Alt Basliklar

» 襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri
» Edatlar覺n zellikleri
» Beyruni hangi bilim alanlar覺nda 癟al覺m覺t覺r
» Tarihi Eserlerin zellikleri
» Toplumsal Bilimlerin Doal Bilimlerden Farklar覺
» Psikolojik Roman覺n zellikleri
» Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Hipotezin zellikleri
» Haber Yaz覺lar覺n覺n zellikleri
» Olgu 襤ncelerken Yap覺lan Bilimsel Arat覺rma
» Bilimsel Arat覺rman覺n Nitelikleri
» Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺
» Truvan覺n zellikleri
» Dik A癟覺l覺 癟genin Kenar ve A癟覺 zellikleri
» 襤slam uygarl覺覺n覺n 繹nc羹 olduu 2 bilim alan覺 hangisidir
» Kurgu Kua覺n覺n zellikleri
» Ekenar D繹rtgenin zellikleri
» Edebiyat覺n zellikleri
» Atat羹rk羹n Yapt覺覺 Yeniliklerin zellikleri
» Atat羹rk 襤nkilaplar覺n覺n zellikleri
» K羹lt羹r羹n zellikleri
» Frans覺z 襤htilaline Osmanl覺 Devlet Adamlar覺n覺n Bak覺 A癟覺lar覺
» 2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri
» Fabllar覺n zellikleri

襤zoterm Haritalar覺n覺n zellikleri

1. 襤zotermler ayn覺 s覺cakl覺ktaki noktalar覺n birletirilmesiyle elde edilir. Bunlara e s覺cakl覺k erileri denir.襤zoterm haritalar覺 ger癟ek izoterm ve indirgenmi izoterm haritalar覺 olarak iki ekilde 癟izilir. 2. Ger癟ek izoterm haritalar覺 yery羹z羹nde 繹l癟羹len ger癟ek s覺cakl覺k deerlerine g繹re 癟izilir.Engebe ve y羹kseltinin k覺sa mesafelerde deitii alanlarda ger癟ek s覺cakl覺k haritalar覺 haz覺rlamak 癟ok g羹癟t羹r.Bu y羹zden indirgenmi s覺cakl覺k haritalar覺 haz Devamini Oku


Edatlar覺n zellikleri

1 - T羹rk癟ede isimler ve fiiller anlaml覺 kelimelerdir. Edatlar ise tek balar覺na anlam ifade etmezler; ancak c羹mlede anlam kazan覺r veya sadece dier kelimelere anlam katarlar. “i癟in, kadar, -E kadar, gibi, g繹re, ile, 羹zere, yaln覺z, -E kar覺, sanki, ancak, -dEn beri, -E doru” 2 - Kelimeler aras覺nda 癟eitli anlam ilikileri kurduu i癟in edatlara yard覺mc覺 kelimeler de denir. Ders 癟al覺mak i癟in odas覺na 癟ekildi. (ama癟) Kurt gibi ac覺km覺t覺m. (b Devamini Oku


Beyruni hangi bilim alanlar覺nda 癟al覺m覺t覺r

Soru : Beyruni (Biruni) hangi bilim alanlar覺nda 癟al覺m覺t覺r? Cevap : G繹kbilim, matematik, doa bilimleri, corafya ve tarih alan覺ndaki 癟al覺malar覺yla tan覺n覺r. 1) UNESCO taraf覺ndan "bin y覺l 繹nce Asya'da yaayan evrensel deha Beyruni "unvan覺 hangi 繹zelliklerinden dolay覺 verilmitir? 2) Beyruni hangi bilim alanlar覺nda 癟al覺m覺t覺r? 3) Uygarl覺klar覺n toplumlar覺n farkl覺l覺klar覺ndan doduunu s繹yleyen Beyruni bu d羹羹nceyle neyi anlatmak ist Devamini Oku


Tarihi Eserlerin zellikleri

1. Eski uygarl覺klardan kalan her kal覺t覺n覺n bir deeri vard覺r. 2. Tarihi eserler eski uygarl覺klar覺n k羹lt羹r羹, yaant覺s覺, inan覺lar覺 ve ilgili d繹nemin dokusu hakk覺nda bilgiler verirler. 3. Bir eserin tarihi eser olarak adland覺r覺labilmesi i癟in ille de sanat kayg覺s覺 ile yap覺lm覺 olmas覺 gerekmez. 4. Sanat eserlerinin sanat癟覺s覺 belli olmakla birlikte 癟ou tarihi eserin yapan覺, sanat癟覺s覺 belli deildir. 5. Tarihi eserler ge癟mite yaam覺 insanlar覺n dinler Devamini Oku


Toplumsal Bilimlerin Doal Bilimlerden Farklar覺

1. Bilimsel inceleme s覺ras覺nda, incelenen doa, incelenmeden ya hi癟 etkilenmez, ya da etkilenmez, ya da 癟ok az etkilenir. Buna kar覺l覺k incelenen insan ya da toplum, incelenme s覺ras覺nda bundan etkilenir. rnein bir m羹lakat s覺ras覺nda, m羹lakat yap覺lan kii, sorulara bilerek ya da bilmeyerek ger癟ek olmayan cevaplar verebilir. Ya da incelenmekte olduunu fark eden bir grup normalden farkl覺 davran覺lar g繹sterebilir. 2. Doa hakk覺nda var覺lan sonu癟lar ve eriilen kuralla Devamini Oku


Psikolojik Roman覺n zellikleri

1. Psikolojik Roman, ruh 癟繹z羹mlemelerine al覺覺la gelmi realist romanlardan 癟ok daha fazla yer verildii, karakterin i癟 bunal覺mlar覺n覺n ve hesaplamalar覺n覺n, i癟ten gelen d羹rt羹 ve g羹d羹lerin g繹z ard覺 edilmedii roman t羹r羹d羹r. 2. Psikolojik romanda yazar, s覺radan realist romanlarda olduu gibi sadece yaanan olaylarla yetinmeyip bu olaylar覺 ortaya 癟覺karan nedenleri ve bu olaylar覺n ruh yap覺s覺nda yol a癟t覺klar覺n覺 da a癟覺klamaya giriir. 3. Psikolojik roman t Devamini Oku


Masal Kahramanlar覺n覺n Ortak zellikleri

1. Kahramanlar GEREK 羹st羹 繹zelliklere sahip olabilir. 2. Masallarda olaan羹st羹 varl覺klar (cin, peri, melek) bulunabilir. 3. Masal kahramanlar覺 olaan羹st羹 nitelikler ta覺yabilir. Masallarda “peri, dev, c羹ce, cad覺, gulyabani, ahmeran, Z羹mr羹d羹anka kuu” gibi hayal簾 kahramanlar kar覺m覺za 癟覺kabilir. 4. Masalda, ger癟ek hayatta rastlanamayacak kiiler bulunabilir. 5. Kiiler ya iyidir ya da k繹t羹d羹r. 襤yiler hep iyilik yapar, k繹t羹ler de hep k繹t羹 Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanar Devamini Oku


Hipotezin zellikleri

Hipotezin Bal覺ca zellikleri

1 - Eldeki b羹t羹n verilere uygun olmal覺 ve onlar覺 a癟覺klamal覺d覺r. 2 - Yeni ger癟eklerin tahminine olanak salamal覺d覺r. 3 - Probleme 癟繹z羹m 繹nermelidir. 4 - Deney ve g繹zlemlere a癟覺k olmal覺d覺r. 5 - Yeni deney ve g繹zlemlerle denenebilir olmal覺d覺r. Hipotezin muhtemel 羹癟 sonucu vard覺r: 1-dorudan kan覺tlan覺p dorudan ge癟erli haline gelebilir bir hipotez g繹zlem ve deneylerle dorulan覺rsa teori deil ger癟ektir. 2 Devamini Oku


Haber Yaz覺lar覺n覺n zellikleri

Haber Yaz覺lar覺n覺n zellikleri

1. Haber yaz覺lar覺n覺n g羹nl羹k ve 繹nemli olmas覺 gerekir. 2. Haberler doru olmal覺d覺r. 3. Kolay anla覺l覺r; ak覺c覺, a癟覺k ve duru olmal覺d覺r. 4. Haber yaz覺lar覺 toplumun b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 ilgilendirmelidir. 5. Yazan kii anlatt覺klar覺 kar覺s覺nda tarafs覺z kalmal覺, yorumdan ka癟覺nmal覺d覺r. 6. Yanl覺 anla覺lmalara yer verecek c羹mlelerden ka癟覺n覺lmal覺d覺r. 7. Anlat覺lanlar ilgi 癟ekici olmal覺d覺r. 5N 1K (ne, ni Devamini Oku


Olgu 襤ncelerken Yap覺lan Bilimsel Arat覺rma

OLGUYU 襤NCELERKEN YAPILAN B襤L襤MSEL ARATIRMA BASAMAKLARI : 1-GZLEM YAPMA 2-GZLEM SONUCU H襤POTEZ SUNMA 3-SUNDUUMUZ H襤POTEZ襤 TEST ETME 4-H襤POTEZ襤 TEST ETT襤KTEN SONRA SONUCA ULAMA.


Bilimsel Arat覺rman覺n Nitelikleri

1. Bilimsel arat覺rma problem 癟繹zmeye y繹nelik belli aamalar覺 kapsayan, yans覺z, sistemli 癟al覺malar s羹recidir. 2. Bilimsel arat覺rma, doruluu test edilmi, sistemli ve organize, daha 繹nceki bilgilerden hareket ederek literat羹rde bulunmayan yeni bir bilgiye ulamaya 癟al覺覺r. 3. Bilimsel arat覺rma kendini yenilemeye a癟覺kt覺r. Belirlenen deikenler 繹l癟羹lebilir, g繹zlenebilir olmal覺 ve baka istatistik y繹ntemlerle analiz edilip arat覺rma tekrarlanabilmelid Devamini Oku


Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺

Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺 (zet)

1. Problemi G繹rme – G繹zlem ve Arat覺rma Konusunun Belirlenmesi 2. Arat覺rma Problemini Tan覺mlama 3. Konuyla 襤likili Kaynaklar覺n Taranmas覺 4. Hipotezlerin Yaz覺lmas覺 5. Arat覺rma Y繹ntem ve Modelini Belirleme 6. Verilerin Toplanmas覺 ve Analizi 7. Arat覺rman覺n Sonu癟land覺r覺lmas覺 ve Arat覺rma Raporunun Yaz覺lmas覺

Bilimsel Arat覺rma Basamaklar覺 Nelerdir

Bilimsel proje 癟al覺mas覺 heyecan ve g Devamini Oku


Truvan覺n zellikleri

Troya veya Truva (Hitit癟e: Vilusa ya da Truvisa, Yunanca: Τροία, Troia veya Ίλιον, 襤lion, Latince: Troia veya Ilium) Kaz Da覺 (Antik 襤da Da覺) eteklerinde, anakkale il s覺n覺rlar覺 i癟inde yer alan tarih簾 kent. Homeros taraf覺ndan yaz覺ld覺覺 san覺lan iki manzum destandan biri olan 襤lyada'da bahsi ge癟en Truva Sava覺'n覺n ger癟ekletii antik kenttir. 1870'lerde Alman amat繹r arkeolog Heinrich Schliemann taraf覺ndan Tevfikiye k繹 Devamini Oku


Dik A癟覺l覺 癟genin Kenar ve A癟覺 zellikleri

Dik a癟覺l覺 羹癟gen, i癟 a癟覺lar覺ndan biri 90簞 olan 羹癟gendir. emberde 癟ap覺 g繹ren 癟evre a癟覺 90簞'dir. Bir dik 羹癟gende kenarlar aras覺nda a2 = b2 + c2 ba覺nt覺s覺 vard覺r.

Dik 癟genin zellikleri


Bir a癟覺s覺n覺n 繹l癟羹s羹 90簞 olan 羹癟gene dik 羹癟gen denir. Dik 羹癟gende 90簞 nin kar覺s覺ndaki kenara hipoten羹s, dier kenarlara dik kenar ad覺 verilir. Hipoten羹s 羹癟genin daima en uzun kenar覺d覺r. ekilde, m(A) = 90簞 [BC] kenar覺 hipoten羹s [AB] ve Devamini Oku


襤slam uygarl覺覺n覺n 繹nc羹 olduu 2 bilim alan覺 hangisidir

襤slam uygarl覺覺 teknik ilimler, t覺p, astronomi, cebir (matematik) alanlar覺nda baar覺l覺 olmulard覺r. nc羹l羹k ettikleri iki bilim dal覺 olarak s繹ylemek gerekirse matematik ve t覺p olarak sayabiliriz.


Kurgu Kua覺n覺n zellikleri

“Kurgu” kua覺nda 繹renciler; 1- Yarat覺c覺 d羹羹ncelerini yarat覺c覺 d羹羹nmenin ilk basama覺 olan d羹羹nmeyi 繹renme y繹n羹nde ad覺mlar at覺lan “d羹zen” kua覺ndaki temel 羹zerine yap覺land覺r覺rlar. 2- Merak ve hayal ettikleri ile deitirmeyi, gelitirmeyi ve kolaylat覺rmay覺 d羹羹nd羹klerinden 癟繹z羹me y繹nelik fikir ve hayal g羹癟lerini yazarak, 癟izerek somutlat覺r覺rlar. 3- 繹z羹me y繹nelik d羹羹ncelerini bakalar覺 taraf覺ndan  Devamini Oku


Ekenar D繹rtgenin zellikleri

Geometride bir ekenar d繹rtgen (baklava dilimi, rhombus veya rombus da denir), d繹rt kenar覺 eit uzunlukta bir d繹rtgendir. Oyun ka覺tlar覺nda g繹r羹len ekenar d繹rtgene karo, bu ekle sahip olan haplara lozanj, bu ekle sahip olan beyzbol oyun sahas覺na diamond (elmas) denir. Her ekenar d繹rtgen bir paralelkenard覺r ve dik a癟覺l覺 olan覺 bir karedir. klid'in 繹zg羹n rhombus tan覺m覺 kareyi d覺lar ama modern matematik癟iler kareyi de kapsayan tan覺m覺 tercih ederler. Rhombus Devamini Oku


Edebiyat覺n zellikleri

1. Edebiyat eserleri, i癟inde doduklar覺 toplumun duyu ve d羹羹n羹羹n羹, hayat覺 alg覺lay覺 bi癟imlerini, b羹y羹k tarih簾 d繹nemlerde ortaya 癟覺kan sosyal psikolojinin b羹t羹n ve en ince ayr覺nt覺lar覺n覺 kendilerinde yaat覺rlar. 2. Herhangi bir metnin edebiyat eseri say覺labilmesi i癟in sanatsal deerler ta覺mas覺 gerekir. 3. Edebiyat topluma kendisini hat覺rlatmaya vesiledir. Platon edebiyat覺n ilevi konusunda; "Edebiyat覺n ilk ve esas ilevi/g繹revi kendi tabiat覺na sad覺 Devamini Oku


Atat羹rk羹n Yapt覺覺 Yeniliklerin zellikleri

Atat羹rk’羹n yapt覺覺 yeniliklerin 繹zellikleri aa覺da maddeler halinde s覺ralad覺k. T羹rk milletinin ileriye g繹t羹recek ve geri kalm覺l覺ktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir.T羹rkiye’yi 癟ada medeniyetler seviyesine ulat覺racak 繹zellikte olmas覺d覺r. Bozulmu ekonomiyi d羹zeltecek ve refah seviyesini yukar覺lara ta覺yacak 繹zelliktedir. Toplumda d羹zeni salamak ve devlet kar覺s覺nda herkesi eit yapma 繹zellii ta覺r. Vat覺n覺 igalden kurtarac Devamini Oku


Atat羹rk 襤nkilaplar覺n覺n zellikleri

Atat羹rk’羹n yapt覺覺 yeniliklerin 繹zellikleri aa覺da maddeler halinde s覺ralad覺k. T羹rk milletinin ileriye g繹t羹recek ve geri kalm覺l覺ktan kurtaracak nitelikte yeniliklerdir.T羹rkiye’yi 癟ada medeniyetler seviyesine ulat覺racak 繹zellikte olmas覺d覺r. Bozulmu ekonomiyi d羹zeltecek ve refah seviyesini yukar覺lara ta覺yacak 繹zelliktedir. Toplumda d羹zeni salamak ve devlet kar覺s覺nda herkesi eit yapma 繹zellii ta覺r. Vat覺n覺 igalden kurtarac Devamini Oku


K羹lt羹r羹n zellikleri

1. K羹lt羹r g繹relidir. Yani her toplumun kendine 繹zg羹 k羹lt羹r羹 vard覺r. 2. K羹lt羹r tarihseldir. Yani ge癟miten g羹n羹m羹ze s羹regelmektedir. 3. K羹lt羹r insan eseridir. 襤nsanlar hem k羹lt羹r羹 olutururlar hem de k羹lt羹rden etkilenirler. 4. K羹lt羹r duraan deildir. Zaman i癟inde deiir. Maddi 繹eler daha h覺zl覺 deiir. Ayr覺ca her toplumda k羹lt羹rel deiim h覺z覺 birbirinden farkl覺d覺r.

K羹lt羹r羹n Temel zellikleri


1) K羹lt羹r Toplumsald覺rDevamini Oku


Frans覺z 襤htilaline Osmanl覺 Devlet Adamlar覺n覺n Bak覺 A癟覺lar覺

Bu d繹nemde Frans覺z 襤htilaline kar覺 tarafs覺z kalan pek az 羹lkeden biriydi. Osmanl覺 羹lkesinde 襤htilal yanl覺lar覺, kahvehanelerde bro羹r da覺t覺yorlard覺. Hak, 繹zg羹rl羹k ve eitlikten bahsediyorlard覺. Bu d繹nemde, ortaya 癟覺kan yeni d羹羹ncelerin Osmanl覺lar taraf覺ndan ne 繹l癟羹de anla覺ld覺覺n覺 kestirmek olanaks覺zd覺r. III. Selim ihtilalci Fransa’y覺 desteklemitir. Bu da Osmanl覺’n覺n kendisi i癟in 癟ok yak覺n gelecekte tehlike oluturacak olan bu o Devamini Oku


2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek  Devamini Oku


Fabllar覺n zellikleri

Bir t羹r k羹癟羹k 繹yk羹d羹r. Olaya dayal覺 bir anlat覺m覺 vard覺r. Hayattan al覺nan k羹癟羹c羹k kesitler, hayvanlar ya da bitkiler aras覺nda ge癟mi gibi anlat覺l覺r. Bug羹n daha 癟ok 癟ocuk edebiyat覺nda yer alan fabllerin, toplumu eitici; 繹rneklendirme ile k繹t羹 davran覺lardan cayd覺r覺c覺 繹zellii ile eskiden b羹y羹kleri eitmede de anlat覺ld覺覺 san覺lmaktad覺r. Fabllerde soyut konular, olay pl璽n覺yla hem somutlat覺r覺larak hem de hareket kazand覺r覺larak  Devamini Oku


Bilim adamlarinin ozellikleri nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Bilim ile ilgili yazilar..

2 ) Adamlarinin nedir ve adamlarinin ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Ozellikleri nedir ve ozellikleri ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com