Alt Basliklar

» Osmanl覺da g羹zel sanatlar
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹
» Edebiyat Neden G羹zel Sanatt覺r
» S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu
» SSH Blacklist Kontrol羹
» Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri
» G羹zel Sanat Dallar覺n覺n Her Birinde Kullan覺lan Malzemeler
» T羹rk Toplumundaki Gelenekler
» Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹
» Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹
» Sporun Zihinsel Geliimindeki Rol羹
» Sporun Fiziksel Geliimdeki Rol羹
» Osmanl覺da G羹zel Sanatlar
» G羹zel Sanatlar覺n B繹l羹mleri
» Atat羹rk羹n Rol羹n羹 Anlatan iirler
» G羹zel Sanatlar覺n eitleri
» Mustafa Kemalin Milli M羹cadeledeki Rol羹
» Atat羹rk'羹n Milli M羹cadeledeki Rol羹
» G羹zel kelimesini edebi bak覺mdan ve felsefi bak覺m覺ndan incelermisiniz
» G羹zel Sanatlar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺
» Romanda Tasvirin Psikolojik Rol羹
» G羹zel Sanat
» G羹zel Adland覺rma

Osmanl覺da g羹zel sanatlar

Osmanl覺da g羹zel sanatlar i癟in ayr覺nt覺l覺 bilgi alabileceim ve internette bulabileceim bir makale veya tez 繹nerebilirmisiniz.Teekk羹r ederim. Cevap: Osmanl覺larda gelien sanat dallar覺; mimari, edebiyat, minyat羹r, musiki, tezhip, 癟inicilik, hattatl覺k, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dallar覺 ise; dokuma, hal覺, cilt, maden ve ahap ileridir. Detay;

Minyat羹r Sanat覺

Osmanl覺larda el yazmalar覺n覺 s羹sleyen resimlere minyat羹r, bu sanat ile uraanlara da nakka denirdi. 襤slam dinine g繹re resim yasakland覺覺 i癟in resim yerine daha soyut olan minyat羹r羹 tercih etmilerdir. Matrak癟覺 Nasuh ve Nakka Os Devamini Oku


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik: Bu d繹nemlerde yatay hareketlilik fethedilen yerlere doru yerleme eklinde g繹r羹l羹r. Osmanl覺 Devleti bu d繹nemde Balkanlar'daki T羹rk n羹fusunu art覺rmak i癟in yatay hareketlilii tevik e Devamini Oku


Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹

1789 Frans覺z Devrimi, Osmanl覺y覺 par癟alayacak s羹reci balat覺r.Yenileme, Osmanl覺 devletindeki gerilemenin sonucu olarak domutur.16. y羹zy覺l覺n sonlar覺na dek bir癟ok y繹nden Avrupa’dan 羹st羹n bir y繹netime ve kurumlamaya sahip olan Osmanl覺 Devleti, Bat覺’daki geliimleri dikkatle takip etmitir. Ancak 16. y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren Osmanl覺 Devleti askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlar覺na dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamam覺t覺r.Deien d羹nyan覺n Osmanl覺’ya ilk b羹y羹k darbesi Viyana bozgunu (1683) olur. Viyana bozgunu, kendini yenilemeyen bir devletin, imparatorluk bile olsa, sadece asker say覺s覺ndaki 羹st羹nl羹kle  Devamini Oku


Edebiyat Neden G羹zel Sanatt覺r

Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum salamak amac覺yla yaz覺lm覺, ya da b繹yle bir amac覺 olmasa bile bi癟imsel ve i癟eriksel 繹zellikleriyle bu d羹zeye ulaabilen b羹t羹n yaz覺l覺 eserlere edebiyat diyoruz ide bu nedenle edebiyat bir sanatt覺r. Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum salamak amac覺yla yaz覺lm覺, ya da b繹yle bir amac覺 olmasa bile bi癟imsel ve i癟eriksel 繹zellikleriyle bu d羹zeye ulaabilen b羹t羹n yaz覺l覺 eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlat覺m bi癟imidir. d羹羹nce ve duygular覺 g羹zel ve etkili bir bi癟imde anlatma sanat覺 olarak da tan覺mlanabilir. herhangi bir metnin edebiyat eseri say覺labilmesi i癟in sanatsal deerler ta覺mas覺 gerekir. Devamini Oku


S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu

S繹z sanatlar覺; anlama derinlik, younluk katmak ya da s繹yleyii daha etkili hale getirmek i癟in bavurulan s繹z oyunlar覺d覺r. S繹z sanatlar覺n覺n bir b繹l羹m羹 s繹yleyie, bir b繹l羹m羹 ise anlama dayal覺d覺r. Bunlar genellikle iirde g繹r羹l羹r. Bunun nedeni, iirin bi癟imsel ve anlamsal 繹zellikleridir. S繹z sanatlar覺 nelerdir ? 1- Tebih (Benzetme) zellikleri y繹n羹yle zay覺f olan varl覺覺n kuvvetli varl覺a benzetilmesi sanat覺d覺r. 2- 襤stiare ( Eretileme ) Yaln覺zca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir. 3. Mecaz – 覺 M羹rsel Bir s繹z羹n benzetme 繹zellii olmaks覺z覺n baka bir s繹z yerine kullan覺lmas覺d Devamini Oku


SSH Blacklist Kontrol羹

Directadmin karaliste (blacklist) kontrol羹 Yay覺n tarihi 23 ubat 2012 Directadmin panelinize giri yapmaya 癟al覺t覺覺n覺zda ip’nizin karalisteye al覺nd覺覺na dair uyar覺 mesaj覺 al覺yor ve giri yapam覺yorsan覺z; sunucunuza ssh eriiminizin olmas覺 durumunda: nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist komutuyla ilgili dosyay覺 a癟arak ip’nizi kald覺r覺p dosyay覺 kaydedip 癟覺kabilirsiniz. Tekrar giri yapmay覺 denediinizde problem olmad覺覺n覺 g繹receksiniz. Ayr覺ca, directadmin panel admin yetkiniz var ise “y繹netici ayarlar覺” k覺sm覺nda, ip’lerin hangi durumlarda karalisteye al覺naca覺 ile ilgili ayarlar覺 bu Devamini Oku


Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri

襤nsanlar kendilerini farkl覺 ara癟larla ifade edebilirler. Kimisi resimle, m羹zikle, dansla heykelle kimisi de iirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vas覺tas覺yla ifade ederler. 襤nsanolu hayat覺 boyunca g羹zeli istemitir. S繹z羹ne yaz覺s覺na (edebiyat), sesine (m羹zik) kullanabildii renklere (resim), yaad覺覺 mekana (mimarl覺k), ileyebildii her t羹rl羹 maddeye (heykelt覺ra) g羹zellik vermek insanolunun yaam felsefesi olmutur ki bu da g羹zel sanatlar dediimiz ubeleri dourmutur. Edebiyat bu g羹zel sanatlar覺n bir koludur. Edebiyat; s繹zde, yaz覺da, d羹羹ncede, hayalde g羹zellik demektir. Edebiyat; dil ile ger癟ekletirilen, malzemesi dil olan g Devamini Oku


G羹zel Sanat Dallar覺n覺n Her Birinde Kullan覺lan Malzemeler

G羹zel sanat dallar覺nda kullan覺lan malzemeler neledir?

1 - Edebiyat


Kelimelerle yap覺lan bir g羹zel sanatt覺r. Naz覺m ve nesir yolundaki b羹t羹n eserler bu kola girer. Edebiyat Yaz覺m Malzemeleri: Kalem Ka覺t Silgi

2 - Resim


Yal覺, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin 羹zerine 癟izgiler 癟izme ve boyama suretiyle yap覺lan g羹zel sanatt覺r. Resim yapan sanat癟覺ya ressam ad覺 verilir. Resim Malzemeleri: Boya(kalem,suluboya, gua, yal覺 boya, akrilik boya, mum boyas覺, pastel boya, k繹k boya) Resim defteri Resim ka覺d覺 F覺r癟a 癟eitleri Kalem M羹rekkep Palet Silgi Tuval

3 - Heykel


Ya tabiatta va Devamini Oku


T羹rk Toplumundaki Gelenekler

Her toplumda, iyi-k繹t羹, g羹zel-癟irkin nelerin urunda 繹l羹nebileceini, ne i癟in yaanabileceini belirleyen,insanlar覺n davran覺lar覺na birer standart koyan deerler vard覺r. “Deerler davran覺lara y繹n verdikleri ve bir toplumdaki insanlarda ortaklaa benimsendikleri i癟in davran覺larda benzemeye ve dolay覺s覺yla kal覺plamaya yard覺m eder” (Tan, 1981: 37). Deerler, toplumdan topluma deiebilmektedir. Bir toplumun ge癟miinde mutlu ve 覺zd覺rapl覺 yaay覺lar覺, o toplumun hayat覺nda b羹y羹k etkiler b覺rak覺r. Bu etkiler, zamanla toplumda gelenek haline gelir. Bu gelenekler, insan v羹cudundaki iskelete benzer. Nas覺l ki bir organizma, iskelet Devamini Oku


Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, bakalar覺n覺n haklar覺na sayg覺, yard覺mlama, ibirliine dayal覺 yaam bi癟imi gibi al覺kanl覺klar kazand覺r覺r.

SOSYAL YNYLE SPOR

Beden eitimi ve sporun temel amac覺, insan Devamini Oku


Sporun Zihinsel Geliimindeki Rol羹

Eitimin yelpazesinin t羹m alanlar覺nca payla覺ld覺覺 gibi beden eitimi de bilginin birikimi ve i癟 g繹r羹 ile anla覺lmas覺n覺 salar. Bilginin edinilmesi, anla覺lmas覺 ve i癟 g繹r羹 kazanma zihinsel g羹c羹n malzemesini oluturur. Beden eitimi arac覺l覺覺yla birey, sal覺k ilkeleri ve hareketin yaamdaki 繹nemini kavrar.

Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺s Devamini Oku


Sporun Fiziksel Geliimdeki Rol羹

Bireylerin fiziksel geliimlerine katk覺da bulunmak yaln覺z beden eitimine 繹zg羹 bir ama癟t覺r. Hareket, bireyin doas覺nda vard覺r. Hareket sisteminin temelini ise aktif olarak kaslar, pasif olarak da kemikler oluturur. Hareket bunlar覺n daha g羹癟l羹 olmas覺na yard覺mc覺 olur. Yani, fiziksel etkinlikler normal kas ve kemik geliimi i癟in zorunlu olmaktad覺r. Ayn覺 zamanda beden eitimi etkinlikleri, kemik 繹zg羹l a覺rl覺覺n覺 ve ba dokular覺n esnekliini artt覺rarak bunlar覺 bask覺 ve gerginliklere kar覺 g羹癟lendirir. Beden eitimi etkinlikleri d羹zenli olarak yap覺ld覺klar覺nda, organizman覺n fiziksel uygunluunu ve dayan覺kl覺l覺覺n覺 buna bal覺 olarak i癟 organl Devamini Oku


Osmanl覺da G羹zel Sanatlar

Osmanl覺lar’da gelien sanat dallar覺; mimari, edebiyat, minyat羹r, musiki, tezhip, 癟inicilik, hattatl覺k, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dallar覺 ise; dokuma, hal覺, cilt, maden ve ahap ileridir. Minyat羹r Sanat覺: Osmanl覺larda el yazmalar覺n覺 s羹sleyen resimlere minyat羹r, bu sanat ile uraanlara da nakka denirdi. 襤slam dinine g繹re resim yasakland覺覺 i癟in resim yerine daha soyut olan minyat羹r羹 tercih etmilerdir. Matrak癟覺 Nasuh ve Nakka Osman 繹nemli minyat羹r ustalar覺ndand覺r. Dier 繹nemli minyat羹r sanat癟覺lar覺 Niari, Nakka Hasan Paa, Kalender ve Levni’dir. eker Ahmet Paa 繹nemli ressamlardand覺r Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n B繹l羹mleri

G羹zel Sanatlar 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel sanatlar i癟ine, orta癟a bilginleri tarafindan on sanat sokulmutur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (s繹zdizimi), ilmi beyan (g羹zel konuma bilimi), belagat (g羹zel konuma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan 癟ou, bilimler arasina girmi ve g羹zel sanat olmaktan 癟ikmitir.

G羹zel Sanatlarin B繹l羹mleri/eitleri:

1 - Edebiyat: Kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. Nazim ve nesir yolun Devamini Oku


Atat羹rk羹n Rol羹n羹 Anlatan iirler

Kuruldu Cumhuriyet

En mukaddes emanet, b覺rak覺lan bu devlet. En g羹zel y繹netimdir, inan覺n Cumhuriyet. Atat羹rk doduunda at覺ld覺 temelleri, 29 Ekim de kuruldu Cumhuriyet. 1923 Muhteem bir y覺l idi. D繹rt bir yanda duyulan, Atat羹rk 羹n sesiydi. Bu en b羹y羹k 繹nderin siyasal eseriydi. 29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet. Yerler g繹kler sevindi,el ele verdi insan. ok g羹zel bir duyguydu, inan覺n bu yaanan! Mutluluk sa癟覺yordu yoksul yaayan insan. 29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet. 襤lk emri 癟al覺makt覺, Atat羹rk’羹n halk覺na. G羹癟l羹 bir devlet ile 癟覺kmak gerek yar覺na. nem verilir oldu bundan sonra ilime. 29 Ekimde kuruldu Cumhu Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n eitleri

G羹zel Sanat Nedir 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel Sanatlarin eitleri: 1 - Edebiyat: kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. nazim ve nesir yolundaki b羹t羹n eserler bu kola girer. 2 - Resim: yali, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin 羹zerine 癟izgiler 癟izme ve boyama suretiyle yapilan g羹zel sanattir. resim yapan sanat癟iya ressam adi verilir. 3 - Heykel: ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandirilan varliklari,ta, 癟amur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle 羹癟 boyutlu olarak yapma iidi Devamini Oku


Mustafa Kemalin Milli M羹cadeledeki Rol羹

Atat羹rk, asla 羹mitsizlie d羹mezdi. 襤癟 ve d覺 d羹manlar覺n 癟okluuna ramen Milli M羹cadeleyi balatm覺 ve baarm覺t覺r. Atat羹rk cesur, vizyonu geni, ileriyi g繹ren, 癟ok zeki, hitabet yetenei 癟ok gelimi ve kitleleri peinden s羹r羹kleyebilen tam bir liderdi. O olmasayd覺 Milli M羹cadele olmazd覺. Vatan ve millet sevgisi Atat羹rk'羹n ta覺d覺覺 繹zelliklerin temel ta覺yd覺. O vatan覺 ve milleti i癟in can覺n覺 seve seve verebilecek bir karaktere sahipti.O kiisel egemenlii ortadan kald覺rm覺, egemenlii kay覺ts覺z arts覺z milletine vermitir. Atat羹rk'羹n en b羹y羹k ideali, milletini tam ba覺ms覺z, 癟ada ve ileri uygarl覺klar d羹ze Devamini Oku


Atat羹rk'羹n Milli M羹cadeledeki Rol羹

Atat羹rk, asla 羹mitsizlie d羹mezdi. 襤癟 ve d覺 d羹manlar覺n 癟okluuna ramen Milli M羹cadeleyi balatm覺 ve baarm覺t覺r. Atat羹rk cesur, vizyonu geni, ileriyi g繹ren, 癟ok zeki, hitabet yetenei 癟ok gelimi ve kitleleri peinden s羹r羹kleyebilen tam bir liderdi. O olmasayd覺 Milli M羹cadele olmazd覺. Vatan ve millet sevgisi Atat羹rk'羹n ta覺d覺覺 繹zelliklerin temel ta覺yd覺. O vatan覺 ve milleti i癟in can覺n覺 seve seve verebilecek bir karaktere sahipti.O kiisel egemenlii ortadan kald覺rm覺, egemenlii kay覺ts覺z arts覺z milletine vermitir. Atat羹rk'羹n en b羹y羹k ideali, milletini tam ba覺ms覺z, 癟ada ve ileri uygarl覺klar d羹ze Devamini Oku


G羹zel kelimesini edebi bak覺mdan ve felsefi bak覺m覺ndan incelermisiniz

Edebiyatta g羹zellik kavram覺: D襤VAN EDEB襤YATI'NDA “GZELL襤K” 襤DEAL襤 Geleneksel olan her zaman kendisine has bir i癟kinlie, kendisine has bir derinlie sahiptir. Geleneksel olanda ekilsel anlamda 癟ok y繹nl羹l羹k, mana balam覺nda sonsuz bir derinlik, daha da 繹tesi her eyiyle hem d覺rak hem de i癟rek bir yap覺ya sahip olma s繹z konusudur. Mesele, sanata irca edildiinde, (sanat覺n doas覺n覺n da gerei olarak) bu 癟ok y繹nl羹l羹k daha bir derinlemekte, daha bir artmaktad覺r. Eflatun’dan, Plotinus’a 襤bn-i Arabi’den Mevlana’ya dein gelenein b羹y羹k yolcular覺nda ve Veda’lardan1 Upanishad’lara2 dein gelenein hakim  Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺

G羹zel sanatlar覺, geleneksel ve 癟ada olmak 羹zere iki bi癟imde s覺n覺flamak, bize baz覺 kolayl覺klar getirebilir. 1 - Geleneksel S覺n覺fland覺rma: Bu s覺n覺fland覺rmada sanat eserlerinin seslendii duyu organlar覺 belirleyici unsurdur. Buna g繹re: G繹rsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb. 襤itsel Sanatlar: Kulaa hitap eden bu sanat t羹rleri "fone簫tik sanatlar" ad覺n覺 al覺r. M羹zik, edebiyat vb. Karma Sanatlar: Devamini Oku


Romanda Tasvirin Psikolojik Rol羹

ROMANDA TASV襤RN PS襤KOLOJ襤K ROL CAHIT KAVCAR Genel ve geni anlam覺yla tasvir, her hangi bir eyin d覺 g繹r羹n羹羹n羹n anlatdmas覺d覺r. G羹zel sanatlarda tasvirin 癟ok b羹y羹k bir yeri ve 繹nemi vard覺r. 羹nk羹 tasvir, 羹st羹nde durulan ve anlat覺lan eyin, okuyucu veya seyircinin g繹zleri 繹n羹nde canland覺r覺lmas覺n覺, somutlamas覺n覺 salar ve sanat eseri ile seyirci veya okuyucuyu b羹y羹k 繹l癟羹de kaynat覺r覺r. Romanda da tasvir, tahlille birlikte temel unsurlardan biridir. Zaten tahlil i癟in de, ruh hallerinin, psikolojik durumlar覺n tasviridir diyebiliriz.

Romanda tasvir, 羹癟 grup halinde incelenebilir:

1) Ele al覺nan ve anlat覺lan Devamini Oku


G羹zel Sanat

襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel sanatlar i癟ine, orta癟a bilginleri tarafindan on sanat sokulmutur. bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (s繹zdizimi), ilmi beyan (g羹zel konuma bilimi), belagat (g羹zel konuma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi.fakat bunlardan 癟ou, bilimler arasina girmi ve g羹zel sanat olmaktan 癟ikmitir.

G羹zel Sanatlarin eitleri:

1 - edebiyat: kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. nazim ve nesir yolundaki b羹t羹n eserler bu kola girer. 2 - resim:< Devamini Oku


G羹zel Adland覺rma

GZEL ADLANDIRMA ] “verem” kelimesinin dildeki korkun癟luunu azaltmak i癟in “ince hastal覺k” ile kar覺lanmas覺 gibi. ]Yaban簾 hayvan ad覺 olan “b繹r羹”n羹n at覺l覺p yerine “kurt” kelimesinin kullan覺lmas覺 gibi.


Guzel sanatlarin toplumun gelismesindeki rolu nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Guzel nedir ve guzel ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sanatlarin nedir ve sanatlarin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Toplumun nedir ve toplumun ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor