Alt Basliklar

» Gen癟lie Hitabenin Anlam覺
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» C羹mlede Anlam
» Hayat覺n Anlam覺 Kompozisyon
» Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda anlam bozulurmu
» Anlamlar覺na G繹re Kelimeler
» Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi
» Yan Anlaml覺 Kelimeler
» Anlam覺na G繹re Fiiller
» Yaam覺n Anlam覺
» Hayat覺n Anlam覺 Nedir
» ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺
» Paragrafta Anlam
» Anlam Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Anlama Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺
» Kuran覺n kelime anlam覺
» 襤lk Anlam
» Amasya Genelgesinin Amac覺
» Amasya Genelgesinin nemi
» Amasya Genelgesinin zellikleri
» Amasya Genelgesinin Etkileri ve Sonu癟lar覺
» Amasya Genelgesinde Yer Alan Kurtulu Sava覺m覺z覺n Gerek癟eleri
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve Roman覺n Genel zellikleri
» Tanzimat D繹nemi T羹rk iirinin Genel zellikleri
» Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri

Gen癟lie Hitabenin Anlam覺

Atat羹rk’羹n “Gen癟lie Hitabe” ad覺yla bilinen konumas覺, yukar覺da tan覺tt覺覺m覺z Nutuk adl覺 羹nl羹 tarih簾 b羹y羹k eserinin sonunda yer al覺r. Yani, 15 Ekim’den 20 Ekim 1927’ye kadar s羹ren konumas覺n覺n son paragraf覺 veya sonu癟 b繹l羹m羹d羹r. Gen癟lie Hitabe, belki okullarda, resm簾 dairelerde m羹stakil olarak 癟er癟evelenip duvarlara as覺ld覺覺 i癟in, Nutuk’tan ayr覺 bir metin gibi deerlendirilmekte veya 繹yle zannedilmektedir.
Gen癟lie Hitabe, m羹stakil bir metin olarak deerlendirildiinde de kendi i癟inde mutlaka 繹ne Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir s繹zc羹e temel anlam覺n覺n d覺覺nda yeni yeni anlamlar y羹kledik癟e anlam覺n覺n da derece derece soyutlat覺覺 g繹r羹l羹r. rnek : T繹rende, Kurdeleyi k繹y羹n muhtar覺 kesti.  Devamini Oku


C羹mlede Anlam

C羹mle, yarg覺 bildiren s繹zc羹k ya da s繹z 繹beidir. Bir s繹z羹n yarg覺 bildirmesi, ah覺s ve kip bildirecek bi癟imde 癟ekimlenmesine bal覺d覺r. Bu 繹zellii g繹steren tek bir s繹zc羹k c羹mle olabilecei gibi birbirini tamamlayan bir癟ok s繹zc羹k de c羹mle 繹zellii g繹sterebilir. Yani “geliyorum”, “hastay覺m” s繹zleri de c羹mledir; “D羹n seni okulun bah癟esinde arkadalar覺nla gezerken g繹rm羹t羹m.” de c羹mledir. Daha uzun c羹mleler de kurulabilir. Bizim burada 羹zerinde duraca覺m覺z konu c羹mlenin yap覺sal 繹zellikleri deil anlamlar覺d覺r. S覺navlarda 癟覺kan c羹mle anlam覺yla ilgili sorular覺 iki grupta deerlendirebiliriz. Birincisi Devamini Oku


Hayat覺n Anlam覺 Kompozisyon

Deerini Bilmek Gerekir Hayat覺n… Hayat覺n deerini bilmek gerekir… Hayat覺n, sevginin, ailenin, dostluun, ak覺n… Hayat ger癟ekten 癟ok ac覺mas覺z… Bir ekilde hayat覺n bir yerinden tutunmaya 癟al覺覺yoruz Her eye ramen direnebiliyoruz… yle ki yaan覺lan zorluklar pes ettirebiliyor biz insanlar覺 Pes etmek kolay gelebiliyor bazen… Kendini veya 癟evredekileri su癟lamak, her eyi kar覺 tarafa y覺kmak rahatlat覺yor bazen i癟imizi… Ka癟mamal覺 insan, yaanan sorun her ne ekilde olursa olsun ka癟mamal覺… Olaylar覺n kar覺s覺nda bieylerin arkas覺na saklanmak ve ka癟mak… Ne kadar yanl覺 halbuki!! Ya da susmak 癟o Devamini Oku


Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda anlam bozulurmu

Evet Edatlar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda c羹mlenin anlam覺 bozulur, fakat bala癟lar c羹mleden 癟覺kar覺ld覺覺nda bozulmaz.


Anlamlar覺na G繹re Kelimeler

1. Z覺t Anlaml覺 Kelimeler


Anlam y繹n羹nden birbirinin kar覺t覺 olan kelimelere ZIT (KARIT) ANLAMLI KEL襤MELER denir. 癟ok - az, ak覺ll覺 - ak覺ls覺z, zor - kolay, arka - 繹n, sa - sol...

2. E Sesli Kelimeler


Yaz覺l覺lar覺 ve okunular覺 ayn覺, anlamlar覺 farkl覺 olan kelimelere E SESL襤 (SESTE) KEL襤MELER denir. G羹l, 癟ok sevdiim bir 癟i癟ektir. G羹l, s覺n覺f覺m覺z覺n en 癟al覺kan 繹rencisidir. Anlat覺lan f覺kraya herkes g羹ld羹.

3. E Anlaml覺 Kelimeler


Yaz覺l覺 ve okunular覺 ayr覺, anlamlar覺 ayn覺 olan kelimelere E ANLAMLI (ANLAMDA) KEL襤MELER denir. nemli - rutubetli, sor - g羹癟, okul - mektep, 繹retmen  Devamini Oku


Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi

Hi癟 ile hepin aras覺ndaki anlam ilikisi nedir? Cevap : hep ve hi癟 kelimeleri z覺t anlaml覺 kelimelerdir ve aralar覺ndaki anlam ilikisi z覺t anlaml覺 kelimeler olacakt覺r. Konu hakk覺ndaki detayl覺 yaz覺m覺z覺 okumak i癟in aa覺daki linki takip edin. Kelimeler Aras覺ndaki Anlam 襤likileri : http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=3974


Yan Anlaml覺 Kelimeler

Temel anlam覺yla balant覺l覺 olarak zamanla ortaya 癟覺kan deiik anlamlara yan anlam denir. S繹zc羹羹n ger癟ek anlam覺n覺n d覺覺nda, ancak ger癟ek anlam覺yla az 癟ok yak覺nl覺k ta覺yan yeni anlamlar kazanmas覺 yan anlam覺 oluturur. Bir s繹zc羹羹n yan anlam kazanmas覺nda genellikle yak覺t覺rma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktad覺r. Mesel璽 “g繹z” dendiinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlam覺 olan organ ad覺d覺r. Ama “inenin g繹z羹”, “癟antan覺n g繹z羹”, masan覺n g繹z羹” tamlamalar覺ndaki anlamlar benzetme yoluyla kazand覺r覺lm覺 yeni anlamlard覺r. Bunlara da yan anlam denir. Mesel璽, Devamini Oku


Anlam覺na G繹re Fiiller

Fiiller anlam 繹zelliklerine g繹re 羹癟e ayr覺l覺rlar.

1. K覺l覺 Fiilleri


zellikleri: • zneden baka bir varl覺k gereklidir.(nesne) • 襤in ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir. rnekler: oban, hayvanlar覺 besledi. S覺n覺f覺n kap覺s覺n覺 boyad覺. Onlar覺 yolundan 癟evirdim. H覺rs覺zlar覺 soka覺n ba覺na kadar kovalad覺. iiri 癟ocuk okumu. Konuyu tahtaya yazd覺k. Piknikte etleri o piirdi. Sa癟lar覺n覺 g羹zelce taram覺.

Durum Fiileri


zellikleri  Eylemin ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir.  Eylem 繹zne 羹zerinde g Devamini Oku


Yaam覺n Anlam覺

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


Hayat覺n Anlam覺 Nedir

Felsefi bir soru olan "Hayat覺n anlam覺 nedir?", farkl覺 insanlar taraf覺ndan farkl覺 ekillerde alg覺lanabilir ve "anlam" s繹zc羹羹n羹n buradaki belirsizlii farkl覺 a癟覺klamalara yol a癟ar: "Hayat覺n k繹keni nedir?" , "Evrenin ve yaam覺n doas覺 nedir?", "Hayat覺 deerli k覺lan ey nedir?", "襤nsan覺n hayattaki amac覺 nedir?". Bu sorulara bilimsel teorilerden felsef簾, teolojik ve ruhan簾 arg羹manlara kadar bir癟ok deiik ekilde cevap verilmektedir. Hayat: Canl覺 organizman覺n canl覺l覺k faliyetini s羹rmesi , G繹rme ,iitme , doku organlar覺n覺 kullanabilmesi , fiziksel hareketlerini yerine getirebilmesi ve yasamsal fonksiyonlar覺nda bir durma yaamamas覺 Devamini Oku


ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺

Soru : ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺 nedir? Cevap : 1787 ABD anayasas覺


Paragrafta Anlam

Paragraf, bir d羹羹nceyi tam olarak anlatabilmek i癟in bir araya getirilen c羹mleler topluluudur. Paragraf覺n b羹t羹n c羹mleleri ayn覺 konuyu iler ve ayn覺 d羹羹nceyi a癟覺klar ya da destekler. Tek bir d羹羹nce etraf覺nda olutuundan kendi i癟inde bir b羹t羹nl羹k g繹sterir; kendinden 繹nceki ya da sonraki paragraflara bir bal覺l覺k g繹stermez.

Paragraf覺n Konusu


Paragrafta hakk覺nda s繹z s繹ylenen d羹羹nce, olay ya da durumlar konuyu verir. Konuyu bulmak i癟in "Par癟ada neden s繹z ediliyor?" diye sorabiliriz. Yani 羹zerinde durulan neyse konu da odur. Bununla ilgili sorular deiik soru k繹kleriyle kar覺m覺za 癟覺kar. "Ayd覺n kar覺lat覺覺 he Devamini Oku


Anlam Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺

1)Gereksiz S繹zc羹k Kullanma:

Bir c羹mlede anlamlar覺 ayn覺 olan veya anlamca biri dierini i癟eren s繹zc羹klerin birlikte kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar. *Kula覺ma eilerek al癟ak sesle bir eyler f覺s覺ldad覺. *Bu yol yaya y羹r羹mekle bitecek gibi deil. *Onlar da be y覺ld覺r kar覺l覺kl覺 mektupla覺yorlar. *Ge癟miteki hat覺ralardan bir ikayetim yok *lkemizin sorunlar覺 bitmiyor, t羹kenmiyor *O g羹nleri daha hen羹z d羹n gibi hat覺rl覺yorum *Bu gece 覺s覺 s覺f覺r覺n alt覺ndaDevamini Oku


Anlama Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺

Bu bozukluklar覺 birka癟 b繹l羹me ay覺rarak inceleyebiliriz. 1. Gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 2. C羹mlede belirsizlik bulunmas覺 3. Birbiriyle 癟elien ifadelerin bulunmas覺 4. S繹zc羹羹n anlamca c羹mleye uymamas覺 5. S繹zc羹klerin yanl覺 eyleme balanmas覺 6. Mant覺k hatas覺n覺n olmas覺 7. Deyimin yanl覺 anlamda kullan覺lmas覺 8. S繹zc羹羹n yanl覺 yerde kullan覺lmas覺 9. Bazen de bu belirsizlik noktalama iaretleriyle giderilir.

1. C羹mlede gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar.Devamini Oku


Kuran覺n kelime anlam覺

Kur'an, kelime olarak, "toplamak, okumak, bir araya getirmek" m璽nalar覺na gelir. Ayet ve s羶releri bir araya getirdii; 襤sl璽m'覺n 簾tikad, ib璽d璽t, ahl璽k, hukuk, v.s. esaslar覺n覺 toplay覺p ihtiva ettii; d羹nyada en 癟ok okunan ve okunacak olan kitab olduu i癟in bu ismi ald覺覺 ifade edilir


襤lk Anlam

Ger癟ek Anlam = Temel Anlam = 襤lk Anlam Kelimelerin ta覺d覺klar覺 ilk ve genel anlama ger癟ek anlam denir. Kelimelerin s繹zl羹kteki ilk anlam覺d覺r. Kelimenin ger癟ek anlam覺, herkes癟e bilinen yayg覺n anlam覺d覺r. Buna "temel anlam" da denir. Mesel璽, “a覺z” dendiinde akla ilk gelen, organ ad覺d覺r. “g繹z” kelimesi de 繹yle.

襤lk Anlam rnekleri:

Souktan su borular覺 patlam覺. Aya覺nda eski bir spor ayakkab覺 var. Biraz sonra toprak bir yola girdik. Kanad覺 k覺r覺k bir mart覺 g繹rd羹m. Souk sudan boaz覺 imiti. Yataktan kalkarken ba覺m覺 duvar Devamini Oku


Amasya Genelgesinin Amac覺

T羹rk kurtulu hareketini kiisel bir hareket olmaktan 癟覺kar覺p, milletin birlik ve dayan覺mas覺n覺 salayan milli bir hareket haline getirmektir. Mustafa Kemal Anadolu ve Rumeli'de kurulmu olan milli cemiyetleri tek ama癟 dorultusunda birletirmek istedi ve ite bu d羹羹nceler i癟inde Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayabilmek i癟in Amasya Genelgesi'ni haz覺rlad覺.

Amasya Genelgesi (Detay)

Milli M羹cadele Atat羹rk’羹n 繹nderliinde balam覺t覺; igalci devletlerin bu anl覺 direnii durdurmalar覺 ise m羹mk羹n deildi. T羹rk Milleti tarihe y繹n verecek yeni bir giriimi balatm覺t覺 bir kere. Mustafa Kemal H羹k羹met’in yanl覺 癟ar覺s覺n Devamini Oku


Amasya Genelgesinin nemi

- Kutulu Sava覺 i癟in at覺lm覺 繹nemli bir ad覺md覺r. - Kurtulu Sava覺n覺n ilk defa gerek癟esi, amac覺 ve y繹ntemi belirtilmitir. - T羹rk milleti'ne egemenlii eline almas覺 i癟in bir 癟ar覺d覺r. - M.Kemal yeni bir meclis ve h羹k羹met daha dorusu yeni bir devlet kurmay覺 ama癟l覺yordu. - Art覺k millet y繹netilmeyecek, y繹netecekti. - M.Kemal, 襤stanbul, Anadolu'ya egemen deil, bal覺 olmal覺d覺r demitir.

Amasya Genelgesi (Detay)

Milli M羹cadele Atat羹rk’羹n 繹nderliinde balam覺t覺; igalci devletlerin bu anl覺 direnii durdurmalar覺 ise m羹mk羹n deildi. T羹rk Milleti tarihe y繹n verecek yeni bir giriimi balatm覺t覺 bir kere. Mus Devamini Oku


Amasya Genelgesinin zellikleri

• Amasya genelgesi, i癟 ve d覺 d羹manlara kar覺 bir isyan, bir ihtilal parolas覺 niteliindedir. • Milli irade kavram覺 yerletirilmeye 癟al覺覺lm覺t覺r. • Milli egemenlik ve milli devlet kavramlar覺ndan ilk defa s繹z edilmitir. • T羹rk Kurtulu Sava覺’n覺n gerek癟esi, plan覺, program覺 ve metodu a癟覺klanm覺t覺r. • 襤stanbul H羹k羹meti’nin, T羹rk Milletine kar覺 g繹rev ve sorumluluklar覺n覺 yerine getirmedii ve bunun i癟in de 襤stanbul H羹k羹meti ve 襤tilaf Devletlerine kar覺, T羹rk milleti ayaklanmaya davet edilmitir. • Amasya Genelgesi, T羹rk 襤nk覺lap tarihinde, yeni bir T羹rk Devletinin korumas覺nda katk覺s Devamini Oku


Amasya Genelgesinin Etkileri ve Sonu癟lar覺

1. T羹rk ink覺lab覺n覺n ihtil璽l safhas覺 balam覺t覺r. 2. Kurtulu Sava覺'n覺n gerek癟esi, amac覺 ve y繹ntemi belirlenmitir. 3. 襤lk kez milli egemenlie dayal覺 bir y繹netimden bahsedilmitir. 4. 襤stanbul H羹k羹meti ilk kez yok say覺lm覺t覺r. 5. T羹rk Milleti, hem 襤stanbul'a hem de igalci g羹癟lere kar覺 m羹cadeleye 癟a覺r覺lm覺t覺r. 6. Kurtar覺c覺 olarak g繹r羹len padiah, hilafet, manda ve himaye d羹羹ncesinin yerini millet ve milliyet癟ilik d羹羹ncesi alm覺t覺r. 7. st羹 kapal覺 olarak Heyet-i Temsiliyenin (Temsil Kurulu) oluturulmas覺ndan bahsedilmitir. 8. Mustafa Kemal padiah taraf覺ndan kendisine verilen 9. Ordu M羹fettilii yetkilerini a Devamini Oku


Amasya Genelgesinde Yer Alan Kurtulu Sava覺m覺z覺n Gerek癟eleri

Kurtulu sava覺 bir igale uram覺 yurt topraklar覺n覺 savunma ve igal kuvvetlerine kar覺 verilen m羹cadelenin ifade edilmesidir. K覺sacas覺 Kurtulu sava覺'n覺n temel nedeni yada gerek癟esi 襤gal edilen ve d羹man elinde olan topraklar覺n tekrar kazan覺lmas覺d覺r. Ayr覺nt覺l覺 olarak Kurtulu sava覺'n覺n yada m羹cadele edilmesinin nedenleri Amasya genelgesi ile Mustafa Kemal Atat羹rk ve arkadalar覺 taraf覺ndan kaleme al覺nm覺 ve resmen 22 Haziran 1919 tarihinde gerekli kii ve kurumlara duyurulmutur.

Amasya genelgesinde Kurtulu sava覺'n覺n nedenleri (Gerek癟eler) 繹yledir:

1. Vatan覺n b羹t羹nl羹羹, milletin ba覺ms覺zl覺覺 tehlikededi Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve Roman覺n Genel zellikleri

— Olaylar genellikle g羹nl羹k yaamdan ya da tarihten se癟ilmitir. Olaylar覺n yaanm覺 ya da yaanabilir olmas覺 繹nemsenmitir. — Olaylar覺n 癟ounda rastlant覺lar覺n yard覺m ettii aklar yer al覺r. — Kahramanlar sosyal hayat覺n getirdii zorunlu簫luklar y羹z羹nden aile 癟evrelerinden se癟ilmitir. — Bu d繹nem hik璽ye ve romanlar覺 teknik ve kompozisyon y繹n羹nden ilk 繹rnek olman覺n eksikliklerini ta覺rlar. — Yazarlar, eserlerinde kiiliklerini giziememi hatta yer yer olay覺n ak覺覺n覺 keserek okura bilgi ve 繹羹t vermilerdir. — Tasvirler, olay覺n ak覺覺 i癟inde eritilmemi, bir s羹s 繹esi olarak uzun uzad覺ya Devamini Oku


Tanzimat D繹nemi T羹rk iirinin Genel zellikleri

— Divan iirinin soyut 繹zellikleri b覺rak覺lm覺; ancak bi癟im 繹zelliklerine bal覺 kal覺nm覺t覺r. Yani Tanzimat iirinde yeni d羹羹nceler eski bi癟imlerle verilmitir. — Gazel, kaside, murabba, terkib-i bent, terci-i bent gibi naz覺m bi癟imlerinin yan覺nda yeni naz覺m bi癟imleri de kullan覺lm覺t覺r. — Dil ve anlat覺mda genel olarak sadelik ilkesine bal覺 kal覺nmam覺t覺r. — Hece 繹l癟羹s羹yle yazma isteine kar覺n genel簫likle aruz 繹l癟羹s羹 kullan覺lm覺t覺r. — Naz覺m birimi olarak genel anlamda beyit kul簫lan覺lm覺t覺r. — Divan iirindeki par癟a g羹zellii yerine b羹t羹n g羹zellii benimsenmi, anlam iirin b羹t羹n羹ne s Devamini Oku


Z覺t Anlaml覺 Kelime rnekleri

Yaz覺n ba覺 pienin k覺覺n a覺 pier. Ak覺ll覺 d羹man ak覺ls覺z dosttan hay覺rl覺d覺r. Tok, ac覺n halinden anlamaz. 襤yi evlat babay覺 vezir, k繹t羹 evlat rezil eder. Ak覺ll覺 d羹羹n羹nceye kadar, deli olunu everir. Kurunun yan覺nda ya da yand覺. Koridorun dar olmas覺na kar覺n, odalar gayet geni. Salam yumurtalar覺 paketlere diz, 癟羹r羹k yumurtalar覺 ise 癟繹pe at. Y覺llard覺r k璽r Devamini Oku


Genel anlam nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Genel nedir ve genel ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Anlam ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor