Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir

Anayasan覺n deitirilemez maddeleri nelerdir? Cevap : 襤lk 3 madde


Osmanl覺 devletinde ilk modern anayasa

Osmanl覺 D繹nemin Avrupai anlamdaki il modern anayasas覺n覺n ad覺 nedir? Cevap : 1876 Kanun-i Esasi (II.Abd羹lhamit d繹nemi)


zg羹rl羹k Nedir Anayasan覺n Hangi Maddesinde Ge癟er

1.Herhangi bir k覺s覺tlamaya, zorlamaya bal覺 olmaks覺z覺n d羹羹nme veya davranma, herhangi bir arta bal覺 olmama durumu, serbest簾. 2.Her t羹rl羹 d覺 etkiden ba覺ms覺z olarak insan覺n kendi iradesine, kendi d羹羹ncesine dayanarak karar vermesi durumu, h羹rriyet. Kimine g繹re ise sadece tercih hakk覺d覺r.

zg羹rl羹k Nedir


zg羹rl羹k:Bal覺 ve ba覺ml覺 olmama, d覺 etkilerden(etkenlerden) ba覺ms覺z olma, engellenmemi ve zorlanmam覺 olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir g羹ndelik tan覺m覺, insan覺n kendi kararlar覺n覺 kendi istemine ve d羹羹ncelerine g繹re belirleyebilmesi, ve kendi se癟imlerini kendi iradesiyle yapabilmesi olarak b Devamini Oku


Anayasa deiiklii i癟in ka癟 milletvekili oyu gerekir

Anayasa deiiklii i癟in ka癟 milletvekili ve ka癟 oy gerekir : TBMM’de anayasa deiiklii 繹nerisi, 330 milletvekilinin onay覺n覺 al覺rsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yap覺labilir. Anayasa deiikliinin nas覺l yap覺laca覺 T.C. Anayasas覺nda belirtilmitir. Yani, kanunla d羹zenlenir ve T.B.M.M. 羹ye tamsay覺s覺n覺n en az 1/3’羹n羹n imzas覺 (184 Milletvekili) ile teklif edilir. Kabul羹 i癟in ise nitelikli 癟ounluk gerekmektedir. Cumhurbakan覺 Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlar覺 bir daha g繹r羹羹lmek 羹zere TBMM ne g繹nderebilir. Meclis geri g繹nderilen kanunu 羹ye tam say覺s覺n覺n 2/3 ile aynen kabul ede Devamini Oku


Anayasa deiiklii nas覺l yap覺l覺r

Anayasa deiiklii i癟in ka癟 milletvekili ve ka癟 oy gerekir : TBMM’de anayasa deiiklii 繹nerisi, 330 milletvekilinin onay覺n覺 al覺rsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yap覺labilir. Anayasa Deiiklii ve Milletvekili 襤mzalar覺 : Anayasa deiikliinin nas覺l yap覺laca覺 T.C. Anayasas覺nda belirtilmitir. Yani, kanunla d羹zenlenir ve T.B.M.M. 羹ye tamsay覺s覺n覺n en az 1/3’羹n羹n imzas覺 (184 Milletvekili) ile teklif edilir. Kabul羹 i癟in ise nitelikli 癟ounluk gerekmektedir. Cumhurbakan覺 Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlar覺 bir daha g繹r羹羹lmek 羹zere TBMM ne g繹nderebilir. Meclis geri g繹nd Devamini Oku


ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺

Soru : ada anlamda d羹nyan覺n ilk yaz覺l覺 anayasas覺 nedir? Cevap : 1787 ABD anayasas覺


T羹rkiyenin en uzun s羹re y羹r羹rl羹kte kalan anayasas覺

Soru : T羹rkiye’nin en uzun s羹re y羹r羹rl羹kte kalan anayasas覺 hangisidir? Cevap : 1924 Anayasas覺
Soru : En k覺sa s羹re y羹r羹rl羹l羹kte kalan anayasa hangisidir? Cevap : 1921 Anayasas覺


T羹rkiyenin 襤lk Anayasas覺

Soru : T羹rkiye’nin ilk Anayasas覺 nedir? Cevap : 1921 Tekilat-覺 Esasiye Kanunu


T羹rk Tarihinin 襤lk Anayasas覺

Cevap : 1876 Kanuni Esasi K璽n羶n-i Es璽s簾 (Osmanl覺 T羹rk癟esi: قانون اساسى) Frans覺zca Loi constitutionelle 癟evirisi olarak kullan覺lan Osmanl覺ca terkiptir. "Temel Kanun" ya da Anayasa anlam覺ndad覺r. Osmanl覺 Devleti'nin ilk ve son anayasas覺 23 Aral覺k 1876'da ilan edilmi, 1878'de II. Abd羹lhamit taraf覺ndan ask覺ya al覺nm覺, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden y羹r羹rl羹e girmi ve k覺smen 20 Nisan 1924 tarihine kadar y羹r羹rl羹kte kalm覺t覺r. Osmanl覺 Devleti'nde 23 Aral覺k 1876’de I. Merutiyet ilan edilerek T羹rk tarihinin ilk anayasal 繹zelliini ta覺yan Kanun-i Esasi kabul edildi. B Devamini Oku


Yeni T羹rk Devletinde Anayasa Hareketleri

1921 Anayasas覺

Ulusal Kurtulu M羹cadelesi D繹nemi ve 1921 Anayasas覺 : Yap覺lan t羹m deiikliklere ve meruti bir anayasal s羹rece girildii halde, Balkan savalar覺 ve Birinci D羹nya Sava覺 Osmanl覺 Devleti'nin 癟繹k羹 s羹recini h覺zland覺rm覺 ve anayasan覺n uygulanmas覺n覺 engellemitir Birinci D羹nya Sava覺n覺n ard覺ndan, Mondros m羹tarekesi ile topraklar覺n igal edilmesi, 羹lkede bir birine z覺t iki g繹r羹羹n domas覺na yol a癟m覺t覺r 襤stanbul h羹k羹meti, igalci devletlerin bir memuru gibi 癟al覺makta ve herhangi bir direnii g繹ze almamaktayd覺 Buna kar覺l覺k M羹dafaa-i Hukuk taraftarlar覺 ulusal kurtulu m羹cadelecisini balatm覺lard Devamini Oku


Anayasam覺z覺n 67. maddesi nas覺l g羹vence alt覺na al覺nm覺t覺r

Anayasam覺z覺n 67. maddesi son f覺kras覺yla g羹vence alt覺na al覺nm覺t覺r. Aa覺da anasayas覺n覺n 67. maddesini veriyorum. 'Se癟me, se癟ilme ve siyasi faaliyette bulunma haklar覺' bal覺kl覺 67. maddesinin son f覺kras覺: Se癟im kanunlar覺nda yap覺lan deiiklikler, y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren bir y覺l i癟inde yap覺lacak se癟imlerde uygulanmaz.

67. Madde

MADDE 67. – Vatandalar, kanunda g繹sterilen artlara uygun olarak, se癟me, se癟ilme ve ba覺ms覺z olarak veya bir siyas簾 parti i癟inde siyas簾 faaliyette bulunma ve halkoylamas覺na kat覺lma hakk覺na sahiptir. (Deiik: 23.7.1995-4121/5 md.) Se癟imler ve halkoylamas覺 serbest,  Devamini Oku


Osmanl覺 Devletinde 襤lk Yaz覺l覺 Anayasa

Merutiyet - Kanun-u Esasi’nin / 1876

Gen癟 Osmanl覺lar覺n en 繹nemli baar覺s覺 ayn覺 zamanda kendi sonlar覺n覺 da haz覺rlayan I. Merutiyet’in ve ilk Osmanl覺 anayasas覺 olan Kanun-u Esasi’nin 1876’da ilan edilmesini salamak oldu. Gen癟 Osmanl覺lar, Abd羹laziz’e balatt覺klar覺 muhalefeti, m羹cadeleye d繹n羹t羹rd羹ler. Nihayet Mithat Paa’n覺n 繹nc羹l羹羹ndeki yenilik癟i idareciler Abd羹laziz’i tahttan indirerek yeeni V.Murat’覺 baa ge癟irdiler(30 May覺s 1876). Ancak hastal覺覺 sebebiyle 羹癟 ay sonra o da tahttan indirilerek, Kanun-i Esasi’yi ilan edeceini beyan eden kardei II.Abd羹lhamit Osmanl覺 tah Devamini Oku


Anayasa

zet : Bir devletin temel siyasi ve idari organizasyonu ile vatandalar覺n temel hak ve 繹devlerini belirleyen temel kanun. Bu y繹n羹yle anayasa bir 羹lkede t羹m kanunlar覺n temel dayana覺d覺r. Anayasa, bir 羹lkenin egemenlik unsurlar覺ndan biri olduu i癟in, 癟inenmesi her 羹lkede a覺r su癟tur.

Anayasa Nedir


Bir devletin temel kurumlar覺n覺n nas覺l ileyeceini belirleyen, baz覺 羹lkelerde yaz覺l覺, baz覺lar覺nda ise yaz覺s覺z genel kabul g繹rm羹 kurallar d繹k羹man覺d覺r. Anayasa denilen bu belgeyle ayr覺ca kiilerin temel hak ve 繹zg羹rl羹kleri g羹vence alt覺na alm覺t覺r. Anayasa, bir devletin y繹netim bi癟imini belirtir. Devletin temel kanunudur. Vata Devamini Oku


Cerceve anayasa nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Cerceve nedir ve cerceve ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Anayasa ile ilgili yazilar..


Diger secenekler !

Bi soru sor