Alt Basliklar

» CfvEQbspyHXbEsbhrfQ
» hTfhtRhVEs
» Y繹nler ve Pusula
» Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler
» Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri
» Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri
» U癟ak yer癟ekiminden neden yere d羹mez
» Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi
» 襤sim Tamlamas覺 rnekleri
» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» Uzayda neden yer癟ekimi yok
» Geleneklerin Olumlu ve Olumsuz Y繹nleri
» nl羹 D羹mesi rnekleri
» Yap覺m Eki rnekleri
» Toplumsal Deime rnekleri
» Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺
» Dinamometre Yap覺m覺
» S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri
» Temel Anlam ve Yan Anlam
» Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺
» K羹tle ekim Potansiyel Enerjisi
» Akdeniz B繹lgesi N羹fus ve Yerleme
» Divan iiri Gelenei rnekleri
» Modern iir Gelenei rnekleri

CfvEQbspyHXbEsbhrfQ
hTfhtRhVEs
Y繹nler ve Pusula

Pusula ile y繹n bulmaY繹nler en kolay ve doru olarak pusula ile bulunur. Pusula cep saatine benzer. Ortas覺nda hareket edebilen bir ibresi vard覺r. Pusulay覺 d羹z bir yere koyduumuzda ibrenin renkli ucu daima kuzeyi g繹sterir. Y羹z羹m羹z羹 kuzey y繹n羹ne d繹nd羹羹m羹zde; * Arkam覺z g羹ney, * Sa覺m覺z dou, * Solumuz bat覺 olur.

Pusula Nas覺l Kullan覺l覺r?Devamini Oku


Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler

K覺saca iklim, yamur, s覺cakl覺k. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi ya覺l覺 ge癟en ve s覺cakl覺覺n yeterli olduu Karadeniz k覺y覺 eridinde g羹r ormanlar bulunur. 襤klim artlar覺 ormanlar覺n k覺y覺dan balamas覺na sebep olmutur. Bol ya覺; tar覺mda nadas y繹nteminin kullan覺lmamas覺na, yurdumuzun en geni ormanlar覺n覺n bu b繹lgede olmas覺na yol a癟m覺t覺r. Dalar覺n denize bakan yama癟lar覺, fazla ya覺 ald覺覺ndan g羹r ormanlarla kapl覺d覺r. Detayl覺 bil Devamini Oku


Fuzulinin Hayat覺 ve Eserleri

Mehmed bin S羹leyman Fuz羶l簾 (Fużūlī (فضولی); Azerice: محممد فوضولی / Məhəmməd F羹zuli; d. 1483, Hilla - 繹. 1556, Kerbela ya da Badat), Azerbaycan t羹rk divan 璽iridir. As覺l ad覺 Mehmet bin S羹leyman'd覺r. T羹rk Bayat boyundan olduu aktar覺lmaktad覺r. T羹rk iirini 繹nemli 繹l癟羹de etkilemitir. Yedi Ulu Ozan'dan biri kabul edilir.

Fuzulinin Hayat覺Devamini Oku


Kesirlerde Geniletme ve Sadeletirme rnekleri

Kesirleri Sadeletirme

Herhangi bir kesrin pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺na b繹l羹n羹rse, kesrin deeri deimez.Kesir sadeletirilmi olur.

Kesirleri Sadeletirme rnei

32 : 2 = 16 20 : 2 = 10 Kesirleri Sadeletirme

Kesirleri Geniletme

Herhangi bir kesrin, pay ve paydas覺 ayn覺 sayma say覺s覺 ile 癟arp覺l覺rsa; kesrin Devamini Oku


U癟ak yer癟ekiminden neden yere d羹mez

羹nk羹 aa覺da detayl覺 olarak a癟覺klayaca覺m覺z u癟a覺n havada kalmas覺n覺 salayan unsurlardan dolay覺 u癟aklar yere d羹mez. Yer癟ekiminden daha b羹y羹k kuvvet uygulayarak u癟a覺n u癟mas覺 salan覺r. Bu kuuvet yok olursa u癟ak yer癟ekinine kar覺 koyamaz ve yere d羹er. U癟aklar覺n u癟mas覺n覺, havada tutunmas覺n覺, ilerlemesini salayan unsurlar vard覺r. Bunlar ger癟eklemezse u癟aklar u癟amazlar. Bunlar; - Lift (Kald覺rma kuvveti) - Center of Gravity& Weight. (A Devamini Oku


Komu lkelerle Siyasi ve Ekonomik 襤likilerinin Gelitirilmesi

lkemizin komu 羹lkelerle siyasi ve ekonomik ilikilerinin gelitirilmesine y繹nelik neler yapard覺n覺z? Cevap: 1. Her zaman komularla ilikileri iyi tutmak gerekir.Komu 羹lkelerle ekonomik alanda 癟al覺malar yapard覺m. Ticari projeler i癟in 羹lkelerle g繹r羹meler yapard覺m. 2. lkemdeki i adamlar覺yla gezi d羹zenlerdim.Ekonomik a癟覺dan y羹ksek iler yapmaya 癟al覺覺rd覺m. Detayl覺 Cevap: - ncelikle n Hat lkelerinden balamak 羹zere, bu 羹l Devamini Oku


襤sim Tamlamas覺 rnekleri

襤S襤M TAMLAMALARI Bir ismin anlamca daha iyi belirtilebilmesi i癟in, baka bir isimden yard覺m alarak birlikte kullan覺lmas覺na isim tamlamas覺 denir.
襤sim tamlamalar覺nda birnci isim tamlayan ( belirten ), ikinci isim ise tamlanan ( belirtilen ) ad覺n覺 al覺r. RNEK: Devamini Oku


Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 f Devamini Oku


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺r Devamini Oku


Uzayda neden yer癟ekimi yok

羹nk羹 yer癟ekimi olmas覺 i癟in bir k羹tle olmas覺 laz覺m. Uzay bir k羹tle deil boluk olduu i癟in uzayda yer癟ekimi olmaz. Fakat uzay覺n i癟indeki k羹tlelerin yer癟ekimleri vard覺r. Uzayda bu k羹tlelere belirli bir miktar yakla覺rsan覺z zaten yer癟ikimi etkisine girer ve k羹tleye doru 癟ekilirsiniz. Uzayda yer 癟ekimi olmad覺覺 i癟in bir cismin uzaydaki a覺rl覺覺 s覺f覺rd覺r. Konu hakk覺nda detayl覺 bilgi almak isterseniz ; anlaml覺 kelimeler t羹retmeye yarayan eklerdir. Nesneleri kar覺layan isimlerle hareketleri kar覺layan fillerin k繹kleri farkl覺d覺r: Gel-(-mek,-dim, -mi...) Baba(-m, -lar, -dan) Birbirine yak覺n olan nesne ve hareketlere ait kel Devamini Oku


Toplumsal Deime rnekleri

Toplumsal yap覺n覺n ve onu oluturan toplumsal ilikiler a覺n覺n ve bu ilikileri belirleyen toplumsal kurumlar覺n deimesine toplumsal deime denir. Toplumsal Deime rnekleri 1. Berlin Duvar覺n覺n Y覺k覺l覺覺 2. Cumhuriyet Devrimi ve Bolevik Devrimi 3. Sanayi Devrimi 4. Frans覺z 襤htilali 5. Birinci ve 襤kinci D羹nya Sava覺 6. Depremler 7. B羹y羹k 襤catlar (Elektirik, Telefon, 襤nternet bulunmas覺 ve yayg覺nlamas覺 gibi)


Gazetenin Yararlar覺 ve Zararlar覺

Gazetenin Yararlar覺

1. Gazeteler haberleme arac覺d覺r. 2. Gazeteler arac覺l覺覺 ile haberleri okuyabiliriz 3. Gazeteler arac覺l覺覺 ile okuma sevgisini art覺rabiliriz 4. Gazeteler arac覺l覺覺 ile d羹nyadan haberler alabiliriz 5. Gazetelerin amac覺 doru haberdir 6. Gazeteler g羹nl羹k d羹nya ve yurt genelinde ki havadisleri bize aktar覺r.

Gazetelerin Zararlar覺

Gazeteler iktidarlar覺n demokrasi, 繹zg羹rl羹k ve ifade 繹zg羹rl羹羹nden ne anlad覺klar覺n覺 ve  Devamini Oku


Dinamometre Yap覺m覺

Dinamometre kuvvet 繹l癟erdir. Dinamometrenin yap覺s覺nda esnek yay bulunur. zerinde ise 繹l癟eklendirilmi bir g繹sterge vard覺r. Uygulanan kuvvetin b羹y羹kl羹羹ne g繹re yay gerilir ve kuvvet deeri g繹sterge 羹zerinde okunur. Cisimlerin kuvvetlerini 繹l癟mede kullan覺l覺r.

Basit bir dinamometre nas覺l haz覺rlan覺r?

Y繹ntem 1

Bir cismin a覺rl覺覺n覺 veya cisme etkiyen kuvveti 繹l癟meye yarayan alete “dinamometre” denir. Sarma yay覺n bir ucuna  Devamini Oku


S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri

S覺cakl覺覺n V羹cut zerine Etkileri Nedir

27-32 derece aras覺: S覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak oluan termal stresten dolay覺 halsizlik, sinirlilik, dola覺m ve solunum sisteminde bir 癟ok rahats覺zl覺k meydana gelebilir. 33-41 derece aras覺: ok s覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak kuvvetli termal stres ile birlikte 覺s覺 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 ve 覺s覺 yorgunluklar覺 oluabilir. 42-54  Devamini Oku


Temel Anlam ve Yan Anlam

Temel Anlam

襤lk Anlam = Temel Anlam = Ger癟ek Anlam Bir s繹zc羹k s繹ylendiinde akl覺m覺za ilk gelen, kavray覺覺m覺zda ilk uyand覺rd覺覺 anlamd覺r. K覺sacas覺, bir s繹zc羹羹n bi癟imlenmesinde, kuruluunda esas olan anlamd覺r. rnek : Boaz覺mda bir yanma var. (Temel Anlam) ienin boaz覺 k覺r覺lm覺. anakkale Boaz覺'nda m羹thi bir tipiye yakaland覺k. Babam yedi boaza bakmaya 癟al覺覺yordu. Ali, boaz覺na d羹k羹n bir 癟ocuktur. Bir  Devamini Oku


Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺

Kald覺rma Kuvveti Cisimlere uygulanan s覺v覺 kald覺rma kuvveti s覺v覺n覺n 繹zk羹tlesine bal覺d覺r. Yukar覺daki ekillerde de g繹r羹ld羹羹 gibi ayn覺 cismin farkl覺 s覺v覺lardaki konumlar覺 farkl覺 olabilmektedir.S覺v覺 i癟indeki serbest cisimlere a覺rl覺k kuvveti ile kald覺rma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet d羹ey dorultuda ve z覺t y繹nl羹 kuvvetlerdir. Cisimlerin s覺v覺 i癟inde batmalar覺 veya Devamini Oku


K羹tle ekim Potansiyel Enerjisi

Yer 癟ekimi Potansiyel Enerjisi, bir k羹tlenin yer 癟ekimi alan覺nda bulunduu yerden dolay覺 sahip olduu enerjidir. Bir cismin 羹zerine etkiyen Fg=mg k羹tle 癟ekim kuvvetinin b羹y羹kl羹羹 ile cismin y羹ksekliinin 癟arp覺m覺na k羹tle 癟ekimi (yer癟ekimi) potansiyel enerjisi denir ve Ug ile g繹sterilir. Potansiyel Enerji Cisimlerin hareket halinde olmad覺klar覺 durumlarda sahip olduklar覺 enerjiye potansiyel enerji denir. Bir cismi yerden daha y羹ksek bir noktaya kald覺rd覺覺m覺zda ye Devamini Oku


Akdeniz B繹lgesi N羹fus ve Yerleme

B繹lge, n羹fus bak覺m覺ndan kalabal覺k deildir. 2000 n羹fus say覺m覺na g繹re b繹lgede yakla覺k 9 milyon insan yaa簫maktad覺r. Bunun % 55 i kentlerde % 45′i k覺rsal alanlarda yer almaktad覺r.

B繹lgede n羹fus younluu 74 (km2/kii) t羹r. Bu deer T羹rkiye ortalamas覺n覺n (77 km2/kii) alt覺ndad覺r. Akdeniz sahil kua覺 ve ovalar n羹fusun en youn olduu saha簫lard覺r. Karstik sahalarda n羹fus younluu azd覺r. Teke ve Taeli platolar覺 b繹lgenin en tenha yerler Devamini OkuDivan iiri Gelenei rnekleri

Bercesteler G繹n羹l ne g繹k ne el璽 ne l璽civerd ar覺yor Ah bu g繹n羹l bu g繹n羹l kendine derd ar覺yor * * * Ne tende c璽n ile sensiz 羹mm簾d-i s覺hhat olur Ne c璽n bedende gam-覺 firkatinle rahat olur * * * Ne eb ki k羶yine y羹z s羹rmesem 繹l羹r羹m Ne g羹n ki kaametini g繹rmesem k覺y璽met olur * * * Mecnun ne bilir kaaide-i n璽z u niy璽z覺 A覺k m覺 san覺r kendin o mecz羶b-覺 muhabbet air Nefi
Bir Devlet 襤癟羹n arha Temenn璽dan Usand覺kDevamini Oku


Modern iir Gelenei rnekleri

Alaturka 覺k benim air tabiat覺m, 癟覺k orta yere Fakir g羹zelinden s繹yle Hasret ateinden 癟al al, s繹yle benim derdimi sevdal覺 sesinle. Hep bilinen ark覺lar gibi olsun Hani, dil-i bi癟areden Sun da i癟sin yar elinden Yani bilinen ark覺lardan olsun. Yeni s繹zler arama nafile Derdim yeni olsa anlar覺m Gel, haz覺r覺ndan s繹yle bu akam zme yetiir, 羹zme firak覺nla harab覺m. Sonunda ah 癟ekeriz derinden Kim anlayacak sahiden olduunu Sen s繹yle yaln覺z Z羹 Devamini Oku


Cekim eki ve yapim eki ornekleri nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Cekim nedir ve cekim ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Eki nedir ve eki ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ve nedir ve ve ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com