羹m nerileri

襤nsan haklar覺 ihlallerine 繹nlemenin en 繹nemli yolu kanun ve yasalard覺r. Kanun ve yasalar insan haklar覺na 繹nem verir ve korumaya 癟al覺覺rsa sorunlar覺n b羹y羹k k覺sm覺 ortadan kalkacakt覺r. Burda en 繹nemli i dev Devamini Oku


Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay

Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren Olay nedir? Cevap : Mondros Atekes antlamas覺


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Il ozel idaresinin gorevleri nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Il nedir ve il ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ozel nedir ve ozel ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Idaresinin nedir ve idaresinin ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor