Alt Basliklar

» G羹n羹m羹ze Kadar 覺kar覺lan Gazetelerdeki Anlat覺m Bozukluklar覺 Nelerdir
» Dolayl覺 Anlat覺m rnekleri
» retici Anlat覺m ile A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m Farklar覺
» Mizahi Anlat覺m
» Diyalog Anlat覺m
» S繹ylemeye Bal覺 Anlat覺m
» Tart覺mac覺 Anlat覺m
» A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m
» retici Anlat覺m
» Emredici Anlat覺m
» Epik Anlat覺m
» Destans覺 Anlat覺m
» Coturucu Anlat覺m
» yk羹leyici Anlat覺m簫
» Kan覺tlay覺c覺 Anlat覺m
» D羹sel Anlat覺m
» Gelecekten S繹z Eden Anlat覺m
» Gereksiz S繹zc羹k Kullan覺m覺ndan Kaynaklanan Anlat覺m Bozukluklar覺
» zne Y羹klem Uyumazl覺覺ndan Kaynaklanan Anlat覺m Bozukluu
» zne Yanl覺l覺覺ndan Doan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Y羹klem Yanl覺l覺覺ndan Doan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Dilbilgisi Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Anlam Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺
» Yap覺ya Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺
» Anlama Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺

G羹n羹m羹ze Kadar 覺kar覺lan Gazetelerdeki Anlat覺m Bozukluklar覺 Nelerdir

“Kabaca, ilk繹retim ve orta繹retimden sonra zorlu SS s覺nav覺na girilir.”(Radikal 襤K襤, 29 Haziran 2008) 襤hsan etin’in bu c羹mlesinde olduu gibi s覺nava giren bir aday da SS k覺saltmas覺ndan sonra “s覺nav” s繹zc羹羹n getirebilir mi acaba? “SS s覺nav覺na gen癟ler ortalama yirmi ya dolay覺nda giriyorlar…”(Star, 14 Haziran 2009) Eser Karaka da SS k覺saltmas覺ndan sonra “s覺nav覺na” s繹zc羹羹n羹 yazabiliyor, R Devamini Oku


Dolayl覺 Anlat覺m rnekleri

- En iyi romanlar, bir bunal覺m d繹neminde yaz覺l覺r, der Dostoyevski. (Dorudan) - En iyi romanlar覺n bir bunal覺m d繹neminde yaz覺laca覺n覺 s繹yl羹yor Dostoyevski (Dolayl覺) - Turgut Uyar : "Nobel d羹l羹n羹 kazanan bu yazar覺, en i癟ten dileklerimle kutlar覺m." Diyor. (Dorudan) - Turgut Uyar, bir yaz覺s覺nda , Nobel d羹l羹 kazanan bu yazar覺 en i癟ten dilekleriyle kutlad覺覺n覺 belirtiyor. (Dolayl覺) Farkl覺 rnekler: • Annem, bizim d Devamini Oku


retici Anlat覺m ile A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m Farklar覺

retici Anlat覺m Nedir


retici anlat覺m, 繹renme amac覺n覺n ger癟ekletirilmesini salamak amac覺yla oluturulan metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. retici anlat覺mda, yap覺lan a癟覺klamalar ve verilen bil簫gilerle kiide herhangi bir davran覺 ya da yetenei n gelitirilmesi, deitirilmesi, silinmesi ya da d羹zenleme簫si ama癟lan覺r. Yani metin, a癟覺klay覺c覺 anlat覺ma g繹re daha somut beklentilerle kaleme al覺n覺r. retici anlat覺m, daha 癟ok ders  Devamini Oku


Mizahi Anlat覺m

G羹ld羹rme 繹gesinin 繹n planda tutulduu metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹ne mizahi an簫lat覺m denir. Bir kiinin normalden sapan davran覺lar覺n覺 kendisinin normal saymas覺, yapt覺覺 eylemin doruluundan emin olmas覺, d羹t羹羹 durumu yad覺rgamamas覺, bu nedenle de sakin olmas覺 ve yaad覺klar覺n覺 olaanm覺 gibi kar覺簫lamas覺, g羹l羹n癟l羹羹 dourur. Mizahi anlat覺m, ite bu g羹l羹n癟l羹羹n anlat覺lmas覺d覺r.

Mizahi Anlat覺m覺n zellikleri:


1.Oku Devamini Oku


Diyalog Anlat覺m

S繹ylemeye bal覺 anlat覺m, metinlerin konumalardan (diyalog ve monolog簫Iardan) oluan b繹l羹mlerinde ve g羹nl羹k hayatta konumalarla ger癟ekletirilen her t羹r iletiimde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. Sohbet, diyalog, m羹lakat ad覺 verilen metinler s繹yleme 癟evresinde oluur. 襤癟 konuma (monolog) da s繹ylemeye dayan覺r. G羹nl羹k hayat, roman, hik璽ye ve tiyatrolarda kar覺l覺kl覺 konuma (diyalog) ve ikiden fazla kiinin konumas覺na bal覺 metinler, s繹yleme anlat Devamini Oku


S繹ylemeye Bal覺 Anlat覺m

S繹ylemeye bal覺 anlat覺m, metinlerin konumalardan (diyalog ve monolog簫Iardan) oluan b繹l羹mlerinde ve g羹nl羹k hayatta konumalarla ger癟ekletirilen her t羹r iletiimde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. Sohbet, diyalog, m羹lakat ad覺 verilen metinler s繹yleme 癟evresinde oluur. 襤癟 konuma (monolog) da s繹ylemeye dayan覺r. G羹nl羹k hayat, roman, hik璽ye ve tiyatrolarda kar覺l覺kl覺 konuma (diyalog) ve ikiden fazla kiinin konumas覺na bal覺 metinler, s繹yleme anlat Devamini Oku


Tart覺mac覺 Anlat覺m

Tart覺mac覺 anlat覺m, bir癟ok a癟覺dan kan覺tlay覺c覺 anlat覺mla benzerlik g繹sterir. Bu anlat覺m t羹r羹yle oluturulan metinlerde 癟ounlukla g羹ncel olay, konu ve sorunlar; s繹z dala覺 ya da kalem kavgas覺 eklin簫de nitelendirilebilecek bir 羹slupla ele al覺n覺r. Ahlak, din ve toplumla ilgili genel tutumlar deerlendirilir ve sonun簫da yanl覺l覺klar ortaya konulup bu tutum ve g繹r羹ler hi癟e say覺l覺r. Bu t羹r metinlerde, eletirilen taraf覺 adeta bir d羹簫man gibi g繹rme ve on Devamini Oku


A癟覺klay覺c覺 Anlat覺m

A癟覺klay覺c覺 anlat覺m, okuyucunun eksik ya da yanl覺 bildii ya da hi癟 bilmedii bir konu簫da, ona doru ve yeni bilgiler salamay覺 ve onu bilgilendirmeyi ama癟layan metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. A癟覺klay覺c覺 anlat覺mda yazar, okuyucuyu bir konu/sorun hakk覺nda ayd覺nlatmay覺 ve bilgilendirmeyi temel 繹ncelik ola簫rak belirler. Yazd覺覺 metinle bir belirsizlii ortadan kald覺rmay覺, bir kar覺tl覺a 癟繹z羹m getirmeyi, ya da bir sorunu 癟e簫itli a癟覺lardan irdel Devamini Oku


retici Anlat覺m

襤nsan覺n doutan getirdii davran覺 ve yeteneklerinin gelitirilmesi, deitirilmesi, silin簫mesi ya da d羹zenlemesine "繹renme" denir. retici anlat覺m, 繹renme amac覺n覺n ger癟ekletirilmesini salamak amac覺yla oluturulan metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹d羹r. retici anlat覺mda, yap覺lan a癟覺klamalar ve verilen bil簫gilerle kiide herhangi bir davran覺 ya da yetenei n gelitirilmesi, deitirilmesi, silinmesi ya da d羹zenleme簫si ama癟lan覺r. Yani metin, Devamini Oku


Emredici Anlat覺m

Anlat覺c覺n覺n, okuyucuyu bir i yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davran覺覺 ger簫癟ekletirmeye zorlad覺覺 ya da okuyucuya bu konularda telkin ve 繹nerilerde bulunduu metinlerde kullan覺簫lan anlat覺m t羹r羹ne "emredici anlat覺m" denir.

Emredici Anlat覺m覺n zellikleri


1.Dil al覺c覺y覺 harekete ge癟irme ilevinde kullan覺l覺r. 2.Emir, telkin, 繹neri anlam覺 ta覺yan ifadeler yer verilir. 3.retici ve a癟覺klay覺c覺 y繹nleri vard覺r. 4.C羹mlelerde fiiller haki Devamini Oku


Epik Anlat覺m

Destans覺 (Epik) Anlat覺m : Destans覺 anlat覺m, tarihi olay ve kiilerin olaan羹st羹l羹kler temelinde, heye簫can ve coku uyand覺racak ekilde anlat覺lmas覺d覺r. Destans覺 anlat覺m覺n 癟覺k覺 noktas覺, doal destanlard覺r. Destans覺 an簫lat覺m, en belirgin ekilde yapma destanlarda ve yapma destanlarla benzerlik g繹steren tarihsel ve edebi metinler簫de kullan覺l覺r.

Destans覺 (Epik) Anlat覺m覺n zellikleri


1.Olaan羹st羹 olaylar ve kiiler anlat覺l覺r. 2.Desta Devamini Oku


Destans覺 Anlat覺m

Destans覺 (Epik) Anlat覺m : Destans覺 anlat覺m, tarihi olay ve kiilerin olaan羹st羹l羹kler temelinde, heye簫can ve coku uyand覺racak ekilde anlat覺lmas覺d覺r. Destans覺 anlat覺m覺n 癟覺k覺 noktas覺, doal destanlard覺r. Destans覺 an簫lat覺m, en belirgin ekilde yapma destanlarda ve yapma destanlarla benzerlik g繹steren tarihsel ve edebi metinler簫de kullan覺l覺r.

Destans覺 (Epik) Anlat覺m覺n zellikleri


1.Olaan羹st羹 olaylar ve kiiler anlat覺l覺r. 2.Desta Devamini Oku


Coturucu Anlat覺m

Coku ve Heyecana Bal覺 (Lirik) Anlat覺m : Heyecan, coku, mutluluk, h羹z羹n; dini duyarl覺l覺k, de簫rin d羹羹nce gibi daha 癟ok soyut durumlar覺n, okuyucuyu etkileyici, duyguland覺r覺c覺 ve hayran b覺rakt覺r覺c覺 bir ekilde dile getirildii metinlerde kullan覺lan anlat覺m t羹r羹ne "coku ve heyecana bal覺 anlat覺m" denir. Coku ve heyecana bal覺 anlat覺mla oluturulan metin t羹rlerinin en 繹nemlisi, iirdir.

Coturucu Anlat覺m覺n zellikleri:


1.Lirik  Devamini Oku


yk羹leyici Anlat覺m簫

yk羹leme, "anlatma" temelinde ekillenen bir anlat覺m t羹r羹d羹r. yk羹leyici anlat覺m簫la oluturulan her metinde; anlat覺lacak veya nakledilecek bir olay ya da olay 繹rg羹s羹 vard覺r. Bir anlat覺c覺n覺n bir olay覺 veya birbiriyle ilikili birden 癟ok olay覺 (olay 繹rg羹s羹n羹) anlatmas覺 esas覺na dayanan bu anlat覺m t羹r羹nde en 繹nemli 繹geler unlard覺r: Olay, kii, zaman, mekan, anlat覺c覺.

yk羹leyici Anlat覺m簫 (Detay)


Bu anlat覺mda ama癟; olay覺 okuyucunun g繹z Devamini Oku


Kan覺tlay覺c覺 Anlat覺m

Kan覺tlamak, bir d羹羹nceye kat覺lmama nedenini belirterek o d羹羹nceden farkl覺 olan bir d羹羹nceyi ortaya koymak ve bu d羹羹ncenin bir bakas覺nca kabul edilmesini salamakt覺r. Kan覺tlay覺c覺 anlat覺m覺n temel amac覺, inand覺rma, ayd覺nlatma, kendi g繹r羹羹n羹 bir bakas覺na kabul ettirmedir. Bu ama癟, kan覺tlay覺c覺 an簫lat覺m覺 a癟覺klay覺c覺 ve 繹retici anlat覺mdan ay覺ran en 繹nemli fard覺r. A癟覺klay覺c覺 anlat覺mda bilgilendirme ve 繹retme; ka簫n覺tlay覺c覺 anlat覺mda d Devamini Oku


D羹sel Anlat覺m

D羹sel anlat覺m, "tamamen hayal 繹gesine dayanan" anlat覺m t羹r羹d羹r. Ger簫癟ek d羹nyan覺n olmazlar覺, imkans覺zlar覺, ger癟ek d覺覺l覺klar覺; bu anlat覺m t羹r羹yle oluturulan metinlerde birer ger癟ee d繹簫n羹羹r. D羹sel anlat覺mla oluturulan metinlerde olaan羹st羹 yeteneklere sahip kahraman, b羹y羹c羹, cad覺 ve yara簫t覺klara, ger癟ek d覺覺 durum ve olaylara, bilimsel ve g羹ncel bilgiyle a癟覺klanamayacak hatta 癟ounlukla bunlarla 癟eliecek durum, eylem ve nesnelere s覺k Devamini Oku


Gelecekten S繹z Eden Anlat覺m

Bu anlat覺ml覺 metinlerde olandan 癟ok olmas覺 istenen anlat覺l覺r. Verilerden yola 癟覺k覺la簫rak gelecee ait tahminler yap覺l覺r. Gelecekten s繹z eder. Bu metinler varsay覺m ile olumutur. Gelecek zaman kipi kullan覺l覺r. Ger癟eklemesi m羹mk羹n olmayan tasar覺 ve d羹羹nceler anlat覺l覺r. Bu anlat覺m t羹r羹; roman, hik璽ye, tiyatro, iir, deneme gibi edebi metinlerde kullan覺l覺r.

Gelecekten S繹z Eden Anlat覺m覺n zellikleri


1. Gelecekten s繹z eden metinler varsay覺m Devamini Oku


Gereksiz S繹zc羹k Kullan覺m覺ndan Kaynaklanan Anlat覺m Bozukluklar覺

C羹mlede gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar. Bir c羹mlede gereksiz s繹zc羹k bulunduunu anlamak i癟in, s繹zc羹k c羹mleden 癟覺kar覺l覺r. Bu durumda c羹mlenin anlam ve anlat覺m覺nda bir bozulma oluyorsa o s繹zc羹k gerekli, olmuyorsa gereksizdir. “Herkesi eletirip tenkit etmek bize hi癟bir yarar salamaz.” c羹mlesinde “eletirip” s繹zc羹羹n羹n verdii anlamla “tenkit etmek” s繹zc羹羹n羹n verdi Devamini Oku


zne Y羹klem Uyumazl覺覺ndan Kaynaklanan Anlat覺m Bozukluu

znenin tekillik 癟oulluk ve ah覺s bak覺m覺ndan uyumas覺 gerekir;aksi taktirde anlat覺m bozukluu ortaya 癟覺kar. a)Topluluk isimleri 繹zne ise y羹klem tekil olur;ancak topluluk isimleri 癟oul eki al覺yorsa y羹klem de alabilir. *Bizim tak覺m sahaya 癟覺kt覺lar. *Tak覺mlar nihayet sahaya 癟覺kt覺lar. *Ordular uzun s羹redir sava覺yor. b)Bitki,hayvan,cans覺z varl覺k ve organ isimleri 癟oul durumda 繹zne ise y羹klem tekil olur. *Nedense k繹pekler sabaha kadar  Devamini Oku


zne Yanl覺l覺覺ndan Doan Anlat覺m Bozukluklar覺

C羹mlede 繹znenin bulunmamas覺ndan,繹znenin gereksiz ekler almas覺ndan, ya da 繹zne olmayacak bir s繹z羹n 繹zne gibi kullan覺lmas覺ndan kaynaklan覺r. *Dernek m羹d羹r羹n羹n yetkileri al覺nd覺 ve kovuldu. (iden) *O insanlar覺n say覺s覺 azal覺yor bulunmaz oluyor. (?) *Belediye taraf覺ndan yapt覺r覺lan d繹rt katl覺 binan覺n inaat覺 bitirildi ve hizmete girdi. (bina) *Yal覺 adam覺n paras覺 al覺narak evine g繹nderildi. (adam) *Viraja h覺zl覺 giren arac覺n lastii patlad覺 ve kaza yapt覺. Devamini Oku


Y羹klem Yanl覺l覺覺ndan Doan Anlat覺m Bozukluklar覺

Y羹klemle ilgili yanl覺l覺klar, y羹klemin 癟at覺,kii,zaman,yard覺mc覺 eylemler,ek eylemler gibi noktalarda c羹mleye uygunluk g繹stermemesi durumudur.
rnekler:
Yanl覺 : Kahvalt覺da peynir,ekmek ve 癟ay i癟tik. (peynir i癟ilmez) Doru : Kahvalt覺da peynir,ekmek yedik ve 癟ay i癟tik.
Yanl覺 : 襤癟kiyi az sigaray覺 hi癟 i癟mem. (i癟kiyi az i癟mem olamaz) Doru : Devamini Oku


Dilbilgisi Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺

1)Y羹klem Yanl覺l覺覺ndan Doan Anlat覺m Bozukluklar覺:

Y羹klemle ilgili yanl覺l覺klar, y羹klemin 癟at覺,kii,zaman,yard覺mc覺 eylemler,ek eylemler gibi noktalarda c羹mleye uygunluk g繹stermemesi durumudur. *Kahvalt覺da peynir,ekmek ve 癟ay i癟tik. *襤癟kiyi az sigaray覺 hi癟 i癟mem. *Kimin d羹r羹st,kimin d羹r羹st olmad覺覺n覺 biliyor. *Su癟lamalar覺n yersiz ve doru olmad覺覺n覺 s繹yle. *Baloya g羹zel bir elbise ve pahal覺 m羹cevherler takarak gelmiti. *ocuklar覺 Devamini Oku


Anlam Bak覺m覺ndan Anlat覺m Bozukluklar覺

1)Gereksiz S繹zc羹k Kullanma:

Bir c羹mlede anlamlar覺 ayn覺 olan veya anlamca biri dierini i癟eren s繹zc羹klerin birlikte kullan覺lmas覺 anlat覺m bozukluuna yol a癟ar. *Kula覺ma eilerek al癟ak sesle bir eyler f覺s覺ldad覺. *Bu yol yaya y羹r羹mekle bitecek gibi deil. *Onlar da be y覺ld覺r kar覺l覺kl覺 mektupla覺yorlar. *Ge癟miteki hat覺ralardan bir ikayetim yok * Devamini Oku


Yap覺ya Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺

Bu t羹r bozukluklar daha 癟ok, T羹rk癟e’nin kurallar覺yla ilgili olduundan, sorular覺 癟繹zebilmek i癟in dilbilgisi kurallar覺n覺n iyi bilinmesi gerekir. Bu t羹r bozukluklar u ekilde s覺ralanabilir: 1. e eksikliinin bulunmas覺 2. zneyle y羹klem aras覺nda olumluluk-olumsuzluk uyumsuzluunun bulunmas覺 3. zneyle y羹klem aras覺nda tekillik-癟oulluk a癟覺s覺ndan uyumsuzluun bulunmas覺 4. zneyle y羹kl Devamini Oku


Anlama Dayal覺 Anlat覺m Bozukluklar覺

Bu bozukluklar覺 birka癟 b繹l羹me ay覺rarak inceleyebiliriz. 1. Gereksiz s繹zc羹k kullan覺lmas覺 2. C羹mlede belirsizlik bulunmas覺 3. Birbiriyle 癟elien ifadelerin bulunmas覺 4. S繹zc羹羹n anlamca c羹mleye uymamas覺 5. S繹zc羹klerin yanl覺 eyleme balanmas覺 6. Mant覺k hatas覺n覺n olmas覺 7. Deyimin yanl覺 anlamda kullan覺lmas覺 8. S繹zc羹羹n Devamini Oku


Emredici anlatim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Emredici nedir ve emredici ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Anlatim nedir ve anlatim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com