Alt Basliklar

» Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim
» 襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti
» 襤癟 salg覺 bezleri nelerdir
» 襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 ne kontrol eder
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» Denizin d羹zlem olabilmesi i癟in gerekli artlar
» S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri
» Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺
» Nesneleri bulmak i癟in ne yapar覺z
» Atat羹rk Samsuna Ni癟in Gitti
» 襤癟 anadolu b繹lgesinde g繹r羹len toprak tipleri
» Erime ve Donma S覺cakl覺覺
» S覺cak 襤klimler
» Hicaz ve Yemen Cephesi
» Canl覺l覺k ve Metabolik Faaliyetlerin Devam覺 襤癟in
» Matematik 襤klim Kuaklar覺 ve S覺cakl覺k Kuaklar覺 Aras覺ndaki Fark
» Eklemlerin Hareket Bi癟imleri
» Din ve Vicdan zg羹rl羹羹
» Ak覺c覺l覺k
» Metinde Ak覺c覺l覺k
» Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi
» D羹nyada yaanan k繹t羹l羹kleri engellemek i癟in neler yapard覺n覺z
» Anayasa deiiklii i癟in ka癟 milletvekili oyu gerekir
» Hayatla Bilimsel Bilginin 襤癟 襤癟elii

Osmanl覺da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim

Osmanl覺'da t羹t羹n ticareti yapan kiiye verilen isim nedir?


襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retti

襤nsanlar yaz覺n覺n icad覺ndan itibaren 羹zerine yaz覺 yazmak amac覺yla neler 羹retmilerdir?


襤癟 salg覺 bezleri nelerdir

襤癟 salg覺 bezleri nelerdir? Hipofiz,tiroit,b繹brek羹st羹,pankreas ve eeysel bezlerdir.


襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 ne kontrol eder

襤steimiz d覺覺nda 癟al覺an i癟 organlar覺m覺z覺 kim kontrol eder? Omurilik soan覺.


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺rma yaparlar:
1- Fiziksel (Mekanik) Par癟alanma : G羹nl羹k ve y覺ll覺k s覺cakl覺k fark覺n覺n fazla olduu b繹lgelerde kayalar覺n ufalanmas覺d覺r. 繹llerde, y羹ksek dalarda ve karas Devamini Oku


Denizin d羹zlem olabilmesi i癟in gerekli artlar

Denizin d羹zlem olabilmesi i癟in gerekli artlar nelerdir ? Her yerde bas覺nc覺n da覺l覺m覺n覺n sabit olmas覺, r羹zgar覺n olmamas覺n覺 yani atmosferin sakin olmas覺n覺 salayana ve deniz y羹zeyinin bir d羹zlem kadar sabit ve hareketsiz olmas覺na sebep olacakt覺r. Fakat b繹yle bir durumun atmosferde olmas覺n覺 beklemek atmosfer termodinamiine ayk覺r覺d覺r ve ancak laboratuar ortamlar覺nda salanabilecek bir durumdur. Bu nedenle ve ayr覺ca d羹nya yuvarlak olduu denizi d羹zlem olarak g繹remeyiz. Ancak labaratuvar ortam覺nda bir su k羹tlesini d羹zlem haline getirebiliriz.

D羹zleme Aktarmak

D羹nya’n覺n kutuplardan bas覺k, Ekvator’dan ikin kendine has  Devamini Oku


S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri

S覺cakl覺覺n V羹cut zerine Etkileri Nedir

27-32 derece aras覺: S覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak oluan termal stresten dolay覺 halsizlik, sinirlilik, dola覺m ve solunum sisteminde bir 癟ok rahats覺zl覺k meydana gelebilir. 33-41 derece aras覺: ok s覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak kuvvetli termal stres ile birlikte 覺s覺 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 ve 覺s覺 yorgunluklar覺 oluabilir. 42-54 derece aras覺: Tehlikeli s覺cak. G羹ne 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 veya 覺s覺 bitkinlii meydana gelebilir. 55 derece ve 羹zeri: Tehlikeli s覺cak. Is覺 veya g羹ne 癟arpmas覺 tehlik Devamini Oku


Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺

Kald覺rma Kuvveti Cisimlere uygulanan s覺v覺 kald覺rma kuvveti s覺v覺n覺n 繹zk羹tlesine bal覺d覺r. Yukar覺daki ekillerde de g繹r羹ld羹羹 gibi ayn覺 cismin farkl覺 s覺v覺lardaki konumlar覺 farkl覺 olabilmektedir.S覺v覺 i癟indeki serbest cisimlere a覺rl覺k kuvveti ile kald覺rma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet d羹ey dorultuda ve z覺t y繹nl羹 kuvvetlerdir. Cisimlerin s覺v覺 i癟inde batmalar覺 veya y羹zmeleri yani s覺v覺daki durumlar覺 bu iki kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne bal覺d覺r. Kald覺rma Kuvveti ek Devamini Oku


Nesneleri bulmak i癟in ne yapar覺z

Nesneler hangi sorulara cevap verirler?

C羹mlede y羹klemin bildirdii iten etkilenen 繹e nesnedir. Y羹kleme sorulan “kimi, neyi, ne” sorular覺na cevap verir. Nesneler hal ekini al覺p almamalar覺na g繹re iki grupta incelenir.

1. Belirtili Nesne

Nesne g繹revinde bulunan s繹z, “-i” hal ekini alm覺sa, nesneye belirtili nesne denir. “i癟ekleri annesine verdi.” c羹mlesinde “i癟ekleri” nesnesi “-i” hal eki ald覺覺ndan belirtili nesnedir.

2. Belirtisiz Nesne

Nesne g繹revinde bulunan s繹z “-i” hal ekini almam覺sa nesne, belirtisiz nesnedir. “Annesi i癟in  Devamini Oku


Atat羹rk Samsuna Ni癟in Gitti

Bu kumandan Mustafa Kemal Atat羹rk’t羹 ve Atat羹rk uzun zamandan beri 羹lkenin i癟inde bulunduu bu umutsuz duruma 羹z羹l羹yor ve bireyler yapmak i癟in Anadolu’ya ge癟mek istiyordu. Bu O’nun i癟in bulunmaz f覺rsatt覺. Atat羹rk beraberindeki kiilerle beraber 16 May覺s 1919 Cuma g羹n羹 繹leden sonra “Band覺rma” ad覺ndaki eski bir vapurla Galata r覺ht覺m覺ndan ayr覺l覺r. 18 May覺s 1919 Pazartesi g羹n羹 beklenen yolculuun sonuna gelinir. Atat羹rk, 襤stanbul’dan balayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnas覺nda g繹revli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun’a ayak bast覺覺 g羹nden birka癟 g羹n sonra asker deil, sivil  Devamini Oku


襤癟 anadolu b繹lgesinde g繹r羹len toprak tipleri

襤癟 anadolu b繹lgemizde; 1. Kestane ve kahverengi step topraklar覺 2. Litosol ve retosol topraklar 3. ernezyomlar 4. K覺z覺l Renkli Akdeniz "Terra-Rossa" Topraklar覺 5. 襤ntrozonal Topraklar toprak 癟eitleri g繹z羹kmektedir. Konuyla ilgili detayl覺 yaz覺m覺z i癟in; http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=4855


Erime ve Donma S覺cakl覺覺

Erime Nedir


Kat覺 bir maddenin 覺s覺 alarak s覺v覺 hale ge癟mesine erime denir. Bir kat覺 maddeye 覺s覺 verildiinde, maddenin s覺cakl覺覺nda belirli bir deere kadar art覺 olur. Daha sonra madde s覺v覺 hale ge癟ene kadar s覺cakl覺k sabit kal覺r. Sabit kalan bu s覺cakl覺a maddenin erime s覺cakl覺覺 ad覺 verilir.

Donma Nedir


S覺v覺 haldeki bir maddenin souyarak kat覺 hale ge癟mesine donma denir. Bir saf maddenin erimeye balad覺覺 s覺cakl覺kla, donmaya balad覺覺 s覺cakl覺k ayn覺d覺r.rnein; su 0 Co ta donar, buz ise ayn覺 s覺cakl覺kta erir. Maddeler hangi s覺cakl覺kta eriyorsa, s覺v覺 halide ayn覺 s覺cakl覺kta donar. Donma s羹resince s覺cakl覺 Devamini Oku


S覺cak 襤klimler

1. Ekvatoral 襤klim


繚 Ekvator 癟evresinde, 0簞 - 10簞 Kuzey ve G羹ney enlemleri aras覺nda g繹r羹l羹r. 繚 Ekvatoral iklim, Amazon ve Kongo havzalar覺n覺n b羹y羹k bir kesiminde, Gine K繹rfezi k覺y覺lar覺na yak覺n b繹lgelerde, Filipinler, Endonezya ve Malezya'n覺n b羹y羹k bir b繹l羹m羹nde etkili olmaktad覺r. 繚 Y覺ll覺k ortalama s覺cakl覺k 25簞C dolay覺ndad覺r. Y覺ll覺k ve g羹nl羹k s覺cakl覺k fark覺 2 - 3簞C’yi ge癟mez. 繚 Y覺ll覺k ya覺 miktar覺 2000 mm den fazlad覺r.Her mevsim ya覺l覺 olmakla birlikte, ekinoks tarihlerinde ya覺 maksimum d羹zeye eriir. 繚 Ekvatoral b繹l Devamini Oku


Hicaz ve Yemen Cephesi

Cephenin A癟覺lma Nedeni


1. Osmanl覺 Devleti’nin kutsal yerleri 襤ngilizler’den korumak istemesi. 2. 襤ngilizler Araplar’覺 Osmanl覺 aleyhine k覺k覺rtm覺t覺r. 3. Fahrettin Paa 襤ngilizler’le ve Mekke Emiri erif H羹seyin ile m羹cadele etmi, baar覺l覺 olunamam覺t覺r.
I. D羹nya Sava覺 boyunca Osmanl覺 襤mparatorluu 4 T羹menlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal 襤slam ehirlerini korumaya 癟al覺t覺. 7. Kolordu'nun birer t羹meni Hicaz, Asir, San'a ve Hudeybe'de konuland覺r覺lm覺t覺. Uzakl覺k sebebiyle bu t羹menlere yeni asker, malzeme ve silah destei salanam覺yordu. 1916 y覺l覺nda 襤ngilizlerin k覺k覺rtmas覺yla, Araplar ke Devamini Oku


Canl覺l覺k ve Metabolik Faaliyetlerin Devam覺 襤癟in

Canl覺lar, canl覺l覺覺n覺 devam ettirebilmeleri i癟in metabolik faaliyetler ger癟ekletirmeli, yap覺m-onar覺m yapmal覺, b羹y羹y羹p gelimelidir. B羹t羹n bu faaliyetlerin ortak bir ihtiyac覺 vard覺r: Enerji. Yery羹z羹ndeki b羹t羹n canl覺lar覺n temel enerji kayna覺 g羹netir. Bitkiler, mavi-yeil algler, baz覺 bakteriler ve 繹glena taraf覺ndan ger癟ekletirilen fotosentez sonucu, g羹ne enerjisi kimyasal ba enerjisine d繹n羹t羹r羹l羹r. * Baz覺 bakteriler ve bunu takip eden besin zincirinde kullan覺lan enerji, kemosentez ile elde edilir. Fakat bu 癟ok k羹癟羹k bir orand覺r. B羹t羹n canl覺lar g羹ne enerjisinden dorudan yararlanamaz. Hayvanlar, insanlar, mantarlar vb. c Devamini Oku


Matematik 襤klim Kuaklar覺 ve S覺cakl覺k Kuaklar覺 Aras覺ndaki Fark

羹nk羹 matematik iklim kuaklar覺nda eksen eiklii, s覺cakl覺k kuaklar覺nda ise s覺cakl覺klar esas al覺nm覺t覺r. Matematik iklim kuaklar覺nda g羹ne 覺覺nlar覺n覺 geli a癟覺s覺, paralel ve meridyenler baz al覺n覺rken s覺cakl覺k kuaklar覺n覺n olumas覺nda yer’in ekli, kara ve denizlerin da覺l覺覺, s覺cak ve souk su ak覺nt覺lar覺 ile genel hava dola覺m覺 etkili olmutur.


Eklemlerin Hareket Bi癟imleri

Eklem Yap覺s覺 ve eitleri


Kemikler, yan yana ve u癟 uca geldiklerinde g繹revlerine ve hareket durumlar覺na g繹re aralar覺nda balant覺lar yaparlar. Bu balant覺lara eklem denir. Eklemler hareket derecesine g繹re 羹癟 b繹l羹mde incelenir:

Oynamaz Eklemler


Kafatas覺 gibi iskeletin hareket etmeyen k覺s覺mlar覺ndaki kemiklerde g繹r羹l羹r. Kemikler, 癟ok s覺k覺 ekilde birbirine testere dii gibi girinti ve 癟覺k覺nt覺larla bal覺d覺r.

Az Oynar Eklemler


Hareketleri s覺n覺rl覺 olan eklemlerdir. Omurlar覺n eklemleri bu tiptir. Omurlar birbiri 羹zerine dorudan doruya binmezler, aralar覺nda fibr繹z k覺k覺rdaktan yap覺lm覺 yast覺klar (diskler) Devamini Oku


Din ve Vicdan zg羹rl羹羹

Din ve vicdan 繹zg羹rl羹羹 kiinin istedii bir dine inanmas覺n覺 ve ibadetlerini serbest癟e yapabilmesini kapsar. Demokratik devletlerde serbest癟e kullan覺l覺rken bask覺c覺 y繹netimlerde ise bu 繹zg羹rl羹羹n kullan覺lmas覺 zor olur.


Ak覺c覺l覺k

Aheng-i Selaset


Ak覺c覺l覺k yani Aheng-i Selaset yaz覺 i癟inde s繹zc羹klerin kulaa ho gelecek ekilde uyumlu d羹zenlenmesidir. Bir yaz覺da, s繹zc羹klerin hi癟bir engele 癟arpmadan ak覺p gitme 繹zelliine, metnin hi癟bir ses p羹r羹z羹 olmadan s繹ylenir olma haline “ak覺c覺l覺k” denir. Ak覺c覺l覺k 繹zellikle iir t羹r羹 i癟in 癟ok 繹nemlidir. 羹nk羹 iirin m羹zik deerinin y羹kseklii, iirin deerlilii ile paralel d羹羹n羹l羹r. iir bir bak覺ma s繹zc羹kleri, sesleri a癟覺s覺ndan 繹l癟羹l羹, tart覺l覺 s繹ylemektir. iirde m羹zik anlam覺 g羹癟lendiren, hatta 癟eitlendiren, hayali zenginletiren bir unsurdur. iire bestesiz ark覺 g繹z羹yle ba Devamini Oku


Metinde Ak覺c覺l覺k

Ak覺c覺l覺k, edebiyat alan覺nda c羹mle ya da metinin kolayca okunabilirliini ya da dinlerken kulaa ho gelmesini anlatan bir 繹zelliktir. Metnin tak覺lmadan, kolayl覺kla s繹ylenir haline gelmesine ak覺c覺l覺k denir. Dier bir ad覺 heng-i sel璽settir. Okunan metinde ak覺c覺 bir dil her zaman tercih sebebidir. Anlam kargaalar覺, s覺k tekrarlanan s繹zc羹kler, uzun ve yorucu c羹mleler her daim ak覺c覺l覺覺 engelleyen unsurlard覺r. Bunlardan ar覺nd覺r覺lm覺 ve ak覺c覺 bir 羹slup kazand覺r覺lm覺 bir yaz覺 daha k覺sa s羹rede daha hevesle ve keyifle okunur ve genelde kiide devam覺n覺 okuma istei uyand覺r覺r. T羹rk edebiyat覺nda yaz覺lar覺nda ve eserlerinde ak覺c覺 羹slubu Devamini Oku


Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi

Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi nedir? Cevap : hep ve hi癟 kelimeleri z覺t anlaml覺 kelimelerdir ve aralar覺ndaki anlam ilikisi z覺t anlaml覺 kelimeler olacakt覺r. Konu hakk覺ndaki detayl覺 yaz覺m覺z覺 okumak i癟in aa覺daki linki takip edin. Kelimeler Aras覺ndaki Anlam 襤likileri : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=3974


D羹nyada yaanan k繹t羹l羹kleri engellemek i癟in neler yapard覺n覺z

Bence eitim bu konuda en 繹nemli eydir. 襤nsanlar覺 iyi eitebilirsek birbirine saha sayg覺l覺 daha anlay覺l覺 olan bireyler yetitirebiliriz. Buda toplum anlay覺覺n覺 gelitirir. Toplum yap覺s覺 gelitik癟ede k繹t羹l羹klerin giderek azalmas覺n覺 salayabiliriz. Bu nedenle 繹nce tek tek bireylerin eitimine b羹y羹k 繹nem verirdim. K繹t羹l羹klerin kayna覺na bakarsak ilk neden para, insanlar覺n h覺rslar覺 ve iletiimsizlik olarak g繹r羹r羹z. Bunuda b羹y羹k oranla eitimle yoketmemiz m羹mk羹n. Daha bilin癟li insanlar daha dikkatli t羹ketim, daha anlay覺l覺 bir toplum ve kaynaklar覺n daha sal覺kl覺 kullan覺lmas覺 demek. Hereyden 繹nce birbiriyle iletiim kurabilen bir Devamini Oku


Anayasa deiiklii i癟in ka癟 milletvekili oyu gerekir

Anayasa deiiklii i癟in ka癟 milletvekili ve ka癟 oy gerekir : TBMM’de anayasa deiiklii 繹nerisi, 330 milletvekilinin onay覺n覺 al覺rsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yap覺labilir. Anayasa deiikliinin nas覺l yap覺laca覺 T.C. Anayasas覺nda belirtilmitir. Yani, kanunla d羹zenlenir ve T.B.M.M. 羹ye tamsay覺s覺n覺n en az 1/3’羹n羹n imzas覺 (184 Milletvekili) ile teklif edilir. Kabul羹 i癟in ise nitelikli 癟ounluk gerekmektedir. Cumhurbakan覺 Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlar覺 bir daha g繹r羹羹lmek 羹zere TBMM ne g繹nderebilir. Meclis geri g繹nderilen kanunu 羹ye tam say覺s覺n覺n 2/3 ile aynen kabul ede Devamini Oku


Hayatla Bilimsel Bilginin 襤癟 襤癟elii

“Hayatta en hakiki m羹rit ilimdir.” Atat羹rk Bilim insan覺n i癟inde yaad覺覺 doay覺 ve toplumu, hatta kendisi anlamas覺n覺,kavramas覺n覺 ve bu alandaki olaylar覺 a癟覺klamay覺 bilmesini salar. Ama sadece bununla kal覺rsa bilimsel bilgi pasif, duraan bir bilgi; insan kafas覺nda bir s羹s olur. Oysa bilimsel bilgi sadece anlama, kavrama ve a癟覺klamakla yetinmez, kiide bir g羹癟 haline gelir, onun tabiat覺 kendi ihtiya癟lar覺 dorultusunda kullanabilmesini ve deitirmesini salar. Bilimin ama癟lar覺 konusunda birbirine z覺t ikig繹r羹 vard覺r. Baz覺lar覺na g繹re bilim, sadece ger癟eklerin a癟覺a 癟覺kmas覺na yard覺m eder. Bu nedenle bilimin hayata uygulanma Devamini Oku


Ic kuvvetler nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Ic nedir ve ic ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Kuvvetler nedir ve kuvvetler ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor