Dilin zellikleri

1. Anlama arac覺d覺r: Dilin birinci ve as覺l fonksiyonu anlama arac覺 olmas覺d覺r.” Ancak onun vas覺tal覺覺n覺 yanl覺 anlamamak l璽z覺md覺r. Zira dil,tabi簾 bir vas覺tad覺r. Geliig羹zel bir vas覺ta,madd簾 bir vas覺ta,gelip ge癟ici ireti bir vas覺ta,bir alet deildir. Dil,canl覺 bir vas覺ta gibidir. 襤nsanlara, fertlere hizmet eder; fakat insanlar覺n, fertlerin keyfine t璽bi deildir. 襤nsanlar, onu istedikleri bi癟ime sokamazlar, ona deiik bir ekil veremezler. Onu olduu gibi kabul etmee,onun hususiyetlerine dikkat etmee,onun tabiat覺na uymaa, onun kanunlar覺na boyun emee mecburdurlar. Dilin b羹t羹n hayat覺 kendiliinden oluur. Onun douu ve  Devamini Oku


Dilin Birey ve Toplum Yaant覺s覺ndaki 襤levi

Dilin Birey ve Toplum Yaant覺s覺ndaki 襤levi Pek 癟ok bilimadam覺 insan iletiimini dier iletiim sistemlerinden 羹st羹n k覺lan davran覺覺n 'konuma yoluyla dili kullanabilme' olduu g繹r羹羹nde birlemektedir. Dil, insanlar覺n iletiimde bulunmak amac覺 ile gelitirdikleri bir anlama arac覺d覺r. Baka deyile, dilin birinci ilevi iletiimdir. Bu ilevi yerine getirmede dil, insanlar覺n d羹羹nce, duygu, istek, deneyim v.b. yaant覺lar覺n覺 birbirlerine aktarabilmelerini; d覺 d羹nyay覺 yorumlayarak kendi d羹nyalar覺na getirebilmelerini salayan; "bu zaman ve bu yerden, o zaman ve o yer hakk覺nda d羹羹nerek bu d羹羹n羹 yans覺tabilmelerine" ve insan覺n Devamini Oku


T羹rk癟enin yozlamas覺yla ilgili kompozisyon 繹rnekleri

Dilin yozlamas覺 birtak覺m d覺 etkenlerle dilin 繹z羹nden uzaklamas覺, bozulmas覺 anlam覺na gelmektedir. z T羹rk癟e anlat覺m varken, konuurken veya yazarken bizi yabanc覺 kelimeler kullanmaya iten gizli bir g羹癟 m羹 var? Yoksa bu, kendimizi farkl覺 bir ekilde ifade edebilmek i癟in se癟tiimiz bir yol mu? ou kere kulland覺覺m覺z yabanc覺 kelimelerin c羹mle i癟erisinde s覺r覺tt覺覺n覺 bile bile bir oyuna m覺 geliyoruz? Yabanc覺 kelimelerin as覺l anlamlar覺yla dahi c羹mle i癟erisinde oturmamas覺 yaln覺l覺klar覺n覺 nas覺l farkedeceiz? Devlet, dilbilimciler ve T羹rk Dil Kurumu bu y繹nde ne gibi tedbirler ald覺? Okullar覺m覺zda yaz覺l覺 ve g繹rsel iletiim ara癟lar Devamini Oku


Dilin yozlamas覺yla ilgili bir kompozisyon 繹rnekleri

Dil, insanlar aras覺nda anlamay覺 salayan bir vas覺tad覺r. Milleti var eden unsurlardan biri de dildir; ayn覺 dili konuan insanlar, kendi aralar覺nda bir b羹t羹n olutururlar. Dil, bir milletin ortak mal覺d覺r. Millet, ayn覺 dili konuan insanlar topluluudur. Dilin bozulmas覺 ile, millet 癟繹z羹lmeye balar. Bu nedenle, milli dil 羹zerinde hassasiyetle durmak gerekir. Dilin yozlamas覺, milli k羹lt羹r羹n de yozlamas覺na zemin haz覺rlar. Diller, kendi tabii kanunlar覺 i癟inde, zamanla, a覺r a覺r deiir, yenilenirler. Zaman i癟inde baz覺 kavramlar unutulur, onlar覺n yerini yenileri al覺r. Bu, normal bir s羹re癟tir. T羹rk癟e, d羹nyan覺n en g羹zel, en zengin, en b羹y Devamini Oku


Dilin zellikleri Nelerdir

Dilin zellikleri

襤nsanlar gibi bir 癟ok hayvan t羹r羹 de konuamasalar da aralar覺nda iletiim kurabilirler. Bu b繹l羹mde insan dilini dier iletiim sistemlerinden ay覺ran 繹zelliklere deineceiz.

Konuma ile ilg Devamini OkuEdebi Metinlerde Dilin 襤levi

Edebi Metinlerde Dilin 襤levi Nelerdir ? Edebi metinlerde dil iirsel ilevde kullan覺l覺r. • Edeb簾 metinlerde, iirsel ilevinin h璽kimiyetinde dilin dier ilevleri de kullan覺l覺r. • Baz覺 metinlerde, birka癟 ilev birlikte kullan覺labilir. • Dil “iirsel ilevi”nde kullan覺ld覺覺nda iletinin iletmek istedii husus, iletinin kendisinde aranmal覺d覺r. Bu durumda ileti kendi d覺覺nda herhangi bir eyi, herhangi bir olguyu ifade etmez, yans覺tmaz. • Obje iletinin kendisidir. Ancak bu, iletinin insandan, hayattan ve yaan覺lan d羹nyadan soyutlanmas覺 deildir. Burada sanata 繹zg羹 ger癟eklik vard覺r. ------- Devamini Oku


martin lutherin alman diline katk覺lar覺

Martin Luther'in 襤ncil 癟evirisinin ortak Alman dilinin olumas覺ndaki rol羹 Prof. Dr. Acar Sevim T羹rk d羹nyas覺n覺n k羹lt羹rel birlii a癟覺s覺ndan son derece 繹nemli olan ortak alfabe ve Rus癟a'n覺n yerine ge癟mesini istediimiz ortak konuma / anlama dilinin olumas覺nda neler yapabileceimiz 羹zerinde d羹羹n羹rken baka milletlerin kendi yaz覺 dillerini meydana getirirken ge癟irdii aamalar覺 dikkate almay覺 gerekli g繹rd羹k. Biz tarih bilimiyle yak覺ndan ilgilenen T羹rk癟羹ler olarak dier milletlerin yaad覺klar覺 tecr羹belerden ders alman覺n art olduunu d羹羹n羹yoruz. Bunun i癟in d羹羹nce ve k羹lt羹r tarihinde 癟ok 繹nemli bir yer edinmi ve Goe Devamini Oku


Dilin eitlenmesi

D襤L襤N E襤TLENMES襤 Bir dil 癟eitli b繹lgelerde ve farkl覺 toplum kesimlerinde birtak覺m ayr覺l覺klar g繹sterir. Bunlar覺n bal覺calar覺 unlard覺r: a) k羹lt羹r dili Yazarlar, airler, bilim adamlar覺 ve bas覺n yay覺n organlar覺 癟ok daha d羹z簫g羹n bir dil kullan覺rlar. Dilin bu bi癟imine k羹lt羹r dili denir. b) ive Kiilerin eitim ve k羹lt羹r d羹zeylerine, ge癟im ve meslek durumlar覺na g繹re ortaya 癟覺kan konuma ayr覺l覺klar覺na ive denir. Ayn覺 d羹羹ncenin deiik ivelerde s繹yleniine 繹rnek: - Arkada覺n覺z hakk覺nda olumlu izlenimlerim var. - Arkada覺n覺z覺 g繹z羹m tuttu. c) a覺z Ayn覺 dilin konuulduu bir 羹lkenin b繹lgeleri, kentl Devamini Oku


T羹rk Dilinin Tarihi Geliimi

T羹rk Dilinin Tarihi Geliimi Yery羹z羹nde say覺lar覺 2800 civar覺nda olan yaayan ve 繹l羹 diller vard覺r.Bu diller k繹k yak覺nl覺覺 bak覺m覺ndan gruplara ve dil ailelerine ayr覺lmaktad覺r.Dil ailelerinin bal覺calar覺; Hind-Avrupa,Hami-Sami,Ural-Altay,in-Tibet,Bantu dilleridir. Pek 癟ok deiik g繹r羹e ramen T羹rk dili,d羹nya dilleri aras覺nda Ural-Altay dil ailesinin Altay koluna dahil bir dil olarak g繹sterilir.Yap覺 ve k繹k yak覺nl覺覺 olarak da T羹rk癟e,tek heceli,s覺ralay覺c覺,yourucu vb.dil tipleri aras覺nda bitiken (veya eklemeli) diller grubuna girmektedir. Ural-Altay dil ailesinin art覺k bal覺 ba覺na bir aile olarak incelenen Altay kolu,繹te Devamini Oku


Dilin yozlasmasi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Dilin nedir ve dilin ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Yozlasmasi nedir ve yozlasmasi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor