G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir

G羹nl羹k hayatta kulland覺覺m覺z organik bileikler ve 繹zellikleri nelerdir?


Bileik kesirler nas覺l kar覺lat覺r覺l覺r

Pay覺 paydas覺ndan b羹y羹k veya pay覺 paydas覺na eit olan kesirlere bileik kesir denir.
Bileik kesirler nas覺l kar覺lat覺r覺l覺r
Bileik kesirleri say覺 dorusunda g繹sterirken kesir i癟inde ka癟 tane b羹t羹n var ise b羹t羹nleri paydadaki say覺 kadar b繹leriz ve 羹stteki (pay) say覺 kadar sayarak o noktay覺 g繹steririz. rnein: 8/5 kesrini say覺 dorusunda g繹steriniz. Cevap : Bileik kesirler nas覺l kar覺lat覺r覺l覺r


Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirme

Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirirken tam k覺s覺mdaki say覺 payda ile 癟arp覺l覺r ve paydaki say覺 ile toplan覺p paya yaz覺l覺r. Paydadaki say覺 ise paydaya yaz覺l覺r. rnek : Tam say覺l覺 kesirleri bileik kesirlere 癟evirme


Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme

Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirirken pay paydaya b繹l羹n羹r. B繹lme ileminde b繹l羹mdeki say覺 tam k覺sm覺, kalan pay覺 ve b繹len ise payday覺 g繹sterir. rnek: Bileik kesirleri tam say覺l覺 kesirlere 癟evirme


Bileik kesirleri say覺 dorultusunda g繹sterme

Bileik kesirleri say覺 dorusunda g繹sterirken kesir i癟inde ka癟 tane b羹t羹n var ise b羹t羹nleri paydadaki say覺 kadar b繹leriz ve 羹stteki (pay) say覺 kadar sayarak o noktay覺 g繹steririz.
rnein: 8/5 kesrini say覺 dorusunda g繹steriniz. Cevap : Bileik kesirleri say覺 dorultusunda g繹sterme


Enzim

Enzim Nedir : Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu h覺zland覺ran, 癟ounlukla Protein yap覺s覺nda olan organik Maddeye Enzim denir.

Enzimler

Canl覺 h羹crelerde ger癟ekleen y覺k覺m ve yap覺m tepkimelerinin hepsine metabolizma denir. Kimyasal tepkimenin balayabilmesi ve devam etmesi i癟in tepkimeye girecek Molek羹llerin aktivasyon enerjisi denilen enerji engelini amas覺 gerekir. Aktivasyon enerjisi, bir kimyasal tepkimenin balayabilmesi i癟in gerekli olan en d羹羹k enerji miktar覺d覺r. Aktivasyon enerjisi engelinin a覺lmas覺 kataliz繹r kullan覺lmas覺yla salan覺r. Kimyasal tepkimeye girecek Molek羹ller hareket halindedir ve birbirleri ile 癟arp覺m Devamini Oku


G羹nl羹k Hayatta Kullan覺lan Kanser Yap覺c覺 Organik Bileikler

Formaldehitler ve formaldehit vericiler Formaldehitler ve formaldehit vericiler koruyucu olarak kullan覺lmaktad覺r. Mukozay覺 tahri eder ve alerjilere neden olur. Cildi h覺zla yaland覺r覺r. Kansere neden olma riski y羹ksektir. Halojenli organik bileikler brom iyot ve klor i癟eren binlerce maddenin oluturduu bir gruptur. ou alerjiye baz覺lar覺 kansere neden olmaktad覺r. Bu maddelerin hepsi 癟evrede birikir topra覺 ve suyu kirletir. Triclosan Klorlu organik bileiktir. Deodorantlarda du jellerinde di macunlar覺nda losyonlarda kremlerde ve daha pek 癟ok 羹r羹nde kullan覺lmaktad覺r. Dioksin de i癟erebilmektedir. Dioksin v羹cutta birikmekte az miktar覺 bi Devamini Oku


Bileik Zamanl覺 Fiiller

Birden 癟ok kip-zaman ekiyle 癟ekimlenerek iki kip-zaman anlam覺 kazanm覺 fiillere birleik zamanl覺 fiiller denir. Fiil k繹k ya da g繹vdesi + Basit zaman (haber / dilek kipi) + ekeylem + kii eki = Birleik zamanl覺 eylem Fiilin birleik ekimi: Haber ya da dilek kiplerinden biriyle 癟ekimlenmi fiile ek eylem getirilmesiyle salan覺r. B繹ylece fiilin kipine yeni bir boyut kazand覺r覺lm覺 olur. Kar覺 koysaydm eer, iim bitmiti. Ekeylemler ay Devamini Oku


Bileik Zamanl覺 Eylemler

Birden 癟ok kip-zaman ekiyle 癟ekimlenerek iki kip-zaman anlam覺 kazanm覺 fiillere birleik zamanl覺 fiiller denir. Fiil k繹k ya da g繹vdesi + Basit zaman (haber / dilek kipi) + ekeylem + kii eki = Birleik zamanl覺 eylem Fiilin birleik ekimi: Haber ya da dilek kiplerinden biriyle 癟ekimlenmi fiile ek eylem getirilmesiyle salan覺r. B繹ylece fiilin kipine yeni bir boyut kazand覺r覺lm覺 olur. Kar覺 koysaydm eer, iim bitmiti. Ekeylemler ay Devamini Oku


Element ile Bileik Aras覺ndaki Farklar

1)Element ayn覺 cins atomlardan,bileik farkl覺 cins atomlardan oluur. 2)Element,kendinden daha basit maddelere ayr覺lamaz.Bileik,kendini oluturan elementlere ayr覺labilir. 3)Elementleri sembollerle,bileikleri form羹llerle g繹steririz. Bileikler,覺s覺 ve elektrik enerjisi ile kendisini oluturan maddelere ayr覺t覺r覺labilirler. Bir elementin b羹t羹n 繹zelliklerini ta覺yan en k羹癟羹k par癟as覺na atom denir.Atomlar覺n i癟indeki par癟ac覺klara atom alt覺 par癟ac覺klar denir.Atom proton,n繹tron ve elektron denilen taneciklerden olumutur Proton (p) :Atomun 癟ekirdeinde bulunur.(+) Elektrik y羹k羹yle y羹kl羹d羹r. N繹tron (n) :Atomun 癟ekirdeinde bulunur.Y羹ks羹zd Devamini Oku


Bileik rnekleri

Sodyum klor羹r NaCl Yemeklere tat ve lezzet vermede(Yemek tuzu) Soyum bikarbonat NaHCO3 Kabartma tozu olarak Sodyum hidroksit(kostik) NaOH Sabun,ka覺t ,boya ,deri tekstil ve ila癟 end羹strisinde Sodyum karbonat (soda) Na2CO3 ama覺rlar覺 aartmada,cam 羹retiminde ve sular覺n sertliinin giderilmesinde Nitrik asit(kezzap) HNO3 G羹bre ve patlay覺c覺 end羹strisinde S羹lfirik asit H2SO4 G羹bre ,patlay覺c覺,boya,ila癟 ve emaye yap覺m覺nda Potasyum nitrat KNO3 G羹bre ve patlay覺c覺 end羹strisinde,besinlerin korunmas覺nda Magnezyum hidroksit Mg(OH) 2 T覺pta dorudan ila癟 olarak ve r繹ntgen filmi 癟ekiminde Amonyak NH3 Temizlik dezenfeksiyonun da,g羹bre end羹strisinde Bak覺r s羹lfa Devamini Oku


Kovalent Bileikler

Kovalent bileikler, elektron 癟iftinin atomlar aras覺nda ortaklaa kullan覺lmas覺yla oluur. Burada ortaklaa kullan覺lan elektronlarla, pozitif atom 癟ekirdekleri aras覺ndaki 癟ekme kuvveti etkisiyle kimyasal ba oluur.

APOLAR KOVALENT B襤LE襤KLER:

Ayn覺 cins ametal atomlar覺 aras覺nda olan kovalent bal覺 bileiklerdir. rnek olarak iki hidrojen atomu aras覺nda oluan hidrojen molek羹l羹n羹 inceleyelim: Her bir hidrojen atomu 1 elektrona sahiptir. Bu birer elektronun ortaklaa kullan覺lmas覺yla hidrojen atomlar覺 aras覺nda bir ba meydana gelir. Oluan molek羹l H2 molek羹l羹d羹r. ‡Hidrojen molek羹l羹; H..H veya H簣H eklinde g繹sterilir. Birincisi Devamini Oku


襤yonik Bileikler

襤yonik bileikler anyonlarla katyonlar aras覺nda meydana gelir. Genelde metal atomu son y繹r羹nge elektronlar覺n覺 vererek katyon, bunu alan ametal atomu da anyon oluturur. Bu iyonlar bir kristal yap覺 oluturmak 羹zere elektriksel 癟ekim kuvveti ile birbirlerini 癟ekerler. Bu etkileimden iyonik bileikler oluur. 襤yonik Bileiklerin zellikleri 襤yonik bileikler kristal yap覺da bulunurlar. 襤yonik bileikler kat覺 h璽lde elektrik ak覺m覺n覺 iletmezler. Sulu 癟繹zeltileri ve s覺v覺 h璽lleri,elektrik ak覺m覺n覺 iletir. Kristalleri saydamd覺r. Aktif bir metal ile aktif bir ametal aras覺nda oluan bileik kuvvetli iyonik karakter g繹sterir. En kararl覺 iy Devamini Oku


Bileiklerin zellikleri

1 Ayn覺 cins molek羹l ve farkl覺 cins atomdan olumulard覺r. 2 Saft覺rlar (Ar覺). 3 Homojendirler. 4 Younluk, erime ve kaynama noktalar覺 karakteristiktir. 5 Kimyasal yolla bileenlerine ayr覺l覺rlar. 6 Form羹lle g繹sterilirler (CO, H2O, HNO3).


Bileik S繹zc羹k

Bir kavram覺 kar覺lamak 羹zere, iki ya da daha 癟ok s繹zc羹kten oluan 繹elere bileik s繹zc羹k denir. Bileik s繹zc羹klerin 癟ou ad soyludur: "Ad, zamir, s覺fat, zarf, edat, bala癟, 羹nlem."
Bileik s繹zc羹k bi癟iminde eylemler de vard覺r.

Bileik s繹zc羹kler 羹癟 yolla oluur:
A) Anlam Kaymas覺
B ) Ses Kaymas覺
C) T羹r Kaymas覺

A) Anlam kaymas覺 yoluyla oluan ad bileikleri bitiik, eylem bileikleri herhangi bir ses olay覺 yoksa ayr覺 yaz覺l覺r:
1- Ad Bileikleri: Ku羹z羹m羹, balkaba覺, kafatas覺, bavuru...
2- Eylem Bileikleri Devamini Oku


Bileik ve kar覺覺m aras覺 farklar

Bileik ve kar覺覺m aras覺 farklar Bileikler ayn覺 cins molek羹llerden, kar覺覺mlar farkl覺 cins atom veya molek羹llerden meydana gelir. Bileikle kimyasal yollarla, kar覺覺mlar fiziksel yollarla birletirilir-ayr覺t覺r覺l覺rlar. Bileikteki atomlar belirli k羹tle oranlar覺nda birleirlerken kar覺覺mlar i癟in belirli bir oran yoktur. Bileiklerin sabit bir 繹z k羹tleleri varken kar覺覺mlar覺n 繹z k羹tleleri kar覺覺mdaki maddelerin birleme oranlar覺na bal覺 olarak deiir.


Bileik

襤ki ya da daha fazla cins elementin belirli oranlarda birlemesinden oluan saf madde. Bileik iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluturduu saf modellere denir. Bileiklerin en k羹癟羹k yap覺 ta覺 molek羹llerdir. Bileiklerin Genel zellikleri Bileiklerin 癟ou molek羹ler yap覺dad覺r. Ama tuz gibileri atomik yap覺dad覺r. Bileikler belirli fom羹llerle ifade edilirler. Bileikleri asitler, bazlar, oksitler, tuzlar olarak s覺n覺fland覺r覺l覺r. Bileikler olutuklar覺 element atomlar覺n覺n 繹zeliini ta覺mazlar. rnein tuz ikisi de zehirli olan sodyum ve klor羹rden oluur. Fakat sofram覺za lezzetli yemek tuzu olarak gelirler. Su  Devamini Oku


Bilesik enzim nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Bilesik nedir ve bilesik ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Enzim nedir ve enzim ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor