Alt Basliklar

» Hat Sanat覺
» Orta癟a Sanat覺
» Atat羹rk sanat覺 ve fenni neyin temeli olarak g繹rmektedir
» Atat羹rk sanat覺 ni癟in fen ile e deer olarak g繹rmektedir
» Resim Sanat覺nda S羹rrealizm
» T羹rk Sanat覺n覺n Oluumunda 襤lk T羹rk Devletlerinin Etkisi
» T羹rk Sanat覺
» Hititlerin Bilim ve Sanat覺
» S繹z Sanat覺
» T羹rkiyede Fotoraf Sanat覺
» Drama Sanat覺
» Yunan Heykel Sanat覺
» Barok 羹sluplu resim sanat覺n覺n 繹zellikleri
» Roma Sanat覺
» Erken Hristiyan ve Bizans Sanat覺
» Orta癟a Avrupa Sanat覺
» R繹nesans Resim Sanat覺
» T羹rk Resim Sanat覺
» Resim sanat覺n覺n tarihsel geliimi
» Sanat覺n Douu
» Anadolu T羹rk Sanat覺
» Osmanl覺lar D繹nemi T羹rk Sanat覺
» Sanat覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺
» op sanat覺
» Hattatl覺k

Hat Sanat覺

G羹zel yazi sanati. Her alfabenin deiik yazililari vardir. Bu deiik yazili ekilleri, hattatlik sanatini (ya da hat sanati) meydana getirir. B繹yle bir sanata en uygun alfabe, arap alfabesi olduu i癟in, bu yazi ile g羹zel el yazilari yazmak osmanlilarda ve dou isl璽m d羹nyasinda balica el sanatlarindan biri haline gelmitir. Osmanlilar devrinde hattatlik, b羹t羹n dou isl璽m d羹nyasi hattatliindan 癟ok ileri gitmi ve sanat eseri olacak deerde pek 癟ok eserler veren hattatlarimiz yetimitir. Hattatlikta, eski harflerle kullanilan yazi 癟eitleri unlardir: Cel簾 (her 癟eit yazinin uzaktan okunacak kadar irice olani). Kufi (harfl Devamini Oku


Orta癟a Sanat覺

Orta癟a sanat覺, H覺r覺stiyanl覺覺n yay覺ld覺覺 羹lkelerde domu ve onun hizmetinde gelimi olan dinsel nitelikli bir sanatt覺r. Roma 襤mparatorluu 4.y羹zy覺lda H覺ristiyan dinini kabul羹nden sonra ikiye ayr覺l覺nca, Orta癟a sanat覺 da Bat覺 ve Dou H覺ristiyan Sanat覺 olmak 羹zere ikiye ayr覺lm覺t覺r. Ortodoks mezhebine bal覺 olan Dou H覺ristiyan Sanat覺, Katolik Roma’dan farkl覺 bir yol izlemi ve “Bizans Sanat覺” olarak adland覺r覺lm覺t覺r. H覺ristiyanl覺k, balang覺癟ta 癟oktanr覺l覺 Roma’n覺n bask覺s覺 y羹zenden rahat yay覺lma olana覺 bulamam覺, ancak resmi din olarak kabul edildikten sonra gelime g繹sterebilmitir. Bat覺 Roma Devamini Oku


Atat羹rk sanat覺 ve fenni neyin temeli olarak g繹rmektedir

Cevap : Atat羹rk sanat ve fenni ilerlemenin, geliimin, medeniyetin temeli olarak g繹rmektedir. Atat羹rk, sanat覺 ni癟in fenne e deer olarak g繹rmektedir? "Bir millet ki resim yapmaz. Bir millet ki heykel yapmaz. Bir millet ki fennin icap ettirdii eyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin tarihi terakkide yeri yoktur." Atat羹rk yukar覺daki 繹zdeyii ile sanat ile fen bilimlerini e deer olarak g繹rd羹羹n羹 a癟覺kca belirtmitir. Atat羹rk sanata en az bilim kadar 繹nem vermitir 癟羹nk羹; Bilimin olduu toplumlarda sanat olmayabilir; ve lakin sanat覺n gelitii yerde mutlaka bilimde geliir. Has覺l覺 sanat 繹nce gelir. Ssanatkarlar yarat覺c Devamini Oku


Atat羹rk sanat覺 ni癟in fen ile e deer olarak g繹rmektedir

Atat羹rk, sanat覺 ni癟in fenne e deer olarak g繹rmektedir? "Bir millet ki resim yapmaz. Bir millet ki heykel yapmaz. Bir millet ki fennin icap ettirdii eyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin tarihi terakkide yeri yoktur." Atat羹rk yukar覺daki 繹zdeyii ile sanat ile fen bilimlerini e deer olarak g繹rd羹羹n羹 a癟覺kca belirtmitir. Atat羹rk sanata en az bilim kadar 繹nem vermitir 癟羹nk羹; Bilimin olduu toplumlarda sanat olmayabilir; ve lakin sanat覺n gelitii yerde mutlaka bilimde geliir. Has覺l覺 sanat 繹nce gelir. Ssanatkarlar yarat覺c覺 insanlard覺r. Bu da bilimin temeli. 襤lk癟alar da bile 繹nce resimler 癟izilmi duvarlara , insanla Devamini Oku


Resim Sanat覺nda S羹rrealizm

S羹rrealizm (Ger癟ek羹st羹c羹l羹k), 20. yy.’覺n balar覺nda Avrupa’da ortaya 癟覺kan bir sanat ak覺m覺d覺r. air ve ressamlar I. D羹nya Sava覺’n覺n yol a癟t覺覺 y覺k覺m kar覺s覺nda, dehete kap覺lm覺, ak覺lc覺 tutuma kar覺 tav覺r alarak, bilin癟 d覺覺n覺n d羹sel d羹nyas覺na y繹nelmeye balam覺lard覺. 1924’te yay覺mlad覺klar覺 Ger癟ek羹st羹c羹l羹k Bildirgesi’nde d羹羹ncenin akl覺n denetimi olmadan ve ahl璽k gibi engelleri hi癟e sayarak, ortaya konmas覺n覺 savundular. Yap覺tlar覺nda nesneleri al覺覺lmam覺 bi癟imlerde betimleyen Ger癟ek羹st羹c羹 sanat癟覺lar, 癟ounlukla d羹lerin gizli d羹nyas覺n覺 dile getirmeye 癟al覺t覺lar. Bazen d Devamini Oku


T羹rk Sanat覺n覺n Oluumunda 襤lk T羹rk Devletlerinin Etkisi

T羹rk K羹lt羹r羹n羹n Sanat Ve Estetik Anlay覺覺n覺n Oluumu Ve Geliimi Dil T羹rkler G繹kt羹rk Uygur Araplar (halk)Arap Mani Brahmi S羹ryani Grek 襤brani Kiril Latin alfabelerini kulland覺lar. T羹rkiye''de 1928''den beri Latin alfabesi kullan覺lmaktad覺r. T羹rk dili zengin bir sanat geleneine sahiptir ancak son y羹zy覺ldaki k羹lt羹r deimesiyle Bat覺 dillerinin etkisi alt覺ndad覺r. K羹reselleme d羹nya k羹lt羹rlerine Amerikan k羹lt羹r羹''n羹 hayat tarz覺 olarak en k羹癟羹k k繹ylere kadar benimsetmekte ulusal k羹lt羹r unsurlar覺 yabanc覺 k羹lt羹r羹yle ikilik i癟inde yaamaktad覺r. T羹rk dilinin zengin atas繹zleri ve deyimleri dahi dublaj diline feda edilmektedir.  Devamini Oku


T羹rk Sanat覺

T羹rk K羹lt羹r羹n羹n Sanat Ve Estetik Anlay覺覺n覺n Oluumu Ve Geliimi Dil T羹rkler G繹kt羹rk Uygur Araplar (halk)Arap Mani Brahmi S羹ryani Grek 襤brani Kiril Latin alfabelerini kulland覺lar. T羹rkiye''de 1928''den beri Latin alfabesi kullan覺lmaktad覺r. T羹rk dili zengin bir sanat geleneine sahiptir ancak son y羹zy覺ldaki k羹lt羹r deimesiyle Bat覺 dillerinin etkisi alt覺ndad覺r. K羹reselleme d羹nya k羹lt羹rlerine Amerikan k羹lt羹r羹''n羹 hayat tarz覺 olarak en k羹癟羹k k繹ylere kadar benimsetmekte ulusal k羹lt羹r unsurlar覺 yabanc覺 k羹lt羹r羹yle ikilik i癟inde yaamaktad覺r. T羹rk dilinin zengin atas繹zleri ve deyimleri dahi dublaj diline feda edilmektedir.  Devamini Oku


Hititlerin Bilim ve Sanat覺

SANAT Hatti sanat覺n覺n etkisi s羹r羹yordu. ok renkli seramikler ve geometrik desenler ortaya 癟覺kt覺. Tanr覺ya i癟ki sunmak (Libation) i癟in kullan覺lan ve Ryton denilen, aslan, boa, ko癟 ekilli seramik eserler, uzun gagal覺, y羹ksek kulplu kaplar 羹rettiler. K羹ltepe'de orthostadlar, Konya-Karah繹y羹kte muazzam kent duvarlar覺 ve b羹y羹k bir saray bulundu. Bu sarayda bir banyo odas覺 ve pimi topraktan k羹vet ele ge癟ti. Temelleri ta, duvarlar覺 kerpi癟ten 癟ok odal覺 evlerde oturuyorlard覺. Sokaklar覺 ta d繹eliydi ve kenarlar覺nda su tahliye oluklar覺 vard覺. Bu devre ait K羹ltepe evlerinde erzak b羹y羹k k羹plerde saklan覺yordu. z羹m salk覺m覺 bi癟 Devamini Oku


S繹z Sanat覺

S繹z Sanat覺 Nedir ? (Tan覺m) : S繹z sanatlar覺; anlama derinlik, younluk katmak ya da s繹yleyii daha etkili hale getirmek i癟in bavurulan s繹z oyunlar覺d覺r. S繹z sanatlar覺n覺n bir b繹l羹m羹 s繹yleyie, bir b繹l羹m羹 ise anlama dayal覺d覺r. Bunlar genellikle iirde g繹r羹l羹r. Bunun nedeni, iirin bi癟imsel ve anlamsal 繹zellikleridir.


T羹rkiyede Fotoraf Sanat覺

Fotoraf Sanat覺. Cumhuriyet d繹neminde sanat覺n her dal覺nda yaanan yenilikler fotoraf癟覺l覺k alan覺nda da etkili olmutur. Nitekim bu alanda Bat覺'daki her t羹rl羹 yeni teknik 羹lkeye getirilmi, bas覺nda fotoraf kullan覺lmaya balanm覺t覺r. Fotoraf sanat癟覺s覺 st羹dyodan d覺ar覺 癟覺karak; 羹lkenin yaam覺n覺, insan覺n覺, doas覺n覺, tarihini g繹r羹nt羹lemeye balam覺t覺r. 襤lk fotoraf yar覺mas覺 1932'de d羹zenlenmitir. Ayn覺 d繹nemlerde okullara fotoraf癟覺l覺k dersleri konulmutur. Cemal I覺ksel, Nurettin Erk覺l覺癟, Selahattin Giz, Limasollu Naci, inasi Barut癟u, 襤hsan Erk覺l覺癟, Baha Gelenbevi, Cumhuriyet d繹neminin ilk 繹nemli fotoraf癟覺lar Devamini Oku


Drama Sanat覺

Drama Sanat覺 Tiyatro, b羹t羹n sanatlar覺n bireimidir. Ayr覺nt覺l覺 bir bi癟imde deerlendirilmesi gereken be temel alan覺 vard覺r: yap覺t, oyuncular, tasar覺mc覺lar, y繹ntem ve seyirciler... Y羹zy覺llar boyu g羹zel sanatlar kapsam覺 i癟inde dans, m羹zik, iir ve yaz覺n, yontu, resim ve mimarl覺k ele al覺nm覺t覺r. 19' cu y羹zy覺l覺n ikinci yar覺s覺ndan bu yana tiyatro alan覺nda olan gelimeler ve 繹zellikle uygulama alan覺ndaki at覺l覺mlar yukar覺daki listeye bir yenisini ekledi: tiyatro. Oysa eskiden tiyatro, yaz覺n覺n bir dal覺 olarak d羹羹n羹l羹rd羹. Bunun b繹yle olmad覺覺, yani tiyatronun yaz覺n覺n bir dal覺 deil de, bal覺 ba覺na bir sanat dal覺 olduu sonunda anla Devamini Oku


Yunan Heykel Sanat覺

Yunan heykel sanat覺 Yunan heykelinde, kiisel 繹zellikler deil, ortak ideal tip 繹nemlidir. 襤deal y羹zler, ideal 繹l癟羹lere uygun insan v羹cutlar覺 Yunan heykelinin bal覺ca 繹zelliidir. Balang覺癟ta kil, ta fildii, kemik ve tun癟 gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya koyan Yunan heykelcileri zaman i癟erisinde bunu gelitirmilerdir. Heykel sanat覺n覺n gelimesine ve an覺tsal heykelt覺ral覺覺n ortaya 癟覺kmas覺n覺n nedenleri aras覺nda olimpiyatlarda baar覺 kazanan atletlerin Romal覺lar zaferle d繹nd羹kleri seferler sonars覺nda, kazand覺klar覺 baar覺lar覺 simgeleyen an覺tlar dikmeyi adet edinmilerdir. Belirli zaman ve yerde ger癟ekleen olaylar覺 anlatan  Devamini Oku


Barok 羹sluplu resim sanat覺n覺n 繹zellikleri

Barok 羹sluplu resim sanat覺n覺n 繹zellikleri : - Kompozisyon bak覺m覺ndan klasik 羹sluplu resmin 繹zellikleri bu devrede ortadan kalkmaya balar.Kompozisyon da覺l覺r. Pramidal ya da 羹癟l羹 kompozisyon yerini da覺n覺k, diagonal d羹zenlere b覺rak覺r. Kapal覺 kompozisyon yerini a癟覺k kompozisyon al覺r. - Resim y羹zeyi, mimari y羹zeyler gibi par癟alan覺r, ayr覺nt覺la覺r. - V羹cut anatomisi k羹癟羹k adalelere, damarlara kadar g繹sterilir. - Dolay覺s覺yla salam durulu, klasik v羹cut kuruluu da覺l覺r ve yerini adeta bir adale y覺覺n覺 al覺r. - Klasik 羹slubun durgun y羹z ifadesi, yerini hisli, 覺st覺rapl覺 ve neeli tav覺rlara terkeder. Duruk y羹zler ve sade v羹cut  Devamini Oku


Roma Sanat覺

ROMA SANATI Bu d繹nemde Tap覺naklar, Forum,Bazilika gibi mimari kurulular vard覺r. Amfitiyatrolar, hamamlar, stadyum, hipodromlar sosyal hayat覺 canland覺rm覺t覺r. Romal覺lar Etr羹sk yap覺 teknii ve kire癟 harc覺 kullanarak kemer ve kubbe tekniklerini gelitirmi ve bunlarla geni mekanl覺 binalar覺n 羹st羹n羹 kolayl覺kla 繹rtm羹lerdir. Roma'da M.S. 80'de yap覺lan Colloseum, Pantheon Tap覺na覺, Pompei'deki evler bu d繹nemin bal覺ca yap覺tlar覺d覺r. Heykellerinde ve kabartmalar覺nda dini konular a覺rl覺ktad覺r.


Erken Hristiyan ve Bizans Sanat覺

ERKEN HR襤ST襤YAN VE B襤ZANS SANATI Bizans Sanat覺 , Roma 襤mparatorluu'ndaki siyasal deiikliklerin bir sonucu olarak ortaya 癟覺km覺t覺r. B羹y羹k 繹l癟羹de Roma Sanat覺 ile ilikili bir sanat olmutur. Hristiyanl覺覺n yasak olduu y覺llarda dini ibadetlerini ger癟ekletirmek i癟in katakomplar yapm覺lard覺r. Burada sembolik bir sanat vard覺r. Erken Hristiyan Sanat覺n覺n gelimesinde en 繹nemli b繹lge Kapadokya b繹lgesidir. Bu alandaki kaya mezarlar覺nda bir癟ok resime rastlan覺r. Bizans Sanat覺'n覺n d繹nemleri: 1.Erken Bizans D繹nemi : 5. yy sonundan 726 y覺l覺na kadar devam eder. Bu d繹nemde Hellenistik ve Roma sanat覺 繹zellikleri Bizans sanat覺 羹zerinde etkili ol Devamini Oku


Orta癟a Avrupa Sanat覺

ORTAA AVRUPA SANATI ROMAN SANATI (900-1200) Roman Sanat覺'n覺n douunu haz覺rlayan etken , kiliseyle devletin bir sanat yar覺覺na girmeleri olmutur. Tamamen dinin etkisindedir ve dini mimari g繹r羹l羹r. Eski d繹nem bazilika plan覺 esas al覺nm覺t覺r. Fransa'da Saint Etienne Kilisesi, Almanya'da Spayer Katedrali, 襤talya'da Modena Katedrali, Pisa Katedrali bu sanat覺n 繹nemli 繹rneklerindendir. Roman sanat覺nda heykel mimariyle birlikte verilmitir. Skolastik d羹羹nce devam eder. GOT襤K SANATI (12. yy) Yap覺lan eserlerin hepsinde bir b羹t羹nl羹k vard覺r. izgisel, sivri kemerli ve k繹eli bi癟im anlay覺覺 ta, ahap ve mermer dakorasyonda da ele al覺n覺r.  Devamini Oku


R繹nesans Resim Sanat覺

RNESANS SANATI (15. yy) Avrupa'da Antik Yunan ve Roma medeniyetine ait unsurlar覺n 繹n plana al覺narak sanat, edebiyat ve bilimde 15 ve 16.yy ilk yar覺s覺nda ger癟ekletirilen b羹y羹k gelime R繹nesanst覺r. Kelime anlam覺 "yeniden dou"tur. 襤talya'da g繹r羹lmeye balanm覺 ve buradan Avrupa'n覺n bir癟ok 羹lkesine yay覺lm覺t覺r. Orta癟a覺n skolastik d羹羹nce sisteminin kat覺l覺覺 繹zellikle sanat癟覺larda b羹y羹k tepki yarat覺r. Kilisenin, din adamlar覺n覺n, insanlar覺n inan癟lar覺 nedeniyle bask覺 yapmad覺klar覺 bir d羹nya 繹zlemi balar. R繹nesansla birlikte art覺k dinin sanat 羹zerindeki etkisi azal覺r ve sanat癟覺lar art覺k eserlere imzalar覺n覺 atmaya, din d覺 Devamini Oku


T羹rk Resim Sanat覺

TRK RES襤M SANATI 襤SLAMLIKTAN NCE TRK RESM襤: Islamliktan 繹nce T羹rklerde resim biliniyor ve yap覺l覺yordu. Uygur T羹rkleri zaman覺nda yaz覺lan kitaplarda Minyat羹r resimlemelere rastlanm覺t覺r. Minyat羹r Resim: Konular覺n覺 o devrin devlet adamlar覺n覺n sava, t繹ren, av ve dier yaant覺lar覺ndan al覺rd覺. Perspektif kurallar覺na uyulmaz, 覺覺k-g繹lgeye yer verilmez, ekiller kendi rengine uygun olarak y羹zeysel ve d羹z olarak boyan覺rd覺, Form verme ii yap覺lmazd覺. Fig羹rler kiilerin 繹nemine g繹re b羹y羹k yada k羹癟羹k 癟izilirdi. Guaj veya suluboya teknii kullan覺l覺rd覺. 襤SLAMLIK AI: T羹rkler islaml覺覺 kabul ettikten sonra resim sanat覺 dinsel  Devamini Oku


Resim sanat覺n覺n tarihsel geliimi

Resim sanat覺n覺n, etkileyici bir anlat覺m arac覺 olmas覺n覺n yan覺 s覺ra bezemeci y繹n羹n羹n de bulunmas覺, tarihin en eski zamanlar覺nda bile en yayg覺n sanat dallar覺ndan biri olmas覺na yol a癟m覺t覺. Hem Dou'da, hem de Bat覺'da 癟ok eski 癟alardan beri resim yap覺lageldi. Sanat tarih癟ileri de resmin zaman i癟indeki gelimesini 羹lkelere, d繹nemlere ve ak覺mlara g繹re ay覺rarak incelediler, tekniklerine ve sanat癟覺lar覺na ilikin bilgiler verdiler. Sanat tarihinde rastlanan ilk resim 繹rnekleri duvar resimleridir st Paleolitik adan (y. 4010 bin y覺l 繹nce) kalma maara resimlerinden balayarak bu gelenek Eski M覺s覺r'da ve Ege uygarl覺klar覺nda da kesintisiz s羹rm羹t羹 Devamini Oku


Sanat覺n Douu

sanat覺n douu bug羹n i癟in, sanat覺n ortaya 癟覺k覺覺na tam ve kesin bir cevap verebilecek durumda deiliz. ilk insandan g羹n羹m羹ze kadar ge癟en zaman i癟inde insanolu, 癟eitli ama癟larla maddeye bi癟im vermi, maddeye h羹kmetmeye 癟al覺m覺t覺r. b羹t羹n bu faaliyetler i癟erisinde, sanat覺n balang覺癟 noktas覺n覺 kestirmek olduk癟a zordur. sanat覺n balang覺c覺 sorununu ayd覺nlatmak 羹zere, pek 癟ok yazar, kitaplar覺n覺n giri b繹l羹mlerinde uzun sayfalar ay覺rmaktad覺rlar. b羹t羹n bu 癟abalara ramen, bu konunun pek az ayd覺nlat覺labildiini s繹yleyebiliriz. sanat覺n balang覺c覺 olarak kabul edilen 繹rnekleri "ilkel sanat" bal覺覺 alt覺nda toplamak, al覺k Devamini Oku


Anadolu T羹rk Sanat覺

ANADOLU-TRK SANATI Anadolu Sel癟uklular覺 Anadolu'da iki y羹zy覺la yak覺n bir s羹reci kapsayan ve Orta Asya k繹kenli T羹rk g繹癟ebe sanat覺n覺n izlerini ta覺yan Anadolu T羹rk sanat覺, mimarl覺ktan bezemeye ve el sanatlar覺na kadar damgas覺n覺 vurmutur. Doudan getirilen unsurlarla Anadolu'nun yerel gere癟leri ve geleneksel teknikleri birleerek, yeni bir bireime ula覺lmaya 癟al覺覺lm覺; ancak, kesin bireim Osmanl覺 sanat覺yla ger癟eklemitir. XIII. yy.'dan balayarak Anadolu mimarl覺覺nda s繹z sahibi olan Anadolu Sel癟uklular覺; cami, medrese, t羹rbe, tekke-zaviye, kervansaray, han, hamam, k繹k, saray ve k繹pr羹 gibi deiik ilevlerde bir 癟ok yap Devamini Oku


Osmanl覺lar D繹nemi T羹rk Sanat覺

Osmanl覺lar D繹nemi T羹rk Sanat覺 Ouz boylar覺n覺n Kay覺 boyuna mensup olan T羹rkler, 12299'da S繹羹t'te Osmanl覺 devletini kurdular. Zamanla, 癟a覺n覺n en kudretli imparatorluu haline gelen bu siyasi teekk羹l zaman覺nda, T羹rk Sanat覺 da evrensel bir sanat olarak D羹nya Sanat Tarihi'ndeki se癟kin yerini ald覺. 1. Mimar簾 Osmanl覺 Mimarlar覺, ge癟mi devirlerdeki T羹rk mimari ekollerinden farkl覺 olarak mimaride, sadelii ve mimarinin kendisinden doan g羹zellii tercih ettiler. Yap覺lar覺n 羹st羹n羹 繹rtme konusunda 繹zellikle kubbeyi uygulad覺lar. D羹er 繹rt羹 sistemleri ikinci pl璽nda kald覺. Osmanl覺 mimarisinde son derece 癟eitlilik arz eden mimari tipler, o zam Devamini Oku


Sanat覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺

Sanat覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺 Bi癟im verilen malzeme deitik癟e, sanat覺n deiik adlara ayr覺lmas覺 m羹mk羹n olabiliyor. Ancak, sanat覺 s覺n覺fland覺r覺rken sadece malzeme y繹n羹yle s覺n覺fland覺rma yapmak m羹mk羹n deildir. Malzemenin yan覺 s覺ra, ifade edi bi癟imi veya daha kapsaml覺 bir ifadeyle yarat覺c覺l覺k, bu s覺n覺fland覺rmada 繹nemli bir etkendir. S繹zgelimi, bir heykelt覺ra da aaca bi癟im verebilir, bir marangoz da... Fakat heykelt覺ra覺n aaca bi癟im veriteki ifade tarz覺 ile, marangozun bi癟imlendirmesindeki ifade tarz覺 ayn覺 deildir. Heykelt覺ra bi癟imlendirmesini al覺覺lm覺覺n d覺覺nda, yeni ve 繹zg羹n bir bi癟imde yaparken, marangoz ise  Devamini Oku


op sanat覺

1960' larda ba g繹stermi olan bir resim ak覺m覺d覺r. optik resimde denebilir...


Hattatl覺k

G羹zel yazi sanati. Her alfabenin deiik yazililari vardir. Bu deiik yazili ekilleri, hattatlik sanatini (ya da hat sanati) meydana getirir. B繹yle bir sanata en uygun alfabe, arap alfabesi olduu i癟in, bu yazi ile g羹zel el yazilari yazmak osmanlilarda ve dou isl璽m d羹nyasinda balica el sanatlarindan biri haline gelmitir. Osmanlilar devrinde hattatlik, b羹t羹n dou isl璽m d羹nyasi hattatliindan 癟ok ileri gitmi ve sanat eseri olacak deerde pek 癟ok eserler veren hattatlarimiz yetimitir. Hattatlikta, eski harflerle kullanilan yazi 癟eitleri unlardir: Cel簾 (her 癟eit yazinin uzaktan okunacak kadar irice olani). Kufi (harfl Devamini Oku


Hattatlik sanati nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Hattatlik nedir ve hattatlik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sanati nedir ve sanati ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor