Alt Basliklar

» Gotik d繹nem heykel ve kabartma
» Deneme Yaz覺s覺n覺n Unsurlar覺
» Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi
» Tarihi Eserler Neden nemlidir
» Geleneklerin nemi
» R繹nesans D繹nemini Felsefi Ak覺mlar覺
» Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri
» Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri
» mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir
» Eitim Hakk覺n覺n nemi
» Eletirinin nemi
» Biyolojik eitliliin nemi
» Trafik 襤aretlerinin nemi
» Trafik 襤aretleri Neden nemli
» Atat羹rk羹n Samsuna 覺k覺覺n覺n nemi
» Yenileme D繹neminde Pozitivizm
» 襤 B繹l羹m羹 Yapman覺n nemi
» Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺
» anakkale Cephesinin nemi
» Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi
» 2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri
» 襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r
» 襤kinci D繹nem Tanzimat Edebiyat覺
» Deneme Nas覺l Yaz覺l覺r
» Deneme T羹r羹nde Yazan Yazarlar

Gotik d繹nem heykel ve kabartma

Gotik d繹nem heykel kabartma mimari resim ve el sanatlar覺


Deneme Yaz覺s覺n覺n Unsurlar覺

襤yi bir deneme yazman覺n yollar覺ndan biri, belli bir konudaki d羹羹nceleri 繹nce bir k璽覺da geliig羹zel not etmektir.Bundan sonra not edilen d羹羹nceleri, anla覺lmalar覺n覺 kolaylat覺racak bir d羹zene sokmak gerekir. Dene簫me yazan, her zaman okurun ilgisini 癟ekecek ve denemenin sonuna kadar okunmas覺n覺 sa簫layacak nitelikte, ilgin癟 bir giri c羹mlesi bul簫maya 癟al覺覺r. Denemenin sonu da ayn覺 繹l癟羹de 繹nemlidir, 癟羹nk羹 burada da okur, yazarla birlikte 癟覺kt覺覺 d羹羹nsel yolculuun ie yarar bir deneyim olduunu g繹rmeli, yaz覺 onu d羹 k覺r覺kl覺覺na uratmamal覺d覺r. Denemenizi ya簫zarken, giriin ve sonun nas覺l olmas覺 gerekti簫ini iyi Devamini Oku


Ailede Yard覺mlama ve Dayan覺man覺n nemi

Aile; anne, baba ve 癟ocuklardan oluan en k羹癟羹k kurumdur. Aileler bir araya gelerek toplumu oluturur. Bu nedenle aile toplumun temel unsurudur.Toplum huzurlu olabilmesi i癟in ailelerin huzurlu olmas覺 gerekir. Ailede, sevgi sayg覺, dayan覺ma, i b繹l羹m羹 olmal覺d覺r. Ailenin baar覺 ve mutluluunda bireyler aras覺ndaki dayan覺ma 繹nemli etkendir. Ailedeki i b繹l羹m羹, dayan覺man覺n en g羹zel 繹rneklerindendir. Ailede anne, baba ve 癟ocuklar覺n g繹rev ve sorumluluklar覺 farkl覺d覺r. Aile hayat覺 sosyal hayat覺n en 繹nemli unsurlar覺ndan biridir. D羹zenli bir aile yaam覺n覺 devam ettirebilmek son derece 繹nemlidir. Aile hayat覺 ne kadar d羹zenli ise 癟ocuklar da o Devamini Oku


Tarihi Eserler Neden nemlidir

Tarihi eserler bir toplumun ge癟miini anlatan en 繹nemli kal覺nt覺lard覺r. Ge癟mi yaamlar覺 anlayabilmek i癟in 繹nemlidir.Tarihi eserlerden elde edilen verilerle g羹n羹m羹zden binlerce y覺l 繹nce yaami bir toplumun ne yediinden, nas覺l yaad覺覺na kadar bir癟ok bilgiye ulamam覺zda bize yard覺mc覺 olur.Tarihi eserler bulunduu b繹lgede yaam覺 toplumlar覺n 繹zelliklerini ta覺d覺覺ndan kimlerin o b繹lgede hangi y覺llarda nas覺l yaad覺覺n覺, ne yediklerini, ne i癟tiklerini, ne giydiklerini,nas覺l binalar yapt覺klar覺n覺,ne ekip ne bi癟tiklerinden,dini inan癟lar覺na kadar bir癟ok bilgiyi bizlere vermektedir.Her toplumun kendine ait 繹zellikleri olduundan yap覺 bi癟 Devamini Oku


Geleneklerin nemi

Genel olarak gelime yeniliklerle ilerledii i癟in gelenek dediimiz kavram覺nda yeni olan deil mevcut olan覺 s羹rd羹rme davran覺覺 olduunu d羹羹n羹rsek gelimeyi yavalatan bir unsur olduu d羹羹n羹lebilir. Ancak gelimeyi yavalatmas覺 gelimeyi biraz daha tutarl覺 hatta biraz daha i癟e sindirilebilir hale getirmesi nedeniyle de faydal覺 bir unsur olarak g繹z羹kmektedir. Yani gelimeyi kontroll羹 hale getirdiini s繹yleyebiliriz. Bir 羹lkenin ayakta kalmas覺n覺 salayan, toplumun 癟ekirdei olan aile kurumunun ayakta kalmas覺n覺 salayan ve toplumu birbirine s覺k覺 s覺k覺ya balayan gelenekler var. Yine teknoloji ilerledik癟e toplumsal hayat deimekte. V Devamini Oku


R繹nesans D繹nemini Felsefi Ak覺mlar覺

R繹nesans felsefesi 羹zerinde etkili olan ak覺mlar unlard覺r; H羹manizm, Pl璽tonizm, Aristotelizm, Septisizm, Atomizm, Reformation.

H羹manizm Ak覺m覺

Modern insan覺n yeni hayat g繹r羹羹n羹 dile getirir. R繹nesans felsefesinin temelini h羹manist d羹nya g繹r羹羹 oluturur. R繹nesans h羹manizmi (insanc覺l覺覺) bireycidir. Kendi 繹zg羹r iradesiyle evet veya hay覺r diyebilen bireydir. 襤nsan覺n deeri dorudan doruya kendisinden kaynaklan覺r. 襤nsan kendi h羹r iradesiyle kurduu devlet d羹zeni i癟erisinde kendisini en son s覺n覺rlar覺na kadar gelitirebilen bireydir. Bu ak覺m覺n en 繹nemli temsilcisi 襤talyan air ve bilgin Petrarca’d覺r. Dier temsilcileri Mac Devamini Oku


Tanzimat D繹neminde Hikaye ve zellikleri

Divan edebiyat覺m覺z覺n Leyla ile Mecnun, H羹srev ile irin, Yusuf ile Z羹heyla, v.b. mesnevilerini; halk edebiyat覺m覺z覺n Kerem ile Asl覺, Tahir ile Z羹hre, Arzu ile Kanber, v.b. 繹yk羹leri; meddah 繹yk羹lerini; Battal Gazi, Hayber Kalesi, v.b. gibi dinsel ve tarihsel 繹yk羹leri bir kenara b覺rak覺rsak, Avrupa’daki anlam覺yla 繹yk羹 t羹rleri T羹rkiye’ye Tanzimat edebiyat覺 ile girmitir. eviri ile balayan bu s羹re癟, taklitler ile devam ederek gelimi ve kimliini kazanarak g羹n羹m羹ze gelinmitir. Bu ilk d繹nemde bu terc羹me eseri takip eden bir 癟ok eser daha 癟evrilmiti. Ancak, bu eserlerdeki en b羹y羹k sorun “dil”di. Dil olduk癟a a覺rd覺. Al覺 Devamini Oku


Yenileme d繹neminde ayd覺nlar覺n bat覺ya y繹nelme nedenleri

K覺saca ; Osmanl覺n覺n gerilemeye balamas覺 ve bat覺l覺 devletlere g繹re pek 癟ok konuda geride kalmas覺. Bat覺n覺n Frans覺z devrimiyle birlikte kilisenin dar g繹r羹lerinin yerine akl覺n ayd覺nl覺覺nda d羹羹nmeyi, ger癟ekleri deneyle kavramay覺 yani rasyonalizmi ve pozitivizmi savunmulard覺r.“Akl覺n”, “bilimselliin”, “ger癟ee verilen 繹nemin” 繹ne 癟覺kar覺lmas覺 pozitif bilimlere verilen 繹nem 18. y羹zy覺l覺n ortalar覺ndan itibaren Sanayi Devrimi’ni dourur. Bu devrimle birlikte bat覺 h覺zla b羹y羹meye, g羹癟lenmeye ve geliimeye balam覺t覺r. Ayd覺nlar覺m覺zda bu gelimeleri takip edip zaten art覺k bu yeni gelimelerle m羹cadel Devamini Oku


mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir

mer Seyfettin edebiyat覺m覺z覺n 繹nemli kalemlerinden biridir. Soru: Bu c羹mledeki kalem s繹zc羹羹 hangi anlam覺nda kullan覺lm覺t覺r? Cevap : Bu c羹mlede kalem yazarlar覺ndan biridir anlam覺nda kullan覺lm覺t覺r.


Eitim Hakk覺n覺n nemi

Yaam hakk覺n覺n yan覺 s覺ra, 癟ocuun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahl璽k geliimi i癟in eitime gereksinimi vard覺r. 襤nsan覺n doutan getirdii yetenekleri gelitiren en 繹nemli ara癟 eitimdir. Eitim olmadan insanlar 羹retken bi癟imde 癟al覺amazlar, sal覺klar覺na 繹zen g繹steremezler, kendilerini ve ailelerini gerei gibi koruyamazlar ve k羹lt羹rel a癟覺dan zengin bir yaam s羹rd羹remezler. Okuma yazma bilmemek, insanlar覺n yaad覺klar覺 toplumlarda, b羹t羹n halklar ve gruplar aras覺nda anlay覺覺, bar覺覺 ve hog繹r羹y羹, iki cinsiyet grubu aras覺nda eitlii 繹ng繹ren bir ruhla yer almalar覺n覺 g羹癟letirir. Konu toplumun b羹t羹n羹 a癟覺s覺ndan ele Devamini Oku


Eletirinin nemi

Eletirinin Varl覺覺 Ve nemi

Eletiri, yaz覺n覺n bulunuunun ard覺ndan insanda var olan eletiri duygusunun s繹z d羹zeyinden yaz覺 d羹zeyine y羹kselmesiyle bug羹nk羹 konumuna gelmitir. zellikle yaz覺l覺 k羹lt羹r羹n bat覺 toplumlar覺ndaki gelimesine paralel, eletiri de gelimitir. 18. ve 19. yy.daki edebiyat ak覺mlar覺 i癟inde eletiri, ayr覺 bir 繹nem ve deer kazanm覺 ancak, edebiyatta bir t羹r olarak belirlenmesi ise, 19.yy.覺n ortalar覺nda kendini eletirmen olarak ortaya koyan ve eletirinin kurallar覺n覺 bulan Sainte-Beuve sayesinde olmutur. Eletiri, okuyucunun bir kitaba ulamas覺nda 繹nemli bir k繹pr羹 olma ilevinin yan覺s覺ra, nesnel ve bi Devamini Oku


Biyolojik eitliliin nemi

K覺saca bir b繹lgedeki bitki ve hayvan t羹rlerinin ve 癟eitlerinin say覺ca zenginliine biyolojik 癟eitlilik denir.

Biyo癟eitlilik Nedir


Biyolojik 癟eitlilik, ya da k覺saca "biyo癟eitlilik", bir b繹lgedeki genlerin, t羹rleri, ekosistemlerin ve ekolojik olaylar覺n oluturduu bir b羹t羹nd羹r. Biyolojik 癟eitlilik, kara, deniz ve dier su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir par癟as覺 olan ekolojik yap覺lar da dahil olmak 羹zere t羹m kaynaklardaki canl覺 organizmalar aras覺ndaki farkl覺lama anlam覺ndad覺r. Biyolojik zenginlik ya da biyolojik 癟eitlilik, canl覺lar覺n farkl覺l覺覺n覺 ve deikenliini, i癟inde bulunduklar覺 karma覺k ekolojik yap Devamini Oku


Trafik 襤aretlerinin nemi

Trafik kurallar覺, yaya ve s羹r羹c羹lerin yolda giderken uymalar覺 gereken kurallard覺r. G羹n羹m羹zde, 繹zellikle b羹y羹k kentlerde insan ve ara癟 say覺s覺 癟ok artm覺t覺r. Yollar kalabal覺kt覺r. Yaya ve s羹r羹c羹lerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almalar覺, ancak bu kurallara uymalar覺na bal覺d覺r. Trafik iaret ve levhalar覺 genel anlamda hayati bir 繹neme sahiptir. Hem ara癟lar覺n hemde insanlar覺n bir uyum i癟erisinde olmas覺 i癟in trafik iaret ve levhalar覺 癟ok 繹nemlidir.Trafikte insanlar覺n ve ara癟lar覺n nas覺l bir d羹zen i癟erisinde olmas覺 gerektiini, nerede nas覺l hareket etmesi gerektiini bu trafik iaret ve levhalar覺 belirler. Ee Devamini Oku


Trafik 襤aretleri Neden nemli

Trafik kurallar覺, yaya ve s羹r羹c羹lerin yolda giderken uymalar覺 gereken kurallard覺r. G羹n羹m羹zde, 繹zellikle b羹y羹k kentlerde insan ve ara癟 say覺s覺 癟ok artm覺t覺r. Yollar kalabal覺kt覺r. Yaya ve s羹r羹c羹lerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almalar覺, ancak bu kurallara uymalar覺na bal覺d覺r. Trafik iaret ve levhalar覺 genel anlamda hayati bir 繹neme sahiptir. Hem ara癟lar覺n hemde insanlar覺n bir uyum i癟erisinde olmas覺 i癟in trafik iaret ve levhalar覺 癟ok 繹nemlidir.Trafikte insanlar覺n ve ara癟lar覺n nas覺l bir d羹zen i癟erisinde olmas覺 gerektiini, nerede nas覺l hareket etmesi gerektiini bu trafik iaret ve levhalar覺 belirler. Ee Devamini Oku


Atat羹rk羹n Samsuna 覺k覺覺n覺n nemi

Atat羹rk羹n Samsuna gidiinin en b羹y羹k 繹nemi; T羹rk kurtulu m羹cadelesinin balang覺c覺 olmas覺d覺r. Kurtulu sava覺m覺z atat羹rk羹n bu hamlesi ile balar ve giderek b羹y羹yerek d羹men覺 yurdumuzdan atana kadar devam eder.

Atat羹rk羹n Samsuna Gidi Amac覺


Bu kumandan Mustafa Kemal Atat羹rk’t羹 ve Atat羹rk uzun zamandan beri 羹lkenin i癟inde bulunduu bu umutsuz duruma 羹z羹l羹yor ve bireyler yapmak i癟in Anadolu’ya ge癟mek istiyordu. Bu O’nun i癟in bulunmaz f覺rsatt覺. Atat羹rk beraberindeki kiilerle beraber 16 May覺s 1919 Cuma g羹n羹 繹leden sonra “Band覺rma” ad覺ndaki eski bir vapurla Galata r覺ht覺m覺ndan ayr覺l覺r. 18  Devamini Oku


Yenileme D繹neminde Pozitivizm

Osmanl覺da Pozitivizmin Douu


Osmanl覺 Devleti’nde eitim sisteminde bozulmalar 16. yy’da balam覺t覺. Bu bozulma bir m羹ddet sonra Avusturya’n覺n ba覺n覺 癟ektii bir Avrupa ittifak覺na kar覺 a覺r bir yenilgi almas覺 ile su y羹z羹ne 癟覺kmaya balad覺. Devlet-i Aliyye 1699 Karlof癟a Antlamas覺 ile ilk kez toprak kayb覺na uram覺t覺. Kurumlardaki bozulmalar覺n neticesinde s羹rekli toprak kayb覺 devlet adamlar覺n覺 癟areler aramaya y繹neltmitir. Bat覺n覺n 羹st羹nl羹羹n羹n kabul edilmesi ile 繹zellikle III. Selim ile Nizam-覺 Cedid ad覺 alt覺nda k繹kl羹 覺slahatlar alam覺t覺r. Bu 覺slah hareketleri II. Mahmut d繹neminde zirveye 癟覺 Devamini Oku


襤 B繹l羹m羹 Yapman覺n nemi

襤 B繹l羹m羹 (zet) 1. Bir ii, iki ya da daha 癟ok kii aras覺nda b繹lme. 2. Herkesin bir i dal覺nda ustalamas覺 i癟in ileri ay覺rma ya da herkese belirli bir ii verme. 3. Bir toplumsal 羹retim d羹zeni i癟indeki deiik g繹rev ve hizmetlerin toplumun 羹yeleri, k羹meleri aras覺nda kar覺l覺kl覺 ba覺ml覺l覺k ilikileri i癟inde b繹l羹nmesi.

襤 B繹l羹m羹 Nedir


Alm. Arbeitsteilung (f), Fr. Division (distribution) (f), 襤ng. Division of labour. Bir 羹retim faaliyetinde veya hizmet biriminde yap覺lacak iin b繹l羹mlere ayr覺larak, her bir i par癟as覺n覺n bir i癟inin sorumluluuna verilmesi. 襤 b繹l羹m羹, yap覺lacak iin teknik 繹zelli Devamini Oku


Cumhuriyet D繹nemi Edebiyat覺 Sanat癟覺lar覺

AHMET HAMD襤 TANPINAR (1901-1962)


* Hece 繹l癟羹s羹n羹 iirimize en iyi uygulayan airimizdir. * iir dilimize yeni bir ses getirmitir. * Kendine 繹zg羹 bir s繹yleyi gelitirmitir. * Hik璽ye ve romanlar覺nda iirsel bir dil kullanm覺t覺r. Psikolojik derinlik, bilin癟alt覺na inen bir duyarl覺l覺k g繹stermitir. * Vatan sevgisi, ge癟mie hasret gibi temalar ilenmitir. * Eserleri: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstit羹s羹, Abdullah Efendi'nin R羹yas覺, Be ehir, Mahur Beste, 19.As覺r T羹rk Edebiyat覺, Yaad覺覺m Gibi.

SA襤T FA襤K ABASIYANIK (1906-1954)


* T羹rk hik璽yeciliinin temel talar覺ndand覺r. * ehov tarz覺 hik璽yeciliini Devamini Oku


anakkale Cephesinin nemi

anakkale Cephesi’nin deniz harekat覺 (Boaz’覺n zorlanmas覺), kukusuz s覺radan bir askeri harekat, ya da sava olay覺 deildir. Boazlar, konumu ve tarihsel 繹nemi itibariyle, 襤stanbul Karadeniz kap覺s覺, anakkale de Ege Denizi kap覺s覺 olarak, ge癟mite ta覺d覺klar覺 ve 癟a覺m覺zda ta覺makta olduklar覺 stratejik 繹nem ve deer a癟覺s覺ndan s羹rekli birlikte deerlendirilmi ve deerlendirilmektedir. Her iki boaz, klasik ve dar 癟er癟evede sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’y覺 Asya’ya balayan su ge癟itleri ya da k繹pr羹ler deil, Akdeniz’in 繹teki 繹nemli su ge癟itlerinden Cebelitar覺k ve S羹vey kanal覺 ile de b羹t Devamini Oku


Abd羹lhak Hamit Tarhan覺n 2.D繹nem Tanzimat Edebiyat覺ndaki Etkisi

襤kinci d繹nem Tanzimat edebiyat覺n覺n en verimli, 羹retken, kudretli yazarlar覺ndand覺r. Abd羹lhak Hamit, modern edebiyat覺m覺z覺n kurucular覺ndand覺r. iirdeki bat覺l覺lama hareketinin as覺l b羹y羹k 繹nc羹s羹d羹r. Dou ile bat覺 aras覺nda bir k繹pr羹 olabilecek kadar kuvvetli bir k羹lt羹re sahiptir.Edebiyatta bat覺l覺laman覺n as覺l ihtilalcisidir. air-i Azam olarakta bilinir. Kurallara uymayan, bat覺 iirinde g繹rd羹羹 her yenilii t羹rk iirine uygulayan, divan iirini bitiren o olmutur. Dou ve bat覺 iirini ilendikleri yerlere giderek 繹renmitir. Tanzimat iirine geni ufuklar a癟an, divan iiri gelenini tamam覺yla y覺kan Abd羹lhak Hamit; Tanzimat iirine y Devamini Oku


2. D繹nem Tanzimat Edebiyat覺n覺n zellikleri

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


襤kinci D繹nem Tanzimat Edebiyat覺

襤kinci d繹nem tanzimat edebiyat覺 neden bireysellie d繹nm羹t羹r? Neden birinci d繹nemdeki g繹r羹lere devam edilmemitir? Cevap: 襤kinci d繹nem edebiyat癟覺lar覺n sanat anlay覺lar覺 birincilerden farkl覺d覺r. 襤kinci d繹nemde sanat sanat i癟indir anlay覺覺yla eserler verilmitir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha bask覺c覺 davranmas覺d覺r. I. Merutiyet Meclisi 1877′de ll.Abd羹lhamit taraf覺ndan, Osmanl覺 – Rus Sava覺 gerek癟e g繹sterilerek kapat覺l覺r. Anayasa y羹r羹rl羹kten kald覺r覺l覺r. Ayd覺nlar 羹zerinde bir bask覺, s羹rg羹n ve jurnal d繹nemi balar. Bu bask覺 sonucu y覺ld覺r覺lan, etkisizletirilen sa簫nat癟覺lar, toplumsal konu Devamini Oku


Deneme Nas覺l Yaz覺l覺r

襤yi bir deneme yazman覺n yollar覺ndan biri, belli bir konudaki d羹羹nceleri 繹nce bir k璽覺da geliig羹zel not etmektir.Bundan sonra not edilen d羹羹nceleri, anla覺lmalar覺n覺 kolaylat覺racak bir d羹zene sokmak gerekir. Dene簫me yazan, her zaman okurun ilgisini 癟ekecek ve denemenin sonuna kadar okunmas覺n覺 sa簫layacak nitelikte, ilgin癟 bir giri c羹mlesi bul簫maya 癟al覺覺r. Denemenin sonu da ayn覺 繹l癟羹de 繹nemlidir, 癟羹nk羹 burada da okur, yazarla birlikte 癟覺kt覺覺 d羹羹nsel yolculuun ie yarar bir deneyim olduunu g繹rmeli, yaz覺 onu d羹 k覺r覺kl覺覺na uratmamal覺d覺r. Denemenizi ya簫zarken, giriin ve sonun nas覺l olmas覺 gerekti簫ini iyice d羹 Devamini Oku


Deneme T羹r羹nde Yazan Yazarlar

D羹nya Edebiyat覺nda


1. Monteigne 2. Francis Bacon 3. J. Addison 4. J.Boswell 5. O.Goldsmith 6. T.S Eliot 7. A.Huxley 8. R.De Gourmont 9. C.Maurras 10. Albert Camus, 11. E.C Alain 12. Jean Poul Sartre 13. Theophile Gautier 14. Anatole France 15. Hippolyte Taine 16. Ralph Waldo Emerson 17. Henry David Thoreau

T羹rk Edebiyat覺nda


1. Ahmet Haim 2. Suut Kemal Yekin 3. Ahmet Hamdi Tanp覺nar 4. Selahattin Batu 5. Nurullah Ata癟 6. Sabahattin Ey羹bolu 7. Orhan Burian 8. Mehmet Kaplan 9. Melih Cevdet Anday 10. Vedat G羹nyol 11. Salah Birsel 12. Adnan Binyazar 13. Mermi Uygur 14. Oktay Akbal.


Bagil nem nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Bagil nedir ve bagil ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Nem nedir ve nem ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor