S羹t homojen midir heterojen midir

S羹t homojen midir heterojen midir.


Pirin癟 hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Pirin癟 bak覺r ve 癟inkonun kar覺覺m覺ndan pirin癟 oluur.


Bronz hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Bronz bak覺r ile kalay覺n kar覺覺m覺ndan bronz oluur.


Lehim hangi iki elementin kar覺覺m覺ndan oluur

Lehim kurun ve kalay覺n kar覺覺m覺ndan lehim oluur.


Kar覺覺m Maddelere rnekler

HOMOJEN KARIIMLARA RNEKLER

• 繹zeltiler • ekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazl覺 Su • Alkol – 襤yot • Hava • ay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • T羹k羹r羹k • G繹zya覺 • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Ala覺mlar (elik, Lehim, Bronz, Pirin癟) • Sirke • Maden suyu • Metal para • elik • Deniz suyu • Lehim

HETOROJEN KARIIMLARA RNEKLER

• Demir tozu – K羹k羹rt tozu • Su – Tebeir tozu • Su – K羹k羹rt tozu • Su – Devamini Oku


Saf madde ve kar覺覺m aras覺ndaki farklar

Saf madde: Sadece kendi atomlar覺ndan oluur. Kar覺覺m: Farkl覺 t羹rde iki ve ya ikiden fazla atomun bir araya gelmesidir. Fark: Saf madde biri tek bir t羹r kar覺覺m ise iki t羹rden fazla atomun bir araya gelmesidir.

Saf madde ve kar覺覺m aras覺ndaki farklar


Saf Maddeler: 1. Saf madde yap覺lar覺nda tek cins taneik bulundururlar. 2. Saf ve homojendirler. 3. Sabit s覺cakl覺k ve bas覺n癟ta younluklar覺 sabittir yani karakteristtiktir 4. Hal deitirme s覺cakl覺klar覺 belirli ve sabittir. 5. Fiziksel yollarla daha basit maddelere ayr覺amazlar. 6. Ayn覺 cins tanecik i癟eriyorsa element farkl覺 cinsse bileik Kar覺覺mla Devamini Oku


Kar覺覺m

Birden fazla maddenin kimyasal 繹zellikleri deimeyecek ekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluan madde topluluuna kar覺覺m denir. Kar覺覺mlar homojen ve heterojen olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r.

Homojen Kar覺覺m

Her taraf覺nda ayn覺 繹zellii g繹steren, tek bir madde gibi g繹z羹ken kar覺覺mlard覺r. Homojen kar覺覺mlara genel olarak “癟繹zeltiler” de denir. Tuzlu su, ekerli su, alkoll羹 su, 癟eme suyu ile i癟erisinde bulunduumuz hava homojen kar覺覺ma 繹rnek verilir.

Heterojen Kar覺覺m

Her taraf覺nda farkl覺 繹zellik g繹steren tek bir madde gibi g繹z羹kmeyen kar覺覺mlard覺r. Yer Devamini Oku


Homojen ve Hetorejen Kar覺覺mlara rnekler

HOMOJEN KARIIMLARA RNEKLER : • 繹zeltiler • ekerli Su • Tuzlu Su • Asitli Su • Bazl覺 Su • Alkol – 襤yot • Hava • ay • Kola • Soda • Gazoz • Kolonya • Ter • T羹k羹r羹k • G繹zya覺 • Ham petrol • Cam (Si, Na2O) • Ala覺mlar (elik, Lehim, Bronz, Pirin癟) • Sirke • Maden suyu • Metal para • elik • Deniz suyu • Lehim HETOROJEN KARIIMLARA RNEKLER : • Demir tozu – K羹k羹rt tozu • Su – Tebeir tozu • Su – K羹k羹rt tozu • Su – Ya • Devamini Oku


Bileik ve kar覺覺m aras覺 farklar

Bileik ve kar覺覺m aras覺 farklar Bileikler ayn覺 cins molek羹llerden, kar覺覺mlar farkl覺 cins atom veya molek羹llerden meydana gelir. Bileikle kimyasal yollarla, kar覺覺mlar fiziksel yollarla birletirilir-ayr覺t覺r覺l覺rlar. Bileikteki atomlar belirli k羹tle oranlar覺nda birleirlerken kar覺覺mlar i癟in belirli bir oran yoktur. Bileiklerin sabit bir 繹z k羹tleleri varken kar覺覺mlar覺n 繹z k羹tleleri kar覺覺mdaki maddelerin birleme oranlar覺na bal覺 olarak deiir.


Homojen Kar覺覺m

Kar覺覺m Nedir ? Birden fazla maddenin kimyasal 繹zellikleri deimeyecek ekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluan madde topluluuna kar覺覺m denir. Kar覺覺mlar homojen ve heterojen olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r.

Homojen kar覺覺m

Her taraf覺nda ayn覺 繹zellii g繹steren, tek bir madde gibi g繹z羹ken kar覺覺mlard覺r. Homojen kar覺覺mlara genel olarak “癟繹zeltiler” de denir. Tuzlu su, ekerli su, alkoll羹 su, 癟eme suyu ile i癟erisinde bulunduumuz hava homojen kar覺覺ma 繹rnek verilir.

Heterojen kar覺覺m

Her taraf覺nda farkl覺 繹zellik g繹steren tek bir madde gibi g繹z羹kmeyen kar覺覺mla Devamini Oku


Kar覺覺mlar

Birden fazla maddenin kimyasal 繹zellikleri deimeyecek ekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluan madde topluluuna kar覺覺m denir. Kar覺覺mlar homojen ve heterojen olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r.

Homojen Kar覺覺m

Her taraf覺nda ayn覺 繹zellii g繹steren, tek bir madde gibi g繹z羹ken kar覺覺mlard覺r. Homojen kar覺覺mlara genel olarak “癟繹zeltiler” de denir. Tuzlu su, ekerli su, alkoll羹 su, 癟eme suyu ile i癟erisinde bulunduumuz hava homojen kar覺覺ma 繹rnek verilir.

Heterojen Kar覺覺m

Her taraf覺nda farkl覺 繹zellik g繹steren tek bir madde gibi g繹z羹kmeyen kar覺覺mlard覺r. Yer Devamini Oku


homojen kar覺覺m

homojen kar覺覺m : madde da覺l覺m覺 ve 繹zellikleri her yerinde ayn覺 olan kar覺覺mlard覺r. (癟繹zeltiler, ala覺mlar, gaz kar覺覺mlar覺 v.s.) homojen kar覺覺mda kar覺an madde 癟eitleri g繹zle ay覺rt edilemezler. 繹rnek : tuzlu su, 癟ay, kolonya, kaynak suyu…


heterojen kar覺覺m

heterojen kar覺覺m : madde da覺l覺m覺 ve 繹zellikleri her yerinde ayn覺 olmayan kar覺覺mlard覺r. 繹rnek : ayran, meyve suyu, s羹t, 癟amurlu su, toprak, yal覺 su…


Heterojen karisim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Heterojen nedir ve heterojen ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Karisim nedir ve karisim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor