Alt Basliklar

» 2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺
» Sosyal devleti kim bulmutur
» Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay
» Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa
» Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama
» 襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri
» Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri
» Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r
» 襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺
» 襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu
» Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺
» 襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti
» G繹kt羹rk Devletinin Y覺k覺lma Sebebi
» Devlet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Anadoluda Kurulan 襤lk T羹rk Devletleri
» Osmanl覺 Devletinde Neden En ok Askeri Alanda Islahat Yap覺lm覺t覺r
» 襤pek Yolunu Hangi Devletler Kulland覺
» Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Savat覺覺 Cepheler
» Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Kazand覺覺 ve Kaybettii Cepheler
» Frans覺z 襤htilaline Osmanl覺 Devlet Adamlar覺n覺n Bak覺 A癟覺lar覺
» Demokratik Devlet
» Teokratik Devlet
» Oligarik Devlet
» Monarik Devlet
» Karma Devlet

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺

2. Balkan sava覺ndan osmanl覺 devleti nas覺l faydaland覺 proje 繹devim var?


Sosyal devleti kim bulmutur

Sosyal devleti kim bulmutur? performans 繹devi ve ac覺l laz覺m


Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren olay

Osmanl覺 Devletini fiilen son erdiren Olay nedir? Cevap : Mondros Atekes antlamas覺


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama

Osmanl覺n覺n Bat覺l覺 Devletlerle Yapt覺覺 襤lk Antlama hangisidir? Edirne Segedin Antlamas覺


襤lk T羹rk devletlerinde kaan覺n g繹revleri

- lkeyi ve halk覺 d羹mandan korumak - B羹t羹n topluluklar覺 bir devlet 癟at覺s覺 alt覺nda toplamak - T繹re kurallar覺n覺 uygulamak ve d羹zeni salamak - Halk覺 adil idara etmek, bask覺 yapmamak - Ekonomik a癟覺dan halk覺 refaha ulat覺rmak Bunlar d覺覺nda T羹rk kaan覺 - 襤癟 ve d覺 siyaseti d羹zenler, Savata ordular覺 komuta eder. - Sava ve bar覺a karar vermek, el癟iler g繹nderir ve el癟ileri kabul eder. - Devlet g繹revlelirini tayin eder, D羹nya hakimiyetini salar.


Eski T羹rk devletlerinde h羹k羹mdarl覺k sembolleri

Ota (hakan 癟ad覺r覺), rgin (taht), tu (sancak), davul, kotuz (sorgu癟), kemer (kur), k覺l覺癟, yay, kama, kam癟覺 (berge) idi.


Eski T羹rklerde devlet yerine hangi kelime kullan覺lm覺t覺r

T羹rklerde bug羹n k羹 anlamda devle "il" (el) kelimesi kullan覺lm覺t覺r.


襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


襤lk T羹rk devletlerinde toplum hangi birimlerden oluuyordu

Ogu = Aile Urug = Aile Birlii Bod = Boy Budun = Millet


Osmanl覺 Devletinde Ordunun Asker 襤htiyac覺 Nas覺l Kar覺lan覺rd覺

Osmanli devletinde ordunun asker ihtiyaci: 1. pen癟ik sistemi ile 2. devirme sistemi ile 3. t覺mar sistemi ile kar覺lan覺rd覺


襤pek Yoluna Egemen Olan 襤lk T羹rk Devleti

G繹kt羹rk Devleti Bumin Kaan taraf覺ndan kurularak, T羹rk boylar覺 bir araya toplanm覺, in vergiye balanm覺 ve ipek yolu egemenlik alt覺na al覺nm覺t覺r. B繹ylece 襤pekyoluna egemen olan ilk t羹rk devleti G繹kt羹rkler olmutur.


G繹kt羹rk Devletinin Y覺k覺lma Sebebi

"T羹rk" ad覺yla kurulan ilk T羹rk devleti G繹kt羹rk Devleti'dir (m.s.552). G繹kt羹rk Devleti'nde de, t覺pk覺 B羹y羹k Hun 襤mparatorluu'nda olduu gibi, T羹rk boylar覺n覺n inlilerin k覺k覺rtmalar覺 ve oyunlar覺 ile devlet y繹netimine kar覺 ba kald覺rmalar覺 sonucu i癟 ayaklanmalar ve isyanlar 癟覺km覺, bu sebeple G繹kt羹rk Devleti, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti olarak ikiye ayr覺lm覺t覺r. inliler, bu kez, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti'ni birbirlerine kar覺 k覺k覺rtm覺lar, tahrik etmilerdir.* Bu sebeple, Dou G繹kt羹rk Devleti ve Bat覺 G繹kt羹rk Devleti birbirlerine kar覺 savam覺lar, daha sonra, inliler, savamaktan d Devamini Oku


Devlet癟ilik 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

Baz覺 繹zel T羹rk kurulular覺n覺n devletletirilmesi Milli Korunma Kanunu Yabanc覺lara ait ekonomik kurulular覺n devletleltirilmesi Kalk覺nma planlar覺n覺n haz覺rlanmas覺 (I. ve II. bel y覺ll覺k sanayi planlar覺) Devlet Bankalar覺n覺n kurulmas覺 (S羹merbank, Etibank)


Anadoluda Kurulan 襤lk T羹rk Devletleri

Anaoldu'da kurulan ilk T羹rk devletleri; Malazgirt Zaferi’nden sonra yap覺lan anlamaya Bizans’覺n yeni y繹netimi uymay覺nca, Sultan Alp Arslan komutanlar覺na Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermiti. Alp Arslan’覺n yerine ge癟en Melikah zaman覺nda da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalm覺olu S羹leymanah ve kardei Mansur gibi hanedan 羹yeleri ile Artuk Bey, Tutak, Daniment Gazi, Meng羹cek, Ebulkas覺m gibi komutanlar emrindeki T羹rkmenlerle Anadolu i癟lerine ak覺nlar d羹zenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu deerli komutanlar veya oullar覺 h璽kim olduklar覺 b繹lgelerde kendi devletlerini kurdular. Bu devletler, Anadolu Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinde Neden En ok Askeri Alanda Islahat Yap覺lm覺t覺r

襤lk sebebi Osmanl覺 sava癟覺 ve genilemeci bir devletti. Ve savalar覺n yenilgiyle sonu癟lanmas覺 ve toprak kay覺plar覺n覺n devam etmesi, 覺slahatlar覺n askeri alanda yap覺lmas覺na neden olmutur. Bat覺da g繹r羹len ilerlemeleri yakalamak. B羹y羹d羹k癟e bozulan ordu yap覺s覺n覺 d羹zeltmek. zellikle yeni癟eri oca覺. Deniz 羹zerinde hakimiyet salamak Fakat askeri 覺slahatlar 繹zellikle yeni癟erilerin bask覺s覺 nedeniyle baar覺l覺 olamam覺t覺r.


襤pek Yolunu Hangi Devletler Kulland覺

M覺s覺rl覺lar, arkas覺ndan da Romal覺lar覺n inlilerden ipek sat覺n al覺rlard覺. Ula覺m ise, arkas覺ndan 襤pek Yolu ad覺 verilen g羹zergahlar覺 izleyen kervanlarla salan覺rd覺. M.S. 555 y覺l覺nda, keiler ilk ipek kozalar覺n覺 inden Bizansa, Anadoluya getirdiler. 襤pek b繹cek癟ilii 襤stanbuldan Yunanistana, 7. y羹zy覺ldan itibaren de 襤talya, 襤spanya ve Fransaya ge癟mitir. Yani ipek yolunu tarih boyunca bir s羹r羹 devlet ve millet kullanm覺t覺r. Bunlar; romal覺lar, 癟inliler, bizansl覺lar, italya, ispanya, arablar, fransa, osmanl覺lar, sel癟uklular, persliler, m覺s覺rl覺lar, hintliler..


Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Savat覺覺 Cepheler

Osmanl覺 Cepheleri, I. D羹nya Sava覺'nda Osmanl覺 襤mparatorluu'nun kat覺ld覺覺 cephelerdir. Bu cepheler; 1. Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya kar覺. Kazand覺 2. Sina ve Filistin Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti 3. Irak Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti 4. Hicaz-Yemen Cephesi, 襤ngiltere ve Araplara kar覺. Kaybetti 5. anakkale Cephesi (1915), 襤ngiltere, Fransa ve Commonwealth (襤ngiliz Milletler Topluluu) g羹癟lerine kar覺.Kazand覺

襤kinci Dereceden Cepheler


1. 襤ran Cephesi (1914-1918), Rusya ve 襤ngiltere'ye kar覺. 2. Gali癟ya Cephesi (1916-1917), bir Osmanl覺 kolor Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinin Birinci D羹nya Sava覺nda Kazand覺覺 ve Kaybettii Cepheler

Osmanl覺 Cepheleri, I. D羹nya Sava覺'nda Osmanl覺 襤mparatorluu'nun kat覺ld覺覺 cephelerdir. Bu cepheler; Kafkasya Cephesi (1914-1918), Rusya'ya kar覺. Kazand覺 Sina ve Filistin Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti Irak Cephesi (1914-1918), 襤ngiltere'ye kar覺. Kaybetti Hicaz-Yemen Cephesi, 襤ngiltere ve Araplara kar覺. Kaybetti anakkale Cephesi (1915), 襤ngiltere, Fransa ve Commonwealth (襤ngiliz Milletler Topluluu) g羹癟lerine kar覺.Kazand覺

襤kinci Dereceden Cepheler


襤ran Cephesi (1914-1918), Rusya ve 襤ngiltere'ye kar覺. Gali癟ya Cephesi (1916-1917), bir Osmanl覺 kolordusu 1916-17'de Berez Devamini Oku


Frans覺z 襤htilaline Osmanl覺 Devlet Adamlar覺n覺n Bak覺 A癟覺lar覺

Bu d繹nemde Frans覺z 襤htilaline kar覺 tarafs覺z kalan pek az 羹lkeden biriydi. Osmanl覺 羹lkesinde 襤htilal yanl覺lar覺, kahvehanelerde bro羹r da覺t覺yorlard覺. Hak, 繹zg羹rl羹k ve eitlikten bahsediyorlard覺. Bu d繹nemde, ortaya 癟覺kan yeni d羹羹ncelerin Osmanl覺lar taraf覺ndan ne 繹l癟羹de anla覺ld覺覺n覺 kestirmek olanaks覺zd覺r. III. Selim ihtilalci Fransa’y覺 desteklemitir. Bu da Osmanl覺’n覺n kendisi i癟in 癟ok yak覺n gelecekte tehlike oluturacak olan bu olay覺 tam olarak anlayamad覺覺n覺 g繹sterir. Fransa, ihtilalden 癟ok k覺sa bir s羹re sonra yay覺lmac覺 politikalar i癟erisine girmitir. Amerika ba覺ms覺zl覺a destek vererek el Alt覺ndan Amerik Devamini Oku


Demokratik Devlet

Egemenliin halka ait olduu devlet bi癟imi. Bir birimin devlet olarak nitelendirilebilmesi i癟in dier devletler taraf覺ndan tan覺nmas覺na gerek yoktur. Zira tan覺ma sadece uluslararas覺 alanda iliki kurmak i癟in gerekli bir ilemdir. Bug羹n anlad覺覺m覺z anlamda devlet (Modern Devlet) 16. y羹zy覺lda ortaya 癟覺km覺t覺r. B羹t羹n toplumlar, bir devletin varl覺覺 ile nitelenmezler. Avc覺 ve toplay覺c覺 k羹lt羹rler ve k羹癟羹k tar覺m toplumlar覺nda devlet kurumlar覺 yoktur. Devletin douu, insanl覺k tarihindeki ayr覺c覺 bir ge癟ii g繹stermektedir, 癟羹nk羹 devlet oluumunda s繹z konusu olan politik g羹c羹n merkezilemesi, toplumsal deiim s羹re癟lerinde yeni dina Devamini Oku


Teokratik Devlet

Egemenliin kayna覺n覺n dine dayand覺覺 devlet bi癟imi. Din adamlar覺n覺n s繹z羹 ge癟er. Her eye din adamlar覺 karar verir.

Teokrasi Nedir


Teokrasi, dine dayal覺 y繹netim bi癟imini tan覺mlamak i癟in kullan覺lan terim. Daha doru bir anlat覺mla, dini otorite organlar覺n覺n siyasi otorite organlar覺 yerine devlet idaresini elde tuttuu devlet bi癟imidir. Her ne kadar farkl覺 alg覺lan覺 bi癟imleri ve yorumlar覺 mevcut olsa da, teokrasi en yal覺n anlamda "devlet ilerinden bir t羹r ruhban s覺n覺f覺n覺n sorumlu olduu ve devlet ilerinin dini temellere dayand覺r覺lmaya 癟al覺覺ld覺覺 sistem" olarak tan覺mlanabilir. Teokrasi teriminin k繹keni Yunanca θ  Devamini Oku


Oligarik Devlet

Egemenliin belli bir s覺n覺f veya gruba ait olduu devlet bi癟imi.

Oligari Nedir


Oligari, sadece belirli bir grubun bir 羹lkeyi y繹netmesiyle ortaya 癟覺kan y繹netim bi癟imidir. Yunancadaki 'az' ve 'y繹netim' kelimelerinin birlemesiyle oluturulmu bir kelimedir. Genelde y繹netimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak 羹lkenin 繹nde gelen gruplar覺ndan birisidir. Baz覺 siyaset bilimcileri, y繹netim ekli ne olursa olsun, her devletin y繹netiminde mutlaka bir oligari olduunu belirtirler. Oligari, k羹癟羹k bir az覺nl覺覺n y繹netimde olduu devlet bi癟imidir. Bu a癟覺dan ele al覺nd覺覺nda, oligari kavram覺, devletin t羹m kurumlar覺n覺n k羹癟羹k b Devamini Oku


Monarik Devlet

Egemenliin tek kiiye ait olduu devlettir. (rn.: 襤spanya, 襤ngiltere)

Monari Nedir


Monari, bir h羹k羹mdar覺n devlet bakan覺 olduu bir y繹netim bi癟imidir. Saltanat覺n bir baka ad覺d覺r. Bu h羹k羹mdar, T羹rk癟e'de kral, imparator, ah, padiah, prens, emir, kaan, hakan gibi 癟eitli adlar alabilir. Monariyi dier y繹netim bi癟imlerinden ay覺ran en 繹nemli 繹zellik, devlet bakan覺n覺n bu yetkiyi yaam覺 boyunca elinde bulundurmas覺d覺r. H羹k羹mdar 繹ld羹kten sonra onun soyundan biri gelir (olu, kardei gibi). Cumhuriyetlerde ise devlet bakan覺 se癟imle iba覺na gelir. “Monari” s繹zc羹羹 dilimize Frans覺zca Monarchie kelimesin Devamini Oku


Karma Devlet

Karma Devletler : (Bileik Devlet) Birden fazla devletin kendi aralar覺nda ger癟ekletirdikleri bir anlama ile birlemeleri sonucu oluan devletlerdir. 襤ki ekilde olabilir:

a) Konfederasyon


Ba覺ms覺z devletler taraf覺ndan egemenliklerini koruma art覺 ile oluturulan ve 羹ye devletlere diledikleri zaman ayr覺lma hakk覺 tan覺yan karma devlet bi癟imidir. (g羹n羹m羹zde 繹rnei yoktur, eski 襤svi癟re, Almanya ve ABD)

b) Federasyon


Ortak bir anayasa alt覺nda birleen devletlerin oluturduu devlet bi癟imidir. Bu tip devletlerde ayr覺ca her federasyonun kendi anayasas覺, y羹r羹tme ve yarg覺 organlar覺 vard覺r. (rn.: Almanya, ABD, Kanada, Avu Devamini Oku


Devlet memuru nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Devlet nedir ve devlet ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Memuru nedir ve memuru ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor