Alt Basliklar

» Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺
» Niteleme Zarf覺 rnekleri
» Kesinlik Zarf覺 rnekleri
» Durum Zarf覺 rnekleri
» Azl覺k okluk Zarf覺 rnekleri
» Zaman Zarf覺 rnekleri
» Miktar Zarf覺 rnekleri
» Yer Y繹n Zarf覺 rnekleri
» Soru Zarf覺 rnekleri
» Durum Kesit Hikayesine rnek
» Domain Durum A癟覺klamalar覺
» 21 Aral覺k Durumu
» 21 Haziran Durumu
» Hal Durum Olan DE
» Bala癟 Olan DE ile Durum Olan DE Fark覺
» Durum Ula癟lar覺
» Zaman Zarf覺
» Durum Zarflar覺
» Reform ncesi/Sonras覺 Papa ve Rahiplerin Durumu
» Ses tellerinin durumuna g繹re 羹ns羹zler
» Ses yolunun durumuna g繹re 羹ns羹zler
» Hal Durum Eki
» Durum Eylemleri
» G羹n繹te ve G羹nberi Durumlar覺n覺n Olumas覺
» Temel Hak Ve zg羹rl羹kler Hangi Durumlarda K覺s覺tlan覺r?

Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺

Kald覺rma Kuvveti Cisimlere uygulanan s覺v覺 kald覺rma kuvveti s覺v覺n覺n 繹zk羹tlesine bal覺d覺r. Yukar覺daki ekillerde de g繹r羹ld羹羹 gibi ayn覺 cismin farkl覺 s覺v覺lardaki konumlar覺 farkl覺 olabilmektedir.S覺v覺 i癟indeki serbest cisimlere a覺rl覺k kuvveti ile kald覺rma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet d羹ey dorultuda ve z覺t y繹nl羹 kuvvetlerdir. Cisimlerin s覺v覺 i癟inde batmalar覺 veya y羹zmeleri yani s覺v覺daki durumlar覺 bu iki kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne bal覺d覺r. Kald覺rma Kuvveti ek Devamini Oku


Niteleme Zarf覺 rnekleri

Fiile “nas覺l” sorusu sorularak bu zarflar bulunabilir. zellikleri: 1 - Niteleme s覺fatlar覺n覺n 癟ou niteleme zarf覺 olarak kullan覺labilir. rnekler: Eri otural覺m, doru konual覺m. D羹羹ncelerini ne g羹zel dile getirebiliyorsun! ocuk癟a hareket ediyorsun. B繹yle gelmi, b繹yle gider. S繹yleyeceksen b繹yle s繹yle. 2 - CE eitlik eki ve -lE vas覺ta h璽l eki alm覺 kelimeler durum zarf覺 olarak kullan覺labilir: “ karde癟e, gizlice, sessizce, hafif癟e, yava癟a, h覺zl覺ca...” “h覺zla, kahkahayla...” rnekler: K羹癟羹k k覺z g羹ze Devamini Oku


Kesinlik Zarf覺 rnekleri

Bulunduklar覺 c羹mleye kesinlik anlam覺 katarlar. Mesela; “elbet, elbette, asla, mutlaka, hi癟 mi hi癟, ne olursa olsun, kukusuz, hi癟 kukusuz...” gibi.. rnekler: Elbet bir g羹n buluaca覺z. Seni asla unutmayaca覺m. Hayvanlar覺 ve bitkileri hi癟 incitmem. 襤yiliklerinizin kar覺l覺覺n覺 mutlaka g繹receksiniz.


Durum Zarf覺 rnekleri

Durum Zarflar覺 (zet) Fiilin durumunu yani nas覺l yap覺ld覺覺n覺 bildiren s繹zc羹klerdir. Fiile sorulan “nas覺l” sorusuna cevap verir. rnekler: O, h覺zl覺 koard覺. (Nas覺l koard覺?) ok tatl覺 g羹l羹ms羹yor. (Nas覺l g羹l羹ms羹yor?) Bu g羹nler zor ge癟ecek. (Nas覺l ge癟ecek?) c羹mlelerinde alt覺 癟izili s繹zler durum bildiren zarflard覺r. Bu s繹zc羹klerden sonra isim gelseydi s繹zc羹kler s覺fat olacakt覺. Kurallar: Zarf覺n mutlaka fiillerden 繹nce gelmesi art deildir. Zarfla fiil aras覺na baka s繹zc羹kler girebilir. “D覺ar覺dan kesik kesik k繹pek havlamalar覺 geliyordu.” c羹mlesinde “kes Devamini Oku


Azl覺k okluk Zarf覺 rnekleri

Fiillerin miktar覺n覺 bildiren kelimeler miktar zarf覺d覺r. Fiile sorulan “ne kadar?” sorusunun cevab覺 miktar zarf覺d覺r.

Kazanmak i癟in 癟ok 癟al覺mal覺s覺n.

D羹ne g繹re epeyce iyilemisin.

Az yiyen, 癟ok yaar.

Fazla 羹z羹lmeyin d羹nyan覺n sonu deil.

Biraz Devamini Oku


Zaman Zarf覺 rnekleri

Az 繹nce gitmiti. Sonra urars覺n覺z. Hen羹z iimiz bitmedi. Art覺k buralara gelmeyeceim. Yar覺n geleceklermi. Okulu gelecek sene bitireceim. K璽mil d羹n akam telefon etti. Ayda bir urar buralara. Toplant覺 iki saat s羹rd羹. 襤nsanlar覺n vefas覺zl覺覺n覺 ge癟 anlad覺m. 襤zmir'den d羹n geldi Bu konuyu akam konual覺m. O erken kalkar, ge癟 yatard覺. * “-leyin” eki s覺n覺rl覺 say覺da zaman zarf覺 yapar:

sabahleyin, akamleyin...

* “-leri” eki zaman isimlerine gelerek -iyelik anlam覺 ta覺maks覺z覺n- “her  Devamini Oku


Miktar Zarf覺 rnekleri

Fiillerin miktar覺n覺 bildiren kelimeler miktar zarf覺d覺r. Fiile sorulan “ne kadar?” sorusunun cevab覺 miktar zarf覺d覺r.

Kazanmak i癟in 癟ok 癟al覺mal覺s覺n.

D羹ne g繹re epeyce iyilemisin.

Az yiyen, 癟ok yaar.

Fazla 羹z羹lmeyin d羹nyan覺n sonu deil.

Biraz Devamini Oku


Yer Y繹n Zarf覺 rnekleri

Fiilin yerini, y繹n羹n羹 belirtmek i癟in kullan覺lan kelimeler yer-y繹n zarf覺d覺r. Fiile sorulan “nereye” sorusu yer-y繹n zarf覺n覺 verir.

“襤癟eri, d覺ar覺, aa覺, yukar覺, ileri geri, 繹te, beri…” gibi kelimeler yer-y繹n zarf覺 olur.

Beri gel bar覺al覺m.

Bu yoldan geri d繹n羹lmez.

fkeyle d覺ar覺 癟覺kt覺.

Telala i癟eriDevamini Oku


Soru Zarf覺 rnekleri

Soru zarflar覺, eylemleri ve eylemsileri soru yoluyla belirler: ne, nas覺l, ne bi癟im, nice, hani, nereden, ne denli, ne kadar gibi.
rnek; Benim geldiimi nereden bileceksin? Benim gibi dostlar覺n olmasa, tek ba覺na ne yapabilirsin? Ne bi癟im kotunuz

Dier zarf 癟eitlerinin 癟ounun soru ekli vard覺r.

“ne zaman, ne kadar, nas覺l, ni癟in, ne diye, ne, ne bi癟im, nice, ne denli”

  • Soru c羹mlesi yapar:

Soru Zarf覺 rnekleri

Akam eve ka癟ta gelirsin?
O nas覺l konuuyor 繹yle?
Siz ne bi癟im konu Devamini Oku


Durum Kesit Hikayesine rnek

OTLAKI (Memduh evket ESENDAL) — Efendim, t羹t羹n tabakas覺n覺 ortada unutmaya gelmiyor, insafs覺z herif, t羹t羹n羹n ne kadar sa癟ak yeri varsa i癟ti, tozlan bana kald覺. ok otlak癟覺 g繹rd羹m ama b繹ylesine hi癟 rasgelmedimdi. Bizim rahmetli llh璽mi de otlak癟覺 idi ama hi癟 olmazsa bir incelii vard覺, adam覺 elendirirdi.Kar覺n覺za oturdu mu, g繹zleri ile t羹t羹n paketini arar, sokulur, tabakay覺, cebime koyanm, s繹zlerini a覺r覺r, cebimden 癟覺kanp masan覺n 羹st羹ne b覺rak覺nm, sevinir. Saatlerce g繹zleriyle tabakan覺n arkas覺ndan koar, sonra bir f覺rsat覺n覺 d羹羹r羹p bir aara yak覺nca keyiflenir, g羹ler, s繹yler, dinleyenleri de elendirirdi. En 癟ok  Devamini Oku


Domain Durum A癟覺klamalar覺

EPP Durum Deerleri ve onlar覺n RRP Kar覺l覺klar覺 Alan ad覺 y繹netici kurulu (Registry Operator) Durum kodlar覺: (RRP) Registry Registrar Protocol • Com/Net alan ad覺 y繹netici kuruluu – Verisign Global Registry ACTIVE: Bu durum alan ad覺 y繹neticisi kurulu taraf覺ndan uygulan覺r. Alan ad覺 羹zerinde alan ad覺 yazman覺 deiiklik yapabilir. Alan ad覺 s羹resi uzat覺labilir. En az bir alan ad覺 sunucusu olmas覺 durumunda alan ad覺 k繹k sunucuya(root zone) dahil edilebilir. Bu durumu sadece alan ad覺 yazman覺 kurulu deitirebilir. REGISTRY-LOCK: Bu durum alan ad覺 y繹neticisi kurulu taraf覺ndan uygulan覺r. Alan ad覺 羹zerinde alan ad覺 yazman覺 kurulu t Devamini Oku


21 Aral覺k Durumu

21 Aral覺k’da g羹ne 覺覺nlar覺 Olak D繹nencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aa覺daki olaylar ger癟ekleir: o G羹ne 覺覺nlar覺 G羹ney Yar覺mk羹re’ye en dik, Kuzey Yar覺mk羹re’ye en eik a癟覺larla gelir. o G羹ney Yar覺mk羹re’de yaz mevsimi, Kuzey Yar覺mk羹re’de k覺 mevsimi balang覺c覺d覺r. o D羹nya’n覺n en s覺cak yerleri, 羹zerinden Olak D繹nencesi’nin ge癟tii karalar覺n i癟 k覺s覺mlar覺d覺r. o G羹ney Yar覺mk羹re’de en uzun g羹nd羹z, Kuzey Yar覺mk羹re’de ise en k覺sa g羹nd羹z yaan覺r. o Bu tarihten sonra G羹ney Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler k覺salmaya (yaz g羹nd繹n羹m羹), Kuzey Yar覺mk羹re’ Devamini Oku


21 Haziran Durumu

21 Haziran’da g羹ne 覺覺nlar覺 Yenge癟 D繹nencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aa覺daki olaylar ger癟ekleir: o G羹ne 覺覺nlar覺 Kuzey Yar覺mk羹re’ye en dik, G羹ney Yar覺mk羹re’ye en eik a癟覺larla gelir. o Kuzey Yar覺mk羹re’de yaz mevsimi, G羹ney Yar覺mk羹re’de k覺 mevsimi balang覺c覺d覺r. o D羹nya’n覺n en s覺cak yerleri, 羹zerinden Yenge癟 D繹nencesi’nin ge癟tii karalar覺n i癟 k覺s覺mlar覺d覺r. o Kuzey Yar覺mk羹re’de en uzun g羹nd羹z, G羹ney Yar覺mk羹re’de ise en k覺sa g羹nd羹z yaan覺r. o Bu tarihten sonra Kuzey Yar覺mk羹re’de g羹nd羹zler k覺salmaya (yaz g羹nd繹n羹m羹), G羹ney Yar覺mk羹reR Devamini Oku


Hal Durum Olan DE

Hal Olan DE

Hal eki olan "de" kelimeye bitiik yaz覺l覺r. zel isimlerin sonuna geldiinde kesme iaretiyle ayr覺l覺r. Kendisinden 繹nce gelen kelimenin son 羹nl羹s羹ne g繹re b羹y羹k 羹nl羹 uyumuna uyar. rnekler: Ayakta durmaktan can覺m 癟覺kt覺r. Otomobil bozulunca yolda kalm覺lar. Yurtta sulh cihanda sulh! Dolab覺n anahtar覺 Ali'de olmal覺.
Kural : Bala癟 olan "de" ayr覺 yaz覺l覺r. Kendisinden 繹nce gelen kelimenin son 羹nl羹s羹ne g繹re b羹y羹k 羹nl羹 uyumuna uyar. rnek: Onlar覺 da g繹rd羹n羹z m羹? Kerem de 癟al覺mas覺n覺 Devamini Oku


Bala癟 Olan DE ile Durum Olan DE Fark覺

Bala癟 Olan DE

Da, de balac覺 ayr覺 yaz覺l覺r; ancak, kendisinden 繹nceki kelimenin son 羹nl羹s羹ne bal覺 olarak b羹y羹k 羹nl羹 uyumuna uyar ve da, de bi癟imini al覺r: rnekler: K覺z覺 da geldi gelini de. Orhan da biliyor. Oluna da bildirdi. Sen de mi kardeim? G羹癟 de olsa. Konuur da konuur.
襤ml璽m覺z, lisan覺m覺z d羹zelince, lisan覺m覺z da kafam覺z d羹zelince d羹zelecek, 癟羹nk羹 o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla deil! (Yahya Kemal Beyatl覺)
UYA Devamini Oku


Durum Ula癟lar覺

Eylemlere-erek,-a,-e,-meden,-meksizin,-asya gibi yap覺m ekleri getirilerek yap覺lan ve durum zarf覺 g繹revi yapan eylemsilerdir. "Nasl?" sorusuna yan覺t olurlar. * 襤nsanolu d羹nyaya alayarak gelir, alatarak gider. * n羹ndekileri iterek ilerlemeye 癟al覺覺yordu. * n羹ndekileri ite kaka ilerlemeye 癟al覺覺yordu. * Syleye syleye dilimizde t羹y bitt Devamini Oku


Zaman Zarf覺

Fiilin yap覺lma zaman覺n覺 bildiren s繹zc羹klere zaman zarf覺 denir. Zaman zarflar覺 fiile sorulan "ne zaman" sorusuna cevap verir.

zellikleri
* Fiile (veya zarf覺 olduu baka kelimelere) sorulan “ne zaman”, “ne kadar s羹re” sorusuna cevap verir.

* Zaman zarflar覺, zarf olarak kullan覺lan 癟eitli zaman isimleridir.

 * ekimsizdirler. 襤sim 癟ekim ekleri al覺rlarsa zarf olmaktan 癟覺karlar.

* Bal覺ca zaman zarflar覺 unlard覺r:
“d羹n, bug羹n, yar覺n, imdi, gece, g羹nd羹z, g羹peg羹nd羹z, g羹nd羹z g繹z羹ne, cuma g羹n羹, haf Devamini Oku


Durum Zarflar覺

Durum Zarflar覺 (zet) Fiilin durumunu yani nas覺l yap覺ld覺覺n覺 bildiren s繹zc羹klerdir. Fiile sorulan “nas覺l” sorusuna cevap verir. rnekler: O, h覺zl覺 koard覺. (Nas覺l koard覺?) ok tatl覺 g羹l羹ms羹yor. (Nas覺l g羹l羹ms羹yor?) Bu g羹nler zor ge癟ecek. (Nas覺l ge癟ecek?) c羹mlelerinde alt覺 癟izili s繹zler durum bildiren zarflard覺r. Bu s繹zc羹klerden sonra isim gelseydi s繹zc羹kler s覺fat olacakt覺. Kurallar: Zarf覺n mutlaka fiillerden 繹nce gelmesi art deildir. Zarfla fiil aras覺na baka s繹zc羹kler girebilir. “D覺ar覺dan kesik kesik k繹pek havlamalar覺 geliyordu.” c羹mlesinde “kes Devamini Oku


Reform ncesi/Sonras覺 Papa ve Rahiplerin Durumu

1) Avrupa’da mezhep birlii par癟alanm覺t覺r. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yan覺nda Protestan, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya 癟覺km覺t覺r. 2) Papa ve din adamlar覺 sayg覺nl覺klar覺n覺 kaybetmilerdir. 3) Katolik Kilisesi yeni d羹zenlemeler yapmak zorunda kalm覺t覺r. 4) Eitim ve 繹retim, kilisenin elinden al覺narak laik eitim anlay覺覺 yayg覺nlam覺t覺r. 5) Katolik Kilisesi’nden ayr覺lan 羹lkelerde kilisenin topraklar覺na ve mallar覺na el konulmutur. 6) Papa engizisyon mahkemeleriyle Katolik Kilisesi’nin otoritesini devam ettirmeye 癟al覺m覺t覺r. 7) Protestan krallar ve prensler egemen olduklar覺 b繹lgelerde din ilerinin mu Devamini Oku


Ses tellerinin durumuna g繹re 羹ns羹zler

Ses tellerinin durumuna g繹re: T羹rk癟ede 羹ns羹zler, ses tellerinin titreime uray覺p uramams覺na g繹re sert (tonsuz) ve yumuak (tonlu) 羹nl羹ler olmak 羹zere ikiye ayr覺l覺r: 1. Sert 羹ns羹zler, ses telleri titremeden oluurlar: 癟, f, h, k, p, s, , t 2. Yumuak 羹ns羹zler, ses tellerinin titremesiyle oluurlar: b, c, d, g, , j, l, m, n, r, v, y, z Sert 羹ns羹zlerden baz覺lar覺n覺n yumuak kar覺l覺lar覺 vard覺r ki bunlarla ilgili ses olaylar覺 daha sonra g繹r羹lecektir: b-p, c-癟, d-t, g-k


Ses yolunun durumuna g繹re 羹ns羹zler

Ses yolunun durumuna g繹re: ns羹zlerin oluumu s覺ras覺nda ses yolu ya kapal覺d覺r ya da dard覺r. Buna g繹re 羹ns羹zler ikiye ayr覺l覺r: 1. S羹rekli 羹ns羹zler: Ses yolunun daralma durumunda oluan 羹ns羹zlerdir: f, , h, j, l, m, n, r, s, , v, y, z 2. S羹reksiz 羹ns羹zler: Ses yolunun kapal覺 durumunda oluan 羹ns羹zlerdir: b, c, 癟, d, g, k, p, t


Hal Durum Eki

HL (DURUM) EKLER襤
襤simleri isimlere, fiillere, edatlara balayan, dier kelimelerle iliki kurarak isimlerin c羹mlede g繹rev kazanmas覺n覺 salayan eklerdir.
襤smin h璽llerinin ba覺nda yal覺n h璽l (nominatif) gelir, ama bu h璽lin eki olmad覺覺 i癟in s覺ralamaya dahil etmedik; isimler konusunda ilenmitir. a. -襤 Belirtme/Y羹kleme H璽l Eki
Fiildeki iten, hareketten, eylemden etkilenen varl覺覺 belirtir. Yani bu eki alan isimler c羹mlede belirtili nesne g繹revinde bulunur. ev-i g繹rd羹m, kap覺-y-覺 a癟t覺m, okul-u boyad覺lar, g羹l-羹 koparmay覺n... 襤smi fiile balar. ocuklar覺 buradan kim alacak?
Babas覺 Devamini Oku


Durum Eylemleri

Durum Eylemleri : znenin kendi sitemiyle ger癟ekletirdii, daha 癟ok i癟inde bulunduu durumu g繹steren ve bir duraanl覺k bildiren t羹m eylemler durum anlaml覺d覺r. Durum eylemleri de nesne almaz. rnek : Burada biraz dinleniyorum. Yatmak, alamak, 羹z羹lmek UYARI : 襤-k覺l覺 eylemleri, nesne ald覺覺 i癟in bu eylemler ge癟ilidir. Olu, durum ve hareket eylemleri genellikle nesne almazlar. Bu nedenle ge癟isizdir. Eylemlerin bir b繹l羹m羹n羹n i-k覺l覺, olu ve durum bildirmesi, c羹mledeki kullan覺m覺na bal覺d覺r. rnek : ocuk kap覺y覺 a癟t覺. (i-k覺l覺) B羹t羹n 癟i癟ekler a癟t覺. (olu) Durum Eylemlerinin  Devamini Oku


G羹n繹te ve G羹nberi Durumlar覺n覺n Olumas覺

G羹n繹te ve G羹nberi durumlar覺n覺n olumas覺 * D羹nya'n覺n G羹ne etraf覺ndaki d繹n羹 h覺z覺 deiir. D羹nya G羹ne'e yaklat覺覺nda y繹r羹nge 羹zerindeki h覺z覺 artar, uzaklat覺覺nda azal覺r. * ubat ay覺 k覺sa s羹rer. Eyl羹l ekinoksu iki g羹n gecikerek 23 Eyl羹l'de yaan覺r. * Mevsim s羹relerinin her iki yar覺mk羹rede farkl覺 olmas覺. Kuzey Yar覺mk羹re'de Yaz Mevsimi 94 g羹n, K覺 Mevsimi 89 g羹n yaan覺r. Mevsimlerin oluumunda hem eksen eiklii hem e D羹nya'n覺n G羹ne etraf覺ndaki hareketi birlikte etkili r. D羹nya'n覺n G羹ne etraf覺nda d繹nerken G羹ne'e kar覺 覺覺 繹zel g羹nlere ait konumlar覺 s覺rayla inceleyelim: 21 Haziran Durumu 21 H Devamini Oku


Temel Hak Ve zg羹rl羹kler Hangi Durumlarda K覺s覺tlan覺r?

1-)Sava hali 2-)seferberlik 3-)s覺k覺 y繹netim 4-)olan 羹st羹 hal 5-)Kamu Sal覺覺 ve g羹venlii


Durum zarfi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Durum nedir ve durum ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Zarfi nedir ve zarfi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor