T羹rk Edebiyat覺nda Realizm

Realizmden etkilenme 襤lk, Tanzimat’覺n ikinci ya簫r覺s覺nda balar. Hemen hemen t羹m edebi d繹nemler簫de etkisini g繹stermitir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdas覺”, Samipaazade Sezai’nin “Serg羹zet” romanlar覺 realist etkiyi ta覺yan ilk ro簫manlar覺d覺r. Servet’i F羹nun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmitir. Servet’i F羹nun d繹簫neminin ba覺ms覺z yazarlar覺 H羹seyin Rahmj ve Ah簫met Rasim realist etkiler ta覺r. Milli edebiyat ve Cumhuriyet d繹neminden Yakup Kadri, Halide Edip, mer Seyfettin, Reat Nuri, Memduh evket Esendal realist etkisiyle yazan dier yazarlard覺r.

Realizmin T羹rk  Devamini Oku


S羹rrealizm Unsurlar覺 ve Amac覺

S羹rrealizmin, realizm gibi belli bal覺 unsurlar覺 yoktur. S羹rrealizmde, s羹rrealist ressam覺n hayalg羹c羹 羹r羹n羹 unsurlar yer almaktad覺r. Bu unsurlar, ressam覺n d羹羹ncesine bal覺d覺r. rnein; birden fazla unsurun birletirilmesiyle oluturulumu hayalg羹c羹 羹r羹n羹 bir unsur vs. nemli olan, bu unsurlarda ressam覺n d羹羹ncesini bulabilmektir. Bunun i癟in, s羹rrealist resimlerde; realist resimlerin aksine, unsurlar deil hayalg羹c羹 ve d羹羹nce konuur. S羹rrealizm, 繹zellikle 19. y羹zy覺ldan sonra g羹癟lenmeye balam覺t覺r. Yeni balayan s羹rrealist ak覺m, b羹y羹k bir kesim taraf覺ndan 癟ok sa癟ma g繹r羹lm羹t羹. Ancak, zamanla s羹rrealist ressamlar覺n artma Devamini Oku


S羹rrealizmin 襤lkeleri

S羹rrealizmin Sanat/Edebiyattaki 襤lke ve Nitelikleri

Saf bir ruh otomatizmiyle insan bilin癟alt覺n覺n karanl覺k ve karma覺k s覺rlar覺n覺 sanat覺n yeg璽ne konusu yapan s羹rrealizmin ilke ve niteliklerini u bal覺klar alt覺nda izah etmek m羹mk羹nd羹r, 1-Akla Kar覺 Olma, Bilin癟alt覺n覺 Esas Kabul Etme: S羹rrealistlere g繹re sanattaki her t羹rl羹 ger癟ek, yarat覺覺n kayna覺 olan bilin癟alt覺ndad覺r. Bug羹ne kadarki d繹nemde insan, hayat ve sanat覺n hemen hemen tek belirleyicisi ve y繹nlendiricisi ak覺l, zeka ve mant覺k olmutur. H璽lbuki b繹yle bir tav覺r, insan覺n son derece eksik ve tek y繹nl羹 olarak tan覺nmas覺na sebebiyet vermitir. stelik bu tan覺ma, onu Devamini Oku


S羹rrealizm Nas覺l Dodu

Birinci D羹nya Sava覺 sonras覺, gerek Avrupa'da gerekse d羹nyada yeni bir huzur d繹nemi tesis etme gayretinin younlat覺覺 y覺llar olarak dikkati 癟eker. Bir tarafta yap覺lan 癟eitti antlamalar ve Milletler Cemiyeti 癟al覺malar覺yla bar覺 ve huzur salanmaya 癟al覺覺l覺rken, bir taraftan da teknik ve teknolojinin imk璽nlar覺 yeniden insan覺n emrine verilerek onun ihtiya癟lar覺 kar覺lanmaya 癟al覺覺l覺r, insan akl覺n覺n 羹r羹n羹 olan bilim ve teknoloji dev ad覺mlarla ilerlemektedir. Nitekim belli bir s羹re sonra madd簾 refah覺n h覺zla y羹kseldii g繹r羹l羹r. Ancak akl覺yla madde d羹nyas覺nda 繹nemli mesafeler kaydeden insan, ayn覺 baar覺y覺 i癟/manev簾 d羹nyas覺n覺 ta Devamini Oku


T羹rk Edebiyat覺nda S羹rrealizm

襤kinci Yeni airlerinin iirlerinin 癟ounda, Orhan Veli Kan覺k'覺n kimi iirlerinde bu ak覺m覺n izleri g繹r羹lmektedir. S羹rrealizm(Ger癟ek羹st羹c羹l羹k) / PROF. DR. 襤SMA襤L ET襤L襤 T羹rk癟e'de "Ger癟ek羹st羹c羹l羹k" olarak kar覺lanan s羹rrealizm (surrealisme), Frans覺zca "surreef (ger癟ek羹st羹, ger癟ek d覺覺) kelimesinden t羹retilmitir. ok b羹y羹k 繹l癟羹de Dr. Sigmund Freud'un (1856-1939) tez ve d羹羹nceleri 羹zerine kurulan s羹rrealizm, XX. y羹zy覺l i癟indeki en yayg覺n ve en uzun 繹m羹rl羹 sanat ak覺mlar覺ndan birisidir. S羹rrealizm, dadaizm ve dier baz覺 XX. y羹zy覺l ak覺mlardan birtak覺m unsurlar almakla beraber, m羹stakil bir sanat hareketidir. Ak覺m, Birinci Devamini Oku


Edebiyatta Romantizm rnekleri

Romantizm rnekleri:

YALNIZLIK okluk, g羹n bat覺n覺nda, dada o yal覺, kocam覺 meenin g繹lgesine 羹zg羹n otururum. Ovan覺n durmaks覺簫z覺n deien g繹r羹nt羹s羹ne ayaklar alt覺ndan rastgele g繹z簫lerimi gezdiririm.Burada 覺rmak k繹p羹rgen dalgalar覺yla 癟alar, y覺lan gibi b羹k羹l羹p k覺vr覺l覺r, uzakl覺klarda yok olur.Yaprak ormanlardaki 癟ay覺rlara d羹t羹羹nde akam r羹zgar覺 癟覺kar, vadilerden al覺p g繹t羹r羹r. Ben ite bu solgun yaprak gibiyim: Ey esen r羹zgarlar, deli r羹zgarlar, beni de al覺n o yaprak gibi, al覺n g繹t羹r羹n ite! (Lamartine) LELIA 襤lkbahar, kular覺n 繹t羹羹 ile, taze 癟i癟eklerin ho ko簫kular覺 ile yeniden  Devamini Oku


Edebiyatta Romantizm

Romantizm bir edebiyat ak覺m覺 olman覺n 繹tesinde, 18.yy.sonu ile 19. y羹zy覺l balar覺nda Avrupa'da yer etmi belli bir duyarl覺l覺覺 belirtir. Fransa'da doan bu hareket G羹ney Avrupa 羹lkelerine (襤talya ve 襤spanya) biraz daha ge癟 girmitir. Klasik edebiyat ak覺m覺na tepki olarak 18. y羹zy覺l覺n sonlar覺nda doan ve Victor Hugo'yla birlikte b羹y羹k 羹n kazanan Romantizm, insan覺n yaratma 繹zg羹rl羹羹 繹n羹ndeki her eye kar覺 durur. "En iyi kural, kurals覺zl覺kt覺r" diyen romantikler, insan覺n duygular覺n覺, d羹 g羹c羹n羹 hayata ge癟irmesini ve insan覺 d羹zeltmenin toplumu d羹zeltmekle olabileceini savunurlar.

Romantizm Ak覺m覺nda Dil ve slup

Romantik yaz Devamini Oku


Resim Sanat覺nda S羹rrealizm

S羹rrealizm (Ger癟ek羹st羹c羹l羹k), 20. yy.’覺n balar覺nda Avrupa’da ortaya 癟覺kan bir sanat ak覺m覺d覺r. air ve ressamlar I. D羹nya Sava覺’n覺n yol a癟t覺覺 y覺k覺m kar覺s覺nda, dehete kap覺lm覺, ak覺lc覺 tutuma kar覺 tav覺r alarak, bilin癟 d覺覺n覺n d羹sel d羹nyas覺na y繹nelmeye balam覺lard覺. 1924’te yay覺mlad覺klar覺 Ger癟ek羹st羹c羹l羹k Bildirgesi’nde d羹羹ncenin akl覺n denetimi olmadan ve ahl璽k gibi engelleri hi癟e sayarak, ortaya konmas覺n覺 savundular. Yap覺tlar覺nda nesneleri al覺覺lmam覺 bi癟imlerde betimleyen Ger癟ek羹st羹c羹 sanat癟覺lar, 癟ounlukla d羹lerin gizli d羹nyas覺n覺 dile getirmeye 癟al覺t覺lar. Bazen d Devamini Oku


Realizmin T羹rk Edebiyat覺na Etkisi

Realizmden etkilenme 襤lk, Tanzimat’覺n ikinci ya簫r覺s覺nda balar. Hemen hemen t羹m edebi d繹nemler簫de etkisini g繹stermitir. Recaizade Mahmut Ekrem’in “Araba Sevdas覺”, Samipaazade Sezai’nin “Serg羹zet” romanlar覺 realist etkiyi ta覺yan ilk ro簫manlar覺d覺r. Servet’i F羹nun’dan Halit Ziya, Mehmet Rauf realizmden etkilenmitir. Servet’i F羹nun d繹簫neminin ba覺ms覺z yazarlar覺 H羹seyin Rahmj ve Ah簫met Rasim realist etkiler ta覺r. Milli edebiyat ve Cumhuriyet d繹neminden Yakup Kadri, Halide Edip, mer Seyfettin, Reat Nuri, Memduh evket Esendal realist etkisiyle yazan dier yazarlard覺r.

Realizmin T羹rk  Devamini Oku


Realizmin nemli Sanat癟覺lar覺

D羹nya Edebiyatta Realizmin nemli Sanat癟覺lar覺: H. de Balzac…………………. roman, 繹yk羹, tiyatro Stendhal……………………….. roman Gustave Flauberte………… roman Dostoyevski………………….. roman Tolstoy………………………….. roman A. ehov……………………….. 繹yk羹, tiyatro M. Gorki…………………………. roman Danielde Foe………………… roman Charles Dick Devamini Oku


Realizmin zellikleri

Edebiyatta Realizmin zellikleri 1. Realist Sanat癟覺lar, anlatt覺klar覺nda g繹zleme ve belgeye dayan覺r. Yazarlar bilgiyi anket y繹ntemiyle toplam覺簫lar, sonradan yap覺tlar覺nda kullanacaklar覺 malzemeyi g羹nl羹k g繹zlemler olarak not etmilerdir. 2 .Realist sanat癟覺lar, yap覺tlarda kendi kiiliklerini gizlemiler, toplumu ve insan覺 bilim adam覺 nesnelliiyle, iyi-k繹t羹, g羹zel-癟irkin demeden yans覺tm覺lard覺r. 3. Realizm Konular覺 ger癟ek yaamdan al覺nd覺覺ndan, ola簫an羹st羹 oiay ve kiilere yer verilmez. Olay ve kii簫ler, g羹nl羹k yaamda yaanma ya da g繹r羹lme olas覺簫l覺覺 olan nitelikler ta覺r. Bunlar yap覺tlarda ayna ya da fotoraf癟覺 ger癟ek癟ili Devamini Oku


Edebiyatta Realizm

19.y羹zy覺l覺n ikinci yar覺s覺nda romantizme tepki ola簫rak domu bir sanat ve edebi ak覺md覺r realizm. Bu d繹neme kadar geiinen s羹re癟te, fen bilimle簫rinde ve toplumsal bilimlerde 繹nemli gelimeler olmutur. zellikle deneysel bilimlerde gelinen aama, olgular覺n duygu, hayal ve metafizikle deil, maddi ger癟eklerle a癟覺klanmas覺 sonucunu dour簫mutur. Realizmin douundaki ikinci 繹nemli etken, d羹簫羹nsel alanda August Comte’un pozitivizm (olguculuk ) felsefesidir. Pozitivizm, neden – sonu癟 ilikisine 繹nem veren, doay覺 ve insanlar覺 bilimin 襤ki temel arac覺 g繹zlem ve deneyle a癟覺klamaya 癟al覺an felsefi bir d羹羹nce sistemidir. Realizmin roma Devamini Oku


Politik Realizm

Politik Realizm 癟 d羹羹nceye ayr覺l覺r : 1.Politika 癟al覺malar覺na deneysel yakla覺m, 2.Politikan覺n m羹mk羹niyetin s覺n覺rlar覺 i癟inde olmas覺 gerektiini savunan d羹羹nce. Bu d羹羹ncenin realistleri, var olan artlar taraf覺ndan kabul ettirilen s覺n覺rlamalar覺 kabul etmeye meyillidirler. 3.Ahlaki d羹羹ncelerin politik kararlara kar覺 ilgisiz olmas覺 gerektii d羹羹ncesi.


Epistemolojik Realizm

Epistemolojik ( Bilgi Kuram覺 ) Realizm Ba覺ms覺z d羹nyan覺n, evrenin bir par癟as覺 olan nesnelerin ve niteliklerin zihinsel olarak alg覺lanarak var olduunu kabul eden g繹r羹t羹r.


Anlamsal Realizm

Bizim i癟in hangisi olduunu bilmemizi salayacak bir yol olmamas覺na ramen her ifade edici beyanat kesin bir ger癟eklik deerine sahiptir. Bu fikrin z覺tt覺, basit癟e antirealizm olarak tan覺mlan覺r ve buna g繹re de hi癟bir ekilde doruluu kan覺tlanmam覺 ger癟ekler hakk覺nda konuman覺n bir mant覺覺 yoktur; bir beyanat a癟覺klamalar覺 garanti edilerek anlamlar覺 mevcut olmad覺k癟a doru ya da yanl覺 olarak s繹ylenemez.


Ahlaki Realizm

Bizim inan癟lar覺m覺zdan ya da davran覺lar覺m覺zdan ba覺ms覺z, ahlaki ger癟eklerin olduunu s繹yleyen g繹r羹t羹r. 襤lahi ya da insani kanun yap覺c覺lar覺n覺n isteklerinden ba覺ms覺z olan ahlaki ger癟eklerin olduunu kabul eden g繹r羹t羹r.


ekilsel Realizm

D羹羹ncelerimizden ve dilimizden ba覺ms覺z ve ger癟ek olan ekilsel ger癟eklerin olduunu savunan g繹r羹t羹r.


Bilimsel Realizm

Bilimsel teoride g繹zlenebilir olaan羹st羹 eylerin ger癟ek olduunu a癟覺klamak i癟in varsay覺lan, elektronlar gibi kuramsal varl覺klar覺n ba覺ms覺z olarak var olduunu s繹yleyen g繹r羹t羹r.


Kavramsal Realizm

Kavram, bir eyin, bir nesnenin zihindeki ve zihne ait tasar覺m覺na; soyut d羹羹nme faaliyetinde kullan覺lan ve belli bir somutluk ya da soyutluk derecesini sergileyen bir d羹羹nce , fikir ya da ifadeye verilen ad. Kavramsal Realizmi ise t羹mellerin, genel kavramlar覺n insan zihninden ve insan覺n bilgisinden ba覺ms覺z bir bi癟imde varolduunu, t羹mellerin, onlar覺n bilincine varacak, bilgisine sahip olacak zihinlerin hi癟 var olmamas覺 durumunda bile var olaca覺n覺 savunan g繹r羹. Bu g繹r羹羹n en b羹y羹k temsilcisi 羹nl羹 Yunan filozofu Platon’dur.


Ontolojik Realizm

Ger癟ekliin yap覺s覺n覺 ve doas覺n覺 varl覺k, olu, deime, zaman , mekan, 繹z, zorunluluk, yokluk, edimsellik gibi kategorileri kullanarak, kapsay覺c覺 bir tarzda a癟覺klamaya 癟al覺an felsefe t羹r羹ne denir. Ontoloji, varl覺覺n temel ilkelerini konu al覺narak, bir kategoriler 繹retisi ortaya koyar. Bu ekilde nihai ve en y羹ksek ger癟ekliin, mutlak varl覺覺n yani bir olan覺n, idealar覺n doas覺n覺 ifade etmeye, d覺 d羹nyadaki eylerin varolular覺 i癟in s繹z konusu ger癟eklie nas覺l bal覺 olduunu g繹stermeye 癟al覺覺r. Buna g繹re ontoloji var olman覺n ne olduunu ,varolman覺n ne anlama geldiini konu al覺r ve 癟eitli eylerin ,繹rnein d羹羹ncelerin  Devamini Oku


Realizmin eitleri

Realizmin pek 癟ok farkl覺 ekli ortaya 癟覺km覺t覺r. Bunlardan baz覺lar覺n覺 u ekilde s覺ralayabiliriz: Nesnelerin varolular覺n覺n insan zihninden ba覺ms覺z olduunu 繹ne s羹ren teoriler:

Ontolojik Realizm

Ger癟ekliin yap覺s覺n覺 ve doas覺n覺 varl覺k, olu, deime, zaman , mekan, 繹z, zorunluluk, yokluk, edimsellik gibi kategorileri kullanarak, kapsay覺c覺 bir tarzda a癟覺klamaya 癟al覺an felsefe t羹r羹ne denir. Ontoloji, varl覺覺n temel ilkelerini konu al覺narak, bir kategoriler 繹retisi ortaya koyar. Bu ekilde nihai ve en y羹ksek ger癟ekliin, mutlak varl覺覺n yani bir olan覺n, idealar覺n doas覺n覺 ifade etmeye, d覺 d羹nyadaki ey Devamini Oku


Realizmin Tarihsel S羹reci

襤lk癟ada Realizm

Her insan 癟evresinde, bilin癟ten ba覺ms覺z bir d羹nya olduunu bilir. Talar覺, topraklar覺, aa癟lar覺 vb. var eden insan bilinci deildir. 羹nk羹 bunlar d羹nyada insanlar var olmadan 繹nce de vard覺. D羹nya milyarlarca y覺l覺n覺 bu doal varl覺klar覺yla birlikte insans覺z yaad覺. 襤lk insanlar覺n ger癟ek癟ilik anlay覺覺na “ kendiliinden ger癟ek癟ilik ” ya da “ 癟ocuksu ger癟ek癟ilik ” denir. Bu anlay覺 salamd覺r ancak g羹癟s羹z yanlar覺 da vard覺r. Birincisi ,繹z’le olguyu 繹zdeletirmesidir. 襤kincisi ise d羹nyan覺n varl覺覺 sorununu 繹nemsemeyiidir. Bunlara ramen felsefe de 癟ocuksu anlay覺 繹zdek Devamini Oku


G羹n羹m羹zde Realizm

Yeni ger癟ek癟ilik, yeni Tomac覺l覺k, kiilik癟ilik, varl覺kbilimcilik vb. gibi nesnel d羹羹nceci 繹retiler hala orta癟a覺n ger癟ek癟ilik anlay覺覺n覺 s羹rd羹rmektedir. Yeni ger癟ek癟ilik, orta癟a ger癟ek癟iliinin savlar覺na, bir yenilik olarak t羹mellerin ger癟ek olduklar覺 halde zihinsel olmad覺klar覺 sav覺n覺 katm覺lard覺r. Kimi 癟ada matematik癟iler de matematik kavramlar覺n insan bilinci d覺覺nda ger癟ekten var olduunu ileri s羹rmekle ayn覺 gelenei izlemektedirler. Bunlar覺n d覺覺nda ger癟ek癟ilik, varl覺覺n bilin癟ten ba覺ms覺z olarak var bulunduunu dile getirir ki Marks癟覺l覺k bu anlamda bir ger癟ek癟iliktir. Marks癟覺 ger癟ek癟ilik, insanlar覺n b Devamini Oku


Orta癟ada Realizm

Eleac覺l覺k, Platon ve Aristotales temeline dayanan orta癟a ger癟ek癟ilii, bilimsel ger癟ek癟ilik anlay覺覺na t羹m羹yle ters bir anlam ta覺r ve nesnel ger癟ekliin ger癟ek olmad覺覺n覺, as覺l ger癟ekliin d羹羹nce 羹r羹nleri olduunu ileri s羹rer. T羹meller ger癟ektirler ve t羹mel nesneden 繹ncedir. T羹meli ger癟ek sayd覺klar覺ndan 繹t羹r羹 ger癟ek癟i ad覺n覺 alan d羹羹n羹rlerin savlar覺 alt覺nda, Roma Katolik Kilisesi'nin evrensellik sav覺 yatar. Hristiyanl覺k, bata Tanr覺 kavram覺 olmak 羹zere b羹t羹n羹yle t羹mellere dayan覺r. T羹meller ger癟ek say覺lmazsa Tanr覺’n覺n da ger癟ek say覺lmamas覺 gerekir. K覺rm覺z覺 bir add覺r ve ancak k覺rm覺z覺 bir 癟i癟ekte veya b繹 Devamini Oku


Antik癟ada Realizm

Nesnel ger癟ei ger癟ek saymama anlam覺ndaki orta癟a ger癟ek癟iliinin tohumlar覺 antik癟a Yunanl覺lar taraf覺ndan at覺lm覺t覺r. Elea 繹retisi, Platon ve Aristotales bu anlamdaki ger癟ek癟iliin kurucusudur. Bu anlay覺a g繹re ger癟ek, bireysel olan deil, t羹mel oland覺r. T羹mellerse ancak bireysellerde varolabilirler, kendi balar覺na bir varl覺klar覺 yoktur. Ger癟ek “ ba覺ml覺 varoluu deil, ba覺ms覺z varl覺覺 oland覺r ”. D羹nyada olan t羹m bireysellikler varl覺klar覺n覺 baka bir varl覺a bor癟ludurlar, bu y羹zden ger癟ek deillerdir. T羹mellerse ba覺ms覺z bir varl覺覺 olanlard覺r, bundan dolay覺 ger癟ektirler. Varolular覺 bulunan bireysellikle Devamini Oku


Edebiyatta realizm nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Edebiyatta nedir ve edebiyatta ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Realizm nedir ve realizm ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor