Alt Basliklar

» nl羹 biriyle yap覺lan m羹lakat 繹rnekleri
» Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺
» Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava
» 襤nk覺lap癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤lgili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Cumhuriyet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Laiklik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Devlet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Halk癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Milliyet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Atat羹rk 襤lke ve 襤nkilaplar覺n覺n Eletirilmesi
» Atat羹rk 襤lkeleri ve 襤nkilaplar覺 Aras覺ndaki 襤liki
» Olgu 襤ncelerken Yap覺lan Bilimsel Arat覺rma
» Atat羹rk 襤lkeleri Dorultusunda Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Atat羹rk 襤nkilaplar覺n覺n zellikleri
» Atat羹rk 襤nk覺laplar覺 Kronolojisi
» T羹rkiyede Tar覺m Alan覺nda Gelimeler
» Hukuk D羹zeni
» Sevr antlamas覺 hukuken neden ge癟ersizdir
» Eitim Alan覺nda Tanzimat
» Askerlik Alan覺nda Tanzimat
» Maliye Alan覺nda Tanzimat
» Hukuk Alan覺nda Tanzimat
» Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar
» Milliyet癟ilik ilkesi kapsam覺nda hangi ink覺laplar yap覺ld覺
» Hukuk ni癟in gereklidir

nl羹 biriyle yap覺lan m羹lakat 繹rnekleri

nl羹 biriyle yap覺lan m羹lakat 繹rnekleri

YAKUP KADR襤 KARAOSMANOLU NE D襤YOR?

- En 癟ok hangi eserinizi seversiniz? - En 癟ok, “Kiral覺k Konakla “Yaban”覺 severim. - Ni癟in? - “Kiral覺k Konak” bence roman tekniine uygun olan eserimdir. “Yaban’a gelince o, b羹t羹n mill簾 heyecanlar覺m覺 ta覺yan kitaplar覺mdan biri olmak dolay覺s覺yla bence 癟ok k覺ymetlidir. - Bug羹n hik璽ye ve romanc覺l覺覺m覺z覺 nas覺l buluyorsunuz? “- Bug羹nk羹 nesil, hik璽yecilikte eski nesli epeyce geride b覺rakm覺t覺r. Fakat hen羹z roman ad覺 verilebilecek bir b羹y羹k eser meydana gelmemitir. Belki yan覺l覺yorum, bug羹nk羹 telakkime g繹re r Devamini Oku


Sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s ink覺laplar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺

sosyal b覺l覺mler alan覺nda yap覺lm覺s cal覺smalar覺n toplum hayat覺na etk覺ler覺


Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava

Osmanl覺 ile Bizans aras覺nda yap覺lan ilk sava hangisidir? Cevap : Koyun Hisar Sava覺


襤nk覺lap癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤lgili Yap覺lan 襤nk覺laplar

apka Kanunu’nun 癟覺kar覺lmas覺 K覺l覺k-K覺yafette yap覺lan deiiklikler Latin Alfabesi’nin kabul羹 Latin Rakamlar覺’n覺n kabul羹 Takvim,saat, a覺rl覺k ve uzunluk 繹l癟羹lerinin deitirilmesi Hafta tatilinin Cuma g羹n羹nden Pazar g羹n羹ne al覺nmas覺 Tevhid-i Tedrisat kanunu (Eitim ve retim Birlii Yasas覺)


Cumhuriyet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

TBMM’nin a癟覺lmas覺 (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalar覺n覺n haz覺rlanmas覺 Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 (1 Kas覺m 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulmas覺 Kad覺nlara se癟me ve se癟ilme hakk覺n覺n verilmesi (1934) Ordunun siyasetten ayr覺lmas覺 (1924)


Laiklik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

Saltanat kald覺r覺ld覺 (1 Kas覺m 1922). Halifelik kald覺r覺ld覺 (3 Mart 1924). 3 Mart 1924 te er’iyye ve Evkaf Vek璽leti kald覺r覺ld覺. Yerine Diyanet ileri Bakanl覺覺 ve Vak覺flar Genel M羹簫d羹rl羹羹 kuruldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (覺retim Birlii Kanunu) 癟覺kart覺ld覺 (3 Mart 1924). Tekke, zaviye ve t羹rbeler kapat覺ld覺 (30 Kas覺m 1925). Medeni Kanun kabul edildi (17 覺ubat 1926). apka ink覺l璽b覺 yap覺ld覺 (1925). “Devletin dini 覺slam’d覺r.” maddesi anayasadan 癟覺kart覺ld覺 (10 Nisan 1928). Milletvekillerinin yemin ekli deitirildi (10 Nisan 1928). Alt覺 Atat羹rk ilkesi anayasaya girdi (5 覺ubat 1937).


Devlet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

Baz覺 繹zel T羹rk kurulular覺n覺n devletletirilmesi Milli Korunma Kanunu Yabanc覺lara ait ekonomik kurulular覺n devletleltirilmesi Kalk覺nma planlar覺n覺n haz覺rlanmas覺 (I. ve II. bel y覺ll覺k sanayi planlar覺) Devlet Bankalar覺n覺n kurulmas覺 (S羹merbank, Etibank)


Halk癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

TBMM’nin a癟覺lmas覺 (1920) Cumhuriyetin ilan覺 (1923) Soyad覺 Kanunun 癟覺kar覺lmas覺 (1934) Kad覺nlara siyasi haklar覺n verilmesi (1934) Millet mektepleri ve Halkevlerinin a癟覺lmas覺 K覺l覺k K覺yafet Kanunu’nun kabul羹 (1925) Aar vergisinin kald覺r覺lmas覺 (1925) Toplumda ayr覺cal覺k belirten unvanlar覺n kald覺r覺lmas覺 (1934)


Milliyet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

Milli bir T羹rk Devletinin kurulmas覺 TBMM’nin a癟覺lmas覺 (1920) Kabotaj Kanunu’nun 癟覺kar覺lmas覺 (1926) T羹rk Tarih Kurumunun kurulmas覺(1931) T羹rk Dil Kurumununkurulmas覺 (1932) Kapit羹lasyonlar覺n kald覺r覺lmas覺 Ba覺ms覺z g羹mr羹k politikas覺n覺n uygulanmas覺 Yabanc覺lara ait iktisadi kurulu覺lar覺n ulusalla覺t覺rmas覺 T羹rk Paras覺n覺 Koruma Kanunu’nun 癟覺kar覺lmas覺 Okullarda derslerin T羹rk癟e okutulmas覺


Atat羹rk 襤lke ve 襤nkilaplar覺n覺n Eletirilmesi

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


Atat羹rk 襤lkeleri ve 襤nkilaplar覺 Aras覺ndaki 襤liki

Atat羹rk羹n ilke ve ilkilaplar覺 birbirlerini tamamlay覺c覺 nitelie sahiptir. Atat羹rk 襤lkeleri, 癟adalama y繹n羹n羹 belirleyen ve Atat羹rk Devrimleri’ne temel tekil eden fikir ve d羹羹ncelerdir. Atat羹rk癟羹 D羹羹nce Sistemi i癟inde birbirine bal覺 bir b羹t羹n oluturan Atat羹rk 襤lke ve Devrimleri, T羹rkiye’yi 癟ada uygarl覺k d羹zeyine ulatirabilmek i癟in bilimsel d羹羹nceyi esas alan akl覺n ve mant覺覺n 癟izdii yollard覺r. Atat羹rk ilke ve ink覺laplar覺 birbirinden ayr覺lmaz bir b羹t羹nd羹r. Bu y羹zden baz覺 ink覺laplar (yenilikler) yaln覺zca bir ilke ile ilgili deil birka癟 ilkeyle yak覺ndan ilikilidir. B羹t羹n yeniliklerin as覺l kayna覺 ve Devamini Oku


Olgu 襤ncelerken Yap覺lan Bilimsel Arat覺rma

OLGUYU 襤NCELERKEN YAPILAN B襤L襤MSEL ARATIRMA BASAMAKLARI : 1-GZLEM YAPMA 2-GZLEM SONUCU H襤POTEZ SUNMA 3-SUNDUUMUZ H襤POTEZ襤 TEST ETME 4-H襤POTEZ襤 TEST ETT襤KTEN SONRA SONUCA ULAMA.


Atat羹rk 襤lkeleri Dorultusunda Yap覺lan 襤nk覺laplar

Atat羹rk羹n Cumhuriyet癟ilik, Devlet癟ilik, Halk癟覺l覺k, Laiklik, Milliyet癟ilik ilkesi gibi ilkeleri dorultusunda yap覺lan ink覺laplar覺 aa覺da okuyabilirsiniz..

Cumhuriyet癟ilik 襤lkesi 襤le Yap覺lan 襤nk覺laplar


TBMM’nin a癟覺lmas覺 (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalar覺n覺n haz覺rlanmas覺 Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 (1 Kas覺m 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulmas覺 Kad覺nlara se癟me ve se癟ilme hakk覺n覺n verilmesi (1934) Ordunun siyasetten ayr覺lmas覺 (1924)

Milliyet癟ilik 襤lkesi 襤le Yap覺lan 襤nk覺l璽plar


Milli bir T羹rk Devletinin kurulmas覺 TBMM’nin a癟覺lmas覺 (1920) Kabota Devamini Oku


Atat羹rk 襤nkilaplar覺n覺n zellikleri

Atat羹rk’羹n yapt覺覺 yeniliklerin 繹zellikleri aa覺da maddeler halinde s覺ralad覺k. T羹rk milletinin ileriye g繹t羹recek ve geri kalm覺l覺ktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir.T羹rkiye’yi 癟ada medeniyetler seviyesine ulat覺racak 繹zellikte olmas覺d覺r. Bozulmu ekonomiyi d羹zeltecek ve refah seviyesini yukar覺lara ta覺yacak 繹zelliktedir. Toplumda d羹zeni salamak ve devlet kar覺s覺nda herkesi eit yapma 繹zellii ta覺r. Vat覺n覺 igalden kurtaracak ve bir daha igale uramas覺n覺 engelleyecek nitelikler ta覺yor. Vatan覺 d羹manlardan temizlemeyi ama癟layan 繹zelliklere sahipti. Ak覺lc覺, ger癟ek癟i ve gelecei ina eden yenilikler  Devamini Oku


Atat羹rk 襤nk覺laplar覺 Kronolojisi

Atat羹rk Devrimleri Kronolojisi

1 Kas覺m 1922 Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in 襤lan覺 1923 襤zmir 襤ktisat Kongresi 3 Mart 1924 Halifeliin Kald覺r覺lmas覺 20 Nisan 1924 1924 Anayasas覺n覺n Kabul Edilmesi 1924 – 1937 Mecellenin Kald覺r覺lmas覺 1924 Tekilat覺 Esasiye Kanunu 1924 eriyye Mahkemelerinin Kapat覺lmas覺 3 Mart 1924 retimin Birletirilmesi 9 Austos 1924 ok Partili Hayata Ge癟i Denemeleri (Cumhuriyet Halk F覺rkas覺n覺n Kurulmas覺) 1925 ift癟inin zendirilmesi 1925 rnek iftliklerin Kurulmas覺 1925 Tar覺m Kredi Kooperatifleri’nin Kurulmas覺 17 ubat 1925 Aar (羹r) Ver Devamini Oku


T羹rkiyede Tar覺m Alan覺nda Gelimeler

Cumhuriyet H羹k羹meti'nin tar覺m ve 癟ift癟inin iyiletirilmesi amac覺yla kabul ettii esaslar unlard覺r: K繹yl羹den a覺r vergileri kald覺rmak. K繹ye para ve kredi salamak. K繹yl羹n羹n 羹r羹n羹n羹 gelitirme ve koruma. K繹yl羹n羹n bilgi ve g繹r羹羹n羹 y羹kseltmek. Topra覺 olmayan 癟ift癟ilere toprak da覺tmak. Osmanl覺 襤mparatorluu'nda Aar ad覺 verilen ve her t羹rl羹 toprak gelirinin %10'unun devlete verildii vergi sistemiyle k繹yl羹 ezilmi ve sefalete g繹t羹r羹lm羹t羹r. Cumhuriyet h羹k羹meti Aar usul羹n羹 kald覺rmaya karar verdi (17 ubat 1925). Yerine arazi vergisi kondu. K繹yl羹ye Para ve Kredi Temini: K繹yl羹ye 羹retim sermayesi sala Devamini Oku


Hukuk D羹zeni

Hukuk d羹zeni; bata Anayasa olmak 羹zere yasa, t羹z羹k, y繹netmelik, kararname gibi y羹r羹tmenin ilemleri ile salan覺r. Y繹netimde; genel tebli, genelge, b羹t癟e uygulama y繹nergeleri gibi d羹zenleyici ilemlerle bu d羹zenin salanmas覺na katk覺da bulunur. Y羹r羹tme ve y繹netimin d羹zenleyici ilemleri genel nitelikli olup, devletin t羹m 繹rg羹tlerini kapsar. Bu ilemler; belli konulara, kurumlara, yerel y繹netimlere ve 繹zel kurululara ilikin de olabilmektedir.


Sevr antlamas覺 hukuken neden ge癟ersizdir

Osmanl覺 ile itilaf devletleri aras覺nda imzalan覺p mebuslar meclisinin onay覺ndan ge癟medii i癟in hukuken ge癟ersiz bir anlamad覺r. Detay : Antlamay覺 imzalayan devletlere g繹z atacak olursak: Sevr Antlamas覺 T.B.M.M.h羹k羹meti ile deil 襤stanbul h羹k羹meti ile imzalanm覺t覺r. T.B.M.M. h羹k羹meti antlaman覺n taraflar覺 aras覺nda yer alm覺yordu. T.B.M.M.’nin antlamada taraf olmamas覺 Sevr Antlamas覺n覺 hukuken ge癟ersiz k覺lmaya yeterli sebep tekil etmektedir. Ayn覺 Ayastefanos Antlamas覺'nda olduu gibi bir antlaman覺n y羹r羹rl羹e girmesi Parlamento'nun onay覺na bal覺d覺r. Osmanl覺 Parlamentosu da覺lm覺t覺 meclisi mebusanda bu antlamay Devamini Oku


Eitim Alan覺nda Tanzimat

Abd羹lmecit, ilim ve sanat 繹retimini salayan okullar覺n kurulmas覺n覺 istiyordu. Padiah覺n emirlerini yerine getirmek, eitim ve 繹retim program覺n覺 d羹zenlemek i癟in 繹zel bir komisyon kuruldu. Komisyonun, milli eitime verilmesi gereken karakter hakk覺ndaki 癟al覺malar覺 bir kanuna baland覺. Bu konuda medresenin d覺覺nda devletin kontrol羹 alt覺nda bir dar羹lf羹nun kurulmas覺n覺, ortaokullar覺n a癟覺lmas覺, bu okullarla ilkokullar覺n ulema elinden al覺narak devlete verilmesi kararlat覺r覺ld覺. Kanunun yay覺nlanmas覺ndan sonra 癟覺kar覺lan bir hat ile milli eitim ilerinin y羹r羹t羹lmesi ve kontrol羹 takip etmek maksad覺yla bir de "Meclis-i Daimi-i Maarif-i Umumiye" k Devamini Oku


Askerlik Alan覺nda Tanzimat

Tanzimat'a kadar yap覺lan askerlik d羹zeyinde ocak eklinin d覺覺na 癟覺k覺lamad覺. Bu sebeple askerlik bir vatan 繹devi olamad覺. G羹lhane Hatt覺 H羹mayun'u ilk defa olarak tebaa i癟in haklar ve 繹devler kabul edildi. Tebaan覺n 繹devleri aras覺nda askerlik hizmeti 繹nemli bir yer tutuyordu. Nizami askerliin s羹resi 5 y覺l olarak belirlenmitir. 5 y覺l 繹devden sonra b覺rak覺lan nizami askerler 7 y覺l redif s覺n覺f覺nda hizmet g繹recekler ve her y覺l 1 ay n繹betle bal覺 olduklar覺 kazalar merkezlerine 癟ar覺lacaklard覺r. Her y覺l Mart覺n 1. g羹n羹 nizami askerler her ordunun 5/1'i nispetinde yenilenecektir. Bundan b繹yle subaylar 羹zerlerine sivil memurluklar alamayacaklard覺r.  Devamini Oku


Maliye Alan覺nda Tanzimat

Tanzimat'tan 繹nce devletin siyas簾 ve mal簾 ileri devlet adamlar覺n覺n isteine ve insaf覺na b覺rak覺l覺yordu. Halk覺n haks覺zl覺a uramamas覺 i癟in baz覺 tedbirler al覺nm覺t覺r. 1. Valilerin yetkilerinden olan mali ilerini 羹zerlerinden alarak defterdara verilmesi, 2. Vergilerin toplanmas覺ndan sorumlu maliye memurlar覺n覺n ve tahsildarlar覺n atanmas覺, 3. Vergilerin ayarlanmas覺nda ve toplanmas覺nda yetkileri olan belediye meclislerinin yetkilerinin geniletilmesi ve vilayet meclislerin kurulmas覺, 4. Devlet memurlar覺ndan m羹ltezimlik yapma hakk覺n覺n al覺nmas覺. Mustafa Reit Paa'n覺n maliyetle ilgili 癟ok geni hedefleri vard覺. Bu d羹羹ncelerinden fedak璽rl覺 Devamini Oku


Hukuk Alan覺nda Tanzimat

Yukar覺da da belirttiimiz gibi padiah art覺k mutlak h璽kim deildi. Onun 羹st羹nde kanunlar vard覺. G羹lhane Hatt覺 H羹mayun'undan alt覺 ay gibi k覺sa bir zamanda ceza kanunu ortaya konmutur. Frans覺zcadan k覺smen terc羹me eklinde d羹zenlenmi olan bu kanun tebaaya padiah taraf覺ndan verilmi haklar覺n bir garantisi olarak al覺nabildii gibi tebaan覺n kanun 繹n羹nde eitliinin bir sembol羹 olarak da kabul edilebilir. 1846'da memurlar覺n 繹dev, yetki ve sorumluluunu g繹stermek i癟in tertiplenen idare kanununda ileyecekleri su癟lara kar覺l覺k tutan cezalar belirtildi. B繹ylece haks覺z yere adam 繹ld羹rme, s羹rg羹ne g繹nderme, mala el koyma ve r羹vet olaylar覺 engell Devamini Oku


Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar

Atat羹rk milliyet癟ilii, T羹rk vatan覺n覺 ve milletini sevmek ve sahip 癟覺kmakla beraber, dier d羹nya uluslar覺n覺n da ba覺ms覺zl覺k ve toprak b羹t羹nl羹羹ne sayg覺 g繹stermek demektir. Ulusal kiilik ve benlik duygusu Atat羹rk milliyet癟iliinin ta kendisidir. “Yurtta bar覺 d羹nyada bar覺” diyen ulu 繹nder Atat羹rk, bu s繹zleriyle bar覺覺n en b羹y羹k temsilcisi olduunu da g繹zler 繹n羹ne sermektedir. Atat羹rk milliyet癟ilii b羹y羹k bir hog繹r羹y羹 i癟inde bar覺nd覺rmakta ve t羹m milletlerin ba覺ms覺zl覺k ve toprak b羹t羹nl羹羹ne sayg覺 g繹steren bir anlay覺覺 savunmaktad覺r. Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar -Yeni  Devamini Oku


Milliyet癟ilik ilkesi kapsam覺nda hangi ink覺laplar yap覺ld覺

Atat羹rk milliyet癟ilii, T羹rk vatan覺n覺 ve milletini sevmek ve sahip 癟覺kmakla beraber, dier d羹nya uluslar覺n覺n da ba覺ms覺zl覺k ve toprak b羹t羹nl羹羹ne sayg覺 g繹stermek demektir. Ulusal kiilik ve benlik duygusu Atat羹rk milliyet癟iliinin ta kendisidir. “Yurtta bar覺 d羹nyada bar覺” diyen ulu 繹nder Atat羹rk, bu s繹zleriyle bar覺覺n en b羹y羹k temsilcisi olduunu da g繹zler 繹n羹ne sermektedir. Atat羹rk milliyet癟ilii b羹y羹k bir hog繹r羹y羹 i癟inde bar覺nd覺rmakta ve t羹m milletlerin ba覺ms覺zl覺k ve toprak b羹t羹nl羹羹ne sayg覺 g繹steren bir anlay覺覺 savunmaktad覺r. Milliyet癟ilik ilkesi dorultusunda yap覺lan ink覺laplar -Yeni  Devamini Oku


Hukuk ni癟in gereklidir

襤ki kii birlikte yaamaya balay覺nca kurallar balar. Toplu halde yaayabilmek i癟in de ilk bata 繹zg羹rl羹羹m羹z羹n s覺n覺r覺n覺 bilmemiz laz覺m. En bata bu s覺n覺r覺 bilmeyenler hukukun dou sebebini oluturmutur. 襤te hukuk, insan davran覺lar覺n覺 deerlendiren, 癟覺kar 癟at覺malar覺na 癟繹z羹m getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir b羹t羹nd羹r.. 襤nsan-insan, insan-doa ilikilerinin insanl覺覺n ortak 癟覺kar覺 ve huzuru i癟in evrensel ilkelerle g羹vence alt覺na al覺nmas覺d覺r. 襤nsanlar覺n birarada yaamas覺ndan doan sorunlar覺 癟繹zmek, insanlar aras覺nda d羹zeni salamak i癟in gereklidir. Aksi halde d羹zen bozulur. Kimsenin  Devamini Oku


Hukuk alaninda yapilan inkilaplar nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Hukuk nedir ve hukuk ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Alaninda nedir ve alaninda ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Yapilan nedir ve yapilan ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor