Alt Basliklar

» Tarihi Eserler Neden nemlidir
» Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler
» K羹resel Is覺nma Hayat覺m覺z覺 Nas覺l Etkiliyor
» N羹fusu Etkileyen Beeri Fakt繹rler
» mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir
» Trafik 襤aretleri Neden nemli
» Atmosfer Bas覺nc覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler
» 襤klimi etkileyen beeri fakt繹rler
» 襤klimi etkileyen fakt繹rler
» Bir eyi bilmek kadar o bilgiyi doru sunabilmek de 繹nemlidir
» D羹nyada nemli K繹rfezler
» T羹rkiyedeki nemli K繹rfezler
» nemli T羹rk Haritac覺lar覺
» Haritac覺l覺k Tarihinde nemli T羹rk Bilim Adamlar覺
» Atat羹rk edebiyat覺n en 繹nemli ne arac覺 olarak g繹rm羹t羹r
» D羹nyadaki nemli Nehirler
» K羹lt羹r羹m羹zde su ve 癟emeler ni癟in 繹nemli bir yer tutar
» Realizmin nemli Sanat癟覺lar覺
» T羹rkiyede Sanayinin Gelimesini Etkileyen Fakt繹rler
» Yurdumuzun nemli S覺ra Dalar覺 ve Tek Dalar覺
» T羹rkiyede Ula覺m覺 Etkileyen Doal ve Beeri Fakt繹rler
» Marmara B繹lgesinin nemli Dalar覺 Nelerdir
» N羹fusun Corafi Da覺l覺覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler

Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlayabilmek i癟in 繹nemlidir.Tarihi eserlerden elde edilen verilerle g羹n羹m羹zden binlerce y覺l 繹nce yaami bir toplumun ne yediinden, nas覺l yaad覺覺na kadar bir癟ok bilgiye ulamam覺zda bize yard覺mc覺 olur.Tarihi eserler bulunduu b繹lgede yaam覺 toplumlar覺n 繹zelliklerini ta覺d覺覺ndan kimlerin o b繹lgede hangi y覺llarda nas覺l yaad覺覺n覺, ne yediklerini, ne i癟tiklerini, ne giydiklerini,nas覺l binalar yapt覺klar覺n覺,ne ekip ne bi癟tiklerinden,dini inan癟lar覺na kadar bir癟ok bilgiyi bizlere vermektedir.Her toplumun kendine ait 繹zellikleri olduundan yap覺 bi癟 Devamini Oku


Toplumsal Deimeyi Etkileyen Fakt繹rler

a. Fiziksel evre

Toplumun yaad覺覺 b繹lgedeki t羹m yer 羹st羹 ve yer alt覺 kaynaklar覺 ve b繹lgenin iklime dayal覺 繹zellikleri toplumun yaam bi癟imini etkiler. zellikle doada meydana gelen deprem, sel, salg覺n hastal覺klar 癟evre ile n羹fus aras覺ndaki dengeyi bozar, toplumsal yaam bi癟imini belirler. rnein: 17 Austos Depreminin ard覺ndan T羹rkiye’de yerleim birimlerine yakla覺m覺n deimesi.

b. Bilim ve Teknoloji

Makineleme, iletiim ara癟lar覺ndaki gelimeler, ula覺m olanaklar覺n覺n artmas覺, gibi fakt繹rler insan ve toplum yaam覺n覺 b羹y羹k 繹l癟羹de deitirebilir. Teknolojinin en 繹nemli g繹revi insan覺n doay覺 denetlem Devamini Oku


K羹resel Is覺nma Hayat覺m覺z覺 Nas覺l Etkiliyor

K羹resel 覺s覺nma nelere yol a癟覺yor ve hayat覺m覺z覺 nas覺l etkiliyor ? D羹nya iklim sisteminde deiikliklere neden olan k羹resel 覺s覺nman覺n etkileri en y羹ksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar d羹nyan覺n her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi y羹kseliyor ve k覺y覺 kesimlerde toprak kay覺plar覺 art覺yor.rnein 1960’lar覺n sonlar覺ndan bu yana Kuzey Yar覺k羹re’de kar 繹rt羹s羹nde y羹zde 10’luk bir azalma oldu. 20’inci y羹zy覺l boyunca deniz seviyelerinde de 10-25 cm aras覺nda bir art覺 olduu saptand覺. K羹resel 覺s覺nmaya bal覺 olarak d羹nyan覺n baz覺 b繹lgelerinde kas Devamini Oku


N羹fusu Etkileyen Beeri Fakt繹rler

襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r. Bu tan覺ma g繹re iklime etki eden beeri unsurlar olarak unlar覺 sayabiliriz;

1. ehirleme

B羹y羹k ehirler sunduu olanaklar nedeniyle n羹fus ve yerleimi etkilerler.

2. Sanayileme

B羹t羹n D羹nya’da olduu gibi T羹rkiye’de de, sanayilemenin artt覺覺 yerlerde n羹fus younluu artm覺t覺r. 襤stanbul, 襤zmit, Adapazar覺, Bursa, Adana ve 襤zmir buna 繹rnektir. Fabrikalar i imkan覺  Devamini Oku


mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir

mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir. Soru: Bu c羹mledeki kalem s繹zc羹羹 hangi anlam覺nda kullan覺lm覺t覺r? Cevap : Bu c羹mlede kalem yazarlar覺ndan biridir anlam覺nda kullan覺lm覺t覺r.


Trafik 襤aretleri Neden nemli

Trafik kurallar覺, yaya ve s羹r羹c羹lerin yolda giderken uymalar覺 gereken kurallard覺r. G羹n羹m羹zde, 繹zellikle b羹y羹k kentlerde insan ve ara癟 say覺s覺 癟ok artm覺t覺r. Yollar kalabal覺kt覺r. Yaya ve s羹r羹c羹lerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almalar覺, ancak bu kurallara uymalar覺na bal覺d覺r. Trafik iaret ve levhalar覺 genel anlamda hayati bir 繹neme sahiptir. Hem ara癟lar覺n hemde insanlar覺n bir uyum i癟erisinde olmas覺 i癟in trafik iaret ve levhalar覺 癟ok 繹nemlidir.Trafikte insanlar覺n ve ara癟lar覺n nas覺l bir d羹zen i癟erisinde olmas覺 gerektiini, nerede nas覺l hareket etmesi gerektiini bu trafik iaret ve levhalar覺 belirler. Ee Devamini Oku


Atmosfer Bas覺nc覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler

Atmosfer bas覺nc覺n覺 etkileyen fakt繹rler unlard覺r;

1. S覺cakl覺k

Hava 覺s覺nd覺k癟a genleir ve hafifler. Souduk癟a s覺k覺覺r ve a覺rla覺r. Bu nedenle havan覺n souk olduu yerlerde bas覺n癟 y羹ksek, s覺cak olduu yerlerde d羹羹kt羹r. Yani s覺cakl覺kla bas覺n癟 aras覺nda ters orant覺 vard覺r. Bu y羹zden ekvatorda al癟ak bas覺n癟 alan覺, kutuplarda ise y羹ksek bas覺n癟 alan覺 bulunur.

2. Mevsim

Mevsime g繹re s覺cakl覺k deitii i癟in atmosfer bas覺nc覺 da deiir. rnein; T羹rkiye’de yaz mevsiminde daha 癟ok al癟ak bas覺n癟 alanlar覺, k覺 mevsiminde ise y羹ksek bas覺n癟alanlar覺 oluur.

3. Y羹kseklik

Y羹kselti ile bas覺n癟 aras Devamini Oku


襤klimi etkileyen beeri fakt繹rler

襤nsanlar taraf覺ndan yap覺lan yap覺lara beeri unsur denir. Beeri unsurlara aras覺nda; ula覺m yani yollar, barajlar, g繹letler, k覺sacas覺 insan eliyle yap覺lm覺 ve insan yaam覺na etki eden ne kadar unsur varsa beeri unsur olarak tan覺mlan覺r. Bu tan覺ma g繹re iklime etki eden beeri unsurlar olarak unlar覺 sayabiliriz; 1. Fabrika art覺k ve sal覺n覺mlar覺: Yine fabrikalardan doaya sal覺nan gazlar ve sulara kar覺an kimyasallar nedeniyle iklim deiikliine neden olur. Asit yamurlar覺 gibi. 2. Atmosfere zarar veren gazlar: Yine insan yap覺m覺 doaya kar覺an gazlar atmosferi dolay覺s覺yla iklimi etkilemektedir. Ozon tabakas覺n覺n delinmesi gibi. < Devamini Oku


襤klimi etkileyen fakt繹rler

1) Matematik konumu: T羹rkiye bulunduu konumdan dolay覺 k覺覺n kutuplardan gelen souk hava k羹tlelerinin, yaz覺n da Tropikal kuaktan gelen s覺cak hava k羹tlelerinin etkisindedir. Ayr覺ca g羹ne 覺覺nlar覺n覺n d羹me a癟覺s覺nda y覺l boyunca b羹y羹k farklar vard覺r. Bunun sonucu olarak y覺ll覺k s覺cakl覺k fark覺 da fazlad覺r. 2) Yer ekilleri (Y羹kselti, dalar覺n uzan覺 dorultusu ve bak覺): Yurdumuzun kuzeyinde ve g羹neyinde dalar k覺y覺ya paralel uzand覺覺ndan k覺y覺 ile i癟 kesim aras覺nda buralarda iklim farkl覺l覺覺 fazlad覺r. Ege b繹lgesinde ise dalar k覺y覺ya dik uzand覺覺ndan farkl覺l覺k azd覺r. Y羹kseltinin etkisiyle s覺cakl覺k T羹rk Devamini Oku


Bir eyi bilmek kadar o bilgiyi doru sunabilmek de 繹nemlidir

Soru : “Bir eyi bilmek kadar o bilgiyi doru sunabilmek de 繹nemlidir.” C羹mlesinin ne anlama geldiini a癟覺klay覺n覺z? Cevap : Anlat覺mda dilin ve anlat覺m eklinin ne kadar 繹nemli olduunu s繹yl羹yor; 癟羹nk羹 doru eyi yanl覺 ifadelerle anlatt覺覺m覺zda doru, doru olmaktan 癟覺kar. Bu sebeple doru ifade etmek ve etkili bir anlat覺m anlat覺lan覺n a癟覺k, anla覺l覺r ve doru anla覺lmas覺n覺 salar.


D羹nyada nemli K繹rfezler

Finlandiya K繹rfezi Basra K繹rfezi Fundy K繹rfezi Meksika K繹rfezi Hudson K繹rfezi Alaska K繹rfezi Bengal K繹rfezi Gine K繹rfezi Kaliforniya K繹rfezi


T羹rkiyedeki nemli K繹rfezler

T羹rkiyedeki nemli K繹rfezler Antalya K繹rfezi Edremit K繹rfezi Erdek K繹rfezi Gemlik K繹rfezi G繹kova K繹rfezi Mersin K繹rfezi Saros K繹rfezi 襤skenderun K繹rfezi 襤zmir K繹rfezi 襤zmit K繹rfezi T羹rkiyedeki K繹rfezler (Detay) Marmara k覺y覺lar覺 : Marmaran覺 Trakya b繹l羹m羹 d羹zd羹r. Anadolu k覺y覺la ise, girintili 癟覺k覺nt覺l覺d覺r. Burada karaya olduk癟a sokularak bir girinti meydana getiren 襤zmit k繹rfezi, Gemlik k繹rfezi, Erdek ve Band覺rma k繹rfezleri vard覺 Burada ayn覺 zamanda Samanl覺 ve Kap da yar覺madalar覺 da meydana gelmiti Marmara denizi, 襤stanbul boaz覺 Karadenize anakkale boaz覺 ile Ege denizine a癟覺l覺r. Bu iki boaz da, Devamini Oku


nemli T羹rk Haritac覺lar覺

Ali Macar Reis

Ali Macar Reis bilindii kadar覺yla ilk T羹rk Atlas覺n覺 yapan kiidir. Bu nedenle yap覺lan atlas 癟al覺mas覺 ona ithaf edilmitir. 7 haritadan oluan Ali Macar Reis Atlas覺 bug羹n Topkap覺 Saray覺’nda sergilenmektedir.osmanl覺 den覺z har覺tac覺s覺 olarakta b覺l覺n覺r.. atlasta yer alan yedi harita : 1. Azak denizi, Karadeniz ve Marmara sahil kent ve limanlar 2. Akdeniz, Ee denizi, Mora yar覺m adas覺, Adriyatik sahilleri, Anadolu'nun baz覺 sahil kentleri 3. Akdeniz, 襤talya, Adriyatik sahilleri, Kuzey Afrika 4. Bat覺 Akdeniz, 襤berik yar覺madas覺, Gaskonya k繹rfezi, Kuzey Afrika 5. 襤ngiltere, 襤sko癟ya, Almanya sahilleri 6. 襤stanbul Boaz覺, Gi Devamini Oku


Haritac覺l覺k Tarihinde nemli T羹rk Bilim Adamlar覺

TRK HAR襤TACILII TAR襤H襤 (1895 - 1995) T羹rk Haritac覺l覺覺n覺n 100. kurulu y覺l覺 An覺s覺na Prof.Dr. Muzaffer ERBET襤 襤STANBUL 1999

B襤YOGRAF襤LER

ABDURRAHMAN EF. 19. y羹zy覺l balar覺nda sk羹dar'da kurulan Dar羹t-tabaatil-amire (Matbaay覺 Amire) ad覺n覺 ta覺yan bas覺mevi m羹d羹r羹d羹r. 1803 de bir atlas覺 bas覺lm覺t覺r. III. Selim zaman覺nda M羹hendishane-i Berri-i H羹may羹n de geometri 繹retmenlii yapm覺t覺r. Bu y羹zden m羹derris lakab覺 vard覺r. ABDURRAHMAN SOF襤 D.:884 Rey .:976 Badat T羹rk astronomu As覺l ad覺 Abdurahman bin mer Mehmed bin Sehl el Sufi el Horasanidir. K羹癟羹k yata astronomiye merak sard覺 Devamini Oku


Atat羹rk edebiyat覺n en 繹nemli ne arac覺 olarak g繹rm羹t羹r

Atat羹rk edebiyat覺 ilerlemenin, geliimin, medeniyetin, g羹zelliin temeli ve arac覺 olarak g繹rmektedir. Atat羹rk'羹n her t羹r羹yle 羹zerinde durduu bir sanat dal覺 da edebiyatt覺r. Edebiyat覺n tan覺m覺n覺 yapan Atat羹rk der ki: “Edebiyat denildii zaman u anla覺l覺r: S繹z ve manay覺, yani insan dima覺nda yer eden her t羹rl羹 bilgileri ve insan karakterinin en b羹y羹k duygular覺n覺, bunlar覺 dinleyenleri veya okuyanlar覺 癟ok alakal覺 k覺lacak surette s繹ylemek ve yazmak sanat覺.” Bug羹n i癟indir ki edebiyat, ister nesir halinde olsun, ister naz覺m eklinde olsun, t覺pk覺 resim gibi, heykelt覺ral覺k gibi, bilhassa musiki gibi, g羹zel sanatlardan s Devamini Oku


D羹nyadaki nemli Nehirler

Amazon Nehri Amazon Nehri, ta覺d覺覺 su bak覺m覺ndan d羹nyan覺n en b羹y羹k, uzunluk bak覺m覺ndan da d羹nyan覺n ikinci nehridir. B羹y羹k Okyanus yak覺nlar覺nda, And dalar覺ndan doar. Douya doru akarak Atlas Okyanusu'na d繹k羹l羹r. Uzunluu 6299 km, denize ta覺d覺覺 su saniyede 120000 m3't羹r. En 繹nemli kolu Madeira (3500 km) nehridir. Amazon'un az覺ndaki 癟eitli adalar覺n en b羹y羹羹 42000 km2 y羹z繹l癟羹m羹 olan Marajo'dur. Nehrin az覺ndan binlerce kilometre i癟erilere doru 癟eitli b羹y羹kl羹kte gemiler iler. Ta覺d覺覺 su miktar覺 Mississippi, Nil, ve Yangtze Nehirlerinin ta覺d覺klar覺 sular覺n toplam覺ndan fazlad覺r Devamini Oku


K羹lt羹r羹m羹zde su ve 癟emeler ni癟in 繹nemli bir yer tutar

Osmanl覺, suyun k覺ymetini de, hikmetini de idrak etmi, idrak ettii i癟in de 繹nce bir “su k羹lt羹r羹” oluturmu, ard覺ndan da suyu medeniyete d繹n羹t羹rm羹t羹r. Bu ayn覺 zamanda bir “temizlik medeniyeti”dir. Suyu aziz bilen Osmanl覺, su medeniyetinin kimi m羹tevaz覺, kimi aaal覺 yans覺malar覺 olan 癟emelerle ehirlerini s羹slemitir. Madem ki, “temizlik imandand覺r” ve su her t羹rl羹 temizliin ana malzemesidir, g羹nde be kez abdest alan Osmanl覺 insan覺n覺n su ile hair neir olmas覺 ve bir su k羹lt羹r羹, hatta medeniyeti oluturmas覺 ka癟覺n覺lmazd覺. Ayr覺ca su medeniyeti atas繹zlerimize de yans覺m覺, “Su akarke Devamini Oku


Realizmin nemli Sanat癟覺lar覺

D羹nya Edebiyatta Realizmin nemli Sanat癟覺lar覺: H. de Balzac…………………. roman, 繹yk羹, tiyatro Stendhal……………………….. roman Gustave Flauberte………… roman Dostoyevski………………….. roman Tolstoy………………………….. roman A. ehov……………………….. 繹yk羹, tiyatro M. Gorki…………………………. roman Danielde Foe………………… roman Charles Dick Devamini Oku


T羹rkiyede Sanayinin Gelimesini Etkileyen Fakt繹rler

1-eitli ve bol hammadde varl覺覺. 2-Gerekli eneji i癟in 羹lkemizde zengin ta k繹m羹r羹 ve yak覺n覺nda demir yataklar覺 bulunmas覺. G羹癟l羹 ve bol Su kaynaklar覺. 3-Son y覺llarda termik santrelerin doal gaza d繹n羹t羹r羹lme 癟al覺malar覺na 繹nem verilmektedir. 4-H覺dro-elektrik santralerine gelince ;akarsular覺n Suyun d羹羹 g羹癟羹nden Elektrik enerjisi salamak i癟in son y覺llarda b羹y羹k barajlar yap覺lm覺 ve bir k覺smada yap覺lmaktad覺r.

Sanayinin Gelimesinden Etkili Olan Fakt繹rler


Bunlar覺n bal覺calar覺 unlard覺r:

1. Sermaye


Sanayi tesislerinin yap覺m覺, makine ve te癟hizat al覺m覺, ilenecek hammaddenin al覺m覺 ve i Devamini Oku


Yurdumuzun nemli S覺ra Dalar覺 ve Tek Dalar覺

Da Nedir Genel olarak i癟 kuvvetlerin eseri olan dalar 羹lkemizin farkl覺 b繹lgelerinde farkl覺 bi癟imlerde kar覺m覺za 癟覺karlar. Bu bak覺mdan baz覺 b繹lgelerimizde yan bas覺n癟lar neticesinde Alp sistemine bal覺 s覺radalar oluurken, kimi yerde de sert k羹tlelerin k覺vr覺lamay覺p eprojenik hareketlerle y羹kselmesi neticesinde ortaya 癟覺kan y羹ksek k羹tleler dalar覺 meydana getirmitir. Baz覺 b繹lgelerimizde ise k覺r覺klar boyunca y羹zeye 癟覺kan lavlar覺n birikmesi ile dalar ortaya 癟覺km覺t覺r. Buna g繹re 羹lkemizde farkl覺 b繹lgelerde farkl覺 bi癟imde g繹r羹len dalar s覺radalar, tekdalar, k羹tlesel dalar olmak 羹zere 羹癟 grupta incelenebilir. 1.  Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m覺 Etkileyen Doal ve Beeri Fakt繹rler

Ula覺m覺 etkileyen en 繹nemli doal fakt繹r yer ekilleridir. Akdeniz ve Karadeniz b繹lgelerinde dalar覺n k覺y覺ya paralel uzanmas覺 ve ortalama y羹kseltinin fazla olmas覺ndan dolay覺 ula覺m yolu a癟mak 癟ok zor olmaktad覺r. Bunun yan覺nda k繹pr羹 ve t羹nel yap覺m覺 maliyeti art覺rmaktad覺r. Ayr覺ca dalar覺 yaran derin akarsu vadileri ula覺m覺 zorlat覺rmaktad覺r. 襤klim koullar覺 da ula覺m覺 繹nemli 繹l癟羹de etkiler. Don olay覺, kar, sis ve seller ula覺m覺 engeller veya zorlat覺r覺r. zellikle Dou Anadolu B繹lgesi’nde kar ya覺覺 ve don olaylar覺, Karadeniz B繹lgesi’nde de heyelanlar ula覺m覺 olumsuz olarak etkilemektedir. Yol yap覺m masraflar Devamini Oku


Marmara B繹lgesinin nemli Dalar覺 Nelerdir

Marmara B繹lgesi, ortalama y羹kseltisi en az b繹lgedir. Fazla engebeli bir yap覺ya sahip deildir. Yerekilleri sade olduu i癟in ula覺m覺 da kolayd覺r. Da覺n覺k yerlemi 癟eitli dalar覺 vard覺r. Bunlar覺n en b羹y羹羹 Bursa'daki Uluda'd覺r. Y羹kseklii 2543 metredir. Marmara B繹lgesi'nin Dalar覺: Y覺ld覺z Dalar覺, Koru Dalar覺, Biga Dalar覺, Kap覺da, Uluda, Samanl覺 Dalar覺, Domani癟 Da覺, Koru Da覺, I覺klar Da覺, Bolu Da覺, Armut癟uk Da覺, Kazda覺, Elmac覺k Da覺 Farkl覺 Kaynak: DALARI: Ortalama y羹kseltini az olduu Marmara B繹lgesi’nin yerekilleri engebeli bir yap覺ya sahip deildir Trakya’daki Devamini Oku


N羹fusun Corafi Da覺l覺覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler

N羹fusun Corafi Da覺l覺覺n覺 Etkileyen Fakt繹rler Nelerdir ? T羹rkiye’deki corafi b繹lgeler, b繹l羹mler ve y繹reler aras覺nda n羹fus miktar覺 ve younluu y繹n羹nden 繹nemli farklar bulunmaktad覺r. T羹rkiye’de n羹fusun farkl覺 da覺l覺覺nda etkili olan fakt繹rler unlard覺r: 1. Fiziki Fakt繹rler a. 襤klim 繹zellikleri: lkemizde n羹fusun youn olduu yerlerin, genelde k覺y覺 b繹lgeler olmas覺nda 覺l覺man iklimin b羹y羹k etkisi vard覺r. Kurak ve k覺lar覺 a覺r覺 souk ge癟en yerlerde n羹fus fazla youn deildir. b. Yer ekilleri: lkemizde y羹ksek ve engebeli yerlerde n羹fus azd覺r. Dou Anadolu B繹lgesi, Taeli pl璽tosu, Mentee y繹resi gibi  Devamini Oku


Hayatimizi etkileyen onemli icatlar nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Hayatimizi nedir ve hayatimizi ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Etkileyen nedir ve etkileyen ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Onemli nedir ve onemli ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor