Edebi Metinlerin Konular覺

Edebi metinlerde ama癟 insan覺n i癟 d羹nyas覺nda zevk uyand覺rmak etkilemek olduu i癟in edebi metinlerin temel konusuda insand覺r. Evet, insan覺n b羹t羹n ilikilerini edebiyatta bulabiliriz. Edebi metinler toplumun aynas覺 olduuna g繹re, toplumdaki dei簫meleri edebiyat覺n yans覺tmas覺 doald覺r. Bu toplum i癟erisinde ya覺yan yazar覺n da toplumla birlikte, yaay覺覺, duyuu, d羹羹n羹羹, inan癟lar覺, dilekleri de deiir. Bu deime edebiyat覺n deimesine de yol a癟ar. Edebi eserler, toplumlar覺n yaam bi癟imlerini, geleneklerini, g繹reneklerini de i癟ine alarak bu konuda toplum bilimcilere bir fikir arac覺 olmaktad覺rlar. Yine edebi eserler, halk覺n inanc Devamini Oku


Tanzimat Ferman覺n覺n Konular覺

1)-Az覺nl覺klar覺n, can, mal ve namus g羹venlii salanacak. 2)-Vergi sistemi yeniden d羹zenlenerek, herkesten gelirine g繹re vergi al覺nacak. 3)-Askerlik OCAK g繹revinden, VATAN g繹revi haline getirilecek. Az覺nl覺klarda askere al覺nacak. 4)-Kanunlar覺n her g羹c羹n 羹st羹nde olduu kabul edilecek.


Tart覺ma Konular覺

Oscar Wilde’覺n “Herkes benim d羹羹nceme kat覺l覺rsa yan覺lm覺 olmaktan korkar覺m” s繹z羹n羹 tart覺ma konusunda 繹rendiklerinizi g繹z 繹n羹nde bulundurarak a癟覺klamaya 癟al覺覺n覺z. G羹nl羹k bir olay, bir kitap, s覺n覺f癟a bilinen bir roman, iir veya oyunun deerlendirilmesi, g羹nl羹k hayat覺m覺z覺 etkileyen yeni bir bulu ya da g羹n y羹z羹ne 癟覺kar覺lm覺 eski bir uygarl覺k tart覺覺lacak konular olabilir. Konu se癟ildikten sonra veriler toplanmal覺, bilgiler, g繹r羹ler d羹zenlenmeli ve bakan tart覺ma kurallar覺n覺 harfi harfine uygulamal覺d覺r. Tart覺malarda se癟ilen konu 繹nemli ve tart覺maya deer olmal覺d覺r. Se癟ilen k Devamini Oku


Halk Oyunlar覺n覺n Konular覺

T羹rk Halk Oyunlar覺n覺n Konular覺 Halk oyunlar覺 癟ounlukla k繹yl羹 taraf覺ndan , nianlarda, askere uurlamada, yaylaya 癟覺k覺 ve inite, doumda, dini ve milli bayramlarda, kazan覺lan zaferin sonucunda, ferfene, barana, s覺ra gezmesi, yaren sohbeti gibi toplant覺larda oynanmaktad覺r. Oyunlar genellikle oyun oynamaya elverili a癟覺k alanlarda oynand覺覺 gibi kapal覺 yerlerde oynan覺r. zellikle d羹羹nlerde, y繹rede iyi oynad覺覺 bilinen kiiler davet edilir. 羹nk羹 topluluun ba覺nda y繹renin m羹ziklerini ve oyunlar覺n覺 iyi bilen ve sayg覺n kiiler bulunur. Halk Oyunlar覺 fig羹r bak覺m覺ndan zenginliini bu kiilere bor癟ludur. Onlar maharetini ustal覺 Devamini Oku


Felsefenin Tarih癟esi

Bilginin ve insan eyleminin kayna覺n覺 ve ilkelerini inceleyen d羹羹nceler b羹t羹n羹. Yunanca 竄philosophia罈 (竄philos罈, dost, 竄sophia罈, bilgelik) s繹zc羹羹nden Arap癟a'ya, oradan da T羹rk癟e'ye 竄felsefe罈 olarak ge癟mitir. Felsefeciler (filozoflar), genellikle sayg覺n, a覺rbal覺, kolay kolay heyecanlanmayan, hi癟 bir eye k覺zmayan kimseler olarak d羹羹n羹l羹r. Oysa Eflatun, filozofun bal覺ca 繹zelliinin hayret etmek olduunu s繹ylerdi. B繹yle olunca, ister bilgin, ister cahil, ister 癟ocuk, ister b羹y羹k olsun, herkes filozof demektir, 癟羹nk羹 herkes, hayat 羹zerine, 繹l羹m 羹zerine, d羹羹nmek etkinlii, ya da duyduu sevgi veya baka herhangi bir etkinlik Devamini Oku


M羹nazara Konular覺

M羹nazaran覺n okullar覺m覺zda art覺k eskisi gibi uygulanmayan bir etkinlik olduunu d羹羹n羹yorum.. Fikir al覺veriinde bulunma,bakalar覺n覺n d羹羹ncelerine katlanabilme,toplum i癟inde kendini ifade edebilme gibi daha pek yarar覺n覺n olduunu d羹羹nd羹羹m m羹nazaran覺n s覺n覺fta veya okulda rahat癟a uygulanabilecek bir faaliyettir. Bunun i癟in birka癟 m羹nazara konusunu buraya eklemei uygun g繹rd羹m.

rnek M羹nazara Konular覺

K羹reselleme, milli deerlerin korunabilmesi a癟覺s覺ndan bir tehdittir/ deildir. Medeniyet tarihinin en 繹nemli buluu atemidir yaz覺m覺? Trafik sorununu 癟繹z羹mlemede kanunlarm覺 eitim mi daha etkilidir." Toplumsal yarar u Devamini Oku


felsefenin b繹l羹mleri

felsefenin: 1-metafizik 2-varlikbilim (ontologie) 3-bilgi kurami (epistemelogie) 4-etik 5-estetik olmak 羹zere bes ana dali vardir.


Felsefenin konulari nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Felsefenin nedir ve felsefenin ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Konulari nedir ve konulari ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor