Alt Basliklar

» Gen癟lie Hitabenin Anlam覺
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» C羹mlede Anlam
» Hayat覺n Anlam覺 Kompozisyon
» Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda anlam bozulurmu
» Anlamlar覺na G繹re Kelimeler
» Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi
» Yan Anlaml覺 Kelimeler
» Anlam覺na G繹re Fiiller
» Yaam覺n Anlam覺
» Hayat覺n Anlam覺 Nedir
» ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺
» Paragrafta Anlam
» Anlam Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Anlama Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺
» Kuran覺n kelime anlam覺
» 襤lk Anlam
» Edebi Ger癟ek癟ilik
» Edebi metindeki ger癟eklik ile bilimsel metindeki ger癟eklii kar覺lat覺r覺n覺z
» Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri
» Ergenekon - Kelime Anlam覺
» Fiillerde Kip (Anlam) Kaymas覺
» Eylem Kiplerinde Anlam (Zaman) Kaymas覺
» Anlamsal Realizm
» Maddeci Ger癟ek癟ilik

Gen癟lie Hitabenin Anlam覺

Atat羹rk’羹n “Gen癟lie Hitabe” ad覺yla bilinen konumas覺, yukar覺da tan覺tt覺覺m覺z Nutuk adl覺 羹nl羹 tarih簾 b羹y羹k eserinin sonunda yer al覺r. Yani, 15 Ekim’den 20 Ekim 1927’ye kadar s羹ren konumas覺n覺n son paragraf覺 veya sonu癟 b繹l羹m羹d羹r. Gen癟lie Hitabe, belki okullarda, resm簾 dairelerde m羹stakil olarak 癟er癟evelenip duvarlara as覺ld覺覺 i癟in, Nutuk’tan ayr覺 bir metin gibi deerlendirilmekte veya 繹yle zannedilmektedir.
Gen癟lie Hitabe, m羹stakil bir metin olarak deerlendirildiinde de kendi i癟inde mutlaka 繹ne Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir s繹zc羹e temel anlam覺n覺n d覺覺nda yeni yeni anlamlar y羹kledik癟e anlam覺n覺n da derece derece soyutlat覺覺 g繹r羹l羹r. rnek : T繹rende, Kurdeleyi k繹y羹n muhtar覺 kesti.  Devamini Oku


C羹mlede Anlam

C羹mle, yarg覺 bildiren s繹zc羹k ya da s繹z 繹beidir. Bir s繹z羹n yarg覺 bildirmesi, ah覺s ve kip bildirecek bi癟imde 癟ekimlenmesine bal覺d覺r. Bu 繹zellii g繹steren tek bir s繹zc羹k c羹mle olabilecei gibi birbirini tamamlayan bir癟ok s繹zc羹k de c羹mle 繹zellii g繹sterebilir. Yani “geliyorum”, “hastay覺m” s繹zleri de c羹mledir; “D羹n seni okulun bah癟esinde arkadalar覺nla gezerken g繹rm羹t羹m.” de c羹mledir. Daha uzun c羹mleler de kurulabilir. Bizim burada 羹zerinde duraca覺m覺z konu c羹mlenin yap覺sal 繹zellikleri deil anlamlar覺d覺r. S覺navlarda 癟覺kan c羹mle anlam覺yla ilgili sorular覺 iki grupta deerlendirebiliriz. Birincisi Devamini Oku


Hayat覺n Anlam覺 Kompozisyon

Deerini Bilmek Gerekir Hayat覺n… Hayat覺n deerini bilmek gerekir… Hayat覺n, sevginin, ailenin, dostluun, ak覺n… Hayat ger癟ekten 癟ok ac覺mas覺z… Bir ekilde hayat覺n bir yerinden tutunmaya 癟al覺覺yoruz Her eye ramen direnebiliyoruz… yle ki yaan覺lan zorluklar pes ettirebiliyor biz insanlar覺 Pes etmek kolay gelebiliyor bazen… Kendini veya 癟evredekileri su癟lamak, her eyi kar覺 tarafa y覺kmak rahatlat覺yor bazen i癟imizi… Ka癟mamal覺 insan, yaanan sorun her ne ekilde olursa olsun ka癟mamal覺… Olaylar覺n kar覺s覺nda bieylerin arkas覺na saklanmak ve ka癟mak… Ne kadar yanl覺 halbuki!! Ya da susmak 癟o Devamini Oku


Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda anlam bozulurmu

Evet Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda c羹mlenin anlam覺 bozulur, fakat bala癟lar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda bozulmaz.


Anlamlar覺na G繹re Kelimeler

1. Z覺t Anlaml覺 Kelimeler


Anlam y繹n羹nden birbirinin kar覺t覺 olan kelimelere ZIT (KARIT) ANLAMLI KEL襤MELER denir. 癟ok - az, ak覺ll覺 - ak覺ls覺z, zor - kolay, arka - 繹n, sa - sol...

2. E Sesli Kelimeler


Yaz覺l覺lar覺 ve okunular覺 ayn覺, anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelere E SESL襤 (SESTE) KEL襤MELER denir. G羹l, 癟ok sevdiim bir 癟i癟ektir. G羹l, s覺n覺f覺m覺z覺n en 癟al覺kan 繹rencisidir. Anlat覺lan f覺kraya herkes g羹ld羹.

3. E Anlaml覺 Kelimeler


Yaz覺l覺 ve okunular覺 ayr覺, anlamlar覺 ayn覺 olan kelimelere E ANLAMLI (ANLAMDA) KEL襤MELER denir. nemli - rutubetli, sor - g羹癟, okul - mektep, 繹retmen  Devamini Oku


Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi

Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi nedir? Cevap : hep ve hi癟 kelimeleri z覺t anlaml覺 kelimelerdir ve aralar覺ndaki anlam ilikisi z覺t anlaml覺 kelimeler olacakt覺r. Konu hakk覺ndaki detayl覺 yaz覺m覺z覺 okumak i癟in aa覺daki linki takip edin. Kelimeler Aras覺ndaki Anlam 襤likileri : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=3974


Yan Anlaml覺 Kelimeler

Temel anlam覺yla balant覺l覺 olarak zamanla ortaya 癟覺kan deiik anlamlara yan anlam denir. S繹zc羹羹n ger癟ek anlam覺n覺n d覺覺nda, ancak ger癟ek anlam覺yla az 癟ok yak覺nl覺k ta覺yan yeni anlamlar kazanmas覺 yan anlam覺 oluturur. Bir s繹zc羹羹n yan anlam kazanmas覺nda genellikle yak覺t覺rma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktad覺r. Mesel璽 “g繹z” dendiinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlam覺 olan organ ad覺d覺r. Ama “inenin g繹z羹”, “癟antan覺n g繹z羹”, masan覺n g繹z羹” tamlamalar覺ndaki anlamlar benzetme yoluyla kazand覺r覺lm覺 yeni anlamlard覺r. Bunlara da yan anlam denir. Mesel璽, Devamini Oku


Anlam覺na G繹re Fiiller

Fiiller anlam 繹zelliklerine g繹re 羹癟e ayr覺l覺rlar.

1. K覺l覺 Fiilleri


zellikleri: • zneden baka bir varl覺k gereklidir.(nesne) • 襤in ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir. rnekler: oban, hayvanlar覺 besledi. S覺n覺f覺n kap覺s覺n覺 boyad覺. Onlar覺 yolundan 癟evirdim. H覺rs覺zlar覺 soka覺n ba覺na kadar kovalad覺. iiri 癟ocuk okumu. Konuyu tahtaya yazd覺k. Piknikte etleri o piirdi. Sa癟lar覺n覺 g羹zelce taram覺.

Durum Fiileri


zellikleri  Eylemin ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir.  Eylem 繹zne 羹zerinde g Devamini Oku


Yaam覺n Anlam覺

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


Hayat覺n Anlam覺 Nedir

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺

Soru : ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺 nedir? Cevap : 1787 ABD anayasas覺


Paragrafta Anlam

Paragraf, bir d羹羹nceyi tam olarak anlatabilmek i癟in bir araya getirilen c羹mleler topluluudur. Paragraf覺n b羹t羹n c羹mleleri ayn覺 konuyu iler ve ayn覺 d羹羹nceyi a癟覺klar ya da destekler. Tek bir d羹羹nce etraf覺nda olutuundan kendi i癟inde bir b羹t羹nl羹k g繹sterir; kendinden 繹nceki ya da sonraki paragraflara bir bal覺l覺k g繹stermez.

Paragraf覺n Konusu


Paragrafta hakk覺nda s繹z s繹ylenen d羹羹nce, olay ya da durumlar konuyu verir. Konuyu bulmak i癟in "Par癟ada neden s繹z ediliyor?" diye sorabiliriz. Yani 羹zerinde durulan neyse konu da odur. Bununla ilgili sorular deiik soru k繹kleriyle kar覺m覺za 癟覺kar. "Ayd覺n kar覺lat覺覺 he Devamini Oku


Anlam Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺

1)Gereksiz S繹zc羹k Kullanma:

Bir c羹mlede anlamlar覺 ayn覺 olan veya anlamca biri dierini i癟eren s繹zc羹klerin birlikte kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar. *Kula覺ma eilerek al癟ak sesle bir eyler f覺s覺ldad覺. *Bu yol yaya y羹r羹mekle bitecek gibi deil. *Onlar da be y覺ld覺r kar覺l覺kl覺 mektupla覺yorlar. *Ge癟miteki hat覺ralardan bir ikayetim yok *lkemizin sorunlar覺 bitmiyor, t羹kenmiyor *O g羹nleri daha hen羹z d羹n gibi hat覺rl覺yorum *Bu gece 覺s覺 s覺f覺r覺n alt覺ndaDevamini Oku


Anlama Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺

Bu bozukluklar覺 birka癟 b繹l羹me ay覺rarak inceleyebiliriz. 1. Gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 2. C羹mlede belirsizlik bulunmas覺 3. Birbiriyle 癟elien ifadelerin bulunmas覺 4. S繹zc羹羹n anlamca c羹mleye uymamas覺 5. S繹zc羹klerin yanl覺 eyleme balanmas覺 6. Mant覺k hatas覺n覺n olmas覺 7. Deyimin yanl覺 anlamda kullan覺lmas覺 8. S繹zc羹羹n yanl覺 yerde kullan覺lmas覺 9. Bazen de bu belirsizlik noktalama iaretleriyle giderilir.

1. C羹mlede gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar.Devamini Oku


Kuran覺n kelime anlam覺

Kur'an, kelime olarak, "toplamak, okumak, bir araya getirmek" m璽nalar覺na gelir. Ayet ve s羶releri bir araya getirdii; 襤sl璽m'覺n 簾tikad, ib璽d璽t, ahl璽k, hukuk, v.s. esaslar覺n覺 toplay覺p ihtiva ettii; d羹nyada en 癟ok okunan ve okunacak olan kitab olduu i癟in bu ismi ald覺覺 ifade edilir


襤lk Anlam

Ger癟ek Anlam = Temel Anlam = 襤lk Anlam Kelimelerin ta覺d覺klar覺 ilk ve genel anlama ger癟ek anlam denir. Kelimelerin s繹zl羹kteki ilk anlam覺d覺r. Kelimenin ger癟ek anlam覺, herkes癟e bilinen yayg覺n anlam覺d覺r. Buna "temel anlam" da denir. Mesel璽, “a覺z” dendiinde akla ilk gelen, organ ad覺d覺r. “g繹z” kelimesi de 繹yle.

襤lk Anlam rnekleri:

Souktan su borular覺 patlam覺. Aya覺nda eski bir spor ayakkab覺 var. Biraz sonra toprak bir yola girdik. Kanad覺 k覺r覺k bir mart覺 g繹rd羹m. Souk sudan boaz覺 imiti. Yataktan kalkarken ba覺m覺 duvar Devamini Oku


Edebi Ger癟ek癟ilik

Yazar i癟inde yaad覺覺 ger癟ekten yola 癟覺karak eserini oluturur. Ancak yaanan doal ger癟eklik olduu gibi deil, edebiyat覺n kurallar覺 i癟inde esere yans覺r. Yani sanat癟覺 doal ger癟eklii konu olarak ele al覺p yeni bir ger癟eklik i癟inde tekrar ekillendirir, kurgular; buna edebi ger癟eklik denir. Bir edeb簾 eserin temel 繹zelliklerinden biri de sanat癟覺n覺n, eserinde meydana getirdii d羹nyad覺r. Edeb簾 eserde d覺 d羹nya, insan ve insana 繹zg羹 繹zellikler kurmaca yoluyla dile getirilir. Bununla birlikte edeb簾 eserlerde oluturulan bu d羹nya tamamen hayal簾 deildir. Yani d覺 d羹nya dediimiz ger癟ek d羹nya ile balant覺l覺d覺r. Fakat ger癟ein t覺 Devamini Oku


Edebi metindeki ger癟eklik ile bilimsel metindeki ger癟eklii kar覺lat覺r覺n覺z

Edebi metin ve bilimsel metinde ger癟ekcilik : (zet) Bilimsel metinlerde ger癟ek olduu gibi yans覺t覺l覺r oysa edebi ger癟ek癟ilikte yazar i癟inde yaad覺覺 ger癟ekten yola 癟覺karak eserini oluturur. Ancak yaanan doal ger癟eklik olduu gibi deil, edebiyat覺n kurallar覺 i癟inde esere yans覺r. Yani sanat癟覺 doal ger癟eklii konu olarak ele al覺p yeni bir ger癟eklik i癟inde tekrar ekillendirir, kurgular; buna edebi ger癟eklik denir. Edebi metin ve bilimsel metinde ger癟ekcilik : (Detay) Bir edeb簾 eserin temel 繹zelliklerinden biri de sanat癟覺n覺n, eserinde meydana getirdii d羹nyad覺r. Edeb簾 eserde d覺 d羹nya, insan ve in Devamini Oku


Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri

Yaz覺n ba覺 pienin k覺覺n a覺 pier. Ak覺ll覺 d羹man ak覺ls覺z dosttan hay覺rl覺d覺r. Tok, ac覺n halinden anlamaz. 襤yi evlat babay覺 vezir, k繹t羹 evlat rezil eder. Ak覺ll覺 d羹羹n羹nceye kadar, deli olunu everir. Kurunun yan覺nda ya da yand覺. Koridorun dar olmas覺na kar覺n, odalar gayet geni. Salam yumurtalar覺 paketlere diz, 癟羹r羹k yumurtalar覺 ise 癟繹pe at. Y覺llard覺r k璽r Devamini Oku


Ergenekon - Kelime Anlam覺

T羹rklerin Orta Asya'daki efsanevi anayurdu. Rus tarih癟i Gumilev’in tarifine g繹re dik yama癟 anlam覺n覺 ta覺r. Ergenekon'un ger癟ekte nerede olduu hakk覺nda 癟eitli savlar 繹ne s羹r羹lmekle birlikte, bu konuda kesin bir bulgu yoktur. Eski eserlerde yer alan tasvirlere g繹re Ergenekon'un Altay dalar覺ndaki, Belu癟a da覺nda olduundan bahsedilmektedir.


Fiillerde Kip (Anlam) Kaymas覺

Bir kipin, bir baka kip yerine kullan覺lmas覺d覺r. Bir baka ifadeyle; fiilin, 癟ekimleniine g繹re ta覺mas覺 gereken anlam覺n覺n d覺覺na 癟覺kmas覺d覺r. Bu anlam deiiminin daha iyi anla覺lmas覺 i癟in, kiplerin temel anlamlar覺n覺 bilmemiz gerekir: -yor (imdiki zaman eki): Anlat覺la eylemin ayn覺 anda yap覺ld覺覺n覺 ifade eder: Kardeim, kendi odas覺nda ders 癟al覺覺yor. (C羹mlenin s繹yleni an覺nda "ders 癟a簫l覺ma" ii de yap覺l覺yor.) -di (Bilinen, grlen gemiDevamini Oku


Eylem Kiplerinde Anlam (Zaman) Kaymas覺

Bir kipin, bir baka kip yerine kullan覺lmas覺d覺r. Bir baka ifadeyle; fiilin, 癟ekimleniine g繹re ta覺mas覺 gereken anlam覺n覺n d覺覺na 癟覺kmas覺d覺r. Bu anlam deiiminin daha iyi anla覺lmas覺 i癟in, kiplerin temel anlamlar覺n覺 bilmemiz gerekir: -yor (imdiki zaman eki): Anlat覺la eylemin ayn覺 anda yap覺ld覺覺n覺 ifade eder: Kardeim, kendi odas覺nda ders 癟al覺覺yor. (C羹mlenin s繹yleni an覺nda "ders 癟a簫l覺ma" ii de yap覺l覺yor.) -di (Bilinen, grlen gemiDevamini Oku


Anlamsal Realizm

Bizim i癟in hangisi olduunu bilmemizi salayacak bir yol olmamas覺na ramen her ifade edici beyanat kesin bir ger癟eklik deerine sahiptir. Bu fikrin z覺tt覺, basit癟e antirealizm olarak tan覺mlan覺r ve buna g繹re de hi癟bir ekilde doruluu kan覺tlanmam覺 ger癟ekler hakk覺nda konuman覺n bir mant覺覺 yoktur; bir beyanat a癟覺klamalar覺 garanti edilerek anlamlar覺 mevcut olmad覺k癟a doru ya da yanl覺 olarak s繹ylenemez.


Maddeci Ger癟ek癟ilik

ocuksu ger癟ek癟iliin felsefi a癟覺dan hakl覺 癟覺kar覺lmas覺d覺r. 襤ki aamada ortay 癟覺kar. Birincisi t羹m bilgimizin duyusal deneyden hareket edilerek gelimi ve meydana gelmi olduunu ileri s羹ren ampirist bir teorinin kurulmas覺d覺r. 襤kincisi ise ger癟ek eyaya 繹zde olarak d羹羹n羹len bilginin temelleri hakk覺nda maddeci bir teorinin ortaya 癟覺kmas覺d覺r. Maddeci ger癟ek癟iliin belli bal覺 繹rneklerinden biri marksist bilgi teorisidir. Marksist bilgi teorisine g繹re fikirlerimiz , bize, kendinde ger癟ek hakk覺nda bilgi verir. 羹nk羹 bu fikirler ger癟ek d羹nyan覺n yans覺lar覺d覺r.


Gercek anlam nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Gercek nedir ve gercek ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Anlam ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor