襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺

襤lk T羹rk devletlerinde T羹rk toplumunun yap覺s覺n覺 a癟覺klay覺n覺z. Halk h羹rd羹. Atl覺 g繹癟ebe hayat覺 yaama覺lar. Bu y羹zden dinamik sava癟覺lar覺 olmutur. Hayvanc覺l覺k ve ticaretle uram覺lar. Halk h羹rd羹. K繹le s覺n覺f覺 yoktur.


Atomun Uyar覺lmas覺

Atomlar覺n uyar覺lmas覺 demek; 覺s覺, 覺覺n, enerji ve manyetik alan gibi etkilerle elektronlar覺n yerlerinin deitirilmesidir. Atomlar覺n d覺ar覺dan hi癟 enerji almam覺 hallerine '' Temel Hal '' denir. Temel haldeki bir atoma enerji vererek elektronunu 羹st seviyelerden birisine 癟覺karma ilemine atomu uyarma denir. B繹ylece 羹st enerji seviyesine 癟覺k覺labilcei gibi alt enerji seviyesine inilmeside salanabilir. Uyar覺lm覺 hal temel hale g繹re karars覺zd覺r. Belli bir s羹re sonra eski haline geri d繹ner. Enerji verilerek a覺r覺 uyar覺l覺rsa elektron sonsuza uzaklat覺r覺lm覺 olur ki buna iyonlama ad覺 verilir. Uyar覺larak 羹st seviyeye ge癟en elektronla Devamini Oku


Gelimi bir 羹lkenin n羹fus yap覺s覺

◦ Gen癟 n羹fus oran覺 azd覺r. ◦ Ortalama insan 繹mr羹 uzun olduundan yal覺 n羹fus oran覺 fazlad覺r. ◦ al覺an n羹fus oran覺 fazlad覺r. ◦ Ba覺ml覺 n羹fus oran覺 azd覺r.


al覺kuu Roman覺 襤ncelemesi Konusu Yap覺s覺 Anafikri Kiileri

al覺kuu, Reat Nuri G羹ntekin taraf覺ndan 1922 y覺l覺nda yaz覺lm覺 bir romand覺r. T羹rk edebiyat覺n覺n en 癟ok sevilen klasik eserleri aras覺nda yer al覺r. A覺rl覺kl覺 olarak Anadolu'da ge癟en ve arka planda Osmanl覺'n覺n son y覺llar覺n覺 anlatan bir romand覺r. Kitab覺n son k覺sm覺 hari癟, ki bu b繹l羹m d覺ar覺dan bir g繹zlemcinin anlatt覺klar覺d覺r, roman覺n ana kahraman覺 Feride'nin hat覺ra defteri eklinde yaz覺lm覺t覺r. Reat Nuri G羹ntekin, al覺kuu'nu 繹nce 襤stanbul K覺z覺 ad覺yla d繹rt perdelik bir oyun olarak yazm覺t覺r. Yap覺t覺, 1922'de Vakit Gazetesi'nde al覺kuu ad覺yla roman olarak yay覺nlan覺nca b羹y羹k ilgi 癟ekmitir. al覺kuu, duygusal bir Devamini Oku


Islahat Ferman覺n覺n Yap覺s覺

G羹lhane hatt覺ndaki prensibleri yeniledikten baka onlara yenilerini de ekleyen 覺slahat ferman覺 u yirmi maddeden kurulmutur:
1-Tebaan覺n can ve mal, 覺rz ve namus masunluu,
2-Kanun 繹n羹nde eitlik,
3-ahs覺n ve topluluun tasarruf hukuklar覺na sayg覺,
4-Devlet hizmetlerine ve askerlik 繹devine b羹t羹n tebaan覺n kabul羹,
5-Baz覺 s覺n覺rlar i癟inde mezhep ve eitim hareketi,
6-Vergiler hususunda eitlik,
7-襤ltizam usul羹n羹n kald覺r覺larak verginin dorudan doruya al覺nmas覺,
8-Mahkemelerde ahitlik hususunda eitlik,
9-Tebaan覺n mahkemeler huzurunda h羹k羹m giymesinden sonra idam veya af hususunun padiah覺n haklar覺  Devamini Oku


Beden Yap覺s覺na G繹re Kiilik

Beden yap覺s覺n覺n miza癟, karakter ve kiilikle ilikisi 羹zerinde Hippocrates’le balayan g繹r羹ler, yeni 癟alarda bilimsel nitelik kazanmaya balam覺t覺r. K覺sal覺k, uzunluk, zay覺fl覺k, imanl覺k, g羹zellik, 癟irkinlik gibi nitelikler, sa癟, g繹z, ten rengi gibi 繹zellikler, y羹r羹y羹, oturu, mimik, jest gibi hareketler, insan覺n beden yap覺s覺na bal覺d覺r. Bunlar覺n hepsi, bakalar覺n覺n insana kar覺 g繹sterdii tepkiyi, ilgi ve ilikiyi etkiler. rnein; iman bir insana kar覺 癟evrenin g繹sterdii tepkinin alg覺lan覺覺 ve benlikte yerlemesi, kiilikte olumsuz izler b覺rakabilir. Sa癟覺n覺n rengi, g繹z羹n羹n g羹zelliiyle ilgi 癟eken bir insa Devamini Oku


Atomun Y繹r羹ngesi

Atom maddenin en k羹癟羹k birimidir ve tanecikli yap覺s覺 vard覺r.Molek羹l atomlar覺n bir arada grup olarak verildii ad'd覺r. Atom Yunanca atomos, b繹l羹nemez anlam覺na gelir. Bir kimyasal elementin b羹t羹n 繹zelliklerini ta覺yan en k羹癟羹k par癟ac覺覺d覺r. G繹zle g繹r羹lmesi imk璽ns覺z, 癟ok k羹癟羹k bir par癟ac覺kt覺r ve sadece taramal覺 t羹nel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, a yap覺l覺 癟ekirdei saran negatif y羹kl羹 bir (elektron) bulutu vard覺r. ekirdek ise pozitif y羹kl羹 protonlar ve y羹ks羹z n繹tronlardan oluur. Atomdaki proton say覺s覺 elektron say覺s覺n覺na eit olduunda (-ki bileik yapmam覺 elementlerde b繹yledir) atom el Devamini Oku


Komedyalar覺n覺n Yap覺s覺

KOMEDYALARIN YAPISI Prologos: Oyunun genel g繹r羹nt羹s羹n羹 繹zetleyen bir sahne vard覺, iki oyuncu aras覺nda ge癟erdi;oyuncular burada oyun balamadan 繹nceki durumu ve olaylar覺n ge癟ecei 癟evreyi seyirciye tan覺t覺rlard覺. Parodos: Giri ark覺s覺n覺 s繹yleyen koro oyun alan覺na 癟覺kard覺. Bu koro 24 kiiydi ve tiyatroya her iki yandan on ikier kiiyle girerlerdi. Tragedya korosundan 癟ok deiikti; giyinileri abart覺lm覺, g羹l羹n癟 ve hareketleri olaan羹st羹 ayr覺ca g羹r羹lt羹l羹yd羹. Koro oyun biten kadar sahnede kal覺rd覺. Agon: Bu sahnede, d羹羹nceleri birbirine kar覺t iki oyuncu birbiriyle tart覺maya girer, 癟at覺覺rlard覺. Bu b繹l羹m羹n sonunda tart覺 Devamini Oku


Grek Tragedyas覺n覺n Yap覺s覺

GREK TRAGEDYASININ YAPISI Konumal覺 ve ark覺l覺 b繹l羹mlerle kuruludur. Konumal覺 b繹l羹mler 羹癟e ayr覺l覺r: Prolog, yani balang覺癟. Koronun ortaya 癟覺kmas覺ndan 繹nce s繹ylenen b繹l羹md羹. Oyun 羹zerinde baz覺 a癟覺klamalar覺n yap覺ld覺覺 yerdi. Bu b繹l羹m yaln覺z bir kii taraf覺ndan seyirciye doru s繹ylenirdi. Bir 癟eit anlat覺c覺n覺n b繹l羹m羹. Bu balang覺癟 bitince koro oyun alan覺na girer ve oyun bitinceye kadar kal覺rd覺. Epeisodion’lar: Bunlar koronun ark覺lar覺 aras覺ndaki b繹l羹mlerdi. 襤.. V. YY. dan itibaren her oyunda 羹癟 epeisodion’un olmas覺 bir kural durumuna gelmitir. [/b]Eksodos:[/b] Tragedyan覺n bitiiydi. 襤lk d繹nemlerde koro Devamini Oku


G羹ne 襤癟 Yap覺s覺

G羹ne 襤癟 Yap覺s覺 G羹ne’in b繹l羹mleri merkezden d覺a doru olacak ekilde s覺ralanm覺t覺r. a) ekirdek ekirdek, G羹ne k羹tlesinin en i癟teki %10’luk k覺sm覺n覺 oluturmaktad覺r. N羹kleer f羹zyon enerjisinin olutuu yerdir. st羹ndeki katmanlar ve oluan yer癟ekimi bas覺nc覺n覺n b羹y羹kl羹羹 nedeniyle 癟ekirdek 癟ok s覺cak ve youndur. N羹kleer f羹zyon a覺r覺 s覺cak ve younluk gerektirir. G羹nein 癟ekirdek s覺cakl覺覺 16 milyon Kelvin (K) derece civar覺ndad覺r. Suyun younluunun 160 kat覺 kadar younlua sahiptir. Bu durum ise suyun 7 kat覺 younluktaki demir younluunun 20 kat覺 fazla younluk demektir. Bununla birlikte G羹nein  Devamini Oku


T羹rkiye'nin Jeolojik Yap覺s覺 ve Jeomorfolojik zellikleri

T羹rkiye'nin Jeolojik Yap覺s覺 ve Jeomorfolojik zellikleri T羹rkiye genel olarak yer ekilleri ve jeolojik bak覺mdan 癟eitlilik g繹steren bir 羹lke olmas覺 yan覺nda ortalama y羹kseltisi (1131 m.) fazla olan bir 羹lkedir. Yerk羹re 羹zerinde T羹rkiye'nin bulunduu alan b羹t羹n jeolojik devirler i癟inde en hareketli olan sahad覺r. Palezoikden (birinci zaman) kuaternere kadar ge癟en s羹re i癟inde Anadolu yar覺madas覺 癟ok farkl覺 oluumlara sahne olmutur. T羹rkiye'de bug羹n g繹r羹len reliyef ekilleri d繹rd羹nc羹 zamanda Pleistosende olumutur. Bu d繹nemde dikkati 癟eken Alpin hareketler sonucu Anadolu bloku b羹t羹n羹 ile y羹kselmi k覺vr覺mlar yan覺nda yer yer k覺r覺lmal Devamini Oku


Yap覺s覺na G繹re C羹mleler

Yap覺lar覺na g繹re basit, bileik, bal覺 ve s覺ral覺 c羹mleler olmak 羹zere d繹rt c羹mle 癟eidi vard覺r.

a) Basit C羹mle:

Tek y羹klemi bulunan, tek yarg覺 bildiren c羹mleler yap覺 bak覺m覺ndan basit c羹mledir. Basit c羹mleyi belirleyen tek y羹klemin, tek yarg覺n覺n bulunmas覺d覺r. Y羹klem d覺覺ndaki dier 繹gelerin say覺s覺 繹nemli deildir. Basit c羹mleler hem isim hem fiil c羹mlesi olabilir. T羹rk癟ede c羹mleler genellikle basit yap覺l覺d覺r: Eri cetvelden doru 癟izgi 癟覺kmaz. Ak覺ll覺 d羹man, ak覺ls覺z dosttan yedir. G羹ne bal癟覺kla s覺vanmaz. Yap覺s覺nda fiil ismi, s覺fat-fiil, zarf-fiil veya bu t羹r kelimelerden yap覺lm覺 kelime gruplar覺 b Devamini Oku


Atomun yapisi nedir ? henuz eklenmemis ama asagidaki menu size yardimci olabilir.

1 ) Atomun nedir ve atomun ile ilgili ornekler bulunamadi...

2 ) Yapisi nedir ve yapisi ile ilgili ornekler bulunamadi...


Diger secenekler !

Bi soru sor