Alt Basliklar

» Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler
» U癟ak yer癟ekiminden neden yere d羹mez
» D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri
» Uzayda neden yer癟ekimi yok
» Yap覺m Eki rnekleri
» M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deime
» S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri
» Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺
» K羹tle ekim Potansiyel Enerjisi
» Halk iiri Gelenei rnekleri
» G羹n羹m羹ze Kadar 覺kar覺lan Gazetelerdeki Anlat覺m Bozukluklar覺 Nelerdir
» Halk癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar
» Cumhurbakan覺n覺n Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali
» Cumhurbakan覺na Vekillik Etme
» En karanl覺k an afak s繹kmeden 繹nceki and覺r
» Sporun Sal覺覺m覺z zerindeki Etkileri
» Binalar覺n d覺 kap覺lar覺 羹zerinde hangi geometrik ekiller vard覺r
» Maddenin Gaz Hali
» Maddenin S覺v覺 Hali
» Maddenin Kat覺 Hali
» Maddenin Halleri
» Tekil 襤sim
» Hal Ekleri
» Halk oyunlar覺 fig羹rleri ve k覺yafetlerin farkl覺l覺覺n覺n sebebleri
» Maddenin Plazma Hali

Karadenizdeki Orman覺 Oluturan Etkenler

K覺saca iklim, yamur, s覺cakl覺k. detaya girmek gerekirse; Her mevsimi ya覺l覺 ge癟en ve s覺cakl覺覺n yeterli olduu Karadeniz k覺y覺 eridinde g羹r ormanlar bulunur. 襤klim artlar覺 ormanlar覺n k覺y覺dan balamas覺na sebep olmutur. Bol ya覺; tar覺mda nadas y繹nteminin kullan覺lmamas覺na, yurdumuzun en geni ormanlar覺n覺n bu b繹lgede olmas覺na yol a癟m覺t覺r. Dalar覺n denize bakan yama癟lar覺, fazla ya覺 ald覺覺ndan g羹r ormanlarla kapl覺d覺r. Detayl覺 bil Devamini Oku


U癟ak yer癟ekiminden neden yere d羹mez

羹nk羹 aa覺da detayl覺 olarak a癟覺klayaca覺m覺z u癟a覺n havada kalmas覺n覺 salayan unsurlardan dolay覺 u癟aklar yere d羹mez. Yer癟ekiminden daha b羹y羹k kuvvet uygulayarak u癟a覺n u癟mas覺 salan覺r. Bu kuuvet yok olursa u癟ak yer癟ekinine kar覺 koyamaz ve yere d羹er. U癟aklar覺n u癟mas覺n覺, havada tutunmas覺n覺, ilerlemesini salayan unsurlar vard覺r. Bunlar ger癟eklemezse u癟aklar u癟amazlar. Bunlar; - Lift (Kald覺rma kuvveti) - Center of Gravity& Weight. (A Devamini Oku


D覺 Kuvvetlerin Oluturduu Yer ekilleri

D覺 kuvvetler i癟 kuvvetler sonuu oluan yerekillerinin son d羹zeltmelerinin yap覺ld覺覺 kayna覺n覺 g羹neten alan kuvvetlere denir. D覺 kuvvetlerin etkisiyle y羹ksek yerler a覺nd覺r覺lmaktad覺r. B繹ylece yery羹z羹 giderek d羹zlemekte, i癟 kuvvetler taraf覺ndan oluturulan yery羹z羹 ekilleri ortadan kalkmaktad覺r. Baka bir ifade ile i癟 kuvvetlerin etkisiyle oluan yer ekilleri d覺 kuvvetlerin etkisiyle bi癟imlenmektedir.
D覺 kuvvetler iki ekilde a覺nd覺r Devamini Oku


Uzayda neden yer癟ekimi yok

羹nk羹 yer癟ekimi olmas覺 i癟in bir k羹tle olmas覺 laz覺m. Uzay bir k羹tle deil boluk olduu i癟in uzayda yer癟ekimi olmaz. Fakat uzay覺n i癟indeki k羹tlelerin yer癟ekimleri vard覺r. Uzayda bu k羹tlelere belirli bir miktar yakla覺rsan覺z zaten yer癟ikimi etkisine girer ve k羹tleye doru 癟ekilirsiniz. Uzayda yer 癟ekimi olmad覺覺 i癟in bir cismin uzaydaki a覺rl覺覺 s覺f覺rd覺r. Konu hakk覺nda detayl覺 bilgi almak isterseniz ; anlaml覺 kelimeler t羹retmeye yarayan eklerdir. Nesneleri kar覺layan isimlerle hareketleri kar覺layan fillerin k繹kleri farkl覺d覺r: Gel-(-mek,-dim, -mi...) Baba(-m, -lar, -dan) Birbirine yak覺n olan nesne ve hareketlere ait kel Devamini Oku


M羹dahale Yoluyla Toplumsal Deime

Topluma belirli bir etki mekanizmas覺 taraf覺ndan y繹n vermek suretiyle yap覺lan deiimlerdir. Planlanm覺 bir 癟er癟eve i癟erisinde olur. 襤ki bi癟imde yap覺lmaktad覺r. Bunlar:

1. Demokratik Planl覺 Deime

Toplumsal deime s羹recine ak覺lc覺 yoldan y繹n verilir. Eitim ara癟 olarak kullan覺l覺r. Kitle iletiim ara癟lar覺ndan yararlan覺l覺r. Bireylerde istenilen y繹nde bilgi, davran覺 deiikliine yol a癟abilir.

2. Bask覺 Yoluyla Deitirme

 Devamini Oku


S覺cakl覺覺n 襤nsanlar zerindeki Olumlu Olumsuz Etkileri

S覺cakl覺覺n V羹cut zerine Etkileri Nedir

27-32 derece aras覺: S覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak oluan termal stresten dolay覺 halsizlik, sinirlilik, dola覺m ve solunum sisteminde bir 癟ok rahats覺zl覺k meydana gelebilir. 33-41 derece aras覺: ok s覺cak. Fiziksel etkinlie ve etkilenme s羹resine bal覺 olarak kuvvetli termal stres ile birlikte 覺s覺 癟arpmas覺, 覺s覺 kramplar覺 ve 覺s覺 yorgunluklar覺 oluabilir. 42-54  Devamini Oku


Cisimlerin S覺v覺 襤癟indeki Durumlar覺

Kald覺rma Kuvveti Cisimlere uygulanan s覺v覺 kald覺rma kuvveti s覺v覺n覺n 繹zk羹tlesine bal覺d覺r. Yukar覺daki ekillerde de g繹r羹ld羹羹 gibi ayn覺 cismin farkl覺 s覺v覺lardaki konumlar覺 farkl覺 olabilmektedir.S覺v覺 i癟indeki serbest cisimlere a覺rl覺k kuvveti ile kald覺rma kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet d羹ey dorultuda ve z覺t y繹nl羹 kuvvetlerdir. Cisimlerin s覺v覺 i癟inde batmalar覺 veya Devamini Oku


K羹tle ekim Potansiyel Enerjisi

Yer 癟ekimi Potansiyel Enerjisi, bir k羹tlenin yer 癟ekimi alan覺nda bulunduu yerden dolay覺 sahip olduu enerjidir. Bir cismin 羹zerine etkiyen Fg=mg k羹tle 癟ekim kuvvetinin b羹y羹kl羹羹 ile cismin y羹ksekliinin 癟arp覺m覺na k羹tle 癟ekimi (yer癟ekimi) potansiyel enerjisi denir ve Ug ile g繹sterilir. Potansiyel Enerji Cisimlerin hareket halinde olmad覺klar覺 durumlarda sahip olduklar覺 enerjiye potansiyel enerji denir. Bir cismi yerden daha y羹ksek bir noktaya kald覺rd覺覺m覺zda ye Devamini Oku


Halk iiri Gelenei rnekleri

ALA GZM ALA Ala g繹z羹m ala, g羹lmezem gayr覺, G繹n羹l dosta gider, gelmezem gayr覺. Ne gam bunda bana bin kez 繹l羹rsem, Orda 繹l羹m olmaz, 繹lmezem gayr覺. Yans覺n can覺m, yans覺n ak覺n oduna, Aks覺n kanl覺 ya覺m, silmezem gayr覺. G繹y羹nd羹m ak ile ta k羹l olunca, Boyand覺m rengine, solmazam gayr覺. Beni irad eden m羹ridi k璽mil, Yeter, bir el daha almazam gayr覺. Varl覺覺m yoklua deimiim ben, Bug羹n cana baa kalmazam  Devamini Oku


G羹n羹m羹ze Kadar 覺kar覺lan Gazetelerdeki Anlat覺m Bozukluklar覺 Nelerdir

“Kabaca, ilk繹retim ve orta繹retimden sonra zorlu SS s覺nav覺na girilir.”(Radikal 襤K襤, 29 Haziran 2008) 襤hsan etin’in bu c羹mlesinde olduu gibi s覺nava giren bir aday da SS k覺saltmas覺ndan sonra “s覺nav” s繹zc羹羹n getirebilir mi acaba? “SS s覺nav覺na gen癟ler ortalama yirmi ya dolay覺nda giriyorlar…”(Star, 14 Haziran 2009) Eser Karaka da SS k覺saltmas覺ndan sonra “s覺nav覺na” s繹zc羹羹n羹 yazabiliyor, R Devamini Oku


Halk癟覺l覺k 襤lkesi 襤le 襤likili Yap覺lan 襤nk覺laplar

TBMM’nin a癟覺lmas覺 (1920) Cumhuriyetin ilan覺 (1923) Soyad覺 Kanunun 癟覺kar覺lmas覺 (1934) Kad覺nlara siyasi haklar覺n verilmesi (1934) Millet mektepleri ve Halkevlerinin a癟覺lmas覺 K覺l覺k K覺yafet Kanunu’nun kabul羹 (1925) Aar vergisinin kald覺r覺lmas覺 (1925) Toplumda ayr覺cal覺k belirten unvanlar覺n kald覺r覺lmas覺 (1934)


Cumhurbakan覺n覺n Sorumluluk ve Sorumsuzluk Hali

Cumhurbakan覺n覺n sorumluluk ve sorumsuzluk halleri anayasan覺n 105. maddesinde belirlenmitir.
 
Cumhurbakan覺'n覺n, Anayasa ve dier yasalarda Babakan ve ilgili bakan覺n imzalar覺na gerek olmaks覺z覺n tek ba覺na yapabilecei belirtilen ilemleri d覺覺ndaki b羹t羹n kararlar覺, Babakan ve ilgili bakanlarca imzalan覺r. Bu kararlardan Babakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbakan覺'n覺n resmen imzalad覺覺 kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dah Devamini Oku


Cumhurbakan覺na Vekillik Etme

Cumhurbakan覺na vekalet etme anayasan覺n 106. maddesinde d羹zenlenmitir. Cumhurbakan覺'n覺n hastal覺k ve yurt d覺覺na 癟覺kma gibi nedenlerle ge癟ici olarak g繹revinden ayr覺lmas覺 durumlar覺nda, g繹revine d繹nmesine kadar; 繹l羹m, 癟ekilme ya da baka bir nedenle Cumhurbakanl覺覺 makam覺n覺n boalmas覺 durumunda da yenisi se癟ilinceye kadar, T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi Bakan覺 Cumhurbakanl覺覺'na vekillik eder ve Cumhurbakan覺'na ilikin yetkileri kullan覺r


En karanl覺k an afak s繹kmeden 繹nceki and覺r

Paulo Coelho'nun Simyac覺 isimli kitab覺ndaki 羹nl羹 s繹z羹. "En karanl覺k an, afak s繹kmeden 繹nceki and覺r."

Paulo Coelho - Simyac覺

http://www.toplumdusmani.net/modules/wfsection/article.php?articleid=2311


Sporun Sal覺覺m覺z zerindeki Etkileri

Sporun Sal覺k zerindeki Etkileri (zet) - Kalp 癟al覺ma sistemini ekonomik ve efektif 癟al覺t覺r覺r. Ayn覺 zamanda d羹zenler. - Sportif aktivite periferik damar direncini minimuma indirmesinden kaynakl覺 kalp 羹zerindeki mevcut y羹k羹 hafifletmi olur. - Hiper tansiyonu d羹zenlemi olur. - Kan dola覺m覺 h覺zlanaca覺ndan v羹cudumuzdaki metabolik art覺klar覺n d覺ar覺ya at覺l覺m覺 maksimum seviyeye 癟覺kar.

1-Hareket Sistemimiz zerindeki Etkileri


Devamini Oku


Binalar覺n d覺 kap覺lar覺 羹zerinde hangi geometrik ekiller vard覺r

Cevap : Binalar覺n d覺 kap覺lar覺 genellikle dikd繹rtgen eklindedir. Bu dikd繹rtgenin i癟inde altl覺 羹stl羹 iki k羹癟羹k dikd繹rtgen bulunur. Anahtar girileri genellikle yuvarlar veya dikd繹rtgen eklinde olur. Kap覺 kulplar覺 silindir, oval veya yine dikd繹rtgen eklinde bulunur. Kap覺n覺n 羹zerinde dair kare 羹癟gen ekilnde cam olabilir. Ayr覺ca kap覺n覺n desenlerini geometrik ekiller eklinde yapm覺 olabilirler. Yine kap覺lar覺n 羹zerinde resimler veya tabelalar bulunab Devamini Oku


Maddenin Gaz Hali

Atom veya molek羹llerin aras覺nda boluklar覺n en 癟ok olduu haldir. Gaz tanecikleri aras覺nda boluk fazla olduunda gazlar s覺k覺t覺r覺labilirler. Gaz tanecikleri d羹zensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri s覺ras覺nda gaz molek羹lleri birbiri ile homojen olarak kar覺abilirler. Bunlar覺n yay覺lmalar覺 hissedilebilir veya g繹zle takip edilebilir. Bir odaya damlat覺lan bir kolonyan覺n kokusu k覺sa s羹rede hissedilirken, bir sigara duman覺n覺n yay覺lmas覺 da g繹zle takip edilebilir. Devamini Oku


Maddenin S覺v覺 Hali

Maddenin s覺v覺 hali, belirli bir ekle sahip deildir. S覺v覺lar ak覺kan olduklar覺ndan bulunduklar覺 kab覺n eklini al覺r. S覺v覺 halde atom veya molek羹ller kat覺lardan daha d羹zensiz olup tanecikler aras覺 boluklar kat覺lardan daha fazlad覺r ama s覺k覺t覺rlamazlar. Birazc覺k d羹zensiz hareket vard覺r.Ayr覺ca bulunduklar覺 kab覺n eklini al覺rlar ve bir halden baka bir hale girebilirler. Normal artlar alt覺nda s覺v覺 halde bulunan bir癟ok cisim vard覺r. Su, bunun en 癟ok bili Devamini Oku


Maddenin Kat覺 Hali

Maddenin kat覺 hali belirli bir ekle ve hacme sahiptir. Kat覺 maddeyi oluturan atom ve molek羹ller yok denecek kadar azd覺r. Atom ve molek羹ller aras覺nda bir d羹zenlilik vard覺r. Atomlar titreim hareketi yaparlar.Maddenin en d羹zenli halidir. Genel olarak kat覺 halde bulunan cisimler d覺 etkilere kar覺 dayan覺kl覺d覺rlar. Bi癟imlerini deitirmek ya da par癟alamak i癟in, bunlara d覺ar覺dan belli bir kuvvet uygulamak gerekir. Cismin bu d覺 kuvvete kar覺 g繹sterdii diren癟 Devamini Oku


Maddenin Halleri

Klasik s覺n覺fland覺rmaya g繹re maddenin 3 ayr覺 hali vard覺r. bunlar kat覺, s覺v覺 ve gaz halidir. Son y覺llarda bu s覺n覺fland覺rmaya 4. bir hal eklenmitir. Buna maddenin plazma hali denmektedir. Yani yeni s覺n覺fland覺rmaya g繹re; kat覺,s覺v覺,gaz ve plazma olmak 羹zere maddenin d繹rt hali mevcuttur. Bu s覺n覺fland覺rmalar maddenin g羹nl羹k kullan覺mlar覺 羹zerine yap覺lm覺t覺r. Oysa arat覺rmalar en son 16 tane madde hali tan覺mlarlar. Bunlar; klasik haller d覺覺nda; s覺v覺 kristal, a Devamini Oku


Tekil 襤sim

Tek varl覺覺 belirten ve kar覺layan, yap覺ca tekil olan (topluluk isimleri hari癟) kelimelerdir. kendi, ben, 癟ocuk, kalem, defter. Say覺sal anlamda tek olan, 癟oul tak覺s覺 (-ler, -lar) almam覺 adlard覺r. Not: T羹r ad覺 olan her kelime, o t羹rden tek varl覺覺 anlatt覺覺 gibi; bi癟imce 癟oullanmad覺覺 h璽lde o t羹r羹n t羹m羹n羹 ya da bir b繹l羹m羹n羹 de anlatabilir. Bu durumda da tekil say覺l覺rlar. 襤nsan, d羹羹nen, konuan bir varl覺kt覺r. (b羹t羹n insanlar) Devamini Oku


Hal Ekleri

HL (DURUM) EKLER襤
襤simleri isimlere, fiillere, edatlara balayan, dier kelimelerle iliki kurarak isimlerin c羹mlede g繹rev kazanmas覺n覺 salayan eklerdir.
襤smin h璽llerinin ba覺nda yal覺n h璽l (nominatif) gelir, ama bu h璽lin eki olmad覺覺 i癟in s覺ralamaya dahil etmedik; isimler konusunda ilenmitir. a. -襤 Belirtme/Y羹kleme H璽l Eki
Fiildeki iten, hareketten, eylemden etkilenen varl覺覺 belirtir. Yani bu eki alan i Devamini Oku


Halk oyunlar覺 fig羹rleri ve k覺yafetlerin farkl覺l覺覺n覺n sebebleri

Bu sorunu cevab覺 zaten halk oyununun ne olduunu tan覺mlad覺覺m覺zda cevaplan覺yor. 羹nk羹 Halk oyunlar覺, “Ait olduu toplumun k羹lt羹r deerlerini yans覺tan; bir olay覺, bir sevinci, bir 羹z羹nt羹y羹 ifade eden; k繹keni din ve b羹y羹 ile ilgili (majik ve k羹ltik) olan; m羹zikli (bir m羹zik aleti eliinde veya m羹zik aleti olmaks覺z覺n, el , ayak gibi organlarla tempo tutarak) olarak, tek kii veya gruplar halinde icra edilen; 繹l癟羹l羹 ve d羹zenli hareketlerdir.” D Devamini Oku


Maddenin Plazma Hali

Plazma Nedir?


Langmiur yakla覺k y羹zy覺l 繹nce iyonize olmu gaza 'plazma ad覺n覺' vermitir. Plazma maddenin 4. hali olarak kabul edilir ve pozitif ve negatif y羹kl羹 par癟ac覺klar覺n birlikteki hareketlerinin tamam覺d覺r. (Elektronlar覺n覺 yitirmi atom 癟ekirdekleriyle serbest kalm覺 elektronlardan oluan gaza verilen isim). G羹n羹m羹zde hen羹z plazma fizii hakk覺nda 癟ok az ey bilinmektedir. Bug羹ne kadar plazma dal覺nda sadece bir kiinin Nobel d羹l羹 almas覺  Devamini Oku


Belirtme hal eki nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Belirtme nedir ve belirtme ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Hal nedir ve hal ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Eki nedir ve eki ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

NedirOgren.Com