T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir

T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok bilinen mesnevileri nelerdir ?

Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun'un aklar覺 bir Arap efsanesine dayanmaktad覺r. Bu efsanede Mecnun mahlas覺yla iirler s繹yleyen Kays ibni M羹levvah adl覺 bir Arap airiyle Leyli (Leyla) adl覺 bir Arap k覺z覺n aras覺nda ge癟en ve ayr覺l覺kla sona eren bir ak hikayesini anlat覺lmaktad覺r.

S繹ylentiye g繹re Kays ile Leyla karde 癟ocuklar覺d覺r. K羹癟羹k yata birbirlerini severler . Kays'覺n Leyla i癟in s繹yledii iirler dillerde dola覺r. Leyla'n覺n babas覺 ,ad覺n覺 dillere d羹羹rd羹羹 i癟in k覺z覺n覺n Kays'la evlenmesini 繹nler. Leyla baka biriyle evlendirilir. Kays 癟繹llere d羹er. Mecn Devamini Oku


ok Okuyan Daha ok Bilir Tezi

M羹nazarada 繹nemli bir konu savunma yapmakt覺r. Ne kadar iyi savunma yaparsan覺z , kar覺 tarafa ne kadar az f覺rsat verirseniz ve ne kadar kuvvetli arg羹man gelitirirseniz o kadar iyi olacakt覺r. ok okuyan daha 癟ok bilir bal覺覺n覺 savunan tak覺m 繹rnek olarak u tezleri sunabilir ; Ansiklopediyi a癟覺p bir anda d羹nyan覺n 繹b羹r ucundaki bilgilere bile ula覺labilir , ite bu y羹zden insan ne kadar gezerse gezsin okumakla edindii bilgileri edinemez, buna 繹mr羹 yetmez ki. Kitaplardaki bir癟ok bilgiye ulamak daha kolay olduu halde gezmek uzun bir zaman alan ve her zaman m羹mk羹n olmayan bir durumdur. Bu nedenle gezmeden de iyi bilmek ve iyi 繹renmek m羹mk羹nd Devamini Oku


ok Gezen Daha ok Bilir Tezi

ok Gezen insanlar bizzat hayatla i癟 i癟e olur. 襤nsan okuduklar覺n覺 unutur, ama yaad覺覺n覺 unutmaz. ok Gezen bilgiyi bizzat yerinde g繹r羹r ve 繹renir. G繹rmek bakad覺r. Gezerek 繹renmek bir癟ok duyuya hitap ettii i癟in daha kal覺c覺d覺r. Kitaptan okumak teorik bilgidir, gezmek ise bizzat pratik bir bilgidir ve en kal覺c覺 繹renme bizzat yaparak yaayarak 繹renmedir. Kefetmek, kefedileni okumaktan daha yararl覺d覺r, daha ak覺lda kal覺c覺d覺r. M羹nazara yar覺mas覺 s覺ras覺nda biraz rakibe zorluk 癟覺karacak ve rakibin tezini 癟羹r羹tecek bir yakla覺mda bulunacak olursak okuyan insan sadece okuduuyla kal覺r ve okuduu eyle ilgili bir fikir edin Devamini Oku


ok Gezen mi ok Okuyan m覺 Bilir

ok Gezen mi – ok Okuyan m覺 Bilir M羹nazara Tezleri Savunmalar覺

ok Gezen Daha ok Bilir Tezi Savunmas覺

ok Gezen insanlar bizzat hayatla i癟 i癟e olur. 襤nsan okuduklar覺n覺 unutur, ama yaad覺覺n覺 unutmaz. ok Gezen bilgiyi bizzat yerinde g繹r羹r ve 繹renir. G繹rmek bakad覺r. Gezerek 繹renmek bir癟ok duyuya hitap ettii i癟in daha kal覺c覺d覺r. Kitaptan okumak teorik bilgidir, gezmek ise bizzat pratik bir bilgidir ve en kal覺c覺 繹renme bizzat yaparak yaayarak 繹renmedir. Kefetmek, kefedileni okumaktan daha yararl覺d覺r, daha ak覺lda kal覺c覺d覺r. M羹nazara yar覺mas覺 s覺ras覺nda biraz rakibe zorluk 癟覺karacak ve rakib Devamini Oku


Azl覺k okluk Zarf覺 rnekleri

Fiillerin miktar覺n覺 bildiren kelimeler miktar zarf覺d覺r. Fiile sorulan “ne kadar?” sorusunun cevab覺 miktar zarf覺d覺r.

Kazanmak i癟in 癟ok 癟al覺mal覺s覺n.

D羹ne g繹re epeyce iyilemisin.

Az yiyen, 癟ok yaar.

Fazla 羹z羹lmeyin d羹nyan覺n sonu deil.

Biraz Devamini Oku


ok partili sistemin yararlar覺

ok partili hayat demokrasininin ve cumhuriyetin bir gereidir. 襤nsanlar fikirlerini d羹羹ncelerini savunabilmelidirler. Ve bu fikirler dorultusunda herkes g繹r羹羹n羹 savunabilecek ve 羹lke y繹netiminde s繹z hakk覺na sahip olabilecek partiler kurabilmelidirler. Demokrasilerde ayn覺 g繹r羹 ve d羹羹ncedeki insanlar, siyas簾 partiler kurarak y繹netimde s繹z sahibi olmaya 癟al覺覺rlar.

ok partili hayat覺n yararlar覺 nelerdir

1 - Herkes kendi fikir ve d羹羹nceleri dorultusunda partiler kurararak i癟inde bulunduklar覺 羹lkede d羹羹ncelerini ifade ve uygulayacak ekilde y繹netimde s繹z hakk覺na sahip olurlar. 2 - Demokrasinin ve cumhuriyetin bir gerekliliid Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinde Neden En ok Askeri Alanda Islahat Yap覺lm覺t覺r

襤lk sebebi Osmanl覺 sava癟覺 ve genilemeci bir devletti. Ve savalar覺n yenilgiyle sonu癟lanmas覺 ve toprak kay覺plar覺n覺n devam etmesi, 覺slahatlar覺n askeri alanda yap覺lmas覺na neden olmutur. Bat覺da g繹r羹len ilerlemeleri yakalamak. B羹y羹d羹k癟e bozulan ordu yap覺s覺n覺 d羹zeltmek. zellikle yeni癟eri oca覺. Deniz 羹zerinde hakimiyet salamak Fakat askeri 覺slahatlar 繹zellikle yeni癟erilerin bask覺s覺 nedeniyle baar覺l覺 olamam覺t覺r.


Virajlarda kazalar覺n azalt覺lmas覺 ile ilgili neler yap覺labilir

1. Viraj 繹ncesi gerekli levha ve uyar覺c覺lar覺n konularak s羹r羹c羹y羹 bilgilendirmek. 2. Viraja h覺z覺 azaltarak kontroll羹 bir ekilde girmek. 3. Virajlarda hi癟bir ekilde sollama / ara癟 ge癟ii yapmamak. 4. Virajl覺 alandaki yol kusurlar覺n覺 yoketmek. 5. Viraj覺 d繹nerken eridimizi kaybetmemek. Dier 繹nlemler i癟in: http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=5944


N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz

N羹fus say覺mlar覺nda hangi bilgileri 繹renebiliriz? ◦ N羹fus miktar覺 ◦ Ya gruplar覺 ◦ Kent ve k覺r n羹fusu ◦ N羹fusun eitim durumu ◦ N羹fusun mesleklere g繹re da覺l覺m覺 ◦ N羹fusun cinsiyet durumu ◦ N羹fus hareketleri


Tanzimat ve 覺slahat ferman覺n覺 birbirinden nas覺l ay覺rt edebiliriz

Tanzimat Ferman覺 ile Islahat Ferman覺 Aras覺ndaki Farklar Nelerdir ? Ferman覺’ndan farkl覺 y繹n羹, yaln覺zca az覺nl覺klar i癟in bir tak覺m haklar 繹ng繹rmesidir. Ferman’a g繹re; M羹sl羹man olmayanlar覺 k羹癟羹k d羹羹r羹c羹 s繹zler kullan覺lamayacak,az覺nl覺klar devlet memuru olabilecek ve her t羹r okula girebilecek, mahkemeler a癟覺k olacak ve herkes kendi dininde yemin edebilecek, ikence, dayak ve angarya yasak olacak; H覺ristiyanlar yerel y繹netim meclislerine 羹ye olabilecek, yabanc覺 uyruklular mal ve m羹lk edinebilecek, gayrim羹slimlerden al覺nan ba vergisi olan cizye kald覺r覺lacak, H覺ristiyanlar i癟in bedelli askerlik getirilecek ve herkes irket, ba Devamini Oku


Neden ok Uyuyorum

G羹nl羹k aktivitelerimizi devam ettirebilmek i癟in, verimli olabilmek i癟in bir g羹nde belli s羹rede uyumam覺z gerekmektedir. Ve biz, bu gerekli uykuyu alamazsak g羹n boyu bunun s覺k覺nt覺s覺 癟ekeriz. Unutkan oluruz, sinirliliklerimiz artar, dikkatimiz da覺l覺r, i癟 s覺k覺nt覺s覺 duyar覺z. Ancak bazen de uykuyu fazla ka癟覺rmaya balar覺z. O zaman da, problem olur bizim i癟in. Az uyumak gibi 癟ok uyumakta bir problemdir. Alt覺nda yatan sebep arat覺r覺lmal覺d覺r. En 繹nemli sebeplerden biri depresyondur. A覺r覺 uyuma ile birlikte sinirlilik halleri 繹fke hayattan zevk almama halleri de elik edebilir. O zaman konuya daha hassas davranmal覺 kendimizi bunu sebebine y繹nelik arat Devamini Oku


retmen ikayet hatt覺na neler ikayet edebiliriz

Milli Eitim Bakanl覺覺 okullardaki taciz ve iddet olaylar覺ndan, SBS, s覺nav ve eitim sistemine kadar pek 癟ok sorunun iletilip 癟繹z羹m aranaca覺 bir telefon hatt覺n覺 hizmete sokuyor. “Alo 147″, 1 Mart’ta uygulamaya a癟覺lacak.”MEB 襤letiim Merkezi-Alo 147″ hatt覺na iletilen soru, sorun, ihbar ve ik璽yetlere 3 g羹nde yan覺t verilecek.


ok Partili Hayat

ok partili hayat demokrasininin ve cumhuriyetin bir gereidir. 襤nsanlar fikirlerini d羹羹ncelerini savunabilmelidirler. Ve bu fikirler dorultusunda herkes g繹r羹羹n羹 savunabilecek ve 羹lke y繹netiminde s繹z hakk覺na sahip olabilecek partiler kurabilmelidirler. T羹rk milleti 癟ok partili sisteme ancak 1945 y覺l覺ndan sonra kavutu. Ulu 繹nderimiz Atat羹rk d繹neminde defalarca 癟ok partili sisteme ge癟i denemesi olmu fakat d繹nemin artlar覺 ve d覺 etkiler nedeniyle bu ger癟ekleememitir.

Atat羹rk'羹n ok partili hayatla ilgili s繹zleri


"Bug羹nk羹 manzaram覺z bir diktatorya manzaras覺d覺r. Halbuki ben Cumhuriyeti kendi menfaatim i癟in yapmad Devamini Oku


ok Partili Rejim Denemelerinin Sonu癟lar覺

- ok partili rejim denemeleri 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet F覺rkas覺n覺n kurulmas覺 ile balad覺. - Kurulan partiler, yaanan isyanlar demokrasiye ge癟ilmeye haz覺r olunmad覺覺n覺 g繹sterdi. - Her kurulan parti eskiye d繹n羹 i癟in kullan覺ld覺. - eyh Said 襤syan覺, Suikast giriimi, Menemen Olay覺n覺n ortak sonucu laik d羹zene ve rejim deitirmeye y繹nelik ge癟ici isyanlar olmas覺d覺r. - Atat羹rk d繹neminde bir daha parti kurulmam覺t覺r. - T羹rkiye, 癟ok partili hayata 1946 y覺l覺nda Demokrat Partinin kurulmas覺yla ge癟mitir. - 1946 Se癟imini CHP kazand覺. (A癟覺k Oy-Gizli Tasnif) - 1946 se癟imi ilk 癟ok partili se癟imdir. - Tek dereceli sistem 1946’ Devamini Oku


Azl覺k okluk Zarflar覺

Fiillerin miktar覺n覺 bildiren kelimeler miktar zarf覺d覺r. Fiile sorulan “ne kadar?” sorusunun cevab覺 miktar zarf覺d覺r.

Kazanmak i癟in 癟ok 癟al覺mal覺s覺n.

D羹ne g繹re epeyce iyilemisin.

Az yiyen, 癟ok yaar.

Fazla 羹z羹lmeyin d羹nyan覺n sonu deil.

Biraz Devamini Oku


ok partili siyasi hayata ge癟is denemeleri

襤nsanlar覺n d羹羹ncelerini a癟覺klayabilmeleri ve bakalar覺n覺n haklar覺na da sayg覺 g繹stererek inand覺klar覺 gibi yaamalar覺, ideal bir toplum d羹zeninin bal覺ca art覺d覺r Bu ise ancak h羹r ve demokratik bir sistem i癟inde ger癟ekletirilebilir. T羹rk milletinin mutluluunu salamay覺 bal覺ca ama癟 edinen Mustafa Kemal, demokrasinin 羹lkemizde yerlemesi i癟in 癟al覺t覺 Demokrasilerde ayn覺 g繹r羹 ve d羹羹ncedeki insanlar, siyas簾 partiler kurarak y繹netimde s繹z sahibi olmaya 癟al覺覺rlar Siyas簾 partiler demokratik rejimlerin vazge癟ilmez unsurlar覺d覺r Bu konuda da Mustafa Kemal Paa, milletine 繹nderlik etti Kendisi bir parti kurup, 癟ok partili siyas簾 hay Devamini Oku


Cok gezenmi bilir cok okuyanmi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Cok nedir ve cok ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Gezenmi nedir ve gezenmi ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Bilir nedir ve bilir ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor