Birleik Kelimeler Neden Bitiik Yaz覺l覺r

Ses ve t羹r kaymas覺 sonucu olumu birleik kelimeler bitiik yaz覺l覺rlar.

1. Ses Kaymas覺


Ses deimesiyle oluan bileik s繹zc羹kler bitiik yaz覺l覺r: Bileik s繹zc羹kler oluurken, s繹zc羹klerin 羹nl羹leri kaynaabilir, 羹nl羹lerden biri ya da bir ses 繹bei d羹ebilir, bir 羹ns羹z t羹reyebilir ya da baka bir 羹ns羹ze d繹n羹ebilir: cuma+ertesi cumartesi("e" d羹m羹t羹r.) g羹ll羹+a g羹lla癟("羹" d羹m羹, ""de "癟" olmutur.) kay覺n+ana kaynana("覺" d羹m羹t羹r.) pazar+ertesi pazartesi("er" ses 繹bei d羹m羹t羹r.) pek+iyi peki("yi" ses 繹bei d羹m羹t羹r.) his+etti hissetti("s" 羹ns羹z羹 t羹remitir.) hasta+hane Devamini Oku


Anlam覺na G繹re Fiiller

Fiiller anlam 繹zelliklerine g繹re 羹癟e ayr覺l覺rlar.

1. K覺l覺 Fiilleri


zellikleri: • zneden baka bir varl覺k gereklidir.(nesne) • 襤in ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir. rnekler: oban, hayvanlar覺 besledi. S覺n覺f覺n kap覺s覺n覺 boyad覺. Onlar覺 yolundan 癟evirdim. H覺rs覺zlar覺 soka覺n ba覺na kadar kovalad覺. iiri 癟ocuk okumu. Konuyu tahtaya yazd覺k. Piknikte etleri o piirdi. Sa癟lar覺n覺 g羹zelce taram覺.

Durum Fiileri


zellikleri  Eylemin ger癟eklemesinde 繹zne etkilidir.  Eylem 繹zne 羹zerinde g Devamini Oku


Birleik Fiiller

En az iki s繹zc羹羹n, birleerek veya 繹bekleerek oluturduu eylemlerdir. Birleik eylemler farkl覺 y繹ntemlerle oluturulabilir: Yardmc Fiillerle Yaplan Birleik Fiiller: "Etmek, eylemek, olmak ve klmak" yar簫d覺mc覺 fiilleri ad soylu bir s繹zc羹kle bir eylemi birlikte ifade edecek ekilde 繹bekleir, birleik fiil oluturur. * Sizin g繹r羹lerinizi kabul etmiyorlar. * Teekk羹r ederim, diyerek yan覺m覺zdan ayr覺ld覺. * Tan覺t覺覺m覺za m Devamini Oku


T羹remi Fiiller

Ad ya da eylem tabanlar覺na yap覺m eki getirilerek oluturulan eylemlerdir. * G繹steri saat 20.00'de bal覺yormu, biraz h覺zlanal覺m. * Bu s覺cakta hepimiz susam覺t覺k. * ay覺m覺z覺 demlediler. * Bir kedi miyavl覺yordu uzaklarda. Not: Bir eylemi yap覺 bak覺m覺ndan incelerken her eyden 繹nce s繹z konusu eylemi buluyoruz. Mastarl覺 bi癟iminde s繹yl羹yoruz ve s繹ylediimiz k覺sm覺 inceliyoruz. Not: Yans覺malar da dier s繹zc羹kler gibi mecaz anlam kazanabilir. H覺rs覺ndan 癟atl覺yordu: 癟at-la-mak yans覺madan t羹remi eylemdir ve mecaz anlam kazanm覺t覺r. * ukurova'da topra覺 biraz eelesen... * Ona 癟ok k覺r覺lm覺t覺m. *  Devamini Oku


Basit Fiiller

Yap覺m eki almam覺, baka s繹zc羹klerle 繹beklememi ve birlememi fiillerdir. Bunlar k繹k halindedir. Sadece 癟ekim ekleri alabilir. T羹rk癟emiz fiil y繹n羹nden olduk癟a zengindir, bunlar覺n pek 癟ou basit yap覺l覺d覺r; bun簫lar da genellikle tek hecelidir: gel, git, bak... Aa覺daki c羹mlelerde kullan覺lan eylemleri inceleyelim: * Saat 羹癟te burada ol, paray覺 sana vereceim. * Bilmeden seni k覺rd覺m, 繹z羹r dilerim. * Birka癟 kilometre daha gitsek Anamur'a varacakt覺k. Not: Kip ve kii ekleri bir s繹zc羹羹n yap覺s覺n覺 deitirmez. Not: zellikle et-mek, ol-mak gibi yard覺mc覺 eylemlerle yap覺lan ve ayr覺 yaz覺lan bile Devamini Oku


Fiillerde Kip (Anlam) Kaymas覺

Bir kipin, bir baka kip yerine kullan覺lmas覺d覺r. Bir baka ifadeyle; fiilin, 癟ekimleniine g繹re ta覺mas覺 gereken anlam覺n覺n d覺覺na 癟覺kmas覺d覺r. Bu anlam deiiminin daha iyi anla覺lmas覺 i癟in, kiplerin temel anlamlar覺n覺 bilmemiz gerekir: -yor (imdiki zaman eki): Anlat覺la eylemin ayn覺 anda yap覺ld覺覺n覺 ifade eder: Kardeim, kendi odas覺nda ders 癟al覺覺yor. (C羹mlenin s繹yleni an覺nda "ders 癟a簫l覺ma" ii de yap覺l覺yor.) -di (Bilinen, grlen gemiDevamini Oku


art Birleik Zaman覺

Koul (art) Birleik Zaman Basit 癟ekimli bir fiile ekeylemin art bi癟iminin (-se, ise) getirilmesiyle yap覺l覺r: Haber verirseniz geliriz. (Geni zaman覺n art覺) Bana masal okuduysan... (Bilinen ge癟miin art覺) Teminat覺 yatrmsanz ihaleye girersiniz. ("-mi"li ge癟miin art覺) O sylyorsa Devamini Oku


Koul Birleik Zaman覺

Koul (art) Birleik Zaman Basit 癟ekimli bir fiile ekeylemin art bi癟iminin (-se, ise) getirilmesiyle yap覺l覺r: Haber verirseniz geliriz. (Geni zaman覺n art覺) Bana masal okuduysan... (Bilinen ge癟miin art覺) Teminat覺 yatrmsanz ihaleye girersiniz. ("-mi"li ge癟miin art覺) O sylyorsa Devamini Oku


S繹ylenti Birleik Zaman

Rivayet (Sylenti) Birleik Zaman Basit 癟ekimli bir fiile "-mi"(imi) ekeylemi getirilerek yap覺l覺r. Fiile kesin olmama, bakas覺ndan duyulma gibi anlamlar y羹kler: * Ona gvenmeliymiiz. (Gerekliliin rivayeti) * iiri g羹ya o yazmm. ("-mi'li" ge癟miin rivayeti) (襤nan覺lmama durumunu g羹癟lendiriyor.) * Bu sokakta ot Devamini Oku


Rivayet Birleik Zaman

Rivayet (Sylenti) Birleik Zaman Basit 癟ekimli bir fiile "-mi"(imi) ekeylemi getirilerek yap覺l覺r. Fiile kesin olmama, bakas覺ndan duyulma gibi anlamlar y羹kler: * Ona gvenmeliymiiz. (Gerekliliin rivayeti) * iiri g羹ya o yazmm. ("-mi'li" ge癟miin rivayeti) (襤nan覺lmama durumunu g羹癟lendiriyor.) * Bu sokakta ot Devamini Oku


yk羹leme Birleik Zaman

Hikye Birleik Zaman (ykleme Birleik Zaman) Ekeylemin bilinen ge癟mi zaman eki ile yap覺l覺r, (idi, -di, -di, -du, -d, -ti, -ti...) Basit 癟ekimli fiile, bilinen ge癟mi zaman anlam覺 ekler. * Kuyunun ba覺nda toplanmt覺k. (-mi'li ge癟mi zaman覺n hik璽yesi.) * Gerede pazar覺ndan aldyd覺. (-di'li ge癟mi zaman覺n hik璽yesi) * Devamini Oku


Hikaye Birleik Zaman

Hikye Birleik Zaman (ykleme Birleik Zaman) Ekeylemin bilinen ge癟mi zaman eki ile yap覺l覺r, (idi, -di, -di, -du, -d, -ti, -ti...) Basit 癟ekimli fiile, bilinen ge癟mi zaman anlam覺 ekler. * Kuyunun ba覺nda toplanmt覺k. (-mi'li ge癟mi zaman覺n hik璽yesi.) * Gerede pazar覺ndan aldyd覺. (-di'li ge癟mi zaman覺n hik璽yesi) * Devamini Oku


Bileik Zamanl覺 Fiiller

Birden 癟ok kip-zaman ekiyle 癟ekimlenerek iki kip-zaman anlam覺 kazanm覺 fiillere birleik zamanl覺 fiiller denir. Fiil k繹k ya da g繹vdesi + Basit zaman (haber / dilek kipi) + ekeylem + kii eki = Birleik zamanl覺 eylem Fiilin birleik ekimi: Haber ya da dilek kiplerinden biriyle 癟ekimlenmi fiile ek eylem getirilmesiyle salan覺r. B繹ylece fiilin kipine yeni bir boyut kazand覺r覺lm覺 olur. Kar覺 koysaydm eer, iim bitmiti. Ekeylemler ay Devamini Oku


襤te at覺l覺 Fiiller (Eylemler)

Birden fazla 繹zne taraf覺ndan ayn覺 zamanda, kar覺l覺kl覺 veya birlikte yap覺lan fiillere “ite fiil” denir.
K繹k veya g繹vde durumundaki fiillere “-i” eki getirilerek ite fiiller t羹retilir.

d繹vmek → d繹vmek, ka癟 → ka癟mak, 繹pmek → 繹pmek, alamak → alamak

NOT: Baz覺 adlara “-le” eki getirilerek de i Devamini Oku


Ayr覺 Yaz覺lan Birleik Kelimeler

Ayr覺 yaz覺lan birleik kelimeler 1. Etmek, edilmek, olmak, olunmak, eylemek, k覺lmak, k覺l覺nmak yard覺mc覺 fiilleriyle kurulan birleik fiillerde, isim herhangi bir ses d羹mesine veya t羹remesine uramazsa bu t羹r birleik fiiller ayr覺 yaz覺l覺r: alay etmek, alt etmek, arz etmek, arz olunmak, bo olmak, dans etmek, deli olmak, el etmek, gelin olmak, gider olmak, g繹癟 etmek, hayret etmek, il璽n edilmek, il璽n etmek, iaret etmek, kabul etmek, kabul eylemek, kul etmek, kul olmak, namaz k覺lmak, namaz k覺l覺nmak, not etmek, okumu olmak, oyun etmek, sa覺r olmak, sa olmak, soracak olmak, s繹z etmek, var olmak, yard覺m etmek, yar覺 etmek, yok etmek, yok olmak; azat etmek Devamini Oku


Bitiik Yaz覺lan Birleik Kelimeler

Bitiik yaz覺lan birleik kelimeler (Bitiik kelimeler) : Bitiik yaz覺lan birleik kelimelere bitiik kelime ad覺 verilir. Birleik kelimeler aa覺daki durumlarda bitiik kelime olurlar ve bitiik yaz覺l覺rlar. 1. Ses d羹mesine urayan birleik kelimeler bitiik yaz覺l覺r: kaynana (< kay覺n ana), kaynata (< kay覺n ata), nas覺l (< ne as覺l), ni癟in (< ne i癟in), pazartesi (< pazar ertesi), s羹tla癟 (< s羹tl羹 a), birbiri (< biri biri). 2. Dilimize Arap癟adan girmi ; azil (< azl), emir (< emr), h羹k羹m (< h羹km), kay覺p (< gayb), keif (< kef), k羹f羹r (< k羹fr), nakil (< nakl) gibi birtak覺m kelimeler etmek, edilmek, olmak, olunmak,  Devamini Oku


Birleik Kelimeler

Bir kavram覺 kar覺lamak 羹zere, iki ya da daha 癟ok s繹zc羹kten oluan 繹elere bileik s繹zc羹k denir. Bileik s繹zc羹klerin 癟ou ad soyludur: "Ad, zamir, s覺fat, zarf, edat, bala癟, 羹nlem."
Bileik s繹zc羹k bi癟iminde eylemler de vard覺r.

Bileik s繹zc羹kler 羹癟 yolla oluur:
A) Anlam Kaymas覺
B ) Ses Kaymas覺
C) T羹r Kaymas覺

A) Anlam kaymas覺 yoluyla oluan ad bileikleri bitiik, eylem bileikleri herhangi bir ses olay覺 yoksa ayr覺 yaz覺l覺r:
1- Ad Bileikleri: Ku羹z羹m羹, balkaba覺, kafatas覺, bavuru...
2- Eylem Bileikleri Devamini Oku


Fiillerde at覺

ATI: (T羹rk癟ede fiil 癟at覺lar覺 konusundaki tart覺malar hen羹z devam etmekte簫dir. Bu tart覺malar sonu癟lan覺ncaya kadar, geleneklemi bilgiler hat覺rlat覺lacakt覺r.) Fiilin anlam bak覺m覺ndan 繹zneye ve nesneye g繹re olan balant覺s覺na 癟at覺 denir. Buna g繹re fiiller, 繹znelerine ve nesnelerine g繹re iki grupta deerlendirilirler: 1. zneye g繹re fiiller: a) Etken fiil: zne alan, 繹znenin yapt覺覺 ii g繹steren fiillerdir: bil-, oku-... b) Edilgen fiil: znesi belli olmayan, 繹zne almayan fiillerdir. Etken fiillere -簞l-, -簞n- fiilden fiil yapma ekleri getirilerek kurulur: at-覺-l-, yaz-覺-l-, ara-n-, bile-n- gibi. c) D繹n羹l羹 fiil: znenin ya Devamini Oku


Nesneye G繹re Fiiller

Nesneye g繹re fiiller: a) Ge癟ili fiil: Nesne alan fiillerdir: ara-, bul-, 癟ek-, oku-, sev- gibi. b) Ge癟isiz fiil: Nesne almayan fillerdir: ala-, d羹-, g羹l-, uyu-, yat- vb. c) Oldurgan fiil: Ge癟isiz fiilleri ge癟ili duruma getiren fiilden fiil yapma ekleriyle yap覺lan fillerdir: ala-t-, d羹-羹-r-, g羹l-d羹r-, uyu-t-, yat-覺-r- vb. d) Ettirgen fiil: Fiilin belirttii iin 繹zne taraf覺ndan bir bakas覺na yapt覺r覺ld覺覺n覺 g繹steren fiillerdir. Ge癟ili veya oldurgan fiillere -簞r-, -簞t-, -d簞r-, -t簞r- ekleri getirilerek yap覺l覺r, ge癟ililik dereceleri y羹kseltilir: i癟-i-r-, a-覺-r-, b羹y羹-t-, ko-tur-, yaz-d覺r-, 繹l-d羹r-t-, yap-t覺r-t-t覺 Devamini Oku


zneye G繹re Fiiller

zneye g繹re fiiller: a) Etken fiil: zne alan, 繹znenin yapt覺覺 ii g繹steren fiillerdir: bil-, oku-... b) Edilgen fiil: znesi belli olmayan, 繹zne almayan fiillerdir. Etken fiillere -簞l-, -簞n- fiilden fiil yapma ekleri getirilerek kurulur: at-覺-l-, yaz-覺-l-, ara-n-, bile-n- gibi. c) D繹n羹l羹 fiil: znenin yapt覺覺 iin dorudan doruya kendine d繹nd羹羹n羹, 繹zneyi etkilediini g繹steren fiillerdir. Genellikle -簞n- ekiyle kurulur. Fakat -簞l- ve -簞- ekleriyle de d繹n羹l羹 癟at覺lar kurulabilir: gez-i-n-, s羹sle-n-; 羹z-羹-l-, iyile-- vb. d) 襤te fiil: Bir eylemin birden fazla 繹zne taraf覺ndan birlikte ya da kar覺l覺kl覺 yap覺ld覺 Devamini Oku


Fiillerin Olumsuz ve Soru ekilleri

Fiillerin Olumsuz ve Soru ekilleri: Olumlu Fiil: 襤in, oluun ya da hareketin yap覺ld覺覺n覺 veya yap覺labileceini bildiren fiillere, olumlu fiil denir. Resim yapaca覺m (Olumlu fiil) Olumsuz Fiil: 襤in, oluun ya da hareketin yap覺lmad覺覺n覺 veya yap覺lmayaca覺n覺 bildiren fiillere, olumsuz fiil denir. Resim yapmayaca覺m (Olumsuz fiil) Fiillere olumsuzluk anlam覺n覺 "-me, -ma" ekleri vermektedir.


Basit Zamanl覺 Fiiller

Basit Zamanl覺 Fiiller: Tek zaman eki alm覺 fiillerdir. T羹rk癟e'de geni zamanla birlikte d繹rt temel zaman bulunur. 1. Ge癟mi Zaman: 襤 veya oluun daha 繹nceden, ge癟mite yap覺ld覺覺n覺 bildiren zamand覺r. 襤kiye Ayr覺l覺r. 襤kiye Ayr覺l覺r: a. Belirli (-di'li) Ge癟mi Zaman: Eylemin s繹z羹n s繹ylendii andan, 繹nceden yap覺ld覺覺n覺, s繹yleyenin kesin inanc覺yla tam anlat覺r: Fiillerde bulunan "-di, -du, -d羹, -tu" ekleri -di'li ge癟mi zaman覺 belirtirler. retmenimiz s覺n覺fa geldi. B羹t羹n 癟ocuklar bah癟eye kotu ... 2. imdiki Zaman: Eylem ile anlat覺m覺n birlikte olduunu bildiren zamand覺r Ders 癟al覺覺yorum. Al覺  Devamini Oku


Birleik Zamanl覺 Fiiller

Birleik Zamanl覺 Fiiller: Birden 癟ok zaman veya kip eki alm覺lard覺r. 1. Hik璽ye: Basit zamanl覺 bir fiile ek fiil olan "idim veya idi" getirilerek yap覺l覺r. bak (覺) + yor + idi __ bak覺yordu al + m覺 + idim __ alm覺t覺m 2. Rivayet: Basit zamanl覺 bir fiile ek fiil olan "imiim, imi" getirilerek yap覺l覺r. bak (覺) + yor + imi __ bak覺yormu al + acak + imi __ alacakm覺 3. art: Basit zamanl覺 bir fiile ek fiil olan "isem, ise" getirilerek yap覺l覺r. bak (覺) + yor + isem __ bak覺yorsam al + acak + ise __ alacaksa


Birleik S覺fatlar

Yap覺s覺nda birden fazla kelime bar覺nd覺ran s覺fatlard覺r. K羹lyutmaz 繹retmen, mirasyedi gen癟ler, boboaz insanlar, boaz覺na d羹k羹n adam, birtak覺m sorunlar, cana yak覺n 癟ocuk... Birleik s覺fatlar ikiye ayr覺l覺r:

a. Kaynam覺 birleik s覺fatlar

Anlamca kaynam覺 s覺fatlard覺r. Birden fazla kelimenin s繹zl羹k anlamlar覺ndan az ya da 癟ok uzaklaarak, aralar覺na ek ya da kelime girmeyecek ekilde birleerek oluturduklar覺 s覺fatlard覺r. Cancier dost, vatansever sanat癟覺, pisboaz 癟ocuk, mirasyedi gen癟ler, kahverengi elbise, esesli kelimeler, birka癟 adam, herhangi bir 繹retmen, biraz zaman, birt Devamini Oku


Birleik Kelimelerin Yaz覺m覺

8. Birleik Kelimelerin Yaz覺m覺 a. Bitiik Yaz覺lan Birleik Kelimeler b. Ayr覺 Yaz覺lan Birleik Kelimeler


Birlesik fiiller nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Birlesik nedir ve birlesik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Fiiller nedir ve fiiller ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor