Alt Basliklar

» 1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri
» Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Ozon Tabakas覺n覺n Delinmesinin Nedenleri
» K羹resel Is覺nman覺n Nedenleri
» Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri
» Birinci Ha癟l覺 Seferinin Nedenleri
» Obsesif Kompulsif Bozukluun Nedenleri
» Hacl覺 Seferleri Neden Yap覺lm覺st覺r
» Frans覺z 襤htilalinin Nedenleri
» Hava Kirliliinin Nedenleri
» Erezyonun Nedenleri
» Trafik kazalar覺n覺n nedenleri ve olmamas覺 i癟in 癟繹z羹m 繹nerileri
» 襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri
» Cumhuriyetin 襤lan覺n覺n Nedenleri
» Kurtulu Sava覺n覺n Nedenleri
» Devlet癟ilik 襤lkesinin Uygulanma Nedenleri
» Ha癟l覺 Seferlerinin Sonu癟lar覺
» Ka癟 Ha癟l覺 Seferi Yap覺lm覺t覺r
» Sekizinci Ha癟l覺 Seferi
» Yedinci Ha癟l覺 Seferi
» Alt覺nc覺 Ha癟l覺 Seferi
» Beinci Ha癟l覺 Seferi
» D繹rd羹nc羹 Ha癟l覺 Seferi
» 癟羹nc羹 Ha癟l覺 Seferi

1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri

1. D羹nya sava覺n覺n ekonomik nedenleri nelerdir? Sanayi Devrimi ve S繹m羹rgecilik sonucunda ekonomik pozisyonlar覺n覺 g羹癟lendiren 襤ngiltere ve Fransa, kar覺 taraftaki Almanya ve 襤talya gibi 羹lkelerden ekonomik olarak 癟ok ilerideydi. Almanya ve 襤talya, siyasi birliklerini oluturduktan sonra 1914'e kadar olan s羹re癟te aradaki fark覺 kapatmaya 癟al覺m覺lard覺r. 襤ngiltere ve Fransa'n覺n ekonomik hakimiyet alanlar覺n覺 koruma, Almanya'n覺n ise bu alanlar覺 ele ge癟irme niyeti sava覺n bal覺ca ekonomik nedenlerindendir. Bu nedenler; s繹m羹rgeler, deniz yollar覺n覺n h璽kimiyeti, uluslararas覺 ticaret imtiyazlar覺 gibi ana bal覺klarda deerlendirilebilir. te ya Devamini Oku


Osmanl覺 ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava

Osmanl覺 devleti ile Ha癟l覺lar aras覺ndaki ilk sava hangisidir? Cevap : S覺rps覺nd覺覺 Sava覺


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Ozon Tabakas覺n覺n Delinmesinin Nedenleri

Atmosferde bulunan ozon tabakas覺 癟eitli etkiler sonucu incelmektedir bu incelme delinme olarak adland覺r覺l覺yor.Ozon tabakas覺ndaki incelmenin sebebi kloroflorokarbonlar (CFC) d覺r. Ozon delii ger癟ek bir delik deildir. Ozon tabakas覺ndaki bir incelmedir. Bu ozon tabakas覺 gittik癟e inceliyor anlam覺ndad覺r. Bunun sebebi bizlerin havaya sald覺覺 kimyasallard覺r. Bu kimyasallar g羹nl羹k yaam覺m覺zda kullan覺rlar ve ozon tabakas覺na zarar verirler. eitli ama癟lar i癟in 羹retilen kloroflorokarbonlar (CFC) ozon tabakas覺n覺 inceltmekte, bunun sonucunda 癟evre ve insan sal覺覺 olumsuz etkilenmektedir. Ozon molek羹lleri atmosferde bulunduklar覺 yere g繹re farkl覺 karakt Devamini Oku


K羹resel Is覺nman覺n Nedenleri

Hava koullar覺n覺n uzun bir zaman kesiti i癟inde ortalama durumu iklim olarak tan覺mlan覺r. D羹nya son bir milyar y覺l i癟inde yakla覺k ikiy羹zelli milyon y覺l s羹ren s覺cak d繹nemler ve bunlar覺n ard覺ndan gelen d繹rt b羹y羹k souk d繹nem ge癟irmitir. D羹nya yakla覺k elli milyon y覺l 繹nce souk bir d繹neme daha girmi, bu d繹nemde y羹zbin y覺lda bir on bin y覺l s羹reyle g繹r羹len s覺cak d繹nemlerin haricinde souma eilimi g繹stermitir. u an bu s覺cak d繹nemlerden biri yaanmaktad覺r. D繹rt bin y覺l 繹nce balayan s覺cakl覺k d羹羹leri sonucunda D羹nya'n覺n souma eiliminin artmas覺 beklenmekteydi fakat bu art覺 son y羹zelli y覺ld覺r ger癟eklememitir. G Devamini Oku


Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri

K覺saca ; Osmanl覺n覺n gerilemeye balamas覺 ve bat覺l覺 devletlere g繹re pek 癟ok konuda geride kalmas覺. Bat覺n覺n Frans覺z devrimiyle birlikte kilisenin dar g繹r羹lerinin yerine akl覺n ayd覺nl覺覺nda d羹羹nmeyi, ger癟ekleri deneyle kavramay覺 yani rasyonalizmi ve pozitivizmi savunmulard覺r.“Akl覺n”, “bilimselliin”, “ger癟ee verilen 繹nemin” 繹ne 癟覺kar覺lmas覺 pozitif bilimlere verilen 繹nem 18. y羹zy覺l覺n ortalar覺ndan itibaren Sanayi Devrimi’ni dourur. Bu devrimle birlikte bat覺 h覺zla b羹y羹meye, g羹癟lenmeye ve geliimeye balam覺t覺r. Ayd覺nlar覺m覺zda bu gelimeleri takip edip zaten art覺k bu yeni gelimelerle m羹cadel Devamini Oku


Birinci Ha癟l覺 Seferinin Nedenleri

Ha癟l覺 kuvvetleri Papa II. Urbanus’un t璽limat覺 uyar覺nca Austos 1096’da harekete ge癟tiler. Sefere Bat覺 Avrupa krallar覺n覺n hi癟biri kat覺lmad覺. Fransal覺 (Frank) 繹valyelerinin a覺rl覺kta olduu ha癟l覺 ordusu d繹rt ayr覺 koldan yola 癟覺kt覺. Yakla覺k 4 bin atl覺 ve 25 bin piyadeden oluan Ha癟l覺 kuvvetleri bir y覺l i癟inde 襤stanbul’a (Konstantinopolis’e) vard覺. Bizans desteini de alan ha癟l覺lar 1097’de 襤znik’i Anadolu Sel癟uklular覺n覺n elinden ald覺lar ve Bizans’a b覺rakt覺lar. Anadolu Sel癟uklu Sultan覺 I. K覺l覺癟 Arslan’覺n direnii y羹z羹nden Anadolu’yu b羹y羹k zorluklar ve kay覺plarla ge癟en Ha癟l覺lar, se Devamini Oku


Obsesif Kompulsif Bozukluun Nedenleri

Obsesif- kompulsif bozukluun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik nedenler, beyindeki ileyiin bozulmas覺, 癟ocuklukta yaanan travmalar, 繹dipal komplex ve kiilik 繹zelliklerinin obesesif- kompulsif bozuklua neden olabilecei d羹羹n羹lmektedir. OKB’nin bilinen tek nedeni yoktur. esitli etkenlerin bir araya gelmesi ile bu hastaligin ortaya 癟iktigi belirtilmektedir. Genetik bir yatkinliktan s繹z edilmektedir. Okb’ye neden olan bir gen bulunamamistir, ancak okb hastalarinin yakinlarinda bu hastaligin g繹r羹lme olasiligi artmaktadir. Ayni ailede g繹r羹len okb semptomlarinin ayni olmasi gerekmez. rnegin annede kontrol etme kompulsiyonlari g繹r羹l羹rken Devamini Oku


Hacl覺 Seferleri Neden Yap覺lm覺st覺r

H覺ristiyanl覺k dininin peygamberi olan Hz. 襤sa Kud羹s’te yaam覺t覺r. Bu y羹zden Kud羹s ve 癟evresi H覺ristiyanl覺k i癟in kutsal topraklard覺r. Kud羹s, ayn覺 zamanda M羹sl羹manlar ve Yahudiler i癟in de kutsald覺r. Ancak, bu topraklar, 636 y覺l覺nda Halife Hz. mer d繹neminde, 羹nl羹 komutan Halid bin Velid taraf覺ndan 襤slam devleti topraklar覺na kat覺ld覺. Avrupal覺 H覺ristiyanlar, M羹sl羹manlar覺n elinde bulunan bu kutsal yerleri almak i癟in bir tak覺m askeri seferler d羹zenlediler. Bu seferlere kat覺lanlar elbiselerinin ve kalkanlar覺n覺n 羹zerinde bir ha癟 iareti ta覺d覺klar覺 i癟in bu seferlere “Ha癟l覺 Seferleri” denmitir.

Ha癟l覺 Seferlerinin Nede Devamini Oku


Frans覺z 襤htilalinin Nedenleri

a) Krall覺k Rejiminin 襤stibdad覺

Fransa XVI. y羹zy覺ldan beri koyu bir mutlak覺yetle y繹netilmekte idi. Krallar, memleketin sahibi ve efendisi say覺l覺rd覺. Kral覺n Tanr覺’dan baka kimseye hesap vermeyecei kabul olunurdu. Kral ve 癟evresinin , zengin ve g繹sterili yaam覺na kar覺l覺k, halk覺n s覺k覺nt覺l覺 yaam覺, Kral’a tepki duyulmas覺na yol a癟m覺t覺r.

b) Sosyal Durum

( Halk覺n 癟eitli Sosyal S覺n覺flara Ayr覺lmas覺 ): Frans覺z milleti eitsizlik 羹zerine kurulmu sosyal bir yap覺ya sahipti. Halk, birbirlerine eit olmayan ve baka hak ve imtiyazlara sahip bulunan ; Soylular – Rahipler – Burjuvalar- K繹yl羹ler olarak, d繹rt ay Devamini Oku


Hava Kirliliinin Nedenleri

Hava Kirliliinin Nedenleri (zet) : 1. Kullan覺lan kalitesiz yak覺tlar 2. Egzoz gazlar覺 3. Kentlerin konumu 4. Soba ve kaloriferlerin uygun ekilde yak覺lmamas覺 5. Olumsuz hava koullar覺 gibi olaylard覺r.

Hava Kirliliinin Nedenleri Nelerdir


Kaliteli yak覺tlar覺n kullan覺lmas覺 ile soba ve kaloriferlerin uygun ekilde yak覺lmas覺 hava kirliliini azaltacakt覺r. Otomobillerin egzozlar覺ndan 癟覺kan Gazlar da hava kirliliine neden olur. Kentlerimizin 癟ukur yerlerde kurulmas覺 da hava kirliliini art覺r覺r. Etraf覺 dalarla 癟evrili olan kentlerde r羹zg璽r h覺z覺 yavalar. Bu y羹zden Havadaki zararl覺 gazlar, r羹zg璽rlar taraf覺ndan baka yerlere ta Devamini Oku


Erezyonun Nedenleri

1- 襤klimin yar覺kurak olmas覺 2- Bitki 繹rt羹s羹n羹n tahrip edilmesi 3- Engebeli arazi yap覺s覺 ve eim fazlal覺覺 4- Meralarda a覺r覺 otlat覺lma yap覺lmas覺 5- Topraklar覺n nadasa b覺rak覺lmas覺 6- H覺zl覺 n羹fus art覺覺 (Bitki 繹rt羹s羹 tahribi, yanl覺 arazi kullan覺m覺) 7- Eimli yerlerde tarla a癟覺lmas覺 ve tarlalar覺n eime paralel s羹r羹lmesi

Erozyona etki eden fakt繹rler


Erozyona etki eden fakt繹rleri 5 grup alt覺nda toplayabiliriz.[16] Bunlar,襤klim, Topografya, Toprak zellikleri, Bitki rt羹s羹 ve 襤nsan Fakt繹r羹 d羹r. 襤nsan fakt繹r羹 d覺覺ndaki dier d繹rt fakt繹r doal erozyon fakt繹rleri olarak tan覺mlan覺r.[17]

1 - 襤klim

 Devamini Oku


Trafik kazalar覺n覺n nedenleri ve olmamas覺 i癟in 癟繹z羹m 繹nerileri

lkemizde her g羹n yakla覺k 600 ve her saat 27 trafik kazas覺 oluyor. Bu kazalarda g羹nde 5-20 kii 繹l羹yor, 200 kadar kii de yaralan覺yor. Ortalama her y覺l 5-6 bin kii 繹lmekte ve 100-200 bin kii de yaralanmaktad覺r. Trafik kazalar覺n覺n olumas覺n覺n en 繹nemli etmeni insand覺r. Bu oran ortalama %94 lere kadar ulamaktad覺r. • 襤nsan Fakt繹r羹 %66 • S羹r羹c羹 %27 • Yolcu %1 • Ara癟 Fakt繹r羹 %5 • Yol Fakt繹rleri %1

Trafik Kazalar覺n覺n Bal覺ca Nedenleri

Trafik kazalar覺n覺n sebepleri aa覺da verilen maddeler halinde grupland覺r覺labilir : 1. 襤nsan a) S羹r羹c羹 b) Yaya c) Yolcu 2. Yol 3. Ta覺t 4. e Devamini Oku


襤svi癟re Medeni Kanununun Se癟ilmesinin Nedenleri

* Avrupa’da haz覺rlanan en son Medeni kanun olmas覺 ve her t羹rl羹 yenilikleri i癟ermesi * Sorunlara ak覺lc覺 ve pratik 癟繹z羹mler getirmesi * Demokratik olmas覺 * Kad覺n-erkek eitliine dayanmas覺 * Laik bir anlay覺la d羹zenlenmi olmas覺


Cumhuriyetin 襤lan覺n覺n Nedenleri

23 Nisan 1920'de TBMM'nin a癟覺l覺覺 ile Milli Egemenlie dayal覺 yeni bir devlet kurulmutu. Ancak Kurtulu Sava覺 devam ederken, milli birlik ve beraberliin bozulmamas覺 i癟in rejimin ad覺 konulmam覺t覺.

Cumhuriyetin 襤lan覺n覺n Nedenleri

• Saltanat覺n kald覺r覺lmas覺 nedeniyle ortaya 癟覺kan devlet bakanl覺覺 sorununu 癟繹z羹mlemek • Ulusal egemenlii ve demokrasiyi daha iyi uygulayabilmek • Yeni T羹rk devletinin rejimini belirlemek ve bu konudaki tart覺malara son vermek • Meclis H羹k羹meti sisteminden doan problemleri gidermek • Y繹netimdeki yetki ve sorumluluklar覺 tam olarak belirlemek Cumhuriyet y繹netimi demok Devamini Oku


Kurtulu Sava覺n覺n Nedenleri

Kurtulu sava覺 bir igale uram覺 yurt topraklar覺n覺 savunma ve igal kuvvetlerine kar覺 verilen m羹cadelenin ifade edilmesidir. K覺sacas覺 Kurtulu sava覺'n覺n temel nedeni yada gerek癟esi 襤gal edilen ve d羹man elinde olan topraklar覺n tekrar kazan覺lmas覺d覺r. Ayr覺nt覺l覺 olarak Kurtulu sava覺'n覺n yada m羹cadele edilmesinin nedenleri Amasya genelgesi ile Mustafa Kemal Atat羹rk ve arkadalar覺 taraf覺ndan kaleme al覺nm覺 ve resmen 22 Haziran 1919 tarihinde gerekli kii ve kurumlara duyurulmutur.

Amasya genelgesinde Kurtulu sava覺'n覺n nedenleri (Gerek癟eler) 繹yledir:

1. Vatan覺n b羹t羹nl羹羹, milletin ba覺ms覺zl覺覺 tehlike Devamini Oku


Devlet癟ilik 襤lkesinin Uygulanma Nedenleri

Devlet癟ilik Nedir ? zel sekt繹r羹n yetersiz kaldigi yerde yatirimlarin bizzat devlet tarafindan yapilmasini 繹ng繹ren ekonomik bir ilkedir. zel tesebb羹s羹 reddetmez. T羹rkiye'de Cumhuriyet'in ilanindan sonra devlet癟i ekonomik sistem uygulanmaya baslandi. Devlet癟ilik, ekonomik alanda dogrudan dogruya devletin m羹dahalesini 繹ng繹ren sistemdir. Devlet : Toplum halinde yasayan insanlarin, aralarindaki d羹zeni kurmak ve s羹rd羹rmek i癟in olusturduklari g羹ce devlet denir.

Devlet癟ilik 襤lkesinin Uygulanma Nedenleri :

1. Halkin elinde yeterli sermaye olmamasi nedeniyle 繹zel isletmeciligin 羹lke ihtiya癟larini karsilayamamasi. 2. Girisimci sinifin ye Devamini Oku


Ha癟l覺 Seferlerinin Sonu癟lar覺

As覺rlarca devam eden Ha癟l覺 seferleri sonucu, pek 癟ok kan d繹k羹ld羹 ve milyonlarca insan can verdi; nice 羹lkeler harap oldu. Bu seferler, din簾, siyas簾, sosyal, k羹lt羹rel, iktisad簾 bir癟ok h璽diselere sebep oldu. M羹sl羹manlara kar覺 savaa kat覺lmaya tevik i癟in, Avrupa’da bir 癟ok H覺ristiyan tarikatlar覺 kuruldu. Seferlere itirak i癟in Avrupal覺lar覺n dindar覺na, maceraperestine, isiz-g羹癟s羹z羹ne ayr覺 ayr覺 vaadlerle propaganda yap覺l覺p, M羹sl羹manlar覺n kar覺s覺nda b羹t羹n bunlar覺n bo 癟覺kmas覺 neticesinde, papal覺覺n ve kiliselerin otoritesi sars覺ld覺. Bu seferler sonunda H覺ristiyanlar, M羹sl羹manlar覺 yak覺ndan tan覺d覺lar. Harp meydanlar覺nda a Devamini Oku


Ka癟 Ha癟l覺 Seferi Yap覺lm覺t覺r

8 kez ha癟l覺 seferi yap覺lm覺t覺r.

Birinci Ha癟l覺 Seferi (1096-1099)

Papaz Pierre L’Ermite ve 繹valye Yoksul Gautier 繹nc羹l羹羹nde 襤stanbul’a gelen bu topluluk, Bizans 襤mparatoru taraf覺ndan hemen Anadolu’ya ge癟irildi. Bunlar, dounun zenginliklerine kap覺l覺p, yama ve tahribatlar yaparak yerli ahaliye zulmettiler. Anadolu Sel癟uklu Sultan覺 Birinci K覺l覺癟 Arslan, 襤znik 繹nlerinde bu ilk Ha癟l覺 kuvvetlerini durdurarak, k覺l覺癟tan ge癟irdi. Bunlar覺n arkas覺ndan Aa覺 Lorraine D羹k羹 Gedefroi Bouillon’un komutas覺ndaki Ha癟l覺 ordusu yola 癟覺kt覺. Bu orduda; bir癟ok 羹nl羹 繹valye, soylu, kont ve dukalar vard覺. Avrupa’n覺n Devamini Oku


Sekizinci Ha癟l覺 Seferi

Sekizinci Ha癟l覺 Seferi (1268-1270) Antakya’n覺n M羹sl羹manlar taraf覺ndan fethedilmesi ve Yedinci Ha癟l覺 Seferinin 繹c羹n羹 almak i癟in Fransa Kral覺 St. Louis taraf覺ndan d羹zenlendi. Bu seferin hedefi, Kud羹s olmay覺p, Akdeniz k覺y覺lar覺ndaki M羹sl羹man denizciler 羹zerineydi. St. Louis, Tunus’a 癟覺kt覺ysa da, salg覺n hastal覺ktan 繹ld羹. Fransa ordusu geri d繹nd羹. Bu sefer de baar覺s覺zl覺kla sonu癟land覺. 1096-1270 seneleri aras覺nda, M羹sl羹manlara kar覺 d羹zenlenen Ha癟l覺 seferleri sonucunda, bir tak覺m L璽tin devletleri kuruldu. Bunlar, Kud羹s Krall覺覺, K覺br覺s Krall覺覺, Trablus Kontluu, Antakya Prenslii, Urfa Kontluu, 襤stanbul L璽tin  Devamini Oku


Yedinci Ha癟l覺 Seferi

Yedinci Ha癟l覺 Seferi (1248-1254) Kud羹s’羹n M羹sl羹manlar taraf覺ndan al覺nmas覺 羹zerine, Fransa Kral覺 St. Louis taraf覺ndan tertip edildi. M覺s覺r’da yeni kurulan Meml羶klular, Ha癟l覺lar覺, 1250 senesinde, Mans羶re Meydan Muharebesinde malup edip, Fransa Kral覺n覺 da esir ald覺lar. Ha癟l覺lar da覺ld覺. St. Louis, Dimyat’覺 M羹sl羹manlara verip 羹lkesine d繹nd羹.


Alt覺nc覺 Ha癟l覺 Seferi

Alt覺nc覺 Ha癟l覺 Seferi (1228-1229) Papa Dokuzuncu Gregorius’un tevikiyle Alman 襤mparatoru 癟羹nc羹 Frederich taraf覺ndan tertip edildi. Alman 襤mparatoru Kud羹s’e kadar geldi. Eyyub簾 Sultan覺 Melik K璽mil’in d覺 bask覺lardan bunald覺覺 bir devrede, Ha癟l覺lar覺n Kud羹s’e gelmeleri antlama zemini domas覺na sebep oldu. Antlama ile Kud羹s Ha癟l覺lar覺n eline ge癟ti. Fakat T羹rkler taraf覺ndan malup edilmeleri sonucunda ehir, tekrar Eyyub簾lere teslim edildi.


Beinci Ha癟l覺 Seferi

Beinci Ha癟l覺 Seferi (1217-1221) Papa 癟羹nc羹 Honorius’un tevikiyle Macar Kral覺 襤kinci Andrias, Kuzey Avrupa’dan gelen Ha癟l覺larla, 1217 senesinde Akka’ya geldi. Kral Andrias, M羹sl羹manlar kar覺s覺nda dayanamay覺nca, geri d繹nd羹. Geride kalanlar Dimyat’a sald覺r覺p, ehri ald覺lar. Daha sonra Kahire’ye y繹neldilerse de Eyyub簾ler taraf覺ndan bozguna urat覺l覺p, da覺t覺ld覺lar.


D繹rd羹nc羹 Ha癟l覺 Seferi

D繹rd羹nc羹 Ha癟l覺 Seferi (1204) Papa 癟羹nc羹 Innocentius’un 癟ar覺s覺, Foutges de Neville’nin propagandas覺 neticesinde Bonifacio’nun tertip ettii bu Ha癟l覺 seferine Almanya 襤mparatoru Alt覺nc覺 Heinrich kat覺ld覺. Papan覺n itiraz etmesine ramen Ha癟l覺lar, Venedik gemileriyle 襤stanbul 繹n羹ne geldiler. 1204 y覺l覺nda, Ortodoks Bizansl覺lardan 襤stanbul’u ald覺lar. ehrin zenginlii, Katolik H覺ristiyanlar覺 ak覺na d繹nd羹rd羹. 襤stanbul’u yamalay覺p, tahrip ettiler. Dindalar覺na her t羹rl羹 zulm羹, her 癟eit k繹t羹l羹羹 yapt覺lar. Bizans 襤mparatoru, taht覺n覺 襤stanbul’dan 襤znik’e ta覺d覺. Bu olay, Bizans tar Devamini Oku


癟羹nc羹 Ha癟l覺 Seferi

癟羹nc羹 Ha癟l覺 Seferi (1189-1192) Selahaddin Eyyub簾, i簾-Fat覺m簾 Devletini ortadan kald覺r覺p, Eyyub簾 Devleti'ni kurduktan sonra, Ha癟l覺lara kar覺 harekete ge癟ti. 1097 senesinden beri Ha癟l覺lar覺n elinde bulunan Kud羹s’羹, 1187 senesinde Hattin Zaferinden sonra ele ge癟irdi. H覺ristiyanlar覺n birka癟 k覺y覺 ehir hari癟, Ortadou’dan at覺lmalar覺, Avrupal覺lar覺 endielendirdi. Papa 癟羹nc羹 Clemens’in tevikiyle Fransa ve 襤ngiltere Krallar覺 ile Alman 襤mparatoru, 癟羹nc羹 Ha癟l覺 Seferine kat覺ld覺lar. Sonu hezimet olmas覺na ramen, Avrupa’n覺n en 羹nl羹 kral, imparator ve kumandanlar覺n覺n kat覺ld覺覺 bu sefer, mehurdur. Alm Devamini Oku


Hacli seferlerinin nedenleri nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Hacli nedir ve hacli ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Seferlerinin nedir ve seferlerinin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Nedenleri nedir ve nedenleri ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor