Sanatsal iletiim ara癟lar覺

襤ster plastik, ister estetik olsun her t羹rl羹 sanat faaliyeti veya sanatc覺 ile salanacak iletiimin ara癟lar覺d覺r: Dans, resim, m羹zik, ark覺, sergi, konser, tiyatro, defile, heykel, seramik, animasyon, vb.


Grafik iletiim ara癟lar覺

Kali-Grafik iletiim ara癟lar覺 : Yaz覺 ve 癟izi ile oluturularak formatland覺r覺lan ve bas覺m – yay覺m ara癟lar覺 ile yap覺lan iletiimdir: Gazeteler, dergiler, afiler, el ilanlar覺, tabelalar, mektuplar, notlar, kitaplar, vb.


Telekom羹nikasyon iletiim ara癟lar覺

G繹z ve kulaa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak ger癟ekletirilen iletiim ara癟lar覺d覺r. rnein telefon, cep telefonu, fax, telex, vb.


G繹rsel 襤itsel 襤letiim Ara癟lar覺

G繹z ve Kula覺m覺za hitap eden, multimedya teknolojilerini kullanan, iletiim ara癟lar覺d覺r. rnein tv, sinema, radyo, vb.


Bilisel 襤letiim Ara癟lar覺

Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullan覺larak ger癟ekletirilen, bireysel veya toplu iletiim ara癟lar覺d覺r. rnein e-postalar, formlar, chat’ler, messenger’lar,web kamera’lar, bloglar, vb.


襤letiim Ara癟lar覺

* Bilisel iletiim ara癟lar覺

Sanal ortamda, bilgi teknolojilerini kullan覺larak ger癟ekletirilen, bireysel veya toplu iletiim ara癟lar覺d覺r. rnein e-postalar, formlar, chat’ler, messenger’lar,web kamera’lar, bloglar, vb.

* G繹rsel-襤itsel iletiim ara癟lar覺

G繹z ve Kula覺m覺za hitap eden, multimedya teknolojilerini kullanan, iletiim ara癟lar覺d覺r. rnein tv, sinema, radyo, vb.

* Telekom羹nikasyon iletiim ara癟lar覺

G繹z ve kulaa hitap eden, elektrik, elektronik / elektromanyetik, optik teknolojileri kullanarak ger癟ekletirilen iletiim ara癟lar覺d覺r. rnein telefon, cep telefonu, fax, telex, vb.

 Devamini Oku


Ge癟miten G羹n羹m羹ze 襤letiim Ara癟lar覺

” M. 3000 civar覺nda M覺s覺rda H襤YOROGL襤F ad覺 verilen yaz覺 sistemi bulundu. Bu yaz覺lar insan hayvan ve eya ekillerinden ve baz覺 sembollerden olumaktayd覺 ” M. 1300 Civar覺nda Mezopotamyada ( Bug羹nk羹 Suriye ve Irak topraklar覺) ilk alfabenin kullan覺ld覺覺 bilinmektedir. ” M.S 1045 M覺s覺rl覺lar taraf覺ndan bulunan papirus adl覺 ka覺d覺 gelitiren 癟inde ilk kez Pi CHENG adl覺 mucid matbaa harflerini icad etmi ve kitap basm覺t覺r. Daha sonralar覺 1645Avrupada Guttenberg adl覺 mucit matbaa makinas覺n覺 icad etmitir. ” 1820 y覺l覺nda Danimarkal覺 OERSTED ad覺ndaki bilim adam覺n覺n elektromanyetik ak覺m覺 kefetmesiyle g羹n羹m羹zde kullan Devamini Oku


Kentlerimizin Bal覺ca Sorunlar覺

Kentlere, k覺rsal b繹lgelerden 癟ok fazla g繹癟 meydana gelmektedir. Baz覺 kentler g繹癟lerin etkisi ile 癟ok h覺zl覺 b羹y羹mektedir. Bu da kentlerde bir癟ok sorunun ortaya 癟覺kmas覺n覺 salam覺t覺r. Bu sorunlar覺n bal覺calar覺 unlard覺r.

Hava Kirlilii


Kentlerimizdeki en 繹nemli sorunlardan biridir. Bir癟ok kentimizde g繹r羹l羹r. Kentlerdeki Hava kirliliinin nedenleri Kullan覺lan kalitesiz yak覺tlar Egzoz gazlar覺 Kentlerin konumu Soba ve kaloriferlerin uygun ekilde yak覺lmamas覺 Olumsuz hava koullar覺 gibi olaylard覺r. Kaliteli yak覺tlar覺n kullan覺lmas覺 ile soba ve kaloriferlerin uygun ekilde yak覺lmas覺 hava kirliliini azaltacakt覺r. Ot Devamini Oku


K繹ylerimizin Bal覺ca Sorunlar覺

K繹ylerimizin sorunlar覺n覺 u ekilde s覺ralayabiliriz : K繹ylerimizin en 繹nemli sorunlar覺ndan birisi Sal覺k sorunudur. Bir癟ok k繹ye 繹zellikle k覺 mevsiminde yeterli sal覺k hizmeti ulaamaz. Eitim de 繹nemli bir sorundur. Eitim genellikle 繹renci say覺lar覺n覺n azl覺覺ndan dolay覺 birletirilmi s覺n覺flarda yap覺l覺r. Bu da eitimi olumsuz etkiler. Eitim ve sal覺k hizmetlerinin yeterli olmamas覺n覺 salayan en 繹nemli sorun ise ula覺md覺r. Bir癟ok k繹y yolunun kalitesi ve nitelii yeterli deildir. 襤klim artlar覺 ula覺m覺 癟ok fazla etkilemektedir. Ayr覺ca k繹ylerimizin i癟me Suyu salama, ayd覺nlanma, iletiim ve 覺s覺nma sorunlar覺 Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m eitleri

1. Karayolu ula覺m覺


Eski bir yerleim sahas覺 olmas覺 nedeniyle tarihteki 繹nemli kara ula覺m yollar覺 T羹rkiye 羹zerinden ge癟mitir. Kral yolu 襤pek yolu gibi 繹nemli ticaret yollar覺 羹lkemizde yer almaktad覺r. lkemizde kara yollar覺n覺n dorultusu yer ekillerinden olduk癟a fazla olarak etkilenmektedir. Genellikle 羹lkemizde yer alan kara yollar覺 bat覺-dou dorultusunda uzanmaktad覺r. Yolcu ve y羹k ta覺mac覺l覺覺n覺n 癟ok b羹y羹k bir b繹l羹m羹 kara yoluyla yap覺lmaktad覺r. Karayolu ile en 羹cra noktalara kadar gidebilmenin m羹mk羹n olmas覺 karayolu ula覺m覺n覺n gelimesi 羹zerinde etkili olmutur.

2. Demiryolu ula覺m覺


lkemizdeki Devamini Oku


Trafik Kazalar覺n覺n Bal覺ca Nedenleri

lkemizde her g羹n yakla覺k 600 ve her saat 27 trafik kazas覺 oluyor. Bu kazalarda g羹nde 5-20 kii 繹l羹yor, 200 kadar kii de yaralan覺yor. Ortalama her y覺l 5-6 bin kii 繹lmekte ve 100-200 bin kii de yaralanmaktad覺r. Trafik kazalar覺n覺n olumas覺n覺n en 繹nemli etmeni insand覺r. Bu oran ortalama %94’lere kadar ulamaktad覺r. * 襤nsan Fakt繹r羹 %66 * S羹r羹c羹 %27 * Yolcu %1 * Ara癟 Fakt繹r羹 %5 * Yol Fakt繹rleri %1 Trafik Kazalar覺n覺n Bal覺ca Nedenleri Trafik kazalar覺n覺n sebepleri aa覺da verilen Maddeler halinde grupland覺r覺labilir : 1. 襤nsan a) S羹r羹c羹 b) Yaya c) Yolcu 2. Yol 3. Ta覺t 4. evre 5. Trafik y繹netim,denetim ve uyg Devamini Oku


T羹rkiye'de 覺kar覺lan Bal覺ca Madenler

BALICA MADENLER襤M襤Z NERELERDE IKARILIR 1. Demir: Sanayinin en 繹nemli madenidir.T羹rkiye’de 癟覺kar覺lan demir madeni, Ereli, Karab羹k ve 襤skenderun Demir elik Fabrikas覺’nda ilenir.Demir madeni 癟覺kar覺lan yerler: Malatya 癟evresi (Hekimhan, Divrii, etinkaya), 襤癟 Anadolu’da (Kayseri, Sivas), Akdeniz’de (Adana-Saimbeyli, Hatay), ayr覺ca Edremit, Eymir, Dou Karadeniz’de (Fundac覺k) 癟覺kar覺l覺r.D羹nyada ise BDT, ABD, Hindistan ve Avustralya 繹nde gelir. 2. Bak覺r: Elektrik ve elektronik sanayinin hammaddesidir.Bir k覺sm覺 ihra癟 edilir.覺kar覺lan yerler: Kastamonu (K羹re), Artvin (Murgul), Elaz覺’da (Ergani) 癟ok miktarda 癟覺ka Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m zerinde Etkili Olan Fakt繹rler

T羹rkiye’de ula覺m b羹y羹k bir oranda doal koullar覺n etkisiyle belirlenmektedir. ( sanayi bak覺m覺nda ilerlemi 羹lkelerde doal koullar覺n ula覺m ve yerleme 羹zerindeki etkisi az iken sanayilememi 羹lkelerde bu durum belirgin bir ekilde ortaya 癟覺kmaktad覺r. )

a) Yerekilleri


Dalar覺n bat覺-dou dorultusunda uzanmas覺 kara ve demiryolu ula覺m覺n覺n kuzey g羹ney dorultusunda olmas覺na izin vermemektedir. Karadeniz ve Akdeniz B繹lgesinde dalar覺n uzan覺 dorultusuna bal覺 olarak k覺y覺 ile i癟 kesimler aras覺nda ula覺m g羹癟l羹kle yap覺lmaktad覺r. Ege b繹lgesinde ise dalar k覺y覺ya dik uzand覺klar覺 i癟in k覺y覺 ile i癟 kesimle Devamini Oku


T羹rkiye'de Ula覺m覺n Tarihsel Geliimi

lkemizde ula覺m Anadolu'nun eklinden ve 羹zerindeki y羹zey ekillerinden dolay覺 dou-bat覺 dorultulu bir uzan覺 g繹sterir. Ancak teknik olanaklardaki ilerlemelerebal覺 olarak kuzey-g羹ney dorultulu yollar da tarihi s羹re癟 i癟inde gelimitir. lkemizde varl覺覺 bilinen en eski karayolu M.. 2000 y覺l覺nda Hititler taraf覺ndan yap覺lm覺t覺r. Bu yol 襤癟 Anadolu'daki bal覺ca yerleme merkezlerini birbirine bal覺yorayr覺ca Karadeniz ve Ege k覺y覺lar覺na kadar uzan覺yordu. Pers 襤mparatorluu zaman覺nda ise bu imparatorluun bakenti olan Susa'y覺 Musul, Mardin, Diyarbak覺r, Malatyave Sivas'tan ge癟erek Ege B繹lgesi'nin 羹nl羹 kenti Sardes'e ve buradan Ege k Devamini Oku


T羹rkiyede Ula覺m覺 Etkileyen Doal ve Beeri Fakt繹rler

Ula覺m覺 etkileyen en 繹nemli doal fakt繹r yer ekilleridir. Akdeniz ve Karadeniz b繹lgelerinde dalar覺n k覺y覺ya paralel uzanmas覺 ve ortalama y羹kseltinin fazla olmas覺ndan dolay覺 ula覺m yolu a癟mak 癟ok zor olmaktad覺r. Bunun yan覺nda k繹pr羹 ve t羹nel yap覺m覺 maliyeti art覺rmaktad覺r. Ayr覺ca dalar覺 yaran derin akarsu vadileri ula覺m覺 zorlat覺rmaktad覺r. 襤klim koullar覺 da ula覺m覺 繹nemli 繹l癟羹de etkiler. Don olay覺, kar, sis ve seller ula覺m覺 engeller veya zorlat覺r覺r. zellikle Dou Anadolu B繹lgesi’nde kar ya覺覺 ve don olaylar覺, Karadeniz B繹lgesi’nde de heyelanlar ula覺m覺 olumsuz olarak etkilemektedir. Yol yap覺m masraflar Devamini Oku


T羹rkiye'de Ula覺m

T羹rkiye'de Ula覺m lkemizde de ula覺m ekonomik, sosyal ve stratejik bak覺mdan halk覺n yaam覺 羹zerinde etkili olan 繹nemli bir sekt繹rd羹r. Cumhuriyetimiz kurulduunda T羹rkiye'de ula覺m durumuna bak覺ld覺覺nda Bat覺 Anadolu'da k覺sa mesafeler aras覺nda demir yolu ve deniz yolu ula覺m覺na dayal覺yd覺. Kara ula覺m覺 ise kat覺r, at gibi hayvan g羹c羹 ile yap覺l覺rd覺. Ancak daha sonra 繹ncelikle demir yolu ula覺m覺na a覺rl覺k verildi. lkemizin farkl覺 k繹elerini birbirine balayan demir yollar覺 yap覺ld覺. 1950'den itibaren kara yolu yap覺m覺na 繹nem verilmi, bunu demir yolu ve hava yolu ula覺m覺ndaki 繹nemli say覺lacak gelimeler izlemitir. Ula覺m g Devamini Oku


Bal覺ca Dil Guruplar覺

Bal覺ca Dil Gruplar覺 ve T羹rk癟enin D羹nya Dilleri Aras覺ndaki Yeri Dil Gruplar覺: Diller, kelime yap覺lar覺n覺n ortak ve farkl覺 繹zelliklerine g繹re 羹癟e ayr覺l覺r. Bunlara dil gruplar覺 denir: 1. Tek heceli diller Kelimeler tek hecelidir. Yap覺m ve 癟ekim ekleri yoktur. Kelimeler c羹mledeki kullan覺m yerlerine g繹re anlam kazan覺rlar. ince, Japonca 2. Eklemeli (bitiken) diller Kelimelerin k繹kleri deimez, Kullan覺mda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlar覺n覺 ve g繹revlerini belirler. T羹rk癟e, Moolca, Macarca 3. ekimli (b羹k羹ml羹) diller Kelimeler kullan覺mda deiiklerle urar. n-ek, i癟-ek, son-ek kavramlar覺 vard覺r. Baz覺 Devamini Oku


Ula覺m

Ula覺m Nedir : 襤nsanlar覺n 羹rettikleri 癟eitli ham ve ilenmi maddelerin, haberlerin bir yerden baka bir yere nakledilmesine ula覺m veya ulat覺rmadenilmektedir. BALICA ULAIM YOLLARI 1. Kara Yollar覺 lkemizde en yayg覺n olan ula覺m t羹r羹d羹r. Y羹k ta覺mac覺l覺覺n覺n % 70'i, yolcu ta覺mac覺l覺覺n覺n da %90'覺 karayolu ile yap覺lmaktad覺r. zellikle 1950'liy覺llardan sonra, karayolu yap覺m覺 artm覺 ve ula覺m ara癟lar覺 癟oalm覺t覺r. lkemizdeki en ilek karayollar覺, Edirne, 襤stanbul, Ankara, Adanaaras覺 ile 襤stanbul, Bursa, 襤zmir aras覺 ve 襤zmir, Ayd覺n, Denizli aras覺d覺r. Modern karayolu olan otoyollar 羹lkemizde sadece Edirne Devamini Oku


Baslica ulasim araclari nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Baslica nedir ve baslica ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Ulasim nedir ve ulasim ile ilgili ornekler bulunamadi...

3 ) Araclari nedir ve araclari ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor