Alt Basliklar

» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik
» Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹
» Edebiyat Neden G羹zel Sanatt覺r
» S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu
» SSH Blacklist Kontrol羹
» Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri
» G羹zel Sanat Dallar覺n覺n Her Birinde Kullan覺lan Malzemeler
» T羹rk Toplumundaki Gelenekler
» Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹
» Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹
» Sporun Zihinsel Geliimindeki Rol羹
» Sporun Fiziksel Geliimdeki Rol羹
» Osmanl覺da G羹zel Sanatlar
» G羹zel Sanatlar覺n B繹l羹mleri
» Atat羹rk羹n Rol羹n羹 Anlatan iirler
» G羹zel Sanatlar覺n eitleri
» Mustafa Kemalin Milli M羹cadeledeki Rol羹
» Atat羹rk'羹n Milli M羹cadeledeki Rol羹
» G羹zel kelimesini edebi bak覺mdan ve felsefi bak覺m覺ndan incelermisiniz
» G羹zel Sanatlar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺
» Romanda Tasvirin Psikolojik Rol羹
» G羹zel Sanat
» G羹zel Adland覺rma
» Sanatta G羹zellik Kavram覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


Osmanl覺 Toplumunda Sosyal Hareketlilik

Osmanl覺 toplumunda sosyal hareketlilik iki ekilde yaanm覺t覺r:

1. Yatay Hareketlilik

Bir toplumun 羹lke corafyas覺 羹zerinde, k繹yden ehre veya bir b繹lgeden baka bir b繹lgeye gidip gelmesi ya da oraya g繹癟erek yerlemesine toplumun yatay hareketlilii denir. Bu hareketlerin bir k覺sm覺 kendiliinden ger癟eklemi, bir k覺sm覺 da devletin imar ve isk璽n politikas覺 sonunda meydana gelmitir. a) Kurulu ve y羹kselme d繹nemlerinde yatay hareketlilik:Devamini Oku


Tanzimat ferman覺yla balayan modernleme hareketinde ayd覺nlar覺n rol羹

1789 Frans覺z Devrimi, Osmanl覺y覺 par癟alayacak s羹reci balat覺r.Yenileme, Osmanl覺 devletindeki gerilemenin sonucu olarak domutur.16. y羹zy覺l覺n sonlar覺na dek bir癟ok y繹nden Avrupa’dan 羹st羹n bir y繹netime ve kurumlamaya sahip olan Osmanl覺 Devleti, Bat覺’daki geliimleri dikkatle takip etmitir. Ancak 16. y羹zy覺l覺n sonlar覺ndan itibaren Osmanl覺 Devleti askeri, ilmi ve ekonomik alanlarda bozulan kurumlar覺na dinamizm getirecek yenilik hamleleri yapamam覺t覺r.De Devamini Oku


Edebiyat Neden G羹zel Sanatt覺r

Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum salamak amac覺yla yaz覺lm覺, ya da b繹yle bir amac覺 olmasa bile bi癟imsel ve i癟eriksel 繹zellikleriyle bu d羹zeye ulaabilen b羹t羹n yaz覺l覺 eserlere edebiyat diyoruz ide bu nedenle edebiyat bir sanatt覺r. Okuyanlara estetik (sanatsal) bir doyum salamak amac覺yla yaz覺lm覺, ya da b繹yle bir amac覺 olmasa bile bi癟imsel ve i癟eriksel 繹zellikleriyle bu d羹zeye ulaabilen b羹t羹n yaz覺l覺 eserlere edebiyat denir. edebiyat bir anlat覺m bi癟i Devamini Oku


S繹z Sanatlar覺n覺n Konusu

S繹z sanatlar覺; anlama derinlik, younluk katmak ya da s繹yleyii daha etkili hale getirmek i癟in bavurulan s繹z oyunlar覺d覺r. S繹z sanatlar覺n覺n bir b繹l羹m羹 s繹yleyie, bir b繹l羹m羹 ise anlama dayal覺d覺r. Bunlar genellikle iirde g繹r羹l羹r. Bunun nedeni, iirin bi癟imsel ve anlamsal 繹zellikleridir. S繹z sanatlar覺 nelerdir ? 1- Tebih (Benzetme) zellikleri y繹n羹yle zay覺f olan varl覺覺n kuvvetli varl覺a benzetilmesi sanat覺d覺r. 2- 襤stiare ( E Devamini Oku


SSH Blacklist Kontrol羹

Directadmin karaliste (blacklist) kontrol羹 Yay覺n tarihi 23 ubat 2012 Directadmin panelinize giri yapmaya 癟al覺t覺覺n覺zda ip’nizin karalisteye al覺nd覺覺na dair uyar覺 mesaj覺 al覺yor ve giri yapam覺yorsan覺z; sunucunuza ssh eriiminizin olmas覺 durumunda: nano /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist komutuyla ilgili dosyay覺 a癟arak ip’nizi kald覺r覺p dosyay覺 kaydedip 癟覺kabilirsiniz. Tekrar giri yapmay覺 denediinizde problem olmad覺 Devamini Oku


Edebiyat覺n G羹zel Sanatlardaki Yeri

襤nsanlar kendilerini farkl覺 ara癟larla ifade edebilirler. Kimisi resimle, m羹zikle, dansla heykelle kimisi de iirle, romanla, hikayeyle yani edebiyat vas覺tas覺yla ifade ederler. 襤nsanolu hayat覺 boyunca g羹zeli istemitir. S繹z羹ne yaz覺s覺na (edebiyat), sesine (m羹zik) kullanabildii renklere (resim), yaad覺覺 mekana (mimarl覺k), ileyebildii her t羹rl羹 maddeye (heykelt覺ra) g羹zellik vermek insanolunun yaam felsefesi olmutur ki bu da g羹zel sanatlar dediimiz ub Devamini Oku


G羹zel Sanat Dallar覺n覺n Her Birinde Kullan覺lan Malzemeler

G羹zel sanat dallar覺nda kullan覺lan malzemeler neledir?

1 - Edebiyat


Kelimelerle yap覺lan bir g羹zel sanatt覺r. Naz覺m ve nesir yolundaki b羹t羹n eserler bu kola girer. Edebiyat Yaz覺m Malzemeleri: Kalem Ka覺t Silgi

2 - Resim


Yal覺, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin 羹zerine 癟izgiler 癟izme ve boyama suretiyle yap覺lan g羹zel sanatt覺r. Resim yapan sanat癟覺ya ressam ad覺 verilir. Resim Malzemeleri: Boya(kalem,suluboya, gua, yal Devamini Oku


T羹rk Toplumundaki Gelenekler

Her toplumda, iyi-k繹t羹, g羹zel-癟irkin nelerin urunda 繹l羹nebileceini, ne i癟in yaanabileceini belirleyen,insanlar覺n davran覺lar覺na birer standart koyan deerler vard覺r. “Deerler davran覺lara y繹n verdikleri ve bir toplumdaki insanlarda ortaklaa benimsendikleri i癟in davran覺larda benzemeye ve dolay覺s覺yla kal覺plamaya yard覺m eder” (Tan, 1981: 37). Deerler, toplumdan topluma deiebilmektedir. Bir toplumun ge癟miinde mutlu ve 覺zd覺rapl覺  Devamini Oku


Sporun Sosyal Geliimdeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, ba Devamini Oku


Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden eitimi etkinlii toplumsal bir deneyimdir ve 癟ounlukla duygular覺 gelitirir. Bu etkinlikler sayesinde birey, duygular覺n覺 ifade etme olana覺 bulur. Sald覺rganl覺k, 繹fke, utanga癟l覺k, k覺skan癟l覺k vb. duygular覺nda boal覺m salar, bunlar覺 kontrol etmeyi salar. Beden eitimi etkinlikleri benlik geliimine de katk覺da bulunur. Beden eitimi etkinlikleri bireyde ; kurallara uyma, ba Devamini Oku


Sporun Zihinsel Geliimindeki Rol羹

Eitimin yelpazesinin t羹m alanlar覺nca payla覺ld覺覺 gibi beden eitimi de bilginin birikimi ve i癟 g繹r羹 ile anla覺lmas覺n覺 salar. Bilginin edinilmesi, anla覺lmas覺 ve i癟 g繹r羹 kazanma zihinsel g羹c羹n malzemesini oluturur. Beden eitimi arac覺l覺覺yla birey, sal覺k ilkeleri ve hareketin yaamdaki 繹nemini kavrar.

Sporun Duygusal Ve Toplumsal Geliimindeki Rol羹

Duygusal ve toplumsal geliim birbiriyle kar覺l覺kl覺 etkileim halindedir. Her beden  Devamini Oku


Sporun Fiziksel Geliimdeki Rol羹

Bireylerin fiziksel geliimlerine katk覺da bulunmak yaln覺z beden eitimine 繹zg羹 bir ama癟t覺r. Hareket, bireyin doas覺nda vard覺r. Hareket sisteminin temelini ise aktif olarak kaslar, pasif olarak da kemikler oluturur. Hareket bunlar覺n daha g羹癟l羹 olmas覺na yard覺mc覺 olur. Yani, fiziksel etkinlikler normal kas ve kemik geliimi i癟in zorunlu olmaktad覺r. Ayn覺 zamanda beden eitimi etkinlikleri, kemik 繹zg羹l a覺rl覺覺n覺 ve ba dokular覺n esnekliini artt覺rarak bunlar覺 ba Devamini Oku


Osmanl覺da G羹zel Sanatlar

Osmanl覺lar’da gelien sanat dallar覺; mimari, edebiyat, minyat羹r, musiki, tezhip, 癟inicilik, hattatl覺k, cam, seyirlik oyunlar ve tiyatrodur. Zanaat dallar覺 ise; dokuma, hal覺, cilt, maden ve ahap ileridir. Minyat羹r Sanat覺: Osmanl覺larda el yazmalar覺n覺 s羹sleyen resimlere minyat羹r, bu sanat ile uraanlara da nakka denirdi. 襤slam dinine g繹re resim yasakland覺覺 i癟in resim yerine daha soyut olan minyat羹r羹 tercih etmilerdir. Matrak癟覺 Na Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n B繹l羹mleri

G羹zel Sanatlar 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel sanatlar i癟ine, orta癟a bilginleri tarafindan on sanat sokulmutur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (s繹zdizimi), ilmi beyan (g羹zel konuma bilimi), belagat (g羹zel konuma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan 癟ou, bi Devamini Oku


Atat羹rk羹n Rol羹n羹 Anlatan iirler

Kuruldu Cumhuriyet

En mukaddes emanet, b覺rak覺lan bu devlet. En g羹zel y繹netimdir, inan覺n Cumhuriyet. Atat羹rk doduunda at覺ld覺 temelleri, 29 Ekim de kuruldu Cumhuriyet. 1923 Muhteem bir y覺l idi. D繹rt bir yanda duyulan, Atat羹rk 羹n sesiydi. Bu en b羹y羹k 繹nderin siyasal eseriydi. 29 Ekimde kuruldu Cumhuriyet. Yerler g繹kler sevindi,el ele verdi insan. ok g羹zel bir duyguydu, inan覺n bu yaanan! Mutluluk sa癟覺yordu yoksul yaayan insan. 29 Ek Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n eitleri

G羹zel Sanat Nedir 襤nsanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, d羹lgerlik gibi, el iinden 癟ok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. G羹zel Sanatlarin eitleri: 1 - Edebiyat: kelimelerle yapilan bir g羹zel sanattir. nazim ve nesir yolundaki b羹t羹n eserler bu kola girer. 2 - Resim: yali, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin 羹zerine 癟izgiler 癟izme ve boyama suretiyle yapilan g羹zel sanattir. resim yapan sana Devamini Oku


Mustafa Kemalin Milli M羹cadeledeki Rol羹

Atat羹rk, asla 羹mitsizlie d羹mezdi. 襤癟 ve d覺 d羹manlar覺n 癟okluuna ramen Milli M羹cadeleyi balatm覺 ve baarm覺t覺r. Atat羹rk cesur, vizyonu geni, ileriyi g繹ren, 癟ok zeki, hitabet yetenei 癟ok gelimi ve kitleleri peinden s羹r羹kleyebilen tam bir liderdi. O olmasayd覺 Milli M羹cadele olmazd覺. Vatan ve millet sevgisi Atat羹rk'羹n ta覺d覺覺 繹zelliklerin temel ta覺yd覺. O vatan覺 ve milleti i癟in can覺n覺 seve seve verebilecek bir karaktere sahipti Devamini Oku


Atat羹rk'羹n Milli M羹cadeledeki Rol羹

Atat羹rk, asla 羹mitsizlie d羹mezdi. 襤癟 ve d覺 d羹manlar覺n 癟okluuna ramen Milli M羹cadeleyi balatm覺 ve baarm覺t覺r. Atat羹rk cesur, vizyonu geni, ileriyi g繹ren, 癟ok zeki, hitabet yetenei 癟ok gelimi ve kitleleri peinden s羹r羹kleyebilen tam bir liderdi. O olmasayd覺 Milli M羹cadele olmazd覺. Vatan ve millet sevgisi Atat羹rk'羹n ta覺d覺覺 繹zelliklerin temel ta覺yd覺. O vatan覺 ve milleti i癟in can覺n覺 seve seve verebilecek bir karaktere sahipti Devamini Oku


G羹zel kelimesini edebi bak覺mdan ve felsefi bak覺m覺ndan incelermisiniz

Edebiyatta g羹zellik kavram覺: D襤VAN EDEB襤YATI'NDA “GZELL襤K” 襤DEAL襤 Geleneksel olan her zaman kendisine has bir i癟kinlie, kendisine has bir derinlie sahiptir. Geleneksel olanda ekilsel anlamda 癟ok y繹nl羹l羹k, mana balam覺nda sonsuz bir derinlik, daha da 繹tesi her eyiyle hem d覺rak hem de i癟rek bir yap覺ya sahip olma s繹z konusudur. Mesele, sanata irca edildiinde, (sanat覺n doas覺n覺n da gerei olarak) bu 癟ok y繹nl羹l羹k daha bir derinlemekte, daha bi Devamini Oku


G羹zel Sanatlar覺n S覺n覺fland覺r覺lmas覺

G羹zel sanatlar覺, geleneksel ve 癟ada olmak 羹zere iki bi癟imde s覺n覺flamak, bize baz覺 kolayl覺klar getirebilir. 1 - Geleneksel S覺n覺fland覺rma: Bu s覺n覺fland覺rmada sanat eserlerinin seslendii duyu organlar覺 belirleyici unsurdur. Buna g繹re: G繹rsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb. Devamini Oku


Guzel sanatlarin toplumun gelismesindeki rolu nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Guzel nedir ve guzel ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Sanatlarin nedir ve sanatlarin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Toplumun nedir ve toplumun ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com